Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SØNDRE ØRE

Gårdsnr. 11

 

Anund Olsen på Nordre Øre overdro i 1744 sin gjenværende del av denne gården til sønnen Kristoffer Anundsen. Dette ble det senere Søndre Øre.

 

B r u k e r e

 

Kristoffer Anundsen, født 1718 på Nordre Øre. Død 11. februar av tæring og begravet 17. februar 1784, 66 år gammel. Trolovet 20. oktober og gift 29. desember 1744 med Anne Rasmusdatter Mellom Smidsrød, født 1719. 12 år i 1731. Begravet 11. mars 1771, 51 ½ år gammel.

Barn:

1.   Anne Kristoffersdatter, døpt 15. august 1745. Trolovet 7. april og gift 29. desember 1772 med Lars Andersen Landsrød.

2.   Rasmus Kristoffersen, døpt 4. juni 1747. Konfirmert 24. oktober 1762. Skjebne ukjent.

3.   Marie Kristoffersdatter, døpt 30. desember 1748. Trolovet 7. november og gift 28. november 1776 med Anders Olsen Østre Sem.

4.   Anund Kristoffersen, døpt 21. desember 1750. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Anders Kristoffersen, døpt 15. desember 1754. Trolovet 17. Desember 1782 og gift 6. mars 1783 med Anne Halvorsdatter Grasrønningen i Strengsdal.

6.   Eli Kristoffersdatter, døpt 24. april 1757. Begravet 29. September 1758, 1 ½ år gammel.

7.   Elias Kristoffersen, døpt 2. desember 1758. Død 1780 på hospital på St. Thomas i Vestindia, 22 år gammel.

8.   Olene Kristoffersdatter, døpt 13. september 1761. Begravet 19. november 1761, 10 uker gammel.

9.   Ingeborg Kristoffersdatter, født 17. Begravet 31. mai 1808, 59 år gammel.  Trolovet 21. mai[1] fra Husøy og gift 17. desember 1782 i Vår Frues kirke med Styrmann Nils Nilsen Husøy.

 

*

 

Anund Kristoffersen, døpt 21. desember 1750. Trolovet 2. november og gift 29. desember 1775 med Maria Iversdatter Vestre Gunnestad, døpt 31. august 1755. De overtok gården i 1777, men solgte den i 1784, til Mikkel Hansen for 523 riksdaler og flyttet ut av bygda.

Barn på Øre:

1.  Iver Anundsen, døpt 18. august og døpt 15. september 1776.

2.  Kristoffer Anundsen, døpt 29. juli 1779.

3.  Anne Kirstine Anundsdatter, døpt 24. desember 1780.

4.  Hans Anundsen, døpt 25. mai 1783.

 

*

 

Mikkel Hansen, døpt 17. mars 1756 i Stokke. Død 16. april på Nordre Øre og begravet 23. april 1827, 73 år gammel. (Sønn til Skipper Hans Jansen i Melsomvik, (født 1731 på Østre Elgestad) og første hustru, enken Mari Pedersdatter[2]. Gift (1) 28. desember 1779 ”Efter Kongl. Allernaadigste Bevilling af 3die Dec. h. a. Hieme i Huuset ægteviede”, med Kristine Andersdatter Vestre Ekenes, født 1756. Død 17. Februar og begravet 23. Februar 1801, 46 år gammel. Gift (2) 12. desember 1804 ”Med Kongel. Tilladelse af 1ste Dec. d. A. egteviede hjeme i Huuset”, med enken Anne Maria OlsdatterNordre Øre. Først på Vestre Ekenes. I 1807 overlot Mikkel gården til sønnen og flyttet til Nordre Øre. Skipper. (Etterkommer Torstein Wæhler i Stavanger).

Barn i første ekteskap:

1. Morten Mikkelsen, døpt 15. oktober 1780 fra Vestre Ekenes. Gift som ungkar, skipper og borger 15. januar 1807 ”Kjødelig Sødskendebørn, med Kongl. Bevilgning af 20de December 1806 sammenviede hjemme i Huuset”, med Anne Nilsdatter Sand.

2. Maria Mikkelsdatter, døpt 7. september 1783 fra Vestre Ekenes. Gift 30. mai 1805 ”Med Kongl. Tilladelse af 18de Maj. d. A. egteviede Hjeme i Huuset”, med enkemann, skipper og Borger, Søren Olsen Bjønnes (bruksnr. 3)

 

*

 

Morten Mikkelsen, døpt 15. oktober 1780 fra Vestre Ekenes. Død 1869. Gift som ungkar, skipper og borger 15. januar 1807 ”Kjødelig Sødskendebørn, med Kongl. Bevilgning af 20de December 1806 sammenviede hjemme i Huuset”, med Anne Nilsdatter Sand, født 1787. Død 1855. Han var kjent som bygdas sterkeste mann skriver Lorens Berg.

Barn:

1. Kristine Maria Mortensdatter, døpt 1810. Gift 1831 med Amund Kristensen Skarphaga. Kom til Søndre Smidsrød.

2. Pernille Mortensdatter, født 1812. Gift 1837 med Lars Jensen Bugården. Kom til Tanstad.

3. Nils Mortensen Øre, født 1814. Gift med Johanne Martine Hansdatter fra Sem sogn. Kom til Meum.

4. Karen Mortensdatter, født 1819. Gift 1855 med lærer Tor Hansen.

5. Mikkel Mortensen, født 1822. Gift 1843 med Berte Jensdatter Bugården. Skipper. Overtok gården. Se nedenunder.

6. Marianne Mortensdatter, født 1826. Gift 1847 med Nils N. Evensen Stangeby. Først på Stangeby, senere på Nes.

 

*

 

Mikkel Mortensen, født 1822. Gift 1843 med Berte Jensdatter Bugården. Skipper. Han fikk skjøte på bruket i 1861 for 1600 spd (heri medregnet en liten part i Øvre Tanstad).

 [1] Forlovere var: Anders Pedersen og Anon Øre

[2] Enke etter skipstømmermann og øl og brennevinskjøpmann i Melsomvik, Mikkel Hansen. Stokke, side 198.