Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NORDRE HOLMEN

Gårdsnr. 102

 

E i e r e

 

Det må være på Nordre Holmen vi i 1633 finner: ”Lucie Ivers, et støcke enghe jord”.  Skylden var ½ løp smør, med årlig avgift på ½ daler i holdning. Ødegård i 1665.

 

B r u k e r e

 

Knut Holmen. Landskatten 1640.

 

*

 

Hans Holmen. Bruker 1640-åra til død ca. 1650. I koppskatten 1645 betaler Klemet og Hans Holmen for seg og sine koner og 2 døtre – 1 ½ ort. Hans Holmen i 1648 1 pund smør i tredjeårs holdning. Død før 1650.

 

*

 

Hans Andersen, født ca. 1621 (44 år i 1665). Trolig død før 1686. Gift med Ingeborg Klemetsdatter fra Søndre Holmen, født ca. 1621. Begravet 16. desember 1701, 80 år gammel. Bruker halve gården står det. Betaler førstebygsel i 1650 av Holmen. ½ pund smør, med 4 daler. som Hans fradøde”. 1651 måtte Hans Holmen bøte 9 ort fordi hans kone kom for tidlig etter brylluppet. I 1665 ble han stevnet for gjeld av Kristoffer Var i Stokke, men det fortelles da at han ligger syk. Hans Nordre Holme(n) er lagrettemann 1676. Hans Nordre Holmen nevnes i 1686.

De hadde trolig følgende barn:

1.   Klemet Hansen, født ca. 1660 (46 år i 1706). Begravet 29. mars 1738, 78 år gammel. Gift 25?. februar 1687 med Anniken Ebbesdatter Tufte, født ca. 1661, trolig på Tufte i Nykirke. Begravet 19. mars 1748, 87 år gammel. De kom til Hovlandsteigen. Han kjøpte begge Holmengårdene i 1715. Reservesoldat i 1686 og ble innrullert i 1682.

2.   Peder Hansen, født ca. 1662 (44 år i 1709). Trolovet 8. januar fra Nordre Holmen og gift 12. august 1687 fra Brattås med Inger Jensdatter Søndre Nes. På Brattås 1687-1697. På Søndre Nes fra 1697.

 

I kvegskatten 1657 skatter Klemmet og Hans Holmen av 2 hopper, 6 kyr, 4 kviger, 8 sauer og 2 svin. De betaler 1 daler 10 skilling.

 

*

 

Knut Torgeirsen, født ca. 1666 (40 år i 1706). Begravet 22. mars 1730. Trolovet 27. januar og gift 18. februar 1697 med enken Sissel Gardsdatter. Hun kalles Sissel Hansdatter når hun begraves 4. mars 1732. Mye kan tyde på at det siste er riktig og at Knut er svigersønn her og oppkaller sin andre datter etter sin svigermor, året etter hun er død. Men noe sikkert bevis har vi ikke.

Barn:

1.   Anne (Ane) Knutsdatter, døpt 29. mai 1698

2.   Ingebor Knutsdatter, døpt 4. mars 1702. Hun vitner i 1724 at hun er 22 år og barnefødt på en gård Holmen i Nøtterøy hovedsogn. Hun er ugift og tjener hos Ole Brevik.

3.   En datter, døpt 1. februar 1705.

 

Sissel hadde vært gift før med en Ola N. N., og hadde sønnen:

4.   Halvor Olsen, født ca. 1685 på Nøtterøy. 21 år og ungkar i 1706. Trolovet 16. oktober og gift 5. desember 1709 fra Nordre Holmen med Ane Jensdatter Østre Gunnestad. Kom til Østre Gunnestad. Utskrevet til matros i 1711 fra Nordre Holmen, 26 år. Står da at han er født på Nordre Holmen.

5.   Mari Olsdatter. Enke i 1706. Gift med Jørgen Olsen Bergan, født ca. 1668. Begravet 13. oktober 1705, 37 år gammel.

 

Knut Torgeirsen tinglyste sin bygselseddel på den halve ødegården Nordre Holmen av skyld 1 bismerpund smør, datert 20. Desember 1701.

 

*

 

Søren Klemetsen fra Hovlandsteigen, døpt 19. oktober 1687. Faren kalles Klemet Tufte. 18 år i 1706. Begravet 10. juli 1755. Gift ca. 1720 med Mari Kristensdatter Nedre Skjerve, født ca. 1686. Begravet 23. mars 1747, 61 år gammel.

Barn:

1.   Margreta (Grete) Sørensdatter, født ca. 1721. Trolovet 16. november og gift 8. desember 1741 med Ola Hansen Vestre Gunnestad, født 1714. Overtok gården. Se nedenunder. I et skifte i Tønsberg 27/2-29/3 1781 kalles Grete Sørensdatter kusine til Maren Andersdatter Skjerve.

 

1720 (10. oktober) ga Klemet Hansen Hovland(steigen) et skjøte på 1 bismerpund skyld med bygsel i (Nordre) Holmen til sin sønn Søren Klemetsen.

 

Maris far Kristen Larsen (Nedre Skjerve) blir begravet 19. september 1723 fra Nordre Holmen, 80 år gammel.).

 

 

*

 

Ola Hansen Vestre Gunnestad, født 1714. Død 25. desember og begravet 31. desember 1791, 78 år gammel. Trolovet 16. november og gift 8. desember 1741 med Margreta (Grete) Sørensdatter Nordre Holmen, født ca. 1721. Begravet 26. juni 1781, 60 år gammel.

Barn:

1.   Kristen Olsen, døpt 20. oktober 1742. Trolovet 6. november 1766 og gift 2. januar 1767 med Eli (Elen) Finsdatter Brattås, døpt 15. juni 1738. Kom til Brattås.

2.   Kristoffer Olsen, døpt 20. oktober 1743. Trolovet 7. oktober og gift 9. desember 1772 med Eli Olsdatter Tangen. Kom til Føykås.

3.   Peder Olsen, døpt 2. januar 1745. Trolovet 8. desember 1774 og gift 14. februar 1775 med Maria Hansdatter Skjerpe. Kom til Føykås.

4.   Hans Olsen, hjemmedøpt. Begravet 15. juli 1746.

5.   Nils Olsen, døpt 27. august 1747. Falt over bord fra en båt i Frederikshald (Halden) i 1785. Ei igjenfunden”. Gift 27. februar 1783 fra Bakken, ”Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling af 31te Jan. h. a. paa Egteskab i forbudet Leed, Hjemme i Huuset i Sejvigen med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 25de Jan. h.a. sammeviede” med sin kusine Berte Pedersdatter Bakken under Stangeby, døpt 18. mars 1745. To barn. Se Bakken.

      Nils fikk før ekteskap 1781 en sønn med Afgagne Jørgen Simonsens enke” Maria Olsdatter (Stangeby-) Hagen. Se der.

6.   Hans Olsen, døpt 12. juli 1749. Begravet 9. august 1761, 12 år gammel.

7.   Mari (Maren) Olsdatter, døpt 19. september 1751. Trolovet 3. august og gift 3. oktober 1776 med Anders Finsen Brattås. Bodde på Tømmerholt

8.   Maria Olsdatter, døpt 24. februar 1754. Gift 1776 med Kristen Andersen Trolltorød. Død 1829, 79 år gammel.

9.   Søren Olsen, døpt 30. januar 1756. Efter Kongl: Allernaadigste Bevilling af 18de Jan. d. A. Hjeme i Huuset ægteviede” 12. februar 1782 med Maria Engebretsdatter Stangeby. Overtok gården i 1782 med overdro den til broren Erik og flyttet til Stangeby.

      Barn født på Nordre Holmen:

      1.   Ole Sørensen, døpt 16. august 1783.

10. Inger Olsdatter, døpt 23. desember 1758. Levde 1822. Trolig ugift.

11. Erik Olsen, døpt 14. desember 1760. Overtok gården. Se nedenunder.

12. Karin Olsdatter, døpt 1. februar 1762. Gift 1784 med enkemann Hans Sakariassen

      Buer.

 

 

 

Uplassert på Nordre Holmen

 

Ole Olsen, født 1738 på Østre Smidsrød. Død på Vestre Gunnestadløkka 1804, 66 år gammel. Gift (2) 1759 med Anne Hansdatter, født ca. 1756 (45 år i 1801).

Barn på Nordre Holmen:

1. Anders Olsen, døpt 25. juni 1790.

 

De kom til Løkka under Vestre Gunnestad.