Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NEDRE TANSTAD

Gårdsnr. 14

 

E i e r e

 

1646 Ambjørn Lauritsen 15 lispund malt.

 

B r u k e r e

 

Peder Nilsson. Det nevnes i et dokument fra 1499 at han i 1499 byttet 7 øresbol i Øvre Tanstad med Eiliv Eilivsson Øvre Tanstad og ga igjen 7 øresbol i Hvalberg i Botne. Vi har ikke noe bevis, men dette kan være brukeren på Nedre Tanstad i overgangen 1400-1500.

 

*

 

Nils Tanstad. Nevnt som svoren lagrettemann i tre diplomer om Teie hovedgård, datert 22. juni, 30. juni og 8. september 1580.[1] Også nevnt 1593-95. Han er lagrettemann 6 av 6 i et dokument, datert Smidsrød skog på Nøtterøy 4. juli (1595?)

 

*

 

Peder Nilsen Tanstad. Nevnt 1604-slutten av 1620-åra. Peder Tanstad betaler holdning 1611-12 av 15 lispund malt. Sakefall 1615/16: ”Peder Thanstad, for hand med vbeschedelige Trodtzige ord vforenet fogeden vdj sin reigsse i leenens werff och bestillinghe gaff til kong: Mays: Pendinge – v daller.[2] I 1616/17 var gårdes skyldverdi 15 lispund malt. Likeså i 1621. 1619/20 solgte han 4 tylfter 8 og 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 24 skilling. Peder Nilsen vitner sin fars ord og Margrete Pedersdatter, en gammel kvinnes ord, om Herstadenga under Herstad en gang i perioden 1604-1607. Nevnt 1625. Peder Tanstad i 1636. Peder Tanstad nevnes ved Landskatten 1631. Enken Tanstad nevnt ved landskatten 1640. I 1621 måtte Peder Tanstad bøte 1 mark sølv (1/2 daler) fordi han slo Asbjørn Skredder et kanneslag.

 

*

 

Nils Pedersen, nevnt 1623-1650. Gift. I 1626 overtok Nils Pedersen 1/3 i gården (15 lispund malt) som faren gav ham. For det betalte han 5 daler til kongen. I koppskatten 1645 betaler Nils Tanstad for seg og sin kone – 16 skilling. I 1649 står: ”Niels Tanstad till Ko. Ma. malt 15 lispd. (Er) 15 lispd. Kongl. Mayt. bøxsellen. Skatt 2 dr.”

Barn:

1.   Peder Nilsen, født ca. 1611 (54 år i 1665). Overtok farsgården. Se nedenunder.

 

*

 

Peder Nilsen, født ca. 1611 (54 år i 1665). Bruker 1650-1680. Hans kone er trolig Berte Rasmusdatter Tanstad, født ca. 1619. Begravet 17. mars 1690, 71 år gammel. Graffæst(et)”. Kalles tømmermann i 1667.

I et skifte fra Bakken under Stangeby i 1755 får vi vite at Hågen Tanstad og søsteren Åse er ”nest søskenbarn”, (tremenninger), på morssiden til avdøde Sibille Tormodsdatter. Det vil si at Sibilles mor er søskenbarn til Hågen og Åses mor eller far.

Barn:

1.   Nils Pedersen, Født ca. 1650. 15 år og soldat i 1665. Må være død uten etterkommere.

2.   Hågen Pedersen, født ca. 1653. 12 år i 1665. Overtok gården.

3.   Åse Pedersdatter. Begravet 27. januar 1717 som ”Sal. Lieutenant Mortens”. Gift med Morten Ellefsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Død før 1717, men ikke registrert i kirkeboka. Husmann på Ø. Sem i 1687-1690 og på Smidsrød i 1694. I 1690 kalles han Morten sersjant. I 1706 husmann under Østre Ekenes. Personalia, se der.

4.   Ingeborg Pedersdatter Tanstad. Gudmor til Lars Larsen Jersøy 19.februar 1734. Ingebor Tanstad er gudmor 1732.

 

*

 

Hågen Pedersen, født ca. 1653. 12 år i 1665.[3] Begravet 15. april 1725, 79 år gl. Skifte 20. juni 1725. Gift med Berte Anundsdatter Søndre Gipø.[4] Begravet 6. januar 1732, 85 år gammel. Han var kirkeverge fra 1691 sammen med Arne Skjerve.

Barn:

1.   Anne Hågensdatter. Død 10. mars 1746. Trolovet 24. januar og gift 21. mars 1714 med Kristoffer Andersen, død 1732. På Øre, første halvdel.

2.   Peder Hågensen, født 1683 (26 år og ungkar i 1706). Trolovet 4. januar og gift 16. februar 1707 med Anne Torsdatter Nordre Føyen. Død 1712 borte fra hjemmet. Soldat for Nedre Tanstad fra 1706. På Øre, første halvdel.

3.   Lars Hågensen, født 1685. 24 år og ungkar i 1706. Stiller som soldat før Søndre Tanstad fra 1706. Også i 1711, da 29 år gammel. Ikke nevnt i skiftet 1725.

4.   Mari Hågensdatter, døpt 24. juli 1687. Død 1764. Trolovet 26. oktober og gift 29. desember 1722 med husmann Ola Engebretsen Veien under Tanstad. Se Nordre Øre.

5.   Alhet Hågensdatter, døpt 28. august 1689. Trolig død liten.

6.   Amund Hågensen, døpt 11. januar 1692. 16 år og ungkar i 1706. Død 1768, 78 år gammel. Trolovet 3. april og gift 12. juni 1721 med enken Ingeborg Kristoffersdatter Mellom Smidsrød. På øvre Tanstad, andre halvdel.

7.   Siri Hågensdatter, døpt 8. mars 1695. Trolovet 20. mars og gift 23. april 1725 med Kristen Rasmusen Nordre Sande

8.   Alhet Hågensdatter, døpt 27.mai 1697. Død 6. mai 1753. Ugift og hjemme i 1725. Gift, ukjent hvor, med Ola Guttormsen, født ca. 1697. Begravet 11. februar 1763, 66 år gammel.  Overtok Nedre Tanstad. Se nedenunder.

 

En husdreng nevnes i 1706, Anund Olsen, 28 år, ungkar og født på Nøtterøy. Han kom til Nordre Øre.

 

I 1713 møtte Hågen Tanstad på tinget og sa at fordi han var gammel og skrøpelig, samt hadde sine to sønner i Kongelig Majestets sjøtjeneste kunne han ikke betale skatter og avgifter. Han ba om at de måtte dimitere hans sønn Amund Hågensen fra sjøtjenesten så han fikk hjelp. I 1719 møter Hågens kone, Berte Anundsdatter, på sin gamle og sykelige manns vegne, og kommer med samme ønske. Vi får vite at Anders Hågensen ble innrullert i 1709.

 

1725 (20. juni) ble det hold skifte på (Nedre) Tanstad etter Hågen Pedersen.[5] Arvingene var enken Berte Amundsdatter. Barna: 1. Peder Hågensen, død og etterlot en sønn, a) Kristen Pedersen, 13 år gammel. 2. Amund Hågensen, gift og bosatt på Tanstad. 3. Maren Hågensdatter, gift med Ole Engebretsen Veien på Nøtterøy. 4. Anne Hågensdatter, gift med Kristoffer Andersen Øre. 5. Siri Hågensdatter, gift med Kristen Rasmussen Nordre Sande. 6. Alhet Hågensdatter, ugift og bosatt på Tanstad. Verge for den umyndige sønnesønnen var hans stefar Simon Alfsen Smed av Tønsberg og på datteren Alhets vegne hennes bror Amund. Boet ble registrert 4. mai 1725. Simon Alfsen gjorde krav på den halvdelen i Øvre Tanstad boet eide, på sin stesønns vegne etter hans avdøde far. Imidlertid ble denne solgt allerede i januar til

Kristen Pedersen, barnebarn til Hågen Pedersen. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?show=50&uid=16917&urnread_imagesize=full&hode=ja&ls=1&x=13&y=8

*

 

Ola Guttormsen, født ca. 1697. Begravet 11. februar 1763, 66 år gammel.  Gift, ukjent hvor, med Alhet Hågensdatter Nedre Tanstad,[6] døpt 27.mai 1697. Ugift og hjemme i 1725. Begravet 6. mai 1753. De overtok her i 1732. Hvor de bodde før det er ukjent. Forlover 1735-1747.

Barn:

1.   Hans Olsen, født ca. 1728. Konfirmert 17. april 1746 fra Nedre Tanstad. Myndig i 1755 og oppholdt seg på Tanstad.

2.   Peder Olsen, døpt 15. januar 1730. Konfirmert 14. mars 1751 fra Nedre Tanstad. Myndig i 1755 og oppholdt seg på Tanstad. trolovet 1. mars 1759 og gift 3. januar 1760 med enken på nabobruket, Maren Knutsdatter. Se nedenunder.

3.   Berte Olsdatter, døpt 28. august 1732. Faddere: Ingeborg Tanstad, Siri Sande, Kirsti Mortensdatter, Ole Veien, Anund Øre. Begravet 1. mars 1733, ½ år gammel fra Nedre Tanstad.

4.   Lars Olsen, døpt 30. mai 1737 fra Nedre Tanstad. Begravet 26. september 1737, 17 uker gammel.

5.   Berte Olsdatter, født 1741. 14 år i 1755. Trolovet 3. november 1758 og gift 10. januar 1759 med Jakob Håvaldsen Bugården.

 

1753 (3. oktober) ble det holdt skifte på (Nedre) Tanstad etter Aleth Håkonsdatter.[7] Enkemann var Ole Guttormsen. Barn: 1. Hans Olsen, 25 år. 2. Peder Olsen, 23 år. 3. Berte Olsdatter, 12 år.

 

Ola ble trolovet 2. april og gift (2) 13. juli 1756 med pigen Mari Hansdatter, da på Hengerød.

Barn:

4.   Anders Olsen, døpt 9. mai 1756.

5.   Hans Olsen, døpt 11. juli 1762. Begravet 17. februar 1763, 7 måneder gammel.

 

Mari ble trolovet 28. mars og gift (2) 30. desember 1765 med enkemann Even Nilsen Mellom Kjøle og flyttet dit. Ingen barn.

 

De driver hele bruket fram til 1758, da gården en stund må ha vært delt. Den blir imidlertid slått sammen igjen i 1759/1760 grunnet ekteskap.

 

*

En part av gården 1758-1759.

 

Tov (Tofue) Pedersen, født ca. 1700. Begravet 17. november 1758, 58 år gammel fra Tanstad. Gift 3. mai 1744 i Stokke med Maren Knutsdatter, født ca. 1720 (21 år på skiftet etter moren 18. september 1741). Begravet 7. mai 1764, 44 år gammel. (Datter til Knut Pedersen, født ca. 1676. Død 1750 i Sandar. Gift (1) med Ingeborg Hansdatter, født ca. 1685. Død 1741 i Stokke. På Rove i Stokke.) På Vestre Nøtterøy 1754-1757. De skal ha kommet til Tanstad i 1758. Marens bror Hans Knutsen på Mellom Smidsrød.

Barn:

1.   Peder Tovesen, døpt 15. april 1745 fra Amundrød i Skjee. Død ung.

2.   Knut Tovesen, døpt 13. desember 1750 fra Vølen. 12 ½ i 1764 og bosatt på Nedre Tanstad. Kom til Øvre Rød på Tjøme.

3.   Ingebor Tovesdatter, døpt 3. januar 1754 fra Vestre Nøtterøy. 9 år i 1764. Død 1807 på Grimestad. Trolovet 18. november og gift 6. desember 1779 med Anders Hansen Grimestad på Tjøme.

4.   Stine (Christine) Tovesdatter. Døpt 15. mars 1757 fra Vestre Nøtterøy. 7 år i 1764. Død 1819 på Hulebakk. Trolovet 26. november og gift 18. desember 1786 med Torbjørn Halvorsen Hulebakk på Tjøme.

 

1759 (22. mars) – 1760 (23. februar) ble det holdt skifte på (Nedre) Tanstad etter Tove Pedersen.[8] Enken var Maren Knutsdatter. Barn: 1. Knut Tovesen, 8 år. 2. Ingeborg Tovesdatter, 5 år. 3. Trine Tovesdatter, 1 ½ år. På skiftet møtte deres morbror, Hans Knutsen Nøtterøy.

 

Maren ble trolovet 1. mars 1759 og gift (2) 3. januar 1760 med Peder Olsen, fra Nedre Tanstad (se ovenfor). Begravet 13. november 1774, 44 år gammel. De driver hele gården igjen.

Barn:

4.   Thomas Pedersen, døpt 14. september 1760. 4 år i 1764. Druknet i Franskebugten. Begravet 31. desember 1780, 20 år gammel. Bleve alle 4 borte med Skib og Folk

 

1764 (11. september) var det skifte på gården Nedre Tanstad etter Maren Knutsdatter.[9] Enkemann Peder Olsen. Barna var: I første kull: Knut Torsen, 12 ½ år gammel og hjemmeværende hos faren på Nedre Tanstad; Ingeborg Torsdatter, 9 år gammel; Stine Torsdatter, 7 år gammel. Fra andre kull: Tomas Pedersen, 4 år gammel.

 

Peder Olsen ble trolovet 20. april og gift (2) 26. november 1765 med Live Henriksdatter fra Ekenes. Ingen barn. Live hadde gården i 16 år før hun delte den og beholdt den ene halvparten.

 

*


Del 1

 

Hans Tomassen fra Vestre Ekenes, døpt 21. juni 1761. Død 13. april av ”Tærende svaghed” og begravet 22. april 1791, 30 år gammel. Trolovet 12. desember 1786 og gift 10. januar 1787 med Inger Nilsdatter Nordre Øre. Først noen år på Nordre Øre. Kom hit 1790.

Barn:

1.   Maren Hansdatter, døpt 6. juni 1786 fra Vestre Ekenes. Før ekteskap: Død 28. oktober og begravet 4. november 1786, 21 uker gammel. Mor: Inger Nilsdatter Øre.

2.   Maren Hansdatter, døpt 27. juni 1788 fra Nordre Øre. Død 23. februar og begravet 2. mars 1789 fra Øre, ½ år og 8 uker gammel.

3.   Peder Hansen, døpt 12. desember 1789. Gift 26. februar 1817 med Ragnhild Rasmusdatter Søndre Gipø.

 

Del 2.

 

Enken Live Henriksdatter satt her 1790 til hun døde i 1805.

 

 

Uplassert under Nedre Tanstad

 

En huskvinne nevnes i 1665. Hun var enke etter en Nils og hadde to sønner.

1.   Peder Nilsen, født ca. 1641. 24 år i 1665.

2.   Ola Nilsen, tjente på Prestegården i 1665.

 

 [1] Tre skinnbrev som ligger på Vestfold fylkesmuseum

[2] Sakefall 1615-1616.

[3] Kalles 60 år i 1706. Født ca. 1646.

[4] At hun var fra Øvre Tanstad som Lorens Berg mente, er dermed feil.

[5] Skifteprot. 4, 1725-27, side 6b

[6] Hun kalles også Aagesdatter. Haagen og Aage går om hverandre i kirkebøkene, men faren het Haagen.

[7] Skifteprot. 7, 1746-55, side 454.

[8] Skifteprot. 8, 1755-61, side 375.

[9] Skifteprot 0722Skifter1, 1761-66, side278.