Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

MYRA

Gårdsnr. 16

 

Bruket Myra ligger midt på Føynlands østside. Det kalles i 1795 et engstykke og lå trolig som utmark under gården Bjørnebu. Det må imidlertid ha ligget hus her tidligere, for vi har brukere her allerede 1772.

 

B r u k e r e

 

Hågen Nilsen. Begravet 1. november 1780, 60 år gammel fra Vår Frues kirke. «Blev jordet i Graabrødre Kirkegaard. NB Fik frie begravelses Muld». Gift med Mari Pedersdatter. Hun kan være den Fattig-læmmen Mari Pedersdatter, som blir begravet fra Vår Frues kirke 25. mai 1805, 64 år gammel. På Lunden under Nordre Smidsrød 1769. I Myra 1772. Flytter til Tønsberg, der de nevnes 1789-90.

Barn:

1.   Mari (Maren) Hågensdatter, døpt 20. august 1769 fra Lunden. Konfirmert femte søndag etter Trinitatis 1790 i Nordre kirke i Tønsberg. Trolig gift 26. mai 1807[1] i Vor Frues kirke i Tønsberg med Artillerist Truls Olsen, født 1777 på Guttulsrød i Nykirke. Husmann under Kaldnes. Personalia, se der.

2.   Jakob Hågensen, døpt 16. februar 1772 fra Myra. Konfirmert første søndag etter Trinitatis 1789 i Nordre kirke i Tønsberg. Begravet 30. april 1805 fra Vår Frues kirke, 34 år gammel. «Jordsatt paa Graa Brødre». Matros.

3.   Nils Hågensen, døpt 7. april 1775 i St. Laurenti kirke. Faren kalles arbeidsmann. Bosatt hjemme i 1801, ugift og matros.

4.   Peder Hågensen, døpt 7. april 1779 i Vår Frues kirke. Begravet 26. august 1782, barnet Peder Haagensen, 3 ½ år gammel. Mor: Enken avgagne Haagen Nilsens Maria.

 

I Folketellingen 1801 finner vi i Møllebakken 207 i Tønsberg

 

Mari Haagens, 60 år, logerende, enke av 1ste ekteskap, fattigkassen

Nils Haagensen, 22 år, sønn, ugift, matros.

 

*

 

Ukjent om noen bodde her i årene 1773-1795.

 

*

 

I 1795 solgte Søren Jensen, Nordre Bjørnebu, et engstykke Myren (senere Matrikkelskyld 20 sk., eller 82 øre) for 200 rdl. til Nils Kristoffersen Bjørnebu, som solgte samme år for 300 rdl. til svogeren.

 

Tollef Pedersen, døpt 27. juli 1760[2]. Enkemd, Fledføring” Tollef Pedersen Bjørnebo døde 17. mars og ble begravet 23. mars 1835, 77 år gammel. (Sønn til Peder Sigfridsen og Karen Pedersdatter. På Valberg under Fossnes i Arnadal.) Trolovet 4. juni og gift 15. oktober 1787 med Anne Maria Kristoffersdatter Bjørnebu (bruksnr. 12). Død 16. november og begravet 3. desember 1824, 58 år gammel. Tollef er på Søndre Føyn når de gifter seg.

Barn:

1.   Karen Tollefsdatter, døpt 31. oktober 1787 fra Bjørnebu. Død 11. februar og begravet 18. februar 1811, 23 år gammel.

2.   Kristine Tollefsdatter, døpt 26. juli 1790 fra Bjørnebu. Død 6. august og begravet 13. august 1790, 3 uker gammel.

3.   Anne Tollefsdatter, døpt 12. mars 1793 fra Langelykken under Søndre Føyn. Tvilling. Død 23. juni og begravet 28. juni samme år 15 uker gammel.

4.   Kirsti Tollefsdatter, døpt 12. mars 1793 fra Langelykken under Søndre Føyn. Tvilling.

      Gift 26. desember 1817 med Anders Tommesen fra Kirkebakken på Tjøme. Overtok Myra. Se nedenunder

5.   Anne Tollefsdatter, født 18. oktober og døpt 26. oktober 1797 fra Myra. Gift 4. desember 1824 med ”tjenestekarlMartinius Olsen fra Ås i Sem, født ca. 1806. Død 1869, 75 år gammel. De bodde i Myra.

      Barn:

      1.   Martine Martiniusdatter, født 1822 i Myra. Gift 31. august 1847 med sjømann Olaus Andreassen, født 1819 i Sverige. Død 1881 på hospital i New York. På bruksnr. 2 i Myra.

6.   Kristine Tollefsdatter, født 10. desember og døpt 15. desember 1801. Død 12. november og begravet 18. november 1813, 12 år gammel.

7.   Berte Maria Tollefsdatter, født 17. november og døpt 23. november 1806. Gift 6. desember 1829 med matros Hans Simonsen Gravningen på Tjøme.

8.   Torine Maria Tollefsdatter, født 30. mai og døpt 6. juni 1812. Gift 3. januar 1839 i Stokke med smed Anders Jensen Øde-Brøholt i Stokke.

 [1] Forlovere: Nils Olsen Fanøe og Jahn Friderich Jakobsen.

[2] Skifte etter moren på Fossneseie, Arnadal 1796.