Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BJØNNES

Gårdsnr. 25

 

E i e r e

 

Fehirden, ridder Bjarne Audunsson stiftet i 1319 et nytt hospital i Tønsberg for ”fattige, såre og sjuke mennesker”. Det skulle sortere under Lavranskirken (St. Laurenti kirke). Han ga en hel del jordegods til hospitalet, for det meste på Nøtterøy.

I 1398 eier Nøtterøy kirke 1 øresbol i ”Biarnese”. Uvisst hvilken gård.[1] I 1396 står St. Laurenti kirke i Tønsberg med 3 markebol i ”Bianese j midstofwnne”. (Mellom Bjønnes).[2] I 1399 står hospitalet under St. Laurenti kirke med: 2 markebol ”J vestasta Bearnese”; 3 markebol ”J medhal Biernese”; 1 markebol ”J øystastæ Biernese”; 8 ørtugsbol ”J nørdzstæ Biernese” og ½ markebol ”J synzstæ Biærnese”.[3]

 

 

B r u k e r e

 

Vi får i 1319 vite at Bjønnes allerede var inndelt i fem bruk: Nordre Bjønnes, Vestre Bjønnes, Mellom Bjønnes, Østre Bjønnes og Søndre Bjønnes. Hvilket av disse bruka den første brukeren vi hører om på Bjønnes bodde på, vet vi ikke.

 

Tord på Bjønnes, død før 1317. Gift med Amba, levde 1317.

Barn:

1.   Åstny Tordsdotter, nevnt 1317. Gift med Tormod Sveinsson, nevnt 1317.

 

I 1317 var lagmann i Tønsberg, Guttorm Kolbjørnsson på Bjønnes på Nøtterøy. Han avstår sin part i Sand på Hurumstranden og får igjen av Tormod Sveinsson, hans kone Åstny Tordsdatter og hennes mor Amba, nå gift med Åsmund, mot mellomlag av 3 mark, parter i Sem og Buer på Nøtterøy. Dette var jord Åstny hadde fått av ”Aulir” (Ølver) på Buer som uforvarende hadde drept hennes far, Tord på Bjønnes.[4]

 

Amba ble gift (2) før 1317 med Åsmund, nevnt 1317.

 

Tønsberg 23. november 1317[5]

0llum monnum þæim sem þætta bref sea ædr h/oe/yra senda Eindridi pæini Hælghi maghr Arnfinr Siugurdar son q. g. ok sina ver gærom ydr kunnikt at a laugardaghen nesta firir omnium sanctorum a niteanda are rikis vars hins vyrduleghs herra Hakonar Noregs konn-
ongs varo ver hia j lopte herra Gudþorms loghmanz j Tunsbergi h/oe/yrdum ord ok saom handsal þæirra herra Gudþorms loghmanz j Tunsbergi af æinni hollfu ok af annare holfu Þormodz Suæinssonar Ambu Asmundar kono ok Astnyar dottor hænnar konoæfni Þormodz, vndir þui skilorde at Þormodr sældi ok skipti vidr herra Gudþorm fyr næfndan þæssom iardum j Nyotar /oe/y j Sæme ok Budum fim pæninga bol ok tiu ærtogarbol halft j huarom b/oe/nom mædr ollum lunnendum fornom ok nyum innan gardz ok vttan þat sæm Astny kono æfni hans var loket j giolld æpttir Þord fodur hænnar Þord j Biærnæse er Aulir i Budum vard at skada ofirirsyniu. En herra Gudþormr fæk Þormode þar i mot þat seau ærtogar bol er han atte j Sande er liggr a Hudrima strond mædr ollum lunnendum fornom ok nyum innan gardz ok vttan mædr þæim hætte at herra Gudþormr skal luka Þormode till þrear merkr pæninga j iardar munen at hans iord er mæiri en su er herra Gudþormr fæk honom j Sande. Þar varom ver ok hia Eindridi pæini /Oe/ystein Ragnilldr son ok Arnfinr Siugurdar son a Clemetz
m/oe/sso dagh a firir næfndo are er Þormodr gæk vidr j stofo minni Eindrida at han hafde þa þær þrear merkr af herra Gudþorme er han gaf imillim þæssa iarda skiptis ok at þa varo þæir alsat vm satter vm þætta iarda skipti. En ef odrum huarom verdr o frealst firir nefndar iarder mædr æinum huærium hætte þa skal huar ganga til sinnar iardar, skal ok þa Þormodr aptr læggia þær þrear merkr sæm han tok nu af herra Gudþorme j ab/oe/tr iardarennar. Ok til
sanz vithnisburdar varrar hia væro þæira kaup ok Þormodz vidr gongu settum ver var jnsighli firir þætta bref er gort var a fyr nefndum degi ok are. Tillegg: Bagpaa: Vm Sæm ok Budir j Nytar/oe/y.

Etter reformasjonen eide Laurentiuskirken (Lavranskirken) 1 bismerpund smør i hovedbølet. Resten av hovedbølet tilhørte hospitalet. Det eide dessuten Hjemseng, mens Laurentiuskirken eide Kalsrød.

*

 

Kjell Bjønnes. Nevnt 1575-1613. Han var skysskaffer i 1593-95. I 1616/17 solgte han 5 tylfter 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 30 skilling. 1618/19 3 tylfter 12 alen granbjelker for 36 skilling. I 1575 får vi vite at han har bodd tre år på Nordre Smidsrød antagelig en gang på midten av 1500-tallet. Han bor på Bjønnes i 1575.

 

*

 

Kristen Bjønnes, nevnt 1614-1636. Gift med Gjøa. Enken nevnt 1637-1640. Christenn Biønnes” eier ved odelsmanntalet 1624:

 

Hals i Våle      -           18 merker smør

 

Kristen Bjønnes står i Garnisonskatten 1636. Det er Laurits Bjønnes som skatter av gården ved Martinsmesse 1636. Det er trolig sønnen. Enken Bjønnes står i 1637 med 15 merker smør i odelsgods. Det må være parten i Hals. Hun nevnes også 1638. Ved Landskatten 1639 står igjen sønnen Laurits Bjønnes. I båtmannskatten 1640 står ”Gjøe” Bjønnes med 15 merker smør.

Barn:

1.   Lars Kristensen, nevnt 1636-1660. Overtok en del av gården, se bnr. 6.

 

 

Bjønnes

2/3 av gården fra ca. 1640/41

Ble grunnlaget for de senere bruksnummerene 1 og 3

1/3 fra 1722

 

Erik Villasen, født ca. 1615 (50 år i 1665). ca. 1640-1675. Gift mellom 1640-1645 med enka etter foregående bruker, Gjøa. I koppskatten 1645 betaler Erik og Laurits Bjønnes for seg, sine koner, samt en tjenestepike – 1 ½ ort 4 skilling. Erik Bjønnes står med 18 merker smør i Hals i Våle ved odelsskatten 1648-49. Skattematrikkelen 1647 (-49) ”Erich Biønnes till proustiet malt 1 schippd., smør 1 ½ pd 2 mk., till St. Laurenti kierche smør 22 mk. Proustiet bøxsellen. Kalsrød ødegaard derunder till samme kierche med bøxsell, smør 1 bispd.(Er) 2 schippd. 3 ½ lispd. ”. I 1650 bøter Erik Bjønnes ½ daler på vegne av sin dreng for noe denne gjorde mot Søren Nøtterøy. Nevnt 1661.

Mye kan tyde på at Erik hadde vært gift før og i dette ekteskapet i alle fall hadde en sønn:

1.   Laurits Eriksen Bjønnes. Fikk bot i 1654 fordi han ikke møtte til militærtjeneste.

 

Mulige barn mellom Erik og Gjøa:

2.   Kirsti Eriksdatter Bjønnes. Trolovet 21. mai og gift 4. november 1687 med Anders Andersen. Overtok 2/3 av gården. Se under.

 

*

 

Niels Biønes” er nevnt som bruker i 1672. Det kan være en feilskriving av Erik eller Finn, uten at vi kan bevise dette. Eller det er en hittil ukjent bruker.

 

*

 

Finn Bjønnes. Bruker fra 1675-1686. Begravet 9. april 1686. Han kan ha vært gift med den enken Maren Jakobsdatter som nevnes ved brannen her på Bjønnes i 1690. Mari Jakobsdatter Bjønnes blir begravet 17. mars 1692. Graffæst(et)”. Bruker på halve gården i 1679.

 

Alle husene på Bjønnes, samt innbo og løsøre og mesteparten av buskapen brant inne i en brann som startet om morgenen den 15. august 1690, mellom klokken ni og ti om formiddagen. Det hadde vært tørke i fem uker, ble det opplyst på tinget. Som følge av misvekstår kunne ikke naboene hjelpe til med å fø dyra over vinteren. Her nevnes Kristen Larsen og enken Maren Larsdatter, trolig på nabobruket.

 

Ingen ville bygsle gården med plikt å bygge opp husene, ”av aarsag at gaarden har meget høi skyld og liden ager og eng”. Amtsforvalteren måtte derfor sette bort Bjønnes fri for skatt og landskyld i to år. På det vilkåret kom det nye brukere her.

 

*

 

Anders Andersen, født ca. 1660 (46 år i 1706) på Havna (Oslebakke) på Veierland. (Trolig Sønn til Anders Andersen Havnen, 38 år i 1664) Levde 1731. Trolovet 21. mai og gift 4. november 1687 med foregående brukers datter, Kirsti Eriksdatter Bjønnes.

Barn:

1.   Erik Andersen, døpt 8. november 1687. 19 år og ungkar i 1706. Gift 4. januar 1718 med Ane Torgeirsdatter Vestre Ekenes. Den 1. november 1687 Public absolverende Peder Brattås og Anders Bjønnes hustruer. Kom til Østre Oterbekk. Soldat 1711.

2.   Trine Andersdatter, døpt 10. oktober 1690. Gift 18. august 1717 med Kristoffer Nilsen Østre Kjøle.

3.   Anders Andersen, døpt 19. juli 1693. 13 år i 1706. Begravet 18. juli 1714.

4.   Kristen Andersen, døpt 20. oktober 1695. 10 år i 1706. Gift 25. juni 1715 med Barbro Arnesdatter Østre Nøtterøy. Til Søndre Gipø.

5.   Mari Andersdatter, døpt 24. oktober 1698. Trolovet 13. januar og gift (3) 14. desember 1729 med Nils Olsen Hella, født ca. 1684 på Mellom Smidsrød, (22 år i 1706).

6.   Karen Andersdatter, døpt 11. desember 1700. Gift 29. oktober 1722 med Kristoffer Arnesen Østre Nøtterøy.

7.   Gunder Andersen, døpt 5. september 1703. 3 år i 1706. Myndig i 1731 og bosatt hjemme på Bjønnes. Trolovet 3. november og gift 8. desember 1729 med Kristense Torgeirsdatter Vestre Eknes. Trolovet fra Bjønnes 17. januar og gift 22. februar med enken Anne Andersdatter. Overtok gården, se nedenunder.

8.   Eli Andersdatter, døpt 4. november 1706. 25 år, ugift og bosatt hjemme i 1731. Trolovet 20. januar og gift 17. februar 1733 med Ole Kolbjørnsen Torød.

 

1691 betalte Anders Bjønnes 2/3 og Kristen Bjønnes 1/3 av resterende skatter og avgifter til sammen  10 daler 1 ort 20 skilling og tiende til sammen på 2 daler 1 ort 3 skilling. Det står at gården er ”afbrendt”.

 

Utskrevet til sjøtjeneste for gården Bjønnes i 1706. Ennå i 1711, 51 år gammel. Han er født på Nøtterøy og kalles da «Haunen». Dette må være på Oslebakke på Veierland som het Havna. Og han må da være sønn av den Anders Andersen som nevnes der i 1664.

 

1731 (12. desember), var det skifte på Bjønnes etter Kirsten Eriksdatter. Enkemannen var Anders Andersen. Barna: 1. Erik Andersen, myndig og på Østre Oterbekk. 2. Kristen Andersen, myndig og på Søndre Gipø. 3. Gunder Andersen, myndig og bosatt hjemme. 4. Trine Andersdatter, gift med Kristoffer Nilsen Oterbekk. 5. Maren Andersdatter, gift med Nils Olsen Hella. 6. Karen Andersdatter, gift med Kristoffer Arnesen og bosatt på Bjønnes. 7. Ellen Andersdatter, 25 år, ugift og bor hjemme.

 

*

 

Gunder Andersen, døpt 5. september 1703. 3 år i 1706. Myndig i 1731 og bosatt hjemme på Bjønnes. Begravet 10. april 1773, 85 år gammel. Trolovet 3. november og gift 8. desember 1729 med Kristense Torgeirsdatter Vestre Ekenes. Begravet 31. mars 1764, 60 år gammel. Trolovet fra Bjønnes 17. januar og gift (2) 22. februar 1766 med enken Anne Andersdatter.

Barn i første ekteskap:

1.   Henrik Gundersen, døpt 16. juli 1730. Begravet 21. februar 1731.

2.   Kirsti Gundersdatter, døpt 21. september 1732. Konfirmert 4. oktober 1750. Trolovet        12. april og gift 8. november 1759 med Nils Evensen Kjøle. Overtok en del av gården,    det senere bruksnr. 1.

3.   Ane Gundersdatter, døpt 30. september 1734.

4.   Helvig Gundersdatter, døpt 26. desember 1737. Enke og fattiglem Helvig Gundersdatter   dør på Bjønnes 8. februar og ble begravet 14. februar  i 1804, 66 år gammel. Trolovet 9. november fra Bergan, og gift 6. desember 1790 med enkemann Engelbert Hansen, da på         Søndre Movik. Født ca. 1740. Død 23. april i Nedre Buerstad og begravet 29. april 1803, 66 år gammel. De er i 1801 bosatt som inderster på Buer og lever av fiskerier. Ingen barn.

5.   Anders Gundersen, døpt 16. oktober 1740. Begravet 20. mai 1760, 19 år 7 måneder gammel.

6.   Torgeir Gundersen, døpt 29. april 1744. Overtok halve gården, se bruksnr. 9.

 

Svigersønnen Nils Evensen hadde i 1761 overtatt en halvpart. Den andre halvparten overtok sønnen Torgeir i 1769. De betalte hver 98 riksdaler for hver sin halvpart. Foreldrene fikk opphold. Dette bruket fortsetter som bruksnr. 1 og sønnens bruk får bruksnr. 9.

 

 

Bjønnes

Halvparten av hovedbruket fra 1761 (to sjettedels part)

Bruksnr. 1

 

Nils Evensen, født 1734 på Kjøle. Begravet 10. mai 1780, 45 år gammel. Trolovet 12. april og gift 8. november 1759 med Kirsti Gundersdatter Bjønnes, døpt 21. september 1732. Død 23. november og begravet 27. november 1789, 57 år gammel.

Barn:

1.    Tor Nilsen, døpt 4. april 1760 fra Mellom Kjøle. Bodde på Nedre Sem.

2.    Anne Nilsdatter, døpt 20. juni 1762 fra Bjønnes. Begravet 4. juli 1762, 3 uker gammel.

3.    Anne Nilsdatter, døpt 23. juli 1763. Begravet 8. august 1763, 3 uker gammel.

4.    Anders Nilsen, døpt 29. september 1764. Overtok gården, se nedenunder.

5.    Christence Nilsdatter, døpt 20. april 1767. Begravet 21. februar 1769, 2 år gammel.

6.    Even Nilsen, døpt 1. september 1769. Overtok gården, se nedenunder.

7.    Christence Nilsdatter, døpt 18. september 1771. Begravet 11. september 1772, 1 år gammel.

 

*

 

Anders kjøpte gården for 98 riksdaler. Moren fikk opphold.

 

Anders Nilsen, døpt 29. september 1764. Trolovet 5. januar og gift (1) 28. januar 1789 med Anne Maria Sørensdatter Mellom Kjøle, døpt 4. november 1761 i Vår Frues kirke i Tønsberg. (Datter til Søren Hansen Føien og Maria Jensdatter Bjørnebu).[6] Død 28. desember 1790 av forstoppelse og begravet 5. januar 1791, 30 år gammel. Trolovet 16. september og gift (2) 7. november 1791 med enken Inger NilsdatterNedre Tanstad og flyttet dit.

Barn i første ekteskap:

1.  Kirsten Andersdatter, døpt 1. desember 1789 på Bjønnes. Død 18. februar og begravet       21. februar 1790 fra Bjønnes, 11 uker gammel.

 

Om barn i andre ekteskap, se under Nedre Tanstad. Han solgte bruket 1791 for 320 riksdaler til Hans Hansen Bugården.

 

*

 

Hans Hansen Bugården overlot bruket i 1802 til svigersønnen Even Nilsen Bjønnes, se ovenfor.

 

Even Nilsen, døpt 1. oktober 1769 fra Bjønnes. Trolovet 17. november og gift (1) 30. desember 1800 med Berte Hansdatter, døpt 2. september 1774. fra Bugården. Død 8. april av "udtærende sygdom" og begravet 16. april 1805, 31 år gammel. Trolovet 24. februar og gift (2) 8. mai 1806 med Else Jensdatter fra bruksnr. 17 på Nordre Smidsrød og flyttet dit.

Barn i første ekteskap:

1.    Kirsti (Kirsten) Evensdatter, født 8. august og døpt 15. august 1801 fra Bjønnes. Død 10.   april på Nordre Smidsrød og begravet 16. april 1822, 20 2/3 år gammel.

 

Bruket solgte Even i 1806 til svogeren Ole Rasmussen fra Bugården.

 

 

Bjønnes

1/3 av av hovedbruket (senere bruksnr. 1) fra 1722

Bruksnr. 3

 

Kristoffer Arnesen fra Østre Nøtterøy. Begravet fra Stangeby 28. januar 1753, 53 år gammel. Trolovet 13. august og gift 29. oktober 1722 med Kari Andersdatter Bjønnes. De overtar denne parten fra hennes far i 1722.

Barn:

1.   Maria Kristoffersdatter, døpt 1. desember 1722. Begravet 20. desember 1722.

2.   Anders Kristoffersen, døpt 7. desember 1723. Ble bruker på Vestre Ekenes.

3.   Unavngitt datter, døpt 18. september 1726. Dette må være Mari Kristoffersdatter Bjønnes, gift 1752 med Hans Olsen Stangebyrønningen.

4.   Ane Kristoffersdatter, døpt 25. september 1729. Gift 1757 med Anders Nilsen Øvre Skjerve.

5.   Arne Kristoffersen, døpt 7. september 1732. Begravet 7. april 1733, 7 måneder gammel.

6.   Åsle Kristoffersdatter, døpt 25. juli 1734. Gift 1760 med Hans Nilsen Skjerve. Se Tømmereikstranden – Stranda.

7.   Kristine Kristoffersdatter, døpt 1. desember 1737. Ikke registrert begravet.

8.   Arne Kristoffersen, døpt 29. september 1740 fra Bjønnes. Begravet 7. oktober 1751, 11 år gammel fra Stangeby.

9.   Kristine Kristoffersdatter, døpt 6. mai 1744. Begravet 23. september 1744, 20 uker gammel.

 

Amtsforvalter Sr. Samuel Povelsen Trane utsteder bygselseddel til Kristoffer Arnesen på gården Bjønnes med underliggende Helms eng med bygsel, av skyld 1 bismerpund smør 6 2/3 lispund malt med fornødspenger 1 ort, er betalt i bygselpenger 6 daler 2 ort 16 skilling. Datert 4. juni 1720.

 

1750 (22. september) var det skifte på Bjønnes etter Kari Andersdatter. Enkemann var Kristoffer Arnesen. Barn: 1. Anders Kristoffersen. 2. Arne Kristoffersen, 10 år. 3. Maren Kristoffersdatter, 24 år. 4. Anne Kristoffersdatter, 21 år. 5. Åsle Kristoffersdatter, 16 år. Hans Ambjørnsen Tokenes på de umyndige barns vegne.

 

De ble fattige ”formedelst overgaaende ildebrand” sier tingalmuen. Da greven i 1751 satte bruket ut til auksjon, turte ikke Kristoffer å kjøpe det, men flyttet til Stangeby, hvor han døde. Se under uplasserte personer der.

 

*

 

Hans Larsen Østre Nøtterøy. Brorsønn av ovennevnte Kristoffer Arnesen. Han kjøpte gården for 118 riksdaler på auktionen i 1751. (På alle trebrukerne kom imidlertid et tillegg i 1766, da de måtte betale odelsløsning til grevens sønn.) Ugift. Blke borte på sjøen i 1752.

 

1752 (18. september) ble det holdt skifte på Bjønnes etter Hans Larsen. Ugift. Moren og søsknene arvet: 1. Moren Inger Jørgensdatter, enke og bosatt på østre Nøtterøy. 2. Broren Søren Larsen, bosatt på Kjøleholmen. 3. Arne Larsen. 4. Jørgen Larsen, 13 år. 5. Elen Larsdatter, 20 år. 6. Åste Larsdatter, 7 år. 7. Elisabet Larsdatter, 15 år. 8. Barbro Larsdatter, 10 år. Tilstede moren, eldste broren og Arne Larsen hustru, Maren Jonsdatter.

 

Arvingene holdt igjen auksjon og prisen ble nå på 172 riksdaler.

 

*

 

Ola Sørensen, født 1731. Fra Østre Kjøle

 

Bjønnes

1/3 av gården fra ca. 1638/1639

Bruksnr. 6

 

Lars Kristensen, nevnt 1636-1660. Se ovenfor. Gift med Kari, født ca. 1614. Bruker fra 1661. Begravet 28. januar 1714, 100 år gammel. Det er Laurits Bjønnes som skatter av gården ved Martinsmesse 1636. Enken Bjønnes står i 1637-1638. Ved Landskatten 1639 står igjen Laurits Bjønnes. Nevnt ved landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Erik og Laurits Bjønnes for seg, sine koner, samt en tjenestepike – 1 ½ ort 4 skilling. Lars har nok drevet en del av gården fra farens død til han har fått overlatt denne parten av gården da moren giftet seg igjen. Neste bruker er trolig en sønn.

 

*

 

Kristen Larsen, født ca. 1637 (28 år i 1665). Overtok ca. 1660. Død rett etter brannen i 1690. Om det var barn her vites ikke. Bruker på halve gården i 1679.

 

Alle husene på Bjønnes, samt innbo og løsøre og mesteparten av buskapen brant inne i en brann som startet om morgenen den 15. august 1690, mellom klokken ni og ti om formiddagen. Det hadde vært tørke i fem uker, ble det opplyst på tinget. Som følge av misvekstår kunne ikke naboene hjelpe til med å fø dyra over vinteren. Her nevnes Kristen Larsen og enken Maren Jakobsdatter, trolig på nabobruket.

 

Ingen ville bygsle gården med plikt å bygge opp husene, ”av aarsag at gaarden har meget høi skyld og liden ager og eng”. Amtsforvalteren måtte derfor sette bort Bjønnes fri for skatt og landskyld i to år. På det vilkåret kom det nye brukere her.

 

*

 

Kristen Andersen, født ca. 1658 (68 år i 1709). Død 1731. Trolovet 28. september og gift 30. oktober 1688 med Thore Gundersdatter Skallestad, født ca. 1650. Død 1740, 90 år gammel. Trolig først bosatt på en av Kjølegårdene, der de får en datter i 1689. Fra 1691-1720 på Bjønnes.

Barn:

1.   Anne Kristensdatter, døpt 18. september 1689. Far: Kristen Kjøle. Død 1769, 80 år gammel. Trolovet 7. august og gift 13. november 1720 med Håvald Hansen Mågerø, født 1695. Død 1756. Overtok gården, se nedenunder.

2.   Anders Nilsen, født 16??. Død 1715, 20 år gammel.

 

*

 

Håvald Hansen Mågerø, født 1695 på Mågerøy på Tjøme. Død 1756. Gift 1720 med Anne Kristensdatter Bjønnes, døpt 18. september 1689.

Barn:

1.    Mari Håvaldsdatter, født 1721. Trolovet 12. januar fra Vollen og gift 29. januar 1761

     med Lars Larsen Volden under Nedre Sem.    

2.  Hans Håvaldsen, født 1723. Overtok gården, se nedenunder.

3.  Ola Håvaldsen, født 1726. Levde ugift og døde her på Bjønnes 1791. Han eide i en lengre tid halve gården.

4.  Jakob Håvaldsen, født 1729. Bodde på Bjønnes.

 

Amtsforvalter Sr. Samuel Povelsen Trane utsteder bygselseddel til Håvald Hansen på gården Bjønnes, av skyld 1 bismerpund smør 6 2/3 lispund malt med fornødspenger 1 ort, er betalt i bygselpenger 6 daler 2 ort 16 skilling. Datert 4. juni 1720.

 

1757 (11. Oktober) var det skifte på Bjønnes etter Håvald Hansen. Enken var Anne Jakobsdatter. Barn: 1. Hans Håvaldsen, 33 år. 2. Ole Håvaldsen, 30 år. 3. Jakob Håvaldsen, 27 år. 4. Maren Håvaldsdatter, 35 år.

 

Salmaker Johan Friderich Wiedemann i Tønsberg kjøpte bruket ved auksjon i 1750 for 118 riksdaler. Han solgte i 1759 for 200 riksdaler til Hans og Ola Håvaldssønner. Pengene lånte de av Even Holtekjær på Tjøme.

 

*

 

Hans Håvaldsen, født 1723. Gift 1748 med Ide (Idde) Fransdatter, døpt 7. desember 1721 fra Føykås. Død 1780.

Barn:                                            

1.   Frans Hansen, døpt 18. mai 1750. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Kristine Hansdatter, døpt 28. februar 1752. Gift 1792 med Anders Evensen fra Vestre Brua under Jarlsberg Hovedgård, Sem.

      Hun får et dødfødt barn som gravlegges i Kirsti Jørgensdatters kiste på Gråbrødrenes kirkegård 3. februar 1789. Faren var ungkar Peder Kristensen Skjelland i Andebu.

3.   Hans Hansen, døpt 10. juli 1754. Gift med Barbra Kirstine Andersdatter Nordre Nes (bruksnr. 9).

4.   Anne Hansdatter, døpt11. april 1757. Gift 1779 med Knut Nilsen fra Tømmereik.

5.   Anders Hansen, døpt 1. november 1760. Sjømann.

6.   Kristen Hansen, døpt 8. oktober 1765. Bodde på Vestre Kjøle.

 

 

 

 

Bjønnes

Halvparten av hovedbruket fra 1761 (to sjettedels part)

Bruksnr. 9

 

Torgeir Gundersen, døpt 29. april 1744. Se ovenfor. Han ble vekk på sjøen i 1782 «Bleve borte med Skibet Jarlsberg fra Aasgaardstrand». Trolovet 29. November 1769 og gift 3. januar 1770 med Eli Olsdatter, døpt 23. oktober 1750 fra Nedre Skjerve. Død 22. januar og begravet 29. januar 1809, 61 år gammel.

Barn:

1. Christensce Torgeirsdatter, døpt 21. mars 1770 fra Bjønnes. Skjebne ukjent.

2. Gunder Torgeirsen, døpt 2. januar 1772. Overtok gården, se nedenunder.

3. Ole Torgeirsen, døpt 8. desember 1773. «Den Skrøbelige Dreng, Lægdslem Ole Torgersen Bjørnæs» døde 16. januar av «Udtærende Sygdom» , og begravet 20. januar 1798, 25 år gammel.

4. Kristoffert Torgeirsen, døpt 21. september 1775. Begravet 28. februar 1777, 1 ½ år gammel.

5. Anne Torgeirsdatter, døpt 6. september 1777. Død 28. januar og begravet 1. februar 1781, 12 år gammel. Hun kalles stedatter av Peder Hansen.

6. Anders Torgeirsen, døpt 6. oktober 1781.[7] Konfirmert 12. oktober 1800. 21 år, matros og bosatt hjemme i 1801.

7. Kristoffer Torgeirsen, døpt 2. juli 1779. Begravet 2. juni 1782, 3 år gammel.

 

Eli ble trolovet 16. november 1787 og gift (2) 28. januar 1788 med Peder Hansen, født ca. 1743 (58 år i 1801). Fra Fåberg i Gudbrandsdalen, sist fra Tønsberg. I 1801 står det «Ophold af gaarden og arbeidsmand».

Barn:

1.    Hans Pedersen, døpt 28. september 1788. Konfirmert 3. mai 1807. 13 år i 1801.

2.    Inger Maria Pedersdatter, døpt 29. november 1790. Død i august/september 1791 av blodsott.

3.    Nils Pedersen, døpt 13. juli 1792. Konfirmert 13. august 1809. 9 år i 1801.

4.    Inger Maria Pedersdatter, 30. januar 1795. 7 år i 1801.

 

I 1795 overlot Peder bruket til stesønnen og bodde siden noen år på gårdens eie. Etter 1809 flyttet han vekk med barna.

 

*

 

Gunder Torgeirsen, døpt 2. januar 1772. Død ca. 1825. Ble vekk på sjøen. Trolovet 13. september og gift 30. desember 1796 med enken Alet Margrete Andersdatter, døpt 2. august 1769 fra Snipetorp. Alet bodde ved giftet i Kjølelunden, der hun var enke etter Søren Kjølelunden. Død 1851.

Barn (av seks sønner vokste bare to opp sier Sigurd Unneberg. Fem sønner og ei datter):

1. Søren Gundersen, født 6. november og døpt 13. november 1797. 4 år i 1801. Overtok gården, se nedenunder.

2. Torger Gundersen, født 29. september og døpt 6. oktober 1799. 2 år i 1801. Død 11. februar og begravet 18. februar 1802, 3 år gammel.

3. Andrea Gundersdatter, født 13. februar og døpt 18. februar 1802. Død 5. mars og begravet 9. mars 1802, 3 uker gammel.

4. Torger Gundersen, født 4. oktober og døpt 9. oktober 1803. Død 23. september og begravet 27. september 1704 1 år gammel.

5. Torger Gundersen, født 9. november og døpt 24. november 1805. Kom til Buerteigen.

6. Anders Gundersen, født 21. desember og døpt 27. desember 1810. Død 19. august og begravet 23. august 1812 1 ½ år gammel.

 

Hennes mor Dorothea Margretha Jochumsdatter er bosatt her i 1801. Hun er 76 år, enke etter 1ste ekteskap og nyder almisse av sognet.

 

*

 

Søren Gundersen, født 6. november og døpt 13. november 1797. 4 år i 1801.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

HJEMSENG (HIELMESENGH)

 

Nevnt 1720.

 

KALSRØD ØDEGÅRD (KALSRODT)

 

Nevnt som underbruk til Bjønnes fra 1555. I 1647 (-49) står: ”Kalsrød ødegaard derunder till samme kierche (St. Laurenti kirke) med bøxsell, smør 1 bispd.” Kalsrøed nevnt 1706.

 

 

GJERLØ ENG (GIERLOFFS ENG)

 

Gierløes stad i 1665.

 

VOLDEN

Kalles også Bjønnes- eiet

 

Dette må ha vært en part av Bjønnes som lå i grenseland opp mot Bjønnesåsen og plassen Volden som også lå under Vestre Kjøle og Østre Sem.

 

Kristense. Begravet 15. mai 1729. Hun kalles ”Biønnæs-Eyet” i 1715 og ”Wolden” i 1729.

Barn:

1. Anders. Begravet 5. mai 1715.

 

 

Uplassert under Bjønnes

 

Gunder Olsen Bjønnes er soldat i 1686 for gårdene Bjønnes, Mellom Smidsrød, Ulvøy, Agerup og Kjærgrav. Han ble innrullert i 1674.

 

Nils Sørensen Østre Kjøle hadde besovet Kristine Andersdatter Bjønnes. Public absolverede 27. juli 1690. Kanskje hun er søster til en eller begge Andersen-brukerne.

 

En gammel kvinne fra Bjønnes ble begravet 27. desember 1724.

 [1] Rødeboka, side 66

[2] Rødeboka, side 181.

[3] Rødeboka, side 194.

[4] D.N. IV, 116

[5] D.N. Bind 4, side 116, nummer 121. Etter original på pergament i Dipl. Arn. Magn. Fasc. 63. No. 7. Seglene mangler.

 

[6] Broren Jens Sørensen på Mellom Kjøle.

[7] Faren kalles her feilaktig for Terjer. Samme på barn nr. 4 og 7.