Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

MELLOM SEM

Gårdsnr. 118

 

E i e r e

 

Mellom Sem kalles øvre Sem i 1665 og øvre Sem kalles mellom.

 

 

 

B r u k e r e

 

Engebret Sem. Bruker 1593-1604.

 

*

 

Torstein Sem. Nevnt 1605-1625.

 

*

 

Jens Sem. Bruker ca. 1625-1635. Nevnt trolig også i Garnisonskatten 1636 og henger da vel igjen. 1636.

 

*

 

Knut Sem. Bruker ca. 1635-ca. 1640. Nevnt fra skatten Martinsmesse 1635. Landskatten 1640. Han er da skysskaffer. I koppskatten 1645 betaler Knut Sem for seg og to kvinnfolk – 1 ort.

 

*

 

Hele gården

ca. 1640-ca. 1663

Første halvdel fra ca. 1663

 

Lars Jørgensen, født ca. 1601 (64 år i 1665). Bruker av hele gården ca. 1640-ca. 1663. Fortsetter på første halvdel. Kone ukjent. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Lauridz Semb till Thunsberg laugstoel smør 2 pd. 6 mk., till St Laurentj kierche malt 7 ½ lispd., till hospitalet smør 1 pd. 3 mk. (Er) 1 ½ skippd. Laugstolen bøxsellen. Skatt 3 dr.” Lars driver her fram til ca. 1675.

Barna nevnes i skifte etter datteren Maren 15. februar 1693:                                          

1.   Berte Larsdatter, født ca. 1629. Begravet 18. juli 1707, 78 år gammel. Gift med Lars Nilsen, født ca. 1636 (70 år i 1706). Begravet 31. desember 1718, 82 år gammel. På Føykås.

2.   Siri Larsdatter, født ca. 1623. Begravet 29. oktober 1695 fra Vår Frues kirke, ”Vdj Sin alders 72 Aar og 6 Maaneder”. Gift med Lauritz Hansen Koch i Tønsberg. Fadder i 1688. Begravet 27. mars 1694 fra Vår Frues kirke, ”Vdj hans Alders 66 Aar 1 M”.

      Barn:

1.      Hans Lauritzen Koch. Trolovet 15. april 1688 og gift 29. januar 1689 i Vår Frues kirke med Berete Hansdatter. Tambur.

Barn:

1.      Laurits Hansen Koch, døpt 12. desember 1688 i Vår Frues kirke. Faddere:

2.   Sissel Hansdatter Koch, døpt 29. April 1691. Faddere: Morten sersjant. Lars

     skredder, Kirsten Peder Larsens, Maren Kristoffer Wolds, Sibilla Koch.

3.   Pernelle Hansdatter, døpt 26. desember 1692. Faddere: Peder Jonsen, Anders

     Olsen, Anne Fredriksdatter, Abelone Søfrensdatter, Sibilla Pedersdatter

2.   Sibille Larsdatter Koch. Fadder i 1688. Begravet 1. mai 1732 fra Vår Frues kirke, 68 år gammel. Gift 10. april 1692 i Vår Frues kirke med Nils Kristoffersen smed i Tønsberg. Nevnes 1692. Begravet 23. oktober 1728 fra Vår Frues kirke, 63 år gammel.

      Barn:

1.   Peder Nilsen, døpt 18. desember 1692 i Vår Frues kirke. Begravet 28. februar

                 1693, «Vdj sin Alders 10 Vgger».

2.   Sissel Nilsdatter, døpt 28. januar 1694 i Vår Frues.

3.   Lars Nilsen, døpt 29. mars 1695 fra Vår Frues kirke.

4.   Hans Nilsen, døpt 10. april 1696 fra Vår Frues.

5.   Truls Nilsen, døpt 20. juli 1700 fra Vår Frues. Begravet 10. januar 1701, Niels

     Smids Lille sønn, «Vdj sin alder 18 Vge»

3.   Maren Larsdatter. Skifte 15. februar 1693.[1] Gift med Gaute Simonsen Medø på Tjøme. Nevnt 1690-død 1716, 76 år gammel. Ingen barn. Gaute gift (2) 1693 med Inger, enka etter Espen Simonsen Bugården. Ingen barn med Maren.

      Barn mellom Gaute og Inger:

      1.   Peder Gautesen, født 1693 på Medø. Død 1761 på Hole på Tjøme. Gift 1724 med Sissel Hansdatter Hole på Tjøme. Død 1760. Fire barn. Etterslekt.

      2.   Nils Gautesen. Død 1715 på Medø.

4.   Johanne Larsdatter, født ca. 1635. Begravet 21. juni 1710, 75 år gammel.[2] Gift med Smed Anders Olsen Øde-Kjære på Tjøme. Begravet 20. desember 1696. Skifte samme år.

      Barna nevnt i skiftet 1696:

      1.   Ingeborg Andersdatter. Gift med Fredrik Pettersen. Fikk bygsel på Øde-Kjære i 1698 og drev til ca. 1713.

      2.   Inger Andersdatter. Nevnt 1696.

      3.   Anne Andersdatter. Nevnt 1696.

      4.   Halvor Andersen. Utenlands i 1696.

5.   Helvig Larsdatter. Gift med Engebret Ullumbroe ved Tønsberg. Dette er trolig Vestre del av plassen Ulenbro eller Aulibrua under Jarlsberg Hovedgård. Begge nevnt på skiftet 1693.[3] Denne Engebret Jonsen på ”wllembroen” solgte 28. april 1690 sin part i Gjøgri i Botne, som han hadde arvet etter sin salige mor, til Kristen Torkildsen Gjøgri. Parten var på 1 lispund 27 merker tunge. (Sønn til Jon Paulsen, ca. 1627-1678, og Ingri Engebretsdatter, død ca. 1672. På Gjøgri i Botne.)

6.   Hans Larsen, født ca. 1639 (26 år i 1665). Overtok andre halvdel av gården. Se nedenunder.

 

*

 

Uvisst hvem som driver her fra ca. 1675 – 1692.

 

*

 

Guttorm Sørensen, født ca. 1666 (40 år i 1706). Fra Østre Kjøle. Trolovet 17. desember 1693 og gift 3. januar 1694 med Ingebor Hansdatter Mågerøy på Tjøme. Begravet 2. mars 1726, 62 år gammel. På Mellom Sem 1692-1718. På Østre Kjøle 1718-død 1743. Smed. Ble utskrevet til matros fra Mellom Sem i 1711, da 45 år gammel og født på Nøtterøy.

Barn:

1.   Helvig Guttormsdatter, døpt 11. november 1694 fra Mellom Sem.

2.   Søren Guttormsen, døpt 26. april 1697 fra Mellom Sem. 7 år i 1706.

3.   Ellen Guttormsdatter, født ca. 1700

4.   Mari Guttormsdatter, døpt 9. februar 1702 fra Mellom Semb.

5.   Engebret Guttormsen, døpt 18. februar 1704. Fra Mellom Semb. 2 år i 1706. Matros, 20 år og på Kjøle i 1723.

6.   Et barn, døpt i juli 1711.

6.   En datter, født ca. 1712. Begravet 17. februar 1715, 3 år gammel.

 

1705 (10. juli) ble Hans Larsen (Mellom) Sem, Guttorm (Sørensen Mellom) Sem, Lembek (Pedersen Østre) Sem og Jens Nes, samt Lars Føykås stevnet fordi de hadde latt husene på Nedre Sem som de har brukt, forfalle. På Guttorms vegne møter hans kone Ingeborg Hansdatter sien han er ute og seiler. På Jens Nes vegne, siden han er død, møter hans enke Eli Olsdatter. Vi får vite at gården har ligget øde i noen år. De tar på seg å reparere gården.

 

 

Se videre under Østre Kjøle.

 

*

 

Gunder Olsen Jemte, født ca. 1680 i «Trundhiem» i Sør-Trøndelag, (43 år i 1723). Bruker ca. 1720-1730. Kalles salig i 1733. Gift (1) med N. N. Trolovet 21. mai og gift (2) 12. november 1720 med Ragnhild Hansdatter, døpt 28. august 1695. Begravet 25. februar 1771 fra Øvre Sem, 76 år gammel. Om henne, se andre halvdel. I 1724 står det at han har vært 24 år til sjøs og 10 år i kongelig tjeneste. Han kalles da Jemte, som vel må henspeile på Jämtland i Sverige.

Barn i første ekteskap:

1.   Ole Gundersen, født ca. 1712 i Trondheim. Nevnes i ei ungdomsliste 1723, da 13 år

      gammel.

Barn i andre ekteskap:

2.   Berte Gundersdatter, døpt 22. oktober 1721. Begravet 2. november 1721.

3.   Et barn, dødfødt. Begravet 29. september 1723.

4.   Hans Gundersen, døpt 14. februar 1725. Begravet 18. mars 1725, 13 dager gammel.

5.   Nils Gundersen, døpt 7. september 1726. Begravet 29. april 1733, 6 ½ år gammel.

6.   Gunder Gundersen, født ca. 1728. Kom til Vestre Kjøle.

 

Ragnhild ble trolovet 6. desember 1731 og gift (2) 5. mars 1732 med Eivind Gundersen, da fra Sem (sogn), døpt 24. juni 1708 fra Søndre Hasle i Sem. Faddere: Kari Hasle, Ole Hasle og hans kone, Mathis Rise, Svend Evensen. Begravet 4. desember 1738, 36 år gammel. (Sønn til Gunder Knutsen, begravet 31. desember 1716, og Anne Evensdatter. På Søndre Hasle i Sem.) Bruker på Mellom Sem fra 1731. Ragnhild drev bruket til det ble solgt i 1750. Senere bodde hun hos sønnen.

Barn:

5.   Nils Eivindsen, døpt 16. november 1735. Kom til Øvre Sem.

 

1739 (4. mai) var det skifte på Mellom Sem etter Eivind Kristoffersen (feil for Gundersen). Enka var Ragnhild Hansdatter og sønnen Nils Eivindsen var 3 år gammel. På den umyndiges vegne møtte onkelen Søren Nilsen Kapellbakken i Sem sogn.[4]

 

Ragnhild drev gården til den ble solgt i 1750. Siden bodde hun hos sønnen på Øvre Sem.

 

Andre halvdel

Fra ca. 1663

 

Hans Larsen, født ca. 1639 (26 år i 1665). Se foran. Gift med (1). N. N. Begravet 13. april 1694. Graffæst(et). Trolovet 13. september ”Trolofvet hos Karen Sl. Comissarii. K: Brøllup hos Kierst. Olsdatter” og gift (2) 23. oktober 1694 i Laurentiuskirken i Tønsberg med Ingeborg Pedersdatter. Bruker her 1663-ca. 1725.

Barn i andre ekteskap:

1.   Ragnhild Hansdatter, døpt 28. august 1695. Trolovet 21. mai og gift (2) 12. november 1720 med Gunder Olsen. Se første halvdel.

2.   Sebille Hansdatter, født 1697. Begravet 18. februar 1699, 1 ½ år gl. ”Falt i en gryde varm vand ok deraf siden døde”. Graffæst(et).

 

1705 (10. juli) ble Hans Larsen (Mellom) Sem, Guttorm (Sørensen Mellom) Sem, Lembek (Pedersen Østre) Sem og Jens Nes, samt Lars Føykås stevnet fordi de hadde latt husene på Nedre Sem som de har brukt, forfalle. På Guttorms vegne møter hans kone Ingeborg Hansdatter sien han er ute og seiler. På Jens Nes vegne, siden han er død, møter hans enke Eli Olsdatter. Vi får vite at gården har ligget øde i noen år. De tar på seg å reparere gården.

 

1704 ble Hans Larsen Mellom Sem, en mann av 84 års alder stevnet angående landskylden på sin gård. Han sa at han hadde betalt denne i alle år til lagmannen. Alderen er vel feil. Han kalles 76 år i 1706 (født ca. 1730), og omkring 90 år i 1725 (født ca. 1635), men dette er nok litt raust.

                                                                           *                                                                          

 

Kolbjørn Olsen fra Hørtvedt i Efteløt i Sandsvær kom hit fra Nordre Smidsrød i 1725. Før 1728 er han på Torød.

 

*

 

Bruker fra Kolbjørn flytter til 1740 er ukjent. I 1740 kjøpte Jørgen Nilsen Unneberg i Slagen denne halvparten. Han solgte den igjen i 1745. Han fikk en datter her i 1742. De flyttet nok tilbake til Slagen allerede i 1744. Personalia, se Mellom Smidsrød.

 

*

 

Jørgen Kristensen, født 1706 på Døvle i Andebu. Begravet 7. september 1751. (Sønn til Kristen Hansen, 1673-1738 og Margrete Akselsdatter, død 1733, 60 år gammel. På Døvle.) Gift før 1733 med Ingeborg Olsdatter Stålerød, født 1709 (tvilling). (Datter til Ole Amundsen, død 1720, og Sønnau Helliksdatter. På Stålerød i Andebu.) Kom hit fra Bugården i 1744.

Barn:

1.   Margreta Jørgensdatter, døpt 15. juli 1733 fra Bugården. Faddere: Dorte Jørgensdatter Bugården, Jøran Olsdatter Bugården, Hans Olsen Bugården, Gunhild Andersdatter Kjøle, Axel Kristensen Døvle i Andebu. Trolovet 24. mai og gift 25. august 1753 med Lars Pedersen Østre Sem.

2.   Edel Jørgensdatter, døpt 25. februar 1736 fra Bugården. Begravet fra Bugården 17. juni 1736, 12 uker. Faddere: Live Hansdatter Nordre Nes, Anne Andersdatter Nordre Nes, Kristensen Torgeirsdatter Bjønnes, Kristoffer Arnesen Bjønnes, Håvald Hansen Bjønnes.

3.   Olia Jørgensdatter, døpt 21. juli 1737 fra Bugården. Faddere: Dorte Bugården, Gunhild Andersdatter Kjøle, Marte Andersdatter Nordre Nes, Ole Reiersen Nordre Nes, Kristoffer Bjønnes. Gift med Mattis Olsen Kårød.

4.   Kristine Jørgensdatter, døpt 14. april 1740 fra Bugården. Begravet fra Bugården 16. desember 1740, tre fjerdings år gammel.

5.   Kristen Jørgensen, døpt 2. februar 1742 fra Bugården. Død ca. 1770, trolig på sjøen. Gift 10. juli 1767 i Tjølling med Kari Olsdatter Klåstad Nedre i Tjølling, født 1744. Død 1817. (Datter til Ola Bentsen.) Overtok Klåstad Nedre og var brukere der 1767-1770. Matros.

      Barn:

      1.   Jørgen Kristensen, døpt 19. juni 1768 fra Klåstad Nedre. Død 1846. Gift 28. desember 1798 med Ellen Marie Halvorsdatter Klåstad. Død 1845. Brukere på ¼ av Klåstad Nedre 1814-1846. En sønn Anders Jørgensen, døpt 22. mars 1812 med etterslekt.

6.   Syvert (Sigvert) Jørgensen, døpt 4. juni 1745 fra Mellom Sem. Faren kalles da feilaktig for Jørgen Pedersen. Konfirmert fra Kårød 1759. Senere skjebne ukjent.

7.   Ole Jørgensen, døpt 19. mars 1749 fra Mellom Sem. Begravet 29. november 1750, 1 ½ år gammel.

 

Ingeborg ble trolovet 23. august og gift (2) 4. desember 1752 med enkemann Jens Hansen Kårød.

 

 

Gården etter 1750

 

 

Mellom Sem

 

Bruk 1

 

Nevnte Jakob Album solgte allerede 1753 sin halvdel av Mellom Sem for det han selv hadde gitt. Han solgte til to: halvparten til Søren Olssøn (se bruk 2), resten til enken Anne Kristoffersdatter fra Bjørnebu (om hende se Bjørnebu). Anne overlot 1764 parten til sønnen Nils Hansen som straks kjøpte til en del av Frans Torsen, så han fik 1/3 av gården.

 


Nils Hansen, døpt 23. oktober 1737 fra Bjørnebu. Død 22. februar og begravet 28. februar 1812, 75 år gammel. Trolovet 23. april og gift (1) 29. november 1765 med Kirsti Olsdatter Øvre Ekenes, døpt 4. oktober 1738. Begravet 28. april 1774, 36 år gammel. Trolovet 22. november 1776 og gift 13. januar 1777 i Holmestrand med Anne Mikkelsdatter[5], født ca. 1745. Død 22. mars og begravet 29. mars 1822, 77 år gammel. Fór lenge til sjøs og var i eldre år tømmermann.

Barn i første ekteskap:

1.  Hans Nilsen, døpt 24. juni 1766. Begravet 12. november 1766, 20 uker gammel.

2.  Hans Nilsen, døpt 29. november 1768. Begravet 10. november 1770, 2 år gammel.

3.  Anne Nilsdatter, døpt 25. november 1770. Trolovet 29. januar og gift 27. februar 1795 med Nils Andersen Søndre Smidsrød. Overtok gården. se nedenunder.

Barn i andre ekteskap:

4. Kirsten Nilsdatter, døpt 14. november 1778. Gift 1801 Anders Olsen Tømmereik, døpt

     19. oktober 1774.

5. Hans Nilsen, døpt 4. november 1780. Død 29. januar og begravet 3. februar 1787, 6 ½ år gammel. Døde av blodgang.

6.  Helene Nilsdatter, døpt 28. desember 1788. Gift 1808 Ingebret Fransen Bjønnes (se

     Bjønnes).

 

*

 

Nils Andersen Søndre Smidsrød, døpt 30. oktober 1773. Død 1859. Trolovet 29. januar og gift 27. februar 1795 med Anne Nilsdatter, døpt 25. november 1770. Se ovenfor. Død 1849.

Nils var fra ungdommen av tunghørt, men for tilsjøs.

Barn:

1.  Maren Kirstine Nilsdatter, født 25. november og døpt 1. desember 1799. Død 1. oktober og begravet 7. oktober 1801, 2 år gammel.

2.  Anders Nilsen, født 31. oktober og døpt 7. november 1802. Overtok gården.

3.  Nils Nilsen, født 24. august og døpt 1. september 1805. På Nedre Sem.

4.  Hans Nilsen, født 3. juni og døpt 11. juni 1811. Forsvinner.

 

*

 

Anders Nilsen, født 31. oktober og døpt 7. november 1802. Gift 1826 med Anne Kirstine Nilsdatter Stangeby, f. 1803. for som skipstømmermann. Han fik 1826 halve bruket med faren; resten delte faren 1849 mellom Anders og Nils som la parten sin til jordveien på Nedre Sem. De hadde ikke barn og solgte jordveien 1869 til neste bruker.

 

*

 

Henrik Hansen Nes, f. 1834 på Østre Sem. Gift 1863 med Elen Andrea Jakobsdatter Gipø. Henrik Nes omkom ved forlis 1877. skipper

 

 

Bruk 2

 

Søren Olsen, døpt 4. november 1725 fra Søndre Ås i Sem. (Sønn til Ole Larsen og Gunhild Zachariasdatter Lille Kjærnes. På Søndre Ås.) Begravet 19. mai 1774, 48 år gammel. Trolovet 7. november 1753 og gift 2. januar 1754 i Sem med Anne Hansdatter Bjørnebu, døpt 12. september 1734. 9 år i 1743. Søren laget bruket ved, i 1753, å kjøpe 1/4 av Mellem-Sem av Jakob Album. Så 65 1/12 av Frans Torsen. På slutten eide Søren også bruk 3. Anne var søster av Nils Hanssøn på bruk 1.

Barn:

1.    Gunhild Sørensdatter, døpt 30. desember 1754. Trolovet 30. mars fra Ollerød, og gift 7. desember 1786 med enkemann Peder Anundsen Øvre Tanstad. Ved Kongl. Resolut. Af 29de Jul. 1785 fra Trolovelse med da over 6 Aar udeblevne Matthis Jenssen Ollerød endtledigne?? [bruden]”. På Øvre Tanstad.

2.    Helvig Sørensdatter, døpt 26. august 1756. Død trolig liten.

3.    Helvig Sørensdatter, døpt 14. august 1757. Død trolig liten.

4.    Hans Sørensen, døpt 8. oktober 1758. Begravet 19. oktober 1758, 14 dager gammel.

5.    Anne Sørensdatter, døpt 12. februar 1760. Begravet 1. mars 1760, 3 uker gammel.

6.    Anne Sørensdatter, døpt 12. juli 1761. Begravet 21. august 1761, 6 uker gammel.

7.    Ole Sørensen, døpt 18. juli 1762. Begravet 12. desember 1781, 20 år gammel. Han kalles da. ”Ungkarl, Comand. i Hans Kongl. Majestes Tjeneste”.

8.    Hans Sørensen, døpt 27. februar 1765. Trolovet 18. juli og gift (1) 23. september 1785 med Maria Torsdatter Øvre Sem. Gift (2) 11. januar 1816 ”I Huset. Bevilling dat. 21 Nov. 1815. Attest d. 8 Dec. 1815 for begge” med enken Anne Sørensdatter Søndre Smidsrød. Skipper. På bruk 3

9.    Anne Sørensdatter, døpt 26. desember 1767. Begravet 2. januar 1768, 14 dager gammel.

10.  Anders Sørensen, døpt 25. januar 1769. Begravet 24. desember 1769, 1 år gammel.

11.  Anne Sørensdatter, døpt 5. mai 1771. Trolovet 20. november og gift 29. desember 1789 med Klemet Hansen Nordre Gipø. På Nordre Gipø.

 

Anne ble trolovet 19. mars og gift (2) 19. juli 1776 med enkemann Mathis Olsen Øvre Skjerve. Kom til bruk 3.

 

*

 

Tor Sørensen, født 29. september 1744 på Hundstok i Sandeherred. (Sønn til soldat Søren Torsen. Gift 1738 med Inger Johannesdatter Hundstokk. På Hundstokk.) Død 4. april av broksvakhet og begravet 10. april 1813, 69 år gammel. Gift 13. september 1776 i Tjølling med Anne Amundsdatter Refsholt i Tjølling, født 1756. (Datter til Amund Ingvaldsen fra Skjeggestad og Kari Andersdatter Refsholt. På Refsholt, bruksnr. 4.) Han bodde da som gårdbruker på Jåberg i Sandar og de flyttet til Mellom Sem samme år.

Barn:

1.  Søren Torsen, døpt 24. november 1776 fra Mellom Sem.

2.  Frans Torsen, døpt 17. april 1778 Trolovet 17. September 1798 og gift 3. Januar 1799 med Anne Katharina Jansdatter, da fra Mellom Sem. De kom til Østre Sem.

3.  Anders Torsen, døpt 11. mars 1785. Gift 1806 m. Kristine Persdatter, f. 78 i Føikaas.

4.  Inger Torsdatter, døpt 12. juni 1787. egtet 1811 Nils Andreassen, se Øvre Sem

5.  Søren Torsen, døpt 17. november 1790.

6.  Karen Torsdatter, døpt 28. august 1794. egtet 1815 Ola Føikaas

7.  Maren Torsdatter, født 3. februar og døpt 9. februar 1799. Gift 1828 med Anders Rasmussen Saltbustad.

 

*

 

Anders Torsen, døpt 11. mars 1785. Gift 1806 m. Kristine Pedersdatter, født 1778 på Føikaas.

 

 

Bruk 3

 

Frans Torsen, døpt 25. april 1713 fra Hundsrød i Sandeherred. (Sønn til Tor Iversen, født ca. 1674 og begravet 8. mai 1715, 41 år gammel. På Hunsrød.[6]) 12 år og bosatt på Kolarød i Sandeherred i 1726. Død 11. Mars 1774 på Mellom Sem, 61 år gammel. Bosatt på Kjelleren i Stokke da han blir trolovet 26. februar og gift 29. april 1738 i Stokke med Kirsten Eivindsdatter, født ca. 1694. Begravet 12. Mai 1773, nesten 80 år gammel. (Datter til Eivind Larsen Kjelderen under Vadum i Stokke (fra Kamfjord i Sandeherred. Død 1737, 75 år gammel og skifte 3. januar 1737) og Margreta Nilsdatter Vestre Hvål.). Frans er fadder i Stokke i 1740. Frans Kjelderen er forlover i 1741. På Østre Kjøle, andre halvdel 1742-1750, og her fra 1750-1770.

Den kilden som mest av alt setter skapet på plass, er skiftet etter Frans Torsen på Mellom Sem

2. september 1775. Hans arvinger var den avdøde broren Søren Torsens etterlatte barn,

nemlig: 1) Tor Sørensen, 31 år, oppholder seg på Jåberg i Sandar, men er nå på Mellom Sem,

2) Helvig Sørensdatter, 34 år, i tjeneste på From i Sandar, og 3) Else Sørensdatter, 31 år, i

tjeneste i Larvik.

Barn:

1.   Thor Frantsen. Begravet 5. januar 1738 fra Jarlsberg i Sem, 8 år gammel. Står at faren

      Frants Thorsen er kommet fra Tjølling sogn i Larvik grevskap, at de er ellers fattige og går og betler. Holder nå til på Smalengen i Sem

 

*

 

Søren Olsen Søndre Ås. 1770-74, ga 295 riksdaler for bruket. Hadde lenge bodd på bruk 2, blir nærmere omtalt der. Neste bruker blir gift med hans enke.

 

*

 

Mathias Olsen, født 1720 på Lefsrød i Ramnes. Død 31. mars og begravet 6. april 1802 fra Hovland, 83 år gammel. Trolovet 19. mars og gift (3) 19. juli 1776 med enken Anne Hansdatter Mellom Sem. Død 18. august på Mellom Sem av Flekkfeber, og begravet 23. august 1787, 53 år gammel. Personalia, se Øvre Skjerve.

Barn:

8.   Søren Mathiasen, døpt 4. september 1777 fra Hengerød. Kom til Østre Sem.

 

Da Anne døde, måtte han gi fra sig bruket og flytte til Hovland.

 

*

 

Hans Sørensen, døpt 27. februar 1765 på Mellom Sem. Se ovenfor. Trolovet 18. juli og gift (1) 23. september 1785 med Maria Torsdatter Øvre Sem. Gift (2) 11. januar 1816 ”I Huset. Bevilling dat. 21 Nov. 1815. Attest d. 8 Dec. 1815 for begge” med enken Anne Sørensdatter Søndre Smidsrød. Skipper.

 

 

 

Uplassert under Mellom Sem

 

Hans Jansen, født ca. 1775/77. Skipper Hans Jansen i Åsgårdstrand døde 22. januar og ble begravet 28. januar 1849, 74 år gammel. Ungkar og matros Hans Jansen Nedre Elgestad ble trolovet 18. mars og gift 6. april 1802 med Barbro (Barbara) Andersdatter Tømmereik. Fadder fra Nedre Elgestad i 1801 og bosatt der i folketellingen som 24 år og losjerende. Han er fadder fra Mellom Sem i 1803. Flytter til Åsgårdstrand mellom 1811-1813.

Barn:

1. Helene Hansdatter, født 4. september og døpt 9. september 1802 fra Mellom Sem.

2. Anders Hansen, født 25. mars og døpt 2. april 1804 fra Øre.

3. Jan Hansen, født 3. februar og døpt 9. februar 1806 fra Østre Smidsrød. Død 11. februar 

    og begravet 14. februar 1806 fra Østre Smidsrød, 8 dager gammel.

4. Jan Hansen, født 12. september og døpt 21. september 1807 fra Østre Smidsrød.

5. Rebekka Hansdatter, født 17. juli og døpt 21. juli 1811 fra Vestre Ekenes. Det må være  

    henne som 10. juni 1835 i Sem, blir gift fra Brekke i Slagen med Einar Gulbrandsen

    Husvik, da 25 år gammel.

6. Jørgen Hansen, født og døpt 22. august 1813 fra Åsgårdstrand.

 

Enkemann Hans Jansen fra Åsgårdstrand, 50 år gammel, ble gift (2) 30. desember 1828 i Borre med enken Else Marie Pålsdatter, 42 år gammel. Hun hadde før vært gift med Guttorm Larsen Tveitan i Borre. Ved dette ekteskapet kalles Else Marie for Ås.

 

Hans søster Anna Katharina Jansdatter, gift med Frans TorsenØstre Sem, se der.

 

 [1] Ikke nevnt i Tjøme bygdebok.

[2] Ikke nevnt i Tjøme bygdebok.

[3] Ikke nevnt i Sem bygdebok.

[4] Gift med Mari Gundersdatter, døpt 3. mai 1711 fra Søndre Hasle.

[5] Forlovere: Knut Mikkelsen og Ole Jansen.

[6] Hadde også en sønn Tor Torsen, døpt 4. mars og begravet 8. mars 1711 fra Hunsrød.