Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØSTRE BOLÆREN

Gårdsnr. 134.

 

Østre Bolæren nevnes ikke i skattematrikkelen 1647 (-49). Ti år senere finner vi den første husmannen her, som vel da var under Greven på Jarlsberg. Greven på Jarlsberg eide Østre Bolæren i 1706.

 

B r u k e r e

 

Lauge (Lage) Bolæren. Lauge Bolleren” hadde i 1657 3 kyr, 6 sauer og 16 geiter og skatter 2 ½ ort 1 skilling av det. Borte før 1665. Nevnes som strandsitter i 1657. Gift 2 ganger.

Barn i første ekteskap:

1.   Mari Laugesdatter, født ca. 1646. (60 år i 1706). På Nordre Bø i 1706. Begravet 2. juni 1716, 70 år gammel. Ugift.

2.   Marte Laugesdatter. Skifte 22. Oktober 1706. Arvingene var hennes søster og halvsøsken. Gift med Mikkel LarsenNordre Bø i Slagen. Begravet 2. september 1705. Skifte 5. Mars 1706. Ingen barn.

Barn i andre ekteskap:

3.   Helge Laugesdatter, født ca. 1659. Begravet 16. mars 1723, 64 år gammel. Gift 18. november 1686 med Gjest Torsteinsen Gåsøy, født ca. 1629 (77 år i 1706). Begravet 19. april 1711, 74 år gammel.

4.   Halvor Laugesen, født ca. 1660 (51 år i 1711) Trolovet 2. desember[1] og gift 27. desember 1704 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Mette Andersdatter. Bosatt i Tønsberg i 1706-1710. I 1707 og 1710 står det: ”Enroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater.” Han kalles da ”Halfvor Laugesen Bolleren”. Halvor Lagesen Bolæren ble utskrevet som matros fra Tønsberg i 1711. Ingen barn registrert og de er ikke registrert døde i Tønsberg.

 

 

*

 

Ingen bruker her i 1665.

 

*

 

Mogens Hansen Østre Bolæren kalles los i tingboka 2. mars 1702. Det må være han som er bruker på Mellom Bolæren. Nevnt ved et forlis.

 

*

 

Ole Olsen[2], født ca. 1662 (44 år i 1706). Begravet 28. mars 1742, 80 år gammel. Gift med Ingeborg Jakobsdatter, født ca. 1666. Begravet 3. januar 1746, 80 år gammel. Oppsitter på Østre Bolæren i 1706 og kalles gift. Mye som kan tyde på at i alle fall han er fra Sverige, men sikre kan vi ikke være.

 

1743 (4. juli) var det skifte på Østre Bolæren etter Ole Olsen. Enken var Ingeborg Jakobsdatter. Ingen barn. Arving var mannens brorsønn Ole Tordsen på gården Bjerche i Skjee sogn på ”Wiigsiden” (Bohuslen) i Sverige.[3] Anders Helgesen Bolæren har 8 daler til gode i boet.

 

Medbrukere her fra 1733 var:

 

Helge Jakobsen, født ca. 1671. Begravet 5. april 1737 fra Østre Bolæren, 66 år gammel

 

 

Anders Helgesen. Han kom hit fra Bastøy i Borre, født ca. 1687. Begravet 26. juli 1745 fra Østre Bolæren, 58 år gammel. Trolovet 14. september og gift 16. oktober 1714 fra Bastø i Borre med Dorte Hansdatter, født ca. 1684. Begravet 13. november 1768 fra Bolæren, 84 år gammel. Anders Østre Bolærne er fadder i 1735. Anders Bastø er fadder fra Østre Bolæren i 1736 og 1737. Anders Helgesen Østre Bolæren er fadder 1740. Anders Helgesen Bastø er fadder i 1744. Dorte Østre Bolæren er fadder i 1733.

De hadde trolig en datter:

1.  Dorte Maria Andersdatter, født ca. 1715. Fadder fra Østre Bolæren 13. november 1735. Trolovet 20. oktober og gift 16. november 1735 med Jens Anundsen, døpt 13. juni 1714. Se nedenunder.

 

Dordi Hansdatter er i tjeneste hos Samuel Bastø i 1711.

 

*

 

Jens Anundsen, døpt 13. juni 1714. Trolovet 20. oktober og gift (1) 16. november 1735 med Dorthe Maria Andersdatter, født ca. 1715. Død 1772, 57 år gammel.[4] Gift (2) 1774 med enken Inger Svendsdatter Bjerkøy, døpt 24. oktober 1720. Død 1805. På Mellom Bollæren 1735-1746, Østre Bolæren 1747-1772, da han flyttet til Hvaløy. Personalia, se Hvaløy.

Barn født på Mellom Bolæren:

1.   Hans Jensen, døpt 5. januar 1736. Overtok andre halvdel på Hvaløy.

2.   En dødfødt sønn. Begravet 13. oktober 1737.

3.   Anund Jensen, født 1739. Begravet 24. februar 1757, 18 år gammel.

3.   Mari Kirstine Jensdatter, døpt 10. desember 1741. Begravet 20. mai 1769, 27 år gammel.

5.   Dorthe Jensdatter, døpt 8. juli 1744. Død 15 år gammel.

Barn født på Vestre og Østre Bolæren:

6.   Anders Jensen, døpt 18. oktober 1747 fra Vestre Bolæren. Ble skipper og reder i Tønsberg.

7.   Harald Jensen, døpt 21. juni 1750 fra Østre Bolæren. begravet 18. juli 1750, 1 måned gammel.

 

*

 

Ellef Olsen, døpt 25. juni 1749 fra Mellom Bolæren. Trolovet 14. mai og gift (1) 8. oktober 1772 med Anne Maria Jensdatter Gåsøy. Trolovet 3. mars og gift (2) 10. juli 1788 Inger Maria Nilsdatter Søndre Nes.

Barn i første ekteskap:

1.   Ole Ellefsen, døpt 12. april 1773. Trolovet 6. august og gift 21. oktober 1803 med Johanne Jonasdatter, da fra V. Movik. Først her, så på Nordre Årøy og i 1811 i Ålborg i Danmark. Personalia, se Nordre Årøy.

2.   Anne Kirstine Ellefsdatter, døpt 17. mars 1775. Levde ved foreldrenes død ugift på Husøy.

3.   Anne Maria Ellefsdatter, døpt 22. november 1776. Gift 24. desember 1805 med ungkar og matros Anders Brynildsen fra Drøbak, født ca. 1770. De flytter til Drøbak, men kommer tilbake til Østre Bolæren. Anders må være han vi finner som 31 år i 1801 i Drøbak, bosatt hjemme hos sin mor som er enke. Han er da matros. (Sønn til Brynhild og Kari Hansdatter, veverske i 1801. I Drøbak.)

      Barn:

      1.   Maria Holm Andersen, døpt 27.juli 1806 i Drøbak. Faddere: Iver Halvorsen, Jørgen Anundsen, Jens Larsen, Andreas Hansen, Maren Kirstine Jansdatter, Helene Maria Iversdatter, Anna Maria Jensdatter, alle fra Drøbak.

      2.   Ellev Andersen, født 7. desember og døpt 27. desember 1808 fra Østre Bolæren. Faren kalles fra Drøbak.

      Gift (2) 13. september 1819 med enkenmann Enevold (Ingvald) Jensen Vestre Bolæren, døpt 11. desember 1767 i Mariakirken i Tønsberg. Flyttet til Vestre Bolæren, se der.

4.   Inger Ellefsdatter, døpt 17. desember 1778. Konfirmert 23. oktober 1796. Senere skjebne ukjent.

5.   Susanna Ellefsdatter, døpt 4. november 1780. Trolovet 21. juni og gift 1. august 1810 med Sten Gundersen, da på Østre Bolæren. Kom til Haugen i Solum, Telemark.

6.   Ellef Ellefsen, døpt 19. juni 1784. Var i 1811 utenlands.

Barn i andre ekteskap:

7.   Maren Ellefsdatter, født 28. januar og døpt 17. februar 1789. Gift 1812 med Nils Henriksen.

8.   Anikken Maria Ellefsdatter, døpt 5. desember 1790. Død 17. januar og begravet 23. januar 1791, 7 uker gammel.

9.   Anne Maria Ellefsdatter, døpt 27. desember 1792. Gift 1822 med Anders Hansen. Se Lindholmen.

10. Nils Ellefsen, døpt 13. januar 1795. Død 17. juli og begravet 23. juli 1795, ½ år gammel.

11. Nielia Ellefsdatter, født 16. november og døpt 23. november 1797. Gift 1824 med Lars Ingvaldsen Vestre Bolæren.

 

Husmenn

 

Anders Andersen Kahn, født ca. 1678 (28 år i 1706) på Kongsberg. Husmann på Østre Bolæren i 1706 og kalles innrullert og gift. "Hafver ingen sønner". Ble utskrevet som matros fra Nøtterøy i 1711, da 33 år gammel. Det står at han bor på en "Landgaard" oppe i landet.[5]

 

Uplassert på Østre Bolæren

 

Otter Nielsen. Fikk et barn med Kari Poulsdatter fra Botne sogn. Begge hadde tjent på Østre Bolæren. Det står i kirkeboka: ”Moderen Karj Poulsdaatter, fød i Bothne, men tjent paa Østre Baalærne, Faderen blev udlagt at være Otther Nielsen som og har tjent paa Østre Baalærene, men nu er reist bort”.

Barn:

1.   Poul Ottersen, døpt 11. desember 1736. Faddere: Kari Meum, Inger Nøtterøy, Ingebret       Meum, Ane Andersdatter Furulund.

 

 

 

Kai Roar Furvann sitt bilde.

Østre Bolæren med loshuset og gården som er borte.[1] Forlovere var Paulus Jonsen og Halvor Andersen.

[2] Kalles også Nilsen.

[3] Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 6, 1738-1746, side 530b.

[4] Forlover Anders Hansen Søndre Holmen. Kanskje hennes far?

[5] Kongsberg: Trolig en bror av Hauer Johannes Andersen Kahn, gift med Gunhild Jakobsdatter Walter. Disse hadde igjen bl.a. sønnen, Einfahr Nils Johannesen Kahn som på Kongsberg døper Johannes 21. januar 1742 og Jens Møller 20. januar 1747. Stamfaren skal hete Anders Madsen.