Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

GLOMSTEIN

Gårdsnr. 100

 

E i e r e

 

Glomstein var fra gammelt av en plass under Stangeby Den er ikke nevnt i skattematrikkelen 1647 (-49). Dette har nok vært Stangebys utmark og før 1657 ble det satt ned en bruker her, som kom fra Stangeby.

 

B r u k e r e

 

Vemund Engebretsen, født ca. 1621 (44 år i 1665). Fra Stangeby. Vemund Glomstein står i 1657 med 1 øk (gammel hest), 3 kyr, 1 kvige og 2 sauer og skatter av dette 1 ½ mark 6 skilling. I 1661 skylder Vemund 1 ½ pund smør til Engebret Stangebys arvinger med bygsel. Skau til brenne og gjerdefang. I en leiermålsiste fra 1664 står følgende: ”Væmund Glumsteen, som der hans qvinde var siug, besoff en Enke ved naffn Elen Harperød”. Bruker ca. 1655-1670.

Barn:

1.   Jørgen Vemundsen, født ca. 1649. 16 år i 1665 og tjente i Drammen.

      Bragernes 1663

      Jndvonnere Claus Trondtzenn (Offuer formynd. Egenn Gaard, Marcelli Grund, 57 år

      Drenger og thiennere      Anche Anchesenn     20 år

                                               Jørgen Væmundsen  18 år

                                               Thorre Jacobsenn     28 år

2.   Engebret Vemundsen, født ca. 1652. 13 år i 1665. Senere skjebne ukjent.

 

Den som overtar er Vemunds bror.

 

*

 

Østre Glomstein

Hele gården fra ca. 1670-1676. ½ gården fra 1676-ca. 1686

 

Sevald Engebretsen, født ca. 1633. Fra Stangeby. Nevnt 1665-1689. I 1665 er han 32 år, hjemmeboende og føres opp som tjenestedreng på Stangeby. Sevald føres opp som bruker sammen med broren Vemund på Glomstein i 1679 og 1686. Gift 8. desember 1686 på Nøtterøy med Mari Halvorsdatter. Mari kalles da for Glomstein. Mer enn det gir ikke bygdebøkene oss, men mye tyder på at Sevald senere bodde på Horperød, der han får en datter i 1689.

 

I 1679 betalte Ambjørn og Sevald ”Klomstein” 2 daler 19 skilling til Peder Povelsen i Tønsberg.

 

Denne delen blir trolig slått sammen med en andre halvparten mellom 1686-1689.

 

Vestre Glomstein

½ gården fra 1676-ca. 1686, senere hele gården.

 

Ambjørn Andersen Glomstein, født ca. 1647. Begravet 27. februar 1702, 55 år gammel. Gift med Mari Olsdatter. Enke og bruker fra 1702. Begravet 16, januar 1729, 82 år gl.

Barn:

1.   Anne Ambjørnsdatter, født 1680. Begravet 4. desember 1751, 71 år gammel. Trolovet 1. november og gift 29. desember 1701 med Anders Sørensen Skjerpe og kom dit.

2.   Marte Ambjørnsdatter, født ca. 1680. Begravet 3. desember 1720, 40 år gl. Ugift.

3.   Berte Ambjørnsdatter. Begravet 16. januar 1695. Graffæst(et).

4.   Ole Ambjørnsen, født ca. 1686. 20 år i 1706. Trolovet 5. april og gift 3. mai 1710 med Ragnhild Klemmetsdatter Hovlandsteigen. (Ole døde innen årets utgang borte fra hjemmet; Ragnhild flyttet til Søndre Holmen). Nevnt i en utskriningsliste for matroser fra 1711 at han døde ute i Kongens tjeneste og hadde vært innrullert siden 1706. Han sies å være 25 år i 1711 og født på Glomstein.

      Barn på Glomstein:

      1.   Ambjørn Olsen, døpt 26. oktober 1710. Om han se nedenunder.

5.   Sissel Ambjørnsdatter, døpt 24. april 1687. Gift med Anders Henriksen Vestre Oterbekk.

6.   Anders Ambjørnsen, døpt 27. august 1689. 15 år i 1706.

7.   Hans Ambjørnsen, døpt 26. oktober 1691. 13 år i 1706. Kom til Tokenes.

8.   Søren Ambjørnsen, døpt 12. august 1694. 10 år i 1706. Kom til Tokenes.

 

I 1719 møtte Marte Ambjørnsdatter på tinget for sin mor Maren Olsdatter, som da var enke på Glomstein og i 70-års alderen. Hennes (Marens) sønn Søren Ambjørnsen hadde vært innrullert i Kongelig Majestets sjøtjeneste som matros siden 1716. Hun er gammel og skrøpelig og trenger hjelp på gården og ber om at han dimiteres. Marte Ambjørnsdatter møter også for den gamle og vanføre Henrik Andersen Alby på Veierland angående hans sønn i sjøtjeneste, Anders Henriksen.

1720 (25. januar) legges fram en bygselseddel fra Karen, salig Anders Madsens, datert 4. mars 1676, til Ambjørn Andersen på 1 ½ bismerpund smør skyld i gården Vestre Glomstein.

 

*

 

Ole Stillaugsen, født ca. 1681. Begravet 14. mai 1746, 65 år gammel. (Sønn til Stillaug Kristoffersen Østre Brekke i Slagen, død 1731, 78 år, og første hustru, Ingeborg Torgeirsdatter, død før 1706.) Trolovet 31. januar og gift 1. august 1706 i Slagen med Guri Eriksdatter Adamsrød i Slagen, født ca. 1687. Begravet 4. september 1749, 62 år gammel. (Datter til Erik Larsen Adamsrød, skifte 1713 og første hustru Sønnau Nilsdatter Nordre Gusland i Nykirke, død ca. 1704.) Først bosatt på Markebo, senere Brekke i Slagen. Deretter Lille Horperød. I 1728 kom de til Glomstein.

Ole Stillaugsen hadde et barn før ekteskap med Johanne Kjeldsdatter:

A.   Ole Olsen, døpt 30. september 1703 i Slagen.

Barn:

1.   Sønnou Olsdatter, døpt 4. september 1707 i Slagen (Markebo under Brattås). Trolovet 27. oktober 1729 og gift 2. januar 1730 med Ambjørn Andersen Skjerpe og kom dit.

2.   N. N. (Ingeborg) Olsdatter, døpt 6. juli 1712 i Slagen. Trolovet 7. oktober og gift 4. november 1734 med Ambjørn Olsen Glomstein, da fra Holmen, døpt 26. oktober 1710. Se ovenfor. Kom til Grøtterød.

3.   Helena Olsdatter, døpt 7. november 1717 i Slagen. Begravet 22. januar 1719, 1 år gammel.

4.   Bent Olsen, døpt 5. januar 1721 i Slagen.[1] Trolovet 5. november og gift 25. november 1745 med Sissel Andersdatter Stangeby, døpt 30. mai 1719. På Stangeby (bruksnr. 29).

5.   Nils Olsen, døpt 7. februar 1723 fra Lille Horperød. Konfirmert 8. april 1742.

6.   Marta Olsdatter, døpt 27. februar 1725. Trolovet 27. oktober og gift 17. november 1746 med Albret Isaksen Stangeby, og kom dit.

8.   Even Olsen, døpt 3. juni 1727. Overtok Glomstein, se nedenunder.

9.   Mari Olsdatter, døpt 13. oktober 1729 fra Glomstein. Trolovet 30. november og gift 30. desember 1750 med ”Dragoun ved Sgr. Major Hvidtfelts Compagnie”, Markus Zakariassen Østre Borge i Skjee og kom dit. De flyttet på sine gamle dager til Semsrønningen på Nøtterøy. Personalia, se der.

10. Sissel Olsdatter, døpt 17. august 1732. Begravet 27. august 1732, 12 dager gammel.

 

1746 (12. oktober) ble det holdt skifte på Glomstein etter Ole Stillefsen. Enken var Guri Eriksdatter. Barna: 1. Bent Olsen, gift og bodde på Stangeby. 2. Even Olsen, 19 år og hjemmeboende. 3. Sønnau Olsdatter, hadde vært gift med Ambjørn Skjerpe, død og etterlatt seg barna: a) Nils Ambjørnsen, 10 år. b) Peder Ambjørnsen, 4 år. c) Anne Ambjørnsdatter, 14 år. d) Ragnhild Ambjørnsdatter, 8 år. e) Margrete Ambjørnsdatter, 12 uker. 4. Ingeborg Olsdatter, gift og bosatt på Grøtterød. Hennes mann Ambjørn Olsen. 5. Marte Olsdatter, 21 år og hjemmeværende. 6. Maren Olsdatter, 17 år. 

 

1749 (20. desember) ble det holdt skifte på gården Glomstein etter Guri Eriksdatter. Barn: 1. Bent Olsen, gift og bosatt på Stangeby. 2. Even Olsen, 23 år og bosatt på Glomstein. 3. Sønnov, død og etterlatt seg barna: a) Nils Ambjørnsen, 13 år. b) Peder Ambjørnsen, 7 år. c) Anne Ambjørnsdatter, 17 år. d) Margarete Ambjørnsdatter, 3 år. 3. Ingeborg Olsdatter, gift med Ambjørn Olsen og bosatt på Grøtterød. 4. Marte Olsdatter, gift med Albert Isaksen og bosatt på Stangeby.

 

 

Even Olsen.

1789 (28. januar) var det skifte på Glomstein etter Even Olsen. Barn: 1. Anders Evensen

Innrullert matros Anders Evensen.[2]

 

Husmenn

 

Peder Sørensen, født ca. 1612 (53 år i 1665).[1] Dette er altså Bent Olsen som kom til Stangeby, og han er IKKE født på Buer som Lorens Berg skriver.

[2] Sem 688+kirkeboka  Glomstein på Nøtterøy 1754,g.1786 Pernille Thorsdatter Bergan nordre i Borre. f.1760,konf.1775.