Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ANILDRØD

Gårdsnr. 107

 

E i e r e

 

I 1398 eide Nøtterøy kirke 5 ½ øresbol i ”Arnildr rudj”.[1]

Skyld: 6 pd smør til etter 1647. Siden satt ned til 5 pd smør.

 

*

 

Gunder Olsson Eid i Sandsvær eier 2 pd smør i Anilrød i 1617. Engebret Stangeby står med denne parten i 1620. Muligens har ett av disse punda gått til Guri Island i Botne som i 1624 har 3 pd smør i gården. I 1633 har Engebret kun 1 pd smør i gården. I 1635 har Engebret overtatt Guri Islands part igjen og står fram til 1639 med 5 ½ pd smør i gården. I 1636 står det 5 ½ pd 6 m smør. Før 1643 er hele parten pantsatt til Tønsbergborgeren Ambjørn Lauritsson Falck som i 1647 eier hele gården på 6 pd smør.

 

B r u k e r e

 

Peder Anilrød. Nevnt 1593-1625. I 1616/17 solgte Peder Anilrød 8 tylfter 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 48 skilling. 1618/19 3 tylfter store 12 alen granbjelker for 36 skilling. Senere på året 5 tylfter 12 alen granbjelker for 60 skilling.

 

*

 

Anders Anilrød. Nevnt Landskatten 1631. 1636.

 

*

 

Hans Anilrød. Landskatten 1640.

 

*

 

Ola Pedersen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Bruker ca. 1640-1675. I koppskatten 1645 betaler Oluf ”Ommelrudt” for seg og sin kone – 16 skilling.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ole Oneldrød till Anbiørn Lauridzen smør 6 bispd. (Er) 2 schippd. Ahnbiørn bøxsellen. Skatt 4 dr.”

Barn:

1.   Nils Olsen, født 1651 (14 år i 1665). Soldat i 1665.

 

*

 

Nils Sørensen, født ca. 1645. Fra Rubberød. Begravet 10. august 1716. Skifte 5. november 1716. Gift med (1) Sissel, født ca. 1638. Død 1707, 69 år gl. Trolovet 28. januar og gift 6. mars 1708 med Kari Sørensdatter Skjerpe. Hun var svigersønnens søster. På Anilrød ca. 1675-1698, men kjøpte nabogården Skrafskjær allerede i 1694 og må ha flyttet dit 1698.

Barn:

1.   Marte Nilsdatter Anilrød. Begravet 12. desember 1686.

2.   Mari Nilsdatter, født ca. 1669. Død 1737, 68 år gammel. Trolovet 30. april og gift 21. oktober 1696 med Andor Sørensen Skjerpe. Overtok Anilrød.

 

*

 

Ifølge skjøte av 20. juni 1694 solgte Nils Sørensen gården Skrafskjær, 3 ½ bismerpund smør, til sin svigersønn, Andor Sørensen.

 

Andor Sørensen, født ca. 1666 (40 år i 1706). Fra Skjerpe. Begravet 26. januar 1716, 51 år gammel. Trolovet 30. april og gift 21. oktober 1696 med Mari Nilsdatter Anilrød. Begravet 21. februar 1737 fra Skrafskjær, 68 år gammel. På Skjerpe 1695-1697, da de overtok Anilrød. De fikk tvillinger før ekteskap.[2] Som enke flyttet Mari hjem til Skrafskjær. Matros i Kongelig tjenese i mange år. Utskrevet til matros i 1711, da 45 år gammel.

Barn

1.   Johanna Andorsdatter, døpt 13. November 1695. Tvilling. Mari Nilsdotter Anilrød public absolvered 12. januar 1696.” Begravet 5. april 1698. Graffæst(et).

2.   Sørena (Syrene) Andorsdatter, døpt 13. november 1695. Uekte. Andor Skjerpe public absolvered 3. mai 1696.” 21 år i 1716. Gift 1730 med Ole Jakobsen Vestre Kjøle.

3.   Søren Andorsen, døpt 3. oktober 1697 fra Anilrød. 8 år i 1706. 19 år i 1716. Død ung og ugift.

4.   Johanna Andorsdatter, døpt 5. September 1700. 15 år i 1716. Begravet 14. mai 1751, 51 år gammel. Bosatt på Skrafskjær ved skiftet etter moren i 1737. Gift 1740 med Kristoffer Johannesen.[3] Til Styrsvik.

5.   Marta Andorsdatter, døpt 17. juli 1703. 10 år i 1716. Enken, ”lægdslem” Marte Andorsdatter dør 11. november på Skrafskjær og blir begravet 16. november 1785, 83 år gammel. Hun må ha kommet som tjenestejente til Drammen. Gift 20. juli 1728 på Strømsø ved Drammen med Åge Jensen. Han kalles Lønby på skiftet etter svigermoren i 1737. Begravet 6. mai 1729 på Strømsø. (Trolig sønn til borger (fra 1720) på Strømsø, Jens Ågesen Kusk som i 1722 nevnes som bosatt i ”Baggaden”). Åge Jensen nevnes i 1729 som bosatt i ”Baggaden” på Strømsø og ble dette året skattlagt med 1 dlr. På skiftet etter moren i 1737 står at hun var gift med Åge, men det er hun som tar arven, og ingen barn nevnes.

      Barn:

      1.   Jens Ågesen, døpt 14. april 1729 på Strømsø. Far: Åge Jensen.

      Marte flyttet til broren Even på Skrafskjær og bor trolig der resten av livet. Hun får en sønn utenfor ekteskap der i 1730. Marte er fadder fra Skrafskjær i 1732.

      2.   Andor, døpt 29. mai 1730 fra Skrafskjær. Begravet 22. januar 1731 fra samme sted.

6.   Even Andorsen, døpt 16. oktober 1706. 10 år i 1716. Kom til Skrafskjær.

7.   Jørgen Andorsen, døpt 11. mai 1715. 1 ½ år i 1716. I København i Kongelig Majestets tjeneste i 1737. Død før 1743.

 

I 1698 ble Andor Sørensen Anilrød stevnet for noe penger han skyldte til Frans Mortensen i Tønsberg. På hans vegne møtte hans svigerfar Nils Anilrød. Saken ble utsatt til neste ting.

 

I 1711 møter Mari Nilsdatter på tinget og forteller at hennes mann Andor Sørensen har vært i Kongelig Majestets tjeneste i 1 ½ år, og at hun har betalt alle skatter og avgifter av den 6 ¾ pund store gården. Dette klarer hun ikke lenger siden hun nå hadde fem små barn. 1713 (12. desember) møtte Mari Nilsdatter på tinget og fortalte at hennes mann Andor Sørensen hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale skatter og avgifter.

 

 

1716 (6. november) ble det avholdt skifte på Anilrød etter Anders Sørensen. Arvingene var enken Mari Nilsdatter. Barna: Søren Andorsen 19 år, Even Andorsen 10 år, Jørgen Andorsen 1 ½ år, Syrene Andorsdatter 21 år, Johanne Andorsdatter 15 år og Marte Andorsdatter ”af 10 aars alder” (feil: hun var 13 år). De eide 1 ¾ bismerpund smør i Skrafskjær med anpart bygsel. Verger: Farbroren Anders Skjerpe for den yngste sønnen og den eldste datteren. Klemet Hovland for enken og sønnen Even. Farens søskenbarn Anders Bjønnes for Johanne. Farens søskenbarn Kristen Bjønnes for Marte. Jordegods: 1 ¾ bismermerker smør med anpart bygsel.

 

Søren Evensen            ~          Marta                          Anders            ~1        N. N. ~2 Ola Rasmussen

                                               Halvorsdatter             Andersen                                   Søndre Horperød

                                                                                   Havna, Veierland

__________________I________________                         ____________I_________

Andor Sørensen Skjerpe/Anilrød                  søskenbarn      Anders og Kristen Anders-

                                                                                               sønner Bjønnes.

 

*

 

Søren Hansen. født 1684. 22 år og ungkar i 1706. Fra Meum. Begravet 23. november 1751, 66 år gammel. Trolovet 15. oktober 1720, og gift 2. januar 1721 med Berte Klemmetsdatter Hovlandsteigen, døpt 18. april 1693. Begravet 18. februar 1758, 65 år gammel.

Barn:

1.   Kari Sørensdatter, døpt 12. oktober 1721. Trolovet 31. januar og gift 12. august 1746 med Jens Olsen Kjærgrav.

2.   Helvig Sørensdatter, døpt 25. mars 1724. Trolovet 1. juni og gift 12. juli 1747 med Iver Olsen Kjærgrav.

3.   Lars Sørensen, født ca. 1728. Trolovet 18. november 1755 med ”Tienende paa Strengsstal”, Olene Pedersdatter Strengsdal, fra Haukemyr.

4.   Johanne Sørensdatter, døpt 15. november 1744. begravet 22. august 1734, 8 måneder gammel.

 

1720 (17. januar) tinglyser Søren Hansen sin bygselseddel på Anilrød, av skyld 5 bismerpund smør, skrevet ut av Hr. Etatsråd og Amtmann Nils Wærenskjold.

Sørens unavngitte mor ble begravet fra Anilrød 28. mai 1721 som ”Søren Anilrøds mor”.

*

 

Klokker 1735-1750.

Jens Rosenkilde. Født ca. 1706. Begravet 3. august 1750 fra Østre Nøtterøy, 44 år gammel. Hadde gården fra 1747-1748.

 

*

 

Ovennevnte Ivar Olsen kjøper gården i 1748, og selger halvparten videre i 1753.

 

 

 

½ gården

 

Even Skrafskjær. Kjøpte bruket i 1753 av Ivar for 160 riksdaler, Han flyttet ikke hit, og solgte igjen 1758, for 180 riksdaler til neste bruker.

 

*

 

Jens Olsen, født 1721 på Kjærgrav. Trolovet 31. januar og gift 12. august 1746 med Kari Sørensdatter Anilrød, døpt 12. oktober 1721.

Barn:

1.   Jakob Jensen, født 1749. Død 6. desember og begravet 14. desember 1819 fra Stangebyrønningen, 71 år gammel. Trolovet 15. oktober og gift 27. desember 1773 med Anne Nilsdatter (datter til Nils Jonsen Øvre Sem). Anne døde 28. september og ble begravet 15. oktober 1815 fra Rønningen under Stangeby, 74 år gammel. I 1801 er det på Stangebyrønningen uten barn.

      Barn:

      1.   Iver Jakobsen, døpt 18. september 1774 i Skjerverønningen. Konfirmert 17. mai 1792              fra Nedre Sem. Trolovet 23. mai og gift 27. november 1798 med Anne Maria                                  Olsdatter Stangeby. Bosatt på Stangeby

      2.   Hans Jakobsen, døpt 12. oktober 1777 på Anilrød. Konfirmert 10. mai 1795 fra             Nedre Sem.

      3.   Nils Jakobsen, døpt 17. november 1781. Død 8. juni og begravet 11. juni 1784, 3 år gammel.

2.   Søren Jensen, født 1751. Kalles Rønningen når han i 1782 dør på ”Qvæsthuuset i Kiøbenhavn”. Nok Stangebyrønningen, hos broren. Trolovet 2. mars og gift 22. august 1774 med Johanne Maria Olsdatter. Født ca. Død 2. januar og begravet 8. januar 1789 av brystsyke fra Tenvik. Hadde jordveien en stund, men flyttet.

      Barn født på Anilrød:

      1.   Lars Sørensen, døpt 12. februar 1775. Død 16. juni og begravet 21. juni 1784 fra Veien under Lofterød, 10 år gammel. Moren er enken Johanne Marie Olsdatter Veien under Lofterød.

3.   Ola Jensen, født 1754

4.   Kirstine Jensdatter, døpt 25. september 1757. Trolovet 13. desember 1781 og gift 25. januar 1782 med Hans Hansen Snipetorp.

5.   Lars Jensen, døpt 3. august 1760. Gift 1784 med Malene Hansdatter Snipetorp. I Steinmalen.

6.   Albret Jensen, døpt 1. januar 1764. Begravet 21. februar 1765, 1 ¼ år.

7.   Jørgen Jensen, døpt 25. april 1767.

 

Familien flytter til Steinmalen.

 

½ gården

 

Iver Olsen, født 1724 på Kjærgrav. Begravet 11. april 1769, 47 år gammel. Trolovet 1. juni og gift 12. juli 1747 med Helvig Sørensdatter Anilrød, døpt 25. mars 1724. Begravet 26. juli 1772, 48 år gammel.

Barn:

1.   Kristoffer Iversen, døpt 23. september 1747. Overtok en del av gården.

2.   Ole Iversen, døpt 6. september 1751.

3.   Ett barn. Begravet 24. april 1752

4.   Kari Iversdatter, døpt 19. april 1753. Trolovet 15. januar og gift 8. februar 1781 med Hans Andersen Trolltorød.

      Barn født på Anilrød:

      1.   Helvig Hansdatter, døpt 3. oktober 1781.

5.   Ole Iversen, døpt 3. oktober 1756. Overtok en del av gården

6.   Albret Iversen, døpt 20. februar 1760. Begravet 28. februar 1760, 14 dager gammel.

7.   Søren Iversen, døpt 17. april 1761. Druknet 1. juni 1778 i Halden ”Ej funden

8.   Anne Maria Iversdatter, døpt 7. juli 1765. Gift 1786 med Jon Hansen Småvik.

9.   Karen Helene Iversdatter, døpt 24. februar 1769. Begravet 29. april 1769, 8 uker gammel.

 

Medbruker her var:

 

Lars Sørensen, født ca. 1728. Begravet 15. august 1767, 39 år gammel. Trolovet 18. november 1755 med ”Tienende paa Strengsstal”, Olene Pedersdatter Strengsdal, fra Haukemyr. Begravet 5. mars 1774, 43 år gammel.

Barn:

1.   Ingeborg Larsdatter, døpt 19. september 1756. Død ugift.

2.   Berte Larsdatter, døpt 13. mai 1759. Gift 1789 med Kristian Nattvall.

3.   Jøran Larsdatter, døpt 7. november 1761. Begravet 7. februar 1765, 4 år gammel.

 

Olene ble trolovet 8. februar og gift 20. mai 1769 med enkemann Jakob Pedersen Sem. Død 1776 ”Døde udenfor Meenighederne paa deres Søe-Reyse”.

Barn:

4.   Inger Jakobsdatter, døpt 16. september 1770. Gift 1796 med Lars Olsen Østjordet på Tjøme.

2.   Olene Jakobsdatter, døpt 6. mars 1774. Begravet 3. juli 1774, 18 uker gammel.

 

Flere av Jakobs barn med første kona nevnes her på Anilrød, bl.a.

 

A. Anund Jakobsen Anilrød. Død 1782/1783 på St. Thomas.

B. Jørgen Jakobsen. Se del 1.

C. Berte Katrine Jakobsdatter. Gift med ovennevnte Kristoffer Iversen Anilrød.

 

Bruk 1

 

Kristen Jørgensen, født 1727. Død 1796, 69 år gammel. Trolovet 11. mars og gift 12. november 1761 med Ragnhild Nilsdatter Øvre Sem. Personalia, se Landsrød.

Barn født på Anilrød:

1.   Gunhild Kristensdatter, døpt 23. mai 1762. Begravet 5. september 1762, 20 uker gammel.

2.   Nils Kristensen, døpt 11. september 1763.

 

Kristens foreldre bor trolig sammen med dem. Kristens far Jørgen Kristensen Anilrød er fadder i 1764. Kristens mor Malene Knutsdatter, født ca. 1705. Begravet 5. april 1767, 62 år gammel fra Anilrød.

 

*

 

 

Fredrik Nilsen (Berg?). Gift med Else Jonsdatter.

Barn født på Anilrød:

1.   Nils Fredriksen, døpt 24. mai 1770.

 

*

 

Nils Evensen, født 1748 på Skrafskjær. Ble borte på sjøen i 1787. Gift 1774 med Margreta (Margrete/Grete) Evensdatter Glomstein, født 1752.

Barn:

1.   Anne Nilsdatter, døpt 27. august 1775.

2.   Jakob Nilsen, døpt 9. november 1777. Død 1797 i Vestindien.

3.   Ragnhild Nilsdatter, døpt 9. november 1780.

4.   Live Nilsdatter, døpt 27. juli 1783.

5.   Marte Maria Nilsdatter, døpt 24. september 1786. Død ugift 24 år gammel.

 

Margreta trolovet 25. januar og gift (2) 16. februar 1791 med Søren Jensen Vestre Kjøle.

Barn:

6.   Nils Sørensen, født 1792. Overtok gården.

7.   Jens Sørensen, født 1794. Død 7. september og begravet 14. september 1796, 2 ½ år gammel

 

Nils søster og svoger er bosatt her:

 

Arne Andersen fra Strengsdal. Gift med Mari Evensdatter Skrafskjær.

Barn født på Anilrød:

1. Jens Arnesen, døpt 26. august 1773.

 

Bruk 2

 

Ole Iversen, døpt 3. oktober 1756. Død 30. januar 1797 ”Fall ut av båt ved Pillau”. Trolovet 17. mai og gift 10. juli 1776 med Berthe Cathrine Jakobsdatter, født 1752 på Østre Sem (Faren Jakob Pedersen nevnes ovenfor).

Barn:

1.   Oline Olsdatter, døpt 9. oktober 1776. Trolovet 11. april og gift 26. april 1797 med Kristian Hansen Kjønnerød.

2.   Helvig Olsdatter, døpt 6. november 1779. Begravet 9. mai 1781, 1 ½ år gammel.

3.   Jakob Olsen, døpt 19. august 1782. Død 5. juni og begravet 11. juni 1784, 2 år gammel.

4.   Jakob Olsen, døpt 27. april 1785. Overtok på Anilrød.

5.   Kristen Olsen, døpt 13. desember 1788. Kom til Tømmerholt.

6.   Ivar Olsen, født 1792. Først på Skrafskjær, senere i Strengsdal.

7.   Jørgen Olsen, født 1793. Død 30. august og begravet 4. september 1793, ½ år og 14 uker gammel.

 

Berthe Cathrine gift hjemme i huset på Anilrød 11. juli 1797 med enkemann Anders Arvesen Nedre Skjerve. Død 4. mars og begravet 10. mars 1803, 53 år gammel.

Barn:

8.   Ola Andersen, født 1798. Gift 1826 med Berte Maria Hansdatter Skaugen. Kom til Veien under Anilrød.

 

Anders sønn Nils Andersen, av andre ekteskap, døde på Anilrød 5. april og ble begravet 12. april 1798, 1 år og 7 uker gammel.

 

*

 

Jakob Olsen, døpt 27. april 1785. Begravet 1860. Gift (1) 1807 med Maria Andersdatter Lofterød. Begravet 1808. Gift (2) 1811 med Maren Olsdatter Skaugen, døpt 1786. Begravet 1842.

Barn i andre ekteskap:

1.      Oline Maria Jakobsdatter, døpt 1811. Gift 1835 med Jørgen Salomonsen Semsrønningen.

2.      Ola Jakobsen. Død 10. januar og begravet 17. januar 1826, 11 ½ år gammel.

3.      Berte Andrea Jakobsdatter, døpt 1820. Gift 1839 med Nils Arnt Lofterød.

4.      Ole Skaugen Jakobsen, døpt 1823. Gift 1846 med Karoline Nilsdatter Roppestad, døpt 1823.

5.      Olaves Jakobsen, døpt 1826. Gift 1852 med Anne Ivarsdatter Skrafskjær, døpt 1825.

 

Jakob Olsen delte 1848 jordveien mellom sine to sønner.

 

Bruk 3

 

Kristoffer Iversen, døpt 23. september 1747. Død 26. mars og begravet 30. mars 1790, 43 år gammel. Trolovet 16. november og gift 20. desember 1781 med Maria Arvesdatter Nedre Skjerve.

Barn:

1.   Helvig Kristoffersdatter, døpt 20. oktober 1782.

2.   Gunder Kristoffersen, døpt 7. juli 1785.

3.   Helene Kristoffersdatter, døpt 14. november 1787.

4.   Karen Kristoffersdatter, døpt 22. november 1789.

 

 

Maria trolovet 12. januar og gift (2) 15. februar 1791 med Ole Jakobsen Bugården.

Barn:

1.   Kristine Olsdatter, født 1791. Død 29. september og begravet 8. oktober 1791. tvilling.

2.   Oline Olsdatter, født 1791. Død 24. september og begravet 8. oktober 1791. Tvilling.

3.   Kristoffer Olsen. Død 12. august og begravet 18. august 1792.

4.   Kristoffer Olsen, født 1793. Overtok gården.

5.   Martinus Olsen, født 1798. Død 13. september og begravet 17. september 1798, 3 uker og 5 dager gammel.

6.   Ingeborg Olsdatter, født 1800. Gift 1827 med Lars Olsen Solberg (begge var da på Rød på Tjøme).

7.   Tor Olsen, født 1805. Ble borte i 1832.

 

*

 

Kristoffer Olsen. Gift 1. september 1819 med piken Karen Hansdatter Skrafskjær. Matros.

 

 

Uplassert under Anilrød

 

Ingeborg Larsdatter. Død 8. juni og begravet 13. juni 1789 av tæring, 33 år gammel.

 

Anders Hågensen Anildrød er soldat i 1686 for gårdene Østre Smidsrød, Anilrød, Lofterød og Vestre Oterbekk. Han ble utskrevet i 1675.

 [1] Rødeboka, side 66.

[2] Moren kalles her feilaktig for Kari Nilsdatter.

[3] Feilskrevet Kristoffersen i Sigurd Unneberg, side 817.