Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SØNDRE NES

Gårdsnr. 29

 

B r u k e r e

 

Aslak Nes. Nevnt 1593-1605. Aslak Nes betaler holdning 1611-12 av 1 løp smør og 1/2 lispund malt. Nevnt 1614-15. ”Aslach Nees” solgte i 1617 ½ stocheuer sperrer til en hollandsk skipper i Grindholmsund (Vrengen) for 2 ½ mark.

 

*

 

Grim Sørensen, nevnt 1613-1649. I 1613 betalte Grim Sørensen i første take av gården Nes, 15 daler. I 1618/19 solgte han 3 tylfter 10 alen granbjelker til en hollandsk skipper i Grindholmsund for 18 skilling. 1619/20 5 tylfter 7 og 8 alen granbjelker for 30 skilling. I 1621 betalte han holdning av 1 løp smør ½ skippund malt – 1 ½ daler til kongen. Skylden på gården, til Kongelig Majestet var 3 pund smør, 1 pund malt. I koppskatten 1645 betaler Grim Nes for seg, sin kon, og Enken Nes – 1 ort 8 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Grim Næss till Ko. Ma. smør 3 bispd., malt ½ skippd., till proustiet smør 1 ½ pd. (Er) 2 skippd. Ko. Mayt. bøxsellen. Skatt 4 dr.” 1636. Landskatten 1640. Grim Nes bet. Tredjeårstake i 1636-37???

Barn:

1.   Even Grimsen. Fikk 1626 tredjedelen av gården av faren, som var ½ skippund malt 1 løp smør, og betalte til kongen for dette 10 daler. 1648 måtte Even Nes betale 5 riksdaler av sin ringe formue fordi han kvinne hadde begått tyveri.

 

*

 

Anders Nes bøter i 1651 1 daler for forsømt skyssferd.

 

*

 

Jens Jonsen, født ca. 1633 (32 år i 1665). Begravet 16. februar 1701, 69 år gammel. I 1665 står det: ”Hos ham holdes en av prestens drenger”. Denne Prestens dreng var: Jens Galtz??, født ca. 1649 (16 år i 1665). Det er trolig hans kone den Ingeborg, født ca. 1627, som blir begravet fra Søndre Nes 21. mars 1706, 79 år gammel. Oppkalling kan tyde på det.

Barn:

1.   Jens Jensen. Gift 29. juli 1686 med Eli Olsdatter Stangeby. På Nes, Stangeby og Nedre Sem.

2.   Inger Jensdatter, født ca. 1662. Trolovet 8. januar 1687 og gift med Peder Hansen Nordre Holmen og overtok halve Søndre Nes, se bruksnr. 1.

3.   Mari Jensdatter, født ca. 1671. Begravet 18. januar 1713, 42 år gammel. Trolovet 17. november 1701 og gift 3. januar 1702 med Søren Sørensen, født ca. 1674 på Søndre Kjøle (32 år i 1706. Utskrevet til matros i 1711, da 37 år gammel. Begravet 22. mai 1718, 44 år gl. Overtok halve gården, se bruksnr. 51.

4.   Ole Jensen Nes. Reservesoldat i 1686. Innrullert i 1682.

 

 

 

Søndre Nes

Bruksnr. 1-1/2 gården

 

Peder Hansen, født ca. 1662 (44 år i 1709). Fra Nordre Holmen. Utskrevet til matros i 1711, da 49 år gammel. Trolovet 8. januar 1687 og gift (1) med Inger Jensdatter Søndre Nes, født ca. 1662. Begravet 28. mars 1706, 44 år gammel. Trolovet 14. mars og gift (2) 4. april 1707 med Ingeborg Torgeirsdatter Rubberød. Kom flyttende fra Brattås. Medbruker på Søndre Nes allerede i 1692. Får bygselbrev på sin part i 1697.

Barn i første ekteskap:

1.   Else Pedersdatter, døpt 18. november 1687 fra Brattås. Trolovet 3. november og gift 29. desember 1707 med Erik Evensen Mellom Kjøle og kom dit.

2.   Ingeborg Pedersdatter, døpt 31. juli 1690 fra Brattås. Trolovet 11. januar og gift 14. oktober 1720 med Mathis Jørgensen Østre Ekenes og kom dit.

3.   Helvig Pedersdatter, døpt 16. august 1692. Begravet 26. januar 1716, 21 år gammel. Trolig er det hun som er mor til et uekte barn:

      1. Ole. Begravet 4. mars 1716.

4.   Anne Pedersdatter, døpt 8. juli 1694.

5.   Mari Pedersdatter, døpt 15. november 1696. Begravet 26. februar 1697. Graffæst(et).

Barn i andre ekteskap:

6.   Anne Pedersdatter, født 1707. Død 1763, 60 år gammel på Skibrekkstuen i Slagen. Gift (1) 24. januar 1730 i Borre med Ole Simonsen Skibrekkstuen, født ca. 1671. Død 1734, 63 år gammel. Gift (2) 1735 med Rasmus Augustinussen Stuverød i Slagen, født ca. 1695. Død 1790 på Skibrekk, 95 år gammel. På Skibrekk.

      To barn i første ekteskap:

      1. Morten Olsen, født 1730.

      2. Karen Olsdatter, født 1732.

7.   Hans Pedersen, døpt 26. juli 1708. Begravet 27. januar 1709.

8.   Søren Pedersen, døpt 16. mars 1711. Begravet 9. mars 1712.

9.   Susanna Pedersdatter, døpt 25. november 1712. Hun fikk en sønn med Just Isaksen Coldevin, døpt 12. oktober 1699 i Sankt Laurenti kirke. (Sønn til Isak Jørgensen Coldevin og Regitse Iversdatter, Tønsberg.)

      Barn:

      1.   Isak Justsen (Coldevin), døpt 28. april 1732. Faddere: Ingeborg Østre Ekenes, Ane       Nes, Ole Nes, Kristen Østre Ekenes, Matthis Østre Ekenes.

Just Isaksen Coldevin (Coldevej) er bosatt hjemme i huset i Tønsberg på skiftet etter moren 15/9-16/10 1732. Just ble gift 5. mars 1738 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Ingeborg Elisabet Reesen. De får sønnene Isak som blir døpt 21. juni 1738 i Vår Frues kirke, Tønsberg, og Paul, døpt 29. juni 1739 samme sted.

10. Inger Pedersdatter, døpt 6. februar 1715.

11. Hans Pedersen, født ca. 1708?? Begravet 13. juni 1717, 9 år gammel.

12. Hans Pedersen, døpt i juli 1720. Begravet 15. september 1720.

13. Ane Pedersdatter, døpt 9. august 1722.

14. Søren Pedersen, født 30. desember 1724 og døpt 4. januar 1725.

15. Søren Pedersen, født 31. desember 1724 og døpt 4. januar 1725. Trolig den samme som forrige som er registrert to ganger i kirkeboka.

 

Peder Hansen Søndre Nes tinglyser i 1702 sin bygselseddel på halve Nes, av skyld 1 ½ pund smør 5 lispund mel. Utstedt av Niels Thustrup, datert Tønsberg 9. februar 1702.

I 1708 får vi vite at Peder Nes skylder Peder Wulf i Stokke 2 daler 6 skilling.

 

*

 

Knut Tjøstelsen, født ca. 1709. Han er 15 år og bosatt på Mellom Fen i Stokke i 1717. Begravet 31. desember 1759, 50 år gammel. (Sønn til Tjøstolv Halvorsen, ca. 1681-1755, og dennes første kone (Berte?). På Mellom Fen i Stokke.) Trolovet 4. mars fra Skravestad eie, og gift (1) 11. juni 1732 i Stokke med Malene Andersdatter, som også da bodde på Skravestad. nevnt 1732-1741.[1] Begravet 12. mai 1743 fra Mellom Kjøle, 36 år gammel. (Datter til Anders Tagtvet i Hedrum[2] og Anne Kristensdatter, død før 1741.)[3] Trolovet 24. oktober 1743 og gift (2) 14. januar 1744 med Malene «Kristensdatter» Nordre Nes. Dette må være feil patronym, for Malene Olsdatter Søndre Nes begraves 6. mai 1763, 49 år gammel (født 1714). Ingen barn nevnes.

 

*

 

Lars Hansen, døpt 9. oktober 1737. Se Føykås. Skifte 1769 sier Lorens Berg. Død på sjøen. Gift 16. desember 1760 med Anne Kristensdatter Bergan, døpt 16. mars 1740 på Nøtterøy.

Barn:

1. Grete Maria Larsdatter, døpt 13 desember 1761 fra Søndre Nes. Begravet 20. desember 1761, 14 dager gammel.

2. Hans Larsen, døpt 13. februar 1763. Videre skjebne ukjent.

3. Kristen Larsen, døpt 29 Des 1765. Begravet 1. august 1766, 7 måneder gammel.

4. Kristen Larsen, døpt 24 Jul 1767. Videre skjebne ukjent.

 

Han kjøpte av enken Malene, og ga 110 riksdaler, og ophold til enken. Pengene ble stående hos madam Strand.

 

Anne trolovet 18. januar og gift (2) 16. februar 1769 med Søren Jansen Stokken, døpt 14. desember 1736 fra Østre Elgestad. Bruker noen år, men måtte så gi opp. Han ble konfirmert fra Stokken i 1751. Det må være han den enkemann Søren Jansen Nordre Føyn som dør 22. april og blir begravet 29. april 1809, 73 år gammel.

Barn:

5. Inger Kistine Sørensdatter, døpt 19. september 1770 fra Søndre Nes. Begravet 2. mai 1771, 7 måneder gammel.

6. Inger Sørensdatter, døpt 4. oktober 1772. Videre skjebne ukjent.

 

Søndre Nes

Bruksnr. 34. fra 1747

 

Neste bruker ga samme som naboen, 110 riksdaler for bruket, og selgeren lot mesteparten stå. De bodde først i Sem, kom til Nes ca. 1745, der de først hadde bygsel et par år på halve gården, men kjøpte så fjerdeparten 1747. Med midler var det bare så vidt det slang.

 

Jakob Sakariassen, født ca. 1699 i Sem. Død 1781 hos Ola Pålsen Øvre Skjerve som var gift med hans datterdatter. (Sønn til snekker på Jarlsberg, Sakarias Sakariassen og Kari Sørensdatter på Lille Kjernås under Jarlsberg.) Gift 1724 med Berte Eriksdatter Søndre Låne i Sem, født ca. 1702. Død på Nes 1769. Jakob og Berte tok opphold 1765.

Barn:

1. Sakarias Jakobsen, f. 1729. Kom til Buer.

2. Mari Jakobsdatter, født. Gift (1) 1751 med Kristoffer Hansen fra Gipø. Bodde på Buer, senere Østre Kjøløe. Gift (2) 1767 med Ola Hanssøn fra Slagen På Horperød.

3. Edel Jakobsdatter, født 1735. Gift 1760 med Harald Nilsen Østgården, Vasser; bodde i Stranda. Flytta til Burø på Tjøme. (Fra dem stammer Tjøme-familien Haraldsen).

4. Kari Jakobsdatter. Gift 1. Desember 1762 med Jens Olsen EideneTjøme. Overtok bruket, se nedenfor.

5. Margreta Jakobsdatter. Gift 1774 med garver Johan Kristoffer Libe i Skien.

6. Kirsti Jakobsdatter, født 1745 på Nes. Tjente hos presten Samsing og fulgte mad ham til Tjølling.

 

I følge familjetraditionen var Sakarias Sakariasen av jødisk avstamning og kom til Jarlsberg hovedgård med den første Wedel i 1680-årene. Husene på Jarlsberg var brent 1682, året før G. W: Wedel kjøpte godset, og ennå i 1687 manglet det hus. Sakarias må være en av de bygningssnekkerne som Wedel hadde sendt opp fra Danmark. Han døde på Lille Kjernås 1731, 90 år gammel. Med første hustru hadde han en datter som ble gift m. Ola Larssøn Søndre Aas i Sem. Med anden hustru Kari Sørensdatter hadde han fire sønner: 1. Ola, bodde på Teglhagan ved Tønsberg. 2. Anders, bodde på Jarlsbergs eie. 3. Jakob, kom til Nes på Nøtterøy. 4. Sakarias, bodde på foreldrenes plass Kjernås.

     

*

 

Jens Olsen EideneTjøme. Gift 1. Desember 1762 ”Uden foregaaende Trolovelse og Tillysning efter Kongl. Allernaadigste Bevilling eller Vielse Bref med hinanden Ægteviede”, med Kari Jakobsdatter Søndre Nes.

Barn:

1.  Gullik Jensen, døpt 30. Oktober 1763 fra Søndre Nes. Gullik Jensen fra Larvik er fadder til broren Oles barn i 1800. Gullik Jensen Grinda i 1803 og 1807 og 1813. Gift i Larvik med Anne Helene Hansdatter.

2.  Sakarias Jensen, døpt 24. Oktober 1765. Han ble konfirmert fra Søndre Brøtsø på Tjøme 9. Mai 1782.

3.  Ole Jensen, døpt 24. Juli 1768. Konfirmert fra Grinda 25. Mai 1786. Gift med Karen Anne Hansdatter. Kom til Holtekjær på Tjøme.

4.  Marte Kistine Jensdatter, døpt 16. Desember 1770. Konfirmert fra Grinda 15. Oktober 1786.

 

*

 

Jens Olsen, født ca. 1720. Død 1801, 81 år gammel. Trolovet 5. oktober 1753 og gift (1) 2. januar 1754 med Mari Mathiasdatter Mellom Rørås, Slagen. Død 1761 på Åsen, 40 år gammel. Trolovet 3. juli og gift (2) 14. august 1761 med enken på Olsrød, Kirsten Olsdatter, kanskje fra Nordre Hassum. Ingen barn. Trolovet 2. august og gift (3) 27. oktober 1762 med Pernille Pedersdatter, døpt 15. mars 1741 i Vår Frues kirke, Tønsberg. (Datter til Peder Kristensen Kruke. Skifte 22/2-17/11 1741. (Sønn til Kristen Knutsen Kruge, skifte 28/7 1724.[4] Gift med Abigael Pedersdatter, enke 1724.) Gift 12. desember 1737 i Vår Frues kirke med Karen Hansdatter. Bosatt i Tønsberg.) På Åsen i Slagen 1756-1761 og Olsrød i Slagen 1761-1772. På Søndre Nes fra 1774-1801.

Barn i første ekteskap:

1.   Olene Jensdatter, døpt 2. mai 1756 fra Åsen i Slagen.

2.   Lars Jensen, døpt 9. april 1758.

3.   Lars Jensen, døpt 1. februar 1761.

Barn i tredje ekteskap:

4.   Mathis Jensen, døpt 18. august 1763 fra Olsrød.

5.   Per (Peder) Jensen, døpt 9. juni 1765. Trolovet 5. januar og gift 3. februar 1797 med Edel Jørgensdatter, da fra Østre Buerstad, født 1765 på Søndre Nes. Bodde en tid i Stranda. Senere på Søndre Grøtterød, bruksnr. 5. Han solgte sin odelsrett til Søndre Nes, til Lars Jakobsen Søndre Sand, i 1810.

6.   Kisten Jensdatter, døpt 23. august 1767.

7.   Ole Jensen, døpt 4. mai 1770.

8.   Ole Jensen, døpt 15. mars 1772. Død 15. juli 1795. Falt over bord på Filtvedt.

9.   Kirsten Jensdatter, døpt 14. juli 1775.[5] Død 1826 på Skallevold. Gift (1) 1806 med saltkoker på Vallø Saltverk, Anders Olsen, født 1774. Død 1815. Gift (2) 1815 med enkemann og snekker Kristian Larsen. Bodde på plassen Klosterteigen under Sande i Slagen. Ingen barn vites.

10. Karen Jensdatter, døpt 9. januar 1779 fra Søndre Nes. Begravet 14. november 1779, 10 måneder gammel.

11. Kristian Jensen, døpt 1. april 1781. Gift 1806 med Berte Andrea Kristensdatter Sundane på Tjøme. Død 1850, 71 år gammel. Kom til Fyllpå under Øvre Råel i Slagen. Kristian var røyert (tollrorskar). Åtte barn.

 

Søsteren Abigael Pedersdatter, døpt 15. februar 1739 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Død 1789, 29 år gammel. Gift 1762 med Søren Mathiassen Mellom Rørås i Slagen.

 

Enken Pernille Pedersdatter solgte bruket i 1804 for 750 riksdaler til Lars Jakobsen Søndre Sand, som hadde parten av Nes som underbruk. Hun flyttet med sønnen Kristian til Fyllpå under Øvre Råel i Slagen samme år. Derfra ble hun gift (2) 1807 med enkemann Zakarias Zakariassen Søndre Eik i Slagen. Ved lovbydelse og fledføringskontrakt 1813 forpliktet sønnen Kristian Jensen og svigersønnen Anders Olsen seg til å sørge for opphold på Fylpå for enken Pernille Pedersdatter, mot å arve hennes midler.

 

Søndre Nes

Bruksnr. 51-1/2 gården

 

Søren Sørensen, født ca. 1674 på Søndre Kjøle (32 år i 1706). Begravet 22. mai 1718, 44 år gammel. Trolovet 17. november 1701 og gift 3. januar 1702 med Mari Jensdatter Søndre Nes, født ca. 1671. Begravet 18. januar 1713, 42 år gammel. Trolovet 6. April og gift (2) 6. juli 1713 med Kirsti Olsdatter Burøy på Tjøme, født 1680.[6] Hun kalles Ø. Holtene når de gifter seg. På halve Søndre Nes fra 1702. Kjersti ble stevnet i 1719.

Barn i første ekteskap:

1.   Jens Sørensen, døpt 27. august 1702. 4 år i 1706. Kom til Bjørnebu.

2.   Magnhild Sørensdatter, døpt 30. mars 1704. Fadder fra Lie i Slagen, der hun tjente, i 1734. Nevnt i svogeren Jan Larsen Bruns skifte 1744 med verge. Fadder fra Skarphaga i 1751. Begravet fra Elgestad 23. desember 1752.

3.   Ane Sørensdatter, døpt 10. november 1706. Gift med Jan Larsen Østre Elgestad.

4.   Hans Sørensen, døpt 15. november 1708. Begravet 27. januar 1709.

5.   Ingeborg Sørensdatter, døpt 17. januar 1712. Begravet 11. september 1712.

Barn i andre ekteskap:

6.   Hans Sørensen, døpt 23. februar 1714.

7.   Mari Sørensdatter. Begravet 11. april 1717.

8.   Søren Sørensen, døpt 18. september 1718 (etter farens død), 29 år gammel. Død 24. oktober og begravet 1. november 1789 på Gon. . Trolovet 31. oktober og gift 4. desember 1748[7] med enken Helvig Halvorsdatter. Død 28. april og begravet 5. mai 1787 fra Gon på Tjøme.[8] (Enke etter Anders Olsen Tangen på Nøtterøy. Kom til PytTjøme. Begravet 21. februar 1747.) Kom til Pyt på Tjøme.

      Barn:

1.      Ola Sørensen, døpt 24. august 1749 fra Pyt. Ble borte på sjøreise 1782. Gift 2. desember 1771 med Anne Margreta Petersdatter Budal. Enke på Kjær-eie i 1801 med to barn.

2.      Hans Sørensen, døpt 7. desember 1752. Død november 1776 på Pyt.

      3.   Karen Sørensdatter, døpt 26. desember 1756. Gift 4. desember 1775 med Kristian Nilsen Goen og kom dit.

 

Søren Sørensen Nes tinglyste i 1702 sin bygselseddel på halve Nes, av skyld 1 ½ pund smør 5 lispund mel. Utstedt av Brigader Hausmann, datert Christiania 17. mars 1702. Kirsten Olsdatter ble stevnet i 1719.

 

Kristi Olsdatter ble trolovet 24. November 1722 og gift (2) 14. Januar 1723 med Jon Taraldsen. Han må være den husdrengen Jon Taraldsen vi finner på Sandøy på Tjøme i 1706. Han er da 22 år, (født ca. 1684), ungkar, og født i Tjølling. I 1723 får vi vite at han er født på Løve (Tjølling), men ingen Tarald nevnes der.

Barn:

1.   Mari Jonsdatter, døpt 23. januar 1724. Trolovet 23. Januar og gift 20. februar 1749 med Nils Sørensen Østre Kjøle og overtok denne halvdelen av Søndre Nes. Se nedenunder.

 

Jon Taraldsen pantsatte 4. Mars 1736 sin halvpart i Søndre Nes, 1 ½ bismerpund smør og 5 bismerpund mel, for 80 riksdaler, til kirkevergene i Tjøme kirke, Ole Olsen Bukkeli og Lars Jonsen Treidene.

 

1748. (19. juni) ble det holdt skifte på Søndre Nes etter Jon Taraldsen. Enken Kirsten Olsdatter. Datter: Mari Jonsdatter, 24 år gammel. Tilstede som verge, datterens morbror Torgeir Olsen Holtane på Tjøme. Formynder Hans Amundsen Hvaløy.[9]

 

*

 

Nils Sørensen fra Østre Kjøle Begravet 13. juni 1774, 49 år gammel. Trolovet 23. Januar og gift 20. februar 1749 med Mari Jonsdatter Søndre Nes, døpt 23. januar 1724. Død 8. februar av brystsyke og begravet 14. Februar 1789, 65 år gammel. Se ovenfor.

Barn:

1.  Kirsti Nilsdatter, døpt 16. oktober 1749. Trolovet 7. mars og gift 6. desember 1771 med Kornelius Evensen Mellom Kjøle. Kom til en part av Søndre Nes.

2.  Inger Marie Nilsdatter, døpt 16. oktober 1751. Trolovet 3. mars og gift 10. juli 1788 med enkemann Ellef Olsen Østre Bollæren.

3.  Henrik Nilsen, døpt 9. juni 1754. Ovtok en del av Søndre Nes.

4.  Søren Nilsen, døpt 20. februar 1757. Sjømann. Konfirmert 1772. Var i 1796 utenlands.

5.  Hans Nilsen, døpt 30. september 1759. Begravet 12. november 1764, 5 år gammel.

6.  Ingebret Nilsen, døpt 8. oktober 1762. Død 23. mai 1796 i Lissabon, og begravet der.

7.  Helvig Nilsdatter, døpt 1. november 1765. Trolovet 3. februar og gift 26. februar 1790 med Ola Olsen Mellom Bollæren.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

 

Knarberg (Knarrberg/Knarreberget). Det ble trolig bygget hus her rundt 1790, og stedet ble med en gang delt i Nordre og Søndre Knarberg.

 

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/12440485_496179833887641_408437952032740183_o.jpg

 

Nordre Knarberg

 

Matros Ole Larsen, født ca. 1747, kanskje i Sverige. Trolovet 23. november 1770 og gift 17. januar 1771 med Maria Abrahamsdatter Mellom Kjøle. Død 29. juni og begravet 5. juli 1811, 65 år gammel. På Mellom Kjøle 1770-1785. På Kjølelunden 1787 og nevnt her fra 1790-1801.

 

Folketellingen 1801 – gården Søndre Nes – plassen Nordre Knarberg.

 

Ole Larsen, mann, 54 år, 1ste ekteskap, sjøfarende og jordløs husmann.

Maria Abrahamsdatter, hans kone, 55 år, 1ste ekteskap.

Else Olsdatter, deres datter, 13 år

Berthe Olsdatter, matmor, 29, enke etter første ekteskap, inderst, lever av arbeid og almisse.

Daniel Sørensen, hennes sønn, 3 år

Lars Olsen, mann, 22, 1ste ekteskap, inderst og innrullert matros

Live Andreasdatter, hans kone, 28, 1ste ekteskap

Berthe Andrea Larsdatter, deres datter, 1

 

Alle barna født på Mellom Kjøle:

1.   Lars Olsen, døpt 4. oktober 1770 (før ekteskap). Far: ”Matros, som i Vaar reiste til Holland, Ole Laersen”. Bosted: ”Sverrig”. Begravet 8. november 1770, 6 uker gammel.

2.   Berte Olsdatter, døpt 25. august 1771. Om henne se nedenunder.

3.   Abraham Olsen, døpt 6. november 1776. Det kan være den Abraham Olsen som dør 11. april 1791 av flekkfeber på Skallestad og blir begravet 17. april samme år, 15 år gammel. Far er Ole Larsen Skallestad. Dette kan være en sammenblanding med Ole Larsen Knarberg, for dette er den eneste Abraham som blir døpt og begravet i dette tidsrommet.

4.   Lars Olsen, døpt 10. mai 1778. Trolovet 4. november og gift 3. desember 1799 med pigen Live Andreasdatter Kråkerøy, Tjøme. Bodde en stund i Knarberg, før de flyttet til Kjøpmannskjær.

      Barn født i Knarberg:

      1.   Berthe Andrea Larsdatter, født 11. januar og døpt 18. januar 1801. Gift 5. januar 1821 fra Kjøpmanskjær, med ungkar og styrman Hans Olsen Skauen.

5.   Ole Olsen, døpt 16. november 1780. Begravet 6. november 1781, 1 år gammel.

6.   Matthis Olsen, døpt 24. desember 1784. Død 19. mars 1785 av ”vantrivne”, og begravet 25. mars 1785, ¼ år gammel.

7.   Else Olsdatter, døpt 5. oktober 1787 fra Kjølelunden. Gift 7. januar 1819 med enkemann Kristian Larsen, Søndre Sundene på Tjøme.

 

*

 

Søren Pedersen, døpt 27. juni 1775. Fra Kjøleholmen. Konfirmert 15. mai 1791. Død 18. september ved Drammen ”Faldt over Bord”. Funden og begraven d. 23de s. M.” Kirkeboksdato, begravet 31. desember 1798 ved Tangen kirke, Drammen. Trolovet 15. desember 1796 og gift 7. februar 1797 med Berte Olsdatter Nordre Knarberg under Søndre Nes, døpt 25. august 1771. Død 12. september i Knarberg, og begravet 19. september 1854, 83 år gammel.

Barn:

1.   Daniel Sørensen, født 9. oktober og døpt 15. oktober 1797. 3 år i 1801. Ikke registrert konfirmert.

 

Berte trolovet 13. mars og gift 18. april 1804 med ungkar Jens Jensen fra Øyer i Gudbrandsdalen, døpt 20. desember 1772 i Øyer. (Sønn til Jens Jensen Moshuus og Mari Olsdatter.) Død som ”Opholdsenkemand” på Knarberg 25. oktober og begravet 2. november 1864, 92 år gammel.

Barn:

1.   Søren Jensen, født 30. april og døpt 7. mai 1804. Død 1875. Fisker og matros. Gift 23. januar 1834 med pigen Birte Andrea Kristensdatter Søndre Gipø.

2.   Ole Jensen, født 29. mai og døpt 5. juni 1807. Død 2. september og begravet 9. september 1807, 14 uker gammel.

3.   Maren Maria Jensdatter, født 12. juni og døpt 19. juni 1808. Gift 6. januar 1847 med enkemann Anders LarsenVolden, født i Onsøy. Hun 40 år og han 28 år gamle.

4.   Elen Andrea Jensdatter, født 29. mai og døpt 4. juni 1811. Gift 4. oktober 1833 med ungkar og matros Thor Kristian Jensen Bergan.

 

Søndre Knarberg

Bruksnr. 31, Knarberg (skyld 22 øre)

Dukenveien 48

 

Lars Torgersen, fra Skauen under Honerød på Tjøme, født ca. 1741 på Skauen. Konfirmert fra Skauen, Mikkelsdag 1756 på Tjøme. (Sønn til Torger Guttormsen Skarpeborge/Skauen u/Honerød. Død 21. mai 1771, 68 år gammel. Trolovet 26. mai fra Skarpeborge og gift i juni 1735 med Sissel Jørgensdatter Skarpeborge, død 16. februar og begravet 24. februar 1793, 82 år gammel. På Skaugen under Honerød.Trolovet 4. oktober og gift 28. oktober 1766 med Margrete Jensdatter Bjørnebu. Død 20. februar og begravet 27. februar 1805, 61 år gammel. På Østre Movik 1766-1782. På Mellom Kjøle 1784-1788. Nevnes her fra 1790. Lars solgte huset og gjestgiveriet i 1806 for 240 riksdaler. Han nevnes her 1813.

 

Folketellingen 1801 – gården Søndre Nes – plassen Søndre Knarberg

 

Lars Torgersen, 62, 1ste ekteskap, sjøfarende og jordløs husmann.

Margrete Jensdatter, hans kone, 56, 1ste ekteskap.

Live Larsdatter, deres barn, 19.

Jens Larsen, deres barn, 14.

Anders Larsen, deres barn, 12.

 

Barn:

1.   Anne Larsdatter, døpt 13. september 1767 fra Østre Movik. Konfirmert 27. oktober 1782. Død 6. november på Mellom Kjøle av blodgang og begravet 13. november 1784, 18 år gammel.

2.   Torger Larsen, døpt 4. juni 1770. Trolovet 2. desember og gift 28. desember 1790 med Ingeborg Arvesdatter Nedre Skjerve.

3.   Anders Larsen, døpt 1. januar 1773. Død 15. november på Mellom Kjøle av blodgang og begravet 19. november 1784, 12 år gammel.

4.   Kristoffer Larsen, døpt 18. oktober 1775. Død 14. november på Mellom Kjøle av blodgang og begravet 19. november 1784, 9 år gammel. Og i same Kiste hans Broder”.

5.   Jens Larsen, døpt 19. februar 1780. Død 13. november på Mellom Kjøle av blodgang og begravet 19. november 1784, 5 år gammel.

6.   Live Larsdatter, døpt 14. april 1782. Trolovet 7. desember 1805 og gift 3. januar 1806 med ungkar og matros Nils Korneliussen Søndre Nes. (Se bruksnr. 14.

7.   Jens Larsen, døpt 27. august 1785 fra Mellom Kjøle. Trolovet som ungkar og styrmann 21. januar og gift 11. februar 1808 med pigen Marte Anundsdatter Østre Kjøle. Bodde på Bugården, bruksnr. 7.

8.   Anders Larsen, døpt 25. november 1788. Trolovet som ungkar og ”Maaneds Lieutnant” 27. juni 1813. Fik strax Amtets Bevilling at vies i Huuset, indtil videre.”[10] Gift 8. juli 1813 med Jfr. (Jomfru) Lovise Ludvigsdatter Søndre Sundene på Tjøme. Efter Beviis fra Amtet af 2den d. M. omgjorte Ansøgning derom, samenviede hjeme i Huuset.” Bodde på Kråkerøy på Tjøme.

 

 

Søndre Nes eiet – Nes eiet – NeslundenNesluen – Søndre Nes Lunden – Næslunden

Bruksnr. 18 – Tørfestveien 9

 

Dette må fra gammelt av ha ligget under Søndre Nes bruksnr. 51. Så har det fulgt med da bruksnr. 14 ble skilt ut herfra i 1771. Og plassen ble så skilt ut som eget bruk i 1848, og fikk bruksnr. 18. I dag tørrfestveien 9. Folk nevnes her fra 1785. Bortsett fra Knarbergplassene er dette den eneste husmannsplassen på Søndre Nes i 1801, og vi vet at den eksisterer som Næslunden i 1800.

 

B r u k e r e

 

Hans Hermansen, født 20. søndag i Trinitatis (15. oktober) 1752 på Eikeberg under Nykirke Prestegård (Borre). Han døde 29. april 1813 på Østre Sem av forkjølelse og ble begravet 3. mai 1813, 63 år gammel. (Sønn til Herman Halvorsen og Berte Gulliksdatter Guttulfsrød. På Eikeberg under Nykirke prestegård.) "Den Ungekarl, afskeediget National Soldat fra Borre Præstegield" ble trolovet 14. januar og gift (1) 9. februar 1785 på Nøtterøy med enken Siri Kristensdatter Sand. Død 10. november og begravet 15. november 1793 fra Søndre Nes, 33 år gammel. Død av uangivelig svakhet. Trolovet 8. desember 1794 og gift (2) 20. januar 1795 i Borre med Kirsti Torsteinsdatter. Død 11. november og begravet 18. november 1799 fra Søndre Nes, 58 år gammel. På Kjølsrud i Våle. På Tømmereik 1784. På Søndre Nes fra 1785-1803. Han flytter til Østre Sem før 1813. Han kalles husmann uten jord.

 

Familien er bosatt på Søndre Nes på Nøtterøy i 1801

 

Hans Hermansen, mann, 48 år, enkemann etter 2 ekteskap, Jordløs husmann, arbeidsmann

Herman Hansen, hans barn, 14 år.

Kristen Hansen, hans barn, 9 år.

 

Vi kjenner bare to ekteskap, men her er det kanskje et barn før ekteskap.

1.   En dødfødt sønn. Død 17. mars og begravet 23. mars 1784 fra Tømmereik. Moderen holdt Kirkeg(ang) d. 12te April.”

Barn i andre ekteskap:

1.   Herman Hansen, døpt 23. juni 1787 fra Søndre Nes. Faddere: Helene Hermansdatter Prestegården i Nykirke og Gullik Hermansen samme sted. 14 år i 1801. Død 2. april og begravet 8. april 1803, 16 år gammel fra Søndre Nes.

2.   Kristen Hermansen, døpt 12. mars 1792 fra Søndre Nes. Fadder: Ole Hermansen Prestegården i Nykirke. 9 år i 1801. Gift som ungkar og matros fra Husø 12. februar 1830 med piken Olene Pedersdatter Søndre Føyn. På Østgården og Kruge på Tjøme.

 

Hans halvsøster, Helene Hansdatter, ble i 1789 gift i Borre med Lars Larsen og ble bosatt på Østre Sem. Hun er fadder til begge barna til halvbroren Hans, men kalles da feilaktig Hermansdatter. Personalia, se Østre Sem.

 

*

 

Karen Maria Johannesdatter ble konfirmert fra Neslunden 22. mai 1800 og hennes bror Jens Johannesen ble konfirmert fra Neslunden 9. juni 1811. De er fra Søndre Gipø

 

*

 

Halvor Rasmussen og Olene Kristoffersdatters sønn Rasmus blir født 26. november og døpes 2. desember 1809 fra Neslunden. En av fadderne er Anne Jakobsdatter Neslunden.

 

*

 

Anders Olsen Bugården. Druknet 1861, 59 år gammel. «Var i Følge med overstaaende Ole Andersen og er ?? ikke funden.» Gift (1) 12. februar 1829 med Ingeborg Maria Olsdatter Vestre Ekenes. Død 13. oktober i barselseng og begravet 20. oktober 1835 fra Søndre Nes Lunden. Gift (2) 23. januar 1837 med Anne Jakobsdatter, født 26. september og døpt 2. oktober 1799 fra Søndre Gipø. Her fra 1834-1835. Matros.

Barn i første ekteskap:

1.   Ole Andersen, født 20. oktober og døpt 27. oktober 1829 fra Ekenes eiet (Lahelle). Druknet sammen med faren 9. januar og ble begravet 15. januar 1861, 30 år gammel. «Fandtes indkomet død til Øen mell. Bolæren 9 Jan. 1861» Kom til bruksnr. 5 på Nordre Nes.

2.   Augustinus Andersen, født 14. februar og døpt 21. februar 1833 fra Lahelle. Hadde rømt i 1857 står det i skiftet i 1762

3.   Carl Andersen, født 1. juli og døpt 8. juli 1835 fra Nes eiet. Død 17. oktober og begravet 20. oktober 1835 fra Søndre Nes Lunden.

Barn i andre ekteskap:

4.   Ingeborg Marie Andersdatter, født 16. november og døpt 22. desember 1839. Det står at hun er født på Kjølelunden, men det må være feil, for foreldrene bodde på Nes Lunden. De kan ha ligget nær hverandre.

 

 

Olava Lovise Jensdatter, født 7. desember og døpt 13. desember 1835 som datter av Jens Jørgen Olsen Skrøslingen og Elen Andrea Olsdatter Kjøle lunden, fra Østre Kjøle. Hun døde 15. januar på Neslunden og ble begravet 22. januar 1836, 2 måneder gammel.

 

Ungkar og matros Henrik Olsen, døde 1. mai og ble begravet 8. mai 1838 fra Neslunden, 27 år 1 måned gammel. Dette er Anders Olsens bror Henrik, født 29. mars og døpt 5. april 1811 fra Bugården.

 

Søndre Nes eiet

 

Nils Andersen, død 2. oktober og begravet 10. oktober 1854, 50 år gammel.[1] Hennes søsken var: Kristen Andersen Brekke i Sandeherred og Anne Marie Andersdatter, tjenestepike hos broren i Sandeherred. Begge nevnt på skiftet 1741.

[2] Kanskje den samme som inderst Anders Kristensen på Svines i Sandeherred i 1701. Lorens Berg, Sandeherred, side 360.

[3] Hele denne slekta er nevnt på skiftet etter Malene Andersdatters morsøster , Karen Kristensdatter på Langestrand i Larvik, 31. juli – 1. august 1741.

[4] Vel fra Kruke i Sem. Hans søster Anne Knutsdatter var gift med Nils Pedersen Lørte i Slagen/Tønsberg.

[5] Her står det feilaktig at de bor på Nordre Nes og moren kalles feilaktig Hansdatter.

[6] Feil i Tjøme bygdebok, side 388, der Søren kalles Sven. Hennes mor Gjøa Torgeirsdatter blir trolovet 16. november 1697 i Nøtterøy Prestegård med Auen (Ove) Jonsen. På Øvre Holtan på Tjøme.

[7] Forlovere: Jens Sørensen Bjørnebo og Kristoffer Kristensen Glenne på Tjøme.

[8] Hennes søster var kanskje Kristine Halvorsdatter, gift med Kristoffer Kristensen Glenne på Tjøme, uten at dette er bevist.

[9] Han kalles i de gamle skiftekorta for barnets søskendebarn. Får ikke dette til å stemme.

[10] E: Innføringen er overstrøket (med unntak av merknaden).