Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

POSSÅS

Kalles også PoståsPosmoPosmorønningen – Rønningen

Gårdsnr. 105

 

B r u k e r e

 

Possås må tidlig ha blitt delt opp.

 

Nordre Possås

 

Tore Jakobsen fra Moss kjøpte Posmorønningen i 1757 av Arne og Thor Meum for 40 riksdaler. Han bodde trolig ikke her. Enka og barna har flyttet hit rett etterpå, og de er beviselig her 1784.

 

Tore Jakobsen Possås. Fra Moss, født ca. 1734. Begravet 20. februar 1782 fra Håvaldsrød ”eller Koven”, 48 år gammel. Matros. Gift 1756 med Eli Eliasdatter Håvaldsrød, døpt 6. september 1732 fra Lofterød. Død 24. mars og begravet 30. mars 1798, 66 år gammel fra Possås.

Barn:

1.   Åsle Toresdatter, døpt 15. september 1756 fra Håvaldsrød. Faren kalles matros Tore Jakobsen Moss og det står at han ikke er konfirmert ennå. Mor er Eli Eliasdatter Håvaldsrød. Hun er født før ekteskap. Konfirmert fra Rønningen 1773.

2.   Jakob Toresen, døpt 11. oktober 1758 fra Håvaldsrød. Begravet 22. mai 1760, 1 ½ år gammel fra Håvaldsrød.

3.   Jakob Toresen, døpt 26. oktober 1760 fra Rønningen. Død 18. april og begravet 25. april 1784, 26 år gammel fra Possås.

4.   Marte Toresdatter, døpt 29. september 1764. Konfirmert fra Rønningen 27. oktober 1782.

5.   Mari Toresdatter, døpt 11. november 1766. Død 12. juli og begravet 16. juli 1795 fra Nordre Possås, 29 år gammel. Efter Barnefødsel med uægte Tvillinger”.

      Barn:

      1.   En datter, født 4. juli og begravet 9. juli 1795. Tvilling.

      2.   Helene Maria Hansdatter, født 4. juli og døpt 9. juli 1795. Far: Soldat Hans Mathisen Anholdt av Skee sogn. Om moren står det: ”Her tilbagekomen frugtsomelig fra Stokke Sogn”.

6.   Jakob Toresen, døpt 4. oktober 1769. Begravet 14. februar 1770, ½ år gammel.

7.   Elias Toresen, døpt 23. februar 1771. Konfirmert fra ”Koven” 17. mai 1789. Trolovet 12. juli 1802 ”Den med behørige Attest her tilbagekomne og næsten i 9 Aar saavel til Orlogs som til Cofardies udebleven Matros” og gift 5. april 1803 med Ingeborg Maria AndersdatterValøe”.

 

Følgende personer bor her i denne perioden: Peder Hågensen, fra Dårsti under Tokenes. Gift med Karen Tjøstelsdatter Valders. De kom hit fra Kjønnerød og flyttet videre til Nedre Sem. Personalia, se Valders.

Barn:

1.   Berthe Kirstine Pedersdatter, døpt 24. september 1777 fra Nordre Possås.

 

*

 

 

Elias Andersen Brattås på Nøtterøy. Døpt 3. september 1775 fra Hengerød. Se Nordre Nes. Trolovet 26. desember 1798 og gift (3) 9. januar 1799 i Laurentiuskirken, Tønsberg med enken Helvig Hansdatter, da fra Tønsberg Om hennes første ekteskap, se Øvre Buerstad. Bosatt her 1799-1802.

Barn:

1.   Anders Eliassen, født 15. januar og døpt 20. januar 1799 fra Nordre Possås. Gift som ungkar og matros 7. januar 1825 fra Possås med pigen Elisabet Jensdatter Hovlandrønningen.

 

Folketellingen 1801 – Plassen Possås under Meum.

 

Elias Andersen Possås, 27 år, mann i 1ste ekteskap, innrullert matros og jordløs husmann

Helvig Hansdatter, 43 år, hans kone, i 3. ekteskap

Dorthe Thordsdatter, 12 år, hennes datter i 1ste ekteskap, vandfør

Anders Eliassen, 3 år, deres sønn

Elisabeth Eliasdatter, 60 år, mannens mor, forladt ektekvinne, nyter almisse av sognet.

 

Søndre Possås

 

Jakob Olsen fra Tokenes kjøpte hele Possås i 1773 for 68 riksdaler. Han kan ha vært bruker her fra før det. Han er beviselig bosatt her fra 1774. Til eierne av Meum måtte han betale 1 riksdaler årlig til skattehjelp, så lenge jordstykket ikke var skyldsatt.

 

Jakob Olsen, trolig fra Nedre Skjerve, døpt 17. desember 1733.  Begravet 8. februar 1783, 50 år gammel. Gift 1771 med Anne Pedersdatter Tenvik, døpt 29. september 1742. Konfirmert 6te søndag etter påske 1759. Død 10. mars og begravet 18. mars 1802, 61 år gammel. Kjøpte Possås i 1773.

Barn:

1.   Pernille Jakobsdatter, døpt 20. juni 1771 fra Tokenes. Ikke nevnt 1783

2.   Peder Jakobsen, døpt 3. september 1774 fra Rødningen under Meum. Konfirmert  17. mai 1792 i Nøtterøy kirke.

2.   Marte Jakobsdatter. Konfirmert 10. mai 1795 i Nøtterøy kirke. Må være feil, for ikke nevnt 1783.

3.   Karen Jakobsdatter. Født 1777. Hjemmedøpt og straks død. Begravet 9. juli 1777, ½ time gammel.

4.   Karen Jakobsdatter, døpt 30. august 1778.

 

Skifte på Possås (eller Posmo) under Meum 25. mai 1783 – 3. februar 1784 etter Jakob Olsen. Enke Anne

Pedersdatter. Barn: 1. Peder Jakobsen 9 år. 2. Karen Pedersdatter 5 år. Tilstede enkens nye mann Mikkel Olsen og barnas morbror Gullik Pedersen Horperød.

 

Anne trolovet 4. desember 1783 og gift (2) 12. januar 1784 med Mikkel Olsen Rønningen, født ca. 1761, se plassen Klypa under Nedre Skjerve. Død 5. desember 1794, 33 år gammel. Dette er trolig den samme som Mikkel Olsen Munkerekken (søndre?) som ble konfirmert 25. april 1779. Ingen barn.

 

*

 

Peder Jakobsen, født 1774 i Possås. Konfirmert 17. mai 1792. Død 1853. Gift 1833 med Margrete Andersdatter Bjørndal.

Barn:

1.   Jakob Pedersen, født 1804. Overtok her. Se nedenunder.

2.   Jens Pedersen. Død 30 år gammel.

3.   Andreas Pedersen, født 18??. Død ung.

4.   Zakarias Pedersen, født 1812. Gift 1842 med Helvig Andersdatter Kråkerøyhagen på Tjøme.

5.   Elen Andrea Pedersdatter. Gift 1847 med Simon Simonsen Skjerverønningen.

6.   Anne Maria Pedersdatter. Gift med Lars Nilsen. Se bruksnr. 30 på Stangeby.

 

Uplassert under Possås

 

Jens Olsen Possås, født ca. 1721. Død 22. mai på Nordre Holmen og begravet 26. mai 1787, 66 år gammel.

 

*