Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

MELLOM BOLÆREN

Gårdsnr. 133.

 

B r u k e r e

 

Mons (Mogens) Bolæren. I koppskatten 1645 betaler Mogens Bolæren for seg og sin kone og en datter – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): Strandsittere: ”Mogens Bollern” betaler 1 dr. i skatt. Hadde i 1655 berget noe tauverk fra et vrak i fjorden, ble tatt av futen og måtte bøte 20 daler. Nevnes som strandsitter i 1657.

Barn:

1.  N. N. Mogensdatter. Nevnt som hjemmeboende i 1645.

 

*

 

Hans Olsen, født ca. 1616 (48 år i 1664). Hans Bolleren” hadde i 1657 2 kyr, 1 kvige, 4 sauer, 1 svin og 2 geiter, og skatter 1 ort 7 skilling av det.

Han har to tjenestedrenger i 1664:

A. Anun Olsen, født ca. 1639. 25 år i 1664.

B. Hans Sveinungsen, født ca. 1648. 16 år i 1664. Fra Veien under Skrafskjær.

 

Uten at det kan bevises er muligheten der for at Hans ble gift med ovennevnte Mogens datter, og at de ble foreldre til nedennevnte Mogens (Mons) Hansen.

 

Mogens (Mons) Mellom Bolæren

Nevnt 1645-1657

______________?______________

N. N. Mogensdatter

~ Hans Olsen, nevnt 1657-1664

Brukere på Mellom Nolæren

______________?______________

Mons (Mogens) Hansen. Los

Begravet 7. mai 1704

                                               ~ Guri Nilsdatter Bjørnebo.

                                               ~ enken Karen Sørensdatter.

 

*

 

Mons (Mogens) (Hansen) Bolæren. Begravet 7. mai 1704. Gift med (1) Guri Nilsdatter Bjørnebo. Begravet 15. mai 1698. Graffæst(et). Trolovet 5. januar og gift (2) 24. januar 1699 med Karen Sørensdatter, enke etter EngebretVestre Kjøle som døde i 1698. Mogens Hansen Østre Bolæren kalles los i tingboka 2. mars 1702. Nevnt ved et forlis. At han er stasjonert på Østre Bolæren er vel en praktisk sak i og med at det er lettere å se seg ut skip som skal loses enn midt inne på Mellom Bolæren.

Barn:

1.   Else Mogensdatter, født ca. 1680. 20 år i 1700. Fikk en datter med Anders Herstad i 1707 og en sønn med Ole Amundsen Jakobsrød under Teie i 1712.

      Barn:

      1.   Kari Andersdatter, døpt 17. januar 1707. Begravet 21. august 1707.

      2.   Ellef Olsen, døpt 19. desember 1712.

2.   Ingeborg Monsdatter, født ca. 1682. 18 år i 1700. Trolovet 18. april og gift 7. juli 1718 med Ole Gjestsen Gåsøy, og kom dit.

3.   Hans Mogensen, født ca. 1685/86. 14 år i 1700.

4.   Ola Monsen, døpt 30. januar 1688. 10 år i 1700. 18 år og tjenestedreng på Bjørnebo i 1706. Ole Mogensen Bolæren ble utskrevet til matros i 1711 fra Bjørnebo, da 23 år.

5.   Anund Monsen, døpt 30. januar 1688. 10 år i 1700. 16 år og tjenestedreng hos Hans Sørensen i 1706. Overtok gården. Se nedenunder.

6.   Mari Monsdatter, døpt 12. juli 1691 7 år i 1700. Gift 17. januar 1729 med enkemann Fredrik Torgersen Lindholmen, da bosatt på Hvalø.

7.   Jon Monsen, døpt 3. oktober 1697. 3 år på skiftet i 1700. 10 år og tjenestedreng hos Hans Sørensen i 1706.

 

Paul Mogensen på Skjellerøy var ikke herfra, men fra Middelborg. Det samme var Anders Lindholmen.

 

½ bruket fra ca. 1700-før 1706

 

Hans Henriksen Hvaløy tinglyste 16. november 1700 sin bygselseddel på halve øya Mellom Bolæren. Seddelen utstedt på Reggestad i Våle av amtsforvalter Sr. Jørgen Olufsen Mandal.

 

Denne delen må ha blitt slått sammen med den andre halvdelen en gang mellom 1702-1706.

 

 

½ bruket fra ca. 1700-før 1706

Hele gården fra før 1706

 

Mogens Hansen kan ha brukt denne delen fra 1700-1702. Hans Sørensen Bjerkøy tinglyste i 1702 sin bygselseddel på halve øya Mellom Bolæren, solgt av amtforvalter Jørgen Olufsen Mandahl og utstedt på Reggestad 16. januar 1702.

 

Hans Sørensen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Begravet 13. mars 1707. Trolovet 5. mars og gift i desember 1687 med Barbro Eriksdatter Bjerkø. Begravet 18. mai 1719, 83 år gammel. Kom flyttende fra Bjerkø 1702 og var her til 1707. Enken sikkert etter det. Intet skifte etter dem.

Barn født på Bjerkø:

1.   Gunille Hansdatter, døpt 4. desember 1690 fra Bjerkøy.

 

Tjenestedrenger i 1706: Anders Mogensen, 16 år, ungkar, født på Mellom Bolæren. Jon Mogensen, 10 år, født på Mellom Bolæren.

 

*

 

Anund Monsen (Mogensen), født ca. 1681 (43 år i 1732). Se ovenfor. Gift (1) 30. mars 1713 med Mari Hansdatter Hvaløy. Begravet 14. desember 1716, 29 år gammel. Trolovet 21. juli og gift (2) 8. september 1717 med enken Kari Haraldsdatter Helgerød på Tjøme. Begravet 29. september 1735, 54 år gammel.

Barn:

1.   Ane Anundsdatter, døpt 18. juni 1713 og begravet samme dag. Hjemmedøpt. Død liten.

2.   Jens Anundsen, døpt 13. juni 1714. Trolovet 20. oktober og gift (1) 16. november 1735 med Dorthe Maria Andersdatter, født ca. 1715. Død 1772, 57 år gammel.[1] Gift (2) 1774 med enken Inger Svendsdatter Bjerkøy, døpt 24. oktober 1720. Død 1805. På Mellom Bollæren 1735-1746, Vestre Bolæren 1747 Østre Bolæren 1750-1772, da han flyttet til Hvaløy. Personalia, se Hvaløy.

      Barn født på Mellom Bolæren:

      1.   Hans Jensen, døpt 5. januar 1736. Overtok andre halvdel på Hvaløy.

      2.   En dødfødt sønn. Begravet 13. oktober 1737.

      3.   Anund Jensen, født 1739. Begravet 24. februar 1757, 18 år gammel.

      4.   Mari Kirstine Jensdatter, døpt 10. desember 1741. Begravet 20. mai 1769, 27 år gammel.

      5.   Dorthe Jensdatter, døpt 8. juli 1744. Død 15 år gammel.

3.   Mattis Amundsen, døpt 7. april 1718. Begravet 18. april 1718.

4.   Mari Anundsdatter, døpt 18. mai 1719. Begravet 16. juli 1719.

5.   Harald Anundsen, døpt 16. mars 1721. Død utenlands, 25 år gammel. Skifte 18. desember 1746. Se nedenunder.

6.   En datter, døpt 5. desember 1726. Dette må være Anne Anundsdatter som er 12 år på skiftet etter foreldrene i 1739 og oppholdt seg på Tjøme, og 20 år i skiftet til broren i 1746, da i tjeneste i Tønsberg. Hun er fadder i 1750 og da også tjener hun i Tønsberg.

 

Anund Mogensen, født på Bolærne ble innsatt til los for Bolærne 15. februar 1721 og fra 4. februar 1727 los for Sandøsund. Han var 43 år gammel i 1732, gift og brukte Bolærne under Jarlsberg.

 

1739 (3. mars) var det skifte på Mellom Bolæren etter ektefolkene Anund Monsen og Kari Haraldsdatter. Barn med første avdøde kone, Maren Hansdatter: 1. Jens Anundsen, 25 år, gift og bosatt på Bolæren. Barn med andre kone, Kari Haraldsdatter. 2. Harald Anundsen, 18 år og opholder seg på Tjøme. 3. Anne Anundsdatter, 12 år og opholder seg på Tjøme. Den siste kona hadde en sønn i sitt første ekteskap: 4. Bilov Bilovsen, 26 år og bosatt på Holmen på Tjøme. Tilstede som verge for de umyndige barn, deres mostermann Hans Hansen Nøtterøy.

 

1746 (18. desember) ble det holdt skifte på (Mellom Bolæren) etter Harald Anundsen som var død i Amsterdam. Arvingene var han søsken: 1. Broren Jens Anundsen, på Bolæren. 2. Halvbroren Bilov Bilovsen, bosatt på Holmen på Tjøme. 3. Søsteren Anne Anundsdatter, 20 år og i tjeneste hos Peder Larsen i Tønsberg.

 

*

 

Ole Ellefsen, født ca. 1721. Død 27. juni og begravet 3. juli 1795, 74 år gammel. Om hans foreldre, se Kjøleholmen. Gift 31. oktober 1748 med Anne Svendsdatter Bjerkøy, døpt 28. juli 1726.

Barn:

1.   Ellef Olsen, døpt 25. juni 1749. På Østre Bolæren.

2.   Svend Olsen, døpt 9. september 1751.

3.   Samuel Olsen, døpt 16. mai 1754. Tvilling. Begravet 22. juni 1754, 7 uker gammel.

4.   Hans Jørgen Olsen, døpt 16. mai 1754. Tvilling. Begravet 10. september 1754, ½ år gammel.

5.   Steen Olsen, døpt 14. august 1755. Trolovet 28. desember 1780 og gift (2) i Vor Frues kirke i Tønsberg, med enken Else Olsdatter (Nordre) Smidsrød. Se også Jersøy. Bodde i Svelvik.

6.   Marthe Kirstine Olsdatter[2], døpt 6. april 1758. Trolovet 8. november og gift 27. november 1781 med Jens Jensen Vestre Bolæren. De kom til Skjæret under Vestre Bolæren.

7.   Dorthe Olsdatter, døpt 16. oktober 1760. Trolovet 5. november og gift 12. desember 1783 med Ole Ingebretsen Lørte i Slagen. På Lofts-Eik i Slagen. Til Haukemyr i 1800.

8.   Hans Olsen, døpt 9. desember 1762. Død 26 år gammel.

9.   Maria Olsdatter, døpt 25. mars 1765.

10. Ole Olsen, døpt 17. september 1767. Overtok gården. Se nedenunder.

 

Det må være Oles mor den Marte Stensdatter, født ca. 1686, som ble begravet fra Mellom Bolæren 24. august 1750, 64 år gammel. Se Kjøleholmen.

 

*

 

Ole Olsen, døpt 17. september 1767. Druknet i 1810. Alle 3 blevne borte paa Havet”. Trolovet 3. februar og gift 26. februar 1790 med Helvig Nilsdatter Søndre Nes, døpt 1. november 1765. Familien flytter.

Barn:

1.   En sønn, dødfødt. Død 6. november og begravet 13. november 1790.

2.   Marthe Maria Olsdatter, døpt 18. oktober 1791. Død 16. oktober og begravet 26. oktober 1796, 5 år gammel. Hun kalles da Marte Kirstine. Døde av Barnekopper.

3.   Maren Olsdatter, døpt 21. oktober 1793. 8 år i 1801. Konfirmert 22. oktober 1809.

4.   Olene Olsdatter, født 22. september og døpt 29.september 1795. 6 år i 1801.

5.   Engelbert Olsen, født 4. desember og døpt 10. desember 1797. 4 år i 1801.

6.   Nils Olsen, født 18. desember 1799 og døpt 1. januar 1800. Død 31. juli og begravet 8. august 1800, 8 måneder gammel. Døde av kikhoste.

7.   Marte Maria Olsdatter, født 19. juni og døpt 28. juni 1801. Død 10. juli og begravet 16. juli 1801, 3 uker gammel.

8.   Anne Helene Olsdatter, født 13. juni og døpt 20. juni 1802. Død 3. oktober og begravet 11. oktober 1808, 6 ¼ år gammel. Død av barnekopper.

9.   Marte Maria Olsdatter, født 28. oktober og døpt 4. november 1804. Død 11. november og begravet 20. november 1804, 3 uker gammel.

10. Nielia Olsdatter, født 6. november og døpt 15. november 1805. Død 2. oktober og begravet 11. oktober 1808, 3 år gammel. Død av barnekopper.

11. Ole Kristian Olsen, født 6. august og døpt 13. august 1808.

 

Folketellingen 1801 – Mellom Bolæren.

 

Ole Olsen, mann, 34 år, 1ste ekteskap, sjøfarende og jordbruker.

Helvig Nilsdatter, hans kone, 35 år, 1ste ekteskap

Maren Olsdatter, deres barn, 8 år

Olene Olsdatter, deres barn, 6 år

Engelbert Olsen, deres barn, 4 år

Anne Maria Jørgensdatter, tjenestepike, 33 år

Anne Svendsdatter, mannens mor, 75 år, enke etter første ekteskap.

Anders Kristensen, tjenestedreng, 12 år, sjøfarende

 

 

Uplassert under Mellom Bolæren

 

Dorte Paulsdatter, døpt 21. juli 1689 fra Kårød. Begravet 21. mai 1743 fra Mellom Bolæren, 54 år gammel. Om henne, se Skrafskjær.[1] Forlover Anders Hansen Søndre Holmen. Kanskje hennes far?

[2] Kun døpt Marthe.