Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

GÅRDEN EKENES

Kalles også Søndre Ekenes.

 

1300-tallet

 

Gutulv Guttormsson solgte 20. juni 1347, 1 laupsland (=2 øresbol, 2 ørtugsbol) ”i æysstra gardenom i Æikinæisi” til Tord Sigbjørnsson mot fullt oppgjør. Brevutsteder Rolf Olavsson og Torstein Halvordsson i setstua i Einarsgård.[1]

 

-o-

 

Brev skrevet i gården Krunan i Peterskirkens sogn i Tunsberg 19. april 1374. Sysselmann i Tunsberg, Ketil Vigleiksson og Birger Helgesson bevitner at Orm Gardsson solgte ½ markebol ”j Æikianæse” til Biskop Jon (Klemetsson) i Oslo. Ble det noe i veien med hjemmelen, skulle bispen istedenfor ha i ½ markebol i Ilebrekke i Slagen. Fullt oppgjør.[2]

 

Ollum monnum þæim sæm þetta bref sea ædær h/oe/yræ sænda / Ketil Wighlæighson syslumadær j Tunsbærghi ok Birghir Hælghæson / q. gudis ok sina. mit gerom ydær kunnictt at Ormær Gardson kom / firir okkær ok væitti vidærganghu ok kændiz vidær lislu Krunu gards- / lid j Tunsbærghi j Petærs kirkiu sokhn a odænsdaghen næsta æftir / summar nettær a sætta are ok fimtuktæ rikis okars wyrdulighs herra / Magnus mæd guds miskun Noreghs ok Swia kononghr. at han hafde / sælt hæidærlighum herra ok andalighum fædær herra Jone biskopi. mæd / guds naad biskop j Oslo. halfuua mærkær bool j Æikianæse er ligghær / j Niotær/oe/y sokn a Wæstfold mæd ollum lunnyndum sæm til ligghia ok / leghet hafua fra forno ok nyu vttan gardz ok inan. frialst ok hæimolt / firir hwærium manne til æuærdælighra æighu. kan þat swa værdæ. at / fyrnæmfnd halfua merkær bool værdær æi frialst þa hefuir Ormær / Gardzson fyrnemfndær vædsætt hæidærlighum herra halfura merkær bool / j Ylæbrekko sæm han sitær vp aa er liggær j Slakn sokn. mæd ollum / lunnyndum sæm fyr sæghir. til æuærdælighra æighu. kændiz þa oft- / næmfndær Ormær at han hafde vp boret hæilan peningh ok halfuan ok / alla þær j mællum af adærnemfdom hæidærlighum herra. ok gaf han / kuittan ok lidughæn firir oftænæmfdra halfra mærkær bool. Ok til sanz /  wittnisburdær sættum mit okkor insighli firir þetta bref er giort var a / deghi ok are sæm fyr sæghir.

Tillegg: Bakpå omtrent samtidig: Vm Æikines.-

 

-o-

 

 

I Rødeboka fortelles at bispestolen i Oslo eide begge Ekenesgårdene, bortsett fra ½ markebol. Hver gård var på 3 ½ markebol. Hallvardskirken eide før 1396 alt bortsett fra ½ markebol.[3]

 

-o-

 

1400-tallet

 

Pål Torgeirssonj Æikiænes. Han hadde i gjeld avstått 2 aurabol i Husvik til presten Nikolaus Beniksson, datert Tønsberg 1469[4] Mulig den samme som rådmann i Tønsberg 1446 Pål Torgeirsson. Vi har ingen opplysninger om hans slekt, men en mulig sønn 

var kanskje:

1.   Torgeir Pålsson. Gift (1) før 1474 med Cecilia, frenke av borgermester i Tønsberg Peder Olavsen, død ca. 1470.

 

Borgermester Peder Olavsson ble etter 1421 gift (1) med hustru Margit i Steinbjørngård i Tønsberg, enke etter Ogmund i Steinbjørngård. Gift (2) med Gudrun Torgilsdatter.

 

1500-tallet

 

Torstein Ekenes er lagrettemann 3 av 3 i et dokument, datert Tønsberg 14. desember 1591. En Torstein Guttormsen er lagrettemann 2 av 2 i et dokument, datert 28. mars 1589. Begge dokumentete handler om Smidsrødgårdene, så uten at vi kan bevise det, kan det være samme mann.

 

Lars Andersen Sjulstad i Lardal eide part i Ekenes på Nøtterøy. side 423.

 

ØSTRE EKENES
Kalles også Søndre Ekenes
Gårdsnr. 21

 

E i e r e

 

Østre Ekenes var allerede egen gård i 1347, men vi får ikke vite navnet på noen av brukerne. Det var Gutulv Guttormsson som hadde eid gården fram til da. Om han var bruker, vites ikke. Han solgte gården til en Tord Sigbjørnsson. Vi vet heller ikke hvilken gård Pål Torgeirsson Ekenes som nevnes i 1469 var bruker på.

-o-o-o-

 

Kongen står som eier av hele gården på 4 pund smør ½ lispund malt i 1647 (-49).

 

Ifølge auksjonsskjøte av 5. desember 1698 hadde Bilov Sørensen Holtan på Tjøme kjøpt 4 ½ pund smør og 15 lispund (malt) med bygsel (hele gården). Bilov døde 1707. Ekenes gikk i arv til to datterbarn: Jon Sørenssøn i Sandefjord fikk 2/3, Severine Sørensdatter, gift med Peder Larssøn i Tønsberg fikk 1/3. Den førstnævnte part blev indkjøpt av brukerne 1749, den sidstnævnte 1762. Siden var gaarden selveiergods.

 

B r u k e r e.

 

Tormod Ekenes. Nevnt 1593-1604.

 

*

 

Hans A. Ekenes. Nevnt 1605– trolig død i 1620. Lensmann på Nøtterøy noen år. Representerte Nøtterøy ved kongehyllingen 1610. Han hadde initialene H. A. i bumerket sitt. Hans Ekenes betaler holdning 1611-12 av 1 ½ løp smør og 15 lispund malt. Hans Egenes” solgte i 1617/18 6 tylter 10 alne granbjelker, 8 tylter 10 alne granbjelker og 4 favner brenneved til skipper Aache Jacobs von kouden i Grindholmsund (Vrengen) for 1 ½ daler 25 skilling. 1618/19 4 tylfter små 12 alen granbjelker for 43 skilling. Senere på året 5 tylfter 10 alen granbjelker for 30 skilling. 1619/20 5 tylfter 12 alen granbjelker for 60 skilling.

Hans A. Ekens segl 1591

 

Nå blir gården delt:

½ gården

Fra 1620

 

Enken etter Hans Ekenes fortsetter her. I 1621 betaler ”Enchen Egenis” holdning av 1 ½ løp smør 15 lispund malt – 1 daler til Kongelig Majestet. Hun nevnes i 1623 også. Da kalles dette den østre halvpart. Nevnes 1625. Hun blir borte ca. 1630/31.

 

Her overtar trolig:

 

Ola Ekenes. Nevnt fra Landskatten 1631. I koppskatten 1645 betaler Oluf og Kristen Ekenes for seg, hans (Kristens) kone, en dreng og en pike (tjenestefolk) – 1 ½ ort fire skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ole Ø. Eegeniss till Ko. Ma. smør 4 pd., maldt ½ skippd. (Er) 2 skippd. Forarmet i 1650.

En sønn av han var kanskje:

1.   Gammel mann Hans Olsen Østre Ekenes, født ca. 1637. Begravet 6. februar 1717, 80 år gammel. Begraven”.

 

Så kommer:

 

Ola Sørensen, født ca. 1624. 41 år og oppsitter i 1665. Trolig han som blir begravet 27. november 1710, 86 år gammel.

En sønn av han var kanskje:

1.   Mathis Olsen Ø. Ekenes Trolovet 5. desember 1689, som Mathis Olsen Tangen, og gift 2. januar 1690 med Alet Nilsdatter Nordre Smidsrød. Kom til Tangen på Veierland. Mathis begravet 28. september 1692. Han er soldat for Østre og Vestre Ekenes i 1686. Ble innrullert i 1682. På Tangen på Veierland 1689-1692.

      Barn:

      1.   Lars Mattisen, født ca. 1691 på Veierland. Bosatt på Tokenes i 1706, 13 år gl. Død 1761. Bosatt i Tønsberg. Ble utskrevet som matros fra Ekenes i 1711, da 19 år gammel.

 

 

Så ble trolig denne delen slått sammen med den andre, og bruket var helt igjen.

 

½ gården

Fra 1620

 

Lars Larsen. Overtok i 1620 en halvpart i gården søndre (østre) Ekenes ”som enken hannem oploed”.

 

Den som overtar her er:

 

Børge Klemetsen. Overtok i 1623 denne halvparten, 1 ½ løp smør 15 lispund malt, og betalte kongen 14 daler. En skogødegård Holm nevnes i denne perioden. Børge forsvinner ca. 1629?

 

*

 

Det står i lensregnskapene for 1628 at en JørgenSøndre Ekenes fester halvparten av Søndre Ekenes igjen, 1 ½ løp smør 15 lispund malt, og betalte kongen 18 daler. Han hadde vært i Kongelig Majestets tjeneste og i mellomtiden klarte ikke hans kone å drive gården alene. Han betaler første bygsel.

 

*

 

Kristen Einarsen. Nevnt 1630-1650. I koppskatten 1645 betaler Oluf og Kristen Ekenes for seg, hans (Kristens) kone, en dreng og en pike (tjenestefolk) – 1 ½ ort fire skilling. Neste bruker kan ha vært hans sønn uten at vi kan bevise det. Kristen Einarsen bygsler halve Ekenes i 1625 skylder 1 ½ løp smør 15 lispund malt til St. Olufs kloster og betaler 20 daler. 1639. Kristen Ekenes. Oluf Kristensen i Samme gård, 2 pund smør.

 

*

 

Eivind Kristensen, født ca. 1615. Han var 50 år og oppsitter i 1665.

 

*

 

Børge Kjølsen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Bruker på Mellom Smidsrød ca. 1660-1674. På Ø. Ekenes 1674-slutten av 1680-åra. Han var sønn til Kjøl Hotvet i Sandeherred.[5] Betalte restskatt i 1679 på 9 daler. Kalles Borger Ekenes i 1686.

 

*

 

Gunder Amundsen stiller som soldat for Ekenesgårdene i 1690-91, da han er bosatt der. Personalia, se Østre Smidsrød.

 

*

 

Jon Mortensen. Død 1692 sier Lorens Berg, men kirkeboka sier ikke noe. Gift med Berte Håkonsdatter, født ca. 1648. Begravet ”Birthe Hogensdaatter Egenæs” 21. september 1738, 90 år gammel. Hun kalles da Mathis Ekenes mor. Bruker 1685-1692. Det står at Jon drev hele gården mesteparten av sin tid, så kanskje han hadde kjøpt inn den andre halvdelen og lot tidligere eier Ola Sørensen bo der til han døde i 1710, eller bare brukte den så det var Bertes andre mann som kjøpte den. Sammen med brukerne på Vestre Ekenes klaget Jon på tinget 30. november 1691 over at de ikke visste hvem som eide gårdene, så de kunne få betalt landskylden. 1691 betalte Jon Østre Ekenes resterende skatter og avgifter på 8 daler 1 ort 13 skilling og odelsskatt på 2 daler 1 ort 18 skilling.

Barn:

1.   Hågen Jonsen, døpt 18. september 1687. Trolig død liten.

2.   Hågen Jonsen, døpt 16. januar 1689. 15 år i 1706. Oppholdt seg i 1723 i Kjøbenhavn. Nevnt 1742-1752 på Dårsti. Han flytter trolig til Torbjørnrød, der han nevnes 1755. Gift med Margrete Pedersdatter, født ca. 1690. Nevnt 1752. Død 30. desember 1758, 68 år gammel som ”Margrete Dorsti”. Skifte 27. mars 1759 på Torbjørnrød. Personalia, se Dårsti under Tokenes.

3.   Barbro Jonsdatter, født ca. 1678. død 1766, 88 år gammel. Trolovet 26. Januar og gift 28. desember 1708 med Kristen Mortensen fra Østre Ekenes. Overtok halve gården. Se bruksnr. 1.

4.   Berte Jonsdatter nå bosatt på Østre Ekenes, hos sin mor, ble i 1720 stevnet for leiermål. Barnefaren skulle være en fremmed båtsmann fra Langesund. Hun møtte og sa at barnefaren nå var i Kjøbenhavn. Senere skjebne ukjent.

      Barn:

1.      Ane, døpt 14. desember 1719. Far: ”Fremmet baadsmand”.

 

Berte ble trolovet 12. oktober og gift (2) 8. november 1694 med Jørgen Andersen, født ca. 1670 (36 år i 1706) på Ramsø (Ramsum) i Skjee. . (Sønn til Anders Rasmussen og Kari Bentsdatter, født ca. 1628. Begravet fra Øvre Tanstad 6. mai 1717, 89 år gammel som Kristoffer Øvre Tanstads mor. På Ramsø i Skjee.) Bruker på gården allerede i 1692. Under en brann på gården i 1735 brente han inne.  Han ble begravet 30. oktober 1735, 78 år gammel. Broren Kristoffer på Øre.

Barn her var:

1.   Jon Jørgensen, døpt 28. juli 1695. 8 år i 1706. Begravet 3. januar 1717. Var falden ud af et andet skib ok blef borte”.

2.   Mattias Jørgensen, døpt 6. september 1697. 6 år i 1706. Overtok halve gården. Se bruksnr. 3.

 

 

Skogsameie mellom Søndre og Nordre Gipø og Østre og Vestre Ekenes.

 

Anno 1712 dend 16 Aprilis Da dette Aars 1ste Alhmindelig skatte og Sageting holtis paa Gullelj Stefne Stue for Alhmuen af Nøtterøen, Er til Publication effterskrefne brever indleverede som følger:

 

Madz Gregersen, Kongelig Mayts forrige Tolder udj Tonsberg paa Velbaarne Herr Justitz Raad og Ambtmand Wernschiolds veigne, som Landherre til dend gaard Nørdre Gibøe paa Nøtterøen som nu bebois af Søren Haagenßen, Rasmuß Øldrich boende paa dend gaard Søndre Gibøe paa Nøtterøen paa Egen Veigne: Jørgen Anundsen boende paa bemte gaard Søndre Gibøe ibidem paa egen veigne; Christopher [og][6] Torgeir Olesønner boende dend gaard vestre Egenæs paa offte bemte Nøtterøe /: Hvilchen gaard nu beboes og brugis af Jørgen Anderßen :/ paa egen veigne, kiendis og hermed for alle lauglig vitterlig giøre; at saasom dend tilforn bemte fire gaarder Søndre og Nørdre Gibø samt østre og Vestre Eegenæs som ere 4re fulde gaarde hørende Skoug hidindtil haver været Een SamEje Skoug till bemte gaarders fældis hugste og faehafn, og vj formedelst Skougens [Riegheedz??] skyld, saavelsom og [aleen??] hver af os, sig sin deraf tilkommende, andeel, effter egen behag Kunde Nøttig giøre og nu er bleven tilsindz at skiffte og deele os bemte SamEje Skoug jmellum, som og effter gaaede Compass gang, saaledis af oß ere skifftet og deelet som følger; 1 haver vj deelet bemte Skoug _nt j tou [herfra inkorporert TSK utkast:] efter Compassens viisning nemblig fra Nordvæst [og] til vestre og til Sydeste tiloft__?? som lager sin begyndelße fra Søren Nor. Gibøes hagegard og lige til dend mit udj Skougen paa dend saa kaldede Klepperaas Llggende store Steen, fremdehlis fra denne (fol. 149b) Steen lige ned udj Elven som løber, bemte Sameje Skaug og Bue gaardens øde gaard,

2 skall efter dend nu gaaede og samtøchte deelingßgang opsættis et giærde fra fra bemte Søren Nørdre Gibøes hage gard og ligenes til forskrefne Elven, haver Een hver af for bemte 4 fulde gaarder bel[oer??]e skal opsætte og fremdelis vedlige holde dend fierdepart af bemte giærde.

3 Af Hvilche nu saaedis detter?? Bemte Compass gang af deelede 2de Skoug parter; Søndre og Nørdre Gibøes Ejere og beboere, dend Søndre part til deris hust og hafn hereftter skall følge, niude og beholde upaa om?? Then j alle maader;

4 Og som Søndre og Nørdre Gibøes forrige beboere for lang tiid siden haver uprydet een liden Løidhe seten?? Og deres effter kommer ha?ind til udj brug hafft Nær?? ved Tanstad=bechen kaldis jhlen, nemlig ger__ndj?? Dete som ligger udj dete nu af dehler og øster samt væstre Egenæs tillodnede Nørdre skoug Steehn; Saa een v, derom saaledis aftahlte og seat?? Foreenede at Søndre og Nørdre Gibøes gaarder Ejere og beboere __ nefnte, loihe [evt. loise] jbem kaldet, uanseet at dend som bemte udj dend Nørdre part af dete Skoug stiche som østre og vestre Egenæs gaarder nu er tilfalden befindis, hereffter ubehindret skall niude og beholde, detz til bekræfftelse at saaledis og effter kommis skall, haver vi samtlig, forbemte denne frjvillig giørde og indgaaede deeling og forEening med Egne Hænder og Zigneter underskrevet og Stadfæstet, samt venlig ombedet Monsr Morten Ellefsen Lieutenant ved Landdragunerne og Tor Amundßen øre som ved denne dehling vare hoßværende med os til vitterlighed at ville underskrive og forseigle Actum Søndre Gibøe dend 23 Novembr 1711

 

Madz Gregerßen         Rasmus

 

 

*

 

Østre Ekenes

Bruksnr. 1.

½ gården fra 1720 og ¼ fra 1792

 

Kristen Mortensen, født før 1686 på Øvre Sem på Nøtterøy.[7] 19 år i 1706. Foreldre, se under husmenn. Død 14. juni 1755, 7? År gammel.[8] Gift (1) med N. N. Trolovet 26. januar og gift (2) 28. desember 1708 med Barbro Jonsdatter Østre Ekenes. Begravet 19. oktober 1766, 88 år gammel. Overtok halve Østre Ekenes i 1720 og drev det til 1740, da han overlot gården til svigersønnen mot opphold. Soldat for gården fra 1706. 26 år i 1711.

Barn i første ekteskap:                                                                                             

1.   Peder Kristensen, døpt 6. oktober 1703. Begravet 28. oktober 1703.

Barn i andre ekteskap:

2.   Inger Kristensdatter, født 1709.[9] Trolovet 3. desember 1737 og gift 2. januar 1738 med Ola Nilsen, født ca. 1717, se Søndre Holmen. Overtok bruket. Se nedenunder.

3.   Morten Kristensen, døpt 10. januar 1721. Konfirmert 13. April 1738. Senere skjebne ukjent.

4.   Peder Kristensen, døpt 29. oktober 1722. Trolovet 24. april og gift 15. mars 1746 med Anne Tønnesdatter Søndre Smidsrød. Begravet 6. januar 1753 fra Kjernås, 29 år gammel. På Kjernås. Så på plassen Lund under (Østre) Ekenes, før han flyttet med familien til plassen Bogen i Hurum.

 

Lars Kristensen. Gift med Berte Kristoffersdatter. Bruker av bruk 1 (½ gården) 1759-1777 og av bruk 2 (¼ av gården) 1763-1777 på Brunstad i Stokke. Var fra Ekenes på Nøtterøy står det i Stokke bygdebok. Dette er feil. I et skjøte av 26. februar 1759 sies det at Søren Gulliksen Brunstad skjøter til Lars Kristensen "Eegenes af Borre hoved sogn" 1 ½  bismerpund smør i Brunstad.

 

Svend Toresen Brod, bosatt i Sandefjord på sin myndling Jon Sørensens vegne, og Mikkel Hansen, bosatt på Øvre Gokstad i Sandeherred på sin myndling Severina Sørensdatters vegne utstedte 20. august 1720 en bygselseddel til Kristen Mortensen på 7 ½ lispund tunge og 2 bismerpund 6 merker smør skyld i gården Østre Ekenes. Myndlingene var datterbarn av Bilov Sørensen Holtan på Tjøme, se under eiere. Om Svend Toresen Brod, se Søndre Årøy.

*

 

Ola Nilsen, født ca. 1717, se Søndre Holmen. Begravet 9. Mai 1781, 64 år gammel. Han kalles da ”Sognepræstens medhjelper”. Trolovet 3. desember 1737 og gift 2. januar 1738 med Inger Kristensdatter Østre Ekenes, født 1709. Begravet 12. Desember 1755, 46 år gammel. Hun kalles da for Inger Maria.

Barn:

1.   Kirsten Olsdatter, døpt 4. oktober 1738. Trolovet 23. april og gift 29. november 1765 med Nils Hansen Mellom Sem.

2.   Birthe Olsdatter, døpt 28. oktober 1739. Trolovet 22. februar og gift 20. mars 1777 med enkemann Henrik Arnesen Bergsøen.

3.   Nils Olsen, døpt 17. august 1741. Begravet 20. mai 1748, 7 år gammel.

4.   Barbara Olsdatter, døpt 19. juli 1743. Trolovet 30. desember 1772 og gift 14. januar 1773 med Ole Olsen Hovland. På Husvik i Slagen og Hovland.

5.   Helvig Olsdatter, døpt 4. juli 1745. Trolovet 14. november og gift 11. desember 1766 med Kristoffer Olsen Torød.

6.   Kristoffer Olsen, døpt 13. november 1747. Overtok gården. Se nedenunder.

7.   Anne Olsdatter, døpt 3. desember 1749. Begravet 28. mai 1754, 5 år gammel.

8.   Nils Olsen, døpt 6. august 1753. Begravet 26. desember 1773, 20 år gammel.

 

1756 (12. mai) ble det holdt skifte på Østre Ekenes etter Inger Kristensdatter. Enkemann var Ole Nilsen. Barn: 1. Kristen Olsen, 7 år. 2. Nils Olsen, 2 år. 3. Kirsten Olsdatter, 17 år. 4. Berte Olsdatter, 15 år. 5. Barbra Olsdatter, 12 år. 6. Helvig Olsdatter, 10 år.

 

*

 

Kristoffer Olsen, døpt 13. november 1747. Trolovet 24. januar og gift 13. februar 1777 med Kari Andersdatter Oserød. Brukere 1777-1789. Kjøpte halve bruket av faren i 1777 og løste til seg resten i 1783 av medarvinger.

Barn på Østre Ekenes:

1.   Inger Kristoffersdatter, døpt 13. august 1777.

2.   Nils Kristoffersen, døpt 19. september 1779.

3.   Oline Kristoffersdatter, døpt 30. september 1781.

4.   Anders Kristoffersen, døpt 9. desember 1784.

5.   Berthe Kristoffersdatter, døpt 20. mai 1787.

 

Da Jon Agerup i 1789 ville gi ham 700 daler for bruket, solgte han (det kostet ham bare vel

halvparten) til neste bruker. Han kjøpte jordvei igjen på Øvre Skjerve og flyttet dit. Se videre

der.

 

*

 

Jon Pedersen, født 1740 på Budal på Tjøme. Død 1817. Gift 1767 med den unge enken på Agerup, Barbara Hansdatter, døpt 13. november 1735 fra Vestre Movik. Død 1814. Han ble tidlig skipper. Bodde en tid på Vallekjær på Tjøme. Så en tid på Agerup, før de kom til Østre Ekenes. Han kalles ofte Jon Agerup. Jon fikk ved sitt giftermål ikke syndelig med midler, men han fikk jordveg og kom i nær forbindelse med Movikfolket som på den tiden hørte til bygdens driftigste. Og Jon må selv ha vært både iherdig og heldig, tillands og tilvanns, for hans disposisjoner gir inntrykk av at han med årene ble en velholden mann.

      Barn:

      1. Nils Jonsen, døpt 5. oktober 1768 fra Agerup. Overtok halve gården. Se nedenunder.

      2. Anne Maria Jonsdatter, døpt 1. november 1770 fra Agerup. Begravet 28. mars 1771, 5

          måneder gammel.

      3. Andreas Jonsen, døpt 6. august 1774 fra Agerup. Begravet 12. februar 1775, ½ år gammel.

      4. Hans Jonsen, døpt 20. oktober 1776 fra Agerup. Overtok halve gården. Se nedenunder.

 

      I 1792 overlot Jon gården til sine to sønner for 600 riksdaler og opphold. Se videre her under bruksnr. 1 og bruksnr. 5.

 

*

 

Nils Jonsen, døpt 5. oktober 1768 fra Agerup. Død 1838. Gift 1791 med enken på Østre Nøtterøy, Inger Evensdatter, født på Søndre Gipø. Død 1845. Nils betalte foreldrene 300 riksdaler, og halvt opphold for bruket, og ga senere 100 riksdaler i odelsløsning. Han løste endelig broren Hans ut fra halve husene med 150 riksdaler. I 1809 kjøpte han halve Vestre Ekenes, og drev også dette bruket, og skal også ha bodd noen år på Vestre. Rimeligvis sluttet han nå som skipper.

Barn:

1. Berte Sørine Nilsdatter, døpt 25. september 1792. Hun dør 25. november og blir begravet 1. desember samme år, 10 ½ uke gammel, men kalles da Barbara Maria. Og hun var bare 6-7 uker gammel.

2. Barbra Maria Nilsdatter, døpt 18. september 1793. Gift 1814 med Arve Torgersen Vestre Ekenes.

3. Jon Nilsen, født 1. juli og døpt 6. juli 1795. Død 29. november og begravet 5. desember 1795, 20 uker gammel.

4. Maren Sophia Nilsdatter, født 30. september og døpt 4. oktober 1796. Gift 12. februar 1822 med tjenestegutt Johan Olsen fra Hesby i Sem. Matros. Han rømte siden fra henne. Maren Sofia døde 12. oktober som legdslem og ble begravet 18. oktober 1858 fra Lahelle under Vestre Ekenes, 61 år gammel. Barn:

1.      Ole Christian Johansen, født 8. april på Østre Ekenes og døpt 15. april 1823.Gift 23. januar 1845 fra Vestre Ekenes med Maren Marie Fredriksdatter fra Tjøme. Matros. Kom til Lahelle under Vestre Ekenes etter en liten periode på Nordre Gipø.

2.      Nils Egeness Johansen, født 8. november på Østre Ekenes og døpt 13. november 1825.

5. Jens Nilsen, født 9. desember og døpt 15. desember 1798. Død 29. november og begravet 5. desember 18013 år gammel.

6. Inger Sørine Nilsdatter, født 4. mars og døpt 7. mars 1801. Gift 1835 med enkemann Anders Jakobsen Knarberg.

7. Even Nilsen, født 22. oktober og døpt 28. oktober 1803. Overtok gården, se nedenunder.

8. Åse Maria Nilsdatter, født 25. februar og døpt 4. mars 1807. Død 19. november og begravet 25. november 1808, 1 ¾ år gammel.

 

*

 

Even Nilsen, født 1803. Død 1857. Gift (1) 25. desember 1828 på Tangen ved Drammen, med Maren Kirstine Kristiansdatter «Riiesnæs». Hun var da 23 år gammel. Død 14. april i barselseng, og begravet 22. april 1831, 25 år gammel. Det står i utflyttingslistene fra 21. juni 1829 fra Tangen at styrmann Even Nilsen skulle flytte til Danmark. Gift (2) 27. juni 1833 med Kirsti Olsdatter Tangen, født 1796. Død 1841. Gift (3) 1842 med Ingeborg Kristoffersdatter Sevik, født 1815. Død. Etter 1857. Bruker 1830-1857. Barn i første ekteskap:

1. Andreas Evensen, hjemmedøpt 26. august og døpt i kirken 25. desember 1829 på Tangen     ved Drammen. En av fadderne var Ole Nilsen Kjønnerød fra Nøtterøy. Død 17. april og begravet 23. april 1830 fra Østre Ekenes, 7 måneder gammel.

2. Kristiane Evensdatter, født 16. mars og døpt 24. mars 1831 fra Østre Ekenes. Gift med kjøpmann Kristen Nilsen i Drammen.

Barn i andre ekteskap:

3. Nils Edvart Evensen, født 1834. Omkom ved skipet Fortunas forlis i Spania, høsten 1862, 28 år gammel.

Barn i tredje ekteskap:

4. Maren Kirstine Evensdatter, født 7. mars og døpt 21. mars 1843. Gift 10. mai 1874 med skomaker Johan Kristoffersen Hytten, fra Vallø.

5.  Inger Matea Evensdatter, født 14. desember og døpt 23. desember 1844.

6.  Ole Evensen, født 28. august og døpt 6. september 1846.

6.  Nils Kristian Evensen, født 29. juli og døpt 10. august 1847.

7.  Emma Julie Evensdatter, født 24. februar og døpt 17. mars 1850. Død ugift i Stokke 1875 sier Lorens Berg, men kirkeboka sier ikke noe.

8.  Andrea Evensdatter, født 17. desember 1852 og døpt 9. januar 1853.

9.  Matea Evensdatter, født 9. januar og døpt 15. februar 1857.

 

Ingeborg solgte bruket i 1876 til skipper Ola Kristensen Føyen.

 

 

 

Østre Ekenes

Bruksnr. 3.

½ gården fra 1720

 

Mattias (Mathis) Jørgensen, døpt 6. september 1697. 6 år i 1706. Begravet 14. november 1755, 57 år gammel. Trolovet 11. januar og gift 14. oktober 1720 med Ingebor Pedersdatter Brattås, døpt 31. juli 1690. Begravet 27. november 1771 fra Søndre Gipø, 87 år gammel.

Barn:

1.   Jon Mattiasen, døpt 2. juli 1721. Nevnes i en ungdomsrulle som dreng i 1723, da 2 år gammel. Konfirmert 13. april 1738. Ikke nevnt i skiftet 1756.

2.   Helvig Mattiasdatter, døpt 10. oktober 1723. Trolovet 15. november 1746 og gift 21. januar 1747 med Hans Kristoffersen fra Søndre Smidsrød, døpt 29. september 1723. De overtok gården, se nedenunder.

3.   Ane Mattiasdatter, døpt 6. oktober 1726. Trolig død liten.

4.   Ane Maria Mattiasdatter, døpt 12. februar 1728. Trolovet 20. april og gift 5. juli 1748 med Kristoffer Rasmussen Søndre Gipø, og kom dit.

5.   Inger Mattiasdatter, døpt 14. oktober 1731. Begravet 15. februar 1733, 1 år og 18 uker gammel.

6.   Jens Mattiasen, døpt 2. mai 1734. Begravet 24. november 1734, 11 måneder gammel.

 

Svend Toresen Brod, bosatt i Sandefjord på sin myndling Jon Sørensens vegne, og Mikkel Hansen, bosatt på Øvre Gokstad i Sandeherred på sin myndling Severina Sørensdatters vegne utstedte 20. august 1720 en bygselseddel til Mathias Jørgensen på 7 ½ lispund tunge og 2 bismerpund 6 merker smør skyld i gården Østre Ekenes.

 

1756 (12. mai) ble det holdt skifte på Østre Ekenes etter Mathias Jørgensen. Enken var Ingeborg Pedersdatter. Barn: 1. Helvig Mathiasdatter, gift med Hans Kristoffersen Ekenes. 2. Anne Maria Mathiasdatter, gift med Kristoffer Rasmussen Gipø. 

 

*

 

Hans Kristoffersen fra Søndre Smidsrød, døpt 29. september 1723. Konfirmert ”Dominica Qvasi modo geniti” 1740. Trolovet 15. november 1746 og gift 21. januar 1747 med Helvig Mattisdatter Østre Ekenes.

Barn:

1.   Jon Hansen, døpt 31. desember 1747. Trolovet 14. november og gift 30. desember 1777 med Anne Larsdatter Nordre Føyen. Kom til Østre Elgestad.

2.   Else Hansdatter, døpt 14. desember 1749. Trolovet 31. oktober og gift 7. desember 1775 med Gullik Pedersen Tenvik, døpt 27. juni 1748. Til Horperød.

3.   Anun Hansen, døpt 6. oktober 1751. Trolovet 2. November og gift 9. Desember 1785 med Berte Andersdatter Oserød. Kom til Østre Kjøle.

4.   Ole Hansen, døpt 6. oktober 1753. Begravet 27. Mars 1776, 22 år gammel. Styrmann.

5.   Maria Hansdatter, døpt 2. oktober 1755. Trolovet 19. Desember 1785 og gift 10. Januar 1786 med Frans Olsen Øvre Tanstad. Kom til plassen Nygård.

6.   Anne Hansdatter, døpt 6. desember 1757. Konfirmert 1774. Anne Hansdatter Store Horperød er fadder til sin søsterdatter i 1780. Trolovet 6. Desember 1782 og gift 6. januar 1783 med Jakob Andersen Oserød.

7.   Ingeborg Hansdatter, døpt 22. november 1759. Trolovet 4. Desember og gift 27. Desember 1781 med Anders Kristensen Østre Hovland og kom dit.

8.   Mathis Hansen, døpt 28. februar 1762. Død 22. Desember 1779 i Ginea. Orlogsskibet Holsteen under Kysten Ginea og udkast.”

9.   Peder Hansen, døpt 29. september 1764. Overtok ¼ av gården. Se nedenunder.

10. Ingebret (Engebret) Hansen, døpt 29. mars 1767. Overtok ¼ av gården. Se nedenunder.

 

Bruksnr. 7, Sørli

Brua – Nordre Brua

(Skyld 2 øre.)

 

Den første som bodde her var trolig:

 

Mathias (Mathis) Jonsen, døpt 4. august 1784 fra Østre Elgestad. Trolovet 18. februar og gift 8. mars 1809 med Karen Johanne Torsdatter Nedre Sem, døpt 21. oktober 1781 fra (mellom) Jerpekjønn i Ramnes (Datter til Tor Nilsen fra Bjerkeskaug i Våle. Trolovet 7. oktober og gift 28. november 1780 i Andebu med Marte Hansdatter.) Død 8. mars og begravet 16. mars 1848 fra Broen ved Ekenes, 66 ½ år gammel. Matros

Barn:

1. Marte Andrea Mathiasdatter, født 3. september og døpt 19. september 1810 fra Fugleviken under Tokenes. Pike, legdslem Marte Andrea Mathiasdatter Ekenes døde 23. april og ble begravet og jordfestet 26. april 1887. Ugift.

2.   Nicolava Mathiasdatter, født 27. desember 1812 og døpt 3. januar 1813 fra Vestre

Ekenes. Død 11. juni og begravet 15. juni 1895. Gift 2. desember 1845 fra Bruen, med matros Lars Nilsen Nordre Sande, født 19. januar 1815. Død 3. juli og begravet 9. juli 1874. Hun kalles da feilaktig Nicoline. Kom til Mågerøy på Tjøme, der de er bosatt i 1875.

Barn:

1.      Nils Larsen, født 14. desember 1847 på Mågerøy og døpt 1. januar 1848. Død i desember 1917 og begravet 5. januar 1918. Gift med Mathilde Mathiasdatter, født 12. juli 1858 på Kråkerøy og døpt 8. august.

2.      Hans Larsen, født ca. 1851.

3.      Ingeborg Larsdatter, født 26. juni og døpt 18. juli 1852 fra Mågerøy. Død før 1920. Gift med Henrik Kristensen, født 14. januar 1846 på Mågerøy og døpt 25. januar. Død 18. september 1920 og begravet 24. september.

4.      Mathilde Karoline Larsdatter, født 2. august og døpt 17. august 1856. Gift med Anton Andersen, født ca. 1851.

3.   John Mathiasen, født 8. november og døpt 12. november 1815 fra Østre Ekenes. Død 7.

      januar og begravet 14. januar 1817, 1 år 2 måneder gammel.

4.   Johanne Mathiasdatter, født 14. oktober og døpt 22. oktober 1817 fra Østre Ekenes.

      Død 9. november og begravet 17. november 1846 fra Brua, 19 år gammel. Ugift.

3.   Hans Mathiasen, født 17. november og døpt 26. november 1824 fra Østre Ekenes eiet.

      Gift 21. januar 1855 fra Brua med Sofia Karoline Svendsdatter fra Tønsberg. (Datter til

      Svend Jakobsen.) Overtok Brua. Skomaker.

 

Karen Johannes søster Olene Torsdatter er fadder fra Vestre Kjøle i 1810, fra Østre Movik i 1815 og blir gift 19. desember 1816 med ungkar og arbeidsmann Jan Olsen Haukemyr.

 

*

 

Hans Mathiasen, født 17. november og døpt 26. november 1824 fra Østre Ekenes eiet.

Gift 21. januar 1855 fra Brua med Sofia Karoline Svendsdatter fra Tønsberg. (Datter til

Svend Jakobsen.). Skomaker.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Hvor denne eldste plassen under Østre Ekenes lå, vites ikke. Den kan ha vært grunnlaget for en av de plassene vi finner her senere, Lund eller Lahelle eller kanskje dette var stedet den gamle skogødegården Holm lå. Det nevnes ikke husmenn under Ekenes 1647 (-49) og 1665.

 

-o-

 

Morten Ellefsen, født ca. 1656 (50 år i 1706).[10] Monsr Morten Ellefsen Lieutenant ved Landdragunerne” skriver under på en gjennomgang av sameiet mellom Gipøgårdene og Ekenesgårdene 23. november 1711.[11] Død før 1717, men ikke registrert i kirkeboka. Ovenstads militærbiografier har Morten Ellefsen som løytnant (Lieutnant) ved landdragonene Søndenfjells (bevæpnede bønder), fra 2. august 1710 – 15. august 1718, Søndre Jarlsbergske kompani. Han må ha vært mobilisert i forbindelse med den store nordiske krig (1709-1721). Kirkeboka forteller at han er salig (død) i januar 1717, så han må henge litt igjen i militærlistene. Gift med Åse Pedersdatter trolig fra Nedre Tanstad. Begravet 27. januar 1717. Begraven”. Ektefelle: ”Sal. Lieutenant Morten”. Ut fra det sjeldne Morten-navnet på Nøtterøy, er det definitivt han som er husmann på Ø. Sem i 1687-1690, på Øre i 1691 og på Smidsrød i 1694. I 1696 kalles han Morten sersjant. Sønnene står faddere til hverandres barn, samt som forlovere. De kom flyttende hit en gang mellom 26. april 1694 og 5. november 1696. Fadder i Tønsberg i 1691. Ukjent hvor han bodde.

I en sjølegd fra 1706 står som husmann på Ekenes:


Morten Ellefsen, 50 år gammel, gift og har fire sønner

Kristen Mortensen, 19 år gammel, ungkar, innrullert

Lars Mortensen, 17 år gammel. ungkar, innrullert

Nils Mortensen, 9 år gammel

Peder Mortensen, 7 år gammel

 

I 1708 får vi vite at Morten sersjant skylder Peder Wulf i Stokke 2 daler 2 ort. Åse Pedersdatter nevnes, sammen med broren Hågen Tanstad, på skiftet etter Sibille Tormodsdatter på Bakken under Stangeby i 1755, som dennes ”nest søskenbarn” (tremenning). Åse var død og det var hennes barn Eli, Kristen, Lars, Berte og Nils som arvet samt den avdøde datteren Annes sønn Kristoffer Rasmussen Gipø.

Morten sersjant på Nøtterøy fordret ½ tønne bygg på skiftet etter Rådmann Hans Hansen Weiel i Tønsberg 30. april 1707-12. oktober 1707.[12] Til en verdi av 3 daler 12 skilling.

Barn:

1.   Eli Mortensdatter, født ca. 1675. Nevnt 1708-1755. Det må være henne som blir begravet fra Nordre Gipø 10. mai 1756, 81 år gammel.

      Eli fikk en sønn før ekteskap.

1.      Nils Henriksen, døpt 16. november 1708. Faren er ikke nevnt ved dåpen.

      1709 (19. April) ble begge søstrene Ellen og Anne Mortensdøttre stevnet grunnet sine leiermål. Ellen utla til barnefar en Henrik Jokumsen (om han, se Østre Gunnestad), og Anne en Søren Olsen, som begge var reist ut av sognet. Ellen møtte og ga beskjed om at søsteren Anne var syk. Lenger ned i teksten står et at de to kvinfolkene var Morten sersjants døtre. Vi får vite at de er så fattige at de eier kun klærne på kroppen, og at de to barnefedrene skal være i Fredrikstad.

      Ei Elen Mortensdatter var fadder på Østre Borge i Stokke i 1737. Det kan være vår Eli.

      Gift (1) trolig i Stokke før 1713 med Hans Torsen. Bodde på Hogsnes i Sem. Gift (2) med ”Jacob Bierget paa Thiømøe”. Født ca. 1685. Nevnt 1755. Jacob Bierget” ble begravet 11. juli 1755, 70 år gammel. Druknede, da hand vilde stige i baaden”. Dette paret kan være den Jakob Andersen som troloves i Stokke 24. september 1741 med Elen Mortensdatter, da fra Søndre Sundene på Tjøme. Forlovere var Jon Pedersen Lofterød og Morten Andersen ”Jelroe” (Gjerla i Stokke) Ingen barn

 

Jakob har trolig følgende søsken: 1. Morten Andersen. Trolovet 25. juli 1750 og gift 13. januar 1751 med Inger Larsdatter. Forlovere: Rasmus Rasmussen Melsomvik og Jon Pedersen Lofterød. 2. Malene Andersdatter. Gift med Jon Pedersen Lofterød.

     

Barn i første ekteskap:

2.      Anders Hansen, døpt 1. juli 1713 i Sem. Det står at faren Hans Torsen holder til hos Torger Hogsnes og at de ”er der i vaar hidkommen fra Stoche”.

3.      Lars Hansen, døpt 14. juli 1715 i Sem. Begravet 7. juni 1745, 30 år gammel fra Søndre Hasle i Sem. Trolovet 13. april som soldat fra Søndre Hasle og gift 26. oktober 1744 med enken Anne Knutsdatter Søndre Hasle fra Søndre Kjærnes i Sem. Begravet 13. juni 1745, 40 år gammel. Skifte etter begge 17. februar 1746.

Barn, firlinger:

1.      En gutt, ”Nye Aars dag” (1. januar). Dødfødt.

2.      Søren Larsen, døpt ”Nye Aars dag” (1. januar). Begravet 21. november 1745, 10 måneder gammel. Det står at foreldrene er døde.

3.      Margrete Larsdatter, døpt ”Nye Aars dag” (1. januar). ¾ år gammel på skiftet etter foreldrene 17. februar 1746. Nils Mortensen Ekenes på Nøtterøy, som kalles hennes farmors bror, er hennes verge.

4.      Marte Larsdatter, døpt ”Nye Aars dag” (1. januar). Begravet 25. februar 1745, 2 måneder gammel.

2.   Anne Mortensdatter. Nevnt 1708- død før 1755. Fikk en sønn før ekteskap med en Lars.

      1.   Kristen Larsen, døpt 17. oktober 1708. Overtok ¼ av bruksnr. 8 på Søndre Gipø etter stefaren.

      Trolovet 5. mars og gift 28. april 1721 med lensmann og enkemann Rasmus Pedersen Ølrich, født ca. 1660 (46 år i 1706). Se Nordre Sande. Død 1734, 74 år gammel. På halve gården Søndre Gipø.

3.   Kristen Mortensen, født før 1686 på Øvre Sem.[13] 19 år i 1706. Død 14. juni 1755. Trolovet 26. januar og gift 28. desember 1708 med Barbro Jonsdatter Østre Ekenes. Overtok halve Østre Ekenes i 1720 og drev det til 1740, da han overlot gården til svigersønnen mot opphold.

4.   Lars Mortensen, Døpt 11. desember 1687 fra Sem. 17 år i 1706. Kom til Bakken under Øvre Tanstad.

5.   Berte Mortensdatter, døpt 14. mai 1690 fra Ø. Sem. Død 1771, 82 år gammel. Trolovet 27. februar og gift 13. august 1717 med David Torgersen Smørberg (Nedre Hogsnes) i Sem, født ca. 1691. Død 1771, 80 år gammel. (Trolig sønn til Torger Hogsnes, død 1717 på Smørberg, 58 år gammel.) Han kalles David ”Højenhold” i Sem i 1755

      Barn:

      1.   Torgeir Davidsen, døpt 25. februar 1719.

      Faddere: Søren Torgeirsen, Jakob Nilsen Hogsnes, Barbara Ekenes på Nøtterøy, Mari Torgeirsdatter.

      2.   Torgeir Davidsen, døpt 25. september 1720.

      Faddere: Birte Ilene, Mari Hovalsdatter, Mari Torgeirsdatter, Simon Bjelland, Nils Mortensen.

      3.   Lars Davidsen, døpt 28. desember 1721. Begravet 20. mai 1777, 55 år gammel.

      Faddere: Kristen Smed, Jakob Hogsnes, Kristen Lensberg, Birte Ilene, som bar det, Mari Hogsnes.

      4.   Lisbet Davidsdatter, døpt 6. oktober 1723.

      Faddere: Birte Lars Ilens, Mari Nils Hogsnes, Mari Torgeirsdatter, Kristen Mortensen, Kristen Lensberg.

      Trolovet 17. november 1749 og gift 12. februar 1750 med Kristen Jansen Hogsnes. De bodde på Hogsnes og fikk alle barna her.

      Barn:

      1.   Johanne Kristensdatter, døpt 10. juni 1750. Tvilling. Begravet 5. juli samme år, 1 måned gammel.

      2.   Marie Kristensdatter, døpt 10. juni 1750. Tvilling. Begravet 19. juli samme år, 6 uker gammel.

      3.   Maria Kristensdatter, døpt 7. november 1751. Trolovet 29. oktober 1789 og gift 23. april 1790 i Sem med Nils Nilsen Guldhaug, Tønsberg.

      4.   Johanne Kristensdatter, døpt 27. mai 1752.

5.   Torgeir Davidsen, døpt 22. september 1729 fra Aulerød. Tvilling.

6.   Åse Davidsdatter, døpt 22. september 1729 fra Aulerød. Tvilling. Deres faddere var: Birte Ilene, Kari Jens Larsens, Lucie Larsdatter, Eli Mortensdatter, Birte Kristensdatter, Mari Torgeirsdatter, Kristen Auli, Anders Iversen, Nils Torgeirsen, Søren Torgeirsen. Hun må være den Åse Davidsdatter fra Oulerøe, som blir begravet 18. februar 1731 på Nøtterøy.

6.   Kirsti Mortensdatter døpt 26. april 1694 fra Smidsrød.[14] Begravet 4. juli 1736, 42 år gammel. Trolovet 16. september og gift 28. desember 1732 med enkemann Tjøstolv Jakobsen, trolig døpt 26. august 1694. (Sønn til Jakob Rasmussen og Mari Gundersdatter Lasken under Søndre Smidsrød.) Kalles 10 år i 1706 og er tjenestedreng på Søndre Smidsrød. Kom til Kråkerøybakken under KråkerøyTjøme.

7.   Nils Mortensen, døpt 5. november 1696 fra Ekenes.[15] 9 år i 1706. Begravet 27. januar 1762, 65 år gammel. Trolovet 23. oktober og gift 20. november 1721 med Anne Torgersdatter d.y. fra Vestre Ekenes, døpt 13. juli 1694. Død 1781. Overtok bruksnr. 1 på Vestre Ekenes.

8.   Peder Mortensen, født ca. 1699. 7 år i 1706. Død før 1755 uten etterkommere.

 

 

*

 

Holm

 

Nevnes som en skogødegård på begynnelsen av 1600-tallet. Om det var noen bruker her vet vi ikke.

 

*

 

Lund under Ekenes

 

Denne plassen lå trolig under Østre Ekenes siden Peder var født her. Men bevis har vi ikke.

 

Peder Kristensen, døpt 29. oktober 1722 på Østre Ekenes. Se ovenfor. Trolovet 24. februar og gift (1) 15. mars 1746 med Anne Tønnesdatter Søndre Smidsrød. Begravet 6. januar 1753 fra Kjærnås, 29 år gammel. På Kjærnås 1746-1754. Gift (2) med Anne Kirstine Kristiansdatter.

Barn i første ekteskap:

1.   Inger Pedersdatter, døpt 18. desember 1746. Begravet 1. august 1748, 1 ½ år gammel.

2.   Jens Pedersen, døpt 20. april 1749.

3.   Morten Pedersen, døpt 26. september 1751. Begravet 15. april 1754, 1 ½ år gammel.

Barn i andre ekteskap:

4.   Kristen Pedersen, døpt 31. august 1755 fra Lund under Ekenes

 

Peder skal så ha flyttet med familien til plassen Bogen i Hurum.

 

 

Uplassert under Østre Ekenes

 

Bent Østre Ekenes. Nevnt 1726.

Barn:

1. En datter. Født utenfor ekteskap. Begravet 2. juli 1726.

 

Uplassert under Ekenes

 

Maren Egenes er fadder i Vår Frues kirke i Tønsberg 7. januar 1689.

 

*

 

Berte Ekenes. Får en datter med en ”Fremet baadsmd.”.

Barn:

1.   Ane, døpt 14. desember 1719.

 [1] D. N. IV, nr. 313.

[2] D.N. III, 397. Regesta Norvegica 7 nr. 421.

[3] Rødeboka, side 231.

[4] D.N. XI 194. diplom 224.

[5] Han nevnes i et arveskifte på Goli i Sandeherred, datert 28. mars 1674, etter Anne Kjølsdatter imellom hennes etterlatte mann Rasmus på Goli og den salige kvinnes søsken, Hans Kjølsen Føyn på Nøtterøy, Ola Kjølsen Store Bergan i Sandeherred, Anna Kjølsdatter Lingelem i Sandeherred, som er enke, Marte og Maren Kjølsdøttre på Petterød på Nøtterøy

[6] Teksten er tilsmusset av en blekkflekk. Kontekst og den bevarte nedre stav av g-en innebærer dog utfylling med konjunksjonen og.

[7] Fadder 1733-1753.

[8] Stor blekkflekk over alderen i kirkeboka.

[9] Ikke registrert i kirkeboka.

[10] https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806008?page=269.

[11] Søndre Jarlsberg, 1700-17, Pantebok 2, side 194a-194b.

[12] Tønsberg by, Skifteprotokoll 1, 1696-1710, side 379b flg.

[13] Fadder 1733-1753.

[14] Fadder 28.8.1732 og 4.10.1733.

[15] Fadder 1734-1750.