Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BJØRNEBU

Gårdsnr. 15

http://www.vestfold-slekt.net/notteroy/bygdebok/bilder/gaarder/bjoernebu.jpg

 

E i e r e

 

St. Olavs kloster i Tønsberg står i 1399 som eier av 10 l(is) pund m(alt) i ”Biærna budum”.[1]

 

B r u k e r e

 

Hele gården

2/3 fra 1617

 

Ola Bjørnebu. Nevnt 1593-ca. 1630. Ola Bjørnebu betaler holdning 1611-12 av 1 ½ løp smør og 15 lispund malt. I 1621 betaler Ola Bjørnebo holdning av 1 ½ løp smør 15 lispund malt – 2 daler 1 ort til kongen.

Barn:

1.   Henrik Olsen, født ca. 1587 (78 år i 1665). Se nedenunder.

 

1604

 

1/3 av gården

Fra 1617

senere hele gården

 

Henrik Olsen, født ca. 1587 (78 år i 1665). Henrik Olsen betalte førstetake i 1617/18 på en tredjepart i Bjørnebusom hans fader Olluf biørnebo Oploed for hanem”.. Gården hadde da en samlet skyld på 2 løp smør og 15 lispund malt. Henrik betalte 10 daler. 1636. Landskatten 1640 Henrik Bjørnebo. I koppskatten 1645 betaler Henrik Bjørnebo for seg, sin kone og en sønn – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Hendrich Biørneboe till Ko. Ma. smør 4 ½ bispd., maldt ½ skippd. (Er) 2 skippd. Kongl. Mayt. bøxsellen. Skatt 4 dr.”

I odelsskatten 1656 står Henrik Bjørnebu med:

Nes («Næs»)               2 pund 8 merker smør[2]

Likeså i Rosstjenesten 1657-1658. Godset er vekk i 1659.

Barn:

1.   Nils Henriksen, født ca. 1624 (41 år i 1665). Død 1699. Overtok Bjørnebu.

2.   Ola Henriksen, født ca. 1626 (40 år i 1665). På Øvre Tanstad bruker ca. 1655-begravet 22. september 1692.

3.   Paul (Povel) Henriksen, født ca. 1630. Død 1692. Gift (1) med ”Anna Kjeldsdatter[3]. Gift (2) med N. N. Han er i 1666 strandsitter i Kragerø, da 36 år gammel. Førte i 1681 skipet Jomfruland på 197 ½ lester for eieren kanseliråd Nils Søfrensen Adeler.

      Barn i første ekteskap:

1.      Hans Paulsen, født ca. 1662. (4 år i 1666).

2.      Kjeld Paulsen, født ca. 1663 (2 år i 1666). Død 1709. Gift ca. 1687 med Ellen Larsdatter. Død i Risør 20. juni 1716 og begravet 26. juni. Skipper.

3.      Henrik Paulsen, født ca. 1676. Begravet 15. februar 1718 fra St Laurentius kirke, 42 år gammel. Gift med Karen Mikkelsdatter Holst[4], født ca. 1681 i Tønsberg. Kjøpte Ørsnes på Nøtterøy. Skipper. Sønnen Ole Henriksen Bjørn, født 1717, dro tilbake til Kragerø og ble grunnleggeren av handelsdynastiet Bjørn.

4.      Elias Paulsen, født ca. 1680. Død ca. 1720. Gift 7. november 1715 på Nøtterøy med Maren Mikkelsdatter Holst. Bosatt i Tønsberg.

Barn:

1.      Mikkel Eliasen Holst, døpt 14. juli 1717 i St. Laurenti kirke. Død 1767. Gift med Anna Catharina Schjelderup.

2.      Anne Eliasdatter Holst, døpt 5. juli 1721 fra Vår Frues kirke. Faddere: Karen Sl. Henrik Paulsens, Madame Magnil Morsings, Lieut: Isaach Norman, Nicl Brun, Michel Henriksen.

 4.  Marte Henriksdatter. Nevnt i skoskatten 1711.

 5.  Anne Henriksdatter. Nevnt i skoskatten 1711.

 

Barn i andre ekteskap:

5.      Hans Paulsen Bjørn, født ca. 1682. Død før 27. mars 1732. Gift 2. oktober 1703 i Risør med enken Karen Larsdatter. Bosatt i Risør. Skipper.

 

*

 

Nils Henriksen, født ca. 1624. Begravet 22. desember 1699, 74 år gammel. Graffæst(et)”.

Gift med Mari Torgeirsdatter. Død etter 1701.

Barn:

1.   Guri Nilsdatter. Begravet 15. mai 1698. Gift med Mons Mellom Bollæren.

2.   Anne Nilsdatter, født ca. 1653. Begravet 2. februar 1743, 90 år gammel. Trolovet 2. november og gift 28. desember 1702 med Anders Evensen Mellom Kjøle. På Bjørnebu, andre halvdel.

3.   Kirsti Nilsdatter. Begravet 22. februar 1699. Trolovet 30. september og gift 26. oktober 1691 med Arne Nilsen Nordre Smidsrød. Begravet 19. februar 1699. Fra 1691 brukere på Nordre Smidsrød. Flyttet til Bjørnebu ca. 1694.

4.   Marte Nilsdatter, født ca. 1663. Trolovet 26. september 1703 og gift 9. januar 1704 med Ola Jonsen Vestre Bolæren. På Bjørnebu, første halvdel.

 

1691 betalte Nils Bjørnebo resterende skatter og avgifter på 6 daler 3 ort 4 skilling og tiende på 2 daler 17 skilling.

1701 (21. oktober) ble det holdt skifte på Bjørnebu etter Nils Henriksen.[5] Enken var Maren Torgersdatter, deres barn: Guri Nilsdatter, død. Gift med Mogens Bolæren. I hennes sted hennes barn som var: Hans Mogensen, 14 år, Ole og Anund Mogenssønner, 10 år, Jon Mogensen, 3 år, Else Mogensdatter, 20 år, Ingeborg Mogensdatter, 18 år og Maren Mogensdatter, 7 år; Anne Nilsdatter, 40 år og bosatt på hjemme på Bjørnebu; Kirsten Nilsdatter, død. Gift med Arne Nilsen. I hennes sted sønnen Mathis Arnesen, 5 år gammel som hadde vokst opp hos tanten Anne på Bjørnebu; Marthe Nilsdatter, 38 år og hjemme på Bjørnebu.

 

Medbrukere på 1690-tallet

 

Arne Nilsen. Fra Nordre Smidsrød. Begravet 19. februar 1699. Graffæst(et). Skifte 10. november 1699.[6] Trolovet 30. september og gift 26. oktober 1691 med Kirsti Nilsdatter Bjørnebu. Begravet 22. februar 1699. Graffæst(et). Fra 1691 brukere på Nordre Smidsrød. Flyttet til Bjørnebu ca. 1694.

Barn:

1.   Mathis Arnesen, døpt 11. mars 1693 fra Nordre Smidsrød. Trolig død liten.

2.   Mathis Arnesen, døpt 6. oktober 1695 fra Bjørnebu. Bosatt hos onkel og tante på Bjørnebu i 1706, 11 år gammel. I Tønsberg. Gift med Anne Gundersdatter. Skifte 12. april 1741-19. februar 1744. (Datter til Gunder Sørensen B., og Kornelia Olsdatter.) Han solgte i 1728 12 ½ merker smør i Horgen i Slagen til sin tremenning Nils Paulsen Horgen, for 36 riksdaler.[7] Borger av Tønsberg. Mathias (Mathis) Arnesen Bjørneboe, også kalt Mathias Bjørneboe, er på Nøtterøy, utenbysboende borger, borger men fraværende 1720, er en ung karl, har en skutepart med Henrik Berg i Tønsberg og nærer seg av denne 1722. Bor i Tønsberg da han 1729 ble lignet til rd 0-2-12.

      Barn:

      1.   Kornelia Mathiasdatter. 15 år i 1744.

 

 

Første halvdel

Fra 1702

 

Ole Jonsen, født ca. 1675 (31 år i 1706). Fra Vestre Bolæren. Begravet 10. april 1740, 69 år gammel. Trolovet 26. september 1703 og gift 9. januar 1704 med Marte Nilsdatter Bjørnebu, født ca. 1663. Begravet 11. oktober 1729, 66 år gl. Ingen barn. Ola måtte med i ufreden 1709-20 og tjente hele 10 år på flåten, derfor ble det også armod i hjemmet. Trolovet 27. desember 1729 og gift (2) 23. januar 1730 med Maren (Mari) Hansdatter Bjerkøy, født 1707. 9. desember 1739, 32 år gammel.

Barn:

1.   Berte Olsdatter, døpt 1. juli 1735. 5 ½ år i 1740.[8] Skjebne ukjent.

 

Ole Jonsen Bolæren ble utskrevet som matros i 1711 fra Bjønnes, da 36 år gammel.

 

1713 (12. desember) møtte Marte Bjørnebo på tinget og fortalte at hennes mann Ole Jonsen hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

 

1719 (24. desember) tinglyser Ole Jonsen sin bygselseddel fra Anna Chathrina, salig Mathias Tonsbergs, på Bjørnebu, av skyld 3 pd smør ½ skp mel. Originaldokumentet var skrevet av Mathias Tonsberg og er datert 3. januar 1703.

 

1740 (24. august) er det skifte på gården Bjørnebo etter ektefolkene Ole Jonsen og Maren Hansdatter.[9] Datter: Berte Olsdatter, 5 ½ år gammel. På hennes vegne møter Hans Hansen Bugården, som var hennes mors halvbror.

 

*

 

Jens Sørensen, døpt 27. august 1702 fra Søndre Nes. Begravet 11. september 1778, 77 år gammel.[10] Trolovet 4. november og gift 28. desember 1730 med Live Kristoffersdatter Vestre Ekenes, døpt 9. juli 1710. Død 1. juni og begravet 6. juni 1794, 84 år gammel. (Søster av Anne Kristoffersdatter på andre halvdel. Bodde da på Ekenes. Først til Østre Nøtterøy, så til Bjørnebu. Da han bygslet bruket her 1740, hadde han en del penger på rente, og kunne derfor kjøpe det, da det ble tilsalgs i 1746. Prisen var moderat, bare 200, men i 1765 måtte han og de andre på Bjørnebu betale kongen 36 daler for å ta vekk gjenkjøpsretten. Jens holdt seg på landjorda, drev som bonde.

Barn:

1.   Maria Jensdatter, døpt 10. november 1731 fra Vestre Ekenes. Trolovet 22. november 1755 og gift med Søren Hansen Føyn.

2.   Ane Jensdatter, døpt 13. desember 1733. Trolovet 31. oktober 1757 og gift med Kristoffer Pedersen Gipø. På Bjørnebu.

3.   Søren Jensen, døpt 8. august 1736. Overtok gården, se nedenunder.

4.   Kristoffer Jensen, døpt 22. oktober 1738. Begravet 5. juni 1755, 16 år gammel.

5.   Helvig Jensdatter, døpt 22. oktober 1741 fra Bjørnebu. Trolovet 10. januar og gift 31. januar 1763 med Hans Hansen Bugården.

6.   Margrete Jensdatter, født ca. 1744. Hun er ikke registrert i kirkeboka som hverken døpt eller konfirmert, men nevnes i skiftet. Død 20. februar og begravet 27. februar 1805 fra Knarberg, 61 år gammel. Trolovet 4. oktober og gift 28. oktober 1766 med Lars Torgersen fra Skaugen under Honerød på Tjøme, født ca. 1741 på Skauen. (Sønn til Torger Guttormsen. Død 21. mai 1771, 68 år gammel. Trolovet 26. mai fra Skarpeborge og gift i juni 1735 med Sissel Jørgensdatter Skarpeborge, død 16. februar og begravet 24. februar 1793, 82 år gammel. På Skaugen under Honerød.) På Østre Movik. Personalia, se Søndre Knarberg under Søndre Nes.

6.   Inger Jensdatter, døpt 20. august 1747. Død ung, ikke registrert i kirkeboka.

7.   Inger Jensdatter, døpt 13. oktober 1749. Trolovet 17. oktober og gift 16. november 1769 med Mikkel Abrahamsen Kjøle.

 

1778 (2. desember) var det skifte på Bjørnebo etter Jens Sørensen. Enken var Live Kristoffersdatter. Barn: 1. Søren Jensen, myndig og på Bjørnebo. 2. Helvig Jensdatter, gift med Hans Jensen Bugården. 3. Margrete Jensdatter, gift med Lars Torgersen Movik. 4. Inger Jensdatter, gift med Mikkel Abrahamsen Kjøle. 5. Anne Jensdatter, død og etterlater 2 sønner: a) Peder Kristoffersen, 20 år. b) Hans Kristoffersen, 20 år.

 

*

 

Søren Jensen, døpt 8. august 1736. Død 9. april på Søndre Smidsrød og begravet 16. april 1807, 72 år gammel av «Alderdoms Skrøbelighed». Gift (1) 19. desember 1762 i Vår Frues Kirke med Berte (Birte) Hansdatter Husvik, født 1745. (Datter til skipper og los Hans Andersen, død 1775, 56 år og Helene Larsdatter Husvik, født 1720. Død 1794. Husvik.) Død 1773, 27 år gammel. Trolovet 27. november 1773 og gift (2) 3. januar 1774 med Oline Hansdatter Søndre Føyn.

Hadde fra 1764 bare en part, men fra 1768 hele. Seilte med briggen Ebeneser som han eide part i, men hellet var så som så. Delte jordveien med sønnen i 1794, og solgte fra Myra i 1795. Endelig skjøter far og sønn i 1804 sine parter til Kristen Agerup for 2600 riksdaler.

Barn i første ekteskap:

1.   Anne Sørensdatter, døpt 11. desember 1763. Begravet 30. desember 1763, 3 uker gammel.

2.   Anne Sørensdatter, døpt 21. juli 1765. Begravet 30. januar 1766, ½ år gammel.

3.   Anne Sørensdatter, døpt 23. november 1766. Gift 11. januar 1785 «Med Kongl. allernaadigste Tilladelse af 10de Dec. 1784 Hjemme i Huuset ægteviede» med skipper Anders Andersen Søndre Smidsrød og kom dit.

4.   Jens Sørensen, døpt 27. oktober 1768. Trolovet 25. januar og gift 26. februar 1793 med Inger Andersdatter Bjørnebu. (Datter til Anders Kristensen og Sibille Hansdatter.) Død 20. juli på Søndre Føyn og begravet 24. juli 1830, 62 ½ år gammel. Drev en part, men solgte samtidig som faren. Søren seilte med en sjalup. Jens Sørensen Søndre Føyn døde 10 juni av brystsvakhet og ble begravet 16. juni 1807, 40 år gammel. Skipper. Ingen barn.

5.   Hans Sørensen, døpt 16. november 1770. Begravet 18. august 1771, ¾ år gammel.

6.   Maria Sørensdatter, døpt 20. november 1772. Tjenestepike på Søndre Smidsrød, og ugift i 1801. Ugift ved farens død i 1807.[11]

 

Vi finner disse to familien på Bjørnebu ved folketellingen 1801.

 

Søren Jensen, 65 år, husbonde, i 2 ekteskap, gårdbruker

Olea Hansdatter, 56 år, hans kone, i 1 ekteskap

Anne Andersdatter, 21 år, tjenestepike

Jens Sørensen, 32 år, husbonde, begge i 1ste ekteskap, sjøfarende og gårdbruker

Inger Andersdatter, 33 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap

Helvig Andersdatter, 27 år, tjenestepike

 

 

 

 

Andre halvdel

 

Anders Evensen fra Mellom Kjøle, født ca. 1677 (29 år i 1706). Død 1746, 70 år gl. Gift 1702 med Anne Nilsdatter Bjørnebu, død 1743 over 80 år gl. Se ovenfor. Ingen barn. Anders ble utskrevet som matros i 1711, da 24 år gammel.

 

De har en tjenestedreng i 1706, Ole Mogensen, 18 år, ungkar og født i Nøtterø sogn. Ole Mogensen Bolæren ble utskrevet til matros i 1711, da 23 år. Han var fra Mellom Bollæren.

 

1713 (12. desember) møtte Anne Bjørnebo på tinget og fortalte at hennes mann Anders Evensen hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

 

 

1747 (14. desember) ble det holdt skifte på gården Bjørnebu etter Anders Evensen. Ingen barn, så arvingene var hans søsken: 1. Fullbror Erik Evensen, død og etterlater seg en datter: a) Inger Eriksdatter, gift med Kristen Jørgensen Jareteigen i Slagen. 2. Fullsøster Margrete Evensdatter, død og etterlatt seg en sønn: a) Even Nilsen, bosatt på Mellom Kjøle. 3. Fullsøster Anne Evensdatter, død og etterlatt seg 2 barn: a) Pernille Larsdatter, gift med Lars Kristensen, boende i Aaresunden. Dennes far var avdøde Lars Abrahamsen. B) Inger Kristensdatter, gift med Hans Hansen Bugården. 4. Fullsøster Else Evensdatter, gift med Mathias Torsen Føyen i Tønsberg. Død og etterlot seg en datter: a) Maren Mathiasdatter, 23 år og i Tønsberg.

 

*

 

Hans Nilsen Bjørnebu, født ca. 1703 på Østre Kjøle. Begravet 22. mai 1743, 40 år gammel.

 

1743 (29. juni) var det skifte på Bjørnebu etter Hans Nilsen. Enken var Anne Kristoffersdatter. Barn: 1. Nils Hansen, 6 år. 2. Live Hansdatter, 17 år. 3. Anne Hansdatter, 9 år. Døtrenes formynder var Hans Hansen Søndre Føyen.

 

 

1778 (29. april) var det skifte på Bjørnebo etter Maren Hansdatter. Enkemannen var Jørgen Hansen. Barn: 1. Margrete Jørgensdatter, 7 år og hos faren. 2. Anne Marie Jørgensdatter, 5 år og hos faren. 3. Karen Jørgensdatter, 2 år og hos faren.

 

Bruk ?

 

Ola Anderssøn 1763-73, var født i Gurerød 1734, hadde 1759 egtet Lisbet Sørensdatter Horperød. Da hustruen døde 73, egtet Ola enken Helvig Kristoffersdatter Oterbæk, solgte bruket og flyttet til Oterbæk. Se der.

 

 

 

 

Uplassert under Bjørnebu

 

Else Andersdatter Bjørnebu, født i Sem 1785. Død 1872. (Datter til Anders Iversen og Ingeborg Olsdatter. På Tveitan i Sem.) Trolovet 23. november 1811 og gift 3. januar 1812 med ungkar og avskjediget soldat Ole Andersen fra Mellom Adal i Borre. Hun må ha vært tjenestepike her. De flyttet til Mellom Sem i Borre, der de fikk barn.

 

Søsteren

Oline Andersdatter Bjørnebu fra Tveitan i Sem. Trolovet 11. august 1811 og gift 3. januar 1812 med Christen Nilsen, døpt 24. november 1786 fra Søndre Årøy. De overtok Grimestadstranden. Trolig tjenestepike her.

Deres foreldre også i Grimestadstranden fra 1801.

 

Fjærholmen – Bjørnebo eiet – Nordre Føyn eiet

 

Fjærholmen må være det samme som kalles Bjørnebo eiet, og ved ett tilfelle også Nordre Føyn eiet. Ingen nevnes her ved folketellingen 1801, men den første brukeren har en sønn som trolig er født her allerede i juli 1800, så det kan ha vært folk her før 1800.

 

Fra før 1800-etter 1846.

 

Nils Andersen, født ca. 1764. Død 13. desember og begravet 19. desember 1808, 44 år gammel. Trolovet 1. mai fra Gryte og gift 8. juli 1791 i Stokke med Olea Nilsdatter, da på Mellom Borge. Død 21. februar og begravet 26. februar 1841, 81 år gammel.

Barn:

1.   Petronelle Nilsdatter, døpt 11. desember 1791 fra Sjuestokk i Stokke. Konfirmert 7. mai 1812. Død 24. februar og begravet 3. mars 1842, 49 år gammel. Hun kalles Pige da og er vel ugift.

2.   Nils Nilsen, døpt 14. mai 1795 fra Vår Frues kirke. Gift 11. desember 1829 med Anne Fransdatter Bjønnes. Matros. Fiskerkone og fattiglem Anne Fransdatter Fjerholmen døde 2. april og ble begravet 4. april 1875.

      Barn:

  1. Gunhild Nilsdatter, født 5. mai og døpt 13. mai 1830 fra Kjølelunden. Død 3. desember og begravet 9. desember 1846, 16 år gammel
  2. Nils Nilsen, født 25. august og døpt 2. september 1832 fra Fjærholmen. Død 22. april og begravet 29. april 1845, 12 ½ år gammel.

Anne ble gift (2) 2. januar 1837 med Skomaker Nils Kristensen, fra Fjærholmen. Skal være født i 1805 i Ribe i Jylland og ble kalt «Juten» (Jyden). Det må imidlertid være han den skomaker Nils Kristensen som flytter inn i sognet 1836, da 31 år gammel, og da står det at han er født i Sverige. Men i folketellingen 1865 står det at han er født i Holstein.

Barn:

      3.   Christiane Nilsdatter, født 8. april og døpt 27. april 1836 fra Fjærholmen.

      4.   Frantz Bjønnæss Nilsen, født 22. mai og døpt 28. juni 1840 fra Fjærholmen. Gift 21. februar 1863 med Randine Hansdatter, født i Lier. (Datter til møller Hans Olsen Vivestaddalen og Helvig Mortensdatter. På Buer.) De er på Buer i 1865.

      5.   Adolph Hedegaard Nilsen, født 11. desember 1842 og døpt 10. januar 1843. Død 16. juli og begravet 23. juli 1845 2 ½ år gammel.

      6.   Niels Adolph Nilsen, født 28. juni og døpt 7. juli 1846. Hjemmeboende i 1865.

3.   Anders Nilsen, døpt 16. januar 1797 fra Vår Frues kirke.

2.   Anders Nilsen, døpt 5. august 1798 fra Vår Frues kirke. Død 4. mars og begravet 13. mars 1804, 6 år gammel.

3.   Jørgen Nilsen, født 20. juli og døpt 25. juli 1800 fra Bjørnebo (trolig Fjærholmen). Død 3. november og begravet 10. november 1808, 8 ¼ år gammel.

4.   Anders Nilsen, født 27. mai og døpt 2. juni 1804 fra Fjærholmen. Død 2. juli og begravet15. juli 1804, 5 ½ uke gammel.

5.   Anders Nilsen. Død 28. mars og begravet 3. april 1806.

 

Ved folketellingen 1865 finner vi denne familien på Fjærholmen.

 

Nils Kristensen, 61 år, født i Holstein, husfar, gift, stueeier med en liten have og fisker

Anne Fransdatter, 64 år, født på Nøtterøy, hans kone, gift

Nils A. Nilsen, 20 år, født på Nøtterøy, deres sønn, ugift, matros

 

 

*

 

Søren Nilsen Tokenes. Gift 16. februar 1786 «Med Kongl. allernaadigst Bevilling af 4de denne Maaned Hjemme i Huuset ægteviede» med Katharina Maria Andersdatter Søndre Føyn. Først på Tokenes, så på Søndre Føyn. De kom hit mellom 1801-1803.

Barn her:

1. Maren Sørensdatter, født 6. juni 1803 på Bjørnebo eiet og døpt 13. juni samme år.

 

Katarina Maria flytter tilbake til Søndre Føyn, der hun dør i 1825 som enke.

 

 

Fra før 1825-1838.

 

Johannes Jensen Lind, født ca. 1750. Død 5. september på Fjærholmen under Bjørnebu og begravet 11. september 1834, 84 år, 8 måneder gammel. Snekker.[12] Gift.

Barn:

2.   Jens Johannesen Lind, født ca. 1800. Gift 15. desember 1825[13] fra Fjærholmen på Nøtterøy med Inger Helene Hansdatter Hvalø. 37 år gammel i 1838.. Han var matros.

      Barn:

1.      Nils Bailin (Boulin) Jensen, født 13. september 1826 fra Fjærholmen. Tvilling. Faddere: Marte Olsdatter Søndre Føyn, Inger Kristine Hansdatter Steinkløss, Helvig Thomasdatter Søndre Føyn, Nils Henriksen Bjørnebu, Tollef Pedersen Bjørnebu. Død 1. september 1834 på Fjærholmen, og begravet 5. september, 7 år og 11 måneder gammel.

2.      Hans Jakob Jensen, født 13. september 1826 fra Fjærholmen. Tvilling. Faddere: Anne Jensdatter Østre Ekenes, Helvig Hansdatter fra Tønsberg, Lovise Andersdatter Nordre Føyn, Johannes Jensen Fjærholmen, Iver Andreassen Bjørnebu. 12 år i 1838.

3.      Birthe Johanne Jensdatter, født 29. juni og døpt 7. juli 1830 fra Fjærholmen. Faddere: Berte Kristine Nilsdatter Fjærholmen, Ingeborg Hansdatter fra Tønsberg, Helvig Hansdatter fra Tønsberg, Kristen Olsen Vallø, Thomes Olsen Nordre Føyn. 8 år i 1838.

4.      Inger Kristine Jensdatter, hjemmedøpt 20. juni 1834, og døpt i kirken 14. august fra Fjærholmen. Faddere: Anne Maria Trulsdatter i Tønsberg, Ingeborg Hansdatter i Tønsberg, Nilia Nilsdatter Bjørnebu, Kristen Nilsen Vallø, Andreas Iversen Bjørnebu. 4 år i 1838. Gift 23. august 1861 i Tune med Herman Martinius Mikaelsen. (Sønn til Mikael Hansen.)

 

Jens Johannesen Lind flytter, med familien, fra Nøtterøy til Tune sogn, Østfold, i september 1838, da 38 år gammel.

 

Fra 1837/38-etter 1875

 

Fisker Kristen Hansen. Gift 10. desember 1835 med Inger Andrea Ingebretsdatter, født ca. 1812. Begge kalles da Gipøhagen. Matros

Barn:

1.   Maren Kristensdatter, født 13. mai og døpt 20. mai 1836 fra Østre Ekenes eiet.

2.   Ingebret Kristensen, født 20. august og døpt 27. august 1838 fra Fjærholmen.

3.   Hanna Kristensdatter, født 27. mars og døpt 1. april 1840 fra Fjærholmen.

4.   Caroline Kristensdatter, født 26. november og døpt 13. desember 1842.

5.   Mathea Kristensdatter, født 3. september og døpt 12. september 1845 fra Fjærholmen.

6.   Christian Kristensen, født 4. juli og døpt 18. juli 1848.

7.   Jakob Arnt Kristensen, født 19. oktober og døpt 12. ? 1850.

 

Inger Andrea bor på Fjærholmen ved folketellingen 1875 og er da enke.

 

 

Snekker Kristen Jensen. Født ca. 1817 i Rakkestad prestegjeld. (Sønn til Jens Olsen.) Gift 15. april 1845 på Nøtterøy med Berte Andrea Bentsdatter, født 24. april og døpt 30. april 1815. (Datter til Bent Nilsen Lahelle under Vestre Ekenes.)

Barn:

1.   Jens Bernt Kristensen, født 23. april og døpt 11. mai 1845 fra Lahelle under Vestre Ekenes.

2.   Ole Kristensen, født 13. januar og døpt 1. mai 1849 fra Fjærholmen.

 

Familien er på Stokken i Oterbekk i 1865.

 

Fra 1822-etter 1849

 

Baltser Ingebretsen, trolig han som er døpt 17. mai 1787 i Ås i Akershus sogn. (Sønn av Ingebret Hansen.) Død 16. februar og begravet 22. februar 1848, som fattiglem fra Bjørnebo eiet, 63 år gammel. Gift (1) med Sidsel Pedersdatter. Gift (2) 16. juli 1823 på Nøtterøy med Susanne Olsdatter Bjørnebo. Død 10. februar og begravet 17. februar 1842 fra Bjørnebo, 40 år gammel. Gift (3) 16. desember 1842[14] på Nøtterøy med Karen Kirstine Pedersdatter, fra Slagen (Datter til Peder Nilsen.) Bosatt i Stavern i første ekteskap. Ved andre ekteskap kalles han fra Nes på Bytangen, så han må ha vært utenom der en tur etter han kom til Nøtterøy, for det er registrert at han flytta inn fra Frederiksværn til Nøtterøy med dato 29. juli 1822. Bodde på Bjørnebu eie som må være Fjærholmen. Matros.

Barn i andre ekteskap:

1.   Nils Baltsersen, født 23. mars og døpt 3. april 1827 fra Bjørnebo. Gift 9. november 1854 med Lovise Eriksdatter Solli. (Datter til Erik Andersen.) Nils Baltsersen Nes eiet døde 26. februar og ble begravet 6. mars 1860.

2.   Andrea Baltsersen, født 22. desember 1828 og døpt 1. mars 1829 fra Bjørnebo eiet.

3.   Bent Baltsersen, født 4. desember og døpt 12. desember 1830 fra Bjørnebo eiet. Død 27. februar og begravet 6. mars 1831, 3 måneder gammel.

4.   Bent Baltsersen, født 8. mars og døpt 11. mars 1832 fra Bjørnebo eiet. Var 36 år, bosatt på Bjørnebu, og ugift ved folketellingen 1865 og «Forsørges af Fattigkassen som Lægdslem». Død 1. mai 1868 og begravet 9. mai.

Barn i tredje ekteskap:

1.   Berte Sophie Baltsersdatter, født 21. september og døpt 3. oktober 1843 fra Bjørnebo. Gift 27. september 1865 med Peter Ernst Larsen, født i Brevik. (Sønn til Lars Larsen). Bosatt i Horten.

2.   Lava (Olava) Baltsersdatter, født 28. januar og døpt 15. februar 1846 fra Bjørnebo. Død 30. mars og begravet 5. april 1869 fra Bjørnebo, 23 år gammel. Ugift.

 

Sønnen fra første ekteskap, se under.

 

Fra 1839-18

 

Ingebret Baltsersen, født 20. februar og døpt 1. mars 1812 i Stavern. (Sønn av Baltser Ingebretsen og Sidsel Pedersdatter.) Gift 2. august 1839 i Borre med Anne Marie Gulbrandsdatter fra Prestegården. Født 8. februar og døpt 17. februar i Slagen. (Datter av Gulbrand Pedersen av Saltverket og Gunhild Nilsdatter.) Død 22. januar og begravet 29. januar 1846, 33 år gammel fra Fjærholmen. Fisker og Matros.

Barn:

1.   Severine Ingebretsdatter, født 29. august og døpt 10. september 1839 fra Bjørneboe eiet. Tvilling.

2.   Bernhard Ingebretsen, født 29. august og døpt 10. september 1839 fra Bjørneboe eiet. Tvilling. Nevnes i folketellingen 1865 som avdød matros fra Knarberg. Han ble begravet 16. januar 1866, 26 år gammel.

3.   Grethe Ingebretsdatter, født 20. februar og døpt 28. februar 1843 fra Bjørnebo. Ugift, tjenestepike og bosatt i Tollbodgaten 50 i 1865.

 

Ingebret ble gift (2) 9. august 1847 med piken Olava Marie Andersdatter fra Tønsberg, da 33 år gammel. (Datter til Anders Hågensen.) Død 31. mai og begravet 6. juni 1855 fra Fjærholmen, 34 år gammel.

Barn:

4.   Anne Helene Ingebretsdatter, født 29. januar 1849 på nordre Føyn eiet.

5.   Anne Olea Ingebretsdatter, født 26. september og døpt 8. oktober 1850 fra Bjørnebo eiet.[15]

6.   Sophie Ingebretsdatter. Død 22. januar og begravet 28. januar 1854 fra Fjærholmen, 1 ½ år gammel.

 

Ingebret ble gift (3) 5. februar 1859 med enken Olava Jonsdatter Meum, da 43 år gammel. (Datter til Jon Olsen.) Ingen barn.

 

Følgende familie på Fjærholmen ved folketellingen 1865.

 

Ingebret Baltsersen, 55 år, født i Stavern, husfar, gift, fisker, stueeier uten jord

Olava H. Jonsdatter, 52 år, født på Nøtterøy, hans kone, gift

Erik Eriksen, 6 år, født på Nøtterøy, oppfostringsbarn, ugift

 

Uplassert under Fjærholmen

 

Konen Ambjør (Amborg) Kristensdatter. Død 31. januar på Fjærholmen under Bjørnebu og begravet 4. februar 1815. Om henne, se Nordre Stokken under Vestre Oterbekk.

 

*

 

Søren Hansen. Død 8. juli og begravet 16. juli 1835 fra Bjørnebo eiet, 1 dag gammel.[1] Rødeboka, side 206. Tidligere kalt 10 løps land 1 skippund malt.

[2] Trolig Nordre Nes, da Søndre Nes på denne tiden var eid av byborgere.

[3] I sønnen Kjeld Paulsens skifte i 1709 nevnes sølvtøy merket: P. H. S. A. K. D. (Paul HenrikSen og Anna KjeldsDatter?)

[4] Fadder 14.7.1707.

[5] Skifteprot. 1, 1700-1715, side 25b.

[6] Nevnt i brorens skifte på Øvre Tanstad 27.2.1702.

[7] Slagen, side 772.

[8] At hun skal ha blitt gift med Jakob Håvaldsen Nedre Tanstad/Bugården må være feil, for hans kone var datter av Ola Guttormsen Nedre Tanstad..

[9] Skifteprot. 6, 1738-46, side 245.

[10] Død på Bugården skriver Lorens Berg, men kirkeboka sier ikke noe om det.

[11] Vi har ei pige Maria Sørensdatter Kolberg, 48 ½, som gifter seg 12. januar 1827 med ungkar og arbeidsmann Mathis Jensen Kolberg, 36 ½ år gammel. Ei enke og fattiglem, Marie Sørensdatter, dør på Koldbergbakken under Søndre Smidsrød 9. april og begraves 14. april 1845, 74 år gammel. Dette kan være vår Mari, uten at det kan bevises. Dog passer ikke alderen når denne Maria gifter seg. Mathis Jensen dør på Søndre Smidsrød-eiet 16. desember og blir begravet 23. desember 1838, 49 år gammel.

[12] Jeg finner en Johannes Jensen Lind, gift med Gift med Synneve Magnusdatter. De bodde i Bergen. Barn: 1.

Johan Henrik Johannesen Lind, født 16. september og døpt 23. september 1798 i Korskirken i Bergen. 2. Johan

Mikael Johannesen, født 16. april på Skeje, og døpt 19. april 1808 i Ulvik, Hardanger. Familien er bosatt i

Bergen i 1801.

[13] Han var da 24 ½ år og hun 22 år.

[14] Her står det at Baltser er født i Drøbak, mot før i Stavern.

[15] Her kalles moren feilaktig Olava Olsdatter.