Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SKJELLERØY

Skiellerøen – SkiellerøeSkiællerøenSkiællerøeSchiellerøe

Gårdsnr. 135

 

B r u k e r e

 

Vi hører om brukere her første gang i 1733. Så den første brukeren her, Paul Monsen, må ha kommet hit en gang mellom 1730 og 1733, og det er trolig han som bygde de første husene her.

 

 

Paul Monsen, født ca. 1670 (36 år i 1706). Fra Mitta (Middelborg). Nevnt 1733[1] Begravet 30. mars 1760, 90 år gammel. Trolovet 29. Desember 1699 og gift (1)  med enka Berte Jakobsdatter Nordre Årøy, begravet 11. Februar 1712 fra Nordre Årøy, 57 år gammel. Til Nordre Årøy” står det i kirkeboka da. Trolovet 23. April og gift (2) 24. mai 1712 med Guri Håkonsdatter, nevnt 1734.[2]Til Petterød” står det i kirkeboka da. Begravet 26. april 1750 fra Skjellerøy, 70 år gl. Bruker på Nordre Årøy 1700-1712. På Petterød 1712-1730. Deretter til Skjellerøy.

Barn i første ekteskap:

1.   Jakob Paulsen, døpt 13. juli 1700 fra Nordre Årø. 6 år i 1706.

2.   Svend Paulsen, døpt 11. februar 1703 Fra Nordre Årø. 4 år i 1706.

Barn i andre ekteskap:

3.   Berte Paulsdatter, døpt 11. April 1717 fra Petterød. Trolovet 12. september og gift 27. oktober 1740 i Lavranskirken i Tønsberg med ”Grenadier under Oberst Ulrichsdal gevorbne RegimentHans Monsen. Trolovet 29. november 1779 og gift (2) med enkemann Lars Andersen Bolæren, død 1775 på Skjellerøy. Se neste bruker.

4.   Inger Paulsdatter, døpt 8. November 1718. Begravet 27. februar 1719 fra Petterød.

5.   Svend Paulsen. Begravet 8. desember 1720 fra Petterød. Dette kan være ovennevnte sønn med samme navn.

6.   Eli Paulsdatter, døpt 3. juni 1721. Konfirmert 1. november 1739. Død 30. april på Torgersøya og begravet 5. mai 1795, 74 år gl.[3] Trolovet 13. april og gift 20. juli 1761 med Bent Kristensen, Trolig han som blir døpt 9. september 1711 fra Hovland Søndre i Tjølling. Død 4. mars og begravet 7. mars 1788, 78 år gammel. På Vestre Bolæren 1762 og på Skjellerøy 1763.

7.   Jakob Paulsen. Begravet 27. juli 1727 fra Petterød.

 

*

 

Hans Mogensen. Trolovet 12. september som ”Grenadier under Oberst Ulrichsdal gevorbne Regiment” og gift 27. oktober 1740 i Lavranskirken i Tønsberg med Berte Paulsdatter Skjellerøy. Nevnt 1766.[4] Død 10. november på Husvik i Slagen og begravet 17. november 1796, 80 år gammel. På Ødegården under Teie 1742-1744. Familien flyttet trolig til Sjuestokk i Stokke, der Hans nevnes som fadder i 1747. Fra 1750 finner vi denne familien på Skjellerøy.

Barn:

1.   Mons Hansen,døpt 4. november 1740 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Begravet 3. desember 1740, 1 måned gammel på Gråbrødre kirkegård.

2.   Else Hansdatter, døpt 27. juni 1742 fra Ødegården under Teie. Konfirmert 16. november 1760. Død 17. april og begravet 25. april 1809, 70 år gammel. Faddere: Mr. Mørch, M. Tudstrup, Jens Rasmussens Kirstine, Birgitte Sigverts, Maren Andersdatter. Trolovet 14. August fra Gåsøy og gift 16. oktober 1771 med sin halvbror, fisker og selskytter Anders Larsen Vestre Bolæren, død 1809 på Steinkloss, ca. 70 år. De flyttet til Steinkløss under Søndre Føyn.

3.   Et barn, døpt 12. januar 1744. Vi kan se bokstavene Tj? Faddere: Mari N. Gipø. Inger Sørensdatter N. Gipø, Anne Mogensdatter Melsomvik, Peder Sørensen Gipø, Knut Nilsen Ørsnes. Død før 1757.

4.   Johanne Hansdatter, døpt 19. september 1745 i Vår Frues kirke, Tønsberg.[5] Nevnt 1772-1783. Johanne fikk et barn før ekteskap med Hans Martin Jørgensen Backen.

      Barn:

      1. Inger Hansdatter, døpt 1. august 1772.

Trolovet 5. juli 1775 fra ”Skiællerøen” og gift (1) 16. januar 1776 med ungkar Ole Rasmussen Torgersøenaf Tønsberg”, døpt 10. desember 1748 i Holmestrand.. Ola Rasmusen druknet ved København i mai og ble begravet i København 31. desember 1778. (Sønn til Rasmus Eliassen Torgersøya, født ca. 1695. Kalles Rasmus Eliassen Klop. Bruker 1768-1775. Begravet 31. mars 1775, 80 år gammel. Gift (2) før 1744 med Katrine (Trine) Olsdatter, født ca. 1719. Begravet 1. oktober 1779, 60 år og 4 måneder gammel.)

      De var bosatt på Skjellerøy.

      Johanne trolovet 10. september og gift (2) 25. november 1783 med enkemann, Knut LarsenHuusvig Eye paa Byetangen under Tønsberg”, døpt 15. desember 1734 på Stokken under Vestre Oterbekk på Nøtterøy. 11 år i 1742.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Rasmus Olsen, døpt 20. oktober 1775 fra Skjellerøy. Begravet 16. januar 1776, 11 uker gl. Faddere: Maria Willumsdatter Kiølholmen, Else Hansdatter V. Bollærn, Jens Olsen Gaasøe, Niels Sivertsen Kiølholmen, Anders Larsen V. Bollærn.

      2.   Jakob Olsen, døpt 15. januar 1777 i Tønsberg Nordre kirke fordi presten på Nøtterøy var på reise. Faddere: Inger Maria Hansdatter Torgersøen, Olene Olsdatter Valøe, Niels Sivertsen Kiølholmen, Hans Jensen Valøe, Søren Rasmusen Torgersøen.

      3.   Ola Olsen, døpt 10. juni 1778 på Nøtterøy. Foreldre: ”Den ved Kiøbenhavn in Majo h.a. druknede Ole Rasmusen Skiællerøe og enke Johane Hansd. Skiællerøe         Faddere: Inger Svendsdatter Valøe, Helvig Iversdatter Gaasøe, Jens Jensen V. Bollærn, Niels Sivertsen Kiølholmen, Gunder Hansen Kiølholmen. Ole Olesen Husvik begraves 3. april 1789, 10 ¾ år gammel, og kalles sønn av Knut Larsen Husvik.

3.   Inger Marie Hansdatter. Nevnt 1771.[6] Konfirmert 19. oktober 1788 i Tjøme kirke. Trolovet 10. august fra Skjellerøy under Nøtterøy 28. desember 1774 med ungkar Søren Rasmussen Torgersøenaf Tonsberg Menighed” Døpt 15. november 1746 i Holmestrand. Begravet 7. desember 1792, 48 år ”og derover”. Skifte 7. januar 1792-23. april 1793. Bodde i en Iordhytte”. Etterlot ingen livsarvinger. Inger Marie og Søren bodde på Torgersøya under Nordre Nes i Slagen. Søren var reservelos. Ingen barn. Brorsønnen Jakob Olsen bodde hos dem ved skiftet ”Brorsønn Iacob Olsen Torgersøen 17 år var oppdratt og bodde hos arvelateren og kona her i Hytten.”

      Inger Marie trolovet 13. mai og gift (2) 6. juli 1797 med enkemann Jens Jakobsen Rud i Onsøy sogn, Østfold.[7]

 

 

 

Han var trolig bror til Ole MogensenSørby under Østre Gjennestad og Anne Mogensdatter, gift 27. desember 1745 i Stokke med ”Gevorben soldatSimen Andersen. De får barna Anders, født og død på Valberg under Melsom i 1747, Anders i Melsomvik 1748 og Maren på plassen Bakken under Vestre Gjennestad i 1751.

 

1757 (11. oktober) – 1758 (26. mars) ble det holdt skifte på Skjellerøy etter Hans Mogensen. Enken var Berte Paulsdatter. Barn: 1. Else Hansdatter, 15 år. 2. Inger Marie Hansdatter, 13 år. 3. Johanne Hansdatter, 11 år. Enkens andre mann, Lars Andersen hadde 3 daler til gode i boet.

 

Berte ble trolovet 29. november 1757 og gift (2) med enkemann Lars Andersen fra Bærøe, da fra Vestre Bolæren, født ca. 1713.[8] Begravet 11. februar 1775 fra Skjellerøy, 62 år gammel.[9]  Se Vestre Bolæren.

 

*

 

Bent Kristensen, Trolig han som blir døpt 9. september 1711 fra Hovland Søndre i Tjølling.[10] (Sønn til Kristen Pedersen, ca. 1657-1712. Gift (2) med Anne Mikkelsdatter, død 1719. På Hovland Søndre.) Død 4. mars og begravet 7. mars 1788, 78 år gammel. Trolovet 13. april og gift 20. juli 1761 med Eli Paulsdatter Skjellerøy, født ca. 1721.[11] Konfirmert 1. november 1739 i Nøtterøy kirke. Død 30. april på Torgersøya og begravet 5. mai 1795, 74 år gl.[12] På Vestre Bolæren 1762 og på Skjellerøy 1763.

Barn:

1.        Hans Bentsen, født på Skjellerøy og døpt 20. april 1763. Konfirmert 22. oktober 1780 i Tjøme kirke. Død 12. desember 1803 og begravet 29. mai 1804 på Vallø Saltverks kirkegård. Gift 1793 med Jøran Trulsdatter. På Gåsøy og Skjellerøy. Se neste bruker.

2.        Anne Grete Bentsdatter, døpt 27. januar 1765. Begravet 10. mars 1765, 6 uker gammel.

 

*

 

Hans Bentsen, født på Skjellerøy og døpt 20. april 1763. Konfirmert 22. oktober 1780 i Tjøme kirke. Død 12. desember 1803 og begravet 29. mai 1804 på Vallø Saltverks kirkegård. Faldt ud af Baaden. Ej funden, førend 27de Mai 1804 paa Slagen Tangen.” Gift 1793 med Jøran Trulsdatter, født 1771 på Gåsø. På Gåsøy og Skjellerøy.

Barn:

1.      Berte Andrea Hansdatter, født 6. juli og døpt 12. juli 1795 fra Gåsøy.

2.      Ingeborg Hansdatter, født 24. juli og døpt 28. juli 1797.

3.      Kristen Hansen, født 12. august og døpt 16. august 1799 fra Skjellerøy.  Død 3. februar av blodgang og begravet 11. februar 1809, 11 år gammel.

4.      Inger Helene Hansdatter, født 22. september og døpt 26. september 1801.

5.      Helvig Hansdatter, født 1. mars og døpt 9. mars 1804. Faren kalles ”Den af Baaden d. 12te Dec. f. A. ved Valløe Saltverk udfaldne og borte blevne.”

 

Jøran  ble trolovet 16. juli og gift (2) 14. desember 1810 med enkemann Engebret Jakobsen fra Bugården. Død 12. februar av sottesyke og begravet 4. mars 1814 fra Skjellerøy, 60 år gammel. De flyttet til Steinkløss, men kom tilbake hit i 1712.

Barn på Steinkløss:

6.   Tor Henrik Engebretsen, født 16. mars og døpt 23. mars 1811. Kom til Roppestadholmen.

 

 

Uplassert under Skjellerø

 

 

Olea Olsdatter. Begravet 30. mai 1754, 19 ½ år gammel. Det må være henne som konfirmeres 1752 fra Østre Bolæren. Dermed må det være henne som er døpt 26. September 1734 utenfor ekteskap, som datter av ”Tjenendes hos Geheime R:Inde Huusmans” (Hausmann), Ole Andersen Bang og Maria Grethe Blix, Kristiania. Faddere: Guro Ågesdatter Skjellerøy, Kari Hansdatter Vestre Bolæren, Kari Hansdatter Vestre Bolæren, Ole Gåsøy, Fredrik Hvaløy.[1] Fadder 16/8 1733.

[2] Fadder 26/9 1734. Kalles da Guro Ågesdatter.

[3] ”Død paa Torgersøen og derfra her begraven”.

[4] Fadder 16/10 1760.

[5] Alle fadderne fra Gipø.

[6] Fadder 16/5 1771, 25/10 1771.

[7] Forlovere: Svend Torgersøya og Torbjørn Olsen Smauet (Onsøy)

[8] Forlovere: Torgeir Fredriksen Lindholmen og Tor Hansen Gåsø.

[9] Fadder 1/8 1772.

[10] Fadder 16/5 1771, 25/10 1771, 1/8 1772.

[11] Forlovere Lars Skjellerøy og Jens Bolæren

[12] ”Død paa Torgersøen og derfra her begraven”.