Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

Håøya

Kalles også Haaoe i Stocke sogn – Hoøe

 

Gårdsnr. 137

 

E i e r e

 

Håøya nevnes ikke i skattematrikkelen 1647(-49). Alby er da på 9 pund smør medregnet Horperød og Håøya. Håøya hører under Alby til etter 1800.

 

B r u k e r e

 

Siden Horperød opphører som husmannsplass under Alby allerede i 1661, må det trolig være på Håøya vi finner en husmann i 1664.

 

Alf Halvorsen, født ca. 1614. Kalles 50 år og vanfør i 1664 og er husmann under Alby. Det kan også hende, uten at vi kan bevise det, at han bodde på Albys grunn på Veierland.

 

*

 

Knut Håøya. Nevnt 1711.

Barn:

1.   Kristen Knutsen, døpt 21. november 1711 fra Håøya. Døpt på Nøtterøy.

 

*

 

Jakob Andersen Hoøe. Begravet 7. juni 1729 på Nøtterøy.

 

*

 

Jon Hansen. Gift med Barbara Olsdatter.

Barn:

1.   Olea (Lene) Jonsdatter, døpt 11. april 1734 fra Håøya. Hun døpes i Stokke.

Faddere: Søren Grøtterød, Iver Tiøholmen, Guri Evensdatter Glomstein, Ingebor Olsdatter, Gunhild Tjøstelsdatter.

 

*

 

Peder Pedersen Håøya, født ca. 1675 i Frederikshald (Halden). Begravet 24. februar 1753, 78 år gammel. Skifte 5. juni 1753. Gift med (1) Maren Eliasdatter, født ca. 1675.[1] Begravet 29. mai 1741, 66 år gammel. Skifte 28. juli 1742. Trolovet 4. august og gift (2) 22. september 1741 med Randi Simonsdatter Buer (Bergsøen), døpt 14. januar 1708.[2] På Vestre Kjøle i 1735. Tjenestejente på Bjørnebo når hun gifter seg. Randi Simensdatter Horperød begravet 7. september 1765, 59 år. Mellom Bolæren i 1708.

Barn i første ekteskap:

1.   Kristen Pedersen, født ca. 1708 på Mellom Bolæren. Nevnt 1734.[3] 34 år og hjemme i 1742. Bosatt på Neset i Larvik grevskap 1753.

2.   Hans Pedersen, født ca. 1710. 32 år og i København 1742. Fremdeles i København 1753.

3.   Sivert Pedersen, døpt 16. juni 1715 fra Håøya. Døpt på Nøtterøy Død før 1742.

Barn i andre ekteskap:

4.   Maren Pedersdatter, døpt 10. juni 1742 i Stokke. Begravet 17. oktober 1742, 4 ”menses” (måneder) og 5 ”Dies” (dager) gammel.

5.   Peder Pedersen, døpt 25. august 1743 i Stokke. 10 år i 1753. Personalia, se Dammen under Stangeby

6.   Simon Pedersen, døpt 29. mai 1746. 7 år i 1753. Kom til Veien under Kjærnås.

7.   Ole Pedersen, døpt 27. mars 1749. 4 år i 1753.

 

*

 

Hågen Andersen. Om foreldrene, se Sanderønningen under Søndre Sande. Nevnt 1755.[4] Trolovet fra Dårsti under Tokenes 21. november 1747[5] og gift (1) 4. januar 1748 med Berte Hågensdatter Dårsti. (Trolig datter til Hågen Jonsen Dårsti, trolig fra Østre Ekenes. nevnt 1742-1752, og trolig Margrete Pedersdatter.). Trolovet 6. desember 1751 og gift (2) 7. januar 1752 med Helvig[6] Olsdatter Småvik, døpt 18. oktober 1722. Hågen er bosatt på Svelvik på Tjøme i 1745[7]. Så er de bosatt på Dårsti 1747-1748. I 1752-1753 nevnes de på Svelvik på Tjøme igjen. På Svelvik er de trolig bosatt på underbruket Myre, selv om dette ikke er spesifisert. Den 25 april 1754 låner Hågen Andersen 30 riksdaler av skipper Hans Kristoffersen Rød på «Brysseland» på Tjøme og setter husene på Håøya i pant samtidig som han kjøper stedet. I 1755-1768 her på Håøya .

Barn i første ekteskap:

1.   Peder Hågensen, døpt 5. september 1748 fra Dårsti under Tokenes. Konfirmert 6. mars 1768 i Nøtterøy kirke.

Faddere: Eli Jakobsdatter Tokenes, Anikken Ingebretsdatter Landsrød, Hans Ambjørnsen Tokenes, Anun Torgeirsen Sevik, Anders Anundsen.

      Trolig den Peder Hågensen som blir trolovet, fra Myre under Svelvik på Tjøme, 18. juli og gift 30. desember 1774 med Kari Tjøstolsdatter, døpt 30. mars 1749. Om hennes foreldre, se Valders. Peder kalles Valders når han dør i januar 1781 utenfor Nøtterøy (ikke spesifisert)

Barn i andre ekteskap:

2.   Berte Maria Hågensdatter, døpt 27. mai 1752 fra Svelvik på Tjøme. Faddere: Kristine Halvorsdatter Glenne, Kirsti Gundersdatter Budalsdalen, Marte Tollefsdatter Glenne, Even Torgersen Svelvik, skoleholder Anders Andersen.

3.   Johanne Hågensdatter, døpt 16. mai 1753 fra Svelvik. Faddere: Kari Halvorsdatter Svelvik, Ingeborg Jakobsdatter Sandbek, Anne Andersdatter Alby, skoleholder Anders Andersen, Mikkel Hansen Kjøholmen.

4.   Merthe Hågensdatter, døpt 21. november 1755 fra Håøya i Stokke. Faddere: Hans Olsen Småvik, Anders Anundsen Gipø, Sibille Olsdatter Skjerpe, Gunhild Tjøstolsdatter, alle fra Nøtterøy

5.   Ole Hågensen, døpt 27. mars 1759 i Stokke. Ole Hågensen Nygård (Elgestad?) ble konfirmert 19. oktober 1777. Faddere: Nils Ambjørnsen Skjerpe, Ole Hansen Småvik, Lars Hansen Tenvik, Anne Margrete Gundersdatter Alby. Konfirmert 19. oktober 1777 fra Nygård. Krøpling, legdslem Ole Hågensen ble begravet 18. november 1780 fra Lofterød, 22 år gammel.

6.   Søren Hågensen, døpt 6. september 1761 i Stokke. Tvilling. Faddere: Espen Jensen Maas (Veierland). Lars Jonsen Tenvik, Sibille Olsdatter Skjerpe, Anne Margrete Gundersdatter Alby, Helvig Andersdatter Tenvik.

7.   Johanne Maria Hågensdatter, døpt 6. september 1761. Tvilling. Konfirmert fra Øre 19. oktober 1777. Faddere: Nils Larsen Kjøholmen, Anders Sørensen Skjerpe, Live Andersdatter Rød på Tjøme, Helvig Hansdatter Småvik. Konfirmert 19. oktober 1777 fra Øre. Piken, legdslem Johanne Maria Hågensdatter død 26. oktober og begravet 28. oktober 1781 fra Småvik, 21 år gammel.

 

*

 

Hans Hansen fra Grøtterød, født 1800. Gift 1827 med Gunhild Hansdatter Tenvik. Bosatt her.

 

Uplassert under Håøya

 

En gammel kvinne, født ca. 1643. Begravet 1724, 81 år gammel.

 

*

 

Marie Kristoffersdatter, født 1730. Begravet 10. september 1730, ½ år 5 uker gammel.

 

*

 

Soldat ved ”Hr. Cap. Duuses compagnie”, Johannes Christophersen fikk et barn med ”Tjenende paa Melsom (Stokke)”, Berthe Andersdatterkomen fra Nøtteland”.

Barn:

1.   Knut Johannesen, døpt 12. august 1745. Begravet 13. desember 1745 fra Håøya, 17 uker gammel. Mor Berte Andersdatter.

 

Hvis Berte Andersdatter virkelig var fra Nøtterøy, er det kun ei ved dette navnet det kan være. Berte Andrea Andersdatter, døpt 30. desember 1725 og datter til Anders Bjerkøy, men dette er ikke bevist.

 

 [1] Fadder 2/12 1734.

[2] Forlovere: Jens Sørensen Bjørnebo og Hans Nilsen Bjørnebo.

[3] Fadder 2/12 1734.

[4] Fadder 1/4 1755.

[5] Forlovere: Even Torgeirsen Svelvik og Hans Ambjørnsen Tokenes.

[6] Hun kalles feilaktig Gunhild når hun gifter seg.

[7] Fadder 4/3/1745.