Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

VESTRE BOLÆREN

Gårdsnr. 132.

 

 

Nevnes ikke i skattematrikkelen 1647 (-49). Vestre Bolæren var en plass under Husøy og nevnes som det i 1706.

 

B r u k e r e

 

Jon Rasmusen Bolæren, født ca. 1636 (28 år i 1664). Død 29. desember 1694. Drukned i Søen. Ei igien funden.“ Etterkommerne bor trolig her til 1704.

Barn:

1.   Anne Jonsdatter, født ca. 1674. Begravet 7. april 1734 i Slagen, 60 år gammel. Trolovet 8. november og gift 31. desember 1704 med Hans Nilsen Ringshaug i Slagen.

      Sønnen Søren Hansen, født 1715 og begravet 24. april 1765, 51 år gammel, finner vi igjen på plassen Ringshaug under Søndre Sand i Årøysund.

2.   Ole Jonsen, født ca. 1675 (31 år i 1706). Trolovet 26. september 1703 og gift 9. januar 1704 med Marte Nilsdatter Bjørnebu, død 1729, 66 år gl. Kom til Bjørnebu.

3.   Signe Jonsdatter. Begravet 2. september 1732 i Slagen. Trolovet 17. september og gift (1) 30. november 1701 med Kristoffer Nilsen Ringshaug i Slagen. På Vallø i Slagen. Vi finner igjen datteren Anne KristoffersdatterAgerup. Signe trolovet 9. juli og gift (2) 9. oktober 1712 i Slagen med skipstømmermann Kristian Kjelsen, død 1741 på Mellom Rom i Slagen, 70 år gammel. Ingen barn i andre ekteskap.

Her var det trolig en sønn til:

4.   Lauge Jonsen Vestre Bolæren. Kalles los i tingboka 2. mars 1702. Nevnt ved et forlis.

 

I 1664 står Jon med en sønn som er eldre enn ham. Her må det vel menes en stesønn, eller en fostersønn:

A. Lars Halvorsen, født ca. 1634. 30 år og tjener på Jersø i 1664.

 

*

 

Torstein Hansen Husøy (fra Nordre Føyn) fikk bygselbrev i 1705 på Vestre Bolæren med underliggende øyer. Som første bygsel betalte han 17 rdl. og ga 6 rdl. i årlig landskyld til greven på Jarlsberg. Etter Torsteins død i 1718 hadde enken bygselen. Han bodde ikke her selv, men hadde brukere her.

 

Peder Pedersen Bolæren, født ca. 1681 (25 år i 1706) i Fredrikshald (Halden). Nevnt 1705-1710 bruker her. Han kalles Peder Pedersen Husø i 1711 når han blir utskrevet til matros. Han er da 30 år og gift. Vestre Bolæren kalles i 1706 en plass under Husøy.

Barn:

1.   Kristen Pedersen, døpt 25. oktober 1705. 1 år i 1706.

2.   En datter, døpt 28. november 1706. Hjemmedøpt. Døde straks.

3.   Hans Pedersen, døpt 3. februar 1709.

 

*

 

Hans Olsen Vestre Bolæren, død 1743 på Vestre Bolæren. Trolovet 17. august og gift 28. desember 1711 med Kari Kristoffersdatter Lindholmen, død 1741 på Vestre Bolæren. Husmann og los. Bruker 1711-1743.

Barn:

1.   Guri Hansdatter, døpt 11. september 1712. Trolovet 29. desember 1731 og gift 5. februar 1732 med Anders Nilsen, døpt 15. august 1709 i Stranda. Bor på Vestre Bolæren og er husmannsfolk til ca. 1745 da de flytter.

      Barn født på Vestre Bolæren:

      1. Nils Andersen, født 1733

      2. Berte Andersdatter, født 1735

      3. Inger Andersdatter, født 1740

      4. Kari Andersdatter, Døpt 16. desember 1744

 

Medbruker er:

 

Ole Paulsen. Gift 16. oktober 1715 med Ane Kristoffersdatter som da sies å være fra Vestre Bolæren. Hun er trolig søster til ovennevnte Kari Kristoffersdatter og fra Lindholmen.

Barn:

1. Kristoffer Olsen, døpt 5. februar 1719 fra Vestre Bolæren.

 

*

 

Hans Svendsen. Gift med Else Ellefsdatter fra Kjøleholmen, nevnt 1746-1749.[1]. Hans Svendsen nevnes som fadder fra Vestre Bolæren helt fram til 1755.

Barn fra Vestre Bolæren:

1.   Ellen Hansdatter, døpt 10. juli 1747 fra Vestre Bolæren.

 

Medbruker her i 1747 var:

 

Jens Anundsen, døpt 13. juni 1714. Fra Mellom Bolæren. Trolovet 20. oktober og gift (1) 16. november 1735 med Dorthe Maria Andersdatter, født ca. 1715. Død 1772, 57 år gammel. Dorte Maria står fadder samme år for ovennevnte Ellen Hansdatter. De er på Østre Bolæren i 1750.

Barn født her:

6.   Anders Jensen, døpt 18. oktober 1747.

*

 

Lars Andersen fra Bærøe[2], født ca. 1713. Begravet 11. februar 1775 fra Skjellerøy, 62 år gammel.[3] Gift (1) med N. N. Trolovet 29. november 1779 og gift (2) med enken Berte Paulsdatter Skjellerø. Kom til Skjellerøy. Han nevnes som fadder herfra i årene 1761-1765.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Larsen, født ca. 1741. Konfirmert 11. mars 1764. Fadder herfra 1767. Død 17. februar og begravet 22. februar 1809, 68 år gammel 1809 på Steinkløss. Gift 1771 med sin halvsøster Else Hansdatter Skjellerøy, født ca. 1739. Konfirmert 16. november 1760 i Tjøme kirke. Nevnt 1771[4] død 1809 på Steinkløss, ca. 70 år. Fisker og selskytter. Først på Hvaløy, så her, før de flyttet til Steinkløss under Søndre Føyn. 

      Barn født på Vestre Bolæren:

      3.   Lars Andersen, døpt 7. januar 1775 fra Vestre Bolæren.

      4.   Hans Andersen, døpt 19. januar 1777 fra Vestre Bolæren..

      5.   Andreas Andersen, døpt 25. november 1779 fra Vestre Bolæren.

 

*

 

Medbruker her i 1762 var:

Bent Kristensen, født ca. 1710. Død 4. mars og begravet 7. mars 1788, 78 år gammel. Trolovet 13. april og gift 20. juli 1761 med Eli Paulsdatter Skjellerøy, født ca. 1721. Død 30. april på Torgersøya og begravet 5. mai 1795, 74 år gl.     På Skjellerøy 1763.

 

Medbruker fra 1773 var:

 

Jens Jensen Møller, født ca. 1727. Begravet 9. november1789. Jens Jensen Møller p. V. Bollæren, som d. 1. d. M. i stærk Storm blev fordreven og fandtes d. 2. s. M. død liggende i sin Baad ved Son, og derfra hjemført d. 6. s. M. og begraven, 62 aar gl.”.[5] Trolovet 6. oktober 1753 og gift 3. januar 1754 i Lavranskirken i Tønsberg med Valborg Sørensdatter, døpt 8. oktober 1730 i Moss.[6] Død 13 juni av alderdom og begravet 19. juni 1803, 77 år gammel.[7] (Datter til skredder Søren Kristensen og Dorte Lukasdatter.) I Tønsberg 1753-1770. På Vestre Bolæren fra 1773>.

Barn:

1.   Jens Jensen, døpt 6. januar 1755 i Mariakirken i Tønsberg. Bruker på Vestre Bolæren. Se nedenunder under Skjæret. Faddere: Marie, Niels ”Hogensis”, Susanna Olsdatter, Kristoffer Mathiasen, Kristen Willemsen og Anders Jakobsen.

2.   Søren Jensen, Døpt 8. juni 1762 i Mariakirken i Tønsberg. Bruker på Vestre Bolæren. Se nedenunder. Faddere: Mad: Hofman, Elisabeth Zimerman, Controlleur Scheen, Møller Bendix Clausen og Jens Diderichsen.

3.   Johan Bernt Jensen, døpt 15. mai 1765 i Mariakirken i Tønsberg. Kom til Ormøybåen.

Faddere: Inger Ingebret Øres, Lise Skæfer, Guldsmed Steen, Nils tilbereder og Hans Kjærnes. Gift 21. desember 1789 i Borre med Anna Elisabeth Dorothea Killind, født 1759 i Borre. Død 1. april 1815 på Ormøybåen, Nøtterø, 56 år gammel. (Datter til salmaker Svend Carlsen Killind, født 1729. Begravet 12.april 1790 i Borre,61 år gammel, og Inger Sophie Brandt, døpt 30. juli 1716 fra Venstøp i Gjerpen.Død 2.mars 1779 på Strømsø, nærmere 63 år gammel. På Kirkebakken under Nordre Sande i Borre. Etter i noen år å ha fart som styrmann ble Johan Bernt Jensen los. Ektefellene var fra 1790 bosatt på Ormøybåen under Vestre Bolæren. 5 barn.

4.   Enevold (Ingvald) Jensen, døpt 11. desember 1767 i Mariakirken i Tønsberg. Bruker på Vestre Bolæren. Se nedenunder.     Faddere: Elisabet Otrebeks, Marie Nilsdatter Tokenes, Svend Pottemaker, Peder Jonasen og Kaspar Stangeby. Trolovet 8. november 1795 og gift 8. januar 1796 i Slagen med Susanna Larsdatter Ulvik, født 1768. (Datter til Lars Kristensen Nordre Ullevik i Slagen og hustru Mari Gulliksdatter Nordre Ullevik.)

5.   Sibille Jensdatter, døpt 7. november 1770 i Mariakirken i Tønsberg. Faddere: Jfr. Hokerup, Jfr. Fladstrup, Mr. Jørg Sivertsen og Mr. Brelen, alle fra Jarlsberg.            Gift 30. april 1792 i Moss med Johannes Iversen. Død 27. februar 1793 i Moss. Om han står det i kirkeboka: ”En fra Moss den 27de febr. d. aar bortgangen Arbeÿdsmand ved Moss Johannes Iversen og hans til sin Moder paa Vestre Bollærn her strax derefter med vedbørligt bevisis hjemkomen Hustru Sibille Jensdatter”.

      Barn:

      1.   Jens Johannesen, døpt 21. april 1793 fra Vestre Bolæren. Kom til Østre Oterbekk.

Faddere: Anne Elisabet Svensdatter Vestre Bolæren, Helvig Nilsdatter Mellom Bolæren, Caspar Conrad Walther, Grader-Mester ved Vallø Saltverk, Jens Jensen Mellom Bolæren Skjæret og Enevold Jensen V. Bolæren.

 

Sibille ble gift (2) 27. november 1798 i Lavranskirken i Tønsberg med Hans Nilsen Rove fra Sandeherred.

Barn, bl.a.: Jens Hansen Rove, født 2. juni 1799 i Tønsberg. Død 19. april 1873 i Frederikshavn, Danmark. Gift 12 juli 1819 Frederikshavn Kirke, Horns, Hjørring, med Kirstine Jensdatter, født i mai 1793 i Elling sogn Horns Herred Hjørring Amt Danmark. Død i januar 1875 i Frederikshavn.

 

Når det gjelder tilnavnet Møller. Ved datteren Sibilles dåp i 1770 kalles han Jens Jensen Mølla. Jens Jensen Møller er fadder i 1775. Jens Jensen Møller begraves i 1789. Jens Møllers enke betalte avgift til Jarlsberg Hovedgård i 1801. Utenom dette kalles han alltid bare Jens Jensen, Jens Jensen Matros eller Jens Jensen Vestre Bolæren. Kan det være så enkelt at han hadde jobb ved mølla i Tønsberg, som lå på Haugar.

 

*

 

Enevold (Ingvald) Jensen, døpt 11. desember 1767 i Mariakirken i Tønsberg. Faddere: Elisabet Otrebeks, Marie Nilsdatter Tokenes, Svend Pottemaker, Peder Jonasen og Kaspar Stangeby. Trolovet 8. november 1795 og gift (1) 8. januar 1796 i Slagen med Susanna Larsdatter Ulvik, født 1768. (Datter til Lars Kristensen Nordre Ullevik i Slagen og hustru Mari Gulliksdatter Nordre Ullevik.) Gift (2) 13. september 1819 med enken Anne Maria Ellevsdatter Østre Bolæren.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Skjæret - Jenseskjær

 

Under Vestre Bolæren hørte også Skjæret eller Jenseskjær som det også ble kalt etter den eneste brukeren som har bodd her, Jens. Dette er stedet hvor vi kan si ”Det er ikkje til å tru, at nokon kunne bu”. Man går over Skjæret på under et minutt.

 

Jens Jensen d. y., døpt 6. januar 1755 i Mariakirken i Tønsberg. Var fra Vestre Bolæren. Død 1814. Trolovet 8. november og gift (1) 27. november 1781 med Marte Kirstine Olsdatter Mellom Bolæren[8], døpt 6. april 1758. Død 19. juni og begravet 24. juni 1789, 31 år gammel. Trolovet 2. mars og gift (2) 19. juli 1792 med Anne Olsdatter Tokenes. Ingen barn registrert.

Barn i første ekteskap. De sies født på Vestre Bolæren:

1.   Dorte Kirstine (Kristine) Jensdatter, døpt 12. desember 1781. Tvilling. Gift 21. juli 1803 i Slagen med ungkar Kristoffer Kristensen Gauterød[9]. Kom til Lindholmen.

2.   En datter. Yngste tvilling begravet 12. desember 1781.

3.   Anne Jensdatter, døpt 22. august 1784. Gift 1811 med skredder Bent Nilsen Vestre Bolæren. Bodde først på Mellom Bolæren, siden Hvaløy og andre steder som Lahelle under Vestre Ekenes.

4.   Jens Jensen, døpt 3. august 1787. Tvilling. Død 27. desember og begravet 31. desember 1787, ½ år gammel.

5.   Ole Jensen, døpt 3. august 1787. Tvilling. Død 24. februar og begravet 3. mars 1788, 8 måneder gammel.

6.   Jakob Jensen, født 30. januar og døpt 24. februar 1789.

 

 

Ormøybåen

 

Johan Bernt Jensen, døpt 15. mai 1765 i Mariakirken i Tønsberg. Død 1830 på Ormøybåen, 65 år gammel. Faddere: Inger Ingebret Øres, Lise Skæfer, Guldsmed Steen, Nils tilbereder og Hans Kjærnes. Gift 21. desember 1789 i Borre med Anna Elisabeth Dorothea Killind, født 1759 i Borre. Død 1. april 1815 på Ormøybåen, Nøtterø, 56 år gammel. (Datter til salmaker Svend Carlsen Killind, født 1729. Gravlagt 12. april 1790 i Borre, 61 år gammel. Gift med Inger Sophie Branth, døpt 30. juli 1716 fra Venstøp i Gjerpen. Død 2. mars 1779 på Strømsø, nærmere 63 år gl. På Kirkebakken i Borre.)

 

Uplassert under Vestre Bolæren

 

Jan Larsen, født ca. 1701 i Arendal. Matros, 22 år og på Vestre Bolæren i 1723. Kan dette

være Jan Larsen på Østre Elgestad?

 

*

 

Johanne Hansdatter Vestre Bolæren er fadder i en dåp fra Kjøholmen i Stokke 1767. Dette er trolig Johanne Hansdatter på Skjellerøy.

 

Uplassert under Bolærene

Uvisst hvilken av øyene

 

***

 

Soldat af Sgr. Captain Kræftings CompagnieAnders Amundsen. Trolovet 8. august og gift 7. september 1754 med Inger Olsdatter Gåsøy, døpt 3. oktober 1720. Bodde på Gåsøy en tid, før de flyttet til Bolæren.

Barn:

1.    Ingeborg Andersdatter, døpt 14. november 1754 fra Gåsøy. Faddere: Anders Amondsen

Gåsøy, Inger Olsdatter Gåsøy, Maria Andersdatter Bolæren, Maria Pedersdatter Gåsøy, Jens Anundsen Bolæren.

2.    Anne Andersdatter, døpt 5. August 1757 fra Gåsøy. Faddere: Anne Pedersdatter Hvaløy,

Maria Willumsdatter Kjøleholmen, Inger Evensdatter Lindholmen, Jens Anundsen Bolæren, Tor Hansen Gåsøy.

3.  Berthe Andersdatter, døpt 27. Desember 1761 fra Bolæren. Faddere: Anne Svendsdatter Bolæren, Anne Tormodsdatter Hvaløy, Mari Jensdatter Bolæren, Lars Bolæren, Hans Jensen Bolæren.

 

Denne familien forsvinner fra Nøtterøy. Ingen registrert konfirmert eller begravet.

 

*

 

Lars Olsen Bollerød i Slagen, født 1747. (Sønn til Ola Larsen. Død 1763. Gift (1) 1733 med Kirsti Pedersdatter Nedre Lensberg, født 1711. Død 1760. På Bollerød i Slagen.) Fikk en sønn med Berte Andersdatter med bosted Borre sogn. Medens hun var her for at besøge hendes Fader, fødde barnet.”

Barn:

1.   Hans Larsen, døpt 24. juli 1768 på Bolærne. Faddere: Barbro Olsdatter Tørkop, Helle Kristiansdatter Prestegården, Ole Nilsen Hella, Hans Nilsen Amundrød, Gullik Kristensen Prestegården.

 

 

 

Vestre Bolæren

Lisbeth Ellefsen sitt bilde.

Kalvefurua[1] Fadder fra Vestre Bolæren 1746 og fra Mellom Bolæren 1749 for Ole Ellefsen Mellom Bolærens barn.

[2] Kan være Bærøy ved Skåtøy i Sannidal kommune.

[3] Fadder 1/8 1772.

[4] Fadder 16/5 1771.

[5] (En mulig sønn av Jens Jensen (Jonsen), født 1681 på Tveiten i Komnes, Sandsvær. Gift 1. april 1712 på Kongsberg med Anne Ingvaldsdatter, et navn som kommer igjen på Bolæren. Jens var en sønn utenfor ekteskap av Jens Jonsen Tveiten, begravet i Komnes 1705 som Jens Møller.)[5]

[6] Valborgs familie var også på besøk. ”Nu i Besøgh hos sin søster Valborg Sørensdatter paa V. Bollærn liggende i Barselseng.” Elen, døpt fra Vestre Bolæren 15. juni 1775. Foreldre Anders Andersen Kiæmpe og Dorthe Lovise Sørensdatter.[6] Faddere: Jan Kohts hustru Maren Matthisdatter, Tønsberg, Anne Maria Jensdatter V. Bolæren. Ellev Olsen V. Bolæren, Jens Jensen V. Bolæren og Ole Jensen Gåsøy. Valborg hadde også broren Friderich, døpt 13. januar 1726 i Moss.

[7] Fadder: 1775-1781.

[8] Kun døpt Marthe.

[9] Forlovere: Kristen Mortensen Gauterød og Jens Bollæren.