Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

LINDHOLMEN

Gårdsnr. 136

 

E i e r e

 

Ved opprettelsen av et hospital under St. Laurenti kirke i Tønsberg ca. 1319-1320 avgir Ridder og fehirde Bjarne Audunsson en del Nøtterøygods, derav bl.a. ødegarden: ”Lindholmen 2 øresbol”.

 

B r u k e r e

 

Kristoffer Lindholmen, nevnt fra 1630-åra-1649. Strandsitter i 1636. I koppskatten 1645 betaler Kristoffer Lindholmen for seg og sin kone – 16 skilling. Strandsitter. Skattematrikkelen 1647 (-49): Strandsittere: ”Christopher Lindholmen” betaler 1 dr. i skatt. Gift med Marte (Marta). Nevnt i kvegskatten 1657, da hun av 4 kuer og 6 sauer skatter 1 ½ ort 3 skilling.. Dette må være enken Lindholmen som nevnes i 1665.

De hadde en tjenestedreng:

A. Hans Trulsen, født ca. 1640 (24 år i 1664). Soldat.

 

*

 

Vet ikke hvem som var bruker her i 1666-1685 sies det. I 1679 betaler Kristoffer Lindholmen 1 daler 4 skilling til Peder Povelsen i Tønsberg. Dette må være Kristoffer som nevnes nedenfor.

 

*

 

Kristoffer Lindholmen. Begravet i november 1700 6 Mennisker bleven borte med den forulykkede Krejert fra Holtane”.. Gift (1) før 1686 med N. N., død 1692-1694. Trolovet 8. januar og gift (2) 13. mars 1695 med Mari Gjestsdatter. Det må være henne som begraves 18. mai 1717 fra Østre Oterbekk, der hun trolig bor hos sin bror.

Barn i første ekteskap:

1.   Paul Kristoffersen, døpt i juli 1686. Trolig han som er husdreng på Søndre Føyn i 1706, 18 år, ungkar og født på Nøtterøy.

2.   Anders Kristoffersen, døpt 10. juli 1689

3.   Peder Kristoffersen, døpt 16. mai 1692.

4.   Kari Kristoffersdatter. Død 1741 på Vestre Bolæren. Trolovet 17. august og gift 28. desember 1711 med husmann og los Hans Olsen Vestre Bolæren, død 1743 på Vestre Bolæren. Bruker 1712-1743.

Her var det nok en datter til:

5.   Ane Kristoffersdatter. Gift 16. oktober 1715 fra Vestre Bolæren med Ole Paulsen. Hun bodde vel da hos ovennevnte søster Kari Kristoffersdatter på Vestre Bolæren. De nevnes på Vestre Bolæren 1715-19.

 

*

 

Anders Monsen, født ca. 1676 (30 år i 1706). Fra Mitta (Middelborg). Trolovet 21. april og gift 19. mai 1699 på Tjøme med Berte Cathrina Olsdatter. Død på Færder 1746. Anders er den første fyroppasser på Færder fyr (Store Færder) fra ca. 1698-ca. 1705, da han flytter til Lindholmen. Imidlertid beholder han jobben, for han kalles ”Fyrmand paa Færder” i 1706. Her bor han fram til ca. 1730. Men de flytter tilbake til Færder.

Barn:

1.   Ole Andersen, født på Færder og døpt 10. november 1700. 6 år i 1706. Ole Lindholmen ble begravet 10. juli 1727.

2.   Nils Andersen, født på Færder og døpt 15. mars 1704. 3 år i 1706. Begravet 25. juli 1723, 20 år gammel.

3.   Pernille Andersdatter, født på Lindholmen og døpt 19. september 1706. Begravet 29. september 1706.

4.   Mogens (Mons) Andersen, født på Lindholmen og døpt 6. mars 1708 på Tjøme. Død 1758 på Færder. På Lindholmen og senere på Færder, del 1. Fyrvokter.

5.   Endre Andersen, født på Lindholmen og døpt 24. juni 1711. Begravet 2. juni 1732.

6.   Unavngitt sønn (Antagelig Jørgen) Andersen, født på Lindholmen og døpt 17. september 1713. Død 1758 på Færder. På Færder der han trolig hjalp til med fyret.

7.   Mari Andersdatter, døpt 10. juni 1716.

8.   Lars Andersen. Døpt 23. april 1719. Begravet 23. september 1719, 5 måneder gammel. Tvilling.

9.   Gullik Andersen. Døpt 23. april 1719. Begravet 23. september 1719, 5 måneder gammel. Tvilling.

10. Lars Andersen. Døpt 18. mars 1722. Begravet i mars 1722.

 

I 1706 hadde Anders to tjenestedrenger:

 

A. Johannes ”Wigværing, 19 år og ungkar og født på ”Wigsiden” (Båhuslen, Sverige).

B. Peder Larsen, 20 år og ungkar og født i Tønsberg.

 

*

 

Mogens (Mons) Andersen, født på Lindholmen og døpt 6. mars 1708 på Tjøme. Død 1758

på Færder. Trolovet 1. juni og gift 4. august 1729 på Tjøme med Mari (Guri[1]) Hansdatter. Død 1780 på Færder. (Datter til Hans Larsen (1657-1737) og Marte Hansdatter Nordre Sundane (død 1726). På Nedre Haug på Tjøme.) Han er bosatt på Lindholmen når han gifter seg og nevnes der fram til 1736. I 1739 har han flyttet ut til Færder, hvor han overtok stillingen som Fyrvokter. En stilling han innehar til sin død i 1758.

Barn født på Lindholmen:

1. Pernille Mogensdatter, døpt 1. mars 1730.

2. Birthe Cathrine Mogensdatter, døpt 20. februar 1732.

3. Endre Mogensen, døpt 3. oktober 1734.

Se videre under Færder.

 

En fremmed dreng begravet fra Mogens Bolæren, 5. februar 1730.

 

*

 

Fredrik Torgeirsen. Fra Rubberød. Begravet 13. mars 1746. Gikk seg bort i isen. Trolovet 22. oktober 1745 og gift (1) 3. januar 1726 med enken Berte NilsdatterHvaløy. gift (2) fra Hvaløy 17. januar 1729 med Mari Monsdatter Mellom Bolæren, døpt 12. juli 1691. 7 år i 1700. Begravet 25. april 1758, 60 år gammel. Først på Haløy, før de kom hit i 1736.

Barn i første ekteskap:

1.   Torgeir Fredriksen, døpt 8. august 1726 på Hvaløy. Tvilling. Død 4. januar og begravet 13. januar 1803, 77 år gammel. Overtok Lindholmen.

2.   Margrethe Maria Fredriksdatter, døpt 8. august 1726 på Hvaløy. Tvilling. Død 7. juni på Sandodden i Årøysund og begravet 14. juni 1805 på Nøtterøy kirkegård, ”Afgangen Told-Societæts-Betjent Rasmus Flastrups enke Maria Fridrichsdatter”.[2]Trolovet 8. januar og gift (1) 13. august 1750 med matros Elias Mortensen fra Vestby sogn. En tid på Hvaløy før de flyttet til Østfold. Bosatt i Drøbak sogn  1755. Gift (2) med ukjent. Gift (3) før 1765 med toller Rasmus Flastrup, døpt 5. september 1721 i Jarlsberg kirke, Sem, Vestfold. [3] Død på tollstasjonen Sandodden i Årøysund på Nøtterøy, og begravet 2. mars 1779 på Nøtterøy kirkegård, 58 år gammel.[4]

      Barn:

      1.   Anne Marie Eliasdatter, døpt 25. april 1751 fra Hvalø.

Barn i andre ekteskap:

3.   Benedikt (Bendix) Fredriksen, døpt 7. februar 1730 på Hvaløy. Bosatt hos broren Torgeir i 1755. Bodde en stund i Stokke. Død i 1790 på Nedre Haug på Tjøme.

4.   Sørine (Syrene) Fredriksdatter, døpt 29. november 1731. Ugift og tjener på Vealøs under Horten i Borre sogn i 1755.

 

1746 (14. oktober) ble det holdt skifte på Lindholmen etter Fredrik Torgersen. Enken var Mari Madsdatter (Feil: Monsdatter). Barn: 1. Torgeir Fredriksen, 20 år. 2. Maria Fredriksdatter, 20 år. 3. Bendix Fredriksen, 15 år. 4. Sørine Fredriksdatter, 12 år. På skiftet er tilstede eldste sønn Torgeir Fredriksen og farbroren Hans Torgeirsen Nedre Føyen.

 

*

 

Torgeir Fredriksen, døpt 8. august 1726 på Hvaløy. Tvilling. Død 4. januar og begravet

13. januar 1803, 77 år gammel. Konfirmert 6. oktober 1743 i Nøtterøy kirke. Trolovet 27.

oktober og gift (1) 5. juni 1751 med Inger Evensdatter Mellom Kjøle.[5] Begravet 6.

november 1764, 33 år  gammel. Trolovet 18. juli 1765 og gift (2) 23. januar 1766 med

Gunhild Kristoffersdatter Svensrød.[6]

Barn i første ekteskap:

1.   Berthe Margrethe Torgeirsdatter, døpt 6. juni 1751. Begravet 25. oktober 1754, 3 år gammel.

2.   Friderich Torgeirsen, døpt 28. november 1752. Konfirmert 6. mars 1768 i Nøtterøy kirke. Trolovet 6. mars og gift 5. desember 1775 med Ide Anundsdatter Nordre HaugTjøme.[7]

3.   Berthe Maria Torgeirsdatter, døpt 5. desember 1754. Konfirmert Dom. Lætare 1771 i Tjøme kirke

4.   Ingeborg Torgeirsdatter, døpt 13. februar 1757. Død 1808. Trolovet 14. november og gift 30. november 1778 med Anund Gjertsen, født 1758 på Hønsø-eie på Tjøme. Død 1808. På Sandodden i Årøysund i 1779. Denne familien finner vi fra 1786 på Pyt på Tjøme.

5.   Maria Torgeirsdatter, døpt 6. mars 1759.

6.   Even Torgeirsen, døpt 12. april 1761. Tvilling. Begravet 17. juni 1771, 10 år gammel.

7.   Sophia Torgeirsdatter, døpt 12. april 1761. Tvilling. Begravet 30. november 1772, 12 år gammel.

8.   Helvig Torgeirsdatter, døpt 4. august 1763.

Barn i andre ekteskap:

9.   Anna Maria Torgeirsdatter, døpt 13. august 1766.

10. Inger Torgeirsdatter, døpt 19. mars 1769. Begravet 4. mai 1769, ¼ år gammel.

11. Inger Christine Torgeirsdatter, døpt 9. januar 1771.

12. Samuel Torgeirsen, døpt 3. mai 1775. Konfirmert 15. mai 1791 i Nøtterøy kirke. Gift 23. februar 1797 ”Med Kongl. Bevilling af 28de Jan. d. A. ægteviede Hjemme i Huset”, med Kirstine Hansdatter Hvalø.[8]

      Samuel fikk et barn før ekteskap med Elen Pedersdatter Øvre Holtane på Tjøme.

      Barn:

1.      Susanna Maria Samuelsdatter, døpt 18. oktober 1794 på Tjøme. Konfirmert fra  

Vallekjær på Tjøme, 21. oktober 1810. Gift 26. desember 1830 med ungkar og matros Anders Larsen Mågerø odden.

13. Susanna Torgeirsdatter, døpt 28. mai 1778.

 

Uplassert under Lindholmen

 

Anders Hansen Lindholmen. Konfirmert 25. mars 1737 i Nøtterøy kirke. Dette er nok

 Anders, døpt 16. september 1723 fra Nordre Føyn som sønn av Hans Torgeirsen Rubberød

og Live Torsdatter, og nevø av Fredrik Torgeirsen. Se ovenfor. Bodde eller tjente nok her.[1] Det er strøket over i kirkeboka, og senere kalles hun Guri.

[2] ”Maria Fridrichsdatter” og ”Maria Fridrichsdatter Flastrup” er fadder på Nøtterøy, 5.10.1768, 14.1.1770, 30.9.1770 og 20.12.1772.

[3] Fadder i Nøtterøy kirke 24.3.1765, 10.5.1767, 25.8.1768, 11.12.1768, 30.9.1770, 30.6.1771, 18.8.1771, 12.7.1774, 3.8.1774, 3.5.1775, 5.12.1775 og 3.5.1778.

[4] Nøtterøy bygdebok, II av Sigurd H. Unneberg, side 675.

[5] Forlovere: Hans Torgeirsen N. Føyn og Hans Arnesen Nøtterø.

[6] Forlovere: Hans Hvalø og Nils Kjøleholmen.

[7] Forlovere: Visiteur Sr. Rasmus Flastrup og Paul Olsen Gjervåg.

[8] Forlovere: Torgeir Fredriksen Lindholmen og Hans Jensen Hvalø.