Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NORDRE FØYN

Gårdsnr. 18

 

E i e r e

 

Bjørn” Presterød som da er Bjørgulv Arvesen på Presterød i Slagen, hadde et pant i Nordre Føyen i 1619-1620. 1620: ”Sametid tog Biøren presterød som satte pant i føenn Nørdre schylder aarligen til Kong. Majests: all gaarden 1 ½ løb smør ½ shipund Malt udj første tage giffuetpendinge 4 daler.” Hvor stort pantet er står ikke. Hele gårdens skyld var da på 2 løp smør og ½ skippund malt.

Lensmann Jørgen Kristensen Gulli leverte inn en panteobligasjon på Nordre Føyn til tinglysing 1725, der det står at Claus Jakobsen, den 16. april 1721, hadde lånt 200 riksdaler av Hr. Magister Thomas Gerner. Gården skylder årlig 3 bismerpund smør 3 lispund tunge. Det er avskrevet 100 riksdaler som ble betalt 28. september 1723.

 

B r u k e r e

 

Ellef Føyn. Nevnt 1593-1604.

 

*

 

Peder Føyen, nevnt 1605-1622. Står som eneste eier ved Landskatten Martini 1622. Nevnt 1625. Peder Føyn betaler holdning 1611-12 av 1 ½ løp smør og ½ pund malt. I 1616/17 solgte han ospetrær til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 6 skilling.

Barn:

1.        Børge Pedersen, nevnt 1618-1649. På halve gården. Se nedenunder.

 

 

½ gården

Fra 1618

 

 

Børge Pedersen Føyen, nevnt 1618-1649. Han betalte første tak på gården i 1618, av 1 ½ løp smør ½ skp malt, som hans far Peder Føynoploed”. Ved Drengeskatten i mars 1636. I koppskatten 1645 betaler Børge Føyn for seg, sin kone, enken og en tjenestepike – 1 ort 8 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Børge Føen till Ko. Ma. smør 3 bispd., maldt ½ skippd. (Er) 1 ½ skippd. Kongl. Mayt. bøxsellen. Skatt 3 dr.”

 

½ gården

Fra ca. 1618/19

 

Ola Aslaksen. Nevnt 1619 som bruker av halve Føyen. Det samme i 1620 da han skylder til Kong Majest. årlig av 1 ½ løb smør ½ skippund malt og betalte 12 daler. Ola Nordre Føyn, nevnt 1628-32. Ved landskatten 1640 står Oluf Føyn. Fra 1640 enken Føyn. I koppskatten 1645 betaler Børge Føyn for seg, sin kone, enken og en tjenestepike – 1 ort 8 skilling. Betalte tredjeårstake 1637 på ½ skp malt 1 løp smør. Dette bruket ligger øde i 1661.

 

*

 

 

 

½ gården

 

Sønnik (Sennich) Andersen, født ca. 1595 (70 år i 1665). På Øvre Skjerve ca. 1636-1660. På Nordre Føyn fra 1661 og i flere år framover. Han overtok senere driften av hele gården. Familie, se Øvre Skjerve. I 1661 står det at Sennich bruker halve gården og at den andre halvparten står øde. Skyld over hele gården er 4 ½ pund smør og 19 lispund malt av Kronens og St. Olavs klosters gods til Tunsberg lens jordebok som benevnte Ambjørn Lauritsens arvinger med bygsel og ½ daler fornødspenger i forsikring har. Skouff til smaalast”.

 

*

 

Hele gården

 

Hans Kjølsen, nevnt 1674. Fra Hotvet i Sandeherred.[1] Tilbake og drev Hotvet et par år sammen med broren Ola.

 

*

 

Hans Knutsen, født ca. 1646 (19 år i 1665). Begravet 19. oktober 1690. Gift med Anne Torsdatter Vestre Berg i Ramnes. Død før 1689. Det nevnes en Hans i 1679 og i 1680-åra. Trolig Hans Knutsen. I 1679 måtte Hans Nordre Føyn betale 5 daler 3 ort 5 skilling i resterende skatter. 1691 betalte Hans Nordre Føyn resterende skatter og avgifter på 1 daler 20 skilling. Nordre Føyn var da en tredingsgård. Bruker i 1686.

Barn:

1.    Tord (Tore) Hansen, født ca. 1648. Begravet 11. april 1724, 76 år gammel.[2] Gift med

Live Mattisdatter. Begravet 16. april 1737 på Nordre Føyn, 93 år gammel.[3] Denne alderen er vel en del år feil. Bruker på Torød fra ca. 1685 fram til 1690, da de overtar halve gården her.

2.  Maren Hansdatter. Gift 30. juni 1687 med Rasmus Knutsen Nordre Bjune i Ramnes. Kom til Bjune i Ramnes står det i kirkeboka. På skiftet i 1705 får vi vite at han hadde reist fra bygda for mange år siden ”i sinnets forrykkelse”. Ingen barn. Mari sies å være fra Øvre Klopp i Ramnes, men det riktige er at hun var niese til ekteparet på Øvre Klopp.

3.  Torstein Hansen, født ca. 1661 (45 år i 1706) i Sandeherred. Soldat i 1686 for gårdene Bjørnebu, Nordre Føyn og Sevik. Trolovet 26. juni og gift 22. oktober 1691 med Tore Sørensdatter Vestre Oterbekk, død 1745, 76 år gammel. Det står i 1691 at de bor på Husøy. De har nokk samtidig drevet halve Nordre Føyn, for i 1692-1703 kalles de Føyn. Flyttet til Husøy i 1705 og kalles da Nordre Føyn.

 

På skiftet etter Rasmus Knutsen og Maren Hansdatter på Nordre Bjune i Ramnes 5. november 1705, får vi vite at Rasmus eneste arving er hans bror Anders Knutsen. De må derfor begge to trolig være sønner av Knut Andersen Nordre Bjune. Anders kom til Lille Guåker i Botne.

I skiftet står det følgende under posten gjeld: ”Qvinden Maren Biufne angifver at være skyldig til hindes 2de brødere Tore og Tosten føen for Laandte Penge – 4 daler.” De fikk utlagt følgende: En messing lysestake – 1 ort 8 skilling. 1 kiste – 1 ort. 2 spann – 12 skilling. 1 s(t?)and tønne – 4 skilling. 1 børde på loftet – 2 ort. 1 sengeklede – 2 ort. 1 par strie laken – 1 ort. Dette ble til sammen 2 riksdaler.

Rasmus pårørende var Lars Jakobsen Mellom Jare, død 1706 (gift med Anne Rasmusdatter, d. 1733), Kristoffer Evensen Horn og Halvor Kirkevoll, sier Ramnes bygdebok, men jeg vet ikke hvor disse opplysningene kommer fra. Ikke fra skiftet i 1705 i alle fall.

 

Heretter er gården delt.

 

Nordre Føyn

Første halvdel fra ca. 1690/91

Bruksnr. 1

 

Tord Hansen, født ca. 1648 (58 år i 1706). Begravet 11. april 1724, 76 år gammel.[4] Gift med Live Mattisdatter. Begravet 16. april 1737 på Nordre Føyn, 93 år gammel.[5] Denne alderen er vel en del år feil. Bruker på Torød fra ca. 1685 fram til 1690, da han overtok en halvpart her. I sine yngre år hadde han tjent 14 år som soldat.

Barn:

1.   Anne Torsdatter. Trolovet 4. januar og gift 16. februar 1707 med Peder Håkonsen Tanstad. På Øre

2.   Matthias Torsen, døpt 24. november 1686 fra Torød. 19 år og ungkar i 1706. Død 18. mars 1756. Skifte 29. juni 1758. Gift (1) 1718 med Else Evensdatter Mellom Kjøle. Død 1723 i Tønsberg og skifte 21. april 1724. Overtok etter faren. Borger i Tønsberg med bevart Borgerbrev i 1720. Mathias (Mathis) Tordsen (Toresen) Føen, borger med bevart borgerbrev 1720, har en halvpart i en skute og seiler med den på Danmark, utfører små trelast, bringer tilbake kornvarer som han holder en ringe husnæring med 1722, lignet 1729 til rd 9-2. De bodde i Nedre Langgaten i Tønsberg. Gift (2) med Ellen Guttormsdatter Østre Kjøle. Skifte 2. mai 1731. Gift (3) med Karen Maria Bentsdatter Winter.[6] Skifte 11. november 1761-18. februar 1762.

      Barn i første ekteskap, 1-2 og i andre 3-5 og i tredje 6:

      1.   Maria Mathisdatter. 2 år og 1 måned i 1724. Gift med Kristen Torsen. Skifte 29. april 1743. Gift (2) med Johan Koch Lorange.

      2.   Elias Mathisen. 13 måneder i 1724. Død før 1731.

      3.   Samuel Mathisen. 4 år i 1731. 28 år i 1758.

      4.   Elias Mathisen. 6 år i 1731. 30 år i 1758.

      5.   Else Mathisdatter. 25 år i 1758.

      6.   Thomas Mathisen. 12 år i 1758. 15 år i 1761.

3.   Live Torsdatter, døpt 27. februar 1689 fra Torød. Gift 1722 med Hans Torgeirsen Rubberød, døpt 16. oktober 1686. Overtok andre halvdel.

4.   Ole Torsen, døpt 1. november 1693 fra Føyn. 13 år i 1706. Skipper. Død 1742. Skifte 23. mai – 7. september 1742. Gift 6. februar 1721 med Åse Jørgensdatter Bergan. Skifte 7. januar – 6. april 1746. Bodde i Tønsberg. Borger. Ole Tordsen Føen, også kun kalt Ole Føen, farer til sjøs med sin bror, Mathis Tordsen Føen, bruker å selge øl og brød 1722, lignet 1729 til rd 6-0.

      Barn:

1.      Anne Olsdatter. Gift med Hans Brandt i Kjøbenhavn. Ei datter Magdalena Cathrine Brandt i 1756.

2.      Maria Olsdatter. 18 år i 1742. Gift før 1746 med smed Peder Olsen Gjedde i Tønsberg, født ca. 1722. (Sønn til husmann Ole Pedersen Gjedde på Holmen under Jarlsberg og Berte Hansdatter.)

3.      Henrik Olsen. 16 år i 1742. 20 år i 1746. Død 22. august 1754 på Batavia Hospital. Skifte 22. april – 9. desember 1756.

4.      Elias Olsen. 11 år i 1742. Død 22. august 1754 på Batavia Hospital. Skifte 22. april – 9. desember 1756.

5.      Lisbet Kirstine Olsdatter. 7 ¼ år i 1742. 11 år i 1746. Gift med Anders Olsen Nørvig. 28 år i 1759. (Sønn til Ole Amundsen Nørvig og Jesse Andersdatter i Vår Frues kirkesogn i Tønsberg.)

      Åse gift (2) med Mads Nilsen Holbech. Ingen registrerte barn.

 

I et brev, datert Fon den 15. august 1720 leser vi at Henrik Simensen Knapstad i Undrumsdal, Tord Simensen Grefsrød i Botne, Simen Simensen på Hafvan i Våle, Aksel Simensen på Nordre Bjune i Ramnes, Live Henriksdatter, salig Engebret Tollefsens enke, boende på (store) Fon i Fons anneks, Tord Hansen Føyn på Nøtterøy, Petter Sørensen Bjune i Ramnes sogn på sin hustru Maren Hansdatters vegne, Aksel Andersen Bagstevold i Våle sogn, Hans Jensen boende på Berg i Våle på min hustru Marte Akselsdatters vegne, Lars Kristensen (Store) Fon på min hustru Mari Akselsdatters vegne, Ole og Håvald Siulssønner Kjær i Sem sogn, Lars Olsen Jahre på min hustru Maren Siulsdatters vegne og Ole Larsen Solberg i Borre sogn på min hustru Maren Siulsdatter den yngres vegne solgte og skjøtet gården Vestre Berg med alt underliggende til sitt søskenbarn Peder Hovelsen Vestre Bjune. Dette var deres odel. Han selger partene samme år.

Monsr Claus Jakobsens bygselseddel til Tor Hansen på gården Nordre Føyn, som skylder etter den gamle Matrical 4 ½ bismerpund smør 10 lispund tunge. Datert Gulli tingstue 28. april 1722.

*

 

Matthias (Matthis) Torsen, døpt 24. november 1686 fra Torød. Gift (1) 1718 med Else Evensdatter Mellom Kjøle. Død 1723 i Tønsberg og skifte 21. april 1724. Overtok etter faren. Borger i Tønsberg med bevart Borgerbrev i 1720. Mathias (Mathis) Tordsen (Toresen) Føen, borger med bevart borgerbrev 1720, har en halvpart i en skute og seiler med den på Danmark, utfører små trelast, bringer tilbake kornvarer som han holder en ringe husnæring med 1722, lignet 1729 til rd 9-2. De bodde i Nedre Langgaten i Tønsberg. Gift (2) med Ellen Guttormsdatter Østre Kjøle. Skifte 2. mai 1731. Gift (3) med Karen Maria Bentsdatter Winter.[7] Skifte 11. november 1761-18. februar 1762. Borger i Tønsberg.

Barn i første ekteskap:

1.   Live Matthisdatter, døpt 23. oktober 1718.

2.  

3.   Maria (Maren) Mathiasdatter, født 1722. Gift (1) 1740 med Kristen Torsen Langø. Gift (2) 1748 med Johan Kristoffersen Lorang Kock.

      Barn:

      1.   Else Katrine Torsdatter Langø, født 1743. Gift med Anders Dreyer (Lange-ætten).

      2.   Johan Kristian Koch, født 1750. Skipper og reder. Kom til Ramdal.

4.   Elias Mathisen. 13 måneder i 1724. Død før 1731.

Barn i andre ekteskap:

5.   Elias Mathiassen Føyn, født 1726. Død 1755. Gift 1756 med Anne Lemvig fra Åsgårdstrand (Datter til handelsmann Kristian Lemvig og Anna Lorensdatter).

      Barn:

      1.   Mathias Eliasen Føyn

      2.   Kristian Eliasen Føyn

      3.   Eilert Eliasen Føyn

      4.   Mathea Iselina Eliasdatter Føyn

      5.   Anne Klarine Eliasdatter Føyn

      6.   Karen Maria Eliasdatter Føyn

6.   Samuel Mathiassen Føyn, født 1727. Død 1786. Gift 1754 med Katarina Lemvig fra Åsgårdstrand.

      Barn:

      1.   Mathias Samuelsen Føyn, født 1756. Død 1820. Gift 1785 med Katarina Elisabet Omsted (se Teie).

      2.   Andreas Samuelsen Føyn, født 1759. Død 1830. Gift 1785 med Marthe Helene Strand. (Enke etter Jakob Stoltenberg).

      3.   Laurentius Samuelsen Føyn, født 1772. Død 1813. Gift med Bente Maria Ager fra Aker i Sem, født 1781. Død 1842. Blant deres barn: Svend Foyn, født 1809.

      4.   Anne Maria Føyn, født 1767. Gift 1788 med kjøpmann Sti Harris.

      5.   Katrine Elisabet Føyn, født 1771. Gift 1799 med kjøpmann Nils Bull.

7.   Else Mathiasdatter Føyn, født 1731. Gift 1757 med Børre Brink Lahn.

8.  

9.  

10.

11.

12. Tomas Mathiassen Føyn, født 1744.

 

1724 (1. april) ble det holdt skifte i Nedre Langgate i Tønsberg etter Else Evensdatter.

1731 (2. mai) ble det hold skifte i Nedre Langgate etter Ellen Guttormsdatter

 

*

 

Ola Amundsen, født ca. 1711. Jubel enkemand” Ole Amundsen Nordre Føyn døde 2. november og ble begravet 28. november 1799, 88 år gammel. (Sønn til Amund Olsen Høkli, død 1724, og Barbara Andersdatter, født ca. 1674 på Fjell på Nesodden.) Trolovet 2. desember og gift 29. desember 1734 med Helvig Rasmusdatter Mellom Smidsrød. Hun kalles Jubel-hustru når hun dør 13. februar og blir begravet 19. februar 1792, 77 år gammel fra Nordre Føyen. Fra 1734-1743 bosatt på Lunden under Nordre Smidsrød. På halvparten av andre halvdel Smidsrød fra 1743 og flyttet i 1756 til Nordre Føyn. Ola kalles Bakken når han gifter seg.

Barn:

1.   Amund Olsen, døpt 26. oktober 1738 fra Lunden. På Nordre Smidsrød, se andre halve halvdel.

2.   Barbra Olsdatter, døpt 14. november 1740. Trolovet 7. januar og gift 29. januar 1765 med Søren Jansen Østre Elgestad. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Helene Olsdatter, døpt 25. august 1743 fra N. Smidsrød. Begravet 16. april 1748 fra Nordre Smidsrød, 4 ½ år gammel.

4.   Anne Olsdatter, døpt 12. oktober 1745. Trolovet 29. oktober og gift 20. november 1770 med Kristen Sørensen Øde-Bærevar i Stokke.

5.   Helene Olsdatter, døpt 14. desember 1749. Trolovet 21. oktober 1771 og gift 7. februar

      1772. med sjømann Henrik Jonsen Nedre Råel i Slagen, født 1749.

6.   Rasmus Olsen, døpt 1. mai 1752. Kom til Bugården.

7.   Thomas Olsen, døpt 4. august 1754. Bodde i 1801 i Svelvik. Var i andre ekteskap med Marte Andersdatter og hadde ei datter. Kalles reservelos. Bruker navnet Føyen.

8.   Engebret Olsen, døpt 3. juni 1757 fra Nordre Føyn. Konfirmert 16. oktober 1774. Død 1778, 22 år gammel?????.

9.   Mari Olsdatter, døpt 18. februar 1760. Konfirmert 20. oktober 1776. Begravet 12. oktober 1788 i Svelvik. Trolovet 23. april og gift 12. desember 1782 med Anders Corneliussen Nordre Nes døpt 17 mai 1758. De flytter trolig også til Svelvik. Anders ble forlovet 3. desember 1788 i Svelvik og gift (2) 1789 i Svelvik. Han får en sønn Mathias Føyen i Svelvik.

10. Ole Olsen, døpt 27. juni 1762.

11. Anders Olsen, døpt 27. juni 1762. Konfirmert 20. oktober 1776.

 

*

 

Søren Jansen Østre Elgestad. Trolovet 7. januar og gift 29. januar 1765 med Barbra Olsdatter Nordre Føyn., døpt 14. november 1740.

 

Andre halvdel

 

Torstein Hansen Føyn, født ca. 1661 (45 år i 1706). Trolovet 26. juni og gift 22. oktober 1691 med Tore Sørensdatter Vestre Oterbekk, død 1745, 76 år gammel. Det står i 1691 at de bor på Husøy. De har nokk samtidig drevet halve Nordre Foyn, for i 1692-1703 kalles de Føyn. Flyttet til Husøy i 1705

Barn døpt på Nøtterøy:

1.   Hans Torsteinsen, døpt 6. september 1692. Død på en Danmarksreise i 1733. Gift med Karen Madsdatter, Bodde i Tønsberg.

2.   Anders Torsteinsen, døpt 2. september 1694. Gift 1727 med Ingeborg Pedersdatter Husøy. Bodde i Frebergsvik i Nykirke.

3.   Anne Torsteinsdatter, døpt 10. august 1697. Død 1718.

4.   Nils Torsteinsen, døpt 31. august 1700. Gift 1727 med Marta Iversdatter. Bodde i Tønsberg.

5.   Søren Torsteinsen, døpt 29. juli 1703. Død 1721.

Barn født i Slagen:

6.   Margrete Torsteinsdatter, født 1709. Død 1737.

 

Tores far: Søren Hansen, døde på Nordre Føyn og begravet 23. januar 1704, 81 år gammel herfra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre halvdel

 

Hans Torgeirsen Rubberød, døpt 16. oktober 1686. Død 1763. Gift (1) 1722 med Live Torsdatter, døpt 27. februar 1689 fra Torød. Død 1745. Gift (2) 1747 med Kari Jørgensdatter Strengsdal. Under ufreden 1709-20 tjente han ti år på flåten. – Hans Torgersen overrasker i 1731 ved å kjøpe hele Nordre Føyn etter Klaus Jakobsen Brandt som hadde eid den siden 1721, men som nå var død. Prisen var 220 riksdaler, og han fikk lånt 100 av prost Gerner i Tønsberg. Hans solgte dog straks halve gården til svogeren sin, Mattis Torsen, og siden satt han noenlunde velberget med resten.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Hansen, døpt 16. oktober 1723. Se bruk 3 nedenfor.

2.   Tor Hansen, døpt 28. juni 1725. Gift 1751 Else Jørgensdatter Strengsdal; bodde paa Gaasø.

3.   Søren Hansen, f. ca. 1728. Gift 1755 Maria Jensdatter Bjørnebu; flyttet til Tønsberg (se ellers Mellem-Kjølø).

4.   Tomas Hansen, døpt 27. desember 1730. Gift 1756 Mari Henriksdatter Vestre Ekenes og bodde der.

Barn i andre ekteskap:

5.   Live Hansdatter, døpt 10. september 1747. Gift 1777 Tor Arvesen Skjerve.

6.   Friderich Hansen, døpt 13. januar 1749.

6.   Friderica Hansdatter, døpt 15. november 1755. Gift 1780 Nils Ambjørnsen Grøtterød.

 

Hans Torgerssøn hadde ved sin død bare halve jordveien (sønnen Anders hadde resten).

 

 

1745 (18. mars) ble det holdt skifte på Nordre Føyn etter Live Torsdatter. Enkemannen var Hans Torgeirsen. Barn: 1. Anders Hansen, 21 år. 2. Tor Hansen, 19 år. 3. Tomas Hansen, 14 år. Ved skiftet blev det 440 daler til arv.

 

Kari Jørgensdatter ble gift (2) med Søren Anundsen (se nedenfor bruk 3).

 

 

Berte Lovise Andersdatter No. Fø, 29 år. Gift 31. desember 1838 med Styrmann og ungkar Elling Bondesen, Nes på Bytangen, 30 år.

 

Uplassert på Nordre Føyn

 

Frantz Henric Brant fra Mecklenburg ble trolovet fra Nordre Føyn og gift 1. april 1718 på Nøtterøy med Ane Simonsdatter fra Fredrikstad. Han var Korporal på Aria Noce av Mecklenburg.

 

Uplassert under Føyn

uvisst hvilken gård

 

Even Nilsen var tjener på Føyn i 1636.

 

Ragnhild Knutsdatter Føyn, født ca. 1610. Begravet 6. april 1695, 85 år gammel.

 [1] Han nevnes i et arveskifte på Goli i Sandeherred, datert 28. mars 1674, etter Anne Kjølsdatter imellom hennes etterlatte mann Rasmus på Goli og den salige kvinnes søsken, Ola Kjølsen Store Bergan i Sandeherred, Børge Kjølsen Ekenes på Nøtterøy, Anna Kjølsdatter Lingelem i Sandeherred, som er enke, Marte og Maren Kjølsdøttre på Petterød på Nøtterøy

[2] Gunhild Mattisdatter Torød begraves 19. november 1686. Dette var muligens Lives søster. Hun kan også ha hørt til på nabobruket, der Gunhildnavnet siden går igjen.

[3] Lorens Berg, side 328 sier at hun hadde visst to søstre på Øre, Marte og Kirsti. Den siste Kirsti Mattisdatter, død 1731 på Øre, ble gift med Tor Anunsen Øre, død 1729 på Øre. Men det vites ikke hvor kilden til dette utsagnet kommer fra.

[4] Gunhild Mattisdatter Torød begraves 19. november 1686. Dette var muligens Lives søster. Hun kan også ha hørt til på nabobruket, der Gunhildnavnet siden går igjen.

[5] Lorens Berg, side 328 sier at hun hadde visst to søstre på Øre, Marte og Kirsti. Den siste Kirsti Mattisdatter, død 1731 på Øre, ble gift med Tor Anunsen Øre, død 1729 på Øre. Men det vites ikke hvor kilden til dette utsagnet kommer fra.

[6] Broren Gregers Bendtsen bodde i Stathelle ved Brevik i 1761.

[7] Broren Gregers Bendtsen bodde i Stathelle ved Brevik i 1761.