Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Krika – Kriga – Kriken – Krigen

4 pund smør

 

E i e r e

 

Kristoffer Hanssøn Oslebakke kjøpte Krika i 1690-årene, men hadde for det meste gården til underbruk.

 

B r u k e r e

 

Tor (Tord) Krika. Bruker 1593-1636/37

 

«Tord Krigen» eier:

                                    1624[1]                          1636[2]

Krika, Veierland         1 pund smør               samme

 

*

 

Søren Torsen, født ca. 1604. 60 år i 1664 og bruker hele gården. Bruker fra 1638-1676. Gården brant i 1673. Han pantsetter gården til presten i Stokke.

 

 

«Søffren Krigen» eier:

                                                                       1647                                       1661-1664

Krika, Veierland                                            4 pd smør (hele gården)         samme

 

Barn:

1. Torgeir Sørensen, født ca. 1636. 28 år og bosatt hjemme i 1664.

2. Verner Sørensen, født ca. 1644. 20 år og bosatt hjemme i 1664.

3. Søren Sørensen, født ca. 1648. 16 år og bosatt hjemme i 1664.

 

Det står at han eier masse gods i Lardal i 1660 og 1670-åra, men dette er feil. Det gjelder naboen Søren Torsen Havna, som i 1675 kalles «Søren Torsen Haufnen» når han står med fem parter i Lardal.

*

 

Som prestens leilending nevnes Torger 1679 og omkring 1690.

 

*


«Søren Andersen Krigen», 20 år i 1711 (født 1691) og soldat i Kongens tjeneste for Oppegård på Tjøme. Innrullert i 1710.

 

*

 

Fra ca. 1717-30 finner vi to leilendinger i Krika: Ola Helgesen og Paal Helgesen.

 

 

Ole Helgesen Dårsti. (Sønn til Helge Engebretsen, nevnt 1657-1679. På Vennerød i Arnadal. Se Østre Nøtterøy.) Han kalles feilaktig Ole Hansen Krike når han begraves på Gråbrødre kirkegård i Tønsberg 7. april 1741, 66 år gammel. Gift (1) med Dorthe. Begravet 3. juli 1732. Trolovet 21. september og gift (2) 28. oktober 1732 med Elen Madsdatter Sundene på Tjøme. Dette er samme mann som Ole Helgesen som er leilending på Krika på Veierland ca. 1717-1730. Ole Helgesen tinglyste 12. april 1716 sin bygselseddel på halve Krika på Tjøme. Han er forlover i 1722 og kalles da husmann Ole Helgesen fra Veierland. Den andre forloveren var Anders Hågensen. Ingen kjente barn og på skifte arver hans søsken.

 

1741 (12. april) – 1742 (16. februar) ble det holdt skifte i Tønsberg etter Ole Helgesen Krika. Enken var Elen Madsdatter. Ingen barn. Arvingene var: 1. Broren Pål Helgesen Alby. (Skifte 28. juli 1742. Gift med Marte Jakobsdatter.) 2. Broren Jon Helgesen. Død og barna arver: a) Nils Jonsen Brårød i Stokke, dragon ved oberstløytnant Gyndthers kompani. B) Kristen (Kristoffer?) Jonsen ”Hanum” (Manum?) i Sem, dragon og tjente der. Broren Arne Helgesen, død, men kona levde (På Gallis i Kodal i 1711-1713. Gift med Anne Jakobsdatter). Barna arvet: a) Helge Arnesen, tjener i Kristiania. b) Ide Arnesdatter Skorge i Kodal, bodde hjemme hos moren.[3]

 

Trolovet 22. august 1721 fra Veierland på Krika, Hans Andersen Glenne på Tjøme og Barbra Svensdatter. Forlovere er husmann Ole Helgesen Veierland og soldat og husmann Anders Hågensen Sande på Nøtterøy. De ble gift 14. desember 1722 og da kalles han Glenne. De kom til Glenne.

 

*

 

Broren Pål Helgesen. Paul Helgesen tinglyste 19. april 1717 sin bygselseddel på halve Krika på Tjøme. Begraves 20. april 1741, 60 år gammel. (Født ca. 1689.)[4] Gift med Marte Jakobsdatter. Ingen barn.

De flytter til Alby, og 28. juli 1742 er det skifte der etter Pål Helgesen. Enka Marte Jakobsdatter, og barna etter de avdøde brødrene Jon og Arne arver.[5]

 

*

 

Anders Olsen Krika på Veierland, født ca. 1698 på Alby på Veierland. Begravet 16. januar 1747, 48 år 9 måneder 11 dager gammel. (Sønn til Ole Arnesen. Skifte på Alby 23. mars 1703, og tredje kone, Jøran Stillaugsdatter (Ottersti). Begravet ”Fer. 2 Nat. X.” 1724, 75 år gammel.). Gift 10. august 1721 i Stokke med Ingeborg Kristensdatter Tokenes, født ca. 1689 (26 år i 1715). Begravet 16. mai 1752, 64 år gammel. Kjøpte Krika av Oslebakfolket 1730 og bodde her. Anders Krika var forholdsvis velstående, og regnes ved sin død god for 700 daler. I tillegg til gården eide han småskuter. Den sidste, Indebitoria, var på 12 lester. På Krika. Fra skiftet: «Jordegods: Efter skiøde 30.3.1730 ses at den afdøde har tilkiøbt sig udj Arvetomten Krigen 3 Bpd. 23 1/48 Mrk. Smør for 277 rdl. Ennvidere tilhører Sterfboet Een Skude beliggende ved Krigenstranden drægtig 9 ½ Læster som den afdøde har tilkiøbt efter schiøde 19.4.1743 for 450 rdl. Brutto: 814-2-18. Netto: 700-3-2»[6]

Skifte etter Ingeborg på Krika 2. juni 1752. Barn: 1. Ole Andersen myndig, b.p. arvetomten. 2. Anne Andersdatter. Tilstede: Annes forlovede Hans Olsen Grimestad i Stoche. Jordegods: «Efter Skifte er den avdøde paa helvningslod efter hendes avdøde Mand tilfalden udi gaarden Krigen 1 Bpd. 23 49/96 Mrk. Smør m.b. for 138-2-7. Brutto 381-”-18. Netto: 261-1-17.»[7]

Barn:

1.      Ola Andersen. Skipper. Gift 21. november 1746 på Tjøme med Barbra Hansdatter Øvre Rød på Tjøme. Ola arvet egne midler og seilte med egne småskuter. I 1755 solgte han Krika og flyttet til konas gård Rød. Det gikk dårlig med økonomien etter hvert.

Barn:

1.      Ingeborg Olsdatter, døpt 12. oktober 1747 fra Krika. Begravet 14. mars 1748 fra Krika, 5 måneder 14 dager gammel.

2.      Anne Olsdatter, døpt 21. desember 1748 fra Krika.

3.      Anders Olsen, døpt 30. august 1750 fra Krika.

4.      Hans Olsen, døpt 20. februar 1753 fra Krika. Begravet 18. april 1753 fra Krika «2de Mdr».

5.      Peder Olsen, døpt 2. juli 1754 fra Krika.          

2.      Anne Andersdatter, født ca. 1730. 14 år i 1747. Trolovet 20. oktober og gift 21. november 1752 i Stokke med Hans Olsen Grimestad på Tjøme. Syv barn døpt i Stokke.

 

 

Peder Pedersen Tokenes, født ca. 1670 (36 år i 1706). På Tokenes 1706 og kalles urolig i hodet. Bodde en stund på Krika på Veierland, men døde på Tokenes. Begravet 21. desember 1742. Ugift. Skifte på Krika på Veierland 19. januar 1743. På Krika bodde han trolig hos Anders Olsen og Ingeborg Kristensdatter.

Krigen på Vejerland 19.1.1743 Sk.pr. 6, Fol. 487

Ungkar Peder Pedersen død.

Slekt: 1. Anders Pedersen, b. Maren, g.m. Søfren Fogenesi (tilføyd ? med blyant). 2. Christen Pedersen, død, b: a) Herman, bor på Tangen i Stokke. b) Ingeborg, g.m. Anders. 3. Ole Pedersen, død, barn: Peder, død, 5 barn: a) Ole P., 7 år.b) Gullich Olsen Kaarød. c) Lars Olsen, m., på reise. d) Maren Olsd., g.m. Ole Olsen Hukkemyr (Står bare 4 barn her, min anm.). 4. Helvig Pedersdtr., død, barn: Berthe Halvorsdtr., g.m. Nils Nes.

Brutto: 39-1-6. Netto: 31-1-16

 

*

 

Den 12. desember 1745 begraves barnet Kristen Kristensen Krika, 10 måneder 2 uker 4 dager gammel. Dette er Kristen, døpt 17. januar 1745 som sønn av Kristen Pedersen og Karen Kristensdatter Kjøholmen. De må være bosatt her ett par år, for datteren Maren Kristensdatter døpes fra Krika 1. november 1746.

 

*

 

Simon Rasmusen Søndre Skalleberg i Sandeherred. Kjøpte Krika ved auksjon 1755 for 310 daler. Solgte 1757, da han fikk jordvei på Haugan. Ingen barn på Krika.

 

Nå blir gården delt i to halvdeler, men uvisst om delene var like store.

 

Del 1

½ gården 1757-1798 og

¼ fra 1798

 

Tor Kristoffersen, født ca. 1688. Begravet 27. april 1766, 32 år 5 måneder gammel fra Krika. (Sønn til Kristoffer Hansen Haraldsrød i Sandeherred og Kari Tordsdatter Namløs.) Gift 17. november 1757 i Sandeherred med Anne Tollevsdatter. (Trolig datter til Tolv Nilsen fra Vestre Råstad og Anne Ditmansdatter d.y. fra Vestre Unneberg. På Vestre Unneberg i Sandeherred.) Hun kan ha vært enke.

Barn:

1.      Anne Torsdatter, døpt 29. april 1759 fra Krika. Fadder: Nils Tolvsen Unneberg i Sandeherred.

2.      Anders Torsen, døpt 5. august 1760. Begravet 27. mai 1759, 23 dager gammel.

3.      Marte Maria Torsdatter, døpt 8. april 1762..

4.      Hans Torsen, døpt 26. mai 1764.

5.      Tor Torsen, døpt 12. november 1766.

 

Anne ble trolovet 22. januar og gift (2) 18. mars 1771 i Stokke med Lars Larsen Rove fra Sandeherred. De flyttet.

 

*

 

Simon Rasmusen som hadde bodd på Krika før, men var nå på Haugan, kjøpte bruket efter Tor. Han flyttet neppe hit og må ha solgt til Mads Amundsen som 1780 skjøter halve Krika for 340 riksdaler til en Nøtterøymann, Hans Halvorssøn Holm i Brevikbugta, og han bodde her noen år.

 

*

 

Nils Ågesen, født ca. 1750 (Sønn til Åge Haraldsen Rønn i Sandeherred.) Gift 1784 i Stokke med Margreta Larsdatter. Begravet 1817, 62 år gammel.

Betalte 1784 , 450 riksdaler for halve Krika. Solgte ¼ i 1798 til Isak Nilsen.

Barn:

1.      Åge Nilsen, døpt 24. juni 1785 fra Krika. Begravet 5. juli 1785 fra Krika.

2.      Anders Nilsen, døpt 4. september 1786. Gift 1817 med Anne Marie Nilsdatter Oslebakke og bodde der.

3.      Anne Marie Nilsdatter, døpt 13. september 1789. Begravet 29. oktober samme år, 6 uker gammel.

4.      Lars Nilsen, døpt november 1790. Tvilling. Begravet 6. desember 1792, 2 år gammel.

5.      Anne Nilsdatter, døpt november 1790. Tvilling. Begravet 10. desember 1790, 8 dager gammel.

6.      Lars Nilsen, døpt 1. august 1793. Tvilling. Begravet 7. oktober 1793, 1 år gammel.

7.      Anne Nilsdatter, døpt 1. august 1793. Tvilling. Begravet 7. oktober 1793, 1 år gammel.

8.      Lars Nilsen, døpt 11. august 1794. Overtok farsgården.

 

Andre halvdel (part b.) av Del 1

¼ fra 1798

 

Isak Nilsen. Fra Gjelstad i Skjee. Død på Storevar 1835. Gift med Gunhild Olsdatter. Død på Storevar 1828.De fikk barna Karen, Ole, Kirsti, Nils og Anders på Gjelstad det de bodde før de kom hit. Brukere 1798-1810.

Sønnen Ola Isaksen som kjøpte en jordpart i Krika, døde i krigstjeneste 1809. Datteren Kirsti Isaksdatter ble gift (1) med Jesper Haugan. Gift (2) med Peder Haugan.

 

Del 2

½ gården 1757-1821

 

Rasmus Nilsen. Begravet 14. februar 1806, 79 år gammel. (Sønn til Nils Andersen Helgerød i Sandeherred.) Gift 23. april 1757 i Sandeherred med Abigael Pedersdatter fra Sandeherred. Konfirmert fra Hasle i Sandeherred 6. oktober 1748. Begravet 1. februar 1800, 76 år gammel. Det ser ut til at Rasmus 1778 måtte selge jordveien til Hans Oslebakke, men sønnen Nils løste den tilbake. Bruker 1757-1778 og betalte 180 riksdaler for halve Krika.

Barn:

1.      Anne Rasmusdatter, døpt 19. mars 1758 fra Krika. Gift 1791 med Kristen Hansen i Melsomvik

2.      Nils Rasmussen, døpt 7. september 1760. Overtok farsgården.

3.      Peder Rasmussen, døpt 10. oktober 1762. Død 16. desember og begravet 21. desember 1811 fra Storebugt på Tenvik, 48 år gammel. Trolovet 4. desember 1797 og gift 8. januar 1798 med Ide Matsdatter Hudøy på Tjøme. Enken, fattiglem Idde Mathisdatter døde 29. november og ble begravet 4. desember 1857 fra Storebugt under Grøtterød, 80 år gammel På Søndre Grøtterød på Nøtterøy. Han kjøpte 1796 av Erik Holmen briggen Brødrene (20 lester)

Barn:

1.      Helvig Maria Pedersdatter, født 19. november og døpt 28. november 1798 fra

Hudøy på Tjøme.

2.      Nils Pedersen, født 22. februar og døpt 1. mars 1803 fra Storebugt.

4.      Anders Rasmussen, døpt 12. februar 1765. Levde ugift i Melsomvik i 1801.

5.      Gunder Rasmussen, døpt 3. juni 1767.

6.      Søren Rasmussen, døpt 16. juli 1769. Gift 14. mars 1800 i Sandeherred med Emmerense Maria Holm (Datter til Halvor Holm på Gunnestad, Nøtterøy. Bosatt i Sandefjord. Konfirmert i Schee Annex 14 oktober 1787, og det er vel rimeligvis den samme personen som bor i Sandefjord i 1801 med navnet Søren Rasmussen Kriiken, og skipper av yrke. Søren og Emmerenze Maria bodde på denne tiden i hus nummer 32 i Østre Gade, med en 13 år gammel tjenestepike, Anne Larsdatter, og en 50 ar gammel leieboer, Anne Kirstine – uten efternavn – en ugift dame som levde av håndarbeid.[8]

7.      Hans Rasmussen, døpt 17. mai 1772

8.      Gunille Rasmusdatter, døpt 10. juli 1774

9.      Anne Marie Rasmusdatter, døpt 14. januar 1776

 

*

 

Nils Rasmussen, døpt 7. september 1760. Begravet 1805. Gift 1787 med Eli Jakobsdatter, døpt 15. mai 1757 fra Holte eie i Arnadal. Død 1824. (Datter til Jakob Torbjørnsen Myhren og Kirsten Kristensdatter.)

Barn:

1.      Hans Nilsen, døpt 13, juli 1788 fra Krika.  Gift 1818 med Anne Pedersdatter. Overtok en 1/6 i gården 1824 og drev til 1832.

2.      Anne Marie Nilsdatter, døpt 20. januar 1790. Gift 1810 med Kristen Nilsen Oslebakke.

3.      Anne Kirstine Nilsdatter, døpt 1. februar 1793. Gift 1820 med Knut Sørensen Oslebakke.

4.      Jakob Nilsen, døpt 8. januar 1795. Gift 1821 med Karen Sørensdatter. Overtok en 1/6 i gården 1824 og drev til død 1865.

5.      Nils Nilsen, døpt 14. januar 1797.

6.      Rebekka Nilsdatter, døpt 2. september 1799 fra Krika.

 

Det skal være en datter til, men hun er ikke døpt fra Krika.

Gunhild Nilsdatter. Gift 1827 med Isak Kristensen fra Undrumsdal. En av forloverne heter Nils Madsen Krika, og det er kan være han som er hennes far. Begge kalles Krika når de gifter seg. Det står at han er 30 år og fra Sponvika i Undrumsdal.

 

 

Nå blir gården delt i fire:

Part a (1/3). Tor Mikkelsen Haughem i Sandeherred, 1821-58,

Part b (1/3). Kristen Persen Skauen under Gryte, 1824-39.

 Part c (1/6). Jakob Nilsen 1824-65. Se ovenfor.

Part d (1/6). Hans Nilsen 1824-35. Se ovenfor.

 

Husmenn

 

Klaus Jespersen, født ca. 1674 i Onsøy, Østfold. (32 år i 1706). Død 27. juni 1740, 68 år gammel.[9] Trolovet 21. oktober 1703 og gift 21. januar 1704 i Slagen med Alet (Alhed) Torsdatter, født ca. 16?? Begravet 28. mai 1741[10]. Han er husmann på Krika på Veierland i 1706, da gift og 32 år gammel. Plassen «Brugis af bemældte Schipper». Familien bodde på Meum eie i 1710. Nevnt her fra 1723.

Barn i andre ekteskap:

1.   Jesper Klausen, døpt 30. mars 1704 i Vår Frues kirke, Tønsberg. 2 år og hjemmeboende i 1706. Faddere: Hans Bertelsen Harboe, Paulus Jonsen, Margret Mesters og Marte, tjener hos R. Gift (1) 1. januar 1728 i Strømmen med Anne Olsdatter. Gift (2) med Anne Nilsdatter.

      Barn i første ekteskap:

1.      Ole Jespersen, døpt 1. august 1728 i Strømmen. Faddere: Nils Klemetsen, Lars Tostensen, Maren Hans Odsens, Sara Rød, Åse Nilsdatter.

2.      Alhed Jespersdatter, døpt 1. april 1731. Faddere: Jens Jakobsen, Ole Andersen, Bent Iversen, Anne Jan Jottas, Birte Ole Vigværings.

3.      Claus Jespersen, døpt 15. april 1733. Faddere: Nils Klemetsen, Lars Tostensen, Anne Jan Jotas, Ole Andersen, Jøran Toresdatter Rød. Gift 21. juli 1753 i Strømmen med Inger Maria Simensdatter. Mange barn. Bosatt i Strømmen.

4.      Nils Jespersen, døpt 23. oktober 1735. Faddere: Ole Bentsen, Johannes Jakobsen, Anne Jan Jotas, Sara Ole Bakkens, Åse Nilsdatter. Gift med Anna Nilsdatter. Bosatt i Strømmen. Barn.

5.      Jørgen Jespersen, døpt 9. november 1738 i Strømmen. Tvilling. Faddere til begge: Jon Knudsen, Søren Mortensen, Elias Rolfsen, Iver Olsen, Nils Jonassen, Anne Knudsdatter, Sara Andersdatter, Berte Nilsdatter, Berte ”Møkerlings”, Anne Jørgensdatter. Begravet 12. januar 1743 fra Vår Frues kirke, 4 år gammel.

6.      Marte Jespersdatter, døpt 9. november 1738 i Strømmen. Tvilling. Begravet 2. juni 1742, 2 ½ år gammel fra Vår Frues kirke. Paa Graabrødre Kirkegaard jordet.”

      Barn i andre ekteskap:

7    Knut Jespersen, født ca. 1741. Begravet 18. mai 1742, ½ år gammel fra Vår Frues kirke. Graabrødre jordet.”

8.   Thor Jespersen, døpt 23. august 1741 på Nøtterøy. Faddere: Inger Andersdatter Smidsrød, Hos Anders Skjerve Anne Jonsdatter Skjerve, Hans Ødegården, Tor Andersen Smidsrød, Hans Sørensen Smidsrød.

2.   Tor Klausen, født ca. 1706 (på Veierland?). ½ år i en sjølegd fra 1706.

3.   Margreta Klausdatter, døpt 21. september 1710 fra Meum eie. Trolovet 1737 og gift 2. januar 1738 med Hans Sørensen Skollerød i Sem.[11] Overtok gården.

 

                       [1] Odelsmanntalet.

[2] Drengeskatten.

[3] Trolovet 2. juli 1744 og gift 3. januar 1745 i Andebu/Kodal med Kornelius Hansen.

[4] Kalles da feilaktig Paul Hansen.

[5] Sk.pr. 6, fol 444

[6] Sk.pr. 7, No. 40, Fol. 62

[7] Sk.pr. 7, No. 20, Fol. 368

[8] http://virtueltbymuseum.xyz/170-soren-rasmussen-kriiken/

[9] Fadder 1733-35

[10] Hun kalles da 38 år gammel, men dette må være feil. Man blir vel sjelden gift som 1-åring.

[11] Fadder   23.4.1738.