Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BRATTÅS

Gårdsnr. 104

 

B r u k e r e

 

Ole Brattås, nevnt ca. 1640-1660. Død før 1665. Trolig gift med Kari Bentsdatter. Begravet som gammel kvinne fra Brattås 25. mars 1686. I koppskatten 1645 betaler Ola Brattås for seg og sin kone – ½ ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ole Brataass til Ko. Ma. smør 18 mk. Kongen bøxsellen. Jens Torbiørnrød till præstebolet i Thunsberg smør 18 mk. Præstebolet bøxsel. (Er til sammen) 1 ødegaard, ½ skippd. (De betaler sammen i) Skatt 5 mk.” Det er trolig hans to sønner som nevnes her i 1665.

Barn:

1.   Hans Olsen, født ca. 1643 (22 år i 1665). Bruker på Brattås i 1665.

2.   Lars Olsen, født ca. 1646 (19 år i 1665). Han var tjenestedreng, trolig hos broren i 1665 og soldat. Overtok Brattås ca. 1675. Lars flyttet i 1690 til Trolltorød

3.   Maren Olsdatter Brattås. Fikk et barn utenfor ekteskap i 1658, men visste ikke hvem barnefaren var.

 

I kvegskatten 1657 skatter Oluf Brattås av 1 hoppe, 3 kuer, 2 kviger, 3 sauer og 1 svin. Han betaler halv skatt med ½ daler 4 skilling.

 

*

 

I 1679 måtte Laurits Brattås betale 1 daler 1 ort 1 skilling til Peder Povelsen i Tønsberg. Bruker i 1686. Dette er ovennevnte Lars Olsen.

 

*

 

Peder Hansen Brattås, fra Nordre Holmen. Gift 12. august 1687 med Inger Jensdatter Søndre Nes På Brattås 1687-1697.

Barn:

1.   Else Pedersdatter, døpt 18. november 1687. 1. november 1687 – Public absolverende Peder Brattås og Anders Bjønnes hustruer. Trolovet 1719 og gift 21. oktober 1720 med Lars Kristensen, født ca. 1685. Begravet 1. oktober 1727, 42 år gammel. På Kårød.

2.   Ingebor Pedersdatter, døpt 31. juli 1690. Trolovet 11. januar og gift 14. oktober 1720 med Mattias (Mathis) Jørgensen Østre Ekenes, døpt 6. september 1697.

 

Flyttet videre til Søndre Nes.

*

 

Anders Kristensen, født ca. 1646 (60 år i 1706). Begravet 19. juni 1717. Gift med (1) N. N. Gift (2) med enken Ragnhild Andersdatter. Muligens den Randi Brattås som ble begravet 27. april 1719. (Datter til Anders Kristensen Malmø i Våle (ca. 1608-ca. 1689) og hustru Maren Torgeirsdatter, død etter 1689). De har først bodd i Borre (kilde 1711). Brukere på Brattås ca. 1695-1717.

Barn i første ekteskap:

1.   Kristen Andersen, født ca. 1681 (25 år i 1706) i Borre. Ungkar. Trolovet 2. januar og gift 25. januar 1708 med Ingeborg Olsdatter. Brukere på Brattås 1708-1720. Blir utskrevet til matros i 1711, da 30 år gammel.

      Barn født på Brattås:

      1.   Ane Kristensdatter, døpt 19. oktober 1708. Begravet 9. desember 1708.

      2.   Ole Kristensen, døpt 8. desember 1709.

2.   Marte Andersdatter. Trolovet 30. november 1719 og gift 23. januar 1720 med Anders Amundsen, Tønsberg. Trolig han som blir begravet fra Vår Frues kirke 25. november 1761 og kalles da 105 år og 6 måneder gammel.

 

I 1702 ble Lauge Nattvall, Hans Meum, Ole Meum, Kristen Nedre Skjerve, Jakob Nedre Skjerve, Torgeir Lofterød, Anders Brattås og Ola Hovland stevnet fordi de hadde hugget ulovlig i Trolltorøds skog.

Ragnhild blir kalt søster til Jon Olsen Malmø i Våle, på skiftet etter dennes kone Marte Amundsdatter 9. mars 1703.

 

Ragnhild gift (1) med Anders Olsen Malmø, født ca. 1649. Død 1701, 52 år gammel.

 

*

 

Ivar Olsen, født ca. 1662. Begravet 20. februar 1749, 87 år gammel. Gift (1) med N. N. Trolovet 1. november 1702, og gift (2) 4. januar 1703 med Else Helgesdatter Vestre Elgestad.  Begravet 12. november 1720. Bruker her 1720-1731. Kommet hit fra Borre.

Barn:

1    Mari Iversdatter, født ca. 1696. Begravet 2. januar 1763 fra Hovland, 67 år gammel.

      Mari Brattås fikk en sønn utenfor ekteskap:

1.      Hans, døpt 4. januar 1728.   

      Trolovet 22. september og gift (1) 18. november 1733 med enkemann Nils Hansen Østre Elgestad og kom dit. Trolovet 13. november 1742 og gift (2) 2. januar 1743 med enkemann Jakob Gundersen Trolltorød.

2    Fin Iversen, født ca. 1699 i Borre. Overtok gården. Se nedenunder.

3    Nils Iversen, født ca. 1714. Forsvinner.[1]

 

Finn Iversen kalles søskenbarn til Ole Pedersen Buberg. Dermed er trolig Finns far bror til Oles mor, Else Olsdatter.

1720 (27. januar) tinglyser Ivar Olsen sitt bygselbrev på Brattås, av skyld 1 bismerpund smør. Skrevet 6. juli 1719 av Madz Gregersen.

 

*

 

Fin Ivarsen, født ca. 1699 i Borre. Begravet 17. mai 1773, 74 år gammel. Trolovet 19. oktober og gift 16. november 1730 med Anne Olsdatter Tangen, døpt 8. desember 1707. Begravet 2?. mai 1773, 67 år gammel.

Barn:

1.   Gunhild Finsdatter, døpt 31. juli 1732. Begravet 23. august 1732, 3 uker gammel.

2.   Ole Finsen, døpt 10. september 1733. Konfirmert 4. oktober 1750. Trolovet 20. januar og gift 16. mars 1757 med Marte Olsdatter Stangeby.

3.   Kristen Finsen, døpt 9. oktober 1735. Begravet 23. oktober 1735, 3 uker gammel.

4.   Kristoffer Finsen, døpt 3. oktober 1736. Begravet 14. oktober 1736, 12 dager gammel.

5.   Eli (Elen) Finsdatter, døpt 15. juni 1738. Konfirmert 1ste søndag etter påske 1755. Trolovet 6. november 1766 og gift 2. januar 1767 med Kristen Olsen Nordre Holmen. Overtok Brattås.

6.   Gunhild Finsdatter, døpt 23. juli 1741. Gift 1765 med Anders Ambjørnsen Grøtterød.

7.   Nillia Finsdatter, døpt 5. mars 1744. Begravet 20. mars 1744, 6 uker gammel.

8.   Kristoffer Finsen, døpt 6. september 1745. Begravet 27. september 1745, 14 dager gammel.

9.   Anders Finsen, døpt 7. mars 1749. Konfirmert 20. mars 1763.

10. Inger Finsdatter, født 1749. Lidet barn” Inger Finsdatter begravet 15. november 1749, 4 uker gammel.

11. Kirstine Finsdatter, døpt 28. april 1751. Konfirmert 30. november 1766. Trolovet 29. oktober og gift 17. november 1784 med Tor Torgersen Grindvad.

 

Fin kalles i skiftet etter Anne Andersdatter Skallestad på Nordre Årøy i 1752 for farsøsters mann til barna, men dette må være feil, for Fins kone Anne var fra Tangen og Reier Olsen Skallestad var fra Meum. Kanskje det kan gjelde ett ledd lenger bak, uten at vi kan bevise dette.

 

*

 

Kristen Olsen Nordre Holmen. Trolovet 6. november 1766 og gift (1) 2. januar 1767 med Eli (Elen) Finsdatter Brattås, døpt 15. juni 1738. Død 20. januar og begravet 28. januar 1789, 51 år gammel. Trolovet 26. januar og gift (2) 22. februar 1790 med Anne Arvesdatter Skjerve.

Barn født på Brattås:

1.   Hans Kristensen, døpt 30. august 1767. Konfirmert 10. oktober 1784.

2.   Mari Kristensdatter, døpt 14. januar 1770. Konfirmert 13. mai 1787.

3.   Anders Kristensen, døpt 26. januar 1772. Konfirmert 17. mai 1789.

4.   Fin Kristensen, døpt 28. oktober 1774. Begravet 15. mars 1777, 2 ½ år gammel.

5.   Fin Kristensen, døpt 19. november 1777.

6.   Anne Finsdatter, døpt 1. juni 1781.

Barn i andre ekteskap født på Brattås:

7.   Kristoffer Kristensen, født 1790. Død 24. november og begravet 29. november 1790, 5 dager gammel. Hjemmedøpt.

8. og 9. Tvillingsønner. Døde 26. juli og begravet 29. juli 1791. Den eldste dødfødt og den yngste hjemmedøpt uten navn og døde straks.

 

Flytter til Skjerve

*

 

Harald Jakobsen. Død 30. mai 1809 i Randers i Danmark, 39 år gammel.

Barn:

1.   Jakob Haraldsen. Død 20. desember og begravet 24. desember 1796, ½ år gammel.

 

Uplassert på Brattås

 

Anne Olsdatter konfirmert 8. oktober 1741.

 

*

 

 

Ingeborg Larsdatter Brattås. Begravet 25. mars 1752, 70 år gammel.

 

*

 

Eli Fransdatter konfirmert 18de søndag etter Trinitatis 1755. Se Frans Jensen Føykås og Frans Torsen Mellom Sem.

 

*

 

Anne Maria Hansdatter, konfirmert 17. oktober 1802.

 [1] Jeg har funnet følgende, men det er ikke bevist at det er det samme. Nils, døpt 29. desember 1709 fra Knapstad i Våle. Iver og Gunhild. Faddere: Ole Fossås, Paul Knapstad, Henrik Grøstad stuen, Svane Knapstad, Anne Fossås.