Tangen

På Veierland

 

I 1590-åra nevnes enken Margreta Tangen.

 

*

 

Helge Tangen 1605.

 

*

 

Hans Tangen, 1614-1626.

 

*

 

Halvor Tangen i 1627-33. (1649?).

 

*

 

Skattematrikkelen 1647

 

 

 

Torbjørn Pedersen i 1640-aarene. Tjømø. Gift med Anne Jonsdatter Ottersti, Tjømø,

 

Barn:

1.      Erik Torbjørnssøn Vestgaarden, Veier.

2.      Kari Torbjørnsdatter. Gift med Hans Henriksen Holtekjær, Tjømø.

 

Om han får vi gode opplysninger i et skifte på Holme sier bygdeboka. Jeg har ikke funnet skiftet.

 

 

*

 

Laurits Knutsen Landsød, født ca. 1647. 18 år og soldat i 1665. Han var soldat for gårdene Havna og Tangen på Veierland, Sevik og Landsrød.

 

*

 

Anders Tangen. Nevnt 1650-56. Sies å være forarmet.

 

*

 

 

1664.

Peder Jonsen, født ca. 1621. 43 år i 1664 og bruker halve gården. Bruker ca. 1657-75.

Han eide en part i Haug, Tjømø.

Ola Jakobsen, født ca. 1638. 26 år i 1664 og bruker halve gården. Ola nevnes lenge utover.

Erik Torbjørnsen. 18 år, tjenestedreng og soldat i 1664.

 

*

Nå blir gården delt i to bruk

Første halvdel

 

Kristen Pedersen Tokenes, nevnt 1690-1722. Begravet 24. januar 1738 fra Nedre Rød på Tjøme, 75 år gammel. Gift (1) med enken Anne Nilsdatter Nordre Smidsrød, skifte 12. oktober 1715.[1] På Tangen på Veierland. Boet eide i 1715 2 13/26 merker smør i Horgen i Slagen, med andel bygsel, som er gods etter Annes far. De eide 17 merker smør i (Øvre) Tanstad på Nøtterøy, med andel bygsel, som må være gods etter Annes bror Tormod. De eide 33 ¾ merker tunge uten bygsel i Skarpeborge i Stokke, som er arv fra Tokenes.

Barn:

1.      Ingeborg Kristensdatter, født 1689 (26 år i 1715). Død 1752, 64 år gl. Gift med Anders Olsen Krika på Veierland, født 1698 på Alby på Veierland. Død 1747.

2.      Herman Kristensen, født 1693 (22 år i 1715). Død 1772. Overtok Tangen på Veierland.

 

På skiftet etter Anne Nilsdatter 12. oktober 1715. Hvori medregnet jordegods: 1. I Horgen, Slagen i Sem 2 13/26 mrk. smør m.a.b. Verdi 2-1-10 2/3. 2. I TanstadNøtterø 17 mrk. smør m.a.b. Verdi 12-1-14. 3. I Skarpe-Borge, Skjee i Stokke 33 ¾ mrk. tunge u.b. Verdi 2-3-6. Brt. 149-3-10. Nt. 130-3-2.

 

Anne gift (1) med Herman som trolig er den Herman Larsen fra Vestre Ekenes som er 26 år i

1665.

      Barn:

      A) Ingeborg Hermansdatter, født ca. 1680. Død 1751, 71 år gl. Gift med Kristoffer Evensen, født ca. 1674. Død 1746, 72 år gl. På Øvre Tanstad.

      B)  Anne Hermansdatter. Nevnt 1715. Gift før 1715 med en ”Olle Maagensen Klaastad”. Det er Ola Monsen Klåstad i Stokke, født ca. 1679. Bruker ca. 1715 – begravet 22. oktober 1745, 66 år 20 dager gammel. (Sønn til Mons på Korsebrekke under Fossnes i Arnadal. Trolig bruker ca. 1680.)

            En mulig datter:

            1.   Helvig Olsdatter, født ca. 1715. Død 1773, 58 år gammel. Trolovet 2. november og gift 2. desember 1740 med Nils Kristoffersen Fekja, født ca. 1713. Død 1773, 60 år gammel. Begge kalles Klåstad når de gifter seg. Overtok Klåstad.

 

Kristen ble gift (2) 11. juli 1717 i Stokke med Anne Eriksdatter. Begravet 23. oktober 1721

fra Tangen, 45 år 2 måneder gammel.

Barn:

3.      Peder Kristensen.

 

Kristen gift (3) 28. oktober 1722 på Nøtterøy med en enke, Helvignedre Rød, Tjømø, og flyttet dit.

*

 

Herman Kristensen, født 1693 (22 år i 1715). Død 1772. Gift 1721 med Anne Hansdatter Storevar. Død 1772. Bruker fra 1722.

Natt til skjærtorsdag 1742 brente husene, ikke noe reddet. Skifte etter dem er tapt, men vi vet at de 1751 kjøpte jordveien, og i de siste år eide kreierten Ebeneser som målte 25 lester og taksertes for 400 daler. Skipper.

Barn:

1.      Kristen Hermansen. Konfirmert 1753, 17 år gammel.Overtok farsgården.

2.      Helvig Hermansdatter. Gift 1750 med Peder Olsen (se Vårnes og Var.)

3.      Ellen Hermansdatterf. Konfirmert 1746, 17 år gammel.

4.      Maren Hermansdatter, døpt 9. august 1733 fra Tangen. Konfirmert 1751, 18 år gammel. Gift 1757 med Nils Guttormsen Lund i Skjee.

5.      Marte Hermansdatter. Konfirmert 1748, 19 år gammel. Gift 1758 med Guttorm Olsen Ask.

6.      Abraham Hemansen, døpt 19. august 1741 fra Tangen. Begravet 15. mars 1742, 7 måneder gammel.

7.      Et barn, døpt 16. juni 1735. Er nok en av de ovennevnte.

 

Andre halvdel

 

Det sies at denne delen kom til i 1695, men jeg tror den også ble delt ca. 1689/90, og at først bodde her.

 

Mattis Olsen Østre Ekenes. Kom til Tangen på Veierland. Mathis Olsen Tangen ble begravet 28. oktober 1692. Graffæst(et)”. Trolovet 5.desember 1689 fra Tangen og gift (1) 2. januar 1690 fra Østre Ekenes med Al(h)et Nilsdatter Nordre Smidsrød.

Barn:

1.      Lars Mattisen, født ca. 1691. Bosatt på Tokenes i 1706, 13 år gl. Død 1761. Bosatt i Tønsberg. Tok borgerskap i Tønsberg i juli 1719 for å bo der. Lars (Lauritz) Mathiesen (Matisen) Tochenes, tok borgerskap i juli nestforleden (dvs 1719) for å bo i Tønsberg, Magistraten tilsteder ham et borgerbrev når han kommer hjem 1720, har en halv skutepart som han seiler på Danmark med, og nærer seg av dette 1722, lignet 1729 til rd 0-3. Om hans etterslekt, se Tokenes.

 

Alhet ble trolovet 30. januar og gift (2) 27. februar 1694 med Anders Pedersen Tokenes, død 1738, 78 år gammel.

 

*

 

Nils Andersen, født ca. 1661 (45 år i 1706). (Sønn til Anders Asgautsen Søndre Holtet i Stokke.) Nils ble 1710 utkommandert til tjeneste på flåten i Kjøbenhavn, og døde der 1712. Skiftet på Tangen 19. oktober 1714 viser Brt. 23-1-22. Nt. 16-”-22.[2] Gift med Maren Jensdatter. Enke 1712. Bruker fra 1695 (eller kanskje litt før). Bruker ½ gården 1706.

Barn:

1.      Anders Nilsen, født ca. 1699. 7 år i 1706. 18 år i 1714.

2.      Helvig Nilsdatter, født ca. 1701. 13 ½ år i 1714.

3.      Hans Nilsen, født ca. 1703. 3 år i 1706. 12 år i 1714.

4.      Kristen Nilsen, født ca. 1705. 1 år i 1706. 10 år i 1714.

5.      Jens Nilsen, født ca. 1707. 7 år i 1714.

 

Formyndere var farbrødrene Hans Holtet og Anders Åmot.

 

*

 

Kristen Hansen Storevar, født ca. 1686. Begravet 16. juli 1755, 69 år 6 dager gammel. Gift ca. 1710 med Gunhild Torsdatter. Begravet 2. juli 1767 fra Tangen, 86 år gammel.

De hadde framhus sammen med naboen Herman, og ble derfor forarmet ved brannskade 1742.

Barn:

1.      Jakob Kristensen. Bruker ½ gården. Jakob Kristensen kjøpte 1750 halve greveparten i Tangen for 105 rd. (1766 dessuten 105 i odelsløsning). 1756 lot Jakob broren Tor få halve med. Derfor to parter herefter.

2.      Tor Kristensen. Konfirmert 1744 fra Tangen, 19 år gammel. Fikk ½ gården.

3.      Mari Kristensdatter. Ugift.

4.      Marte Kristensdatter. Ugift.

5.      Ahl Kristensdatter. Konfirmert 5. januar 1738 fra Tangen. Begravet 12. desember 1756, 36 år gammel. Ugift.

 

Uplassert under Tangen

 

Anders Kristensen Tangen, begravet 30. november 1725, 4 år mindre enn 14 dager,

 

Husmannsplasser

 

Båsen

Båsen var betegnelsen på området sydover fra Tangen-brygga til eiendommene som i dag har adresser Båsløkka 28 og 30. Baasen finner vi regelmessig som bosted i Stokke kirkebok fra de første nedtegnelsene tidlig på 1700-tallet til litt ut på 1800-tallet. Båsen omtales som gammelt småbruk under Tangen, og her var det beboere allerede i Tordenskjolds levetid står det i bygdeboka. Ingen husmenn nevnes i 1706.

 

1730-1733.

 

Lars Herbjørnsen[3], født ca. 1688 på Tromøy ved Arendal. Lars Herbjørnsen Taraldskil på Veierland ble begravet 27. november 1746, 58 år gammel. Trolig gift (1) med N. N. Lars Båsens ”Qvinde” ble begravet 13. oktober 1731, 76 år gammel. Trolovet 2. juni og gift (2) 1. august 1732 i Stokke med Ane Kristensdatter. Begge har da Båsen, Veierland som bosted. De kom hit fra Stokke og flyttet tilbake dit.

Barn:

1.   Kristen Larsen, døpt 31. mai 1733 fra plassen Båsen under Tangen på Veierland.

2.   Hermann Larsen, døpt 27. november 1735 fra Rønningen under Stangeby. Faddere: Marte Glova, Ingeborg Glomstein, Johannes Horperød, Anund Bjørndal, Anders Glova. Død 30. desember 1743 og begravet 1744 fra Natholmen i Sandeherred, 8 år og 1 måned gammel, i sin mosters hus.

3.   Kornelius Larsen, døpt 28. november 1737. Tvilling. Konfirmert fra Nordre From i Sandeherred 3. oktober 1756. Død i Larvik ca. 1771 og kalles i skiftet i 1772 for Kornelius Larsen Veierland. Hans brødre Herman og Kristen var formyndere for barna. Av senere skifter ser en at samtlige av Kornelius barn døde uten etterkommere.

4.   Mari Larsdatter, døpt 28. november 1737. Tvilling.

5.   Herman Larsen, døpt 8. juli 1744 fra Tangen på Veierland. Tvilling. Konfirmert 11. oktober 1761 fra Mjølløst i Sandeherred.

6.   Idde Larsdatter, døpt 8. juli 1744 fra Tangen på Veierland. Tvilling.

 

Anne Kristensdatters søsken kan være følgende:

1. Eli Kristensdatter (ca. 1683-1761), gift med Nils Knutsen på Natholmen.

2. Søren Kristensen (ca. 1699-1776), som var på Båsen på 1740-tallet og flere steder siden,

    sist på Øde Bærevar (Lunden).

3. Inger Kristensdatter, gift (1) med Nils Gundersen (1713-1742) fra Mønnerød i Sandar, (2)

    med Pål Torsteinsen (ca. 1685-1746) på Skågan i Sandar (opprinnelig fra Ramnes), og (3)

    med Tolv Fransen på Skågan.

 

1730 (5. februar) selger Lars Herbjørnsen på Veierland til Lars Jensen Bundgård en Jakt liggende ved Bastøy, drektig 2 lester, for 28 daler.[4]

 

*

 

Lars Pedersen. Trolovet 12. september og gift 29. desember 1723 i Stokke med Anne Larsdatter. De kalles Steen og Lund når de forloves og begge Bærevar når de giftes.

 

Det var skifte på Båsen på Veierland 11. september 1753 etter «Ægtefolk Lars Pedersen død, Anne Larsdatter død.[5]

Arvinger: «1. Mandens fader: Peder Larsen Vestre Wahr. 2. Kvindens Søsterdatter: Berthe Sørensdatter g.m. Peder Nielsen Grina i Qvælle i Hedrum.» Tilstede: «Den afdøde mands broder Halvor Pedersen Wahr i Stoche».

 

*

 

Søren Kristensen på Øde Bærevar, hadde før 1758 bodd på Båsen, siden på Ask. Død 1776,77 år gammel. Gift med Randi Olsdatter. Død 1788, 76 år gammel. En sønn Kristen Sørensen som overtok på Øde Bærevar. I 1741 er det Baasen under Alby og i 1747 Baasen under Vestgården. De fikk tre sønner på Baasen

 

*

 

Nils Larsen. Gift med Maren Hansdatter.

Barn:

1.      Anne Nilsdatter, døpt 28. mars 1751 på Alby.

2.      Gunder Nilsen, døpt 11. august 1754 fra Båsen under Tangen.

*

 

Senere står det både Båsen under Alby og Båsen under Vestgården, så ikke lett å vite hvem som er hvem.[1] Skifteprotokoll 2, Fol. 172a.

[2] Sk.pr. 1, Fol. 519a

[3] Kalles Hermansen i 1744, men dette må være feil. At han kaller to sønner Herman må være fordi han er husmann under Herman Kristensen Tangen.

[4] Pantebok, 1730, side 87b. Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Tingbok 13 , 1730-1734, side 76a.

[5] Sk.pr. 7, Fol. 449b