Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SØNDRE HOLMEN

Gårdsnr. 101

 

E i e r e

 

Biskopstolen eide i 1396 2 laupsland ”J Holmen yttræ” dette hadde Hallvardskirken hatt før og var kjøpt av biskop Sigfrid (1352-1358). Her kan det tyde på at gården på denne tiden var forholdsvis stor. Ble krongods ved reformasjonen. Brukeren Klemet eide trolig Holmen fra 1629. Futen sier i 1630 at gården er nylig oppryddet, så den må ha stått øde i et ukjent antall år. Den kalles jo ødegård i 1629. Pantsatt til borgermester Iver Madsen ca. 1658. Enken Sofia Mortensdatter solgte gården til brukeren.

 

B r u k e r e

 

Knut Holmen. Nevnt 1611-1615. I knekteskattene 1611-15 finner vi en Knut og gårdsnavnet skrives Hallem, Hollemb og Hallemb. Dette være Holmen, ut fra at vi i nedennevnte dokument fra 1665 finner versjonene Holem og Holmb.

 

*

 

Klemet Lauritsen Holmen. 1629-1665. (Sønn til Laurits og N. N. Olsdatter, søster til Amund Olsen Oserød.) I 1629 ”Clemet Holmen en liden ødegård Holmen som nylig oprøedet ehr.” Han betaler ut fra en skyld på 18 merker smør, 1 daler i holdning. Nevnt i 1636. 1638.  I koppskatten 1645 betaler Klemet og Hans Holmen for seg og sin koner og 2 døtre – 1 ½ ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Clemmet Holmen eier sielff smør 1 pd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Sielff bøxsellen. Skatt 2 dr.” Klemet Holmen 1649-50 Odelsskatten, eier selv 1 pd smør.

Barn:

1.        Halvor Klemetsen. Han kalles i 1665 ”halffuor Clemitz: af holem ved Nøtterøy, och nu i Laurvigh Residerende” etc.

2.        Ingeborg Klemetsdatter, født ca. 1621. Gift med Hans Andersen, født ca. 1621. Bosatt på Søndre Holmen i 1652-1665.

 

I kvegskatten 1657 skatter Klemmet og Hans Holmen av 2 hopper, 6 kyr, 4 kviger, 8 sauer og 2 svin. De betaler 1 daler 10 skilling.

 

*

 

Hans Reiersen Holmen, født ca. 1635 (30 år i 1665). Begravet 29. juni 1702, 83 år gammel. Mye tyder på at Hans var gift to ganger. Bruker her i 1661 ved landkommisjonen.

Barn i et eventuelt første ekteskap:

1.   Mari Hansdatter. Begravet 28. juni 1711. Gift 12. oktober 1697 med enkemann Nils Mikkelsen, født 1634 i Andebu, (72 år i 1706). Begravet 7. juni 1716, 88 år gammel. Overtok gården. Se nedenunder.

Barn i et eventuelt andre ekteskap:

2.   Anne Hansdatter, døpt 29. september 1690.

 

*

 

Nils Mikkelsen, født 1634 i Andebu, (72 år i 1706). Begravet 7. juni 1716, 88 år gammel. Skifte 7. november 1716. (Sønn til Mikkel Eriksen, død 1679, ca. 75 år gammel, og Vivike Jakobsdatter Kjærås i Andebu. På Store-Dal i Høyjord.) Gift (1) før 1664 med N. N. Gift (2) 12. oktober 1697 med Mari Hansdatter Søndre Holmen. Begravet 28. juni 1711. Trolovet 23. januar og gift (3) 18. februar 1712 med enken Tore Ellefsdatter fra Andebu. Ingen barn i dette ekteskapet.  På en del av Store Dal i Høyjord fra før 1664-1666/67. På Skarpe-Borge i Stokke. 1697 da vi får vite at han flyttet fra Skarpeborge.for 21 år siden (1676), og der hadde han bodd i 8 år (1668-1676).

Barn i første ekteskap:

1.   Jens Nilsen, døpt 16. juli 1662 fra Dal i Høyjord.

2.   Vivikke Nilsdatter, døpt i oktober 1664 fra Dal i Høyjord. Muligens den Vivike Gjermundrød som døde 1744. Gift før 1716 med Jørgen Amundsen Gjelstad i Skjee, ca. 1650-1722. Brukere på Gjelstad ca. 1700-1722.

      Barn:

1.      Kirsti Jørgensdatter. Gift med Gullik Hågensen, født ca. 1698. Død 1733. Skifte 10. oktober 1733. På Bals-Borge i Skjee.

Barn:

1.  Vivike Gulliksdatter. 8 år i 1733.

2.  Hågen Gulliksen. 7 år i 1733.

2.      Ola Jørgensen. På Gjelstad, senere Lerstang i Ramnes.

3.      Anne Jørgensdatter. Gift med Kristoffer Andersen Gjelstad.

4.      Nils Jørgensen, født 1709. Død 1745. Gift med Marte Hågensdatter, født 1702. Død 1767. På Brensrød i Skjee.

3.   Randi Nilsdatter. Hjemmeværende på Gjelstad i 1716.

Barn i andre ekteskap:

4.   Hans Nilsen, døpt 15. juni 1700. Begravet 18. juli 1700, 6 uker gammel.

5.   Mikkel Nilsen, døpt 30. april 1702 på Holmen. 4 år i 1702. 4 år i 1706. 14 år på skiftet etter faren i 1716. I 1723 er han 22 år, matros og bosatt på Alby på Veierland.

6.   Sebille (Sebilla) Nilsdatter, døpt 25. januar 1706. Begravet 25. april 1706.

 

Tore Ellefsdatter hadde vært gift (1) med enkemann Knut Hansen Vestre Hotvedt i Andebu, skifte 23. mars 1706. Ingen barn.

 

Nils Mikkelsen tinglyste sin bygselseddel på den halve ødegården Søndre Holmen av skyld 1 bismerpund smør, datert 14. Januar 1701.

 

 

1712 (29. februar) ble det holdt skifte på Søndre Holmen etter Mari Hansdatter. Arvingene var enkemannen Nils Mikkelsen[1] og sønnen Mikkel Nilsen, 9 år gammel.

 

1716 (1. november) ble det holdt skifte på Søndre Holmen etter Nils Mikkelsen. Gjenlevende enke er Tore Ellefsdatter. I skiftet står det at hun er mor til alle tre gjenlevende barn, men dette er feil. Barna var: Michel Nilsen, 14 år gammel, Vivikke Nilsdatter, gift med Jørgen Amundsen Gjelstad og Randi Nilsdatter som var på Gjelstad i Skjee sogn.

 

Tore trolovet 24. juni og gift (2) 9. oktober 1717 med Henrik Andersen, født ca. 1654. (52 år i 1706). Alby på Veierland. Se søndre Horperød.

 

*

 

Klemet Hansen Hovlandsteigen kjøpte som nevnt begge Holmen-gårdene 14. juli 1715 av enken Sophia Mortensdatter.[2] Det var datteren Ragnhild som fikk Søndre Holmen.

 

Ole Ambjørnsen Glomstein, født ca. 1686. 20 år i 1706. Ole døde innen året 1710s utgang borte fra hjemmet. Trolovet 5. april og gift 3. mai 1710 med Ragnhild Klemetsdatter fra Hovlandsteigen, døpt 3. september 1690. Begravet 11. mars 1764, 73 ½ år gammel. De var bosatt på Glomstein.

Barn:

1.   Ambjørn Olsen, døpt 12. oktober 1710 på Glomstein (etter farens død). Trolovet 7. oktober og gift 4. november 1734 fra Holmen med Ingeborg Olsdatter Glomstein. Kom til Søndre Grøtterød.

 

Ragnhild ble trolovet 16. august 1712 på Nøtterøy og gift (2) ”Viede siden i Stocke Kirke” med Nils Halvorsen fra Stokke. De skal ha flyttet til Stokke.

Barn:

2.   Ola Nilsen, født ca. 1717 i Stokke. Trolovet 3. desember 1737 og gift 2. januar 1738 med Inger Kristensdatter Østre Ekenes og kom dit.

 

Rundt 1717/1718 må Ragnhild igjen ha blitt enke og hun ble gift (3) 1718 med enkemann Anders Hansen, født ca. 1690. (Sønn til Hans Andersenødegården Holtet under Døvle i Stokke, skifte 26. juni 1736, og første kona, Kirsti Pålsdatter Søndre Dal i Våle.) De ble da bosatt på Søndre Holmen.

Barn:

3.   Nils Andersen, døpt 24. juni 1718 fra Søndre Holmen. Trolovet 14. desember 1742 og gift 11. februar 1743 med Berte Larsdatter Østre Smidsrød. Se der.

4.   Kirsti (Kirsten) Andersdatter, døpt 29. september 1720. Gift 1761 med Anders Hansen Glenne på Tjøme. Døde rett etterpå. Ingen barn?

5.   Kristoffer Andersen, døpt 16. desember 1722. Begravet 6. desember 1745, 23 år gammel.

6.   Martha Andersdatter, døpt 23. januar 1725. Begravet 4. februar 1725, 11 dager gammel.

7.   Anne (Ane) Andersdatter, døpt 24. april 1726. Trolovet 16. november 1750 og gift 3. januar 1751 med Eivind Olsen Glomstein.

8.   Kristen Andersen, døpt 22. februar 1729. Trolovet 1. desember 1756 fra Søndre Holmen med Maria Jensdatter Østre Hovland. Kom til Nedre Skjerve.

9.   Mari Andersdatter, døpt 26. august 1731. Trolovet 23. november 1756 fra Søndre Holmen med Henrik Anundsen Bjørndal. De overtok gården. Se nedenunder.

 

Anders hadde vært gift (1) med Kirsti Jakobsdatter.

De hadde en datter:

A. Kari Andersdatter, født ca. 1715. Ble i Stokke skriver Lorens Berg.

 

1722 (22. Mars) kjøpte Søren Klemmetsen og Anders Hansen odelesretten til Holmen av Rise, salig Isak Coldevins som hadde den etter sin mor Sophia, salig Iver Madsens.

 

Anders Hansen, bosatt på Holmen på Nøtterøy utstedte, ifølge et dokument datert Holmen 29. april 1723, sammen med broren Jakob Hansen på plassen Båhus under Melsom i Stokke, et skjøte på 14 2/5 merker smør i gården Holtet under Døvle i Stokke til faren Hans Andersen.

Anders Hansen Holmen og broren Jakob Hansen på plassen Holmen under gården Skjelbred i Skjee, selger Holtet til sin stemor Eli Guttormsdatter, datert 30. mars 1737.

 

1741 (8. mars) var det skifte på Søndre Holmen etter Anders Hansen. Enken var Ragnhild Klemetsdatter. Arvingene var barn med første avdøde kone, Kirsten Jakobsdatter: 1. Karen Andersdatter, 25 år. Barn med Ragnhild Klemetsdatter: 2. Nils Andersen, 22 år. 3. Kristoffer Andersen, 18 år. 4. Kristen Andersen, 11 år. 5. Kirsten Andersdatter, 20 år. 6. Anne Andersdatter, 16 år. 7. Maren Andersdatter, 9 år. På de umyndige barnas vegne møtte deres halvbrødre, Ambjørn Olsen og Ole Nilsen. Vi får vite i skiftet at Anders har vært formynder for ei Guri Hansdatter. For henne var klokkeren Jens Rosenkilde verge.

 

 

I sine yngre år tjente Anders elleve år som dragon. På Nøtterøy ble han hjelpeklokker. Da klokker Kristoffer Iversen døde i 1734, ønsket både prest og bygdefolk å få Anders til hans ettermann, men bispen foretrakk en student.

Yngste sønn Kristen Andersen fikk skjøte på gården, men han avsto den til svogeren.

*

 

Henrik Anundsen Bjørndal. Død 11. mai og begravet 17. mai 1793, 64 år gammel. Gift 1756 med Mari Andersdatter Søndre Holmen, døpt 26. august 1731.

Barn:

1.   Ragnhild Henriksdatter, døpt 22. august 1757. Gift 1785 med Tor Arvesen Skjerve.

2.   Anne Henriksdatter, døpt 17. august 1760. Gift 1789 med Kristen Knutsen Tømmerholt.

      Barn født på Søndre Holmen:

      1.   Margrete Kristensdatter, døpt 3. oktober 1789.

3.   Anders Henriksen, døpt 28. august 1763. Død 18 år gammel i København.

4.   Kristoffer Henriksen, døpt 28. mai 1767. Begravet 15. februar 1769, 2 år gammel.

5.   Kristoffer Henriksen, døpt 29. mars 1775. Overtok gården. Se nedenunder.

 

 

Uplassert under Holmen[1] Feilskrevet Nils Nilsen i skiftet.

[2] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 216a-216b.