Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NORDRE NES

Gårdsnr. 28

 

Fra gammelt av må Nes ha vært en del av Bjønnesgården. I 1320 stiftet Fehirden Bjarne Audunsson et hospital som skulle ligge under Laurentiuskirken i Tønsberg. Her nevnes parter i  seks bruk under gården Bjønnes. Trolig må et av disse, mest nærliggende det som kalles ”øystaste Biernes” ha vært den delen som Nes er utskiftet fra. Nes har allerede blitt skiftet ut før 1355 da gården nevnes for første gang. Vi kan se for oss at denne delen av Bjønnes etter hvert gikk over til bare å hete Nes.

 

 

E i e r e

 

Mariakirkens prestebol eide i 1399 9 løps land i Nes. Vi skjønner siden at dette gjelder Nordre Nes og er hele gården. Mariakirkens prestebol hadde i 1575 inntekt av tilsammen 5 pund smør ½ pund mel i ”Neb”, og de har bygselen. Allerede på den tiden var dette en fullgård.

 

Gaute Aslaksson i Tønsberg nevner i et brev, datert St. Olavs kloster i Tønsberg 25. september 1355 at han har solgt sin hustru, Margrete Hermundsdatters arv og heimanfylgje. Det var 11 løps land i Reine i Ramnes, 14 øresbol i Skog i Botne og ”tuæggia” (20) løps land i Gjein i Skjee. For pengene hadde han kjøpt Nes, som ligger på Nøtterøy, og gitt henne mange gaver i gull. Lorens Berg mener at dette er Søndre Nes, men det har vi ikke noe bevis for, for vi vet ikke at Mariakirken eier noe i (Nordre) Nes før i 1399, 44 år etter dette brevet ble skrevet, så her kan det ha foregått makeskifter vi ikke vet om. Men muligheten er der til at Nes allerede da var delt opp i to gårder.

 

Original

 

Ollum monnum þeim sæm þettæ bref. sia æder h/oe/yira sænda broder Bendict med gudes  naad abote at Olafs klaustre j Tunsberghi Jon Gunnars son Arnæ Sandulfs son q. g. ok sinæ.
mer gerom yder kunnight at a  friadaghen næsta firir Mikiæls m/oe/sso a xvii are ok xxta rikis vars wirduleghs herra Magnusar med gudes naad Noreghs Swia ok Skanæ konongs varom mer j hia j gangunum j Olafs klaustri j Tunsberghi ok h/oe/yrdum aa er Gauthi Aslaghs son væiti viderganghu firir oss han hafde sælt þer adernæmpdar iarder er Margret Hermunda dotter kona hans hafde haft j gard till Gautha ok næmpdar ero j hæiman fylgdar brefwe hen-
nær sagde han sik ok kæypt henne þessar iarder firir þa verdaura er han tok firir þær  firnæmpdar iarder ællufw laupa land j Ræinum er ligger j Rampnessoghn fiortan aura booll j Skoghe er ligger j Botna soghn tuæggia laupa land j Gæininni er ligger j Skæidofs soghn kændis ok Gauthi adernæmpder at han hafde gefuæt Margreto kono sinn(i) sex merker gulz j tillgiof ok sætti þinguæd hennær jn j Næss. er ligger j Niotar/oe/ynn(i). kændiz ok  optnæmpder Gauthi at han hafde gefwet Margreto æit stettar kær er stænder tuær merkar j bækkiar giof ok æina gulsilgiu æin storan gulpeningh æit fiingargull j fæstar giof ok annat pusada gull en j er æin safir þriar siluær bikara er standa tolf aura. Ok eptir vidergangu Gautha ok vare hiauero sætti Gauthi sit jnsigli med varo jnsigli firir þettæ bref er giort var a deghi ok are sæm fyre seghir.

Bakpå: bref firi Furemum j Rampnæ sokn. Meget yngre: Brev om endeel gaarder.

 

 

 

B r u k e r e

 

Jørgen Eivindsen, nevnes 1552-1591. Jorigen Ewindtson” er brevutsteder på Bugården 4. påskedag 1552[1] Jørgen Nes er  lagrettemann 29. mai 1567[2]. Jørgen Euindsen” nevnes på Nøtterøybøndenes vegne 27. januar 1573.[3] Jørgen Nes er lagrettemann 6 av 12 i et dokument, datert 18. mai 1574. Jørgen Nes er også lagrettemann i tre diplom om Teie hovedgård,  datert 22. juni, 30. juni og 8. september 1580.[4]Jorgen Nes” er med å utsteder brevet fra Stokke, Andebu og Nøtterøy til Kristian IV's hyldning 29. mai 1591[5] Trolig død før 1593.

 Jørgen Nes segl i 1591

 

Jørgen har bygslet Nordre Nes av Mariakirken i Tønsberg og har ikke eid noe i den selv, men siden han brukes som lagrettemann, må han ha eid part(er) i andre gårder, for bare odelsmenn ble utnevnt til lagrettemenn. Neste bruker kan ha vært en sønn, uten at det kan bevises.

 

*

 

Ola Nes, nevnt 1593-1640. Han hadde initialene O.I. i bumerket sitt, som kan stå for Ola I(ørgen?)sen, men dette kan ikke bevises. Oluff Nees” solgte i 1617 10 tylfter 10 alen lange granbjelker til en hollandsk skipper i Grindholmsund (Vrengen) for 60 skilling. 1618/19 2 tylfter 12 alen granbjelker for 24 skilling. 1619/20 6 1/2 favner brenneved for 26 skilling.

Odelsmanntalet 1624. ” Olluff Nees

 

Råen i Borre  - ½ pd smør

 

Er 3 lispund 1 remål 3 bismermerker. 1636. Oluf Nes i Landskatten 1640.

 

Nordre Nes blir trolig delt i to bruk rundt 1630 en gang.

 

Oluf Nes’ bumerke 1624

 

 

½ gården

Fra ca. 1630 (eller litt før) -

Gjermund Nes, småskuteskipper ca. 1630. Om han kan være sønn eller svigersønn av forrige bruker vet vi ikke.

Barn:

1.   Guttorm Gjermundsen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Navnet er forvansket til ”Guttorm Jerons”. Bruker ca. 1640-1675. I koppskatten 1645 betaler Guttorm og Laurits Nes for seg, sine koner, og en datter – 1 ½ ort 4 skilling. Kalles tømmermann i 1667.

      Barn:

      1.   Ola Guttormsen, født ca. 1645 (20 år i 1665). Bruker ca. 1675-1670 på hele gården. Se nedenunder.

2.   Laurits ”Jeronsen” (Gjermundsen). Han står i en leiermålsliste fra 1661 fordi han fikk barn for tidlig etter inngåelsen av ekteskapet med Johanne Knutsdatter.

 

½ gården

 

Lars (Laurits) Nes. Bruker fra 1645-58. I koppskatten 1645 betaler Guttorm og Laurits Nes for seg, sine koner, og en datter – 1 ½ ort 4 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Lauridz Næss till Thunsberg præsteboell smør 5 bispd., meell ½ skippd. (Er) 2 schippd. 1 ½ rem. Præstebolet bøxsellen. Skatt 4 dr.”

 

*

 

Anders Nes. Bruker fra 1659-166. Gift med Johanne. Enken Nordre Nes er bruker i 1664.

Barn:

1.   Søren Andersen, født ca. 1652 (12 år i 1664).

 

 

 

Så er trolig hele gården samlet igjen

Ola Guttormsen, født ca. 1645 (20 år i 1665). Bruker ca. 1675-1670 på hele gården. Se ovenfor. I 1679 måtte Oluf Nordre Nes betale 15 daler 2 ort 7 skilling i resterende skatter.

I 1672 får vi vite at Oluf Nes leier en kirkeku som han har hos Oluf Ekenes.

Barn:

1. Amund Olsen, født ca. 1673. Kom til Øre.

 

*

 

Ellef Nes. Skal ha vært bruker i noen år. Bruker i 1686.

 

*

 

Anders Larsen, født ca. 1650 (56 år i 1706). Fra Vermeli i Sem. Begravet 9. september 1711, 61 år gammel. (Sønn til Lars Nilsen Vermeli, født ca. 1613, og Ingeborg Andersdatter Gran i Andebu.) Gift ca. 1685 (1) med Anne (Ane) Jensdatter, født ca. 1657. Begravet 2. april 1706, 49 år gammel. Fikk et barn med Barbara Nilsdatter i 1707. Trolovet 11. april og gift (2) 8. desember 1707 med Mari Olsdatter.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Andersen, døpt 25. mars 1686. 19 år og ungkar i 1706. Gift 11. februar 1711 med enken Martha JohansdatterStangeby. Kom til Stangeby.

1713 (12. desember) møtte Marte Johansdatter på tinget og fortalte at hennes mann Anders Andersen Nes hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter. I sjøtjeneste 1711, da 24 år. Reiste ut allerede i 1706.

2.   Lars Andersen, født ca. 1688. 18 år og ungkar i 1706. Nevnes i sjøtjeneste 1711, da 23 år gammel. Død rett etter moren i 1712, men ikke registrert på Nøtterøy.

3.   Jens Andersen, døpt 30. oktober 1689. I Kongelig Majestets sjøtjeneste i 1712.

4.   Ingebor Andersdatter, døpt 17. desember 1691. 18 år i 1712. Gift 173? med enkemann Guttorm Sørensen Østre Kjøle.

5.   Inger Andersdatter, døpt 5. oktober 1693. 17 år i 1712. Gift 12. september 1720 med Tønnes Rasmussen Søndre Smidsrød.

6.   Mari Andersdatter, døpt 29. august 1695. 16 år i 1712.

7.   Berte Andersdatter, døpt 2. desember 1697. 14 år i 1712.

8.   Arne Andersen, født 1700. 6 år i 1706. Begravet 14. februar 1711. Nevnes på skiftet etter mora og sies død rett etter moren.

Barn utenfor ekteskap:

9.   Nils Andersen, døpt 9. Januar 1707. Farens navn nevnes ikke i kirkeboka, men Anders Larsen blir innstevnet i april 1708 for dette leiermålet, og der nevnes også moren.

Barn i andre ekteskap:

10. Anne Andersdatter, født 1708. 4 år i 1712. Trolovet 31. mai og gift 19. juni 1730 med Hans Arnesen Østre Nøtterø, da bosatt på Nes. På en del av Nordre Nes.

11. Inger Andersdatter, døpt 25. mai 1710. 2 år i 1712. Trolovet 9. juli og gift 22. september 1735 med Even Kristoffersen Øvre Tanstad.

 

Anders hadde i 1706 to stesønner, og dette må være fra første ekteskap. Anne Jensdatter hadde da trolig vært gift (1) med en Anders N. N.

A. Jakob Andersen, 25 år, ungkar og utenlands. I København i 1712.

B. Hans Andersen, 23 år og ungkar. I Kongelig Majestets sjøtjeneste fra 1706-1712. 28 år i  

      1711 og født på Nøtterøy

 

Anders Nes ble i 1702 stevnet for landskyld av Hans Morland. Gården var da på 5 pund smør. Hans kone møtte for ham, og sa at de hadde aldri nektet sin husbond landskylden og ville for alltid betale i tide.

 

1712 (25. februar) ble det avholdt skifte på Nordre Nes etter Anne Jensdatter. Enkemannen var Anders Larsen. Arvingene var hennes sønner i første ekteskap: Jakob Andersen, i Kjøbenhavn og Hans Andersen som var i Kongelig Majestets sjøtjeneste. Likeså barna fra andre ekteskap: Anders Andersen Stangeby, Lars Andersen, død rett etter moren, Jens Andersen, i Kongelig Majestets sjøtjeneste, Arne Andersen, død rett etter moren, Ingeborg Andersdatter 18 år, Inger Andersdatter, 17 år, Mari Andersdatter, 16 år og Berte Andersdatter, 14 år.

 

1712 (25. februar) ble det avholdt skifte på Nordre Nes etter Anders Larsen. Arvingene var enken Mari Olsdatter og barna Anne Andersdatter, 4 år og Inger Andersdatter, 2 år.

På begge skiftene møtte farbrødrene Abraham Larsen Panne og Kristen Larsen Vermeli, begge i Sem og Faster Sara Eikeberg.

Vergene for barna var: Ingeborg og Arne, deres farbror Kristen Vermeli; Inger den eldre og Mari, deres farbror Abraham Panne; Inger den yngre, hennes søskenbarn Amund (Ditmansen Nordre) Kverne (Arnadal); Berte, hennes fasters (Lars?) Eikeberg (Sem).

 

Mari Olsdatter trolovet 22. november 1713 og gift (2) 21. februar 1714 med enkemann Ole Reiersen. (Sønn til Reier Kristoffersen, død 1719, 72 år, og Anne Kristensdatter, død ca. 1702. På Søndre Ilebrekke i Slagen.) Begravet 19. mai 1743, 68 år gammel. Kom hit fra Mellom Rom i Slagen. Ingen barn.

 

Ole Reiersen tinglyser sin bygselseddel på Nes, av skyld 3 ½ pund smør, datert 21. august 1713.

 

Ole Nes betalte holdning i 1726 på 3 daler 8 skilling.

 

1733 (7. mai) ble det holdt skifte på Nordre Nes etter Maren Olsdatter. Arvingene var enkemannen Ole Reiersen. Barn med hennes første mann, Anders Larsen: 1. Anne Andersdatter, gift med Hans Arnesen. 2. Inger Andersdatter, 23 år.

 

Ole ble trolovet 28. mai og gift (2) 30. juni 1733 med enken Live Hansdatter Nesbryggen.

 

1743 (28. juni) ble det holdt skifte på Nordre Nes etter Ole Reiersen. Enken Live Hansdatter. Ingen barn. Han hadde et par myndlinger: 1. Anders Kristensen, myndig og bosatt i Kjøbenhavn. 2. Paul Kristensen, myndig og bosatt på Tjøme. De er trolig hans brorsønner.

 

 

Fortsatt Nordre Nes: Mari Olsdatter ble begravet 21. jan. 1733. Du nevner i skifte 28. jun. 1743 en Paul Kristensen, bosatt på Tjøme. Det må være han som gifter seg 22. nov. 1740 fra Midtgården med Anne Olsdatter. Denne Paul må være døpt fra Ilebrekke 13. mai 1714. Han blir begravet fra Midtgården 20. des. 1748.

 

 

*

 

1746 (12. oktober) ble det hold skifte på Nordre Nes etter Live Hansdatter. Enkemann var Kornelius Olsen. En tjenestepike, Ingeborg Olsdatter. Ingen barn.

 

Ole Reiersens sønn, Kornelius Olsen, døpt 25. april 1724. Konfirmert fra Nordre Nes 8. april 1742. Gift med Live Hansdatter. Kom til bruksnr. 1 på Nordre Nes.

 

Du skriver videre at "Kornelius Olsen, døpt 25. april 1724. Konfirmert fra Nordre Nes 8. april 1742. Gift med Live Hansdatter." Videre: "1746 (12. oktober) ble det hold skifte på Nordre Nes etter Live Hansdatter. Enkemann var Kornelius Olsen." Her tror jeg du blander sammen sønn og mor. Live Hansdatter var gift med Ole Reiersen. Kornelius giftet seg først i 1747.

 

Bjørndal u. Prestegården: Trine  (Kathrine) Anundsdatter trolover seg 11. nov. og gifter seg igjen 14. des. 1785 med Kornelius Olsen, Nordre Nes.

 

Nes

 

Hans Arnesen Østre Nøtterø, da bosatt på Nes.    Trolovet 31. mai og gift 19. juni 1730 med Anne Andersdatter, født 1708. 4 år i 1712.

 

*

 

Anders Kristensen. Gift med Dorte Knutsdatter Tømmereik

 

1778 (11. februar) var det skifte på Nes etter Anders Kristensen. Enken var Dorte Knutsdatter, og barna var: 1. Kristian Andersen, 23 1/2 år. 2. Barbra Kristine Andersdatter, 17 år. 3. Maren Andersdatter, 12 år. 4. Karen Anne Andersdatter, 3 år. 5. Edel Andersdatter, 1 år. Deres fasters mann Kornelius Olsen Nordre Nes er verge for de umyndige døttrene.

 

Nesbryggen

 

Nesbryggen nevnes som sted første gang i kirkebøkene i 1721. Hvem som bygde de første husene her er ukjent, men allerede i 1720/21 var det to husstander her.

 

Hus nr. 1

Fra ca. 1720/21

 

Hans Paulsen, født ca. 1658 (51 år i 1709) fra Vestre Oterbekk. Begravet 10. desember 1738, 81 år gammel. Gift (1) med N. N. Begravet 14. februar 1711, 62 år gammel. Trolovet 14. april og gift (2) 20. september 1712 med enken Tore Larsdatter Brevik, se Buerstad. Begravet 22. desember 1751, 79 år gammel. Kom hit som husmann ca. 1720. Betaler holdning som husmann i 1726 på 1 ort 8 skilling.

Barn i første ekteskap:

1.   Live Hansdatter. Trolovet 12. mars og gift 3. oktober 1720 med Ole Engebretsen Nordre Sand i Årøysund, se Bergan. I Nesbryggen. Se nedenunder i hus nr. 2.

2.   Peder Hansen. Gift 15. februar 1766 med Anne Trulsdatter Nordre Smidsrød.[6]

      Barn i Nesbryggen:

      1.   Maria Pedersdatter, døpt 22. november 1767. Faddere: Maren Jakobsdatter Nes, Randi Trulsdatter Foyn, Helvig Trulsdatter Teie, Kristian Nilsen Grinda, Ole Hansen Kjøle.

3.   Gunhild Hansdatter, døpt 2. september 1688 fra Vestre Oterbekk. Trolovet 10. juni og gift 14. august 1720 med Anders Iversen Brevikbukta, født ca. 1686. 18 år i 1702. Fra Oserød. Begravet 27. januar 1737, 52 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

4.   Anders Hansen, døpt 27. januar 1715 fra Vestre Oterbekk. Overtok denne delen. Se nendenunder.

 

En sønn til her må være Kristoffer Hansen Weier som ble gift til Oslebakke på Veierland. Dette fordi når Kirstine Hansdatter Brevikbukta i 1776 gifter seg med Hans Kristensen Oslebakke, kalles de ”nestsøskenbarn” altså tremenninger. Kristine var barnebarn av ovennevnte Gunhild og Hans av Kristoffer Weier.

 

5.   Kristoffer Hansen (Weier). Død ca. 1720, ca. 60 år gammel. Gift med Anne Margaretha Sørensdatter Oslebakke. Død 1736. Eide Alby og Krika på Veierland.

 

 

 

Kristoffer                  Lars N. N.                              Halvor Olsen              Anders Iversen

Hansen                       ~ Anne                                   Østre                           Brevikbugta

Weier/                         Jakobsdatter                           Gunnestad                  ~ Gunhild

Oslebakke                   Østre                                      ~ Anne                        Hansdatter

~ Anne                        Kamfjord i                              Jensdatter                   Nesbryggen

Sørensdatter               Sandeherred                           Østre                           under

Oslebakke                                                                  Gunnestad                  Nordre Nes

      I                                        I                                              I                                  I

Kristen                        Anne Larsdatter                     Hans Halvorsen          Kari Andersdatter

Kristoffersen              (søster til Nils                         Holm i                         Brevikbugta.

Weier/                         Larsen Øst-                            Brevikbugta

Oslebakke                   gården, Hvasser

 

                        I                                                                                             I

Hans Kristensen Oslebakke                           ~ 1776             Kirstine Hansdatter Brevikbugta

                                                           Nestsøskenbarn/

                                                           Tremenninger.

 

*

 

Anders Hansen, døpt 27. januar 1715 fra Vestre Oterbekk. Konfirmert 17. mars 1734. Trolovet 25. januar og gift 26. februar 1738 med Marthe Pernille Andersdatter, trolig døpt 21. januar 1707 i Vår Frues kirke i Tønsberg. (Datter til Anders skredder og Ane Katrine Pedersdatter. Det må være henne den Anne Cathrine, født ca. 1668. Begravet fra Nesbryggen 6. februar 1745, 87 år gammel.) Enken ”LægdslemMarthe Pernille Andersdatter Nesbryggen ble begravet 11. desember 1780, 73 år gammel. Bodde i Nesbryggen.

Barn:

1.   Helvig Andersdatter, døpt 6. januar 1739.

2.   Nils Andersen, døpt 17. oktober 1740. Død 15. januar og begravet 21. januar 1801, 61 år gammel. Overtok trolig husene her. Se nedenunder.

3.   Mathias Andersen, døpt 24. oktober 1743.

 

*

 

Nils Andersen, døpt 17. oktober 1740. Død 15. januar og begravet 21. januar 1801, 61 år gammel. En tid skolemester. Trolovet 9. desember 1768 og gift 24. januar 1769 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med pigen Ingeborg Hansdatter. Begravet 16. april 1772, 32 år gammel, fra Nesbryggen. Trolovet 5. februar og gift (2) 23. april 1778 med Randi Pedersdatter Bjerkøy, født ca. 1752. Død 2. april og begravet 8. april 1813, 61 år gammel. Om hennes foreldre, se uplassert under Nesbryggen. Matros. Bodde i Nesbryggen.

Barn i første ekteskap:

1.   Edel Nilsdatter. Konfirmert 21. oktober 1781.

2.   Anne Maria Nilsdatter, døpt 11. november 1770 i Nesbryggen. Konfirmert 15. oktober 1786. Død 21. februar og begravet 27. februar 1794, 24 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

3.   Jens Nilsen, døpt 30. august 1778. Konfirmert 21. oktober 1798. Trolovet 15. juli og gift 20. november 1804 med Petronelle Andersdatter Søndre Nes. Bodde i Nesbryggen en tid. Matros. Se nedenunder.

4.   Anders Nilsen, døpt 10. september 1780. Konfirmert 22. mai 1800. Død 8. mai i Nesbryggen og begravet 15. mai 1850, 70 år gammel. Gift 9. januar 1818 med Susanne Jakobsdatter Kjølelunden, døpt 12. november 1779. (uekte datter av Jakob Syvertsen Nedre Skjerve og Maria Gulliksdatter Østre Oterbekk.)  Død 7. august på Nordre Nes og begravet 13. august 1858, 79 år gammel. Matros.

5.   Hans Nilsen, døpt 17. november 1782. Konfirmert 5. mai 1805.

6.   Mathis Nilsen, døpt 8. august 1785. Konfirmert 15. mai 1806. Gift 6. august 1816 med Pernille Hansdatter Bergan, døpt 15.november 1786. Matros.

7.   Ingebret Nilsen, døpt 25. mai 1788. Begravet 31. desember 1811, 18 år gammel. Faldt over Bord fra et Engelsk Skib ved Cap.”

8.   Nils Nilsen. Tvilling. Død 2. september og begravet 7. september 1791.

9.   Hans Nilsen. Tvilling. Død 2. september og begravet 7. september 1791.

10. Ole Nilsen, døpt 2. september 1792. Død 3. februar og døpt 8. februar 1799, 7 år

 

*

 

Jens Nilsen, døpt 30. august 1778. Konfirmert 21. oktober 1798. Trolovet 15. juli og gift 20. november 1804 med Petronelle Andersdatter Søndre Nes. Det kan være henne som er døpt i Vår Frues kirke, Tønsberg, 3. mars 1775. (Datter til Anders Pedersen og Elisabet Sørensdatter.) Bodde i Nesbryggen en tid. Matros.

Barn:

1.   Nielia Jensdatter, født 27. oktober og døpt 2. november 1805.

2.   Anders Jensen, født 18. desember og døpt 23. desember 1810.

3.   Ingeborg Jensdatter, født 29. desember 1812 og døpt 8. januar 1813.

 

Hus nr. 2

Fra ca. 1720/21

 

Ole Engebretsen, døpt 27. desember 1698 fra Oserød. 7 år i 1706. Fra Nordre Sand i Årøysund, se Bergan. Trolovet 12. mars og gift 3. oktober 1720 med Live Hansdatter Nesbryggen. I Nesbryggen 1720-1733.

Barn:

1.   Anders Olsen, døpt 16. juli 1721. Konfirmert fra Nordre Nes 13. april 1738. Kan være han vi finner igjen på Søndre Munkerekka, gårdsnr. 6.

2.   Mathis Olsen, døpt 25. november 1722. Begravet 20. desember 1722.

3.   Kornelius Olsen, døpt 25. april 1724. Konfirmert fra Nordre Nes 8. april 1742. Kom til bruksnr. 1 på Nordre Nes. Personalia der.

4.   Ole Olsen, døpt 8. oktober 1727. Etter farens død og oppkalt etter denne.

 

Live trolovet 28. mai og gift (2) 30. juni 1733 med enkemann Ole Reiersen Nordre Nes. Det er ingen barn som overtar her. Enken gifter seg til hovedgården og tar med seg barna.

 

Uplassert under Nesbryggen

 

Peder Pedersen, født ca. 1708, 9 år i 1717. Begravet som enkemann fra Nesbryggen 25. januar 1782, 82 år gammel.[7] (Trolig sønn av Peder Andersen på plassen Skauen under Gryte i Skjee, og N. N. Kristensdatter Fekja i Stokke.[8]) Trolovet 20. november fra Gryte i Stokke og gift 30. desember 1737 med Ingeborg Andersdatter, da fra Gryte. Født ca. 1710.[9] Begravet 13. mars 1776, 66 år gammel fra Snarrønningen. På Søndre Berg i Sem, så Skauen under Gryte, så Ilene under Jarlsberg, så på Firing under Eldre. På Snarrønningen i 1776 og Peder ender opp her i Nesbryggen.

Barn:

1.  Peder Pedersen, døpt 17. august 1738 fra Søndre Berg i Sem. Faddere: Jens Knudsen på Søndre Berg og hans kone Jøran, Knut Mellom Berg. Kari Pedersdatter på Tem, Anne Kristen Persøns på Fuske i Arnadal.

2.  Anders Pedersen, døpt 13. august 1741 fra plassen Skauen under Gryte i Skjee (Stokke). Faddere: Hans Jonsen, Anders Olsen, Maren Gryte, Maren Andersdatter.

3.  Anders Pedersen, døpt 27. mai 1745 fra Ilene under Jarlsberg i Sem. Trolovet 6. desember 1770 og gift (1) 10. januar 1771 med piken Gjertrud Jonasdatter Saltbostad under Bugården. Begravet 30. mars 1774 fra Meum, 48 år gammel. Om henne, se Grindvadet. De kom til Meum. Ingen barn registrert. Anders er fadder fra Kjønnerød i 1774.Trolovet 18. juni og gift (2) 14. november 1774 med Elizabeth Eliasdatter, da på Grindvadet.[10] Døpt 12. november 1741 fra Lofterød, se Håvaldsrød under Prestegården.

     Barn i andre ekteskap:

1.    Elias Andersen, døpt 3. september 1775 fra Hengerød. Trolovet 26. desember 1798 fra Brattås, og gift (3) 9. januar 1799 i Laurentiuskirken, Tønsberg med enken Helvig Hansdatter, da fra Tønsberg Om hennes første ekteskap, se Øvre Buerstad. På Possås.

2.    Gjertrud Andersdatter, døpt 14. januar 1779 fra Kjønnerød. Begravet 5. september 1779, ½ år gammel.

3.    Martha Maria Andersdatter, døpt 30. august 1781 fra Skjerverønningen. Det kan være henne som er 19 år og tjenestepike på Holtekjær på Tjøme i 1801.

4.  Edel Pedersdatter, døpt 29. oktober 1747 fra Firing under Eldre. Trolovet 14. september fra Gurerød og gift 11. oktober 1774 med Hans Jonsen Lofterød, døpt 8. mars 1753. Personalia, se Lofterød.

5.  Johanne Pedersdatter, døpt 1. februar 1750. Begravet 22. februar 1750, 1 måned gammel.

6.  Johannes Pedersen, døpt 1. februar 1751. Nevnes på Ramdal (Ramberg), da han står fadder for søsterens barn i 1770-åra.

7.  Randi Pedersdatter, døpt 21. oktober 1753. Konfirmert 1771 fra Lofterød, i Tjøme kirke. Fadder fra Bjerkøy 1776. Død 2. april og begravet 8. april 1813, 61 år gammel. Trolovet 5. februar fra Bjerkøy, og gift 23. april 1778 med enkemann Nils Andersen Nesbryggen, døpt 17. oktober 1740. Død 15. januar og begravet 21. januar 1801, 61 år gammel. En tid skolemester. Se ovenfor.

 

Uplassert under Nordre Nes

 

Anders Gundersen Nordre Nes er reservesoldat i 1686. Han ble innrullert i 1682.

 

 

Uplassert på Nes.

 

Hans på Nes er tjenestedreng 1637/38.

 

*

 

Jens Larsen Nes er soldat i 1686 for gårdene Nordre Nes, Nordre Føyn, Hvalø, Rubberød. Han ble innrullert i 1682.

*

 

Mikkel Larsen fra Nes på Nøtterøy er fadder i Ramnes i 1805.[1] D.N. V nr. 1126, side 842 fg.

[2] (D.N. XXII nr. 546)

[3] Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Laghting 1572-1580, side 28.

[4] .(Tre skinnbrev som ligger på Vestfold fylkesmuseum.)

[5] (Aktstykker til de norske stændemøders historie 1548-1661, hefte 1, nr. 147, s. 79)

 

[6] Hans forlover er Ole Hansen Buer.

[7] Bodde vel hos sin datter da. Han er fadder fra Lofterød i 1779.

[8] I et skifte på Vennerød i Arnadal, datert 31. oktober 1711, etter Marte Kristensdatter (mann Ole Andersen Vennerød), får vi vite at hennes søster er gift med Peder Skauen.

[9] Hun kan være den myndlingen Ingeborg Andersdatter, av Anders Evensen Østre Hvalberg (Fossnes eie) og Gryte i Skjee som nevnes i et skifte på Gryte 9. mai 1731.

[10] Hun var nok hos broren sin Torgeir.