Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØSTRE KJØLE

Gårdsnr. 30

 

B r u k e r e

 

Bjørn Sigbjørnsson. Nevnt 1449. Gift med Gunlaug Brynjulvsdotter. Nevnt 1449. Nevnes på Vestre Kjøle 1449 angående en tvist om den halve brønn nordenfor Bjørns gård Kjøle. Bjørn hadde i sin tid med sin bror Tords samtykke overlatt brønnen til Håkon Eskilsson mot en levende ku.[1]  Bodde kanskje på østre eller mellom Kjøle.

Barn:

1.   Sigbjørn Bjørnsson. Nevnt 1449. Gift med Joron. Nevnt 1449.

 

*

 

Anders Kjøle. Lagrettemann i 1580.

 

*

 

Søren, nevnt 1593-1604. Han er lagrettemann 1 av 6 i et dokument, datert Tønsberg Smidsrød skog på Nøtterøy 4. juli (1595?)

 

*

 

Ole Sørensen, nevnt 1605-1646. Trolig gift to ganger. Gift (1) med N. N. Gift (2) med Eli, nevnt 1646-1661. Ole var småskuteskipper, seilte flere år til Akershus med tømmer og planker. 1618/19 solgte han 2 tylfter 12 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 24 skilling.

Olluff Kiøllen” eide i 1624:

 

Solberg i Sandeherred[2] -          8 m smør

Samme i pant               -           8 m smør

Kjøle i pant                  -           1 pd smør

 

I 1631 fikk skipper Ola Kjøle utbetalt 1 riksdaler for hver av de 15 båtsmenn han fraktet for kongen, på sin egen skute, til Bremerholm, i alt 15 riksdaler. I 1632 seilte han for kongen med båndstaker til København, frakt 30 riksdaler; siden seilte han med 15 utskrevne båtsmenn, frakt 15 rdl. I 1634 (juni) fikk Ola Sørensen utbetalt 7 riksdaler for frakting av 6 tylfter og 7 furubjelker han fraktet med sin skute til Akershus. I 1636 igjen frakt med 15 båtsmenn, fikk motvind, og da provianten tok slutt, solgte han tomme øltønner for mat. Ved Drengeskatten 1636 eier han 2 pund 1 merke smør og ½ skpd. Tunge. Ved båtmannskatten 1640 står Ola Kjøle som eier av ½ skippund tunge 16 merker smør. Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Ola Kjøle for seg, sin kone, en enke og en tjenestepike – 1 ort 8 skilling.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ellen Kiøllen till proustiet 4 ½ pd., malt 1 fr. (Er) 1 ½ skippd 5 lispd. Proustiet bøxsellen. Skatt 4 dr.”

Barn i første ekteskap var kanskje:

1.   Simon Olsen, født ca. 1610 (54 år i 1664). Begravet 1. juni 1690, 84 år gammel. Nevnt 1641-1690. Simen Olufsen Kjøle hadde i 1641 10 daler frakt for 40 favner ved til Akershus. Simen Olufsen Kjøle i 1642. Simen Olsen Kjøle i 1643. 1646 måtte Simen Kjøle bøte for leiermål med sin kvinne, 9 ort. Simen er leilending på Bugården ca. 1657-1690.

Barn i andre ekteskap var trolig:

2.   Kristoffer Olsen, født ca. 1625/26. Død 1690, 65 år gammel står det i kirkeboka. Gift med Anne, død 1701, 68 år gl. Overtok andre halvdelen av farsgården.

3.   Søren Olsen, født ca. 1637, død 1717. Gift med Else, født ca. 1637. Begravet 15. oktober 1724, 87 år gl. Overtok første halvdel av farsgården.

 

 

 

Første halvdel

Fra ca. 1660

 

Enken Eli (Ellen) er bruker her i 1661. Dette året betaler hun sammen med sønnen Kristoffer for Østre Kjøle, av skyld 4 ½ pd smør ½ skippund malt til Tønsberg prosti med bygsel, fornødspenger 3 ort. Skauff til smaalast”.

 

*

 

Søren Olsen, født ca. 1637 (80 år i 1706). Begravet 13. juni 1717, 83 år gammel.[3] Gift med Else, født ca. 1637. Begravet 15. oktober 1724, 87 år gl. Overtok første halvdel etter 1660 men før 1665. Bruker til 1717.

Barn:

1.   Anne Sørensdatter, født ca. 1664. Død 1746, 82 år gammel. Trolovet 5. januar og gift 27. september 1687 med Jakob Andersen Nedre Skjerve, født ca. 1661. Død 1733, 72 år gammel.

2.   Guttorm Sørensen, født ca. 1666 (40 år i 1706). På Mellom Sem 1692-1718. På Østre Kjøle 1718-død 1743. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Marte Sørensdatter. Trolovet 28. desember 1688 og gift 16. oktober 1689 med Karl Gundersen.

4.   Nils Sørensen Østre Kjøle hadde ”besovetKristine Andersdatter Bjønnes. Public absolverede” 27. juli 1690. Han må være død før 1706 da han ikke nevnes i søskenflokken.

5.   Live Sørensdatter, født ca. 1666. Død 17. mars og begravet 22. mars 1741, 75 år gammel. Trolovet 9. oktober på Nøtterøy og senere gift i Stokke 1689 med Hans Trulsen Haugane i Stokke, fra Bjørnum i Sandar. Død 1721, 75 år gammel. På Skinmo i Hedrum og Vestre Nes i Sandeherred.

      Barn:

1.      Anne Hansdatter, født ca. 1692. Død 2. desember og begravet 9. desember 1746, 54 år, 3 uker og 5 dager gammel. Gift 1720 med Halvor Andersen Vestre Vaggestad. Død 10. oktober og begravet 16. oktober 1737 fra Vestad, 70 år 3 måneder 3 uker og 3 dager gammel. Ingen barn.

2.      Søren Hansen, født ca. 1694. Død 16. desember og begravet 23. desember 1763 i Sandeherred, 69 år gammel. Gift 1728 med Live Mikkelsdatter, født ca. 1699. Død 11. mars og begravet 15. mars 1780, 81 år gammel. Overtok Vestre Nes. En sønn Hans Sørensen.

3.      Inger Hansdatter, født ca. 1698. Begravet 31. juli 1757, 59 år gammel, fra Gjønnes i Hedrum. Gift 1726 med Nils Torsen Skjelbred, født ca. 1698. Begravet 19. juli 1782, 84 år gammel. Kom til Eskedal og Gjønnes i Hedrum. Fire barn.

4.      Ellev Hansen, født ca. 1700. Begravet 12. november 1774 fra Reppeskål i Hedrum. Alderen står da til 14 år, men streken er skrå, så det skal vel være 74 år antagelig. Gift med Kari Guttormsdatter Nedre Hontvedt i Skjee, født 1702. Død 1763. Kom til Trevland i Kodal, og fra 1750 til Svindalen i Andebu. Tre barn.

5.      Truls Hansen, født ca. 1703.[4] Begravet 20. juni 1777, 74 år gammel. Gift 26. september 1726 med Ingeborg Kristensdatter, trolig fra Søndre Rørkoll, født ca. 1703. Begravet 29. januar 1779, 76 år gammel. Kom til Søndre Rørkoll i Stokke. Fire barn.

6.      Elisabet Hansdatter, født ca. 1703. Død 31. juli og begravet 3. august 1746, 43 år. 3 måneder, 2 uker og 3 dager gammel. Gift (1) 1725 med Nils Olsen Øvre Hasle, fra Fen, født ca. 1703. Død 24. januar og begravet 29. januar 1741, 38 år og 2 uker gammel. Gift (2) 1742 med Kristoffer Ellefsen Øvre Hasle, fra Vestre Tue. Død 1803. Fem barn i første og en datter i andre.

6.   Søren Sørensen, født ca. 1674 (32 år i 1706). Død 1718, 44 år gl. På halve Søndre Nes fra 1702.

7.   Paul Sørensen, født ca. 1677. Død 1752, 75 år gl. Gift 3 ganger og bosatt på Mågerø på Tjøme 1703-1752. Utskrevet til sjøtjeneste i 1711, da 35 år og gift.

8.   Ola Sørensen, født ca. 1677 (29 år i 1706). Død 1743. Trolovet 4. november og gift 8. desember 1698 med enka på Ulvø, Anne Andersdatter, og flyttet dit.

9.   Hans Sørensen, født ca. 1684. 22 år og ungkar i 1706.

 

Tømmermennene Nils Kristoffersen og Hans Sørensen (trolig fra Østre Kjøle begge to), ble i 1705 stevnet av Mogens Henriksen i Tønsberg fordi de uten hans tillatelse hadde forlatt hans skip St. Oluf. De møtte og sa seg skyldige.

 

*

 

Smed Guttorm Sørensen født ca. 1666 (40 år i 1706). Begravet 15. mai 1746, 75 år gammel. Trolovet 17. desember 1693 og gift (1) 3. januar 1694 med Ingebor Hansdatter Mågerøy på Tjøme. Død 1726. Gift (2) 173? med Ingebor Andersdatter Nordre Nes, døpt 17. desember 1691. 18 år i 1712. Begravet 11. juli 1737, 46 år gammel. Trolovet 4. november 1737 og gift (3) 4. januar 1738 med Anne Hansdatter fra Vestre Gunnestad, som da tjente hos Vincent (Stoltenberg?). Ingen barn. På Mellom Sem 1692-1718. På Østre Kjøle 1718-1743.

Barn i første ekteskap:

1.   Helvig Guttormsdatter, døpt 11. november 1694 fra Mellom Sem. Trolovet 1717 og gift 10. januar 1718 med Hans Jørgensen Bergan.

2.   Søren Guttormsen, døpt 26. april 1697 fra Mellom Sem. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Ellen Guttormsdatter, født ca. 1700. Trolovet 2. november og gift 7. desember 1724 med Mathias Thorsen Føien i Tønsberg (Nordre Føyn, bruksnr. 1)

4.   Mari Guttormsdatter, døpt 9. februar 1702 fra Mellom Semb. Trolovet 11?. desember 1725 og gift 7. februar 1726 med Jens Torgersen Rubberød.

5.   Ingebret Guttormsen, døpt 18. februar 1704 fra Mellom Semb. Druknet 1739. Trolovet 20. november og gift 16. desember 1738 med Barbro (Barbra) Andersdatter Svendsrødstranden, døpt 10. juli 1718. Matros, 20 år og på Kjøle i 1723. SAKO, Tønsberg byfogd, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. I 3, 1720-1745, s. 289

6.   Sissel (Cecilia) Guttormsdatter, født ca. 1707. Begravet 1. juli 1725, 18 år gammel.

7.   Et barn, døpt i juli 1711 fra Sem.

Barn i andre ekteskap:

7.   Karen Guttormsdatter, døpt 31. august 1732 fra Kjøle. Begravet 23. november 1732, 12 uker gammel.   

8.   Maren Guttormsdatter, døpt 23. desember 1733. Begravet 27. mars 1735, 1 år 3 måneder gammel.

9.   Isak Guttormsen, døpt 3. mai 1736. Konfirmert 1754. Senere skjebne ukjent.

 

1726 (1. mai) ble det holdt skifte på Østre Kjøle etter Ingeborg Hansdatter, som for kort tid siden ”ved døden er afgangen”. Arvingene var enkemann Guttorm Sørensen og barna: 1. Søren Guttormsen Kjøle; 2. Ingebret Guttormsen, 23 år og hos faren; 3. Eli Guttormsdatter, Gift med Mathias Thorsen, borger og innvåner  i Tønsberg; 4. Maren Guttormsdatter, gift med Jens Torgersen Rubberød; 5. Helvig Guttormsdatter, død og etterlatt en datter: A. Karen Hansdatter. På hennes vegne var tilstede faren, Hans Jørgensen Bergan.

 

1739 (3. mai) ble det holdt skifte på Østre Kjøle etter Ingeborg Andersdatter ”som der boede og for kort tid siden bortdøede”. Enkemannen Guttorm Sørensen og barna: 1. Isak Guttormsen, 2 år gammel.

 

1747 (26. januar) ble det holdt skifte på Østre Kjøle etter Guttorm Sørensen. Enken var Anne Hansdatter. Barn med første avdøde kone: 1. Søren Guttormsen, død og etterlatt seg 4 barn: a) Nils Sørensen, 22 år. b) Hans Sørensen, 18 år. c) Eli Sørensdatter, 16 år. d) Ingeborg Sørensdatter, 14 år. 4. Ingebret Guttormsen, død og etterlatt seg en datter: a) Inger Kirstina Ingebretsdatter. 5. Helvig Guttormsdatter, død og etterlatt seg en datter: a) Karen Hansdatter, gift med Ole Gundersen Brevik. 6. Maren Guttormsdatter, enke og bosatt på Rubberød. 7. Elen Guttormsdatter, vært gift med Monsr. Mathias Føyen i Tønsberg. Død og etterlatt seg tre barn: a) Jens Mathiasen, 22 år. b) Samuel Mathiasen, 20 år. c) Eli Mathiasdatter, 16 år. I siste ekteskap sønnen Isak Guttormsen. For barn og barnebarn møter følgende: For Nils og Hans Sørenssønner, Nils Mortensen Ekenes (mostermann?). For Eli Sørensdatter, Monsr Mathias Føyen i Tønsberg. For Ingeborg Sørensdatter, Gunder Andersen Bjønnes. For Ingebret Guttormsen, Lorents Eriksen i Tønsberg (onkel). For Isak Guttormsen møter hans mosters mann, Tomas Rasmussen Smidsrød på Nøtterøy. For Elias og Samuel Mathiassønner og Else Mathiasdatter møter faren Monsr. Mathias Føyen i Tønsberg.

 

*

 

Søren Guttormsen døpt 26. april 1697 fra Mellom Sem. Begravet 27. Mars 1743, 48 år gammel. Trolovet 26. Februar og gift 21. mars 1725 med Kirsten (Kirsti) Torgeirsdatter Vestre Ekenes, døpt 17. juli 1698. Begravet 11. Mai 1738, 40 år gammel.

Barn:

1.  Nils Sørensen, døpt 1. Juli 1725. Kom til Søndre Nes.

2.  Ingeborg Sørensdatter, døpt 16. Oktober 1727. Trolig død liten, men ikke registrert i kirkeboka.

3.  Hans Sørensen, født ca. 1729. Han nevnes ikke i kirkeboka, men er nevnt i skiftet etter moren i 1739, da han er 10 år gammel. Personalia, se Søndre Årøy.

4.  Eli Sørensdatter, døpt 5. August 1731. Hun var 7 år i 1739 og levde ennå i 1743. Ikke registrert konfirmert eller begravet.

5.  Ingeborg Sørensdatter, døpt 21. November 1733. Trolovet 3. Desember 1764 og gift 3. januar 1765 med Jørgen Larsen Østre Nøtterøy.

6.  Henrik Sørensen, døpt 8. November 1736. Han var 1 ½ år i 1739, men var død før 1743, dog ikke registrert i kirkeboka.

 

1739 (3. mai) var det skifte på Østre Kjøle etter Kirsten Torgersdatter. Enkemannen var Søren Guttormsen. Barn: 1. Nils Sørensen, 14 år. 2. Hans Sørensen, 10 år. 3. Henrik Sørensen, 1 ½ år. 4. Ellen Sørensdatter, 7 år. 5. Ingeborg Sørensdatter, 5 år.

 

Søren Guttormsen ble trolovet 16. Oktober og gift (2) 27. November 1738 med enken Syrene Andorsdatter Anilrød. Død ca. 1750, men ikke nevnt i kirkeboka. Ingen barn registrert.

 

1743. (29. juni) var det skifte på Østre Kjøle etter Søren Guttormsen. Enken var Syrene Andersdatter. Barn med første kone: 1. Nils Sørensen, 18 år.[5] 2. Hans Sørensen, 14 år. 3. Ellen Sørensdatter, 11 år. 4. Ingeborg Sørensdatter, 9 år. Verger var, for Nils og Hans, Nils Ekenes. For datteren Ellen, Gunder Bjønnes. For datteren Ingeborg, Mathias Tordsen Føyen.

 

Syrene hadde vært trolovet 1. Mars og gift (1) 17. august 1730 med Ole Jakobsen Vestre Kjøle, døpt 9. november 1707 (navnet ikke ført i kirkeboka). De skulle nok ha overtatt en part av Vestre Kjøle skriver Lorens Berg, men Ole døde 28. mars 1731. ”3 Mænd borte i havet og ej fundne”. Skifte 12. desember 1731.

Barn:

1.  Anders Olsen, døpt 25. januar 1731 fra Vestre Kjøle. Konfirmert fra Østre Kjøle 21. april 1748. Levde på skiftet etter moren i 1750 og var da 19 år. Det må være han som ble trolovet 13. november 1758 og gift (1) 9. januar 1759 med Helvig Pedersdatter Nordre Gipø, og trolovet 29. desember 1760 og gift (2) 13. februar 1761 med Ingeborg Amundsdatter Stangeby. Bodde først på Nordre Gipø, så på Østre Kjøle som Anders ei tid eide mesteparten av (se bruksnr. 1 nedenunder). Han ble trolovet 18. juni og gift (3) 9. juli 1784 med enken Elen OlsdatterSkarphaga. Personalia, se Skarphaga. Anders var smed.

 

1750 (24. november) var det skifte på Østre Kjøle etter Syrene Andersdatter. Barn: 1. Anders Olsen, 19 år. Tilstede moder broderen Even Andorsen Skrafskjær.

 

Hans Sørensen Spar på ¼ fra ca. 1748.

 

Andre halvdel

Fra ca. 1660

 

Kristoffer Olsen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Død 1690, 65 år gammel står det i tingboka. Gift med Anne. Begravet 13. desember 1701, 68 år gl. Hun er da enke. Kristoffer Kjøle og hans ”qvinde” står i en leiermålsliste fra 1663, da de fikk barn for tidlig. Overtok andre halvdel etter 1660 men før 1665. 1691 betalte enken Østre Kjøle resterende skatter og avgifter på 3 daler 2 ort 10 skilling og rettigheter på 2 ort 21 skilling.

Barn:

1.   Eli Kristoffersdatter. Begravet 6. April 1718. Trolovet 28. Juni 1692 og gift med Gunder Olsen Mellom Kjøle.

2.   Berte Kristoffersdatter, født ca. 1668.[6] Begravet 21. Mars 1739 fra Sjuestokk i Stokke, 71 år gammel. Skifte 5. Juni 1739. Gift 7. Januar 1695 på Nøtterøy med Nils Anundsen i Melsomvik, født ca. 1667.[7] Begravet 13. Januar 1746 fra Sjuestokk, 79 år gammel. Skifte 14. Januar 1747. Først på Tufte i Stokke og fra ca. 1730-40 på Sjuestokk.

      Barn:

1.      Ingeborg Nilsdatter, født ca. 1695. 52 år og ugift i 1747. Fadder fra Sjuestokk 1734-1741. Hun blir begravet 13. Februar 1763, 67 år og 10 måneder gammel i Stokke.

2.      Anund (Amund) Nilsen, født ca. 1700. Begravet 15. april 1742, 40 år og 6 dager gammel. Skifte 27. Februar 1742. Trolovet 1. November 1728 fra Sjuestokk og gift 6. januar 1729 fra Tufte med Mari Madsdatter Vik. Skifte 4. August 1745.

Barn:

1.      Maren Amundsdatter, født ca. 1731. 15 år i 1747.

2.      Kristoffer Amundsen, døpt 17. Desember 1732 fra Sjuestokk. 13 år i 1747. Det må være han som konfirmeres i 1751 fra N. Torød (Tori), 18 år gammel. På Gryte i Skjee?????

3.      Margrete Amundsdatter. Døpt 9. September 1737. 8 år i 1747. Trolovet 26. Oktober 1765 og gift 23. januar 1766 i Stokke med Isak Kristoffersen Fekja i Stokke.

4.      Ingeborg Amundsdatter, døpt 13. Januar 1736. Begravet 17. Mars 1736, 2 måneder og 19 dager gammel, fra Sjuestokk.

5.      Mads Amundsen. 6 år i 1747, født ca. 1741 Han blir bruker på Fekja i Stokke.

6.      Karen Amundsdatter, døpt 20. Oktober 1741. Begravet 13. Desember 1741, 2 måneder og 5 dager gammel, fra Sjuestokk.

Farens søskenbarn var Hans Amundsen Gryte i Skjee, som møter på skiftet i 1742.

3.      Anne Nilsdatter, født ca. 1702. 35 år og ugift i 1747. Fadder fra Sjuestokk i 1732-1734.

3.   Nils Kristoffersen, født ca. 1670 (36 år i 1706). Død ca. 1740. Overtok gården. Se nedenunder.

 

Kristoffer Olsen tinglyste i 1702 på halve gården Østre Kjøle, av verdi 4 ½ bismerpund smør ½ skippund tunge og fornødspenger 3 ort. Utstedt av Amtsforvalter Jørgen Olsen MandahlReggestad 21. september 1702.

 

*

 

Nils Kristoffersen, født ca. 1670 (36 år i 1706). Død ca. 1740 sier bygdeboka, men det er feil. Trolovet 26. april og gift 30. oktober 1695 med Anne Olsdatter. Enke og bruker i 1730 da hun sammen med Søren Guttormsen og Guttorm Sørensen på den andre halvdelen av Østre Kjøle, årlig svarer 6 favner tørr gran eller furuved samt 1/2 fots 18 fots målbjelker. Begravet 14. januar 1741, 73 år gammel. I 1711 står det at Nils er ubrukelig i sjøtjeneste da han har hugget seg fordervet.

Barn:

1.   Kristoffer Nilsen, døpt 3. april 1696. 11 år i 1706. Trolovet 15. Februar og gift 18. august 1717 med Trine Andersdatter Bjønnes. Til Oterbekk står det i kirkeboka.

2.   Kari Nilsdatter, døpt 28. august 1698. Trolovet 24. Januar og gift 20. Februar 1725 med Hans Andersen Øvre Buerstad.

3.   Søren Nilsen, døpt 31. august 1701. 5 år i 1706. Begravet 26. juni 1739. D 26 Juny fik vi tidende, at Christen Anders. Gybøe, Søren Niels. Kiøle og Christopher Niels. Østre Otterbek var blevne med Salgaards Skib.” Overtok gården, se nedenunder.

4.   Hans Nilsen, døpt 21. februar 1704 Østre Kjøle. 3 år i 1706. Hans Nilsen Kjøle nevnes i 1725 angående betaling på 95 riksdaler han har gjort sammen med en Henrik Kristoffersen til Kristen Evensen Kjærnes i Sem. De hadde vært tur/retur Tønsberg-Kjøbenhavn med kreierten St. Johannes på 11 lester. Kom til Bjørnebu.

5.   Inger Nilsdatter, døpt 16. juni 1706. Begravet 2. februar 1707.

6.   Inger Nilsdatter, døpt 5. august 1708. Trolovet 17. oktober og gift (1) 23. november 1730 med Henrik Kristoffersen Vestre Ekenes, døpt 17. desember 1701.

7.   Ane Nilsdatter, døpt 3. mai 1711. Trolovet 30. September og gift 30. Desember 1738 med Hans Hansen Søndre Føyen.

 

1741 (8. mars) var det skifte på Østre Kjøle etter Anne Olsdatter. Enkemannen var Nils Kristoffersen. Barna: 1. Kristoffer Nilsen, død og etterlot 5 barn: a) Nils Kristoffersen, 10 år. b) Helvig Kristoffersdatter, 20 år. c) Kirsti Kristoffersdatter, 17 år. d) Inger Kristoffersdatter, 14 år. e) Anne Kristoffersdatter, 7 år. 2. Søren Nilsen, død og etterlatt seg 3 barn. a) Ole Sørensen, 9 år. b) Hans Sørensen, 6 år. c) Anne Sørensdatter, 2 år. 3. Hans Nilsen, gift og bosatt på Bjørnebo. 4. Karen Nilsdatter, gift med Hans Andersen Buerstad. 5. Inger Nilsdatter, gift med Henrik Kristoffersen på Vestre Ekenes. 6. Ane Nilsdatter, gift med Hans Hansen Søndre Føyn. I skiftet får vi vite at Anne Olsdatter har en søsterdatter Inger Hansdatter som bodde på Bærevar i Stokke. Hun er død og har etterlatt seg en sønn Ole Hansen, som da bare var 5 år gammel. Faren skal også ha dødd på Bærevar. Denne Ole Hansen skal nylig ha blitt gift til Øre på Nøtterøy.

 

Ole

______________________________________I____________________________________

Anne Olsdatter. Død 1741, 73 år gammel               Helvig Olsdatter, død før 1732

~ 1695 med Nils Kristoffersen Østre Kjøle,          ~ Hans Iversen. På Bærevar i 1690-åra-

 født ca. 1670 (36 år i 1706). Død ca. 1740              forbi 1723. Flyttet til Mellom Borge, der

                                                                                   det er skifte 1732.

                                               ________________________________I______________________

                                               Hans Hansen Unnarstvet i Stokke  Inger Hansdatter, levde 1732

                                               Død 1760, 60 år gammel                    ~ Hans Olsen Bærevar i Stokke

                                               ~ Mari Kristoffersdatter                 __________I_______________

                        Unnarstvet                                        Ole Hansen, født ca. 1715

(17 år i 1732). Død ca. 1770.

~ Kari Kristoffersdatter Øre,

født 1719. Død 1782.

På Herstad under Prestegården.

 

I 1708 får vi vite at Nils Kjøle skylder Peder Wulf i Stokke 3 daler 8 skilling. Ole Hansen er på Østre Kjøle i 1723, kalles 8 år og født i Stokke.

 

*

 

Søren Nilsen, døpt 31. august 1701. 5 år i 1706. Begravet 26. juni 1739. D 26 Juny fik vi tidende, at Christen Anders. Gybøe, Søren Niels. Kiøle og Christopher Niels. Østre Otterbek var blevne med Salgaards Skib.” Trolovet 12. Januar og gift 9. februar 1729 med Live Nilsdatter Ulvø, døpt 8. november 1696. Begravet 23. Mars 1773 fra Bjønnes, 80 år gammel.

Barn:

1.   Ole Sørensen, døpt 22. november 1731. Bodde på Bjønnes.

2.   Hans Sørensen, døpt 12. desember 1734. Kom til Vestre Kjøle.

3.   Anne Sørensdatter, døpt 12. oktober 1738. Trolovet 5. Desember 1764 og gift 7. Januar 1765 med Nils Evensen Nedre Sem.

 

1740 (20. februar) var det skifte på Østre Kjøle etter Søren Nilsen. Enken var Live Nilsdatter. Barna: 1. Ole Sørensen, 8 år. 2. Hans Sørensen, 5 år. 3. Anne Sørensdatter, 2 år. 4. På barnas vegne møtte morbroren Anders Nilsen Kjøleholmen. I tillegg møtte farbroren Hans Nilsen Bjørnebo.

Kjøper en fjerdepart i kreierten «Maria», drektig 15 lester, av Anders Kristensen Skjerve i Tønsberg, datert 25. januar 1727.[8]

 

Enken Live fikk i 1742 Frans Torsen som medbruker. Han flyttet i 1750 til Mellom Sem. Live flyttet i 1752 til sønnen på Bjørnebo.

 

*

 

Østre Kjøle

Hele gården 1750-1752. ½ gården 1752-1758

Hele gården 1758. ¾ fra 1758-1761

 

Hans Sørensen Spar, døpt 15. mars 1721 i Vår Frues kirke i Tønsberg. Død etter 1770. (Sønn til Søren Pedersen Berg, født ca. 1696. Søren Spar” ble begravet fra Stubberød under Fossnes i Arnadal, Stokke 19. september 1745, 49 år gammel. Gift 26. november 1718 i Slagen med Lisbeth (Elisabeth) Hansdatter Spar, døpt 31. mars 1686 på Bragernes ved Drammen. Begravet 1. januar 1766 i Skjeberg, Østfold, 80 år gammel. (Hun var igjen datter til Apoteker ved Løven apotek på Bragernes, Hans Henriksen Spar, begravet på Bragernes 31. mars 1698. Gift 25. juni 1685 på Bragernes med Anna Marie Stobbæus, begravet i Kristiania 26. oktober 1708.) På Lille Oseberg i Slagen, senere i Stokke.) Trolovet, som dragon, 15. oktober 1742 og gift 28. januar 1743 i Vår Frues kirke med Sophia (Sofie) Amalia Ovesdatter Budde.[9] Lorens Berg mente Hans Spar var fra Sverige, men som vi ser var dette feil. Familien kom til Østre Valberg under Fossnes i Arnadal fra Tønsberg i 1743 eller 1744. De kjøpte ca. 1748 den ¼ som Guttorm Sørensen (se ovenfor) hadde hatt. Kjøpte hele gården ved auksjon i 1750 for 350 rdl. av Oslo hospital. Kjøleholmen solgte han i 1751 for 73 rdl. Det meste av Brevikbugta solgte han samme år for 97 rdl. Han solgte halve gården til Hans Sørensen (født 1728). Se første halvdel). Han solgte tilbake parten til Spar i 1752 for 250 rdl., og flyttet til Søndre Årøy. I 1757 solgte han Tuestykket for 51 rdl, og i 1758 solgte han ¼ av gården til Kristoffer Hansen Buer for 190 rdl. (Se bruksnr. 25.) De øvrige ¾ solgte han samme år for 380 rdl til Anders Kongsberg. Dermed var han ferdig på Østre Kjøle. Skal ha flyttet til Slagen, men kom i 1767 tilbake og bodde en kort tid på Øvre Skjerve. I 1770 er han gårdsbestyrer på Alby på Veierland.

Barn:

1.   Tomas Hansen Spar, døpt 2. juli 1743 i Laurentiuskirken, Tønsberg.

2.   Maren Elisabeth Hansdatter Spar, døpt 27. desember 1744 fra Østre Valberg under Fossnes i Arnadal, Stokke. Begravet 5. Februar 1797 fra Saltverket, 52 år gammel. Gift 3. september 1773 i Slagen med Børre Bertelsen LundVallø, døpt 21. juli 1748 i Slagen. (Sønn til Mestersmed Bertel Olsen Lund. Trolovet i Kristiania og gift 4. Mai 1742 i Slagen med Dorte Børresdatter).[10] De var i 1801 bosatt på Vallø. Børre var 53 år gammel og kalles snekkersvenn.

      Barn:

1.      Hans Friderich Børresen, døpt 15. Januar 1775 fra Saltverket i Slagen.

2.      Berte Dortea Børresdatter, døpt 16. August 1778 i Slagen.

3.      Hans Sparre Børresen, døpt 3. November 1781 i Slagen. 20 år i 1801 og bøkkersvenn.

4.      Bertel Børresen, døpt 6. Januar 1788 i Slagen. Begravet 3. Mai 1795, 6 år gammel.

 

      Børre ble trolovet 14. November 1797 som enkemann og smedsvend fra Vallø Saltverk, og gift (2) 16. Januar 1798 på Nøtterøy, med Thorine Jensdatter, født ca. 1754 (47 år i 1801). Hun var da bosatt på Gåsøy. Om henne, se Søndre Vollen under Nedre Sem.

 

      Vi finner familien blant saltverkets arbeidere ved folketellingen i 1801.

 

      Børre Bertelsen, husbonde, 53 år, gift 2dre gang, snekkersvend

      Thorine Jensdatter, hans kone, 47 år, gift 1ste gang

      Hans Børresen, hans sønn, 20 år, ugift, bødkersvend

 

3.   Anne Maria Hansdatter Spar, døpt 6. november 1746 fra Østre Valberg.

4.   Syrene (Sørine) Hansdatter Spar, døpt 13. mars 1749 fra Østre Kjøle. Faddere: Inger Petersdatter Bergan, Mari Jonsdatter Nes, Kari Andersdatter Østre Kjøle, Frans Torsen Østre Kjøle, Ole Sørensen Østre Kjøle.

5.   Anne Kirstine Hansdatter Spar, døpt 19. september 1751. Faddere: Inger Petersdatter Bergan, Malene Olsdatter Nes, Inger Madsdatter Kjøle, Jakob Zakariassen Nes, Abraham Mikkelsen Kjøle. Gift 25. september 1781 i Undrumsdal med snekker Ole Olsen Ås i Sem. På andre halvdel av Søndre Ås fra ca. 1781-ca. 1790. Kjøpte så plassen Kløfta under Jarlsberg hovedgård og nevnes der 1790-1793. Fire barn registrert.

6.   Maria Hansdatter Spar, døpt 6. juli 1755. Død 1825 på Eidsfoss verk, 70 år gammel.

      Faddere: Mari Jonsdatter fra Søndre Nes, Siri Mikkelsdatter på Saltverket, Gunder Gundersen Østre Kjøle, Hans Jensen Rubberød. Trolovet 13. oktober og gift 27. desember 1780 i Hof med Hammersmedsvend ved Eidsfoss verk, Andreas Nielsen Drange, født ca. 1757. Død 1826 på Eidsfoss verk, 68 ¾ år gammel. (Sønn til Proviantskriver Niels Andreassen Drange, født ca. 1732 og død 1767, 35 år gammel, og Maren Olsdatter, død ca. 1794.) Andreas er hammersvend i 1801 og mester i 1807. Seks barn registrert.

7.   Anne Hansdatter Spar, døpt 16. juni 1758. Faddere: Mari Jonsdatter Nes, Mari Jakobsdatter Kjøle, Anne Kristensdatter Bergan, Jakob Zakariassen S. Nes, Martin Sørensen Spar.

 

*

     

Anders Jensen Kongsberg.[11] Flyttet hit fra Tronsrød i Brunlanes da han kjøpte denne ¾ parten av gården i 1758. Han solgte parten i 1761 for ca. 700 rdl. til Torgeir Jensen Rubberød og Lars Nilsen Store Oseberg i Slagen. Se bruksnr. 1 og 18.

 

 

Østre Kjøle

Bruksnr. 1

 

Torgeir Jensen Rubberød døpt 27. desember 1732. Det må være han som blir begravet 11. mai 1777, 45 år gammel, og kalles da Lunden, som kanskje er Kjølelunden, men kan også være Smidsrødlunden. Trolovet 17. Desember 1768 og gift 4. Februar 1769 med Helle Kristiansdatter. Ikke registrert død i kirkeboka.

Barn:

1.  Mari Torgeirsdatter, døpt 28. Mai 1769 fra Østre Kjøle. Begravet 31. Mai 1769, 8 dager gammel.

2.  Marg(a)rete Maria Torgeirsdatter, døpt 25. Oktober 1770. Konfirmert 25. Mai 1786 fra Stranden som må være Svensrødstranden. Hun fikk et barn utenfor ekteskap: ”Moderen udlægger til sin Barnefader en i Aarøesund forrige Aar liggende Matros ved Navn: Thomas Povelsen fra Bornholm.” Margrete er 30 år og tjenestepike på Agerup ved folketellingen i 1801.

     Barn:

1.      Catharine Thomasdatter, født 7. Januar og døpt 12. Januar 1800 fra Stranden. Faddere: Karen Olsdatter Torød, Edel Jørgensdatter Øvre Stranden, Isak Tom, Tønsberg, Søren Røhr Pålsen Nedre Strand, Arne Jørgensen Øvre Strand. Død 9. juni på Buer, og begravet 13. Juni 1800, 5 måneder gammel. Moren var Margarete Maria Torgeirsdatter Svensrødstranden.

 

Etter noen år måtte Torgeir overlate bruket til Nils Tømmereik. Etter dennes død i 1772 ble bruket solgt ved auksjon for 353 riksdaler til neste bruker.

 

*

 

Anders Olsen, døpt 25. januar 1731 fra Vestre Kjøle. Konfirmert fra Østre Kjøle 21. april 1748. Levde på skiftet etter moren i 1750 og var da 19 år. Se ovenfor. Det må være han som ble trolovet 13. november 1758 og gift (1) 9. januar 1759 med Helvig Pedersdatter Nordre Gipø, og trolovet 29. desember 1760 og gift (2) 13. februar 1761 med Ingeborg Amundsdatter Stangeby. Bodde først på Nordre Gipø, så på Østre Kjøle som Anders ei tid eide mesteparten av (se bruksnr. 1 nedenunder). Han ble trolovet 18. juni og gift (3) 9. juli 1784 med enken Elen OlsdatterSkarphaga. Personalia, se Skarphaga.

Barn på Østre Kjøle:

1.   Berte Maria Andersdatter, døpt 28. juni 1773

2.   Mari Andersdatter, døpt 23. juni 1776.

 

1784 (3. februar) er det skifte på Østre Kjøle etter Ingeborg Amundsdatter.

 

Østre Kjøle

Bruksnr. 18

 

Lars Nilsen fra Store Oseberg i Slagen, døpt 8. August 1706 i Slagen. Begravet 16. Juni 1768, 62 år gammel. (Sønn til Nils Olsen Mellom Basberg og Mari Larsdatter Store Oseberg. På Store Oseberg.) Trolovet 4. Mars og gift 28. Mars 1743 i Borre med Olea (Oline) Kristensdatter, døpt 30. April 1719 i Slagen. (Datter til Kristen Olsen. Trolovet 24. Mars og gift 10. April 1719 i Slagen med Karen Tronsdatter. Trolig bosatt i Åsgårdstrand.) Begravet 4. Juni 1766, 47 år gammel. På Store Oseberg 1743-1761. I 1750 blev Store Oseberg solgt ved auksjon. Lars kjøpte da bruket for 200 rdl. Han lånte 140 riksdaler av Oslo hospital. Lars arvet i 1732 en liten part i Østre Roberg efter Kristen Olsen (se Nordvestre Rom). Han solgte denne arvepart i 1764. Omlag 1761 solgte Lars Store Oseberg til Kristoffer Gulliksen og Anders Sørensen med en halvpart til hver. Her fra 1761.

Barn:

1.    Marte Larsdatter, døpt 13. Desember 1743 fra Store Oseberg. Begravet 7. Mai 1744, 6 måneder gammel.

2.    Kristen Larsen, døpt 3. Februar 1745. Begravet 17. Februar 1745, 14 dager gammel.

3.    Nils Larsen, døpt 6. Mai 1746. Begravet 12. Mai 1746, 9 dager gammel.

4.    Nils Larsen, døpt 15. Juni 1747. Trolovet 21. Oktober og gift 29. Desember 1768 med Kristine Korneliusdatter Nordre Nes. Først her på Østre Kjøle før de flytter til det som senere blir Mellom Lunden under Østre Kjøle.

       Barn her på gården:

1.  Olea Nilsdatter, døpt 16. Juli 1769 fra Østre Kjøle.

2.  Olea Nilsdatter, døpt 4. November 1770.

       3.  Lars Nilsen, døpt 5. September 1772.

5.    Kristen Larsen, døpt 12. Juli 1750. Trolovet 29. Desember 1773 og gift 10. Desember 1774 med Live Korneliusdatter Nordre Nes. Kommer til Kjærnås under Prestegården og siden til Nordre Sundene på Tjøme.

6.    Mari Larsdatter, døpt 4. Mars 1753. Begravet 29. April 1753, 7 uker og 3 dager gammel.

7.    Ole Larsen, døpt 26. April 1755. Begravet 26. Oktober 1755, ½ år gammel.

8.    Hans Larsen, døpt 11. April 1757. Konfirmert i 1774. Var i Orlogstjenesten i 1780 sier Lorens Berg.

9.    Marie Larsdatter, døpt 15. Februar 1761. Begravet 15. Mars 1761, 1 måned gammel.

10. Ole Larsen, døpt 5. September 1762 fra Østre Kjøle. Begravet 21. Juli 1771, 9 år gammel.

 

Kristen Olsen og Karen Trondsdatters andre barn:

2.  Malene Kristensdatter, døpt 7. Februar 1722 i Borre. Gift med Nils Abrahamsen på Nordvestre Rom i Slagen.

3.  Kristina Kristensdatter, døpt 17. Mars 1725 i Borre.

4.  Ole Kristensen, døpt 28. September 1726 i fra Åsgårdstrand.

 

Sønnene klarte ikke å sitte med gården og måtte selge.

 

 

Isak Rasmusson, døpt 29. november 1743 fra Nordre Nes i Slagen. 14 dager gammel på skiftet i 1743. 7 år på skiftet i 1751. Død 31. mai 1797. Matros. Trolovet 7. september og gift 28. desember 1775 med Anna Maria Pedersdotter, enke i 1797. Skifte etter Isak Rasmussen ”Kiøløe” i Tønsberg 31.10.1796-14.6.1797. Boet var falitt.

Barn:

1.    Berte Maria Isaksdatter, døpt 16. mars 1776 fra Østre Kjøle, Nøtterøy. Trolovet 2. juni

og gift 30. juli 1795 i Vår Frues kirke med skreddermester Anders Rasmussen Lestestad (Læstad) i Tønsberg.

2.  Rasmus Isaksen, døpt 16. desember 1778. Begravet 15. juli 1780, 2 ½ år gammel.

3.  Maren Isaksdatter, døpt 2. juli 1781. 1780. 16 år på skiftet. I forbindelse med hennes

vergemål berettes det at hun ikke har noen nære slektninger her i egnen. I 1801 er hun ugift og bosatt hos moren og hennes nye mann, i Kammegaten Nr. 165. Gift 2. juni 1803 i Vår Frues kirke med Matros Kristen Sørensen fra Slagen. Bodde i Tønsberg og hadde mange barn.

4.  Rasmus Isaksen, døpt 18. april 1784. Begravet 18. mai 1791 fra Vår Frues kirke, 7 år

     gammel.

 

 

Enken Anne Marie Pedersdatter Kjøle blir trolovet 25. januar og gift (2) 27. februar 1798 i Vår Frues kirke med enkemann, tobakkspinner Siver Gulbrandsen Kirkeby

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

 

Rønningen – Sparrønningen - Sparningen

 

 

Isak Jakobsen, født 1759 i Rønningen under Sem ved Nordre Buerstad. Trolovet 23. januar og gift 11. februar 1782 med Margrete Halvorsdatter Østre Oterbekk. De kom hit fra Østre Oterbekk. Første barn se der.

Barn:

  1. Halvor Isaksen, døpt 22. september 1782 fra Østre Oterbekk.
  2. Kirstine Isaksdatter, døpt 28. august 1785. Død 30. august og begravet 3. september 1785, 8 dager gammel.
  3. Jakob Isaksen, døpt 1. april 1787. Død 21. april og begravet 29. april 1787, 3 uker gammel.
  4. Datter, dødfødt 5. juli og begravet 8. juli 1788.
  5. Jakob Isaksen, døpt 17. november 1789. Død 9. mars og begravet 13. mars 1790, 16 uker gammel.
  6. Jakob Isaksen, døpt 26. desember 1791.
  7. Ole Isaksen, født 1793. Død 15. mars og begravet 21. mars 1794, 3 måneder gammel.
  8. Marthe Kirstine Isaksdatter, født 11. september og døpt 16. september 1795. Gift 1823 med Jens Johannesen.

 

*

 

Hans Jensen, fra Furulund under Vestre Kjøle, døpt 9. mars 1751. Død 1829, 78 år gammel. Gift (1) 1780 med enken Berte Andersdatter i Stokken under Vestre Oterbekk. Død 13. januar og begravet 19. januar 1798, 62 år gammel. Gift (2) 1798 med Anne Sofia Evensdatter Øvre Sem. Død 1850, 85 år gammel. Ble ny klokker på Nøtterøy i 1781. Kom til Sparrønningen under Østre Kjøle i 1790-åra. Var både skolemester og senere fisker.

Barn i første ekteskap:

1.   Jens Hansen, døpt 20. mars 1782 fra Stokken i Vestre Oterbekk.

Barn i andre ekteskap:

2.   Even Hansen, født 1800. Død 1866. Gift 1830 med Maren Korneliusdatter. Død 1859, 74 år gammel. Bosatt i Sparrønningen.

3.   Andreas Hansen, født 1803. Gift med Oline Maria Nilsdatter Stangeby. Bodde i Sparrødningen.

Anne Sofia hadde en datter med enkemann Rasmus Kristensen Bugården:

4.   Andrea Rasmusdatter, døpt 5. mai 1791. Hjemmedøpt. Moren bodde da på Bjønnes. Død 14. november og begravet 19. november på Bjønnes, 3 uker gammel.

Anne Sofia hadde en sønn med en dreng fra Vaterland i Kristiania:

5.   Johannes Johannesen, født 15. november og døpt 21. november 1797. Gift 1816 med Gunhild Maria Nilsdatter. Bosatt i Sparrønningen. Se nedenunder.

 

*

 

Matros Johannes Johannesen, født 15. november og døpt 21. november 1797. Moderen er atter Anne Sophia Evensd. p. Øst. Semb, som udlægger til sin Barnefader en ung uconfirmeret Dreng fra Vatterland i Christiania ved Navn Johannes Abrahamsen, som i foraaret opholdt sig her paa M. Kjøløe.” Enkemann, fisker og fattiglem kalles Johannes når han dør 18. mars og blir begravet 24. mars 1875 fra Sparrønningen. Gift 12 juni 1816 med Gunhild Maria Nilsdatter, som da er bosatt på Vestre Kjøle. Død 24. juli og begravet 30. juli 1842, 46 år gammel. Han bor hos sin datter i 1865 og kalles fisker og bødtker.

Barn:

?.  Johannes Johannesen. Død 17. oktober og begravet 22. oktober 1822, 5 ¾ år gammel.

?.  Inger Marie Johannesdatter. Gift med Ole Hansen.

?. Nikoline Johannesdatter, døpt 5. november 1820 i Sparrønningen Gift (2) 19. februar

1839 på Nøtterøy med Skomaker Anders Kristensen Tanstad eiet, født 1803 på Roppestad. Bakken under Herstad/Øvre Tanstad

 

 

Kjøleløkka – Lykke – Lykken – Løkka – Østre Kjøleløkka

 Kjølerønningen

Trolig hele eller deler av det senere Bruksnr. 11,

Kjølsrød under Østre Kjøle

 

Mattis Madsen, født 1730 på Roppestad. Død 1790 på Kjøleløkka. Trolovet 24. august og gift 22. november 1763 med Dorte Eivindsdatter Mellom Kjøle, født 1732. Død 21. mars av ”brystsvaghed” på Kjøleløkka og begravet 28. mars 1799.

Barn:

1.   Marte Mattisdatter, døpt 30. januar 1765 på Kjøleløkka under Vestre Kjøle. Tvilling. Konfirmert 22. oktober 1780. Død 1814. Gift 1790 med skipper Amund Andersen Skarphaga, døpt 31. januar 1768. Død 1803. På Bruksnr. 18 under Østre Kjøle.

      Barn født i Kjøleløkka:

      1.   Anders Amundsen, døpt 24. juli 1791.

2.   Inger Mattisdatter, døpt 30. januar 1765. Tvilling. Død 1786, 22 år gammel. Trolovet 30. januar og gift 28. desember 1784 med los Anders Torsen Buerstad, født 1760 i Brevik. Død 1844. På Østre Movik, bruksnr. 1.[12]

3.   Sophia Mattisdatter, døpt 3. mai 1767. Konfirmert 27. oktober 1782. Død 1804. Gift 1790 med Skipper og reder Søren Olsen Bjønnes, født 1762. Død 1834.

4.   Maren Mattisdatter, født ca. 1772. Begravet 10. september 1782, 10 år gammel.

5.   Kristine Mattisdatter, døpt 2. mai 1773.

 

*

Hans Hansen Snipetorp. Død 1794.

*

 

Iver Kristoffersen, født ca. 1755. 46 år i 1801, husmann med jord og halt. Trolovet 17. November og gift 28. Desember 1796 med Elen Marie Svendsdatter, født ca. 1760. 41 år i 1801. Begge kalles da fra Vestre Gunnestad.

Barn:

1.   Kristoffer Iversen, født 1797. 4 år i 1801. Overtok Kjøleløkka.

2.   Mattis Iversen, født 1803. Død 1874. Gift 1838 med enka Nikoline Hansdatter Nedre Sem på Vestre Oterbekk, født 1803. Død 1852. Fisker. Se Stokken.

 

De hadde i huset i 1801: Marichen Jochumsdatter, født ca 1733. 68 år og ugift. Inderst og nyter almisse.

 

*

 

Hans Gundersen Vestre Kjøle, født 1751. Bosatt i Kjøleløkka, senere i Ollerød.

 

*

 

Kristoffer Iversen, født 1797. 4 år i 1801

Barn:

1.   Søren Kristoffersen, født ca. 1822. Død 1868, 46 ½ år gammel. Sjømann. Gift med Sofie Hansdatter Buer, født 1823 i Stokke. Bosatt i Kjøleløkka rundt 1850.

2.   Kathrine Kristoffersdatter, født 1828 i Kjøleløkka. Gift 1855 med fraktemann Ole Olsen Smidsrød. På Kjøleløkka i 1755 da eldste sønn ble født. Fra 1856 på Bruksnr. 32 under Nordre Nes.

3.   Kristoffer Kristoffersen, født 1835 på Kjøle. Død 1900. Gift 1869 med Anne Karine Larsdatter Tuften i Vivestad, født 1839. Død 1919. På Bruksnr. 11 under Østre Kjøle.

 

 

 

 

Ellevine Ellefsdatter, født 1841 i Kjøleløkka, død 1932, 91 år gammel. Gift 1868 med seilmaker Nikolai Nilsen Søndre Føyn, bruksnr. 17.

 

 

Lunden – Luen – Lunden under Østre Kjøle – Kjølelunden

 

B r u k e r e

 

Lunden

Mellom Lunden.

 

Nils Larsen Østre Kjøle, døpt 15. juni 1747. Se bruk 2. Død 1775. «Døde udenfor Meenighederne». Trolovet 21. oktober og gift 29. desember 1768 med Kristine Korneliusdatter Nordre Nes. På Østre Kjøle 1768-1772 da de kom hit. Fattiglem Kristine Bister begraves fra Laurenti kirke 24. november 1808, 54 år gammel.

Barn:

1.  Olea Nilsdatter, døpt 16. juli 1769 fra Østre Kjøle. Begravet 20. februar 1770, ½ år gammel fra Kjøle.

2.  Olea Nilsdatter, døpt 4. november 1770. Må være henne som begraves 19. mars 1772 fra Østre Kjøle, og kalles da ½ år gammel. Hun var vel godt over året.

3.  Lars Nilsen, døpt 5. september 1772.

4.  Ole Nilsen, døpt 9. oktober 1774 fra Kjølelunden. Trolig han som dør i Tønsberg i 1840 med navnet Bister etter sin stefar. Gift 1818 med enken Kristine Jensdatter, døpt 5. februar 1769 fra Mellom Smidsrød. Død 13. mars og begravet 19. mars 1834 i Tønsberg. Ingen barn. Pårørende var matros Ole Bister.

 

Kristine blir trolovet 7. november 1780 og gift (2) 3. januar 1781 på Nøtterøy med skomaker og enkemann Jens Jørgen Matsen Bister i Tønsberg. Fattiglem Jens Jørgen Bister begraves fra Laurenti kirke 5. februar 1801, 68 år gammel. Kristine er i 1801 bosatt som enke i Skolegaten 75 i Tønsberg og lever av almisse.

Barn:

6.   Anna Maria Jensdatter Bister, døpt 17. august 1781 i Vår Frues kirke. Begravet 3. september 1789, 8 år 2 måneder gammel.

7.   Nils Jensen Bister, døpt 24. januar 1786 i Vår Frues kirke. Begravet 7. desember 1787 2 år mindre enn 6 uker.

8.   Nils Jensen Bister, døpt 4. juli 1788 i Vår Frues. Begravet 12. juni 1789, 1 år mindre enn 14 dager.

9.   Anna Jensdatter Bister. Hjemmedøpt 22. juli og i Vår Frues 18. august 1791. Var 10 år og bosatt med moren i 1801.

 

Jens Jørgen Bisters datter Helene Mathea ble begravet 3 september 1780 på Nøtterøy, 16 uker gammel. Hun hadde vært til oppfostring på Nes.

 

*

 

Jens Pålsen Skjerpe, døpt 25. november 1746. Trolovet 6. Februar og gift 2. Mars 1773 med Anne Kristensdatter Søndre Gipø. Personalia, se Skjerpe. Bodde her i 1777. Trolig her til 1779/80.

Barn:

3.  Kristen Jensen, døpt 21. Desember 1777 på Kjølelunden.

 

*

 

Anders Anundsen fra Øvre Tanstad. Trolovet 20. oktober og gift 6. desember 1774 med Randi Trulsdatter fra Nordre Smidsrød, døpt 1. juli 1738. Randi på Elgestadeie i 1801. Personalia, se Øvre Tanstad. Her fra 1780 og kanskje til 1781. Skomaker her i 1782.

Barn født i Kjølelunden:

1. Berthe Andersdatter, døpt 6. august 1780.

 

*

 

Jakob Sivertsen fra Nedre Skjerve, døpt 24. juni 1755. Trolovet 22. mai og gift 12. desember 1781 med Maria Gulliksdatter Østre Oterbekk. Han kalles i 1801 sjøfarende og husmann med jord. Her fra 1782.

Barn:

1.  Susanna Jakobsdatter, døpt 12. november 1779 fra Nedre Skjerve. (Født før de gifta seg.) Konfirmert 7. mai 1797 fra Kjølelunden. Hun var 21 år og tjenestepike på Bjønnes i 1801. Gift 9. januar 1818 med ungkar og matros, Anders Nilsen Nesbryggen.

2. Gullik Jakobsen, døpt 25. august 1782 fra Kjølelunden. Død 4. September og begravet 11. september 1785, 3 år gammel.

2. Sivert Jakobsen, døpt 5. september 1785. 16 år i 1801. Ble styrmann. Gift 23. mai 1820 fra Bugården med Maren Korneliusdatter Bugården.

3.  Anne Jakobsdatter, døpt 22. august 1788. 13 år i 1801. Trolovet 1815 med ungkar og matros Halvor Jakobsen Skoen i Hedrum. Her står det i kirkeboka følgende: ”Da Matros Ungkarl Halvor Jacobsen Skoen, som under No. 19 har Anmældt sig i Ægteskab med Pigen Anne Jacobsd. Lunden u. Kjøle, hvilket 3de gange fra Prædikestolen er bekiendtgiort, har forlangt ibm Trolovelse ophævet, paa Grund af at Pigen Anne Jacobsd. i hans fraværelse var bleven besvangret af en anden: Saa bliver saadan ?? Trolovelse ?? og ?? og skal bekiendtgjørelsen ske herom fra Prædikestolen næste Søndag, naar Gudstienesten bliver forvaltet. Ligesaa Angieldende tilligemed mig og Medhielperne underskrive dette Passerete. Nøtterø Præstegield, d. 5 Nov. 1815. Halvor Jacobsen med iholden Pen, J. A. Wille, Anders Knudsen, Peder Iversen, Medhielpere, begge med iholden.”

4.  Maren Jakobsdatter, født 24. September og døpt 29. september 1795. 6 år i 1801. Gift 13. oktober 1819 med Mathias Hansen Bakken under Øvre Tanstad. På Kjølelunden, senere Nesbryggen???

     Barn:

1.    Hans Mathiassen, født 11. september og døpt 18. September 1819. Druknet i Nordsjøen 2. desember 1867. Fikk barn med Maren Louise Larsdatter.

2.    Elen Maria Mathiasdatter, døpt 15. oktober 1821.

3.    Inger Sophie Mathiasdatter, døpt 18. desember 1827.

 

Berte Olsdatter Kjølelunden ble konfirmert 1. mai 1788.

 

Lunden nordre

 

Johannes Evensen, født 1756 (46 år i 1801). Fra Søndre Gipø.  Gift med Kirsten Hansdatter Søndre Årøy, født ca. 1754 (47 år i 1801). Han kalles skipper og husmann med jord.

Barn:

1.   Even Johannesen, døpt 31. Oktober 1779 fra Bugården. Begravet 9. Juli 1780, ¾ år gammel.

2.   Even Johannesen, døpt 1. November 1781. Han var 20 år og i utenriksfart i 1801.

3.   Karen Maria Johannesdatter, døpt 27. Juni 1784 fra Søndre Gipø.

4.   Anne Johannesdatter, døpt 1. september 1787. 14 år i 1801.

5.   Hans Johannesen, døpt 30. juni 1790. 11 år i 1801.

6.   Andrea Johannesdatter, døpt 12. november 1792. 9 år i 1801.

7.   Maria Johannesdatter, døpt 30. Desember 1795 og døpt 7. Januar 1796. Død 22. september av barnekopper, og begravet 29. September 1796, 10 måneder gammel.

8.   Maria Johannesdatter, født 16. November og døpt 22. november 1797. 4 år i 1801.

9.   En sønn. Død 18. August og begravet 25. August 1800 fra Kjølelunden

 

Lunden søndre

 

Nils Hansen, døpt 12. september 1775 fra Kjøleholmen (26 år i 1801). Se Søndre Årøy. Konfirmert fra Kjølelunden 21. oktober 1792. Trolovet 21. september 1800 og gift 9. januar 1801 med Kari Hansdatter Bugården, født ca. 1763 (38 år i 1801). Han var sjøfarende og jordløs husmann.

 

Hans bror Søren Hansen, døpt 14. januar 1770. Konfirmert fra Kjølelunden 13. mai 1787. Trolovet 23. november fra Kjølelunden og gift 28. desember 1799 med Aleth Margrete Andersdatter Søndre Gipø.

1. Hans, døpt 18/9/1793 fra Kjølelunden.

Aleth trolovet 13. september og gift (2) 30. desember 1796 med Gunder Torgersen Bjønnes.

 

 

Torkild Anundsen på Kjølelunden før 1812. Til Myra – Kalvetangen.

Jakob Rasmussen Bugården, født 1795. gift 1818 med Gunhild Maria Kristoffersdatter Bugården. Bodde i Kjølelunden.

Enken Katrine Anundsdatter Luen, gift 2 med Kornelius Olsen Nordre Nes

Søren Pedersen Kjølelunden, omkom 1798 ved Drammen. Gift med Berte Olsdatter Nordre Knarberg under Søndre Nes.

 

Uplassert under Lunden

 

1763-1772.

 

Børge Olsen. Gift med Else Jensdatter. Nevnt 1763-1772. Familien flyttet til Bakkerønningen under Føykås

Barn fra Lunden:

1.   Live Børgesdatter, født ca. 1760. Begravet 29. april 1766, 6 år gammel.

2.   Ole Børgesen, døpt 17. april 1763 fra Lunden. Begravet 6. mars 1766, 2 ¾ år gammel.

3.   Ola Børgesen, døpt 31. mars 1766. Overtok Bakkerønningen. Se der.

4.   Anne Maria Børgesdatter, døpt 21. februar 1768. Begravet 22. november 1769, 1 ½ år gammel.

5.   Anne Maria Børgesdatter, døpt 25. oktober 1772.

 

En fadder til Ole i 1763 er Torger Jensen Rubberød. Men ingen bevis for at Else Jensdatter var av denne familien.

 

*

 

Kristine Nilsdatter Kjølelunden ble konfirmert 16. Oktober 1774.

 

 

Soli

 

Det sies at en Jan Kristensen ble født her i 1794, men denne plassen lå under Østre Sem og ikke under Østre Kjøle. Personalia, se under Rubberød.

 

Uplassert under Kjøle, uvisst hvilken gård.

 

Kristen Kjøle. Dette er Kristen Andersen, født ca. 1658 (68 år i 1709). Død 1731. Se under Bjønnes. Han skyldte i 1698 3 daler 1 ort til Peder Wulf, noe han vedgikk.

Barn:

1.   Anne Kristensdatter, døpt 18. september 1689.

 [1] (D.N. XI 165)

[2] Trolig Nedre Solberg som har smørskyld.

[3] Han kalles 28 år i 1665, men dette er nok litt mye.

[4] Feilskrevet Helgesen i Stokkeboka, side 355.

[5] Står feil Søren Nilsen i skiftet.

[6] Farsnavnet hennes nevnes ikke ved ekteskapsinngåelsen, men vi finner det bl.a. nevnt når hun begraves.

[7] Broren Åke Amundsen bodde på Søndre Rove i Sandeherred.

[8] SAKO, Tønsberg byfogd, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. I 3, 1720-1745, s. 139a-139b.

[9] Forlovere: M. Scheen og L. Weiell.

[10] Forlovere: Hr. Bogholder Jacob Lerche og Mestersmed Bertel Olsen Lund.

[11] På Lille Oseberg bor Erik Andersen Kongsberg 1720.1722.

[12] Forlovere: Thor Kristensen Buerstad og Matthis Madsen Lykken