Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

RAMDAL

Også kalt Ravndal og Ramberg

Gårdsnr. 129

 

Det gamle navn på åsen her er Rafnabjargir, nyere form Ramberg, visstnok av fuglenavnet ravn.

 

E i e r e

 

Fehirden, ridder Bjarne Audunsson stiftet i 1319 et nytt hospital i Tønsberg for ”fattige, såre og sjuke mennesker”. Det skulle sortere under Lavranskirken (St. Laurenti kirke). Han ga en hel del jordegods til hospitalet, for det meste på Nøtterøy. Her nevnes bl.a. 20 øresbol i ”Rannedall”.[1] Nabogården Kaldnes er like stor. Sammenhengen kan være at Kaldnes i 1300-tallet var eneste gård her nord, og at Ramdal er en utskilt halvpart som har fått navn etter Ramberget. Vi kan se for oss en delingsprosess, der Kaldnes har blitt delt i to like parter. Eiendommen har da gått helt ned til Vestfjorden her.

 

I 1792 ble Ramdal forpaktet bort til Skipper og reder Johan Christian Koch. Han hadde brukere her.

 

B r u k e r e

 

Sem gård omfattet på denne tid, foruten den opprinnelige Sem kongsgård, også flere omkringliggende avlsgårder, husmannsplasser og mindre eiendommer, som tildels tidligere var lagt inn under Sem, dels nu blev tillagt det fra prostigodset. Etter en jordebok fra 1667, hørte på den tid under Sem, som tidligere var blitt brukt under prostiresidensen i Tønsberg, bl.a. de to ”skog- og engstykkerRamdal med Danholmen og Kaldnes, som hvert skyldte 1 pd, smør.

 

Lorens Berg skriver: ”Da Ramdal nærmest gikk som plass under Jarlsberg og ofte skiftet beboere, finner vi ikke i 1700-tallet noen slekt knyttet til bruket, og det synes at være dårlig drevet. Etter 1750 blev det etter hvert to tre husmannsfamilier her, men fra omkring 1790 får dog stedet en hovedbruker.”

 

Anders Kristensen, død før 1694. Gift med Anne Reiersdatter Meum. På Ramdal i 21 år.

Deres datter

Karen Andersdatter, eldste datter og over 47 år i 1694. 1695.

 

*

 

Eivind N. N. Gift med N. N., født ca. 1637. Begravet fra Tanstad 1. november 1707, 70 år gammel.

Barn:

1. Kristoffer Eivindsen, født ca. 1676 (30 år i 1706). Begravet 20. april 1746, 72 år gammel.

Kanskje gift i Stokke med Ingeborg Hermansdatter, født ca. 1680. Trolig fra Vestre Ekenes. Begravet 9. oktober 1751, 71 år gammel. Kalles Kristoffer Eivindsen Ramberg i 1711 og født på Nøtterøy, da 35 år gammel

 

*

 

Peder Ramberg er her ved manntalet i 1707.

 

*

 

Even Hansen Ramberg. Bruker her ved manntalet i 1710 og står da under kategorien ”En Roullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongl. May.ts Thienniste /:om de Endnu alle lefver:/ og fri for alle Slags Schater”.

 

*

 

Johannes Hansen Ramdal. (Sønn til Hans Knutsen og Valborg Jansdatter.) Trolovet 1. november 1741 og gift 18. februar 1742 med Randi Andersdatter. (Datter til Anders Olsen, død på Gryte eie 19. mars 1726, 52 år gammel. Gift med Anne Hansdatter, død 1741 på Anholt eie.) På forskjellige steder i Stokke og i Tønsberg til 1769 (70-). Nevnt på Ramdal (Ramberg) 1774-1781[2]

Barn:

1.   Mads Johannesen, døpt 27. desember 1743 fra Østre Valberg. Begravet 21. august 1745 fra Fossnes kvernestue, 1 år og 8 måneder gammel.

2.   Anne Johannesdatter, døpt 19. mars 1747 fra Skarpeborge. Begravet 6. juni 1748 fra Kvernestuen under Fossnes
3.  
Valbor Johannesdatter, døpt 7. september 1749 fra Kvernestuen under Fuske. Begravet 31. mai 1751 fra samme sted.

4.   Hans Johannesen, døpt 20. oktober 1754 fra St. Laurenti kirke, Tønsberg. Trolig han som blir konfirmert fra Søndre Borge i 1770, 15 år gammel.

5.   Anne Maria Johannesdatter, døpt 23. oktober 1757 fra Nyegaard

6.   Anders Johannesen, døpt 13. mars 1761 fra Nygaard.. Konfirmert 16. mai 1776 fra Ramdal, i Nøtterøy kirke.


*

 

Johannes Pedersen nevnes som fadder 8. desember 1779 på Skjerverønningen. Om hans foreldre, se uplassert under Nesbryggen (Nordre Nes).

 

*

 

Halvor Hansen. Fra Ramnes. Trolovet 12. juni som ”Den Ungekarl, afskeediget Gevorben Soldat, tjenende paa Øvre Helgestad”, og gift 11. juli 1782 på Nøtterøy med Sørene (Sørine) Olsdatter fra Drammen. Hun var ”I Tjeneste paa Øvre Helgestad”. (Datter til vaktmester Ole Jonsen (skifte 20. mai 1781), og Else Kjeldsdatter «paa Strømsøe oven Kirken i Baggaden.» Om Halvor står det i 1785 ”Halvor Hansen Ravndal. Den af Tonsbergs Arrest – Huus nyelig undvigte”. De må ha bodd her mellom 1782 og 1785. Sørine har tydeligvis flyttet til Hellarønningen for å føde sine  barn i 1785.

Barn:

1.   Anne Sophia Halvorsdatter, døpt 11. september 1782 fra Nedre Elgestad.

2.   Hans Halvorsen, født 20. januar 1785 fra Hellarønningen. Hjemmedøpt. Død 23. januar, 3 dager gammel og begravet 28. januar 1785. Tvilling.[3]

3.   Ole Halvorsen, født 20. januar og døpt 25. januar 1785. Død 28. januar og begravet 4. februar 1785, 8 dager gammel.[4] Tvilling.

 

*

 

Anders Pettersen Lindberg, Ramdal. Trolovet 20. september 1770 og gift 15. februar 1771 i Sem med Elisabet (Lisbet) Sørensdatter Ra. Nevnt på Ramdal 1786-1788.

Barn:

1.   Ole Andersen, døpt 8. oktober 1786. Død 14. oktober og begravet 22. oktober, 10 dager gammel.

2.   Ole Andersen, døpt 13. november 1788.

 

Broren Bent Pedersen Lindberg, salmaker, død på Valløy 1821, 82 år gammel. Gift med Mari Olsdatter, død på Valløy 1814, 66 år gammel. Barn: Ole Bentsen, født 1791 på plassen Furulund under Nordre Rakkås i Slagen.

 

*

 

Albert (Albrekt) Amundsen. Begravet 18. juli 1811 fra Vår Frues kirke, 68 år gammel. Trolovet som enkemann fra Roberg i Slagen 31. mai og gift 3. november 1787 i Slagen med Barbara Kristiansdatter Tveiten.

Barn:

1.   Anne Albertsdatter, født 1788 på plassen Furulund under Nordre Rakkås i Slagen.

2.   Karen Maria Albertsdatter, døpt 6. juni 1790 fra Ramdal.

 

De flytter til Tønsberg, der de i 1801 er bosatt i ”Skiden strædet” 111 i Tønsberg.

 

Lars Hansen, født ca. 1761. (Født 1760 på Borre prestegård.) Trolovet 10. september 1788 og gift 25. februar 1789 i Borre med Marte Larsdatter, trolig døpt 8. august 1762 fra Eik i Borre. (Datter til Lars Andersen, 1705-1796, og Jøran Hansdatter Fjugstad, 1720-1783. På Eik i Borre.) På Ramdal fra ca. 1792-1798. Lars kalles Ra og Marte Sande når de gifter seg.

Barn:

1.   Hans Larsen, døpt 14. desember 1788 fra Ra i Borre.

2.   Elen Maria Larsdatter, døpt 18. desember 1791 fra Læret i Borre. Tvilling. Begravet 2. juli 1805 fra Vår Frues kirke, 13 ½ år gammel. Faren kalles Lars Ramberg.

2.   Hans Larsen, døpt 18. desember 1791 fra Læret i Borre. Tvilling.

3.   Hans Larsen, døpt 10. oktober 1793 fra Ramdal.

4.   Andreas Larsen, født 25. januar og døpt 1. februar 1798.

5.   Karen Maria Larsdatter, døpt 28. desember 1799 i Vår Frues kirke, Tønsberg.

6.   Karen Larsdatter, døpt 11. oktober 1801 i Vår Frues kirke.

 

Lars Hansen Ramberg er fadder i 1794 i St. Laurenti kirke.

 

I 1801 er de bosatt i hus nr. 223 i Forstaden i Tønsberg.

 

Lars Hansen Ramberg, husbonde, 40 år, gift første gang, dagarbeider.

Marte Olsdatter (feil Larsdatter), hustru, 40 år, gift første gang.

Elen Maria Larsdatter, datter 9 år.

Hans Larsen, sønn, 7 år

Andreas Larsen, sønn, 3 år.

 

*

 

I 1801 bor på Ramdal:

 

Ola Tjøstelsen, født ca. 1746 (55 år i 1801). Gift (1) med N. N. Gift (2) med Margarethe Svensdatter, født ca. 1757 (44 år i 1801). Han var jordløs husmann og lever av arbeid. Fra Skjeberg?

Barn:

1.   Sven Olsen, født ca. 1787. 14 år og i sjøfart utenlands i 1801.

2.   Gunhild Olsdatter, født 1797. 4 år i 1801.

 

*

 

Ellev Fingarsen. Død 4. april og begravet 8. april 1831 fra Hasle under Jarlsberg, 78 år gammel, av alderdomsvakhet. (Sønn til Fingar Endresen. Død 1813, 84 år gammel. Gift 27. desember 1757 i Gol i Hallingdal med Helge Ellefsdatter. Død 1813, 78 år gammel. På Dammen under Jarlsberg i 1801.) Gift med Jøran Toresdatter. Død 2. mars og begravet 8. mars 1815, 48 år gammel fra Dammen under Jarlsberg. Fikk bygsel på plassen Dammen – Syrbekk under Jarlsberg i 1803. Kom dit fra Mellom Berg.

Barn:

1.   Tore Ellevsen, døpt 26. august 1787 fra Trommald i Flå i Hallingdal.

2.   Liv(e) Ellevsdatter, døpt 11. oktober 1789 i Nes i Hallingdal. Gift 1814 med Henrik Nilsen Fyllpå. Bodde en kort tid på Kruke, siden på Sande i Slagen.

3.   Fingar Ellefsen, døpt 26. februar 1792 fra Volds eie i Flå i Hallingdal. Død 1812, 21 år gammel.

4.   Endre Ellefsen, døpt 13. juli 1794 fra Ve eie i Flå i Hallingdal. Stallmester og kusk på Jarlsberg. På Grindstuen ved Kjelle.

5.   Barbro Ellefsdatter, døpt 8. mars 1797 i Sem

6.   Henrik Ellevsen, døpt 13. juni 1799 fra Mellom Berg i Sem.

7.   Henrik Ellevsen, født 6. september og døpt 12. september 1801 fra Ramdal.

8.   Helge Ellefsen, døpt 4. mars 1805 fra Teglhagen i Sem.

 

Vi finner på Mellom Berg i Sem ved folketellingen 1801:

 

Ellef Fingalsen, 41 år, husbonde, gift 1ste gang, dagarbeider

Jøran Torsdatter, 41 år, hans kone, gift 1ste gang

Live Ellefsdatter, 12 år, hans datter, ugift

Fingal Ellefsen, 10 år, hans sønn, ugift

Endre Ellefsen, 8 år, hans sønn, ugift

 

 

 

I Rambergfjellet nede ved Vestfjorden er et årstall hugget inn i klippeveggen et stykke over vannflaten. Det står omtrent midtvegs mellom Nordre Munkerekken og den odde hvor man svingte inn til Danholmen. Året er 1839. Sent på høsten dette året druknet seks mennesker som hadde reist ut på fjorden i en liten pram. Det var: Hans Rasmussen Sjuestokk, 62 år; Nils Hansen Sjuestokk, 43 år; Nils Andreassen Sjuestokk, 33 år; piken Berthe Andrea Hansdatter Sjuestokk, 24 år; gutten Ole Nilsen Sjuestokk, 16 år og Johan Larsen Steinsholt, 50 år.

 

 

Husmannsplasser

 

 

Revodden/Rævodden

 

 

Ole Olsen, født ca. 1807. Kalles Jarlsberg da han blir gift 30. juni 1836 på Nøtterøy som ungkar med Karen Kristine Isaksdatter, født 1807 i Nordre Munkerekka. De er bl.a. husmannsfolk på Revodden 1838-1839. Personalia, se Nordre Munkerekken under Teie.

 

 

Danholmen

 

Både Revodden og Danholmen kalles plasser under Jarlsberg, men ble vel trolig brukt under gården Ramdal på Nøtterøy.

 

 

 

Anders Pålsen Stangeby. Død 1707 på en reise til England. Gift (1) med Karen Pedersdatter, født ca. 1656. Begravet 20. januar 1690 i Tønsberg, 23 1/3 år gl. Gift (2) 2. mars 1692 i Tønsberg med Inger Johanne Morland. (Datter av Hr. Kristen Hansen Morland, født ca. 1619 i Fyresdal. Sokneprest til Vor Frues kirke i Tønsberg 1666-død i april 1685 og hustru Sidsel Gjertsdatter Winge, født ca. 1640. Begravet 31. mai 1697, 57 år gl. fra Tønsberg.)[5] Skipper.

Barn i første ekteskap:

1.   Laurits Andersen. Døpt 3. oktober 1789 i Vår Frues kirke. Faddere: Konstitusjonsforvalter Hans Hansen, Åsmund Andersen, Augde Sl. Lauritz Mortensøns, Willum Lauritzsøns quinde Anne Jensdatter, Anne Gjertsdatter og Oluf ….. datter Katrine. Begravet 7. januar 1690, 13 uker gammel.

Barn i andre ekteskap, ifølge skiftet:

2.   Sidsel Kristine Andersdatter, født 1697. 10 år i 1707.

3.   Augde Andersdatter, døpt 2. september 1700 i Lavranskirken. 6 år i 1707.

      Faddere: Sidsel Morland, Anders Langøe, Vittikind Huus, Kirsti Anders Gregersens.

 

1706 (1. november) ble det avholdt skifte etter borger til Tønsberg, Anders PålsenDanholmen. Skiftet ble påbegynt i november 1706, men datoen er ikke nevnt, skiftet sluttet 9. februar 1707, datert 11. februar 1707.

 

*

 

Den 16. juni 1708 solgte Inger Johanne, salig Anders Stangebys husene på Danholmen til Johan Masman og Hans Jensen for 160 riksdaler.

Henrik Jensen solgte Danholmen 26. februar 1712 til Kristen Arnesen for 160 riksdaler. Her nevnes Inger Johanne, salig Anders Stangebys som i skjøte av 16. juni 1708 solgte til Sr. Johan Masman og Hans Jensen.

 

Kristen Arnesen. Død 1734 på Kapellbakken under Jarlsberg i Sem, 66 år gammel. Gift (1) Berte Jansdatter. Gift (2) med Berte Nilsdatter, skifte på Danholmen 22. september 1713.[6] Gift (3) 1713 med Kari Olsdatter Søndre Hasle. Død 1725. Ingen barn. Gift (4) 1725 med enken Anne Evensdatter Søndre Hasle. Ingen barn. På Bekkevar 1707-1712. På Danholmen 1712-1720. Kristen var smed.

Barn i første ekteskap:

1.   Inger Kristensdatter, 21 år i 1713. Hun fikk barn med soldat under generalmajor Rømlings Regiment og kaptein von Besens kompani, Svend Jensen.

      Barn:

      1.   Anne Svendsdatter, døpt 19. september 1720 i Lavranskirken, Tønsberg. Den 30. mai 1721 ”Public absolveret Inger Christensdatter Danholmen”.

      Gift 1723 med Nils Jonsen.

2.   Dorthe Kristensdatter, født ca. 1696. 17 år i 1713. Hun fikk barn med matros i Kongelig tjeneste, Rasmus Nilsen, som siden var død ved Fredrikstad.

      Barn:

      1.   Birte Rasmusdatter, døpt 23. september 1719 i Lavranskirken, Tønsberg. Den 2. august 1719 ”Public absolveret Dorothea Christensdatter fra Danholmen, som er Christen Smids datter”. Hun skal så ha flyttet til Sem.

      Trolovet fra Danholmen 17. august og gift 12. september 1720 med Klemet Gulbrandsen.

      Barn:

      2.   Anne Klemetsdatter, døpt 8. august 1725 i Lavranskirken, Tønsberg.

Barn i andre ekteskap:

3.   Mari Kristensdatter, 7 år i 1713. Død 1731, 22 år gammel.

4.   Jakob Kristensen, 4 år i 1713. Overtok Kapellbakken. Om han, se Kjærnås.

 

Han selger ødegården øvre Bekkevar, 1 ½ bismerpund smør til Paul Pedersen, Tambur under veledle Hr. Major Schillings compagnie, datert Holmen 14.oktober 1712.

 

Flyttet til Kapellbakken under Jarlsberg i Sem etter 1720 men før 1725.

 

 

 [1] D.N. IV, side 130. Diplom nr. 139. Efter Orig.-Uddrag p. Papir af 29 Decbr. 1554 i norske Rigsarkiv med 6paatrykte Segl.

[2] Fadder: 14/4 1774, 24/9 1777 og 30/8 1781. Forlover 18/6 1774.

[3] D. 21 d. M. født, d. 23de hjemedøbt. Dødsstad Hellerødningen. Far: Af Tønsbergs Arresthuus undvigte…… etc.

[4] Yngste tvillingsønn.

[5] NST. XI, hefte 2 (1947). ”Nogen oplysninger om presteslekten Morland” av S. H. Finne-Grønn, side 124-132.

[6] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1700-1715, s. 469a flg