Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

OLLERØD

OlderødOulerødAalerød

Gårdsnr. 111

 

E i e r e

 

Var fra gammelt av husmannsplass under Trolltorød.

 

B r u k e r e

 

Johanne, et uekte barn i Ollerød. Begravet 13. november 1754, 10 uker gammel. Hun heter Johanne Petersdatter, og ble døpt 21. august 1754. Far: ”Lieutnant ved Obriste Lutzaus Dragoun regiment og ved Hr. Captain Woghns CompagniePeter Petersen. Mor: ”Tienende paa øfre Semb hos Christopher”, Anne Tollefsdater Øvre Sem. Faddere: Sofie Torsdatter Mellom Kjøle, Anne Anundsdatter Vestre Kjøle, Berte Nilsdatter Østre Kjøle, Gunder GundersenVestre Kjøle, Abraham Mikkelsen Mellom Kjøle.

 

*

 

Ifølge skjøte av 15. februar 1755, tinglyst 3. mars s.å., hadde Kristen Olsen Trolltorød solgt plassen Ollerød til Jens Jakobsen for 40 rdl.

 

Jens Jakobsen, født ca. 1724. Uvisst hvor han kommer fra. Begravet 28. juli 1763, 39 år gammel[1]. Kalles Stangeby når han blir trolovet 19. september og gift 23. oktober 1749 med Kirsti Matthisdatter Dammen under Stangeby. Enke i 1755. Begravet 6. juli 1792 fra Vår Frues kirke, ca. 82 år gammel, som Lars Hansen Husviks hustrus mor.

Barn:

1.   Jakob Jensen Olderød, døpt 10. august 1751 fra Stangebyrønningen. 12 år i 1764. Fikk en sønn med Anne Maria Olsdatter Skallestad.

      Barn:

      1. Jens Jakobsen, døpt 20. desember 1777. Kom til Skallestad, bruksnr. 10.

2.   Matthis Jensen, døpt 15. februar 1753. 10 år i 1764. Konfirmert 1771. Trolovet 20. mars 1779 med Gunhild Sørensdatter Mellom Sem. Ført inn i kirkeboka da: ”Ophævet ved Kongl. Resolut. af 29. Jul. 1785 formedelst hans nu over 6 Aars Udeblivelse”. Han var sjømann og må ha reist ut i 1779, for i 1786 gifter piken Gunhild Sørensdatter Ollerød seg med enkemann Peder Hågensen Øvre Tanstad, og da står denne teksten i kirkeboka: ”Ved Kongl. Resolut. Af 29de Jul. 1785 fra Trolovelse med da over 6 Aar udeblevne Matthis Jenssen Ollerød endtledigne?? [bruden].”

3.   Anne Jensdatter, døpt 12. august 1755[2]. 8 år i 1764. Død 24. februar av ”tærende svaghed”, og begravet 2. mars 1786, 31 år gammel.

4.   Maria Jensdatter, døpt 25. juni 1758[3]. 5 år i 1764. Trolovet 9. desember 1783 og gift 6. januar 1784 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Lars Hansen Husvik, født 1754. (Sønn til Hans Andersen og Helene Larsdatter Husvik. På Husvik). Sjømann. Flyttet til Saltverket.

      Barn:

      1.   Hans Larsen, døpt 25. mars 1784 i Vår Frues kirke, Tønsberg.

      2.   Berthe Larsdatter, døpt 7. oktober 1785 fra Ollerød.

      3.   Jens Larsen, døpt 18. januar 1787 i Vår Frues kirke.

      4.   Anna Maria Larsdatter, døpt 20. september 1789 i Vår Frues kirke.

5.   Kari(n) Jensdatter, døpt 2. august 1761. 3 år i 1764. Tvilling. Konfirmert 20. april 1777.

 

1764 (15. september) var det skifte på gården Ollerød etter Jens Jakobsen. Enka Kirsten Mathiasdatter. Barn: 1. Jakob Jensen, 12 år. 2. Mathias Jensen, 10 år. 3. Anna Jensdatter, 8 år. 4. Maria Jensdatter, 5 år. 5. Karen Jensdatter, 3 år. Boets midler 140 dlr 1 ort 21 skilling. På de umyndige barns vegne møtte mostermannen, Peder Kjeldsen Gåsøy.

 

Kirsti trolovet 19. juli og gift (2) 6. desember 1764 med ungkar Jakob Eliasen Håvaldsrød, døpt 7. januar 1745 fra Håvaldsrød. Druknet på Horsens red. Ingen barn registrert.

 

*

 

Hans Gundersen Vestre Kjøle, født 1751/52. Død 18. august og begravet 21. august 1813, 61 år gammel. Gift 1. august 1780 ”Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling af 22de Jun. h. a. Hjeme i Huuset paa Biønnæs ægteviede”. med Anne Olsdatter Bjønnes. Død 11. august og begravet 16. august 1813, 53 år gammel. Først på Bjønnes, før de kommer til Nordre Volden. Så bosatt i Kjøleløkka, og til slutt her på Ollerød.

Barn:

1.   Henrik Hansen, døpt 4. oktober 1780 fra Bjønnes. Trolovet 3. november 1804 og gift 8. januar 1805 med Berte Kristensdatter Trolltorød. Se bruksnr. 3 på Trolltorød.

2.   Ole Hansen, døpt 17. februar 1783 fra Nordre Volden under Mellom Kjøle.

3.   Maria Hansdatter, døpt 14. oktober 1785 fra Kjøleløkka.

4.   Anne Maria Hansdatter, døpt 21. januar 1787 fra Ollerød. Død 1834 på Føynland. Ugift.

5.   Ole Hansen, født ca. 1788 (ikke registrert). Død 14. oktober og begravet 20. oktober 1795, 13 år gammel.

6.   Maren Hansdatter, døpt 13. september 1789. Gift 5. august 1811 med enkemann Gustav Sørensen Husøy. Han var svensk.

7.   Nils Hansen, døpt 28. april 1792. Død 18. september og begravet 21. september 1793, 1 ½ år gammel.

8.   Karen Hansdatter, døpt 12. desember 1794. Trolovet fra Skrafskjær og gift 1. september 1819 med ungkar og matros Kristoffer Olsen Anilrød.

9.   Ole Hansen, født 24. oktober og døpt 28. oktober1798. Gift 8. august 1822 med Åse Maria Hansdatter Østre Nøtterøy. Ole kalles da Skolemester og begge to er bosatt på ”Nøtterøe Hougen”. Bosatt på Føyn eie. Skomaker.

10. Margrete Hansdatter, født 15. september og døpt 20. september 1801. Død 18. november og begravet 24. november 1801, 9 uker gammel.

11. Nils Hansen, født 20. oktober og døpt 24. oktober 1802.

12. Hans Hansen, født 2. desember og døpt 7. desember 1804. Død 21. april og begravet 26. april 1805, 20 uker gammel.

 

 

Ollerød kom atter under hammeren, blev 1813 kjøpt av Nils Arnesen Meum, og Meum-folket hadde i tyve år plassen til underbruk. Enken etter Nils solgte stedet 1833 for 80 spd. til Jakob Haraldsen Stangeby som 1867 skjøter det til Hans Arnt Troltorød for 300 spd.[1] Forlover 6. juli 1761.

[2] Faddere, bl.a. Gunild Mathisdatter Hovland og Kari Mathisdatter V. Kjøle.

[3] Faddere, bl.a. Gunild Jacobsdatter N. Schierven og Gunder Jacobsen Hovland.