Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SKARPHAGA

Skarphauge – Skarphaugen – Hagan – Skarpager

Gårdsnr. 12

 

Navnet er sammensatt av hagi, havnegang, med adjektivet skarp som her trolig sikter til mager jordbunn. Det skrives i 1575 Skarphage, 1644 Scharphafue, 1668 Scharphauge og 1723 Skarpehauge, en skriftform brukt helt opp i nåtid. Og i 1770 Skarpager. Det er foreslått at stedet hadde et annet navn i middelalderen, men dette er vel trolig utmark som senere har blitt en husmannsplass.

Skylden var i 1575 1 tylft huggene bord. I 1665 står det at gården er en fullgård. Ble endret i 1668 til 2 lispund tunge. 1706 skylder ”Scharphauge” 2 lispund. Skarphaga skattet som plass.

 

E i e r e

 

Nøtterøy prestebord eide Skarphaga til 1853, da eiendommen ble selveiergods. I706 stå det ”Nøtterøe Præsteboels Gods”. I 1708 eier de 1 tylft hugne bord i Skarphauge.

 

Hva de fødde – høyavling – sådde.

 

            Hester             Kuer                ungfe              sauer                høylass            sådde

1668    -                       1                      -                      3                      3                      1 ½ t.

1723    -                       2                                             3                      3                      1 ¼ t. havre

1803    1                      3                      -                      -                       -                      3 t. Havre

1820    1                      2                      -                      -                       -                      3 t.

1845    1                      3                      -                      1                      -                      3 t havre, ¼

                                                                                                                                  t bygg, 3 t poteter      

1865    2                      5                      -                      -                       -                      4 t. Havre, 1 t bygg,

                                                                                                                                  4 ¼ t. Rug, 1 t hvete,

                                                                                                                                  3 t. poteter.

 

B r u k e r e

 

I 1644 ble Skarphaga brukt av oppsitterne på de nærmeste gårdene. Dette var vel Tanstad og kanskje Øre. Stedet ble vel brukt som slåtte og beiteland. Ikke nevnt i skattematrikkelen 1647 (-49). I 1654 heter det at Skarphaga er en liten skog, som brukes under Øvre og nedre Tanstad. I 1661 kalles Skarphaga en hestehage og er delt mellom Øre og Nedre Tanstad. Det ble satt ned en bruker her før 1665, som trolig bygde de første husa.

 

 

Hans Andersen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Husmann under Tanstad fra før 1665.

Barn:

1.   Tormod Hansen, født ca. 1647 (-51?). Overtok Skarphaga. Se nedenunder.

 

*

 

Tormod Hansen, født ca. 1647 (-51?). Overtok Skarphaga. Bruker hele gården i 1706, da 54 år gammel og gift og det står at han ikke har sønner. Begravet 7. februar 1723, 76 år gammel. Kanskje gift med Helge Skarphage, født ca. 1641. Begravet 23. januar 1729, 88 år gammel.[1] De har nok fortsatt bodd i huset etter at nye folk har flyttet inn.

Barn:

1.   Peder Tormodsen Skarphaugen, født ca. 1683. Begravet 9. januar 1701, 18 år gammel. Graffæst(et)”.

 

(1703) Lensmannen på Monsieur Kristoffer Thues vegne hadde innstevnet Peder Kjærgrav for en skyld på 3 daler 3 ort 5 ½ skilling, Berte Nordre Årøy for en skyld på 2 ort 4 ½ skilling og Tormod Skarphauge på Kristoffer Thues myndlings vegne. Ettersom innstevnede Peder Kjærgrav, Berte Nordre Årøy og Tormod Skarphauge etter siste forleggelse ikke har betalt, så forefinnes de hermed deres skyldige gjeld forhen hos en hver antegnet tillike med 8 skilling av hver riksdaler i omkostning innen 15 dager så fremt det ikke etter lovens adferd hos dem skal utsøkes.

 

Hvis det er flere barn her, kan følgende være kandidat, siden Tormod-navnet var veldig uvanlig på Nøtterøy, men dette er ikke bevist.

2.   Ane Tormodsdatter. Begravet 12. oktober 1727. Trolig ugift.

 

*

 

Neste bruker er helt ukjent i bygdebøkene:

 

Hans Nilsen, født ca. 1679 (-83) (23 år i 1706). Trolig fra Herstad under Prestegården. Begravet 15. juli 1735, 56 år gammel. Gift (1) med Mari (Maren) Larsdatter. Begravet som ”Hans Skarphagens hustru”, 29. september 1721. Trolovet 28. oktober 1721 og gift (2) 5. februar 1722 med An(n)e Mathi(a)sdatter, født ca. 1683. Begravet 9. mai 1740, 57 år gammel. På Herstad under Prestegården i 1705. På Søndre Hella under Nordre Sande 1706-1713. Nevnt på Skarphaga fra 1721-1740. Hans Nilsen Skarphauge er lagrettemann 26. april og 15. august 1724.

Barn i første ekteskap:

1.   Nils Hansen, døpt 19. august 1705 fra Herstad under Prestegården. 1 år i 1706. Han var 30 år på skiftet i i 1735 og ingen visste hvor han oppholdt seg.

2.   Kari Hansdatter, døpt 20. februar 1707 fra Søndre Hella. Trolovet 18. oktober og gift 28. desember 1731 med Bygdevekter Anders Pedersen, trolig fra Vestre Gunnestad. På Skarphaga i 1732 og flytter trolig til Herstad, der de i hvert fall nevnes i 1735. Det står da at de er bosatt på ”Helgestad”, men det var altså Herstad. Anders hadde til gode 1 daler i boet.

      Barn født på Skarphaga:

      1. Peder Andersen, døpt 28. februar 1732.

      2. Mari Andersdatter, døpt 4. oktober 1733. Kan også være født på Herstad.

3.   Jakob Hansen, døpt 5. februar 1709 fra Søndre Hella. Han var 27 år i 1735.

4.   Berte Hansdatter, døpt 4. mars 1712 fra Søndre Hella. Død før skiftet i 1735.

5.   Et barn, døpt 17. september 1713 fra Søndre Hella. Død liten.

Barn i andre ekteskap:

7.   Mari Hansdatter, døpt 17. november 1722. Hun var 14 år og bosatt hos moren i 1735. Konfirmert 1740.

 

 

Første kona Maren Larsdatter hadde vært gift (1) med en Jakob N. N. Han het trolig Jakob

Jakobsen. Nevnt 1697. Død før 1705.

Barn («Moren heder Maren»):

1.   Kristen Jakobsen, trolig døpt 18. mai 1697 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Faddere: Kristian Bøchs, Peder Pedersen, Kvinne faddere Malline Olsdatter, Marte Madsdatter, Maren Lauridsdatter. 9 år i 1706. Senere skjebne ukjent. Imidlertid blir en Kristen Jakobsen begravet 18. April 1744 fra Vestre Kjøle, 50 år gammel (født ca. 1696).

 

1735 (4. november) var det skifte på Skarphaga etter Salig Nils Hansen står det, men når man leser resten av skiftet ser man at dette er feil. Skiftet er etter hans far, Hans Nilsen. Enken var  Anne Mathiasdatter. Barn med første, avdøde kone, Maren Larsdatter: 1. Nils Hansen, 30 år og ingen visste hvor han oppholdt seg. 2. Jakob Hansen, 27 år. 3. Karen Hansdatter, gift med Anders Pedersen på Herstad. Med siste kone, Anne Mathiasdatter, hadde han datteren: 4. Mari Hansdatter, 14 år og bosatt hjemme.

 

*

 

Bygdebøkene forteller at det kom inn en Kristen her i 1738 som var gift med Mari Jakobsdatter, og at hun ble gift igjen med Mons Andersen, som Lorens Berg attpå til kaller Maris tredje mann. Her er det mye feil. Neste bruker er også ukjent for tidligere bygdebokforfattere.

Sognepresten til Nøtterøy kald, Hr. Andreas Hartvig utgir en bygselseddel 4. november 1735 på halve gården Skarphaga, av skyld 1 tylft huggenbord til Ole Kristensen.

 

Ole Kristensen Skarphage, Nevnt 1735-1743. (Sønn til Kristen N. N. og Ingeborg Olsdatter, levde 1743.) Ikke registrert døpt og begravet på Nøtterøy. Han må være den unavngitte personen fra Skarphaga som gifter seg 23. februar 1736[2] med Mari Jakobsdatter, født 1711 trolig på Gauterød i Slagen. (Trolig datter til Jakob Torsteinsen, død 1743, 62 år gammel, og Anne Jokumsdatter, død 1763, 85 år gammel. På Gauterød i Slagen.) Hun er fadder på Øre i 1763. Begravet 20. januar 1770, 58 år gammel. Han har nok bygslet bruket allerede siden 1735 og bor her til sin død. Maris søster Marte Jakobsdatter i Tanstadhagan.

Barn:

1.   Matros Kristen Olsen, døpt 14. november 1736 fra Skarphaga. Det er registrert en Kristen Olsen konfirmert 1753 og en Kristen Olsen Michelsdag 1754. Trolig samme person. Kristen Skarphagen er fadder på Øre i 1763. Begravet 18. november 1778, 43 år gammel. Blev i Graabrødre Kirkegaard jordet. Fik frie Muld.” Skifte 19/5 1778-24/9 1779. Han kalles Kristen Olsen ”Skarpager” når han blir trolovet 24. november 1770 og gift 28. februar 1771 i Laurentiuskirken, Tønsberg[3] med Maren Katrine Hansdatter (Øvre) Buerstad[4], døpt 9. februar 1733. Bodde i Tønsberg. Han kaller seg også Skarphagen. Fattiglem” Maren Hansdatter Skarphage begraves 15. januar 1810 fra Vår Frues kirke, 78 år gammel. Jordsadt paa Graabrødre Kirkegaard.”

      Barn:

      1.   Maren Karine Kristensdatter, døpt 27. september 1771 fra Vår Frues kirke. Død før 1778. Faddere: Mad. Toller Reschs, Margrete Muller, Anders Strand, Johannes Sigismund Resch, Nils Wulfsberg studiosi.

      2.   Karen Kristensdatter. Døpt 27. desember 1774 i Vår Frues kirke, Tønsberg. 4 år i 1778. Faddere: Eli Olsdatter, Anne Mogesdatter, Søren Mogensen, Rasmus Engebretsen, Peder Nilsen Movik.

      3.   Ole Kristensen. Døpt 6. november 1777 i Vår Frues kirke, Tønsberg. 1 år i 1778. Faren kalles da Skarphage. Faddere: Maren Kristensdatter, Maren Pedersdatter, Kristoffer Evensen Tanstad, Søren Mogensen. Begravet 15. juni 1781 fra Vår Frues kirke, 3 ½ år gammel. Blev jordet i Graabrødre Kirkegaard. Fik fri Muld.”

2.   Ole Olsen, døpt 2. oktober 1738. 5 år i 1743. Ikke registrert konfirmert.

 

1743 (5. mars) ble det holdt skifte på Skarphaga etter Ole Kristensen. Enken var Maren Jakobsdatter. Barn: 1. Kristen Olsen, 17 år. 2. Ole Olsen, 5 år. Den avdødes mor, Ingeborg Olsdatter hadde 6 daler til gode i boet. Ste(beste)faren Mons Skarphaga ble verge for barna.

 

Mari ble trolovet 2. mars[5] og gift (2) 26. mars 1743 med Mons (Mogens) Andersen, døpt 25. juli 1717 fra Brekke i Slagen. Begravet 20. november 1783, 68 år gammel. (Trolig sønn til skredder Anders Mogensen (Monsen), født ca. 1671. Død 1741 på Markebo, 70 år gammel. Trolovet 5. juli og gift 3. september 1713 i Slagen med Sibylle Madsdatter, født ca. 1682 på Frellumstad i Våle.[6]  Markebo under Brattås i Slagen.) Mogens er fadder på Gauterød i Slagen 10. mars 1748.[7]

Barn:

3.   Jakob Monsen, døpt 7. juli 1744. Konfirmert 16. november 1760.

4.   Anne Syrene Monsdatter, døpt 6. januar 1746. Begravet 20. april 1746, 3 måneder gammel.

5.   Anne Monsdatter, døpt 30. mars 1747. Konfirmert 24. oktober 1762. Trolovet 22. februar og gift 13. mars 1777 med Kristoffer Evensen Øvre Tanstad, født 1748. Druknet 1780 i Franskebugten og begravet 31. desember samme år.

6.   Anders Monsen, døpt 11. august 1749. Konfirmert 2. mars 1766. Trolovet 5. august og gift 2. september 1774 med Anne Olsdatter Herstad. Kom til Herstad.

7.   Søren Monsen, døpt 10. oktober 1751. Konfirmert 26. februar 1769. Fadder i Tønsberg 1777. Dro utenlands.

8.   Hans Monsen, døpt 11. september 1755. Begravet 3. desember 1758, 3 år og 2 uker gammel.

 

Mons Andersen. Trolovet 1. februar[8] og gift (2) 5. mars 1771, i Slagen, med Elen Olsdatter Horgen, døpt 22. juni 1736 fra Horgen. Død 19. september og begravet 25. september 1811 fra Skarphaga. (Datter til Ole Kristoffersen, født 1702 på Haug-Basberg i Slagen og død 1768, og Inger Nilsdatter Unneberg, født 1711 og død 1803, 92 år gammel. På Horgen i Slagen.) Ingen barn.

 

1784 (4. februar) var det skifte på Skarphouge etter Mogens Andersen. Enken var Ellen Olsdatter. Barn: Anders Mogensen Herstad, Søren Mogensen, myndig og på Skarphaga og Anne Mogensdatter, enke etter Kristoffer Evensen Tanstad.

 

Elen trolovet 18. juni og gift 9. juli 1784 med enkemann Anders Olsen Østre Kjøle, døpt 25. januar 1731 fra Vestre Kjøle. Se under Østre Kjøle. Død 6. januar og begravet 12. januar 1816, 84 år gammel. Det står Nordre Nes. Ingen barn. Trolovet 13. november 1758 og gift (1) 9. januar 1759 med Helvig Pedersdatter Nordre Gipø. Trolovet 29. desember 1760 og gift (2) 13. februar 1761 med Ingeborg Amundsdatter Stangeby. Bodde først på Nordre Gipø, så på Østre Kjøle som Anders ei tid eide mesteparten av.

Barn mellom Anders og Helvig:

1.   Henrik Andersen, døpt 17. november 1759 fra Nordre Gipø. Konfirmert 16. mai 1776 fra Østre Kjøle.

Barn mellom Anders og Ingeborg:

2.   Helvig Andersdatter, døpt 1. desember 1761 fra Nordre Gipø Død 9. august og begravet 15. august 1831, 70 år gammel. Trolovet 21. oktober og gift 29. november 1791 med Kristoffer Pedersen Søndre Smidsrød, døpt 30. desember 1765. Mand, Fledføring” Kristoffer Pedersen døde 17. september og ble begravet 21. september 1822, 56 ¾ år gammel.

3.   Ola Andersen, døpt 24. juni 1763. Kom til Stangeby, bruksnr. 18.

4.   Lars Andersen, døpt 20. oktober 1765. Konfirmert 21. oktober 1781 fra Østre Kjøle.

5.   Amund Andersen, døpt 31. januar 1768. På Kjøle. Konfirmert 20. mai 1784 fra Østre Kjøle. Trolovet 16. november og gift 28. desember 1790 med piken Marte Mathisdatter Kjøleløkka. På bruksnr. 18 på Østre Kjøle.

6.   Hans Andersen, døpt 21. juli 1770. Konfirmert 16. oktober 1785 fra Skarphaga.

7.   Berte Maria Andersdatter, døpt 28. juni 1773 fra Østre Kjøle. Død 1852. Trolovet 8. desember 1791 og gift 28. februar 1792 med ungkar og nasjonal soldat Kristen Simensen Anholt i Skjee, døpt 9. april 1769 fra Anholt i Skjee. Død 16. November og begravet 24. November 1842, 79 ½ år gammel. Overtok gården. Se nedenunder.

8.   Mari Andersdatter, døpt 23. juni 1776. Trolovet 2. februar og gift (1) 22. februar 1797 på Nøtterøy med matros Morten Knutsen Holtan i Stokke. Kom til Nedre Sem. Død 1808. Trolovet 7. oktober 1711 og gift (2) 3. februar 1812 på Nøtterøy med Landvern og ungkar Hans Kristensen Jare i Ramnes. Død 26. februar «Drukned sig selv i Bækken paa Vestre Side af Hougbroe» og begravet 16. mars 1813. «I Følge Underrettens afsagde Dom, efter Amtets eller Grævskabets mig den 13de Mart. d. A. lovligen foreviiste Beslutning af 10de s. M., uden at Ceremonie begraven udenfor Kirkegaards-muren eller Indhægningen ved Nøtterøe Kirke, næst ved det Sydøstre Hjørne» Solgte Nedre Sem.

 

*

 

Kristen Simensen fra Anholt i Skjee, døpt 9. april 1769 fra Anholt i Skjee. Død 16. November og begravet 24. November 1842, 79 ½ år gammel. (Sønn til Simen Hansen og Berte Kristensdatter Øvre Løken. På Anholt i Skjee.)  Trolovet som ungkar og nasjonal soldat 8. desember 1791 og gift 28. februar 1792 med Berte Maria Andersdatter Skarphaga, døpt 28. juni 1773 fra Østre Kjøle. Død 27. Februar og begravet 5. Mars 1852, 78 ½ år gammel. Se ovenfor. Bruker 1793-1842, hadde bare halve bruket til 1811, siden hele.

Barn:

1.   Nils Kristensen, døpt 29. mars 1794. Gift 7. januar 1819 på Nøtterøy med Maren Elisabet Olsdatter Øvre Tanstad. Matros.

2.   Anders Kristensen, født 6. september og døpt 10. september 1796. Gift 28. august 1822 på Nøtterøy med Sissel Olsdatter Skjerpe og kom dit. Matros.

3.   Berte Kristensdatter, født 8. mai og døpt 14. mai 1799. Gift 13. januar 1835 på Nøtterøy  med snekker Benjamin Olsen fra Revo i Fon sogn. Bodde på Smidsrød eie.

      Hun fikk en sønn utenfor ekteskap i 1825 med Matros Lars Jonsen Østre Elgestad.

      Barn:

1.      Lars Elgestad Larsen, født 26. mars og døpt 5. april 1825. Faddere: Maria Hansdatter

Søndre Smidsrød, Anne Helene Andreadatter fra Tønsberg, Kristen Simonsen Skarphaga, Amund Kristensen Skarphaga og Andreas Kristoffersen fra Tønsberg. Lars Ble gift 9. november 1855 på Nøtterøy med sin kusine Anne Amundsdatter Søndre Smidsrød. Overtok gården, se nedenunder.

4.   Simon Kristensen, født 6. juni og døpt 12. juni 1802. Gift 11. januar 1837 på Nøtterøy med Inger Maria Kristoffersdatter Sevik. De bodde i 1843 på Eik i Slagen. Styrmann.

5.   Amund Kristensen, født 30. april og døpt 5. mai 1805. Gift 2. august 1831 på Nøtterøy med Kristine Maria Mortensdatter Øre. Bodde på Søndre Smidsrød.

6.   Hans Kristensen, født 29. juli og døpt 6. august 1808. Gift 22. desember 1835 på Nøtterøy med Andrea Rasmusdatter Søndre Smidsrød. Bodde i Lasken.

7.   Ingeborg Kristensdatter, født 6. april og døpt 12. april 1812. Oppholdt seg i Kristiania i 1843.

8.   Kristine Maria Kristensdatter, født 21. februar og døpt 1. mars 1815. Gift 13. januar 1843 på Nøtterøy med Syvert Nilsen Nomme i Hedrum, 24 ½ år gammel. (Sønn til Nils Mikkelsen.)

9.   Elen Lovise Kristensdatter, født 6. februar og døpt 21. februar 1818. Gift 10. desember 1838 på Nøtterøy med styrmann Eivind Olsen Luen. Elen døde i 1839.

 

Folketellingen 1801 – gården Scharphouge.

 

Anders Olsen, 68 år, husbonde, 1 3dje ekteskap, gårdbruker og smed

Elen Olsdatter, 62 år, hans kone, i 2det ekteskap

Kristen Simensen. 41 år, husbonde, begge i 1ste ekteskap, gårdbruker og arbeidsmann

Berthe Maria Andersdatter, 28 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap

Nils Kristensen, 7 år, deres barn

Anders Kristensen, 5 år, deres barn

Berte Kristensdatter, 2 år, deres barn

 

*

 

Sønnen Amund Kristensen Søndre Smidsrød kjøpte Skarphaga av staten i 1853 for 650

speciedaler og jordavgift, og i 1858 overdro han eiendommen til sin datter Anne og hendes

mand Lars Larsen.

 

Lars Elgestad Larsen, født 26. mars og døpt 5. april 1825 på Nøtterøy. Død i februar 1882.

Gift 9. november 1855 på Nøtterøy med sin kusine Anne Amundsdatter Søndre Smidsrød,

født 1832 på Søndre Smidsrød (bruksnr. 5). Død 1902. Skipper.

Barn:

1. Christen Larsen, født 22. august 1857 og døpt 5. januar 1858. Skipper. Ble skylt over bord

    fra briggen «Maria» og druknet i Norsjøen under en orkan 1. mars 1882, på reise til

    Holland.

2. Kristine Marie Larsdatter, født 11. mai og døpt 17. september 1859. Kom til bruksnr. 7

    på Øvre Tanstad.

3. Ludvig Anton Larsen, født 25. juli 1860 og døpt 8. januar 1861. Kom til bruksnr. 7 på

    Øvre Tanstad.

4. Beda Marie Larsdatter, født 4. april 1862 og døpt 6. januar 1863. Gift 4. juli 1887 på

    Nøtterøy med skipper Hans Olsen Gunnestad. Overtok gården.

5. Amund Larsen, født 10. mars og døpt 22. november 1864. Drengebarn Amund Larsen

    Skarphage døde 10. november og ble begravet 17. november 1866, 2 2/3 år gammel.

6. Aagot Larsdatter, født 14. mai og døpt 29. juli 1866. Gift 27. august 1884 på Nøtterøy

    med Reinholt Jacobsen Sande. Se Fagerholt på Østre Nøtterøy (bruksnr. 20). Skipsfører.

7. Amund Larsen, født 9. august og døpt 30. august 1868. Skippersønn Amund Larsen døde

    2. desember og ble begravet 9. desember 1871.

8. Morten Øre Larsen, født 22. juli og døpt 20. juli 1870. Styrmann. Falt over bord fra

    barken «Inheritance», og druknet 7. juni 1892, på reise fra Demerara i Syd-Amerika til

    Queenstown i Irland.

 

Tjenestedreng Leonard Matsen Skarphage, født 24. juni 1850 i Sverige. Død 14. november og begravet 20. november 1872.

 

Folketellingen 1865 – gården Skarphage

 

Lars Larsen, 41 år, født på Nøtterøy, husfar, gift, skipsfører og selveier

Anne Amundsdatter, 34 år, født på Nøtterøy, hans kone, gift

Kristen Larsen, 9 år, født på Nøtterøy, deres sønn, ugift

Kristine Marie Larsdatter, 7 år, født på Nøtterøy, deres datter, ugift

Ludvig Anton Larsen, 6 år, født på Nøtterøy,deres sønn,  ugift

Beda Marie Larsdatter, 4 år, født på Nøtterøy, deres datter, ugift

Amund Larsen, 2 år, født på Nøtterøy, deres sønn, ugift

Martin Hansen, 32 år, født i Hof prestegjeld, ugift tjenestekar

Elen Andrea Hansdatter, 38 år, født i Stokke prestegjeld, ugift tjenestepike

Otilie Lovise Hansdatter, 16 år, født på Nøtterøy, ugift tjenestepike

Dorte Bjørnsdatter, 99 år, født på Nøtterøy, enke, legdslem

 

 [1] Hvis dette er en kvinne.

[2] Forlovere (Anund?) Olsen Øre og Kristen (Jens?)søn Gunnestad. Revet ut en bit av bladet i kirkeboka.

[3] Forlovere: Ditlef Bull og Kristen Lorentzon.

[4] Hun kalles Olsdatter i skiftet 1778/79.

[5] Forlovere: Kristen Jensen Ø. Gunnestad og Even Kristoffersen Ø. Tanstad.

[6] I et skifte på Bårnes i Vivestad, datert 21. Februar 1735, kalles hun Lisbet Madsdatter, gift med Anders Skredder på Markebo i Slagen, og at hun er søsterdatter av Peder Olsen Bårnes.

[7] Til Kristoffer Larsen og Kirsten Jakobsdatter Gauterøds barn Lars.

[8] Forlovere: Anders Andersen Stang og Nils Roberg.