Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

MEUM

Gårdsnr. 112

 

Skyld: Meum ble regnet i første del av 1600-tallet for fullgård og hadde 1 ¼ skippund mel i skyld (25 lispund). I tillegg ½ pund smør, vistnok for et underbruk, sier Lorens Berg.

 

E i e r e

 

 

                                    1617                1624                1630                1647                1655

 

Ola Bjørke, Våle        8 lp tunge        8 lp tunge

Anders Kristensen

Gran, Andebu                                    15 lp                18 lp[1]

Anders Thurmann                                                                              25 lp

Augde, salig Anders

Thurmann                                                                                                                  15 lp mel

Ambjørn Lauritsen

Falck                                                                                                  ½ pd mør

Else Marstrand                                   1 ½ pd smør og 4 lp korn i pant

 

Anders Grans part er solgt før 1643. På våpenting og sakestevne på Tanstad på Nøtterøy 19. mars 1672 lot matrone Augde Lauritsdatter lese et kjøpebrev på 10 lpd mel i Meum på Nøtterøy, utgitt av 'hindiß Brodersøn [...] Ambrosius Ambiørnsen'. Brevet var datert Tønsberg 16. januar 1672.[2]

I 1635 Lucie Hansdatter ½ bismerpund smør. Ambjørn Lauritsen eier 12 lispund mel i gården ”Megem”.

 

B r u k e r e

 

Ola Meum. Nevnt 1593-1625. 1618/19 solgte han 2 1/2 tylft 12 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 30 skilling.

 

*

 

Reier Meum. Nevnt ca. 1625-1655. I koppskatten 1645 betaler Reier Meum for seg, sin kone, og en datter – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Reer Meumb till Anders Thurmand meell 1 schippd. 5 lispd., till Anbiørn Lauritzsøn smør ½ bispd. (Er) 1 skippd. 8 lispd. 1 ½ rem. Anders Thirmand bøxsellen. Skatt 3 dr.” På tinget sies engang senere at hans barn ikke arvet noe. I 1666 skylder Reier Meums arvinger skatt. Her står bl.a. ..efter deris salig fader.. Ergo må det ha vært flere barn.

Hans barn er trolig:

1.  Søren Reiersen, født ca. 1610 (55 år i 1665) Bruker ca. 1655-1680. Se nedenunder, første halvdel.

2.  Anne Reiersdatter. Gift med Anders Kristensen. Hadde bodd på Ramdal i 21 år i 1694. (Fra 1673).

 

Allerede på 1600-tallet var det to bruk her.

Første halvdel

½ gården fra ca. 1655-1727

 

Søren Reiersen, født ca. 1610 (55 år i 1665) Bruker ca. 1655-1680. Ingen sønner nevnt i 1665.

 

*

 

Hans Sørensen, født ca. 1650. Begravet 9. desember 1708, 58 år gammel. Gift med N. N. Begravet fra Anilrød 28. mai 1721. Bruker fra ca. 1680.

Barn:

1.   Søren Hansen, født 1684 på Meum. 22 år og ungkar i 1706. Utskrevet til matros i 1711, da 27 år gammel. Til Anilrød.

1.   Kirsti Hansdatter, døpt 16. november 1687. Begravet fra Tanstadbakken 4. desember 1744, 56 år gammel. Gift med Lars Mortensen, Døpt 11. desember 1687 fra Sem.[3] 17 år i 1706. Begravet 10. oktober 1764, 80 år gammel. På Bakken under Tanstad.

3.   Jakob Hansen, født 1696. 10 år i 1706.

 

I 1702 ble Lauge Nattvall, Hans Meum, Ole Meum, Kristen Nedre Skjerve, Jakob Nedre Skjerve, Torgeir Lofterød, Anders Brattås og Ola Hovland stevnet fordi de hadde hugget ulovlig i Trolltorøds skog.

 

I 1708 møter Hans Sørensen på tinget og forteller at akkurat da de hadde gått i kirken, brant gården ned og de mistet alt de eide, og de fikk reddet kun de klærne han hadde på kroppen.

 

*

 

Ole Olsen, født ca. 1697 på Meum. Fra del 2. Gift 1. januar 1722 med Ane Kaspersdatter Østre Sem. Nevnt 1722-1728. Flytta til Buer, der personalia er tatt inn.

Barn født på Meum:

1.   Peder Olsen, født 1723.

2.   Anne Olsdatter, døpt 19. januar 1725.

3.   Kasper Olsen, døpt 11. januar 1728.

 

I 1727 blir begge partene slått sammen igjen.

 

 

Andre halvdel

½ gården fra ca. 1655-1727

 

Peder Gulliksen, født ca. 1614 (92 år i 1706). Begravet 8. juni 1707, 91 år gammel. Bruker ca. 1655-1691. Nevnt 1706 som husmann.

 

*

 

Ola Bjørnsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Begravet 24. juni 1736, 78 år gammel. Mye kan tyde på at han er gift to ganger, men dette er ikke bevist. Nevnt 1686-1727.

Barn:

1.   Reier Olsen, født ca. 1684. 22 år i 1706 og ungkar. Utskrevet til matros i 1711, da 27 år gammel. Kom til Føykås, senere Skallestad.

2.   Gunhild Olsdatter, døpt 10. juli 1687.

3.   Ole Olsen, født ca. 1697. 9 år i 1706. Bruker av del 1 fra 1722-1727. Flytta til Buer.

4.   Engebret Olsen, født ca. 1698/99 på Meum. 7 år i 1706. I Kongelig Majestets sjøtjeneste fra 1718 og ennå i 1719. Matros i 1723, da 28 år.

5.   Ingeborg Olsdatter, døpt 25.mai 1699. Begravet 25. april 1706.

 

Ole Bjørnsen Ø. Sem er soldat i 1686 for gårdene Mellom Sem, Østre Sem, Bergsøen, Petterød og Haukemyr.

 

I 1703 stevnet Petter Sand Ole Bjørnsen Meum for 2 daler 2 ort 2 skilling han skyldte. Han møtte ikke.

 

I 1702 ble Lauge Nattvall, Hans Meum, Ole Meum, Kristen Nedre Skjerve, Jakob Nedre Skjerve, Torgeir Lofterød, Anders Brattås og Ola Hovland stevnet fordi de hadde hugget ulovlig i Trolltorøds skog. I 1708 får vi vite at Ole Meum skylder Peder Wulf i Stokke 9 daler 3 ort.

I 1719 møter Ole Bjørnsen Meum på tinget og forteller at han har tre sønner i kongelig Majestets sjøtjeneste, Reier, innrullert i 1709, Ole, innrullert i 1712 og Ingebret, innrullert i 1718, alle som matroser. Den eldste er gift og bosatt på Natvald. Ole er nå gammel og svak, så han ber om at noen av sønnene bli dimitert, slik at han kan få hjelp..

1719 (24. desember) tinglyser Ole Bjørnsen sin bygselseddel fra Anna Chathrina, salig Mathias Tonsbergs, på Meum, av skyld 5 fjerdinger tunge med bygsel. Originaldokumentet var skrevet av Mathias Tonsberg og er datert 23. mars 1708.

 

Så blir gården samlet igjen

 

Lars Halvorsen, født ca. 1681 på Klokkeråsen i Slagen. Begravet 10. august 1771, 91 år gammel. (Sønn til klokker Halvor Torsteinsen Klokkeråsen i Slagen og hustru Live Nilsdatter.) Trolovet 12. mai og gift 17. juli 1720 i Slagen med Kari Kristensdatter, født ca. 1683. Begravet 10. desember 1767, 85 år gammel.[4] Han er her 1748.

Barn:

1.   Kirsti Larsdatter, døpt 26. januar 1721 fra Søndre Eik i Slagen. Trolovet 30. januar og gift 16. februar 1740 med Arne Pedersen Øvre Skjerve. Overtar halve gården. Se Østre Meum, bruksnr. 2.

2.   Kirsten (Kirsti) Larsdatter, døpt 1. januar 1722 fra Søndre Eik. Begravet 6. april 1722, 13 uker gammel.

3.   Kristine Larsdatter, døpt 12. mai 1723 fra Lofts Eik.

4.   Kirsten Larsdatter, døpt 27. august 1727 fra Loftseik. Begravet 20. januar 1759, 31 år gammel. Trolovet 24. november 1746 og gift 3. januar 1747 med Thor Gundersen Hovland. Overtar halve gården. Se Vestre Meum, bruksnr. 1.

 

Vestre Meum

Bruksnr. 1

 

Skipper Thor Gundersen Hovland, døpt 6. januar 1727 fra Trolltorød. Trolovet 24. november 1746 og gift (1) 3. januar 1747 med Kirsti Larsdatter Meum, døpt 27. august 1727 fra Loftseik. Begravet 20. januar 1759, 31 år gammel. Trolovet 20. november og gift (2) 12. desember 1759 med Oline Jensdatter Hovland, døpt 18. april 1741. Død 24. mars og begravet 13. april 1812 fra Tangen, 72 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Jakob Thorsen, døpt 17. oktober 1749. Trolovet 3. Februar og gift 22. mars 1770 med Mari Haraldsdatter (Sevik) Tenvik, født 1748. Død 1819. Kom til Hovland.

      Barn født på Meum:

      1.   Harald Jakobsen, døpt 4. april 1770.

2.   Lars Thorsen, døpt 28. januar 1753. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Ingeborg Thorsdatter, døpt 9. august 1757. Gift 6. November 1777 ”Hieme i Huuset paa Tangen efter Kongl. Allernaadigst Bevilgning af 9de Oct a. c. ægteviedeOle Olsen Tangen.

 

1759 (27. Mars) er det skifte på Meum etter Kirsten Larsdatter. Enkemannen er Tor Gundersen og barna er: 1. Jakob Torsen, 9 år. 2. Lars Torsen, 6 år. 3. Ingeborg Torsdatter, 1 ½ år gammel. Alle bosatt hos faren.

 

*

 

Lars Thorsen, døpt 28. januar 1753. Gift (1) 1776 med Anne Maria Andersdatter Tokenes, født 1757. Død 9. juni og begravet 15. juni 1784, 27 år gammel. Gift (2) 1785 med Anne Kristensdatter Sevik, født 1767 på Nedre Skjerve. Død 27. januar og begravet 4. februar 1809, 42 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Larsen, døpt 17. april 1778. Begravet 13. juni 1778, 2 måneder gammel.

2.   Kirsten Larsdatter, døpt 8. august 1779. Gift med Mathias Thomassen Nordre Sande. Overtok gården og solgte det videre til sønnen Thor Henrik.

3.   Kristoffer Larsen, døpt 30. juli 1783. Død 9. juni og begravet 15. juni 1784, 1 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

4.   Anne Maria Larsdatter, døpt 20. november 1785. Gift (1) 1811 med enkemann Anders Nilsen fra Søndre Haraldstad i Våle. Han hadde flyttet til Østre Nøtterøy i 1806. Gift (2) 1815 med skipper Henrik Olsen Stangeby (bruksnr. 18).

5.   Barbara Maria Larsdatter, døpt 7. oktober 1787. Død 6. september og begravet 9. september 1791, 4 år gammel.

6.   Oline Larsdatter, døpt 24. mars 1790. Død 3. september og begravet 9. september 1791, 1 ½ år gammel.

7.   Oline Larsdatter, døpt 31. august 1792. Død ugift på Smidsrødskjæret 1876.

8.   Barbara Maria Larsdatter, døpt 14. november 1794. Død ugift i Tønsberg 1833.

9.   Marte Kirstine Larsdatter, født 31. juli og døpt 6. august 1797. Gift med Hans Kristensen Presterød i Tønsberg.

10. Lars Larsen, født 2. januar og døpt 9. januar 1800. Kom til Vestre Gunnestad.

11. Anne Larsdatter, født 22. februar og døpt 27. februar 1802. Gift med Hans Ingebretsen. Se Stangeby, bruksnr. 24.

12. Christiana Larsdatter, født 27. januar og døpt 3. februar 1805. Gift med Anders Thomassen Søndre Føyn, bruksnr. 2.

13. Henricha Larsdatter, født 4. desember og døpt 10. desember 1808. Død 16. april og begravet 22. april 1809, 19 uker gammel.

 

Østre Meum

Bruksnr. 3

 

Arne Pedersen, født 1706 på Øvre Skjerve. Død 1773 Gift 1740 med Kristine Larsdatter Meum, født ca. 1722. «Enken Christine Larsdatter, Meum". Død 17. januar 1786 og begravet 24. januar 1786, 64 år gammel.

Barn:

1.   Anne Arnesdatter, døpt 1. mars 1742. Gift 30. oktober 1759 med skoleholder Svend Andersen Winter, født ca. 1721. Død 29. mai 1785. Kom til Nattvall.

2.   Eli Arnesdatter, døpt 23. november 1745. Død 26 år gammel.

3.   Peder Arnesen, døpt 3. august 1749.

4.   Live Arnesdatter, døpt 1. November 1751.

5.   Nils Arnesen d. e., døpt 24. mars 1753. Overtok gården. Se nedenunder.

6.   Kirsti Arnesdatter, døpt 13. november 1759. Død 14 år gammel.

7.   Nils Arnesen d. y., døpt 19. juni 1762. Gift med Elisabet Mattisdatter. Kom til Hovland, bruksnr. 8.

      Barn født på Meum:

      1.   Kristine Nilsdatter, døpt 28. mars 1788.

 

*

 

Nils Arnesen d. e., døpt 24. mars 1753. Gift 1789 med Ingeborg Hansdatter Kjølsrød i Våle, født 1767. Død 1833. (Datter til Hans Hermansen. Død 1801. Og Anne Guttormsdatter Teigen i Vivestad, født 1738. Død 1808. På Kjølsrud i Våle.)

Barn:

1.   Anne Kirstine Nilsdatter, født 1792. Gift 1826 med høker Gjermund Evensen i Larvik.

2.   Hella Andrea Nilsdatter, født 1795. Gift med Jakob Haraldsen. Bodde på Stangeby, bruksnr. 1.

3.   Kristen Nilsen, født 1802. Overtok gården. Se nedenunder.

4.   Nils Nilsen, født 1805.

Kristen Nilsen, født 1802. Død 1867. Han ble slått i hjel av lynet 19. juli, mens han var ute på jordet. Ugift. Han eide også en part i Stangeby (bruksnr. 18).

 

Uplassert under Meum

 

Ane Meum, født ca. 1631. Begravet 3. mai 1711, 80 år gammel.

 

*

 

Helge Meum, født ca. 1647. Begravet 15. juni 1727, 80 år gammel.

 

*

 

Ole Olsen Hovland. Gift 14. januar 1773 med Barbro Olsdatter Ekenes.

Barn:

1. Kristen Olsen, døpt 23. april 1773 fra Meum.

 

*

 

 

Anders Nilsen Øvre Skjerve. Trolovet 25. juli 1757 med Anne Kristoffersdatter Bjønnes.

Barn:

1. Helvig Andersdatter, døpt 2. februar 1758 fra Meum.

 

*

 

I 1799 bodde Kristoffer Paulsen på Meum. (Sønn til Paul Rasmussen Nordre Dal i Våle.) Han flyttet hit fra Røsholt i Lardal. Han døde 1777, 46 år gammel og Anne Kristoffers­datter. Død 1829, 84 år gammel.

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Peder Gulliksen, født ca. 1614 (92 år i 1706). Begravet 8. juni 1707, 91 år gammel. Bruker ca. 1655-1691. Nevnt 1706 som husmann.

 

*

 

Klaus Meum eie. Nevnt 1710. Dette er Klaus Jespersen, født ca. 1674. (32 år i 1706). Død 27. juni 1740, 68 år gammel. Trolovet 21. oktober 1703 og gift (2) 21. januar 1704 i Slagen med Alet (Alhed) Torsdatter, født ca. 1703. Begravet 28. mai 1741. Han er husmann på Krika på Veierland i 1706, da gift og 32 år gammel. Familien bodde her på Meum eie i 1710. Nevnt på Østre Smidsrød fra 1733, men kan ha kommet hit før det.

Barn:

1.   Et datter (Margreta), døpt 21. september 1710.

 

*

 

Anders HågensenMeum eie i 1721. Vi finner han igjen på Sanderønningen under Søndre Sande.

 

*

 

Lars Tjøstelsen Meum er soldat i 1686 for gårdene Meum, Skallestad, Hovland, Brattås og Oserød. Han er sønn til Tjøstel Hovland.

 

Possås

Kalles også PoståsPosmoPosmorønningen - Rønningen

 

Plassen ble solgt fra Meum i 1757.

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Samme i 1644. Samme året hadde Ambjørn Lauritsen 14 lispund mel.

[2] Kilde: Tingbok for Arnadal skipreide 1672, fol. 1b.

[3] Fadder 1732-1762.

[4] Hennes søsken var; Børge Kristensen Søndre Velle i Slagen; Per Kristensen Nordvestre Rom i Slagen og Anders Kristensen Gurerød – Nordvestre Rom i Slagen.