Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Ferderøen/Ferderøe/Færderøe/ Ferder/Færder/

Ferder Fyhr/Ferder Fyhren/Færder fyr/

Fyren/Fyhren/Fyrn/Store Færder

 

Færder hører under Tjøme, og er solgt ut fra gården Mo. Jeg tar det imidlertid med her, da det var for det meste nøttlendinger som bodde her ute og drev fyret fra ca. 1698-1802.

 

Anders Monsen, født ca. 1676 (30 år i 1706). Fra Mitta (Middelborg). Begravet 21. mai 1736, 69 år gammel. Trolovet 21. april og gift 19. mai 1699 på Tjøme med Berte Cathrina Olsdatter. Begravet 30. mars 1746 fra Færder. Anders er den første fyroppasser på Færder fyr (Store Færder) fra ca. 1698-ca. 1705, da han flytter til Lindholmen. Imidlertid beholder han jobben, for han kalles ”Fyrmand paa Færder” i 1706. Her bor han fram til ca. 1730. Men de flytter tilbake til Færder.

Barn:

1.   Ole Andersen, født på Færder og døpt 10. november 1700. 6 år i 1706.

2.   Nils Andersen, født på Færder og døpt 15. mars 1704. 3 år i 1706. Begravet 25. juli 1723, 20 år gammel.

3.   Pernille Andersdatter, født på Lindholmen og døpt 29. september 1706. Begravet samme dag.

4.   Mogens (Mons) Andersen, født på Lindholmen og døpt 6. februar 1708 på Tjøme. Død 1758 på Færder. På Lindholmen og senere på Færder, del 1. Fyrvokter.

5.   Endre Andersen, født på Lindholmen og døpt 24. juni 1711.

6.   Unavngitt sønn (Antagelig Jørgen) Andersen, født på Lindholmen og døpt 17. september 1713. Død 1758 på Færder. På Færder der han trolig hjalp til med fyret. Se del 2.

7.   Lars Andersen. Begravet 23. september 1719, 5 måneder gammel. Tvilling.

8.   Gullik Andersen. Begravet 23. september 1719, 5 måneder gammel. Tvilling.

9.   Lars Andersen. Begravet i mars 1722.

 

I tillegg en datter som hittil har vært ukjent for bygdebøkene:

10. Maria Andersdatter Fyren, født ca. 1715. Død 1783, 68 år gammel.. Trolovet 12. august og gift 14. oktober 1734 med Ole Andersen Østre Movik. De kom til Sandø på Tjøme.

 

Nå blir det to husstander her ute.

 

Del 1

 

Mogens (Mons) Andersen, født på Lindholmen og døpt 6. februar 1708 på Tjøme. Død 1758 på Færder. Trolovet 1. juni og gift 4. august 1729 på Tjøme med Mari (Guri[1]) Hansdatter. Begravet 14. juni 1780, 77 år gammel ”Begr. fra Øde Kiære”. (Datter til Hans Larsen (1657-1737) og Marte Hansdatter Nordre Sundane (død 1726). På Nedre Haug på Tjøme.) Han er bosatt på Lindholmen når han gifter seg og nevnes der fram til 1736. I 1739 har han flyttet ut til Færder, hvor han overtok stillingen som Fyrvokter. En stilling han innehar til sin død i 1758.

Barn:

1.   Pernille Mogensdatter, født på Lindholmen og døpt 1. mars 1730 på Tjøme. Trolovet 28. november 1752 og gift 7. januar 1753 på Tjøme med spillemann Lars Hansen Øde-Kjære. (Sønn til tidligere sjømann ved den dansk-norske orlogsflåte, Hans Larsen (født ca. 1679 på Botne, Kville sogn, Bohuslen, Sverige. Død 1749 på øde-Kjære, 70 år gammel), og Kirsti Kristoffersdatter, (død 1762 på øde-Kjære, 82 år gammel.). På øde-Kjære.) Lars fikk 1764 kontrakt om enerett på å spille i gjestebud på Tjøme. Lars er trolig død rett etter og vi finner Pernille som fattig bortsatt enke på Berstad på Tjøme. Ingen barn registrert.

2.   Birthe Cathrine Mogensdatter, født på Lindholmen og døpt 20. februar på Tjøme. Død 1804 på øde-Kjære. Gift med Ole Olsen, døpt 19. oktober 1727 fra Bukkeli, Tjøme. Død 18. mars og begravet 28. mars 1790 fra øde-Kjære. (Sønn til Ole Olsen Bukkeli (født 1682 på nedre Rød. Død 1739 på Bukkeli), og Marte Larsdatter (født ca. 1692. Død 1769 på Bukkeli). Hun igjen datter til Lars Mortensen som døde i Kristiansand og var sønn til Morten Andersen Bukkeli og Marte Gunnarsdatter Holm, begge Tjøme.) Åtte barn.

3.   Endre Mogensen, født på Lindholmen og døpt 3. oktober 1734 på Tjøme.

      Faddere: Margrethe Aarøe, Jøran Middelbor, Lars S. Aarøe, Gunder Middelbor, Ole Caspersen Sanden.

4.   Marte Mogensdatter, født på Færder og døpt 9. desember 1736. Konfirmert 1754. Trolovet fra Gåsø 30. november 1775 og gift 29. oktober 1776 på Nøtterøy med Hans Olsen Veien, bosatt på Saltverket.

5.   Ole Mogensen, født på Færder og døpt 13. juli 1739 på Tjøme. Død 1819 på Skrøslingen. Overtok her og ble fyrmester eller oppasser i 1760.

6.   Helvig Mogensdatter, født på Færder og døpt 6. mars 1746 på Tjøme. Gift 1766 på Tjøme med Lars Iversen, født 1739 på Røds-eiet. Død 1814 på øde-Kjære. (Sønn til Iver Åkesen Røds-eiet (Tangen) og Jøran Madsdatter på Stokken under Oterbekk på Nøtterøy.) Fem barn.

      Barn født på Færder:

      1.   Iver Larsen, døpt 28. oktober 1766.

 

*

 

Ole Mogensen, født på Færder og døpt 13. juli 1739 på Tjøme. Død 1819 på Skrøslingen. Gift 17. oktober 1763 på Tjøme med Inger Christine Kristoffersdatter, født 1744 på Hengerød, Nøtterøy. Død 1810 på Skrøslingen. (Datter til Kristoffer Halvorsen (fra Torød) og Maria Kristoffersdatter. På Hengerød.) Bruker 1764-1802. Fyrmester eller oppasser 1760-1802, da han går av med pensjon og hele familien flytter fra Færder som de siste av Monsen-familien, og bosetter seg på Skrøslingen.

Barn:

1.   Mogens (Mons) Olsen, født på Færder og døpt 16. desember 1764. Druknet 24. oktober 1785 på båttur mellom Færder og Movik. Faddere: Johane Olsdater Sandøe, Pernille Mogensdatter øde-Kjære, Anders Olsen Megaarden, Ole Olsen øde-Kjære og Anders Olsen Sandøe.

2.   Guri Olsdatter, født på Færder og døpt 14. mars 1767 på Tjøme. Død 1842 på Skrøslingen. Faddere: Berthe Cathrine Mogensdatter øde-Kjære, Anne Jacobsdatter Houg, Berte Olsdatter Sandøe, Lars øde-Kjære og Gullik Færder.

      Gift 1787 på Tjøme med Ole Korneliussen, født 1764 på Nordre Nes. Død 1833 på Skrøslingen. (Sønn til Kornelius Olsen, (1724-1805), og første hustru Berte Kristensdatter Søndre Gipø, (1726-1785). På Nordre Nes.) Bodde en tid på Færder der Ole var los og fisker. Ca. 1805 flyttet de til Skrøslingen, som Ola og sønnen Kornelius kjøpte av Peder Wiel Olsen for 135 daler. Ni barn.

3.   Helvig Maria Olsdatter, født på Færder og døpt 12. juli 1772 på Tjøme. Faddere: Pernille øde-Kjære, Berte Hønsøe, Anne Maria øde-Kjære, Anders Megaarden og Anders Olsen Sandøe.

      Gift 1816 med matros Lars Andersen.

4.   Nilia Olsdatter, født på Færder og døpt 25. oktober 1775 på Tjøme. Faddere: Johanne Olsdatter Sandøe, Karen Bilovsdatter Krugestranden, Karine Olsdatter Sandøe, Lars Iversen øde-Kjære og Anders Olsen Krugestranden. Gift 1800 med Hans Korneliussen, født 1769 på Nordre Nes. (Sønn til Kornelius Olsen, (1724-1805), og første hustru Berte Kristensdatter Søndre Gipø, (1726-1785). På Nordre Nes.) Var en stund los og fisker og bodde på Færder. Senere kom de til Skrøslingen, så til Stranda og til slutt til Steinkloss. Tre barn.

5.   Peder Wiel Olsen, født på Færder og døpt 9. juni 1782 på Tjøme. Faddere: Johanne Olsdatter Sandøe, Berthe Hansdatter Hønisøe, Even Nielsen vestre Østgaarden, Ole Olsen Sandøe og Ole Hansen Sandøe. Kjøpte Skrøslingen 1803 og står som eier til han selger i 1816. Senere skjebne ukjent.

6.   Karen Maria Olsdatter, født på Færder og døpt 2. november 1787 på Tjøme. Faddere: Sunewe Olsdatter vestre Østgaarden, Helvig Mogensdatter øde-Kjære, Kirsten Andersdatter Nønisøe, Ole Corneliussen Færder og Anund Andersen Hønisøe.

      Gift 1810 med den danske styrmannen Jens Pedersen.

 

Disse familiene er bosatt her i 1801. Dette året finner vi følgende personer på Færder:

 

Ole Mogensen Færder, mann, 63 år, 1ste ekteskap, Fyrmester

Inger Kristine Kristoffersdatter, hans kone, 57 år, 1ste ekteskap

Helvig Maria Olsdatter, deres barn, 29 år

Peder Wiel Olsen, deres barn, 19 år

Karen Maria Olsdatter, deres barn, 14 år

Jens Hågensen, 59 år, ugift, Fyrdreng

 

Ole Korneliussen, mann, 38 år, 1ste ekteskap, Inderst og fast los

Guri Olsdatter, hans kone, 37 år, 1ste ekteskap

Kornelius Olsen, deres barn, 14 år

Mathias Olsen, deres barn, 11 år

Ole Kristian Olsen, deres barn, 9 år

Anders Olsen, deres barn, 7 år

Berthe Olsdatter, deres barn, 5 år

Live Olsdatter, deres barn, 3 år

Karen Anne Andersdatter, tjenestepike, 28 år

 

Hans Korneliussen, mann, 34 år, 1ste ekteskap, Inderst og innrullert matros

Nilia Olsdatter, hans kone, 26 år, 1ste ekteskap

 

Peter Friderich Koch, mann, 48 år, Formann for arbeidet ved Færder fyr

Alexander Leonard Koch, hans sønner, 16 år, ugift

Peter Koch, hans sønner, 13 år, ugift

 

Kristen Evensen Kjær, mann, 41 år, gift, Arbeidere ved Færder fyr

Ole Tronsen, 37 år, ugift, Arbeidere ved Færder fyr

Knud Rasmussen, 28 år, ugift, Arbeidere ved Færder fyr

Anders Svendsen, 28 år, ugift, Arbeidere ved Færder fyr

Erik Eriksen, 19 år, ugift, Arbeidere ved Færder fyr

 

 

 

Del 2.

 

Jørgen Andersen. Det må være han som er den unavngitte sønnen som er født på Lindholmen og døpes 17. september 1713. Død 1758 på Færder. Gift 18. oktober 1736 på Tjøme med Ingeborg Gulliksdatter, født 1709 på Søndre Årø. Død 1782 på Færder. (Datter til Gullik Jørgensen, (født ca. 1680 (-83), fra Torød. Skifte 5. november 1712), og Inger Andersdatter (død 1750, 77 år gammel). På Søndre Årø.). Familien var bosatt på Færder der han trolig hjalp til med fyret og ellers livnærte seg ved å fiske.

Barn:

1.   Anders Jørgensen, født på Færder og døpt 10. november 1737 på Tjøme. Druknet 24. oktober 1785 på båttur mellom Færder og Movik. Overtok plassen. Se neste bruker.

      Faddere: Kari og Amund S. Gibøe, Christopher Svensrød, Ole og Maria Medgaarden.

2.   Gullik Jørgensen, født på Færder og døpt 31. januar 1740 på Tjøme. Falt over bord og druknet i 1780. Los. Faddere: Mari Christophersdatter Oppegaard, Guro Hansdatter og Mogens Andersen Fyren, Ole Andersen Midtgaarden og Christopher Synstegaard. Gift 1770 på Tjøme med Live Halvorsdatter Oppegård, død ca. 1825 på Sjøbodsand. (Datter til Halvor Evensen Oppegård og Mari Kristoffersdatter Rød, Brøtsø, begge Tjøme.) På Sjøbusand under Ottersti, Tjøme. Fire barn.

3.   Anne Jørgensdatter, født på Færder. Hun fikk et barn i 1765 med fisker Petter Andreas Myre.

      Barn:

      1.   Andreas Pettersen, døpt 14. oktober 1765 på Tjøme. Faddere: Inger Christine Christophersdatter Færder, Helvig Mogensdatter Færder, Gullik Jørgensen Færder og Jacob Nielsen Østjorden.

4.   Inger Jørgensdatter, født på Færder og døpt 27. november 1746 på Tjøme. Død på Mågerø. Gift 1770 på Tjøme med enkemann Søren Kristensen Mågerø, født ca. 1724. Død 1798 på Mågerø. Hvor han kommer fra vites ikke, men han hadde bodd på Ormelet før han ble gift (1) med enka Åse Gunnarsdatter fra Veierland, død 1769, 55 år gammel på Mågerø, enke etter Pål Sørensen Mågerø, død 1752, 75 år gammel. Syv barn, hvorav fem døde som små.

5.   Ellen Maria Jørgensdatter, født på Færder og døpt 19. april 1753 på Tjøme.

6.   Andrea Jørgensdatter, død 1807 i Ula i Tjølling. Gift 1777 på Tjøme med Los Even Halvorsen Oppegård (Sønn til Halvor Evensen Oppegård og Mari Kristoffersdatter Rød, Brøtsø, begge Tjøme.) De flyttet til Ula i Tjølling. Even og Anders Kristensen er de to første losene som nevnes i Ula.[2] Barn: Endre, Maren, Karen og Ola. Forsvinner fra Ula.

 

*

 

Anders Jørgensen, født på Færder og døpt 10. november 1737 på Tjøme. Druknet 24. april 1785 ved Saltverket. Gift (1) 16. juni 1766 på Tjøme ”uden foregaaende Trolovelse og tillysning efter Kongelig Allernaadigst Bevilling” hjemme i huset på Færder, med pigen Karen Kristoffersdatter Hengerød, døpt 3. mars 1747. Død 10. februar 1784 på Færder, 37 år gammel, av ”kludfeber” og begravd 20. februar samme år på Tjøme. Gift (2) 1784 med Margreta Nilsdatter, født 1762 på Odden på Søndre Årø. (Datter til stuesitter på Odden, søndre Årø, Nils Kristoffersen, (født 1737 på Svensrød. Død 1810 på Grimestad-stranda på Tjøme), og Mari Gunnarsdatter Bjønnes, (død 1780).)

Margreta gift (2) med Lars Olsen øde-Kjære på Tjøme.

Barn i første ekteskap:

1.   Jørgen Andersen, født på Færder og døpt 16. april 1767 på Tjøme. Druknet 24. oktober 1785 på båttur mellom Færder og Movik.

      Faddere: Johane Olsdatter Sandøe, Pernille Mogensdatter øde Kjære, Ole Andersen Sandøe, Ole Olsen øde Kjære og Anders Olsen Sandøe.

2.   Kristoffer Andersen, født på Færder og døpt 24. mars 1769 på Tjøme. Druknet 24. oktober 1785 på båttur mellom Færder og Movik.

Faddere: Berte Catrine Mogensdatter øde Kjære, Inger Jørgensdatter Kjære, Lars Hansen øde Kjære, Anders Olsen Sandøe og Jacob Andersen Megaarden.

3.   Karen Anne Andersdatter, født på Færder og døpt 13. juni 1773 på Tjøme.

Faddere: Inger Jørgensdatter Maagerød, Live Halvorsdatter Siøbodsand, Anne Jørgensdatter Oppegaarden, Søren Christensen Maagerød og Anders Olsen Sandøe.

Hun var bosatt på Færder i 1801, som hushjelp for sin tremenning Guri og hennes mann Ole Korneliussen, som 28-åring.

4.   Ingeborg Andersdatter, født på Færder og døpt 7. januar 1776 på Tjøme.

Faddere: Berthe Thomæsdatter Megaarden, Live Halvorsdatter Søbodsand, Andrea Jørgensdatter Vestgaarden, Anders Olsen Kruge stranden og Jacob Andersen Megaarden.

Barn i andre ekteskap:

5.   Andrea Andersdatter, født på Færder og døpt 20. juli 1785 på Tjøme.

Faddere: Inger Christoffersdatter Færder, Juliana Jansdatter Sandøe, Guri Olsdatter Færder, Ole Mogensen Færder og Elias Povelsen Dalen.

 

Familien flyttet bort rett etter ulykken. Vi finner dem igjen på øde Kjære på Tjøme der enken ble gift igjen.

 

Andre folk på Færder fra Tjøme:

1. Nils Persen, født 1827 på Østgården. På Sandø Fyrassistent på Færder.

2. Abraham Gunnarsen Vestre Østgården. Smed på Færder.

 

 

Uplassert på Færder.

 

En gammel Pige fra Færder. Begravet 28. april 1726.[1] Mari er strøket over i kirkeboka, og senere kalles hun Guri.

[2] Tjølling, side 492.