Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

HOVLAND

Kalles også Øvre eller Østre Hovland

Gårdsnr. 113

 

E i e r e

 

Gunder Eid i Sandsvær hadde pant i ½ skp malt i 1624. Dette er i 1647 (-49) overtatt av brukeren Tjøstolv Bjørnsen.

 

B r u k e r e

 

Knut Hovland, 1593-1625. 1615/16 ”Michell Studsrød, Gunder tiernaas, Peder Nøtterøenn, Knud houffland, Endre Semb och Søffren Semb, for vlydigheed vdj Kongl: Maitz: Louglige tilsagder verff dj iche effter Comme Villde, gaff huer j daller ehr, Pendingevj daller.” I 1616/17 var skyldverdien gården 3 lispund malt.

Barn:

1.  Ola Knutsen, født Hovland Nøtterøy, ble utskrevet til soldat på Nøtterøy 19. april 1624.

 

 

*

 

Lars Hovland. Ca. 1625-1645. Trolig gift med Sissel. Bruker i 1661. I koppskatten 1645 betaler Laurits Hovland for seg, sin kone, og en pike – 1 ort.

 

 

*

 

Tjøstolv Bjørnsen, født ca. 1624 (40 år i 1664). Skattematrikkelen 1647 (-49): ”\enKiøstell Houland bondegotz meell ½ schippd., till proustiet meell 7 lispd., till Ko. Ma. meell 3 lispd., till hospitalet skindt 4, thill Nøtterøe kiershe skind 2, till præstebolet ibm. h(oggen)bord 1 tylt. (Er) 1 skippd 5 lispd. Bonden bøxsellen. Skatt 2 dr.” I 1679 måtte Tjøstel Hovland, som er forarmet, betale for årene 1667-1678, 17 daler 2 ort 22 skilling i resterende skatter.

I 1698 ble Tjøstel Hovland og hans sønner innstevnet fordi de skylder Peder Wulf 8 daler 2 ort. Han sønner møtte og sa de ville betale 3 daler for noen bord de hadde fått. Det andre var dem uvedkommende. Nok for 3 pund tobakk.

Barn:

1. Ola Tjøstolvsen, født ca. 1653 (1646) (12 år i 1665 og 60 år i 1706). Begravet 31. mai 

    1722, 74 år gammel. Gift med N. N., født ca. 1638. Begravet 3. juni 1725, 87 år gammel.  

    Hun kalles Ole Hovlands enke.

2. Lars Tjøstolvsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Begravet 24. desember 1735, 87 år gammel.  

    Gift med Kari Hansdatter. Se bruksnr. 10.

 

 

Hovland - Østre Hovland

Bruksnr. 1

¼ av bruksnr. 15 fra 1734.

 

Jens Halvorsen, døpt 27. april 1710 fra Østre Gunnestad. Begravet 21. oktober 1773, 63 år gammel. Trolovet 6. mars og gift 12. oktober 1734 med Barbara Olsdatter Tangen, født ca. 1712. Begravet 15. juli 1780, 68 år gammel.

Barn:

1.   Maria Jensdatter, døpt 14. september 1735. Trolovet 1. desember 1756 med Kristen Andersen Søndre Holmen.

2.   Kristina Jensdatter, døpt 13. juli 1737. Begravet 3. november 1737, 4 måneder gammel.

3.   Ane Jensdatter, døpt 5. september 1739. Begravet 22. juni 1746, 7 år gammel.[1]

4.   Olene (Oline) Jensdatter, døpt 18. november 1741. Trolovet 20. november og gift 12. desember 1759 med enkemann Tor Gundersen Meum, fra Hovland. Se bruksnr. 10.

5.   Ole Jensen, døpt 30. mars 1747. Begravet 10. oktober 1747, ½ år gammel.

6.   Anders Jensen, døpt 13. mars 1749. Trolig død ung.

7.   Anders Jensen, døpt 28. mars 1751. Det må være han som begraves 27. august 1754, 3       1/2 år gammel.

 

Neste bruker er dattersønn av forrige bruker.

 

Skipper Anders Kristensen, døpt 6. juli 1760 fra Nedre Skjerve. Død 22. mai og begravet 29. mai 1829 fra Østre Hovland, 70 år gammel. Trolovet fra Østre Hovland 4. desember og gift 27. desember 1781 med Ingeborg Hansdatter Østre Ekenes, døpt 22. november 1759. Død 12. oktober og begravet 21. oktober 1818 fra Østre Hovland, 59 år gammel.

Barn:

1.   Mattis Andersen, døpt 20. oktober 1782. Se bruksnr. 6.

2.   Maria Andersdatter, født 29. august 1784. Hjemmedøpt og straks død. Begravet 5. september samme år.

3.   Jens Andersen, døpt 6. desember 1785. Død 11. august av blodgang og begravet 16. august 1786, ¾ år gammel.

4.   Maria Andersdatter, døpt 2. februar 1788. Trolovet 3. oktober og gift 18. oktober 1807 med matros Tor Andersen Stangeby. Se bruksnr. 29.

5.   Kristen Andersen, døpt 29. august 1790. Trolig han som konfirmeres 26. mai 1808 fra Østre Hovland. Senere skjebne ukjent.

6.   Helvig Andersdatter, født 7. september 1793. Gift 3. desember 1818 med matros Karl Ulrik Johansen Filén.[2] Se bruksnr. 15.

7.   Gullik Andersen, født 20. oktober og døpt 5. november 1795. Død 3. desember av ”Børnekopper”, og begravet 8. desember 1796, 1 år og 5 uker gammel.

8.   Gullik Andersen, født 1. september og døpt 6. september 1797. På bruksnr.

9.   Andrea Andersdatter, født 7. juni og døpt 15. juni 1800 fra Østre Hovland. Død 27. februar og begravet 6. mars 1801, 3/4 år gammel.

 

      Folketellingen 1801 - Østre Hovland

 

      Anders Kristensen, husbonde, 41 år, begge i 1ste ekteskap, skipper og gårdbruker

      Ingeborg Hansdatter, hans kone, 41 år, begge i 1ste ekteskap

      Mathias Andersen, deres barn, 19 år, sjøfarende

      Maria Andersen, deres barn, 13 år

      Kristen Andersen, deres barn, 10 år

      Helvig Andersdatter, deres barn, 6 år

      Gullik Andersen, deres barn, 4 år

      Andrea Andersdatter, deres barn, 1 år

      Berte Maria Larsdatter, tjenestepike, 22 år

 

 

Hovland

Bruksnr. 8

¼ av bruksnr. 10 fra 1763

 

Torgeir Gundersen, døpt 19. mai 1735 fra Trolltorød. Død 12. januar og begravet 18. januar 1788, 53 år gammel. Trolovet 12. november og gift 3. desember 1761 med Ragnhild Ambjørnsdatter Skjerpe døpt 13. april 1738.

Barn:

1.   Bertel Torgeirsen, døpt 12. september 1762. Trolovet 8. desember og gift 28. desember 1785 med Anne Eriksdatter, da fra Vestre Kjøle, døpt 16. oktober 1760 fra Mellom Kjøle. Bosatt i Østre Sanderønningen. Personalia, se der.

      Barn født på Hovland:

      1.   Jørgen Bertelsen, døpt 25. august 1786.

2.   Sivert (Syvert) Torgeirsen, døpt 6. januar 1765. Se bruksnr. 5 på Søndre Sande.

3.   Jørgen Torgeirsen, døpt 20. august 1767. Begravet 19. desember 1783, 17 år gammel.

4.   Søneve (Synnøve/Sønni) Torgeirsdatter, døpt 12. august 1770. Trolovet 3. september og gift 16. november 1795 med Hans Kristensen Samstykket.

5.   Elen Margarete Torgeirsdatter, født ca. 1772 Død 1806, 34 år gammel. Trolovet 31. oktober og gift 30. desember 1800 med enkemann Ole Jakobsen Håvaldsrød.

6.   Siri Torgeirsdatter, døpt 17. august 1776. Hun var 26 år, ugift og tjenestepike på Nedre Sem i 1801.

7.   Gunder Torgeirsen, døpt 24. juli 1777. Han var 25 år, ugift og matros i utenriksfart i 1801.

 

Ragnhild flytter til Søndre Sande eiet og nevnes der ved folketellingen i 1801.

 

Ragnhild Ambjørnsdatter Sande eiet, matmor, 53 år, enke etter 1ste ekteskap, jordløs, lever av arbeide og almisse,

Gunder Torgersen, hennes sønn, 25 år, ugift, matros i utenriks sjøfart.

Torger Bertelsen, hennes sønnesønn, 10 år

 

Hovland

Bruksnr. 10

 ½ gården fra ca. 1673

 

Lars Tjøstolvsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Begravet 24. desember 1735, 87 år gammel. Gift med Kari Hansdatter. Lars Tjøstelsen Meum er soldat i 1686 for gårdene Meum, Skallestad, Hovland, Brattås og Oserød.

Barn:

1.   Anders Larsen, født ca. 1688 (18 år i 1706) på Øvre Hovland. Trolovet 2, oktober og gift 30. oktober 1721 med Åse Olsdatter, trolig fra Alby på Veierland.[3] Begravet 6. April 1744, 49 år gammel. Kom til nedre Holtan på Tjøme. Ble utskrevet til matros fra Øvre Hovland i 1711, da 23 år gammel og født på Nøtterøy.

      Barn:

1.      Mallene Andersdatter, døpt 20. September 1722. Begravet i november 1722.

2.      Gunder Andersen, døpt 30. Januar 1724.

3.      Et barn. Begravet 30. April 1724. Dette kan være ovennevnte Gunder.

4.      Kari Andersdatter, døpt 27. Januar 1726. Trolovet 24. November 1749 og gift 7. januar 1750 med Anun Jakobsensom har tient på Tejen”. På Nedre Holtan en kort tid, skriver Lorens Berg. Ingen barn registrert.

Åse Olsdatter ble trolovet 6. Januar og gift 2. Februar 1729 med Anders Hansen. Bosatt på Nedre Holtan, men i kirkeboka nevnes gården også som Øvre Holtan, som er feil.

Barn i dette ekteskapet:

A)   Anders Andersen, døpt 17. November 1729. 16 år i 1744.

B)    Søren Andersen, døpt 2. Februar 1735. 9 år i 1744.

C)    Malene Andersdatter, døpt 19. August 1736. 8 år i 1744.

2.   Ingeborg Larsdatter, døpt 29. juni 1692. Trolovet 10. september og gift 15. november 1725 med Håkon (Hågen/Åge) Hansen, døpt 6. juli 1702 fra Østre Nøtterøy. Personalia, se der.

      Barn født på Hovland:

1.      Lars Håkonsen, døpt 6. oktober 1726. Trolig den ”Smaa Barn” (uten kjønn) som ble begravet 1. november 1726 som barn av ”Haagen Hofland”.

      2.   Mari Ågesdatter, døpt 6. mai 1730 fra Hovland.

3.   Malene Larsdatter Hovland. Begravet 1. juli 1700

 

Lars Tjøstolvsen møter i 1719 på tinget og nevner sin sønn Anders Larsen som har vært i Kongelig sjøtjeneste siden 1710 som matros og månedstjener. Han forteller at han har blitt så gammel og ikke klarer gården selv og ønsker sønnen dimitert.

 

*

 

Gunder Jakobsen Trolltorød kjøpte familien Madsens part av bruket i 1731. Imidlertid bodde han selv de første årene på Trolltorød. Han kom ikke hit ca. 1736 som Lorens Berg har skrevet, han kom etter 1741. Han hadde imidlertid søster og svoger her.

 

Anders Gundersen fra Mellom Kjøle, døpt 21. januar 1703. Trolovet 7. august som soldat, ”Efter permission” og ”Efter Attest”, og gift 30. oktober 1732 med Ingeborg Jakobsdatter Trolltorød, døpt 5. september 1706. Lorens Berg skriver at Anders Gundersen og kona kommer til Hovland, men følger ikke opp under Hovland. Sigurd Unneberg nevner ikke et ord. Brukere her fra 1732, og trolig er de bosatt her helt fram til 1738.

Barn:

1.   Olea (Olina) Andersdatter, døpt 8. juni 1732 før ekteskap. Begravet 25. november 1732.

2.   Et pikebarn. Dødfødt. Begravet 30. august 1733.

3.   Gunhild Andersdatter, døpt 24. november 1734. Trolig hun som konfirmeres fra Søndre Sundene på Tjøme i 1751. Fadder fra Kråkerøy på Tjøme 1760-1769. Det må være henne som dør 17. august av ”Hevelse i fødder og Liv” og blir begravet 24. august 1807 fra Lofterød, 73 år gammel. Trolovet 29. september og gift 27. desember 1773 med Jakob Torgersen Lofterød. Ingen barn. Hun har opphold på Lofterød hos sin svoger Andreas Torgersen i 1801.

4.   Jakob Andersen, døpt 26. februar 1738. Det må være han som konfirmeres fra Stangeby i 1755. Kom til Lofterød, senere Kimestad i Borre.

 

De er ikke registrert med flere barn og ikke begravet.

 

*

 

Lars Laugesen, født 1705. 1 år i 1706. Nevnt 1712. Begravet fra Volden 8. mars 1771, 66 år gammel. Om han, se Nordre Sande. Trolovet 5. mai og gift 6. desember 1729 med Inger Olsdatter. På Buer 1732. Fadder fra Hovland 1739 og på Volden i 1771.

Barn:

1.   ?, døpt 26. april 1730 fra ukjent sted.

2.   Mari Larsdatter, døpt 13. desember 1732 fra Buer.

 

*

 

Anna Chatrina Meckelborg, salig stiftsamtsmann Mathias Tonsberg utgir et skjøte på 5 lispund med bygsel i Hovland til Gunder Jakobsen. Datert Bragernes 31. januar 1731.

 

Gunder Jakobsen, døpt 20. desember 1702 på Trolltorød. 3 år i 1706. Begravet 10. november 1773, 71 år gammel. Trolovet 3. februar og gift 26. februar 1722 med Sigri (Siri) Torgeirsdatter Lofterød, døpt 20. desember 1693. Død 14. september og begravet 21. september 1787, 94 år gammel. Ved denne begravelsen står skrevet i kirkeboka: ”Efterladende sig 5 Børn, 24 Børneb. og 34 Børnebørnsbørn til samen en Afkom p. 63 Siæle, alle her i Sognet, hvor hun var fød, og levde paa 50de Aar i Ægteskab”. Bruker 1722-1731 på halve gården på Trolltorød står det i tidligere litteratur, men mye tyder på at de ennå bodde i minst 10 år der. Både Gunder og Siri nevnes som faddere fra Trolltorød i november/desember 1741.

Barn:

1.   Mari Gundersdatter, født 1722. Trolovet 4. januar og gift 18. januar 1745 med Syvert (Sigvert) Jakobsen Nedre Skjerve[4].

2.   Ingeborg Gundersdatter Hovland, født 1724. Trolovet 25. november og gift 28. desember 1745 med Ole Olsen Hovland, døpt 28. november 1723. Begravet 26. april 1777, 54 år gammel. Se bruksnr. 15.

3.   Tor Gundersen, født 1727. Trolovet 24. november 1746 og gift 3. januar 1747 med Kirsti Larsdatter Meum. Bodde på Meum.

4.   Inger Gundersdatter, født 1729. Trolovet 18. januar og gift 30. desember 1749 med Arvid (Arve) Pedersen Østre Sem. Se Nedre Skjerve (bruksnr. 12).

5.   Bertel Gundersen, født 1732. Trolovet 13. april og gift 9. desember 1760 med pigen Gunhild Mattisdatter. Om Gunhilds andre og tredje ekteskap, se Ollerød.

      Barn:

      1.   Berte Bertelsdatter, døpt 22. august 1761. Gift (1) 1787 med Gullik Guttormsen Skjerve, født 1762 på Vestre Borge i Skjee. (Sønn til Guttorm og Kristine Vestre Borge.) Død 1795. Gift (2) 1797 med enkemann Andreas Syvertsen Bakke fra Vallø saltverk. Kom hit fra Ra under Jarlsberg Hovedgård. Død 1818, 60 år gammel.

6.   Torgeir Gundersen, født 1735. Død 12. januar og begravet 18. januar 1788, 53 år gammel. Trolovet 12. november og gift 3. desember 1761 med Ragnhild Ambjørnsdatter Skjerpe. Overtok halve gården, se bruksnr. 8.

           

Gunders stemor Mari Iversdatter ble begravet herfra 2. januar 1763, 67 år gammel.

 

Vi får vite, i et skifte på Sijorden i Ramnes datert 10. august 1746, at Sissel Kristensdatter fra Sijorden i Ramnes, da bodde hos sitt søskenbarns mann, Gunder Jakobsen Hovland. Sissel ble begravet fra Hovland 22. mai 1750, 36 år gammel. Om henne, se Lofterød.

 

1750 (22. september) var det skifte på Hovland etter Piken Sissel Kristensdatter. Arvingene var: 1. Broren Jakob Kristensen, død og etterlatt seg barna: a) Kristen Jakobsen, 16 år. b) Kristian Jakobsen, 10 år. 3. Anne Sophie Jakobsdatter, 8 år. Tilstede var deres mor Anne Katrine Mathiasdatter, bosatt på Søndre Holmen under Jarlsberg, samt deres søskenbarn,  Kristen Andersen Jakobsrød på Nøtterøy. I skiftet fortelles om skiftet etter hennes foreldre, Kristen Iversen og Maren Ellingsdatter som var 10. august 1746 (i Ramnes).

 

1731 (31. Januar), selger Anna Chatrina Mecklenborg, salig Mathias Tønsbergs etterleverske, gården Hovland, til Gunder Jakobsen, 5 merker. Samtidig det samme til Ole Olsen. Sistnevnte skylder 50 riksdaler til Hans Larsen Seeberg i Tønsberg og pantsetter sin part.

*

 

Skipper Jakob Torsen, født 1749 på Meum. Død 1819. (Sønn av Tor Gundersen, se ovenfor.) Gift 1770 med Mari Haraldsdatter Tenvik, født 1748. Død 1819.

Barn:

1.   Harald Jakobsen, født 1770. Bodde på Brattås.

1.   Kristen Jakobsen, døpt 13. september 1772. Bodde i Hovlandrønningen.

2.   Karl Jakobsen, døpt 12. mars 1775. Se Landsrød.

3.   Jørgen Jakobsen, døpt 14. september 1777. Se Brattås.

4.   Lars Jakobsen, døpt 21. desember 1779. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Helvig Jakobsdatter, døpt 26. september 1782. Begravet 30. november 1783, 2 år gammel.

6.   Hans Jakobsen, døpt 17. september 1784. Druknet 1808. Var på kanonbåten ”Tønsberg”.

7.   Martin(i)us Jakobsen, døpt 25. februar 1789. Bodde i Styrsvik.

 

Hovland

Bruksnr. 8

Halve delen av bruksnr. 10

 

Torgeir Gundersen, født 1735. Se ovenfor. Død 12. januar og begravet 18. januar 1788, 53

år gammel. Trolovet 12. november og gift 3. desember 1761 med Ragnhild Ambjørnsdatter

Skjerpe. Død 1831 på Sande. Det må være henne som dør 28. september på Nordre Sande og

begraves 6. oktober 1831, selv om hun da kalles Suneve Ambjørnsdatter.[5] Da 84 ½ år

gammel. Deres kår ble etterhvert så dårlig at jordveien måtte under hammeren da Torger

døde.

Barn:

1.   Bertel Torgersen, døpt 12. september 1762 fra Hovland. Bodde i Sanderønningen, men var innom Grinderønningen under Stangeby, Snipetorp, Samstykket, Østre Storebugt og Østre Gurerød.

2.   Sivert Torgeirsen, døpt 6. januar 1765. På Skogly, bruksnr. 5 under Søndre Sande. Tidligere Sanderønningen.

3.   Jørgen Torgeirsen, døpt 20. august 1767. Begravet 19. desember 1783, 17 år gammel.

4.   Søneve Torgeirsdatter, døpt 12. august 1770. Gift 16. november 1795 med Hans Kristensen, døpt 30. august 1767 fra Brattås. Se Nedre Skjerve. Kom til Samstykket. Begge kalles N. Holmen når de blir gift.

5.   Siri Torgeirsdatter, døpt 17. august 1774. Konfirmert fra Tangen 17. mai 1792.

6.   Gunder Torgeirsen, døpt 24. juli 1777. Konfirmert fra Sanderønningen 4. mai 1794.

 

Hovland

Bruksnr. 15

½ gården fra ca. 1673

 

Tjøstolv Bjørnsen drev denne parten fra ca. 1673-1690, da sønnen overtok.

 

Ola Tjøstolvsen, født ca. 1653 (1646) (12 år i 1665 og 60 år i 1706). Begravet 31. mai 1722, 74 år gammel. Gift med N. N., født ca. 1638. Begravet 3. juni 1725, 87 år gammel. Hun kalles Ole Hovlands enke.

Barn:

1.   Martha Olsdatter, født ca. 1676. Begravet 2. august 1761, 85 år gammel. Trolovet 3. november og gift 30. desember 1705 med Ola Olsen, født ca. 1677. Begravet 16. september 1751, 74 år gammel. Overtok gården. Se nedenunder.

 

I 1702 ble Lauge Nattvall, Hans Meum, Ole Meum, Kristen Nedre Skjerve, Jakob Nedre Skjerve, Torgeir Lofterød, Anders Brattås og Ola Hovland stevnet fordi de hadde hugget ulovlig i Trolltorøds skog.

 

Det står at neste bruker visstnok er en sønn, men dette er feil. Han er gift med en datter.

 

*

 

Anna Chatrina Meckelborg, salig stiftsamtsmann Mathias Tonsberg utgir et skjøte på 5 lispund med bygsel i Hovland til Ole Olsen. Datert Bragernes 31. januar 1731. Han panter dette bort samme dag til Hans Larsen Seeberg i Tønsberg.

 

Ola Olsen, født ca. 1672 i Borre (29 år i 1711). Begravet 16. september 1751, 74 år gammel. Trolovet 3. november og gift 30. desember 1705 med Martha Olsdatter Hovland, født ca. 1676. Begravet 2. august 1761, 85 år gammel. Ble utskrevet til matros fra Øvre Hovland i 1711, da 29 år gammel

Barn:

1.   Ole Olsen, døpt 25. august 1706. Begravet 20. januar 1732, 20 år gammel. Druknet i ”Hellefiorden” (Hellafjorden).

2.   Mari Olsdatter, døpt 27. september 1708. Trolig død liten.

3.   Datter, født 1710. Begravet 9. august 1710.

4.   Mari Olsdatter. Begravet 8. august 1717 som ”nyefødde datter”.

5.   Mari Olsdatter, døpt 21. januar 1718. Trolovet 22. august 1743 og gift 9. januar 1744 med enkemann Anders Jakobsen Lofterød.

6.   Lars Olsen, døpt 2. juli 1721. Begravet 12. januar 1726, 4 år gammel.

7.   Ole Olsen, døpt 28. november 1723. Overtok gården. Se nedenunder.

8.   Ane Olsdatter, døpt 8. februar 1728. Begravet 30. november 1739, 12 år gammel.

 

1708 (23. mai) tinglyser Ole Olsen sin bygselseddel på gården Hovland, 19 lispund tung 5 skinn og 1 tylft huggenbord fra Anna Katarina, salig Etatsråd Tonsbergs.

 

1713 (12. desember) møtte Marte Olsdatter på tinget og fortalte at hennes mann Ole Olsen Hovland hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

 

Ifølge skjøte av 31. januar 1731 kjøper Ole Olsen gården Hovland av enken Anna Katarina Meklenburg. Den 1. februar samme år, pantsetter Ole gården til Hans Larsen Seeberg i Tønsberg for 50 riksdaler som han skyldte ham. Gården ble nå delt i to. Ola solgte fra en halvdel i 1734 til Jens Halvorsen, se bruksnr. 1. I 1752 overtok sønnen Ola den andre halvdelen.

 

Ole Olsen, døpt 28. november 1723. Begravet 26. april 1777, 54 år gammel. Trolovet 25. november og gift 28. desember 1745 med Ingeborg Gundersdatter Hovland, født 1724. Se bruksnr. 10.

Barn:

1.   Anne Olsdatter, døpt 17. august 1746. Trolovet 21. mars og gift 15. november 1776 med Anders Olsen Buer.

2.   Ola Olsen, døpt 23. april 1749.

3.   Anders Olsen, døpt 13. mars 1749. begravet 27. august 1754, 3 ½ år gammel.

4.   Ingeborg Olsdatter, født 1751. Trolovet 1. april og gift (1) 29. mai 1777 med Hans Mattisen Hengerød. Etter at Ingeborg har blitt enke flytter hun til Haukemyr. Derfra blir hun trolovet 8. april og gift 3 juni 1796 med ungkar Arve Jensen Buer. Personalia, se Hengerød.

5.   Maria Olsdatter, døpt 11. januar 1755. Trolovet 17. juni og gift 31. juli 1783 med Lars Zachariassen Buer.

6.   Oline (Olene) Olsdatter, døpt 21. april 1758. Trolovet 25. januar og gift 15. februar 1781 med Ole Engebretsen Buer.

7.   Berte Olsdatter, født 1761. Død 14. mars av Flekkfeber og begravet 19. mars 1784, 23 år gammel. Trolovet 25. januar og gift 19. februar 1782 med Anders Olsen Torbjørnrød. Bosatt på Stangeby og Hovland.

      Barn:

      1.   Maren Andersdatter, født 1782. Død 20. februar og begravet 25. februar 1784, 1 ½ år gammel.

      Anders Olsen ble trolovet 23. oktober og gift (2) 3. januar 1788 med enken Karen Gundersdatter på Øvre Skjerve. De kom til Bjørndal under Prestegården.

8.   Gunder Olsen, døpt 25. august 1765. Død 6. mars av Flekkfeber og begravet 13. mars 1784, 19 år gammel.

9.   Marte Olsdatter. Død 31. januar og begravet 6. februar 1784.

 

*

 

Ole Olsen, døpt 23. april 1749. Trolovet 30. desember 1772 og gift 14. januar 1773 med Barbro Olsdatter Østre Ekenes. Først på Meum, så Øvre Skjerve. De var på Sevik 1780-81. Så på Husvik i Slagen 1781-1791, og kom hit 1785 står det i bygdebøkene, men dette må være seks år feil, for han solgte ikke Husvik før i 1791.

Barn:

1.   Kristen Olsen, døpt 23. april 1773 fra Meum. Død 16. mai og begravet 22. mai 1798 fra Østre Sem, 26 år gammel. Trolovet i Sverige 1794 og gift 23. januar 1795 på Nøtterøy med enken Hedvig (Helvig) Karlsdatter Trolle fra Dalarø ved Stockholm i Sverige, født ca. 1763. Hun døde som enke og ”Lægdslem” 4. mai og ble begravet 8. mai 1847 fra Østre Sem, 72 år gammel.[6] (Datter til Karl Pettersson Trolle og første kone Sara. På Tollstedet Dalarø ved Stockholm.) Ved inngåelsen av ekteskapet står i kirkeboka: ”som efter Attest af 7de f. A. der (i Sverige) vare trolovede, og med 2de hendes Børn af 1ste Ægteskab Cornelia Maria Johansd. Filén i 9de og Carl Ulric Johansen Filén i 6te Aar her Ankomne”.  I 1782 tjente Hedvig hos overinspektør Malmgren og frue i Dalarø. Det står i husforhørslengden fra 1794 at hun flytter til Norge. Flytter til Øvre Sem.

      Barn:

      1.   Johan Fridrich Kristensen, født 13. mars og døpt 18. mars 1797 fra Østre Sem.[7] Død 16. oktober og begravet 20. oktober 1799, 3 år gammel. Mor: enken Helvig Trolles sønn.

     

      Hedvig gift (1) 9. oktober 1785 i Dalarø med postinspektør Johan Fredrik Filén, født ca. 1753. Død 21. august 1790 i Dalarø, 36 år 10 måneder og 21 dager gammel.

      Barn:

      2.   Cornelia Maria Johansdatter Filén, født 1. april 1786 i Dalarø. 9 år i 1795.

      3.   Sara Fredrika Johansdatter Filén, født 20. mars 1788 i Dalarø. Død samme år.

      4.   Carl Ulric Johansen Filén, født 14. juni 1789 i Dalarø. 6 år i 1795. Gift 1818 med Helvig Andersdatter Hovland, født 1793. Død 1872.

 

      Ved folketellingen 1801 finner vi på Hovland østre:

 

      Hedvig Karlsdatter, deres sønnekone, 36 år, enke etter andre ekteskap

      Kornelia Maria Johansdatter, hennes barn etter 1ste ekteskap, 14 år

      Karl Ulrik Johansen, hennes barn etter 1ste ekteskap, 11 år.

 

2.   Maren Olsdatter, døpt 3. juni 1775 fra Øvre Skjerve. Begravet 12. mars 1778, 3 år gammel.

3.   Inger Olsdatter, døpt 4. september 1777. Trolovet 17. desember 1801 og gift (1) 22. mars 1802 med Erland Larsen Prøis. Overtok gården. Se nedenunder.

4.   Maren Olsdatter, døpt 15. september 1779. Begravet 15. mars 1780, ½ år gammel.

5.   Ola Olsen, døpt 18. januar 1781 fra Sevik. Død 14. juni 1798 da han falt over bord ved Samsø i Danmark og druknet. Ble funnet 2. juli og ble begravet i Svallerup på Sjælland 6. juli 1798.

3.   Martinius Olsen, født 1783 på Husvik i Slagen. Druknet ved Lindesnes på fiskeri 27. juni og ble begravet 31. desember 1801.

 

 

Hedvig Trolles forfedre fra Dalarø

 

Ukjent

Ukjent

Johan Åhman på tollstasjonen på Dalarø.

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Petter Trolle. Født ca. 1703. Nevnt på Dalarø 1716. 79 år i 1782.

Christina (Stina) Åhman. Født ca. 1713. 69 år i 1782.

Ukjent

Ukjent

Karl Pettersson Trolle ved tollstasjonen i Dalarø

Gift (2) 21/4 1767 med enken

Helena (Lena) Olenia                     Gift (1)

Sara

 

 

med

Hedvig Karlsdatter Trolle

Født ca. 1763 i Dalarø v/Stockholm. Død 8/5 1847

~1 1785 med postinspektør Johan Fredrik Filén, ca. 1753-1790.

~2 1795 med Kristen Olsen Hovland, 1772-1798.

 

*

 

Erland Larsen Prøitz,[8] født 1774 på Bragernes (Drammen). (Sønn til Lars Jakobsen Prøitz, født 1742 på Røros. Død 28. mars 1795 på Bragernes. Gift med Karen Erlandsdatter, født 1739 på Myre i Lier. Død 1800 på Bragernes.) Trolovet 17. desember 1801 og gift (1) 22. mars 1802 med Inger Olsdatter Østre Hovland, døpt 4. september 1777. Død 10. mai og begravet 15. mai 1804, 27 år gammel. Gift (2) 25. januar 1806 i Strømsø kirke med Kirsten Gevaldsdatter, født 6. mai 1786 på Strømsø (Drammen). Død 1858 på Huvik i Sandeherred. (Datter til Gevald Andersen, født 1741 på Kopland, Modum. Død 7. januar 1797 på Strømsø. Gift med Margrete Sørensdatter, født 1756 på Bragernes. Død 1801 samme sted.)  Matros, senere skipper. Familien flyttet i 1828, med flytteattest av november 1829, til et bruk under Huvik i Sandeherred.

Barn i første ekteskap:

1.      Lars Erlandsen Prøitz, født 30. juni og døpt 7. juli 1803 fra Hovland. Død 28. april og begravet 5. mai 1804 ¾ år gammel.

Barn i andre ekteskap:

2.      Inger Lovise Erlandsdatter Prøitz, født 29. oktober og døpt 5. november 1806. Død 10. desember og begravet 28. desember 1806, 7 dager gammel.

3.      Ole Erlandsen Prøitz, født 21. november og døpt 28. november 1807. Død 28. juni og begravet 4. juli 1823, 15 ½ år gammel.

4.      Karoline Maria Erlandsdatter Prøitz, født 21. september og døpt 28. september 1811. Død 27. oktober i Kleggelien og begravet 1. november 1867, 56 år gammel. Gift 19. februar 1839 med matros Andreas Jensen, fra Sandefjord. Karoline bodde da på Nøtterøy. Bodde i Sandefjord. Minst tre barn.

5.      Erland Erlandsen Prøitz, født 30. mars og døpt 7. april 1813. Bodde på Huvik i 1835.

      Barn utenfor ekteskap:

1.   Elen Andrea Erlandsdatter Røds eie, født 19. august og døpt 10. oktober 1835. Død 11. februar og begravet 17. februar 1839, 3 år gammel. Uægte datter av Marte Tonette (Carl Vindals datter) avlet med Erland Erlands. Preus”.

6.      Kasper Erlandsen Prøitz. Død 9. mai, 5 timer gammel, og begravet 18. mai 1816.

7.      Kornelius Erlandsen Prøitz, døpt 3. mai 1817.

Barn utenfor ekteskap:

1.   Kristian Korneliussen, født 11. april og døpt 21. april 1841. Mor: Margrete Tolfsdatter Gokstad.

2.   Karen Sophie Korneliusdatter, født 14. oktober 1842 og døpt 1. januar 1843. Mor: Olea Malene Hansdatter fra Stokke sogn.

8.      Gevald Erlandsen Prøitz, døpt 5. november 1820. Død 29. januar og begravet 3. februar 1900 fra Huvik i Sandeherred. Trolovet i Sandeherred 1844 og gift 5. juni 1845 i Sandeherred kirke med Karen Helene Hansdatter (From?), født 13. juni 1821 i Stokke. Fem barn med etternavnet Prøitz. Overtok farens bruk på Huvik.

9.      Barbra Lovise Erlandsdatter Prøitz, døpt 5. mai 1823. Død 28. desember 1885 som fattiglem på Nordre (vestre) Stange i Sandeherred og begravet 6. januar 1886. Ugift.

10.  Jakobine Andrea (Andrine) Erlandsdatter Prøitz, døpt 10. november 1827. Død 1878 på Østre Ringdal i Hedrum. Gift 19. august 1851 i Hedrum med Lars Larsen Hestehagen under Ringdal Østre, født 1821 på Åsen under Hedrum prestegård. 9 barn.

 

 

Husmenn

 

Mulbjørnrød

 

Det må være denne plassen som i landkommisjonen 1661 kalles en liten ødegård under Hovland, men navnet er ikke ført inn. Skylden var imidlertid 1 tylft hugnebord til Nøtterøy Prestebol. Nevnt 1665 som ødegård.

 

Kanskje det var her Ola Olsen, født ca. 1682 (24 år i 1706) bodde. Gift.

 

 

Uplassert under østre Hovland

 

Pigen Elen Kristoffersdatter Østre Hovland, født ca. 1745. Begravet 19. januar 1774, 28 ½ år gammel. Kanskje fra Søndre Sundene på Tjøme???

 

LægdslemInger Finkelsdatter Østre Hovland. Død 13. januar og begravet 17. januar 1787, 69 år gammel. Dette er nok en skikkelig innvandrer og må være jenta med samme navn som døpes 19. oktober 1704 fra Spindanger i Spind, Vest-Agder, som datter av Finkel Spindanger, og blir gift 9. januar 1737 med Stillie Jensen.

 

Enkemann Sivert Jakobsen Valders. Trolovet 18. oktober og gift 30. desember 1796 med Catharine Hansdatter Østre Hovland.

 

Uplassert under Hovland generelt

 

 

Enkemann Nils Jakobsen Haukemyr. Trolovet 24. februar og gift 23. august 1763 med Gunhild Jakobsdatter Hovland. Se Kjønnerød. Sønnen Kristoffer i Veien under Lofterød.

 

Enkemann Mattis Hansen Hengerød. Trolovet 28. mai og gift 29. desember 1772 med enken Sibille Olsdatter Hovland.[1] Her kalles moren Ane Olsdatter.

[2] Her kalles han feilaktig for Felin.

[3] Visst også fra Nøtterøy, skriver Lorens Berg. Hun var trolig fra Stokke. Anders Olsen Alby/Krika på Veierland er fadder til barna og han har en søster Åse Olsdatter.

[4] Forlovere: Jakob Sigvertsen Nedre Skjerve og Gunder Jakobsen Trolltorød.

 

[5] Hun har trolig feilaktig blitt ført inn med feil fornavn, for noen Suneve Ambjørnsdatter finnes ikke i live da. Ragnhilds to søstre med navnet Sønni er begge døde.

[6] Her står farsnavnet hennes feilaktig Cortsdatter.

[7] Moren kalles her feilaktig Hansdatter.

[8] Navnet skrives også Preus, Preutz, Prøytz.