Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØSTRE ELGESTAD

Gårdsnr. 127

 

B r u k e r e

 

Tormod Elgestad. 1593-1625. I 1616/17 solgte han 2 favner brenneved til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 8 skilling. 1618/19 2 tylfter 10 alen granbjelker for12 skilling. Nedennevnte Anders var kanskje en sønn, siden han er her allerede i 1617. Dog ikke bevist.

 

*

 

Anders Elgestad. Fikk i 1617 en bot på 1 mark sølv fordi han slo til Knut Mogensen med en tallerken. Var bruker fra ca. 1625. Skysskaffer i 1631. 1636. Landskatten 1640.

 

*

 

Guttorm Elgestad. ca. 1635-1655. Nevnt i Garnisonskatten 1638. I koppskatten 1645 betaler Guttorm Elgestad for seg, sin kone og en pike – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Guttorm Elliestad till Wor Frue kierche i Thunsberg smør 2 pd. 4 ½ mk., till Nøtterøe præsteboel smør 9 mk., bundegotz smør 1 pd. 11 mk. (Er) 1 skippd. 7 lispd. Kierchen bøxsellen. Skatt 2 dr.”

 

*

 

Torstein Larsen, født ca. 1617 (48 år i 1665). Bruker ca. 1655-1675. Trolig gift med Valborg som skatter av Østre Elgestad fra 1675-ca. 1685. Enken Østre Elgestad i 1686. I 1679 måtte Valborg Østre Elgestad betale 1 daler 1 ort 9 skilling til Karen, salig Hr. Komisar Anders Madsens. Hun er kanskje den Voldborg Kristensdatter Roa, som ble begravet 7. mai 1697 fra husmannsplassen Roa under Øvre Tanstad. Valborg på Elgestad er vitne i Tønsberg 1667.[1]

Barn:

1.   Lars Torsteinsen, født ca. 1651. 14 år i 1665 og tjente i Slagen.

 

*

 

Kristoffer Elgestad. Bruker ca. 1685-1695. Flyttet trolig videre til Vestre Gunnestad ca. 1695.

Barn:

1.   Gjert Kristoffersen. Begravet 30. mars 1686.

2.   Mari Kristoffersdatter, døpt 28. april 1687.

3.   Eli Kristoffersdatter, døpt 30. oktober 1690.

4.   Ingeborg Kristoffersdatter, døpt 31. januar 1692

 

*

 

Gunder Anundsen, født ca. 1655 (51 år i 1665). Fra Jakobsrød under Teie. Død 1743, 94 år gl. Trolovet 11. oktober 1695 med Kirsti Anundsdatter Smidsrød. Så må de ha flyttet til en av Elgestad gårdene, trolig østre, for året etter får ”Gunder Helgestad” en datter der med det spesielle navnet Årsle som er navnet på Gunder Østre Smidsrøds datter i 1716. Flytter til Østre Smidsrød.

Barn:

1.   Årsle Gundersdatter, døpt 17. januar 1696 fra Elgestad.

 

*

 

Nils Hansen, født ca. 1664 (42 år i 1706) på Nordre Gipø. Begravet 7. august 1741, 70 år gammel. (Sønn til Hans Pedersen, nevnt 1657-død 1675-1688 og Jøran Andersdatter Skatvedt i Andebu, nevnt 1688. På Nordre Linnestad i Ramnes og Nordre Gipø.) Gift (1) med Mari Hansdatter, født ca. 1663. Begravet 21. juni 1733, 70 år gammel. (Datter til Hans Rasmussen, nevnt ca. 1675-1715 og Kirsti Andersdatter, født ca. 1639. Død 1713, 74 år gammel. På Rød i Slagen.) Trolovet 22. september og gift (2) 18. november 1733 med Mari Iversdatter Brattås, født ca. 1696. Begravet 2. januar 1763 fra Hovland, 67 år gammel. Nils nevnes på skiftet etter sin morbror på Viulsrød i Borre 4. februar 1702. Bruker 1697-1741. I 1711 kalles han Nils Hansen «Diube».

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Nilsen, født ca. 1697. 9 år i 1706. Begravet 13. mai 1719. Dødssted: ”Østen fiords paa SøeRidden”. Trolovet 3. januar 1718 og gift med Elen Andersdatter.

      Barn:

      1.   Hans Hansen, døpt 3. mars 1718. Begravet 6. juni samme år.

Barn i andre ekteskap:

2.   Peder Nilsen, døpt 27. januar 1735. Begravet 24. juni 1736, 1 år 6 måneder gammel.

 

1711 (21. august) kom Nils Hansen Gipø, bosatt på Østre Elgestad frem for retten og sa at han hadde tjent som soldat i det Smålenske kompani i 16 år, samt bodd på Østre Elgestad, som skylder 4 bismerpund smør, i 14 år. Han forteller om sin svakhet da han hadde fått et kastelodd i hodet og at han var for svak til å være i tjeneste, samt at han hadde en skrøpelig hustru som nylig grunnet en ulykkelig hendelse har blitt halt.

 

I 1719 var han igjen for retten fordi han hadde stjålet ei ku og 2 svin fra naboen Gulbrand Madsen på Vestre Elgestad.

 

1734 (24. februar) ble det holdt skifte på Østre Elgestad etter Maren Hansdatter. Arvingene var foruten enkemannen Nils Hansen, hennes søsken. 1. Gjert Hansen. Bosatt på Presterød i Slagen. 2. Eli Hansdatter. 68 år, ugift og oppholder seg på Presterød i Slagen. 3. Gunhild Hansdatter. Død og etterlot seg 2 døtre. a) Live Hansdatter. Gift med Truls Eriksen Veien på Nøtterøy. b) Jøran Hansdatter. Tjener på gården Tanstad på Nøtterøy.

 

Om Marens søsken kan fortelles følgende:

1.   Gjert Hanssen, 1717-1741. Begravet 27. oktober 1746 fra Presterød, 76 år. Trolovet 15. juni og gift 3. desember 1713 i Slagen med Anniken Hansdatter fra Åsen i Slagen, født ca. 1673. Begravet 22. april 1741 i Slagen, 68 år gammel. Tre barn: 1. Berte (Birte) Gjertsdatter, døpt 15. mai 1713 fra Rød i Slagen (før ekteskap). Trolovet og gift 1740 med Kristoffer Torgersen Nordre Teien. Brukere på Presterød. 2. Kirsti Gjertsdatter, døpt 27. september 1716. Først på Rød, siden Presterød, begge i Slagen.

2.   Eli Hansdatter. Ugift og bosatt på Rød i Slagen i 1715. Levde 1734.

3.   Gunhild Hansdatter. Død før 1713. Gift med Hans Arnesen Lille Stang i Slagen. Nevnt som Live og Jørans far i skiftet 1734 og på eget skifte 13. desember 1747.

      Barn:

       1.  Live Hansdatter. Nevnt 1715. Gift fra Hella 30. desember 1728 med Truls Eriksen, født ca. 1706. Skal ha vært fra Stokke sies det i 1763. Begravet 14. januar 1770 fra Dårsti under Tokenes, 64 år gammel. Først i Hella 1728-1731, så på Roa 1732-1736. Kjøholmen i Stokke 1738. Lille Horperød 1739. Snipetorp 1743-1750. På Dårsti under Tokenes 1763-1770. Personalia, se under Snipetorp. I 1725 får hun datteren Gunhild med Hans Arnesen Østre Nøtterøy.

       2.  Jøran Hansdatter. Nevnt 1715. Begravet fra Bakken under Kråkerøy 12. mai 1782, som enke og ”Lægdslem”, 75 år gammel. Det må være henne som blir trolovet 8. november 1736[2] og gift (1) 6. januar 1737 med enkemann Tjøstel Jakobsen fra Lasken under Søndre Smidsrød, døpt 26. august 1694. Kom til Kråkerøybakken under Kråkerøy på Tjøme. Trolovet 17. januar og gift (2) 13. juli 1747 med Hans Knutsen Dårsti under Tokenes, døpt 25. november 1712. Begravet 1. januar 1780, 68 år gammel fra Kråkerøybakken. Personalia, se Lasken under Søndre Smidsrød.

      3.  Hans Hansen, født ca. 1706. Nevnes på skiftet etter mormoren i 1715. Begravet 26. 

           april 1722 fra Lille Stang, 16 år gammel.

4.  Hans Hansen. Matros i Kongelig Majestets sjøtjeneste i 1715.

 

1741 (14. september) er det skifte på Østre Elgestad etter Nils Hansen. Det er ingen barn. Enken er Maren Iversdatter. Hans søsken arver. 1. Anders Hansen Teien (i Slagen). Død og etterlater tre barn: a) Ole Andersen, 24 år. b) Hans Andersen, 21 år. c) Anne Andersdatter, 18 år. 2. Peder Hansen Øvre Råel (i Slagen). Død og etterlot barna: a) Jørgen Pedersen, 20 år. b) Berte Pedersdatter, 17 år. Nils Hansen hadde en myndling, Anne Olsdatter Brattås, og for henne ble Jon Olsen vestre Elgestad verge.

 

Mari Iversdatter ble trolovet 13. november 1742 og gift (2) 2. januar 1743 med enkemann Jakob Gundersen Trolltorød, født ca. 1672. Kom dit.

 

*

 

Jan Larsen Brun. Død ca. 1744. Trolovet 28. september og gift 24. november 1729 med Ane Sørensdatter Søndre Nes, døpt 10. november 1706. Hun stod fadder til sitt barnebarn Mikkel i Melsomvik 1756. Han overtar her i 1741. 1740 kjøpte Jan av Just Coldevei den før omtalte byborgerpart i gården for 34 riksdaler. Jan ble borte på sjøen 1744, og skiftet viser at han sat paa armodens rand.

Barn:

1.   Lars Jansen, døpt 20. august 1730. Begravet 12. november 1730.

2.   Hans Jansen Brun, døpt 8. november 1731. Død før 1766. Trolovet 27. januar fra Elgestad, og gift (1) 1. februar 1755 i Stokke med enken Mari Pedersdatter[3], nevnt som enke og bruker i Melsomvik 1752-1754. Begravet 5. desember 1759, 42 år og 9 måneder gammel. Gift (2) 30. juni 1761 i Stokke med Lisbet (Elisabet) Johannesdatter, døpt 17. april 1731 fra Lille Horperød. Se Bakken på Stangeby. Enke og bruker i Melsomvik 1766. Hans kaller seg Brun en gang, når han er forlover i Melsomvik 1762. Det står at han fikk midler med sin første kone, men somlet dem bort. Skipper og bosatt i Melsomvik.

      Barn i første ekteskap:

1.      Mikkel Hansen, døpt 17. mars 1756 fra Melsomvik. Død 16. april og begravet 23. april 1827 fra Nordre Øre, 73 år gammel. Gift (1) 28. desember 1779 ”Efter Kongl. Allernaadigste Bevilling af 3die Dec. h. a. Hieme i Huuset ægteviedemed Kristine Andersdatter Vestre Ekenes, født 1756. Død 17. desember og begravet 23. desembr 1801, 46 år gammel. Mikkel er da bosatt på Nordre Sande. Gift (2) 12. desember ”Med Kongel. Tilladelse af 1ste Dec. d. A. egteviede hjeme i Huuset1804 med enken Anne Maria OlsdatterNordre Øre. Bruker på Søndre Øre. Skipper og Borger. Personalia, se Øre.

2.      Søvrine Hansdatter, døpt 22. oktober 1757 fra Melsomvik. Begravet 13. juni 1759, 1 år og 8 måneder gammel.

      Barn i andre ekteskap:

      3.   Jan Hansen, døpt 10. januar 1762 fra Melsomvik.

3.   Mari Jansdatter, døpt 11. juli 1734. Gift 26. oktober 1757 med Rasmus Kristensen Nordre Sande.

4.   Søren Jansen, døpt 14. desember 1736. Bodde på Søndre Føyen, bruksnr. 1.

5.   Lars Jansen, døpt 5. september 1739. Bodde på Nordre Sande.

6.   Anne Kristine Jansdatter, døpt 8. juli 1743. Død 12. mai av ”uangiven sygdom” og begravet 19. mai 1810 fra Nordre Sande, 67 år gammel. Hun kalles pike og krøpling. Ugift.

 

1744 (10. desember) ble det holdt skifte på (Østre) Elgestad etter Jan Larsen. Enken var Anne Sørensdatter. Barna: 1. Hans Jansen, 12 år. 2. Søren Jansen, 7 år. 3. Lars Jansen, 4 år. 4. Maren Jansdatter, 9 år. 5. Anne Jansdatter, 1 år. Tilstede morbroren Jens Sørensen Bjørnebo.

 

Ane trolovet 3. april og gift (2) 12. september 1748 med Anders Kristensen Nordre Ektvet i Vivestad. De flyttet til Nordre Sande. Personalia, se der.

Barn født på Elgestad:

7.   Jan Andersen, døpt 27. august 1749.

 

Vestre Nygård

Bruksnr. 3

(Skyld 97 øre)

 

Husmannsplass under Østre Elgestad og nevnes fra 1763. Utskilt 1820 fra bruksnr. 1.

 

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

VESTRE NYGÅRD

 

Husmannsplass under Østre Elgestad og nevnes fra 1763. Utskilt 1820 fra bruksnr. 1. Se bruksnr. 3. Også kalt Øvre Nygård.

 

Brukere i husmannsplassen

 

Kristoffer Iversen, født ca. 1713. Begravet 24. november 1773, 60 år gammel fra Vestre Nygård. Trolovet 10. mai og gift 13. oktober 1742 i Slagen med Berte Andersdatter Sande, døpt 20. januar 1723 fra Sande. Død 1813 på Søndre Eik i Slagen, 92 år gammel. (Datter til Anders Halvorsen, død 1741, 58 år gammel, og Mari Hansdatter Søndre Rom, død 1741, 55 år gammel. På Sande i Slagen.) På Sande i Slagen 1742-1755 står det, men allerede 1754 får de en sønn på Nøtterøy.

Barn:

1.   Anders Kristoffersen, døpt 21. april 1743 fra Sande i Slagen. Død liten.

2.   Sissel Kristoffersdatter, døpt 4. mars 1745 fra Sande.

3.   Iver Kristoffersen, døpt 31. mars 1748 fra Sande. Død 1812. Kom til Søndre Eik i Slagen, bruk 1b. Ugift,

4.   Ole Kristoffersen, døpt 13. desember 1750 fra Sande.

5.   Anders Kristoffersen, døpt 19. oktober 1754 fra Nordre Gipø.[4] Død 1798. Gift 1785 med Eli Larsdatter Eik i Borre, født 1760. Død 1825, 77 år gammel. (Datter til Lars Andersen Eik, 1705-1796 og Jøran Hansdatter Fjukstad, 1720-1783.) Kom til Søndre Eik i Slagen, bruk 3.

6.   Hans Kristoffersen, døpt 20. mars 1763 fra Østre Elgestad (Nygård). Død 1833, 70 år gammel.. Gift 1801 med Marte Larsdatter Eik i Borre, født 1762. Død 1838, 76 år gammel. Søster til ovennevnte. Kom til Søndre Eik i Slagen, bruk 5 (Kjoneløkka).

 

*

 

Kristoffer Olsen, født ca. 1732 (11 år i 1743). Fra Småvik. Trolovet 17. november og gift 29. desember 1752 med Kirsti Rasmusdatter Mellom Smidsrød, født ca. 1727. På Østre Sem og Nordre Øre.

Barn:

1.   Anne Kristoffersdatter, døpt 15. mai 1753 fra Østre Sem. Trolovet 9. januar og gift (1) 3. februar 1773 med Hans Pedersen Bakken under Stangeby. Begravet 17. juli 1778, 36 år gammel. Trolovet 26. februar og gift (2) 22. mai 1787 med Kristen Sørensen Kolberg.

      Barn født på Nygård:

      1. Sørine Hansdatter, døpt 8. juli 1777. Begravet 3. november 1777, 4 måneder.

      Familien flytter 1777 til Bakken under Stangeby.

2.   Johanne Kristoffersdatter. Død 1827. Trolovet 26. mars og gift 23. oktober 1781 med Hans Andersen Nordre Føyn. Død 1837, 80 år gammel. Kom til Lille Kjærnås. Personalia, se der.

      Barn født på Nygård:

      1. Jakob Hansen, døpt 28. oktober 1781.

3.   Marthe Karine Kristoffersdatter. Trolovet 1. desember 1780 og gift 3. januar 1781 med Gunder Larsen Nordre Gipø, født 1755. (Sønn til Lars Rasmussen.) Ble borte på sjøen.

4.   Olene Kristoffersdatter, døpt 13. september 1761 fra Øre.

5.   Ole Kristoffersen, døpt 8. oktober 1762.

6.   Inger Maria Kristoffersdatter, døpt 22. desember 1765.

7.   Barbro Kristoffersdatter, døpt 5. februar 1769. Trolovet 17. mars og gift 7. juni 1791 med Pål Hansen Amundrød under Prestegården, døpt 28. november 1769.

 

Kristoffer Olsen står som forlover til alle sine døtre.

 

*

 

Frans Olsen, fra Øvre Tanstad. Trolovet 19. desember 1785 og gift 10. januar 1796 med Maria Hansdatter fra Østre Ekenes. De kommer hit fra Østre Ekenes, der de er 1787-1792

Barn:

1.   Helvig Fransdatter, døpt 18. august 1787 fra Østre Ekenes. Gift 30. januar 1812, ”Samenviede hjeme i Huuset, efter Interims Tilladelse fra Grævskabet af 24de Jan. d. A., som med Kongel. Bevilgning skal omvexles af s. D., hvilket ogsaa skeede den 31. Mart. d. A.”, med ungkar og matros Elias Andersen Sanderønningen. På Vestre Nygård.

2.   Ole Fransen, døpt 23. april 1790 fra Østre Ekenes. Død 13. juni og begravet 18. juni 1790, 8 uker gammel.

3.   Ole Fransen, døpt 11. november 1792 fra Vestre Nygård. Død 10. november og begravet 15. november 1793, 1 år gammel.

4.   Else Fransdatter, født 6. desember og døpt 12. desember 1796 fra Vestre Nygård. Det må være henne som blir gift 19. september 1822 fra Oserød med ungkar og matros Helge Olsen Haukemyr.

 

Ved folketellingen i 1801 finner vi på Nygård Øvre under Østre Elgestad.

 

Frantz Olsen Nygaard Øvre, mann, 46 år, 1ste ekteskap, sjøfarende og husmann med jord.

Maria Hansdatter, hans kone, 46 år, 1ste ekteskap

Helvig Fransdatter, deres barn, 14 år

Else Fransdatter, deres barn, 5 år

Anders Gulliksen, logerende, 21 år, ugift, gevorben soldat og arbeidsmann

 

1828

Nøt.

22.09

27.09

Manden, Matros

Elias

Andersen

m

Øvre Nygaard

43

 

Uplassert under Elgestad,

uvisst hvilken gård

 

Haagen skomaker på Elgestad i 1637/38. Han var året før på Østre Nøtterøy.

 

*

 

Elen Elgestad stod skriftemål i 1661 for et barn utenfor ekteskap, og hun ”sagde sit barns fader att vere Friderich, som Tiente M. Hertvig Øxenløffve”.

 

*

 

Gammel mann, Jakob N(ilsen?) Helgestad, født ca. 1636. Begravet 26. april 1719, 83 år gammel.

 

*

 

Liv Helgestad. Fikk en datter utenfor ekteskap. Far ukjent.

Barn:

1.      Gunhild, døpt 22. mars 1724.

 

*

 

Skredder Cornelius Helgestad. Begravet 27. juli 1727.

 

*

Ane Hansdatter Rets. Begravet fra Østre Elgestad 1. desember 1734, 63 år gammel.[1] SAKO, Tønsberg byfogd, F/Fa/L0002: Tingbok, 1667, s. 41b.

[2] Forlovere: Ole Olsen og Mogens Henriksen.

[3] Enke etter skipstømmermann og øl og brennevinskjøpmann i Melsomvik, Mikkel Hansen. Skifte 14.11.1752 og 19.2.1753. Stokke, side 198. Om han, se Søndre Sande.

[4] En av fadderne var Maren Iversdatter fra Tønsberg.