Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SØNDRE FØYN

Gårdsnr. 19

 

E i e r e

 

I 1399 eide St. Olavs kloster i Tønsberg 10 lauper smør "i Feøy sydræ". Krongods fra reformasjonen til ca. 1645, da kongen pantsatte gården til Ambjørn Larssøn i Tønsberg. Den kom 1664 (sammen med nabogårdene) til Kjel Erikssøn. Ca. 1690 til Anders Madssøns arvinger. Etter en av disse, general Tritzschler, ble gården solgt ved auksjon 1719 til etatsråd Wilhelm Gabel. Et par år etter kom den til Mads Gregerssøn, og han skjøter den 1731 til Vincent Stoltenberg som endelig 1759 selger gården til to brukere. Siden selveiergods.

 

B r u k er r e

 

Søren K. Føyn. Nevnt 1593-1618. Søren Fænn” er lagrettemann ved kongehyllingen i 1610. Han har da initialene S. K. i bumerket sitt. Søren Føyn betaler holdning 1611-12 av 1 løp smør og 15 lispund malt. I 1616/17 solgte han sperrer til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 2 1/2 mark. 1618/19 3 tylfter 12 alen granbjelker for 36 skilling.

 

*

 

Hans Olsen Føyn. Nevnt 1617-ca. 1629. Hans Olsen betalte førstetakeFøyn søndre i 1616/17 på 4 daler til kong. May. 1619/20 solgte han 4 favner brenneved til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 16 skilling. I 1621 betaler Hans holdning av 1 løp smør og 15 lispund malt – 1 ½ daler til kongen. Gårdens skyldverdi var 1 løp smør og 15 lispund malt. Står som eneste eier ved Landskatten 1622. Hans Føyn er nevnt igjen ved landskatten 1631. Hans Føyen i 1636. Gift med Mari. Nevnt 1629. Enken Føyen 1632 fram til 1635 ca. 1640. Nevnt i mars 1636 i Drengeskatten.

 

Lensregnkap Nøtterøy 1629

*

 

Knut Hansen, født ca. 1605 (60 år i 1665). I koppskatten 1645 betaler Knut Føyn for seg, sin kone, en dreng og en pike – 1 ort 8 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Knud Føen schylder till Ko. Ma. smør 3 bispd.,  maldt ½ schippd. (Er) 1 ½ skippd. Kongl. Mayt. bøxsellen. Skatt 3 dr.”

Barn:

1.   Hans Knutsen, født ca. 1646 (19 år i 1665). Kommer trolig til Nordre Føyn, der han begraves 19. oktober 1690.

2.   Povel Knutsen, født ca. 1651 (14 år i 1665).

 

En gang mellom 1649 og 1661 ble gården delt i to bruk. I 1661 skyldte Kristen og Knut 3 pund smør og ½ skippund mel, med ½ daler fornødspenger som er av Kronens og St. Olavs klosters gods til Tunsberg Lens jordebok og Ambjørn Lauritsens arvinger med bygsel i pant og forsikring følger. Skouff til smaalast”.

 

Første halvdel

Fra før 1661-ca. 1705

 

Knut Hansen holdt det gående her til etter 1665. Denne halvdelen kan være den som gikk over til nedennevnte Kristen Hansens sønn Hans Kristensen, siden han drev gården sammen med faren noen år som Lorens Berg skriver. Da har denne overtakingen skjedd før 1700 trolig. Så ble den slått sammen med del to etter ca. 1705 eller noe før.

 

Andre halvdel

Fra før 1661-ca. 1705

 

Kristen Hansen, født ca. 1622 (44 år i 1665). Begravet 1. mai 1702, 84 år gammel. Trolig gift med Ingeborg Henriksdatter, født ca. 1628. Død på Søndre Føyn og begravet 27. mars 1705, 77 år gammel. Lagrettemann 1673.

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Kristensen, født ca. 1660. 46 år, ungkar, født på Søndre Føyn og bosatt hos sin bror Hans i 1706. Det er han som ble begravet 14. desember 1736, 77 år gammel og kalles da for gammel mann.

2.   Mari Kristensdatter. Trolovet 17. oktober 1686 og gift 4. januar 1687 med Torgeir Olsen Vestre Ekenes.

3.   Hans Kristensen, født ca. 1666 (40 år i 1706). Trolovet 11. november og gift 29. desember 1691 med Sebille Hansdatter Sem. Se neste bruker.

4.   Amund Kristensen, begravet 14. april 1687.

 

I et dokument fra Tønsberg, datert 20 gbr 1694 får vi vite en del om hans familie[1]:

Søsken:

1. N. N. Hansdatter. Gift med Nils N. N.

    Barn:

1.      Ole Nilsen, død før 1694. Bodde på Oterbekk. Kalles søstersønn av ovennevnte Kristen Hansen.

Barn:

1. Mari Olsdatter. Arvet sin farbror i 1694. Kristen Hansen på Føyn er hennes verge.

2.      Hans Nilsen. Trolig den ”Begraffuen Hans Niellsøn ved Raadstuen” som ble begravet 2. mai 1690, 61 år 4 måneder og 3 dager gammel. Gift 7. januar 1690 i Vår Frues kirke med Lisbet Eliasdatter. Enke i 1694. Begravet 12. mars 1718, 74 år gammel. Fordums borger borger i Tønsberg. Ingen barn.

Stebarna til Denne Hans Nilsen var Hans Robbertsen, borger i Tønsberg og Marte Robbertsdatter.

 

1691 betalte Kristen Søndre Føyn resterende skatter og avgifter på 8 daler 1 ort 13 skilling og odelsskatt på 3 daler 2 ort 18 skilling. Søndre Føyn var da en tredingsgård.

*

Hans Kristensen, født ca. 1666 (40 år i 1706). Begravet 12. Januar 1741, 73 år gammel. Trolovet 11. november og gift 29. desember 1691 med Sebille Hansdatter Sem, født ca. 1664. Begravet 15. mai 1745, 81 år gammel. Hans ble utskrevet som matros i 1711, da 45 år og gift.

Barn:

1.   Ola Hansen Føyn, døpt 14. februar 1693. 14 år i 1706. Skifte 13. – 14. mars 1743. Gift 1. januar 1732 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Anne Maria Hansdatter Råstad, enke i 1743. Om henne, se Søndre Sande. Skifte Borger i Tønsberg. Ole Hanssen Føen, lignet 1729 til rd 0-2. Bosatt i Nedre Langgate i Tønsberg i Vår Frues kirkesogn.

      Anne Maria gift (2) med skipper Ingebret Iversen Øre. Se der.

      Barn:

1.      Katrine Olsdatter, døpt 7. juni 1733 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Faren kalles Føyen og moren Råstad. 9 ½ år i 1743. 24 år i 1756. Trolovet 17. desember 1760 og gift (1) 21. januar 1761 i Vår Frues kirke i Tønsberg med Abraham Isaksen, døpt 22. februar 1732 fra Vår Frues kirke.

Barn:

1.      Ole Abrahamsen, døpt 22. september 1761 fra Vår Frues kirke. Om han står det i 1789 «som de i de sidste 7 Aar intet har hørt fra».

2.      Isak Abrahamsen, døpt 15. juni 1763 fra Vår Frues kirke. Begravet 2. august 1803 fra Vår Frues, 38 år gammel. Gift 28. januar 1790 i St. Laurenti kirke med Johanna Margareta Kristoffersdatter Seelau. «Ægteviede hiemme i Huset. NB. Der blev givet til Kirken 3 m.» Skifte 21.  mai 1798-9. februar 1799. (Datter til bokbinder Kristoffer Seelau og Kirstine.) Skipper.

Barn:

1.     Kristoffer Seelau Isaksen. 9 år på skiftet etter morfaren i 1799.

2.     Abraham Isaksen. 5 år på skiftet etter morfaren i 1799. Konfirmert 1809 i Vår Frues kirke, 15 år gammel,

Gift (2) 7. mai 1800 i Slagen med Ingeborg Jørgensdatter Bang, døpt 29. september 1766. (Datter til Bøkkermester på Saltverket, Jørgen Paulsen (Bang) Husvik, død 1799, 75 ½ år gammel, og Anne Dorthe (Dorthea) Knutsdatter, døpt 2. juni 1726 i St. Laurentii kirke.)

3. Engelbrekt Abrahamsen, døpt 24. juli 1765 fra Vår Frues kirke. Begravet 29. juli 1765, 6 uker gammel står det, men han var da bare 5 dager gammel.

4. Carl Abrahamsen, døpt 29. oktober 1766 fra Vår Frues kirke. Begravet 22. januar 1767, ¼ år gammel.

      2.   Hans Olsen, døpt 14. oktober 1736 i Vår Frues kirke. 6 år i 1743. 21 år i 1756.

2.   Mari Hansdatter, døpt 17. januar 1694. Død 1767 sier bygdeboka, men ikke registrert i kirkeboka. Skal ha blitt begravet på Nøtterøy. Trolovet 17. august og gift 24. oktober 1741 med enkemann Erik Skjøllersen Nordre Velle i Slagen. Ingen barn.

3.   Sebille Hansdatter, døpt 27. oktober 1695. Begravet 20. august 1751, 57 år gammel fra Søndre Føyn. Trolig ugift.

4.   Kari Hansdatter, døpt 31. oktober 1697. Senere skjebne ukjent.

5.   Nils Hansen, døpt 7. februar 1702. 4 år i 1706. Skifte 31. august-1. september 1741. Gift 9. Februar 1735 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Maren Villumsdatter. Skifte 5. juli 1773 – 28. mars 1776. I Tønsberg.

      Barn:

      1.   Sibille Nilsdatter, døpt 15. februar 1736 i Vår Frues kirke. Død liten.

      2.   Willum Nilsen, døpt 15. desember 1737 i Vår Frues kirke. 3 ½ år i 1741. Gift 28. januar 1768 med Susanna Johannesdatter Frost. Skifte 17. august 1773 – 29. februar 1776. Ingen barn.

      3.   Johanne Sibille Hansdatter. 1 år i 1741. Gift med matros Anders Jakobsen. Begge nevnt 1773.

      Maren ble gift igjen med Nils Larsen Tokenes.

5.   Barn, døpt 24. februar 1704. Dette må være Ingeborg Hansdatter. Skifte 17. mai 1773 – 29. februar 1776. Gift med Henrik Kristensen Berg i Tønsberg. Borger.

      Barn:

1.      Hans Henriksen Berg. Skomaker i Tønsberg. Skifte 30. november 1785 – 18. desember 1788. Gift med Anne Eriksdatter Holmen. Død 17. april 1796. Ingen barn nevnes på skiftet 21. mai – 5. oktober 1796.

2.      Jakob Henriksen Berg. Bodde i huset til moren i St. Laurentius kirkesogn. Skipper og borger. Gift med Bodil Heide Klausdatter. (Datter til kjøpmann i Tønsberg Klaus Pedersen og Anne Maria.)

3.      Inger Henriksdatter Berg. Ulykkelig død. Skifte 1. april – 2. april 1788. Gift (1) 1767 med Skipper Jakob Olsen Sundene, Tjøme. Født 1727. Gift (2) 1785 med kjøpmann Johannes Steenberg. Det var oppgivelsesskifte etter ham i 1799, da det sies at han hadde forlatt byen, men han var ennå i live. I første ekteskap fire sønner, hvorav to vokste opp.

6.   Marte Hansdatter, døpt 27. februar 1707. Trolovet 9. november og gift 28. desember 1734 med Nils Halvorsen Torød. Nevnt ca. 1735-skifte 1746.

7.   Kristen Hansen, døpt 7. september 1709. Trolovet 19. januar og gift 9. februar 1734 med Dordi Olsdatter Ulvø, døpt 7. oktober 1708.

8.   Hans Hansen, døpt 14. november 1711. Trolovet 30. september og gift 30. desember 1738 med Anne Nilsdatter Østre Kjøle. Overtok halve gården.

I tillegg her må det ha vært en datter som ikke er registrert døpt på Nøtterøy.

9.   Kirsti Hansdatter. Skifte 14. mai 1787. Hun bodde da hos sønnen og kalles Føyn. Trolovet 28. desember 1722 og gift 16. februar 1723 med Jakob Andersen fra Tinøen i Stavanger. De flytter til Tønsberg. Han har tilnavnet «Laaland».

      Barn, bl.a.

1.      Anders Jakobsen Føyn, døpt 4. oktober 1726 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Faddere:  Ingeborg Bergs, Kirstine Bloch, Jonas Smed, Peder Nilsen, Morten Laursen. Levde 1787. Skipper. Trolovet 7. mars og gift 30. mars 1758 med Susanna Jakobsdatter Næss.

2.      Ingeborg Jakobsdatter Føyn, døpt 10. oktober 1723 fra Søndre Føyn. Trolovet 13. juli og gift (1) 7. august 1764 med enkemann Ole Olsen Husøy. Døde i Tønsberg og skifte 21/10 1774 – 31/10 1776. Om dem, se Husøy, bruk 2. Trolovet 3. desember 1778 og gift (2) 2. februar 1779 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med enkemann Ole Arnesen Nordre Undrum i Sem. Enke etter Ole på skiftet etter moren i 1787. Barn i første ekteskap, men ikke i andre.

2.   Sibille Jakobsdatter Føyn, døpt 15. mai 1734 i Vår Frues kirke. Faddere: Lars Tokenes, Ole Andersen, Andres Holk, Ingeborg Henrik Bergs, Anne Maria Ole Hansen Føens. Gift med Jens Brock. Bosatt i Larvik i 1787.

 

Hans Kristensen hadde i 1706 en husdreng:

 

A. Paul Kristoffersen, 18 år, ungkar og født på Nøtterøy. Han var trolig fra Lindholmen.

 

Gården deles i to bruk.

 

 

Første halvdel fra 1734

 

Kristen Hansen, døpt 7. september 1709. Trolovet 19. januar og gift 9. februar 1734 med Dordi Olsdatter Ulvø, døpt 7. oktober 1708.

Barn:

1.    Hans Kristensen, døpt 14. september 1735. Ble kjøpmann og borger i Tønsberg og kom senere til Ørsnes.

2.    Ane Kristensdatter, døpt 4. desember 1738. Gift 8. november 1766, ”Uden foregaaende Trolovelse og Tillysning efter Kongl. Allernaadigst Bevilling, hieme i Huuest ægteviede” med Rasmus Ingebretsen Øvre Tanstad. Bodde i Tønsberg.

3.    Nillia Kristensdatter, døpt 26. august 1742. Trolovet 6. november og gift 6. desember 1764 med Lars Mattisen Bjerkø.

4.    Helvig Kristensdatter, døpt 31. desember 1746. Gift 13. November 1771 ”Uden foregaaende Trolovelse og Lysning efter Kongl. Allernaadigst Bevilling hieme i Huuset ægteviede”, med Anders Tomasen fra Tønsberg, døpt 27. oktober 1745 fra Mellom Smidsrød. Overtok gården. Se nedenunder.

5.    Susanna Kristensdatter, døpt 26. desember 1749. Gift 17. november 1774 ”Efter Kongl. Bevilling uden foregaaende Troelovelse og Tillysning af Prædikestolen hiemme i Huuset med hinanden ægteviede” med skipper Anders Jensen Bolæren, født 1747, da på Hvaløy. Kom til Tønsberg.

 

*

 

Anders Tomasen fra Tønsberg, døpt 27. oktober 1745 fra Mellom Smidsrød. Gift 13. november 1771 ”Uden foregaaende Trolovelse og Lysning efter Kongl. Allernaadigst Bevilling hieme i Huuset ægteviede”, med Helvig Kristensdatter Søndre Føyn, døpt 31. desember 1746. Se ovenfor.

Barn:

1.    Tomas Andersen, døpt 28. februar 1772 fra Søndre Føyen. Gift 30. mars 1798 md Helvig Sørensdatter Nordre Føyn. Overtok halve gården.

2.    Dorte Andersdatter, døpt 11. april 1774 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Begravet 14. juni 1775 fra Vår Frues kirke, 1 år og 9 uker gammel. Jordet i kirkegården.[2]

3.    Peder Andersen, døpt 6. april 1776 fra Vår Frues kirke. Begravet 19. oktober 1776 fra Vår Frues kirke, 6 måneder og 2 uker gammel.

4.    Peder Andersen, født 1777-1779. Gift 6. januar 1802 med Pernille Andersdatter fra Berganrønningen. Overtok halve gården. Se videre bruksnr. 12.

4.    Christen Foyen Andersen, døpt 30. oktober 1780 i Vår Frues kirke. Begravet 29. oktober 1784 fra Vår Frues kirke, 4 år gammel.

5.    Maren Andersdatter, døpt 5. oktober 1782 i Vår Frues kirke. Gift 19. november 1806 med Gullik Jørgensen Nordre Føyn.

6.    Christen Foyen Andersen, døpt 1. desember 1786 i Vår Frues kirke. Begravet 27. august 1787 fra Vår Frues kirke, 8 måneder gammel.[3]

 

Sønnene Tomas og Peder delte denne halvparten av gården mellom seg i 1802. Se videre bruksnr. 1 og bruksnr. 12.

 

 

 

Søndre Føyn

Bruksnr. 1

Halve første halvdel fra 1802 (1/4)

 

Tomas Andersen Søndre Føyn, døpt 28. februar 1772 fra Søndre Føyen. Gift 30. mars 1798 md Helvig Sørensdatter Nordre Føyn. Overtok halve gården.

 

Andre halvdel fra ca. 1736.

 

Hans Kristensen har drevet denne halvdelen fram til 1736, da den ble overtatt av yngste sønnen.

 

*

 

Hans Hansen, døpt 14. november 1711. Begravet 13. juni 1772, 61 år gammel fra Føyn. Trolovet 30. September og gift 30. desember 1738 med Anne Nilsdatter Østre Kjøle. Død 30. mai og begravet 7. juni 1793, 83 år gammel. Hun døde av alderdom.

Barn:[4]

1.  Sebille Hansdatter, døpt 17. juni 1739. Gift 31. mars 1766 ”Uden foregaaende Trolovelse og Tillysning, efter Kongl. Allernaadigste Bevilling, hieme i Huuset ægteviede”, med Anders Kristensen Gipø.

2.  Anders Hansen, døpt 8. september 1742. Overtok gården, se nedenunder.

3.  Olina Hansdatter, døpt 27. juni 1745. Trolovet 27. november 1773 og gift 3. januar 1774 med Søren Jensen Bjørnebu.

4.  Ole Hansen, døpt 16. mars 1748. Tvilling. Konfirmert 11. mars 1764. Senere skjebne ukjent.

5.  Hans Hansen, døpt 16. mars 1748. Tvilling. Død 3 år gammel skriver Lorens Berg, men kan ikke gjenfinnes i kirkeboka.

6.  Inger Hansdatter, døpt 1. juli 1750.[5] Senere skjebne ukjent.

7.  En sønn. Begravet 12. august 1751. Dette kan være ovennevnte Hans Hansen, uten at vi kan bevise det, da ingen alder er nevnt.

 

*

 

Anders (Andreas) Hansen, døpt 8. september 1742. Skipper. Gift (1) 10. januar 1767 i Strømmen med Ingeborg Sørine Ingebretsdatter, født ca. 1747. Død 17. februar og begravet 25. februar 1785, 38 år gammel på Føyn. Gift (2) 2.desember 1784 på Tangen ved Drammen med enken Engel Lene Roholt.[6] Fadder i 1786. Overtok bruket 1775 for 700 riksdaler. Bruker til 1787. Ingen barn. Han kalte seg Anders Hansen Føyen i de årene han bodde i Strømmen fra 1767-1780.

Barn i første ekteskap:[7]

1.    Katrine Maria Andersdatter, døpt 1. november 1767 i Strømmen.[8] Gift 16. februar 1786 ”Med Kongl. allernaadigst Bevilling af 4de denne Maaned Hjemme i Huuset ægteviede”, med Søren Nilsen Tokenes. Se nedenunder.

2.    Ole Andersen, døpt 6. oktober 1771 i Strømmen. Solgte odelsretten til gården og flyttet ut. En Ole Andersen Bjørnebo er fadder i 1792-98.

3.    Anna Fojen (Føyen) Andersdatter, døpt 22. oktober 1780. Solgte gården til svogeren Søren og flyttet fra bygda.

 

*

 

Søren Nilsen Tokenes. Gift 16. februar 1786 ”Med Kongl. allernaadigst Bevilling af 4de denne Maaned Hjemme i Huuset ægteviede”, med Katrine Maria Andersdatter Søndre Føyn, døpt 1. november 1767 i Strømmen.

Barn:

1.   Ingeborg Sørine Sørensdatter, døpt 12. oktober 1786 fra Tokenes. Gift 17. april 1817 fra Årøysund med Nicolaj Mølbach, døpt 28. november 1789 fra tollstedet Sandodden i Årøysund.

2.   Susanna Sørensdatter, døpt 15. april 1790 fra Søndre Føyn. På Kjøleløkken i 1830. Død 20. august og begravet 28. august 1838, 48 år gammel. Gift 17. desember 1818 med matros Kristoffer Iversen Øvre Kjøleløkken.

3.   Nils Sørensen, døpt 14. oktober 1792. Matros Nils Sørensen Føyn eie døde 7. april og ble begravet 14. april 1864, 72 år gammel. Gift 16. august 1825 med Edvardine Marie Edvardsdatter Christie (Chrystie) fra Bekk i Botne, født 1794. Matrosenken og fattiglemmet Edvardine Maria Edvardsdatter døde 19. november og ble begravet 26. november 1874 fra Søndre Føyn. De bodde på Søndre Føyn eiet og siden på Bjørnebo.

      Barn:

      1.   Søren Nilsen, født 17. oktober 1825 fra Føyn eiet. Ble skipper og reder og ble bosatt i Svelvik.

      2.   Edvard Nilsen, født 3. oktober 1826 fra Bjørnebo. Død 13. januar og begravet 19. januar 1827 fra Bjørnebo, 13 uker gammel.

      3.   Edvard Nilsen, født 26. september 1829. Død 1906. Gift 1863 med Inger Marie Andersdatter Føyn, født 1826. Død 1892. Logerende hos hans farbror og kone i 1865.

      4.   Martin Nilsen, født 28. juni og døpt 3. juli 1831 fra Bjørnebo.

      5.   Nicolai Nilsen, født 9. oktober og døpt 21. oktober 1832. Død 20. desember 1899 i Cape Town, South-Africa. Kom til bruksnr. 17 på Søndre Føyn.

      6.   Kristen Nilsen, født 28. november og døpt 10. desember 1835 fra Nordre Føyn eiet.[9]

      7.   Nils Nilsen.

4.   Anders Sørensen, født 31. juli og døpt 5.august 1795. Gift (1) 26. januar 1832 som matros og ungkar med Susanne Andersdatter Søndre Føyn. Gift (2) 23. Januar 1845 med Marte Marie Bentsdatter Bjørnstad, født i Tønsberg (Datter til Bent Sørensen). Kom til bruksnr. 12 på Nordre Føyn.

5.   Hans Sørensen, født 2. desember og døpt 9. desember 1798. Død 15. april og begravet 22. april 1875. Gift med Else Marie Nilsdatter Bugge, født ca. 1806. Død 11. mai og begravet 18. mai 1875. Matros. Ble stueeier på Bjørnebo.

 

      Ved folketellingen 1865 finner vi på Bjørnebo.

      Hans Sørensen, husfar, matros, stueeier uten jord, tilskudd fra fattigkassen, gift, 70 år

      Elen M. Nilsdatter, hans kone, gift 63 år

      Elen Marie Hansdatter, deres datter, ugift, 36 år

      Bernt Balsersen, forsørges av fattigkassen, lægdslem, ugift 36

      Edvard Nilsen, logerende, matros, gift, 38

      Marie Andersdatter, hans kone, gift, 34

 

      Barn:

      1.   Katrine Maria Hansdatter, født 27. september 1826.

2.   Elen Marie Hansdatter, døpt 17. oktober 1830. Ugift i 1865.

3.   Nils Sørensen, døpt 8. juli 1835. Tvilling. Død 1910 i Sannidal. Gift 1857 med   Elisabet Kristoffersdatter.

4.   Søren Hansen, døpt 8. juli 1835. Tvilling.

5.   Severine Mathea Hansdatter, født 23. juni 1838.

6.   Maren Sørensdatter, født 6. juni og døpt 13. juni 1803 fra Bjørnebo eiet.

 

I 1793 solgte Søren en halvpart av bruket (1/4) for 450 riksdaler til Peder Amundsen (se videre under bruksnr. 5). Sin gjenværende 1/4 part av gården solgte Søren i 1800 til Anders Sørensen. De fikk det videre bruksnr. 8.

 

Søndre Føyn

Bruksnr. 12

Halve første halvdel fra 1802 (1/4 part)

 

Peder Andersen, født 1777-1779 på første halvdel. Død 4. september og begravet 12. september 1809, 32 år gammel. Skipper. Gift 6. januar 1802 ”Med Kongel. Tilladelse af 6te Dec. f. A. egteviede hjemme i Huuset” med Pernille Andersdatter Berganrønningen, døpt 8. november 1778. 23 år i 1801. Død 6. juni og begravet 13. juni 1829, 52 1/2 år gammel.

Barn:

1.  Anders Pedersen, født 22. april og døpt 29. april 1802 fra Søndre Føyn. Død 23. juni og      begravet 29. juni 1803, 1 1/4 år gammel.

2.  Helvig Pedersdatter, født 30. november og døpt 6. desember 1803. Gift 1829 med   styrmann Ole Hansen fra Bjønnes og kom til bruksnr. 6 på Søndre Føyn.

3.  Olene (Oline) Pedersdatter, født 27. september og døpt 4. oktober 1805. Gift 1830 med      Kristen Hermansen på Husøy.

4.  Anders Pedersen, født 25. september og døpt 2. oktober 1807. Død 8. november og begravet 15. november 1808, 1 år 6 uker gammel.

5.  Dorthe Maria Pedersdatter. Død 11. juli og begravet 18. juli 1809, 14 dager gammel.

 

Pernille ble trolovet 7. desember 1810 og gift (2) 3. januar 1811 med soldat Jesper Hansen Søndre Kverne i Arnadal, født 1776. (Sønn til Hans Trulsen, 1744-1807, og Elisabet Jespersdatter, 1746-1824. På Søndre Kverne i Arnadal.) Død som oppholdsmann på Vestre Gunnestad 21. mai og begravet 27. mai 1839, 63 år gammel.

Barn:

6.  En datter. Død 8. september og begravet 14. september 1811. "Jesper Hanssen S. Føyn      og Pernille Andersd. d. 8. d. M. uden vitterlig Aarsag i 6te Frugtsomeligheds 9de    Maaned let og naturlig første dødfødte Datter, hvorefter Moderens Kirkegang d. 13. Oct.          d. A., Kl., D.anm."

7.  Lovise Maria Pedersdatter, født 9. august og døpt 17. august 1812. Gift med Lars Larsen Vestre Gunnestad.

 

 

 

 

Langelykken/Langeløkka

Bruksnr. 6 (skyld 19 øre)

Husmannsplass under Bjørnebo 1787-1826

 

Plassen har trolig ligget under andre halvdel fra i alle fall 1787. Den fulgte nok med under bruksnr. 5 i 1793 og ble utskilt herfra i 1826 av brukeren Peder Amundsen og solgt i 1831 til styrmann Ole Hansen fra Bjønnes, gift med Helvig Pedersdatter fra bruksnr. 12.

 

Tollev Pedersen, døpt 27. juli 1760[10]. Enkemd, Fledføring” Tollef Pedersen Bjørnebo døde 17. mars og ble begravet 23. mars 1835, 77 år gammel. (Sønn til Peder Sigfridsen og Karen Pedersdatter. På Valberg under Fossnes i Arnadal.) Trolovet 4. juni og gift 15. oktober 1787 med Anne Maria Kristoffersdatter Bjørnebu (bruksnr. 12).

Barn:

1.   Karen Tollevsdatter, døpt 31. oktober 1787 fra Søndre Føyen.

2.   Kristine Tollevsdatter, døpt 26. juli 1790.

3.   Anne Tollevsdatter. Død 23. juni av Kikhoste og begravet 28. juni 1793, 15 uker gammel. Tvilling, yngst.

 

Familien flytter til plassen Myra under Bjørnebo, der de nevnes i 1801. Se gårdsnr. 16.

 

*

 

Hans Kristoffersen fra Bjørnebu. Trolovet 2. november og gift 8. desember 1786 med Malene Nilsdatter Buberg, da fra Søndre Føyen. Død 8. september av blodgang og begravet 14. september 1809, 56 år gammel fra Langelykken.

Barn:

1.   Anne Hansdatter, døpt 28. november 1787 fra Buberg.

2.   Inger Hansdatter, døpt 2. august 1789 fra Hengerød.

3.   Anne Hansdatter, døpt 3. juli 1791 fra Smidsrødlunden under Nordre Smidsrød.

4.   Andreas Hansen, døpt 30. september 1792 fra Buberg.

5.   Inger Christine Hansdatter, født 9. november og døpt 15. november 1797 fra Langelykken.[1] Pantebok, side 36.

[2] Far: Anders Thomesen Helgestad.

[3] Han kalles både Føjen og Helgestad (Elgestad) og faren kalles Helgestad.

[4] Det føres opp ei Anne, født 1838 her som datter, gift med Rasmus Ingebretsen, men dette er feil. Hun er datter til Kristen Hansen Søndre Føyn.

[5] Og ikke i 1758 som Lorens Berg skriver.

[6] Enke etter Salig Fredrik Roholt på Tangen.

[7] Ingen av barna er registrert døpte eller konfirmerte på Nøtterøy.

[8] Bl.a. Lars Knutsen Tømmereik er fadder.

[9] Her kalles moren feilaktig Christensdtr. Som må være feil for Christie.

[10] Skifte etter moren på Fossneseie, Arnadal 1796.