Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØVRE SEM

Trolig kalt Vestre Sem

Gårdsnr. 117

 

E i e r e

 

Ved odelsmanntalet 1624 eide følgende personer i Øvre Sem:

 

Jakob Kjærås i Andebu          -           18 m. smør

Pål på Søndre Sande              -           19 m. smør

 

Augusta Amalie Holst, salig oberstløytnant Ludwigs solgte gården Øvre Sem på Nøtterøy 18. april 1708 til Monsr. Henrik Jensen og Andreas Kristiansen Henne.[1] Anders Henne selger videre 17. april 1714 til Hans Hansen Fuske i Arnadal.[2] Jakob Olsen Vik i Sem eier gården i 1719 av skyld 2 pd 12 merker smør.

 

B r u k e r e

 

Søren Sem. Nevnt 1591 – 1631. Var utsending til Kong Kristian Ivs hylding i Oslo 1591. Han er lagrettemann 3 av 6 i et dokument, datert Tønsberg Smidsrød skog på Nøtterøy 4. juli (1595?) 1615/16 Michell Studsrød, Gunder tiernaas, Peder Nøtterøenn, knud houffland, Endre Semb och Søffren Semb, for vlydigheed vdj Kongl: Maitz: Louglige tilsagder verff dj iche effter Comme Villde, gaff huer j daller ehr, Pendingevj daller.”

 

*

 

Tor Sem. I 1620 måtte Tord Sem bøte 1 mark sølv (1/2 daler) fordi han slo Knut Sande et kanneslag. I 1624 måtte Tord Sem bøte ½ daler fordi han slo Helge Svendsrød et støverslag over armen.

 

Torstein Sem 1635.

 

Andor (Anders) Sem. 1636 Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Enken Sem for seg og pike – 16 skilling.

 

*

 

Peder Larsen Sem, født ca. 1614 (50 år i 1664). Begravet 27. mars 1698 fra Sem, 92 år gammel. Graffæst(et). Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Peder Semb till Jff(ue)r Nielssøn smør 5 pd. (Er) 1 ½ skippd. 3 ½ lispd. Jff(ue)r Nielssøn bøxsellen. Skatt 3 dr.“

Barn:

1.   Laurits Pedersen, født ca. 1652 (12 år i 1664)

 

*

 

Nils Øvre Sem. Nevnt 1687. Bruker her fra iallefall 1683.

Barn:

1.  Anders Nilsen, 23 år og ungkar og født på Nøtterøy i 1706 da han er tjenestegutt på Nordre Øre. Utskrevet som matros i 1711, da 28 år og født på Sem på Nøtterøy.

2. Lars Nilsen, døpt 12. august 1687. 16 år, ungkar og født på Nøtterøy i 1706 da han er tjenestegutt på Nordre Øre. Vi får vite i 1723 at han er brukeren på Østre Smidsrød. Personalia, se der.

 

*

 

1710 (1. august) får vi vite at halve Øvre Sem er ubebodd og ubesådd.

 

Hans Hansen, født ca. 1685. Død 1741 på Sems-Rønningen, 56 år gammel. Skifte 15. september 1741.[3] (Sønn til Hans Larsen, født 1650 på Hunsrød i Høyjord og hustru Gunhild Halvorsdatter Engelstad i Lardal, skifte 18. og 19. oktober 1715. På Fuske i Arnadal.) Gift med (1) N. N. Begravet 15. mars 1719. Trolovet 18. oktober og gift (2) 16. november 1719 med Gunhild Haraldsdatter Helgerød Tjøme. Flyttet til Rønningen under Sem.

Barn i første ekteskap:

1.   Gunhild (Gunnille) Hansdatter, døpt 11. juni 1715. Begravet 30. juni samme år.

2.   Sebille Hansdatter, døpt 28. november 1717. Begravet 28. november samme år.

 

1717 (14. april) selger Hans Hansen Sem, på egne og sin myndling Ole Halvorsens vegne, Ole Jakobsen Vik i Sem på sin hustru Elen Hansdatters og sin myndling Ole Halvorsens vegne, Simen Nilsen Kverne i Arnadal på sin datter Maren Simensdatters vegne, Even Olsen Sukke på sin datter Else Evensdatters vegne, 3 ¾ lispund malt 1 pund 3 merker smør og 6 merker smør i underliggende Hoksrød til Lars Kristoffersen Fuske for 89 daler 1 ort 18 2/3 skilling.

 

Hans Hansen solgte i 1726 gården til Jon Andersen. Jon solgte straks halve gården til Nils Jonsen fra Horn i Ramnes og drev siden halve gården.

 

1756 (2. desember) ble det holdt skifte på Øvre Sem etter Gunhild Haraldsdatter. Enkemann var Jakob Isaksen. Ingen barn. Arvingene var Gunhilds søsken: 1. Karen Haraldsdatter, død og etterlatt seg barna: Bilov Bilovsen, 50 år, gift og bosatt på Holme på Tjøme. 2. Anne Anundsdatter, 29 år, bosatt på Tjøme der hun er i tjeneste hos Nils Larsen. 2. Johanne Haraldsdatter, død og etterlatt seg en datter: a) Maren Torbjørnsdatter, gift med Halvor Larsen Hulebak på Tjøme.

 

Gunhild ble trolovet 7. desember 1742 og gift (2) 3. januar 1743 med Jakob Isaksen Stangeby. Ingen barn.

 

Øvre Sem

Bruksnr. 1

½ gården 172?-1762

¼ 1762-1788

 

Nils Jonsen fra Horn i Ramnes, født ca. 1691. Skifte 4. desember 1748. (Sønn til Jon Akselsen, død 1702, og Ragnhild Nilsdatter Østre Dal, død etter 1711. På Horn i Ramnes.) Gift (1) 4. januar 1727 i Stokke med Anne Abrahamsdatter Sjuestokk i Stokke. Finner henne ikke registrert død. (Datter til Abraham Madsen, født ca. 1655 og død 1733, og Mari Andersdatter, død 1740. På Sjuestokk i Stokke.) Gift (2) 15. februar 1729 med Maren Jacobsdatter Vestre Kjøle, døpt 12. mai 1704. Tilstede på skiftet, enkens bror Nils Jakobsen Vestre Kjøle.

Barn i første ekteskap:

1.  Johannes Nilsen, født ca. 1727 i Stokke. Død 1786, 60 år gammel. Overtok gården. Se nedenunder.

Barn i andre ekteskap:

2.  Anders Nilsen, må være han søm døpes 25. juni 1730. Da kalles faren Nils Nedre Sem, så kanskje de bodde der først, for det var ingen bruker Nils ellers på Nedre Sem i de årene. Begravet 9. juli 1730 fra Sem. Far Nils Sem.

3.  Anders Nilsen, døpt 31. juli 1731 fra Sem. Konfirmert 8. januar 1747 fra Øvre Sem. 17 år i 1748.

4.  Gunhild Nilsdatter, døpt 30. desember 1733. Trolovet 15. januar og gift (1) 22. februar 1766 med Kristoffer Olsen Nedre Sem. Trolovet 24. mars og gift (2) 1. juli 1774 med enkemann Kristen Kristensen Nedre Sem.

5.  Ragnhild Nilsdatter, døpt 31. oktober 1736. Trolovet 10. mars og gift 12. november 1761   med Kristen Jørgensen Styrsvik. På Skjerve eie i 1769 hos mor og stefar. Kom til Landsrød.

6.  Hans Nilsen, døpt 19. januar 1740.  Trolovet 15. oktober 1760 og gift 2. januar 1761 med     Barbra Johannesdatter, døpt 3. mars 1733 i Stokke. Begravet 14. mars 1751 fra Rønningen under Stangeby. (Datter til klokker Johannes Andersen på Øvre Sem). Levde i    armod skriver Lorens Berg. I Styrsvik, på Nedre Sem og så til Stangebyhagan.

     Barn:

     1.  Berte Hansdatter, døpt 30. august 1761 fra Styrsvik. Begravet 8. november 1769, 8 år gammel fra Øvre Sem.

     2.  Ole Hansen, døpt 11. november 1763 fra Sem. Begravet 8. desember 1763, 3 uker gammel fra Nedre Sem.

     3.  Ole Hansen, døpt 18. november 1764 fra Nedre Sem. Begravet 9. desember 1764, 2 uker gammel.

     4.  Maria Hansdatter, døpt 26. desember 1767 fra Nedre Sem.

     5.  Nils Hansen, døpt 1. september 1771 fra Hagen under Stangeby.

     Barbra fikk en sønn med en Knut Larsen.

     6.  Anders Knutsen, døpt 1. november 1756 fra Øvre Sem. Trolovet fra Hagan under Stangeby 14. november 1783 og gift 21. januar 1784 med Kari Olsdatter Landsrød. På Landsrød der Anders døde i 1794. Personalia, se Landsrød.

7.  Anne Nilsdatter, døpt 11. februar 1743. Fadder fra Kamperhaug under Nedre Skjerve i 1772. Trolovet 15. oktober og gift 27. desember 1773 med Jakob Jensen Anilrød. Først på Anilrød, siden Stangebyeie der Anne døde i 1815.

8.  Maria Nilsdatter, døpt 22. mai 1746. Begravet 1. september 1748, 2 år gammel.

 

1748 (4. desember) ble det holdt skifte på gården Øvre Sem etter Nils Jonsen. Enken var Maren Jakobsdatter. Barn med første avdøde kone, Anne Abrahamsdatter: 1. Johannes Nilsen, 20 år. Barn med gjenlevende hustru: 2. Anders Nilsen, 17 år. 3. Hans Nilsen, 9 år. 4. Gunhild Nilsdatter, 15 år. 5. Ragnhild Nilsdatter, 8 år. 6. Anne Nilsdatter, 6 år. Tilstede var enkens bror, Nils Jakobsen Vestre Kjøle. På barnas vegne møtte deres morbror, Anders Abrahamsen Sjuestokk i Stokke sogn, morbror Nils Jakobsen Vestre Kjøle og mostermann, Even Andorsen Skrafskjær.

 

Mari ble gift (2) med Haagen Olsen, født 1718 på Bals-Borge i Skjee. Kom hit fra Nedre Sem. Personalia, se Kamperhaug under Nedre Skjerve.

 

*

 

Johannes Nilsen, født ca. 1727 i Stokke. Død 1786, 60 år gammel. Trolovet 21. november 1752 og gift 3. januar 1753 med "Pigen, Tienende hos Bent Stangebye" Anne Olsdatter, født ca. 1720. Død som enke og legdslem på Søndre Sande 21. mars og begravet 28. mars 1799, 79 år gammel. Johannes Nilsen nevnes som dattersønn på skiftet etter Maren Andersdatter på Sjuestokk 19. August 1740.

Barn:

1.  Anne Johannesdatter, døpt 23. november 1753. Begravet 18. oktober 1754, 1 år gammel.

2.  Nils Johannesen, døpt 24. august 1755. Konfirmert 1771. Må være han som blir begravet 31. desember 1773, 20 år gammel, selv om alderen er litt feil.

3.  Anne Johannesdatter, døpt 30. juli 1758. Begravet 8. august 1759, 1 år gammel.

4.  Maria Johannesdatter, døpt 5. oktober 1760. Trolovet 20. oktober og gift 28. desember 1789 med enkemann Anders Arvesen Nedre Skjerve. På bruksnr. 5 på Anilrød.

5.  Ole Johannesen, døpt 28. februar 1763. Begravet 9. desember 1764, 2 år gammel.

6.  Grethe (Margrete) Johannesdatter, døpt 5. juni 1766. Trolovet 10. november 1796 fra Østre Gunnestad, og gift 3. januar 1797 med Johannes Hansen Vestre Gunnestad. Bosatt på Søndre Sande.

 

Johannes løste til seg bruket i 1752 for 130 riksdaler. Han solgte halve gården i 1762 til Tor Torsteinsen fra Mellom Kjøle og drev videre sin 1/4 til sin død i 1786. I 1788 solgte enken sin del av gården til Nils Larsen på den andre 1/4 parten, og gården var hel igjen. De har vel ennå bodd her i noen år frem til rundt 1797 da datteren blir gift og bosetter seg på Søndre Sande og Anne Olsdatter flytter med og dør der i 1799.

 

 

¼ av bruksnr. 1

1762-1788

Hele bruket igjen fra 1788.

 

Tor Torsteinsen, døpt 27. september 1731 på Mellom Kjøle. Trolig den ”Thoer Torstensen Buer” som konfirmeres 13. april 1749. Begravet 2. juli 1773, 42 år gammel. Trolovet 22. januar fra Tokenes og gift 12. februar 1761 med Mari Hansdatter, da Tokenes, fra Rønningen.

Barn:

1.   Maria Torsdatter, døpt 4. juni 1761 fra Tokenes. Trolovet 18. juli og gift 23. september 1785 med Hans Sørensen Mellom Sem.

2.   Torger Torsen, døpt 14. oktober 1764 fra Øvre Sem. Sindsvak skriver Lorens Berg. Ungkar og ”Lægdslem” Torger Thorsen døde på Øvre Sem 18. oktober og ble begravet 22. oktober 1808, 44 år gammel.

3.   Hans Torsen, døpt 22. juli 1767. Begravet 3. august 1767, 14 dager gammel.

4.   Ingeborg Torsdatter, døpt 5. oktober 1768. Begravet 13. februar 1770, 1 år og 20 uker gammel.

5.   Hans Torsen, døpt 29. august 1771. Begravet 7. februar 1772, ½ år gammel.

6.   Tor Torsen, døpt 30. oktober 1773. Overtok hele halvparten av gården etter stefaren i 1800. Se nedenunder.

 

Mari ble trolovet 13. november 1777 og gift (2) 15. januar 1778 med Nils Larsen Østre Sem. Ingen barn. Nils kjøpte i 1788 Johannes Nilsens 1/4 part av bruket for 140 riksdaler og så var gården samlet igjen.

 

Nils Larsen ble trolovet 10. november 1807 og gift (2) 18. januar 1808 med enken Berte Svendsdatter fra Nedre Sem.

Barn:

1.   Jens Nilsen, født 20. august, hjemmedøpt 23. august og bekreftet i kirken 27. august 1808. Matros. Han flytter 4. januar 1835 til Arnadal anneks. Er da 26 1/2 år gammel og matros. Gift 25. januar 1835 i Arnadal med Anne Kristensdatter Brattekverne.[4] På Vestre Kverne eiet og Brattekverne. Etterslekt.

2.   Mathis Nilsen, født 13. januar og døpt 20. januar 1813.

 

 

 

½ gården

Bruksnr. 2

 

Jon Andersen Lund. Svensk. Drev denne halvparten 1726-1756. Østre Nøtterøy. Personalia, se der.

Barn på Øvre Sem:

1. Et barn. Begravet 24. november 1726, 1 måned gammel.

 

Hans Hansen Sem ga til tinglysing, 14. april 1725, et skjøte han hadde gitt til Jon Andersen Lund på hans eiende gård, Øvre Sem, skyld 5 bismerpund smør. For dette betaltes 150 riksdaler. Samme dag ble tinglyst en panteobligasjon som Jon Andersen Lund hadde gitt til Hans Hansen Sem på 70 riksdaler som Hans Hansen hadde kreditert Jon Andersen. Avbetalingen på de 70 riksdaler skulle gå over fem år, med 14 riksdaler pr. år.

 

 

Øvre Sem

Bruksnr 3

 

Nils Andreassen, født 1785 på Tveitan i Sem. Død 1861. Gift 1811 med Inger Torsdatter Mellom Sem, døpt 12. juni 1787.

Barn:

1. Frantz Nilsen, fødr 23. desember og døpt 31. desember 1820. Druknet 1855 ved Knarberg. Gift 22. januar 1852 med Anne Maria Johannesdatter, født 11. mai 1826 i Sparrønningen. Død 1908 på Søndre Nes. Barn:

1.      Hans Kristian Frantzen, født 29. oktober og døpt 5. november 1852 fra Knarberg. Gift (1) 10. september 1878 med Karoline Fredrikke Andreasdatter, født 1845 i Sverige. Død 1920. Gift (2) med

Barn:

1.      Frantsine Amalie Hansdatter, født 22. oktober og døpt 8. november 1878 på Bjerkøy. Bodde 1900 på Hvalø.

2.      Hulda Kristine Hansdatter, født 12. juni og døpt 18. juli 1880 i Sparrønningen. Bodde i 1910 i Storgaten 58 i Tønsberg og drev med husgjerning.

 

Hans Kristian fikk barn med Maren Hansdatter, født 31. august 1852 på Steinkløss

3. Hildemar Hansen, født 27. september 1878 på Foyn. «Hjemmedøbt af Lærer Nilsen

    Vidner Ellen Knudsen Foyn og Rebekka Agerup ib. Udlagt af Barnets Moder NB

    Faderen er Viet til en annen 10/9 78

2.      Frantz Frantzen, født 13. mars og døpt 20. mars 1855 fra Søndre Nes. Død 1937 samme sted, 81 år gammel. Gift 24. januar 1882 med Berthe Johanne Andreasdatter, født 4. juni 1859, Stokke, Vestfold. Død 15. juni 1904, Knarberg,

Barn:

1.      Marta Frantzdatter, født 30. oktober 1891.

2.      Fredrik Frantzen, født 28. september 1892.

3.      Marie Frantzdatter, født 26. november 1894.

4.      Maren Frantzdatter, født 12. juli 1897.

5.      Tonny Bergitte Frantzdatter, født 12. november 1900.

 

 

 

Uplassert under Øvre Sem

 

Hans Madsen. Trolovet 19. desember 1743 og gift 27. januar 1744 i Strømmen i Vestfold med Gjertrud Olsdatter.[5] Begravet 22. april 1763, 39 år gammel fra Vollen. På Østre Nøtterøy 1757 og Øvre Sem i 1762.

Barn:

1.   Mads Hansen, døpt 22. desember 1757.

2.   Kari Hansdatter, døpt 24. august 1762.

 

*

 

«Gevorben Soldat» Gunder Kristoffersen Tangen under Skoger prestegjeld. Gift med Maria Henriksdatter Tangen under Skoger prestegjeld. «En fra Tangen under Skouge Præstegjeld paa Betlerie med et andet lidet Pigebarn d. 5te d. M. om Aftenen hos Niels Larssen Øvre Semb indkomen Qvinde

Barn:

1. Anne Gundersdatter, født 6. juni og døpt 8. juni 1797 på Nøtterøy. Faddere: Maria Hansdatter Nedre Sem, Maren Kristensdatter Nedre Sem, Elen Maria Nilsdatter fra Tønsberg, Kristoffer Halvorsen Stangeby, Lars Pedersen Øvre Sem.

 

 

Husmenn

 

Morten Ø. Semb. Dette kan være både Øvre og Østre Sem. Dette er Morten Ellefsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Død før 1717, men ikke registrert i kirkeboka. Gift med Åse Pedersdatter Nedre Tanstad. Begravet 27. januar 1717 som ”Sal. Lieutenant Mortens”.  Personalia, se Østre Ekenes. Uvisst hvor han bodde på Østre Sem.

Barn født på Ø. Sem og Sem:

1.   Lars Mortensen, døpt 11. desember 1687.

2.   Berte Mortensdatter, døpt 14. mai 1690.

 

Herfra flyttet familien videre til N. Smidsrød, der de nevnes i 1694.[1] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 55.

[2] Sø. Ja, Pant.b. 2, side 185b.

[3] Broren Anders på Skallestad.

[4] Nils Larsen Semb er forlover.

[5] Se Hurum kirkebok.