Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NEDRE SKJERVE

Gårdsnr. 108

 

E i e r e

 

Biritte Hansdatter Sallig Carll Ollßenns Effterleffuersche eide en Skjervegård som pantegods i 1624.

Nils Larsen Nes i Slagen fikk tilslag på Oslo hospitals gård Skjerve på Nøtterøy 18. juli 1737. Innført i panteboka 3. januar 1737.

 

B r u k e r e

 

Halvor Skjerve. Lagrettemann i et brev fra Teie 22. juni 1580. Nevnt i bygningsskattene 1593-1604.

 

*

 

Engebret Larsen”. Fra Nordre Sande. Nevnt 1605-ca. 1644. I 1613 måtte Engebret Skjerve bøte ½ daler fordi han med vilje stakk Endre Sem i hånden så det blødde. I 1615/16. ”Engelbret schierffuen, for hand droge sin kniff till Ammund Landsuerck (feil for Landsrød), och giorde dog Jngen schade der med, gaff Pendinge – ½ daller.”[1] Et par ganger fik han bøter for ”i hissighet” å ha dratt sin kniv. 1618/19 solgte han 6 tylfter 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 36 skilling. Enken skatter noen år. I koppskatten 1645 betaler Enken Skjerve for seg, en sønn og en datter – 1 ort.

 

 

Engebret Skjerve eier:

                                                               16??                      1624[2]

 

Østre Solberg i Borge                        en part???

N. Sande                               -                                              14 skinn

Goverød i Vassås                -                                              3 ½ lp mel

 

Ved båtmannskatten 1640 står Engebret Skjerve som eier av 1 pd smør.

 

*

 

Lars Engebretsen, født ca. 1601 (64 år i 1665). Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Lauridz Skierffuen till proustiet smør 3 bispd., maldt 1 skippd. (Er) 2 skippd. Proustiet bøxsellen. Skatt 4 dr.” Bruker i 1661.

Barn:

1.   Peder Larsen, født ca. 1644 (20 år i 1664).

2.   Kristen Larsen, født ca. 1650 (14 år i 1664). Overtok halve gården. Se bruksnr. 4.

3.   Ingeborg Larsdatter. Begravet 3. mai 1699. Gift med Jørgen Gulliksen, født ca. 1628 (36 år i 166). Begravet 29. mars 1693, 65 år gammel. På Torød.

4.   Hågen Larsen Skjerve(n) er soldat i 1660-åra for begge Skjervegårdene.

 

 

Nå blir gården delt i to.

 

 

Nedre Skjerve

Bruksnr. 1

½ gården fra ca. 1676 av skyld 3 bismerpund 1 skippund malt 3 ort fornødspenger

½ gården i 1701, men ¼ i 1727.

 

Anders Jakobsen. Begravet 24. november 1698. Graffæst(et). Hans kone var kanskje den Gunhild Skjerve som ble begravet 24. februar 1704.[3] Overtok denne halvparten ca. 1676 og drev den til sønnen giftet seg og overtok. Neste bruker kan være hans sønn, men ikke noe bevis.

 

*

 

Jakob Andersen Vikværing, født ca. 1661 på Vigsiden (Bohuslen). (50 år i 1706). Begravet 25. januar 1733, 72 år gammel. Trolovet 5. januar og gift 27. september 1687 med Anne Sørensdatter Østre Kjøle, født ca. 1666. Begravet 29. september 1746, 82 år gammel. Jakob tjente i sine yngre år i flåten. Utskrevet til matros fra 1706. Ennå i 1711, da 55 år gammel.

Barn:

1.   Ingebor Jakobsdatter, døpt 2. februar 1689. Trolovet 9. juni og gift 3. oktober 1729 med enkemann Torstein Torsen Mellom Kjøle.

2.   En datter, døpt 22. september 1691. Dette må være Kari Jakobsdatter. Trolovet 6. august og gift 30. desember 1720 med Jakob Syvertsen og overtok andre halvdelen av gården. Se bruksnr. 4.

3.   Inger Jakobsdatter, døpt 25. februar 1694. Trolovet 22. oktober 1720 og gift 6. januar 1721 med Lars Paulsen Torbjørnrød.

4.   Ole Jakobsen, døpt 1. november 1696. 10 år i 1706. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Anders Jakobsen, døpt 15. november 1699. 6 år i 1706. Kom til Lofterød.

6.   Arne Jakobsen, døpt 15. november 1702. 4 år i 1706. Skifte 13. desember 1752.[4] Trolovet 27. september 1729 og gift 1730 i Stokke med Anne Pedersdatter. (Datter til Peder Andersen Rakkevik og andre kona, Mari Larsdatter.) Først i Melsomvik, siden på Kile i Stokke.

      Barn:

      1.   Kristen Arnesen, født ca. 1731. 21 år og utenlands i 1752.

      2.   Ingeborg Arnesdatter, døpt 5. september 1734 fra Melsomvik. 18 år i 1752.

      3.   Sibille Arnesdatter, døpt 9. september 1739.[5] 13 år i 1752.

      4.   Olene (Olea) Arnesdatter, døpt 16. november 1742. 10 år i 1752. Død 1823. Gift (1) 1764 med enkemann Tor Jørgensen Vestre Gile, født ca. 1722. Død 1783, 61 å gammel. Gift (2) 1783 med Lars Pedersen Vestre Gile. Død 1830, 76 år gammel. Tre barn i første ekteskap.

      5.   Jakob Arnesen, døpt 19. september 1745. Begravet 10. mai 1748, 2 år og 6 måneder gammel.

      6.   Ingeborg Helvig Arnesdatter, døpt 3. juni 1748. Trolig død før 1752.

7.   Eli Jakobsdatter, døpt 9. august 1705. Begravet 21. februar 1706.

8.   Eli Jakobsdatter, født 1707. Trolovet 29. april og gift 6. juni 1732 med Hans Ambjørnsen Tokenes.

9.   Hans Jakobsen, døpt 6. juni 1711. Begravet 30. desember 1725, 15 år gammel.

 

25. november 1701 tinglyste Jakob Andersen sin bygselseddel på Nedre Skjerve, av skyld 3 bismerpund malt, 1 skippund (malt) fornøds penger 3 ort. Datert 15. Oktober 1701.

I 1702 ble Lauge Nattvall, Hans Meum, Ole Meum, Kristen Nedre Skjerve, Jakob Nedre Skjerve, Torgeir Lofterød, Anders Brattås og Ola Hovland stevnet fordi de hadde hugget ulovlig i Trolltorøds skog.

 

1704 ble Jacob Skjerve innstevnet fordi han skyldte 1 ort 4 skilling til Mathias Iversens dødsbo i Tønsberg. Innstevnet av byfogden i Tønsberg, Monsieur Niels Thustrup. Han møtte ikke da han var ute og seilte.

 

*

 

Ole Jakobsen, døpt 1. november 1696. 10 år i 1706. Begravet 22. juli 1765 fra (Nedre) Sem, 69 år gammel. Trolovet 10. oktober 1726 og gift (1) 1. januar 1707 med Anne Jakobsdatter kanskje fra Vestre Kjøle sier Lorens Berg og da, døpt 7. november 1701. Begravet 11. februar 1747, 50 år gammel. Blef ringet”. Trolovet 12. april og gift (2) 7. desember 1747 med ”Pigen, Tienende paa Mellem SmistrødAnne Andersdatter.

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Olsen, døpt 11. juni 1727. Trolovet 23. mars og gift 25. juni 1752 med Maria Kristoffersdatter Stangeby. Bodde i Stangebyrønningen.

2.   Nils Olsen, døpt 6. juli 1729. Trolovet i juli og gift 5. desember 1754 med Mari Halvorsdatter Stangeby. Kom til Nedre Sem.

3.   Ingeborg Olsdatter, døpt 3. april 1732. Begravet 17. januar 1733, 8 måneder gammel.

4.   Jakob Olsen, døpt 17. desember 1733. Begravet 8. februar 1783, 50 år gammel. Trolovet 6. april Tokenes og gift 18. april 1771 med Anne Pedersdatter Tenvik, døpt 29. september 1742. Død 10. mars og begravet 18. mars 1802, 61 år gammel. Først på Tokenes, så Rønningen under Meum og så kjøpte de Possås i 1773.

5.   Mari (Ingeborg) Olsdatter[6], døpt 18. juni 1735. Begravet 9. august 1740, 6 år gammel, og heter da Mari Olsdatter.

6.   Ingeborg Olsdatter, døpt 24. april 1738. Begravet 24. juni 1739, 1 år gammel.

7.  Kristoffer Olsen, døpt 18. oktober 1740. 6 år i 1747. En Kristoffer Olsen ble konfirmert                 fra Sem i 1758. Død ca. 1773/74. Skifte 4. januar 1774. Trolovet 15. januar og gift 22.                     februar 1766 med Gunhild Nilsdatter Øvre Sem, døpt 30. desember 1733.

Barn i andre ekteskap:

8.   Anne Olsdatter, døpt 10. mars 1748. Begravet 12. desember 1751, 3 år gammel.

9.   Eli Olsdatter, døpt 23. oktober 1750. Trolovet 29. November 1769 og gift 3. januar 1770 med Torgeir Gundersen Bjønnes.

10. Anders Olsen, døpt 18. april 1753. Begravet 28. august 1754 fra (Nedre) Sem, 3 år gammel står det, men han var da bare 1 år 4 måneder gammel.

 

1727 (18. oktober) utstedte Grev Fredrik Anton von Wedel Jarlsberg en bygselseddel på ¼ i gården Nedre Skjerve med underliggende Haugstad til Ole Jakobsen.

 

1747 (22. mars) ble det holdt skifte på gården Nedre Skjerve etter Anne Jakobsdatter. Enkemann var Ole Jakobsen. Barn: 1. Hans Olsen, 20 år. 2. Nils Olsen, 17 år. 3. Jakop Olsen, 13 år. 4. Kristoffer Olsen, 6 år. Faren Ole Jakobsen og Ole Olsen Haukemyr var tilstede. Her var det en myndling Anne Torsteinsdatter.

 

Da jordveien blev solgt 1750, måtte Ola straks etter flytte vekk. De flyttet til Nedre Sem før 1753/54, men uvisst hvor de bodde, kanskje hos Olas sønn Nils fra første ekteskap. Her fikk de en sønn til.

 

11. Anders Olsen, 10. april 1757 fra Nedre Sem. Begravet 5. februar 1759, ”nesten” 2 år gammel.

 

Anne Andersdatter ble trolovet 17. januar og gift (2) 22. februar 1766 med enkemann Gunder Andersen Bjønnes, døpt 5. september 1703. Begravet 10. april 1773, 85 år gammel. De flyttet til Bjønnes, men Gunder ga fra seg gården allerede tidlig. Ingen barn registrert.

 

Bruksnr. 4

½ gården fra ca. 1680.

¼ av gården fra 1750

 

Her må Lars Engebretsen ha drevet denne halvdelen, kanskje sammen med sønnen, fra ca. 1676-ca. 1680, da sønnen overtok.

 

Kristen Larsen, født ca. 1644 (62 år i 1706.). Begravet 19. september 1723 fra Nordre Holmen, 80 år gammel. Se foran. Gift med N. N. Overtok denne halvdelen ca. 1680 og drev den til ca. 1720. Kristen er forlover i Stokke 1721 til Hans Guttormsen og Siri Ditmansdatter.

Barn:

1.   Lars Kristensen, født ca. 1677. 29 år i 1706 og ungkar. Gift 7. juli 1707 i Tønsberg med Anne Sørensdatter. (Datter til Søren Olsen fra Nedre Møkkenes i Skjee, skifte 26. oktober 1715. Gift (1) med Barbro Olsdatter Svartsrød i Kodal, født 1633. I live 1676. På Skjelbred i Skjee.) Kom til Tønsberg. Begge nevnt 1715 på skiftet etter Annes far. Ble utskrevet som matros fra Tønsberg i 1711, da 34 år og gift.

      Barn, bl.a:

      1.   Siver Larsen, døpt 12. januar 1714 i Vår Frues kirke, Tønsberg.

2.   Anders Kristensen Skjerve, født ca. 1681. 25 år og ungkar i 1706. Gift 1715 med Karen Rasmusdatter Holst. Bosatt mest i Tønsberg, men drev også jord på Nøtterøy, bl.a. på Holmen eng. Det var skifte etter skipper Anders Kristensen Skjerve på Holmen Eng (Øde Smidsrød) 23. mars 1763-10. september 1764. Utskrevet til matros fra 1706. Også i 1711, da 30 år gammel.

3.   Mari Kristensdatter, født ca. 1686. Begravet 23. mars 1747, 61 år gammel. Gift ca. 1720 med Søren Klemetsen fra Hovlandsteigen, døpt 19. oktober 1687. Faren kalles Klemet Tufte. 18 år i 1706. Begravet 10. juli 1755. Kom til Nordre Holmen.

4.   Kari Kristensdatter, døpt 30. juni 1689. Begravet 3. desember s.å.

5.   Kari Kristensdatter, døpt 25. oktober 1691.

 

I 1702 ble Lauge Nattvall, Hans Meum, Ole Meum, Kristen Nedre Skjerve, Jakob Nedre Skjerve, Torgeir Lofterød, Anders Brattås og Ola Hovland stevnet fordi de hadde hugget ulovlig i Trolltorøds skog.

 

*

 

Jakob Syvertsen, født ca. 1693 i Bergenhus len. Begravet 1. januar 1757, 64 år gammel. Trolovet 6. august og gift 20. desember 1720 med Kari Jakobsdatter Nedre Skjerve, døpt 22. september 1691. Det må være henne som begraves fra Hella Rønningen 2. desember 1768, 78 år gammel.

Barn:

1.   Sivert Jakobsen, døpt 14. oktober 1721. Konfirmert 8. april 1742. Trolovet 4. januar og gift 18. januar 1745 med Mari Gundersdatter Trolltorød. Om henne, se Hovland.

2.   Ole Jakobsen, døpt 16. november 1723. Kom til Strengsdal.

3.   Gunhild Jakobsdatter, døpt 29. november 1725. Konfirmert 29. september 1744. Fadder i 1758 fra Nedre Skjerve. Trolovet 24. februar fra Hovland og gift 23. august 1763 med enkemann Nils Jakobsen Haukemyr.

4.   Marte Jakobsdatter, døpt 18. januar 1729.[7] Trolovet 2. november og gift 4. desember 1759 med Ole Nilsen Nordre Hella. Overtok Hellarønningen under Vestre Nøtterøy.

5.   Johanne Jakobsdatter, døpt 19. august 1731. Trolovet 21. mars og gift 3. august 1752 med Halvor Halvorsen Strengsdal.

6.   Jakob Jakobsen, døpt 19. august 1734. begravet 6. januar 1737, 2 år og 5 måneder gammel.

 

1722 (27. april) tinglyser Jakob Siversen sin bygselseddel på halve Nedre Skjerve, utstedt av Sr. Oluf Wulf, av skyld 3 bismerpund smør 1 skippund malt 3 ort fornødspenger til Grevskapet Jarlsbergs Jordebok. Med den underliggende Hougstad i fornødspenger skylder 1 ort

 

*

 

Gunnar Jakobssøn Hovland kjøpte i 1750, likesom Ola Holmen, halve Nedre Skjerve ved auktion for 136 riksdaler, men i 1766 måtte hans ettermenn betale et drygt tillegg for odelsretten. Gunnar flyttet ikke hit, men delte eiendommen mellom to svigersønner.

 

*

 

Sivert (Syvert) Jakobsen, døpt 14. oktober 1721. Begravet 1. desember 1763, 43 år gammel. Trolovet 4. januar og gift 18. januar 1745 med Mari Gunnarsdatter Hovland, døpt 23. august 1722. Bodde først på Trolltorød før de kom hit. Nå er gården på ¼.

Barn:

1.   Mari Sivertsdatter, døpt 4. september 1745 fra Trolltorød. Trolovet 18. november og gift 30. Desember 1774 med Ola Kristensen Natval, og kom dit.

2.   Nils Sivertsen, døpt 1. mai 1749. Trolovet 29. november 1782 fra Øvre Skjerve og gift 14. februar 1783 med Pernille Jakobsdatter Saltbustad under Bugården, og kom dit.

3.   Lars Sivertsen, døpt 8. juni 1752 fra Nedre Skjerve. Trolovet 19. juni og gift 30. desember 1777 med enken Ingeborg KnutsdatterKjærgrav, og kom dit.

4.   Jakob Sivertsen, døpt 24. juni 1755. Trolovet 22. mai og gift 12. desember 1781 med Maria Gulliksdatter Østre Oterbekk. De fikk et barn før ekteskap:

1.      Susanna Jakobsdatter, døpt 12. november 1779.

Familien flytter til Mellom Kjølelunden. Personalia, se der.

5.   Ingeborg Sivertsdatter, døpt 26. mai 1760. Begravet 31. mai 1760, 10 dager gammel.

6.   Ingeborg Sivertsdatter, døpt 5. mars 1762. Konfirmert 3. mai 1778. Det må være henne som er fadder fra Skrafskjær i 1782.

 

Mari ble trolovet 2. april og gift (2) 18. november 1765 med enkemann Jan Olsen fra Buer. Begravet 1. mai 1778 fra Nedre Skjerve, 60 år gammel. Ingen barn. Han drev gården 1765-1778.

 

Jans datter Margrete Jansdatter ble begravet 9. januar 1776 fra Nedre Skjerve, 15 år gammel.

 

1778 (3. desember) var det skifte på gården Buer etter Jan Olsen. Enken var Mari Gundersdatter. Jans barn i første ekteskap: 1. Ole Jansen, 24 år. 2. Hågen Jansen, 16 år. Som verge møter Thor Gundersen Tangen.

*

 

Kristen Olsen, fra Nedre Hovland. Var bruker her 1780-ca. 1800. Flyttet tilbake til Hovland der han omtales. Han ga 250 riksdaler for bruket.

 

 

Bruk 1, søndre (1/4 av gården).

 

Anders Arvesen, døpt 27. august 1750 fra (Østre) Sem. Sønnn av Arve Skjerve (se bruk 4).

Gift (1) 29. desember 1772 med enken Ingeborg Hansdatter Trolltorød. Gift (2) 28.

desember 1789 med pigen Maria Johannesdatter Nedre Sem. Begravet 1797. Gift (3) 11

. juli 1797 med enken Berthe Catharina JakobsdatterAnnilrød. Bruker her 1774-1797.

 

Barn i andre ekteskap:

1.      Ingeborg Andersdatter, døpt 25. august 1790 fra Nedre Skjerve.

2.      Anne Andersdatter, døpt 28. januar 1792.

3.      Andreas Andersen, døpt 15. november 1793.

4.      Inger Andersdatter, født 14. februar og døpt 18. februar 1797. Tvilling.

  1. Nils Andersen, født 14. februar og døpt 18. februar 1797. Tvilling.

Barn i tredje ekteskap:

6.      Berthe Cathrine Andersdatter, født 8. mai og døpt 12. mai 1798 fra Anilrød.

 

*

 

Torger Larsen, døpt 4. juni 1770 fra Movik. Død 20. januar i Strengsdal, og begravet 28. januar 1856, 85 ¾ år gammel.[8]. Trolovet 2. desember og gift 28. desember 1790 med Ingeborg Arvesdatter Nedre Skjerve, døpt 16. mai 1769. Skipper.

Barn født i Myra:

1.   Arve Torgersen, døpt 4. oktober 1794 fra Myre på Troltorød.

2.   Lars Torgersen, født 16. oktober og døpt samme dag 1796.

3.   Anne Torgersdatter, født 24. august og døpt 28. august 1798 fra Myre.

4.   Gullik Torgersen, født 15. oktober og døpt 20. oktober 1799 fra Myre.

 

De flyttet i 1799 til Nedre Skjerve der de kjøpte et bruk.

 

Nedre Skjerve

¼ av gården

Bruk 4

 

Arve Pedersen, døpt 23. desember 1725. Trolovet 18. november og gift 30. desember 1749 med Inger Gundersdatter Hovland. Først på Sem og siden til Nedre Skjerve.

Barn:

1.   Anders Arvesen, døpt 27. august 1750 fra (Østre) Sem. På Nedre Skjerve.

2.   Siri Arvesdatter, døpt 26. april 1753 fra Nedre Skjerve. Ikke konfirmert.

3.   Tor Arvesen, døpt 29. mai 1754 fra Nedre Skjerve. På Nedre Skjerve.

4.   Jakob Arvesen, døpt 27. mars 1757 fra Nedre Skjerve. Begravet 12. mai 1762, 5 år gammel.

5.   Maria Arvesdatter, døpt 3. august 1760. Trolovet 16. november og gift (1) 30. desember 1781 med ungkar Kristoffer Iversen Anilrød. Trolovet 12. januar og gift (2) 15. februar 1791 med ungkar Ole Jakobsen Bugården.

6.   Jakob Arvesen, døpt 30. januar 1763. Begravet 4. februar 1763, 12 dager gammel.

7.   Anne Arvesdatter, døpt 14. januar 1764. Trolovet 26. januar og gift 22. februar 1790 med enkemann Kristen Olsen Brattås.

8.   Gunder Arvesen, døpt 9. november 1766. Begravet 1. mars 1780, 13 ¼ år gammel.

9.   Ingeborg Arvesdatter, døpt 16. mai 1769. Trolovet 2. desember og gift 28. desember 1790 med skipper Torger Larsen Knarberg - Myre.

10. Rasmus Arvesen, døpt 14. oktober 1773. Trolovet 30. oktober og gift 30. desember 1800 med Helvig Olsdatter Myra under Trolltorød, og bosatt der.

 

 

 

 

Uplassert under Skjerve

 

Tore Halvorsen Skjerve er soldat i 1686 for gårdene Nedre Skjerve, Bjerkøy, Torbjørnrød, Kårød og Nordre Holmen. Han ble innrullert i 1675.

 

*

 

Svend Nilsen Skjerve var soldat i 1686 for gårdene Øvre Skjerve, Vestre Elgestad, Skjerpe og Kjønnerød. Han ble innrullert i 1675.

 

*

 

Gunhild Skjerve. Begravet 10. oktober 1706.

 

*

 

Gunhild Skjerve. Begravet 24. februar 1724.

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Klaus Olsen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Husmann under Nedre Skjerve i 1665.

 

I 1706 nevnes ingen husmannsplasser under Nedre Skjerve.

 

Kamperhaug

 

 

Oluf Rygh, i boka Norske gårdsnavn, forklarer Kamperhaug slik: ”Oftere forekommende Stedsnavn af nyere Oprindelse, der vistnok staar i Forbindelse med Kamp i Betydning: Kuppelsten, vandslidt, rundslidt Sten” Plassen nevnes første gang i 1767, da Hågen Olsen fester plassen. Siste gang nevnt i 1785. Plassen har kanskje skiftet navn?

 

Brukere

 

Hågen Olsen, født 1718 på Bals-Borge i Skjee. Enkemann og ”Fattiglægdslem” Haagen Olsen dør på Søndre Gipø 14. august og blir begravet 20. august 1793, 83 år gammel. Trolovet 14. september 1745 og gift 4. februar 1746 med Gunhild Olsdatter Nedre Sem, født 1708 på Vestre Kjær i Sem.[9] Begravet 18. desember 1750, 42 år gammel fra Øvre Sem. Gift med enke Mari Jakobsdatter Vestre Kjøle, født 1704. Død 17. mai på Kamperhaug og begravet 22. mai 1785, 82 år gammel. Hågen først bosatt på Nedre Sem, der han er forlover fra i 1745. Så på Anilrød, derfra til Østre Nøtterøy og fra 1767 på Kamperhaug. Han er forlover fra Skjerve – eie i 1769. Ingen barn registrert i noen av ekteskapene.

 

      Maris datter av første ekteskap: Ragnhild Nilsdatter. Trolovet 11. mars fra Nedre Sem og gift 12. novembe 1761 med Kristen Jørgensen Styrsvik. De var på Skjerve – eie i 1769 når de døper sønnen Anders Kristensen. De nevnes på Landsrød fra 1772. Ragnhils søster Anne Nilsdatter er fadder fra Kamperhaug 6. desember 1772.

 

 [1] Sakefall 1615-1616.

[2] Er 15 lp 6 bismermerker.

[3] I kirkeboka som merknad står det her: 2 husqvinder, da hun begraves samme dag som Ingeborg Hengerød.

[4] Sk. pr. 7, No. 72, Fol. 401b. Ole Jakobsen Søndre Skjerve og Anders Jakobsen Lofterød møter på skiftet.

[5] Ikke ført inn med navn i Stokke kirkebok.

[6] Det er først skrevet Ingeborg, men dette er strøket over og så er det skrevet Mari.

[7] Her kalles faren feilaktig for Iversen.

[8] I en stue på Strengsdalseie, skriver Lorens Berg.

[9] Forlovere: Jørgen Mellom Sem og Nils Nilsen Øvre Sem