Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

TROLLTORØD

Gårdsnr. 110

 

B r u k e r e

 

Knut Trolltorød. Nevnt 1593-1605.

 

*

 

Ola Trolltorød. Nevnt ca. 1610-1645.

 

*

 

Anders Andersen, født ca. 1595 (70 år i 1665). Hans kone kan være Anne Trolltorød, nevnt 1679. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Anders Trolterud till laugstolen i Thunsberg smør 3 bispd. (Er) 1 skippd. Laugstolen bøxsellen. Skatt 1 ½ dr.” I 1679 må Anne ”Trolterøe” betale 2 daler 10 skilling til Peder Povelsen i Tønsberg.

Mulig datter:

?1. Jøran ”Trolltore fikk et barn utenfor ekteskap i 1658, ”som Niels Stoldkarll paa Semb for Tunsbergh bleff schylldt for barnefader”. Han var vel stallkar på Jarlsberg Hovedgård i Sem. Det er imidlertid ikke bevist at hun er datter her.

 

*

 

Truls Trolltorød, 1686

Barn utenom ekteskap:

1.   Ingrid Trulsdatter, døpt 10. oktober 1686.

 

Enken Trolltorød er bruker i 1686.

 

*

 

Svend Pedersen Trolltorød, Her fra ca. 1682-1687. Flytta til Torbjørnrød før 1706.

Barn:

1.   Peder Svendsen, født ca. 1682 på Nøtterø. 24 år og ungkar i 1706. Ble utskrevet som matros i 1711 fra Torbjørnrød, da 30 år gammel.

2.   Torgeir Svendsen, døpt 8. juli 1687.

 

1698 innstevnes Svend Trolltorød fordi han skylder 1 daler 1 ort 14 skilling. Han møtte ikke. I 1708 får vi vite at Svend Troltorød skylder Peder Wulf i Stokke 1 daler 14 skilling. Så han henger litt etter på Trolltorød i lensregnskapene.

 

*

 

½ gården

1691

Lars Olsen, født ca. 1646 (19 år i 1665). Fra Brattås. Begravet 2. mai 1700, 62 år gammel. Han var tjenestedreng hos broren i 1665. Overtok gården ca. 1675. Lars flyttet i 1690 til Trolltorød. Gift 21. november 1699 med Ingeborg Kristoffersdatter.

Den 7. Mai 1700 får vi vite at Lars Trolltorød har latt seg verve i kongelig Majestets sjøtjeneste sammen med mange andre nøttlendinger. Han ble straks bortvist og kom i ytterste nød og armod. Han skyldte landskyld:

For 1697         1 daler – 2 ort – 12 skilling

For 1698         3 daler – 1 ort

For 1699         3 daler – 1 ort

For 1700         3 daler – 1 ort – 14 skilling

Til sammen     11 daler – 2 ort – 2 skilling

 

I 1698 får vi vite at Lars Brattås, nå boende på Trolltorød, ble stevnet fordi han skyldte 4 daler 16 skilling, noe han vedgikk.

1704 ble Laurits Trolltorød innstevnet fordi han skyldte 7ort skilling til Mathias Iversens dødsbo i Tønsberg. Innstevnet av byfogden i Tønsberg, Monsieur Niels Thustrup. Han møtte ikke og skulle ifølge vitner være vest i landet.

 

*

 

½ gården

1691

 

Hans Trolltorød. 1691.

 

*

 

 

Disse to partene må være slått sammen før 1706.

 

Jakob Gundersen, født ca. 1672 (34 år i 1706).[1] Trolovet 9. januar og gift (1) 9. februar 1702 med Mari Pedersdatter, født ca. 1662. Begravet 10. juni 1742, 80 år gammel. Trolovet 13. november 1742 og gift (2) 2. januar 1743 med enken Mari Ivarsdatter Nedre (Østre) Elgestad, fra Brattås, født ca. 1696. Begravet 2. januar 1763 fra Hovland, 67 år gammel. Jakob flyttet til sønnen Gunder på Hovland og døde trolig der.

Barn i første ekteskap:
1.   Gunder Jakobsen, døpt 20. desember 1702. 3 år i 1706. Hadde halve gården fra 1722,

      til han etter 1741 flyttet til Hovland.

2.   Ingeborg Jakobsdatter, døpt 5. september 1706. Trolovet 7. august og gift 30. oktober 1732 med soldat Anders Gundersen Mellom Kjøle, døpt 21. januar 1703. På Hovland 1732-1738.

3.   Datter. Begravet 13. mars 1707.

 

I 1708 får vi vite at Jakob Troltorød skylder Peder Wulf i Stokke 1 daler 3 ort 17 skilling.

 

Jakob Gundersens søster, Mari Gundersdatter, begravet 13. februar 1711, 42 år gammel. Gift med enkemann Lauge Larsen, født ca. 1670 (36 år i 1706 Begravet 5. februar 1711, 39 år gammel. Skifte på Nordre Sande 9. mars 1712. Jakob Gundersen Trolltorød nevnes i skiftet.

 

Ober Inspektør Sr. Peter Claussens bygselseddel til Jakob Gundersen på gården Trolltorød på Nøtterøy som skylder til Grevskapet Jarlsbergs Jordebok 3 bismerpund smør med bygsel og fornødspenger 1 daler. Datert 23. september 1721. Forrige bygselseddel under forrige inspektør Mandal var datert 8. mai 1715.

*


 

½ gården

 

Gunder Jakobsen, døpt 20. desember 1702.[2] 3 år i 1706. Trolovet 3. februar og gift (1) 26. februar 1722 med Sigri (Siri) Torgeirsdatter Lofterød.[3] Bruker 1722-1731 står det i tidligere litteratur. Kjøpte bruk 10 på Hovland i 1731, men mye tyder på at de ennå bodde i minst 10 år her på Trolltorød. Både Gunder og Siri nevnes som faddere fra Trolltorød i november/desember  1741. Personalia, se Hovland.

 

*

 

Kristen Olsen, døpt 8. mai 1718. Trolovet 14. november 1742 og gift 10. januar 1743 med Mari Hansdatter Sevik. Kjærgrav til 1744. Først til Stangebyrønningen, så Trolltorød og deretter Nattvall. Han var her fra 1751-1758 og ga 220 riksdaler for gården. Første selveier i nyere tid.

Barn på Trolltorød:

1. Gullik Kristensen, døpt 16. februar 1757.

 

Kristen solgte i 1755 fra Ollerød for 40 riksdaler. Han solgte i 1758 hovedbølet for 270 riksdaler til Søren (Gulliksen?) Brunstad i Stokke, som beholdt eiendommen bare fire måneder.

 

*

 

Anders Kristensen, døpt 19. april 1715 fra Skåne nordre i Borre. (Sønn til Kristen Trondsen (Død 1716) og Pernille Andersdatter (Død 1752). Skåne nordre.) Begravet 29. juli 1770, 56 år gammel. Trolovet 24. desember 1745, og gift 3. januar 1746 i Borre med Ingeborg Hansdatter, trolig døpt 1. april 1724 i Borre. (Trolig datter til Hans Paulsen Semb øvre/Læret og Ragnhild Gunoldsdatter Læret. På Læret.[4]) Død 14. mai og begravet 20. mai 1789 på Nedre Skjerve, 64 år gammel. Kalles Anders Kristensen Læret når han kjøper ytre Kjær i 1745 og selger den igjen for samme sum som han kjøpte den, 120 riksdaler, i 1753. Flyttet da til Mellom Adal i Borre.  Fra 1759 her.

Barn:

1.   Hans Andersen, døpt 13. oktober 1746 fra ytre Kjær i Borre.

2.   Kristen Andersen, født ca. 1750 på ytre Kjær. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Hans Andersen, døpt 10. desember 1752 fra ytre Kjær. Trolovet 15. januar og gift 8. februar 1781 med Kari Iversdatter Anilrød. Bodde på Anilrød i 1781 og fra 1784 nevnes han på en plass under Trolltorød som het Lilleeng - Enga. Personalia, se der.

4.   Jon (Jan) Andersen, døpt 19. januar 1757, trolig fra Mellom Adal. Kom til Lofterød, bruksnr. 9.

5.   Pernille Andersdatter, døpt 27. november 1764 fra Trolltorød. Trolovet 6. september og gift 25. september 1786 med Andreas Torgeirsen Lofterød.

 

Ingeborg ble trolovet 10. november og gift (2) 29. desember 1772 med Anders Arvesen Nedre Skjerve. Se bruksnr. 5 på Anilrød.

 

*

 

Kristen Andersen, født ca. 1750. Død 1829, 79 år gammel. Gift 1776 med Maria Olsdatter Nordre Holmen, født 1754. Død 1828.

Barn:

1.   Ragnhild Kristensdatter, født 1776. Død 29. august av ”Blodsot” og begravet 2. september 1791, 15 år gammel.

2.   Berte Kristensdatter, født 1778. Gift 1805 med Henrik Hansen, født 1780 på Ollerød. Fikk halve farsgården i 1812. Se bruksnr. 3.

3.   Ane Kristensdatter, født 1780. Begravet 8. juli 1781, 10 måneder gammel.

4.   Anders Kristensen, født 1782. Død 4. september av ”smaakopper” og begravet 11. september 1785, 3 år gammel.

5.   Nils Kristensen, født 1785. Død 16. september og begravet 22. september 1786, 1 år og 10 uker gammel.

6.   Margrete Kristensdatter, født 1787. Død 27. april av ”Hoste” og begravet 1. mai 1788, 1 år gammel.

7.   Anders Kristensen, født 1789. Overtok halve gården i 1812. Se nedenunder.

8.   Ragnhild Kristensdatter, født 1791. Død 17. februar og begravet 22. februar 1792, 9 uker gammel.

9.   Ragnhild Kristensdatter, født 1793. Død 24. januar og begravet 31. januar 1794, ¾ år gammel.

10. Ole Kristensen, født 1795. Død 23. september av ”Meslinger” og begravet 29. september 1795, ¾ år gammel.

11. Ole Kristensen, født 1796. Kom til Brattås.

 

 

Trolltorød

Bruksnr. 1.

½ gården fra 1812

 

Anders Kristensen, født 1789. Gift (1) 1819 med Helene Maria Gulliksdatter Øvre Skjerve, født 1793. Død 1828. Gift (2) 1833 med Karen Anne Andersdatter Ra under Jarlsberg Hovedgård, født ca. 1786

 

 

1743 (19. august) ble det holdt skifte på Trolltorød etter Anne Torgersdatter. Enkemann var Anders Jakobsen. Barn: 1. Jakob Andersen, 19 år. 2. Torgeir Andersen, 16 år. 3. Ingeborg Andersdatter, 14 år.

 

Husmannsplasser

 

Ollerød   OulerødAalerød

 

Husmannsplass under Trolltorød og nevnes første gang i 1731. Se gårdsnummer 111.

 

Engen – Enga – Trolltorød Eng – Lilleeng - Trolltorødrønningen

 

Denne plassen nevnes fra 1786, men denne familien bodde nok her allerede i 1784, kanskje før også. Kanskje også hatt navnet Nordre Myre, uten at det kan bevises.

 

Hans Andersen Trolltorød, født ca. 1751 i Borre? (50 år i 1801).  Død 26. september i Skjerve Rønningen og begraves 30. september 1820, 67 år gammel. Trolovet 15. januar og gift 8. februar 1781 med Kari (Karen) Iversdatter Anilrød, døpt 19. april 1753. Han var innrullert matros og jordløs husmann i 1801. Hun dør 29. september 1820 i Skjerve Rønningen og begraves 6. oktober samme år, 67 år gammel.

Barn:

1.   Helvig Hansdatter, døpt 3. oktober 1781 fra Anilrød.

2.   Halvor Hansen, født ca. 1783. 17 år i 1801.

3.   Ingeborg Hansdatter, døpt 31. mai 1784 fra Trolltorød (Enga?). Ingeborg Hansdatter ”Troldtorød Eng” ble konfirmert 10. mai 1801.

4.   Anne Hansdatter, døpt 3. oktober 1786 fra ”Lilleeng” på Trolltorød. Faddere: Berte Katrine Jakobsdatter Anilrød, Ingeborg Larsdatter Anilrød, Pernille Andersdatter Lofterød, Kristen Andersen Trolltorød, Andreas Torgeirsen Lofterød. Anne døde 2. september av blodsott og ble begravet 6. september 1791, 5 år gammel.

5.   Karen Helene Hansdatter, døpt 20. juni 1790 fra Trolltorød. 11 år i 1801. Ei Karen Helene Hansdatter Budal, 36 år (født 1791), ble gift 30. november 1827 med Rasmus Olsen Bjønneshagen. Hun var trolig i tjeneste på Budal på Tjøme.

6.   Anders Hansen, døpt 12. desember 1793 fra Troldtorød Eng, Nord Myre. 8 år i 1801.

 

De flytter til Skjerve Rønningen på sine gamle dager.

 

*

 

Gunnar Halvorsen, født 1796 på Aulesjord-eie i Høyjord. Død 26. april og begravet 3. mai 1853 fra Enga, 57 år gammel. (Sønn til Halvor Gundersen på Aulesjord-eie og Kristine Kristensdatter.) Gift 1829 med Oline Rasmusdatter Myra under Trolltorød. Død i barselseng 21. mars og begravet 29. mars 1849, 45 ½ år gammel. Han kalles fra Mellom Kjøle når han gifter seg. Var vel i tjeneste der. Styrmann, Matros og Skipstømmermann.

Barn:

1.   Helvig Gunnarsdatter, født 14. juli og døpt 22. juli 1830. Gift 21. juli 1854 med Andreas Johansen Lofterødrydningen. Født på Gurerød. Matros. Se bruksnr. 7 på Lofterød.

2.   Christiane Gunnarsdatter, født 2. mai og døpt 9. mai 1833. Død 5. april og begravet 12. april 1836, 3 år gammel.

3.   Rebekka Gunnarsdatter, født 22. september og døpt 30. september 1835. Død 12. oktober og begravet 19. oktober 1841, 6 år gammel.                                                                                

4.   Hans Kristian Gunnarsen, født 6. april og døpt 17. april 1840. Skipper. Gift 17. juni 1866 med Gjertine Johannesdatter Strengsdal. Bodde i 1870-åra på Tømmerholt (skolehuset).

5.   Rebekka Gunnarsdatter, født 18. januar og døpt 31. januar 1843. Gift 2. september 1876 med Anders Hansen Troldtorød. Født i Stokke. Matros. Bodde på Nordre Smidsrød (bruksnr. 30).

6.   Gustav Olaves Gunnarsen, født 4. januar og døpt 20. januar 1846. Sjømann.

 

Det ble holdt skifte etter Gunnar i 1853. Stedet kalles da Trolltorødrønningen.

 

Myra - Myre

 

Plassen Myre nevnes første gang i 1793.

 

 

Torger Larsen, døpt 4. juni 1770 fra Movik. Død 20. januar i Strengsdal, og begravet 28. januar 1856, 85 ¾ år gammel.[5]. Trolovet 2. desember og gift 28. desember 1790 med Ingeborg Arvesdatter Nedre Skjerve, døpt 16. mai 1769. Skipper.

Barn født i Myra:

1.   Arve Torgersen, døpt 4. oktober 1794 fra Myre på Troltorød.

2.   Lars Torgersen, født 16. oktober og døpt samme dag 1796.

3.   Anne Torgersdatter, født 24. august og døpt 28. august 1798 fra Myre.

4.   Gullik Torgersen, født 15. oktober og døpt 20. oktober 1799 fra Myre.

 

De flyttet i 1799 til Nedre Skjerve der de kjøpte et bruk. Personalia, se der. Hennes bror overtar. Hans andre kone Sibille Olsdatter, er søster til nedenfornevnte Helvig Olsdatter.

 

Denne plassen nevnes ikke i folketellingen 1801.

 

*

 

Rasmus Arvesen, døpt 14. oktober 1773 fra Nedre Skjerve. Trolovet 30. oktober og gift 30. desember 1800 med Helvig Olsdatter Myre, Hun må være den Helvig Olsdatter som døpes fra Grinda under Stangeby 25. august 1782.[6] (Datter til Ole Paulsen og Helvig Kristoffersdatter. Skjerpe – Stangebygrinda. Se Sjøboden under Sevik.) Det første barnet er født i Myra, så to på Enga og det siste i Myra.

Barn:

1.   Inger Maria Rasmusdatter, født 17. september og døpt 20. september 1801 fra Myre. Gift 25. august 1829 med Kristen Olsen Anilrødåsen. Han kalles også da Myren.

3.   Oline Rasmusdatter, født 8. desember og døpt 14. desember 1803 fra Troldtorød Eng. Gift 1829 med Gunnar Halvorsen. Bosatt i Enga under Trolltorød.

2.   Ingeborg Rasmusdatter, født 9. september og døpt 14. september 1806 fra Engen. Gift med Kristoffer Mattisen Buerstad.

4.   Andrea Rasmusdatter, født 4. november og døpt 10. november 1808 fra Myre.

 

De regnes under Nedre Skjerve i folketellingen 1801. De er inderster der og han er innrullert matros.

 

Sørli

 

Brukeren kjøpte denne parten av Trolltorød i 1856 og ga den navnet Sørli. Kalles Sørlid i 1865.

 

Ingebret Johansen, født 10. oktober 1834. Han var fra Fon anneks til Ramnes.  (Sønn til Johan Olsen). Død 13. mars 1871 «Skyllet overbord i Nordishavet fra Fiskerskibet Geysir». Gift 28. juni 1856 med Inger Andrea Johansdatter Lofterød. Snekker.

Barn:

1. Johan Marinius Johansen, født 12 og døpt 19. oktober 1856. Død 23. januar og begravet 29. januar 1861, 4 år gammel.

2. Ole Ingebretsen, døpt 28. juni 1859. 7 år i 1865.

3. Johan Marinius Johansen, født 8. mai og døpt 19. mai 1861. 5 år i 1865.

4. Ingebret Ingebretsen, født 10. desember og døpt 27. desember 1863. 3 år i 1865.

5. Julie Andrea Ingebretsdatter, født 25. november og døpt 8. desember 1866. Død 1. januar og begravet 5. januar 1868, 1 år gammel.

 

 

Uplassert under Trolltorød

 

I 1695 begikk Anders Andersen Trolltorød og Lisbet Hansdatter leiermål før trolovelse. Hun tjente hos lagmannen i Tønsberg og hadde ikke noe å betale bøtene med.

 

*

 

Mari Gulbrandsdatter, født ca. 1715. Begravet 14. september 1735, 20 år fra Trolltorød. Dette er Mari Gulbrandsdatter Vestre Elgestad, døpt 18. april 1715. Konfirmert fra Trolltorød 2. mai 1734.

 

*

 

Ragnhild Gundersdatter, født ca. 1699. Begravet 18. januar 1776, 77 år.[1] Navnene finnes på Adal søndre i Borre. Fadder: 6/6 1732 og 12/10/1733.

[2] Fadder: 18/11 1741.

[3] Fadder: 8.6.1732, 14.7.1740, 4.11.1741, 12.11.1741, 6.12.1741.

[4] Ragnhild Gunoldsdatter ble gift 1734 med sin svigersønns bror, Nils Kristensen Skåne nordre.

[5] I en stue på Strengsdalseie, skriver Lorens Berg.

[6] Ifølge folketellingen 1801 skal hun være født ca. 1777, men dette er feil.