Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Holestranden

 

Laurits i Holestranden er nevnt som strandsitter på Nøtterøy i skattematrikkelen 1647 (-49). Hvor denne plassen lå er uvisst, hvis det da ikke har noe med Hola på Tjøme å gjøre.

 

Holt

 

Ved opprettelsen av et hospital under St. Laurenti kirke i Tønsberg ca. 1319-1320 avgir Ridder og fehirde Bjarne Audunsson en del Nøtterøygods, derav bl.a. ødegården: ”Holt 1 mb”.

 

Jokjelsrud

 

Lorens Berg skriver at dette trolig var en egen gård allerede i middelalderen. Det er foreslått at det kan være det gamle navnet Jókellsrud som var det opprinnelige. Det kommer av mannsnavnet Jokell. I Rødebokas liste over Oslo Bispestols gods på Nøtterøy 1396 nevnes: 2 øresbol og 1 ½ laups land ” J Iokiæls rudi” kjøpt av sira Torgeir.[1] Her fortelles også om en part på til sammen 14 øresbol fordelt på tre parter, trolig fra et gammelt makeskifte.[2] Lavranskirken i Tønsberg, 6 øbæn j Iokiæls rudi”, Mariakirken i Tønsberg, 5 øbæn j Iokiæls rudi”, Peterskirken i Tønsberg 3 øbæn j Iokiæls rudi”. Gods som tidligere hadde tilhørt Hallvardskirken i Oslo. Legger man dette sammen får vi en gård på 16 øresbol og 1 ½ laups land som blir 2 1/2 markebol med 3 laups land i et markebol. Dette var en mindre gård, men ingen ødegård.

 

 [1] R.B. side 231.

[2] R.B. samme side