Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

GÅSØY

Gårdsnr. 33

 

E i e r e

 

I 1631 (2. mai) kjøpte sogneprest i Stokke, Kristoffer Hanssøn (Stockman), Gåsø, av Claus Brockenhuus' enke. Tinglyst 29. oktober samme år på Tem tingstue. Den hadde inntil da ligget under Store-Var i Stokke. Den gikk i arv, ca. 1642, til sønnen Iver Kristoffersen Gjennestad, lensmann i Stokke, og derfra til dennes barn. Ifølge skjøte datert 13. september 1720 selger Kristoffer Iversen, klokker på Nøtterøy og Tjøme, samt Jens Kristensen, på sin hustru Lisbet Iversdatters vegne og bosatt på Vestre Sundby i Skjee, sin arv og odel, en øy kalt Gåsøy til Hr. Sogneprest Jørgen Bagge.[1]

 

 

Ikke nevnt i skattematrikkelen. Lå nok under Mellom Kjøle da. 1 pd smør skyld.

 

B r u k e r e

 

Husmann under Mellom Kjøle

 

Gjest (Jest) Torsteinsen, født ca. 1629 (77 år i 1706). Begravet 19. april 1711, 74 år gammel. Gift 18. november 1686 med Helge Laugesdatter Østre Bolæren, født ca. 1659. Begravet 16. mars 1723, 64 år gammel.

Barn:

1.   Ole Gjestsen, døpt 9. august 1691 på Gåsøy. 18 år og ungkar i 1706. Overtok Gåsøy. Se nedenunder.

2.   Lauge Gjestsen, døpt 3. mars 1704. Begravet 20. januar 1706.

 

*

 

Ole Gjestsen, døpt 9. august 1691 på Nøtterøy. Begravet 21. september 1748, 56 år gammel. Gift 7. juli 1718 med Ingeborg Monsdatter, trolig fra Mellom Bolæren, født ca. 1682. 18 år i 1700. Ingeborg Anundsdatter Gaasø” ble begravet 25. februar 1757, 80 år gammel. Bruker 1718-1752. Enken bor her etterpå. Soldat for Gåsøy fra 1709. 18 år i 1711. Los.

Barn:

1.   Inger Olsdatter, døpt 27. november 1718. Begravet 18. september 1719.

2.   Inger Olsdatter, døpt 3. oktober 1720. Konfirmert 13. april 1738. Trolovet 8. august og gift 7. september 1754 med ”Soldat af Sgr. Captain Kræftings CompagnieAnders Amundsen. Bodde på Gåsøy en tid, før de flyttet til Bolæren. Se uplassert på Bolæren

      Barn på Gåsøy:

1.      Ingeborg Andersdatter, døpt 14. november 1754. Faddere: Anders Amondsen Gåsøy, Inger Olsdatter Gåsøy, Maria Andersdatter Bolæren, Maria Pedersdatter Gåsøy, Jens Anundsen Bolæren.

2.      Anne Andersdatter, døpt 5. August 1757. Faddere: Anne Pedersdatter Hvaløy, Maria Willumsdatter Kjøleholmen, Inger Evensdatter Lindholmen, Jens Anundsen Bolæren, Tor Hansen Gåsøy.

3.   Jens Olsen, døpt 29. april 1725. Konfirmert 29. september 1744. Overtok Gåsøy. Se nedenunder.

1721 (10. februar) utstedte Karen, salig Hans Jersøys en bygselseddel på plassen Gåsøy under Mellom Kjøle, av skyld 1 bismerpund smør, til Ola Gjestsen.

Ole Jes(t)sen Gaasøe ble innsatt som los 15. februar 1721. Han var 34 år i 1732 og brukte Gåsøy hvor han bodde. Han hadde seilt i 4 år men ikke avtjent krigstjeneste. Han ble etter kammerherre Gabels ordre allerede i 1716 "til Lotz antaget".

 

 

I 1752 ble trolig Gåsøy delt i to bruk, da Tor Hansen Nordre Føyn kjøpte hele gården.

 

Gåsøy – Nordre bruket

Halve gården

Fra 1752

 

Enken Ingeborg Monsdatter drev videre her. Senere kom sønnen Jens tilbake og overtok.

 

Maria Pedersdatter, døpt 7. mars 1737 på Teie. Født utenfor ekteskap. Hun blir trolig oppdratt på Gåsøy hos sin gudmor Ingeborg Monsdatter. Hun konfirmeres herfra i 1754 som Maria Petersdatter Gåsøy. Samme år er hun fadder herfra.

 

*

 

Jens Olsen, døpt 29. april 1725. Død 12. februar og begravet 16. februar 1788, 63 år gammel. Gift (1) 10. juli 1750 med enken Anne Amundsdatter fra Roppestad. Begravet 2. april 1770, 54 år gammel. Trolovet 23. mars 1773 og gift (2) 14. mars 1774 med enken Gunhild Matthisdatter fra Ollerød. Begravet 24. februar 1778, 47 år gammel. Først på Kjøleholmen. Jens kjøpte Gåsøy i 1751 av folkene på Jersøy som eide Mellom Kjøle med underbruk. Han ga 130 daler for øya, men solgte året etter til Tor Hansen fra Nordre Føyen. Jens hadde imidlertid brukt gården siden 1748. Om Annes barn i første ekteskap og hennes datter utenfor ekteskap, se Roppestad.

Barn i første ekteskap:

1.   Ole Jensen, døpt 8. juni 1751 fra Gåsøy. Konfirmert 26. februar 1769.

2.   Anne Tormudine Jensdatter, døpt 27. desember 1754 fra Kjøleholmen. Trolig henne som konfirmeres som Thorine Jensdatter Gåsøy 1773. Det må være denne Thorine Jensdatter på Vestre Bolæren som får en sønn med Erik Bertelsen, født ca. 1762 (39 år i 1801). Se Søndre Vollen under Nedre Sem.

Barn:

      1.   Ole Eriksen, døpt 6. april 1791 fra Vestre Bolæren. Død 27. juni og begravet 3. juli 1791, ¼ år gammel.

Thorine blir trolig senere gift med Børre Bertelsen Lund på Saltverket på Vallø. Se Østre Kjøle. De var i 1801 bosatt på Vallø. Børre var 53 år gammel og kalles snekkersvenn og Thorine var 47 år (født 1754).

 

Anne Amundsdatters datter utenfor ekteskap, Anne Maria Jensdatter, døpt 23. desember 1748. Død 23. oktober og begravet 29. oktober 1787 fra Østre Bolæren, 39 år gammel. Hun ble gift fra Gåsøy 1772 med Ellev Olsen Mellom Bolæren og kom til Østre Bolæren. Se Roppestad om hennes far.

 

Jens hadde et barn utenfor ekteskap. Moren var Helvig Engebretsdatter Oslebakke på Veierland.

3.   Ingebret Jensen, døpt 13. mai 1784 i Stokke. Begravet 1. januar 1785 fra Oslebakke, ¾ år gammel.

 

1778 (2. desember) er det skifte på Gåsøy etter Gunhild Mathisdatter. Enkemann er Jens Olsen. Barn: 1. Berte Bertelsdatter, 15 år og av første kull. Er hos Jens Olsen. 2. Kjeld Pedersen, 12 år. 3. Anne Kirstine Pedersdatter 11 år. 4. Else Pedersdatter 10 år.

 

*

Neste bruker her var trolig:

 

Jon Eriksen, født ca. 1752 (49 år i 1801).[2] Død 12. april og begravet 21. april 1809,58 år gammel. Trolovet 27. oktober og gift 14. desember 1786 med Mari Larsdatter Bjerkøy, født 1765. Fast los og husmann med jord i 1801. Fast los.

Barn:

1.   Anne Maria Jonsdatter, døpt 13. mai 1787 fra Bjerkøy. Gift 5. januar 1819 med ungkar og matros, Kristoffer Nilsen Bjørnebo. Bodde på Gåsøy.

      Barn:

      1.  

2.   Larine Jonsdatter, døpt 21. mars 1790 fra Gåsøy. Trolovet 23. mai og gift 25. september 1812 med Johan Fredrik Wang fra Kristiania, da på Gåsøy.

      Barn:

      1.   Maren Sophia Johansdatter Wang, født 7. oktober og døpt 15. oktober 1812 fra Gåsøy. Død 21. september av slag, og begravet 25. september 1813, 1 år gammel.

3.   Nielia Jonsdatter, døpt 19. august 1792. Gift med Hans Olaves Lyngaas.

4.   Even Jonsen, født 1. juni og døpt 6. juni 1795. Gift 12. januar 1836 med Maren Andrea Håvaldsdatter Berg. Kom til Hvaløy. Konfirmert i Borre 1826, Maren Andrea Berg, døpt 4. mai 1810 i Slagen. (Datter av seilmaker Håvald Andreassen Berg fra Botne og hustru Maren Friderica Jensdatter i Åsgårdstrand.)

5.   Hans Jonsen, født 12. november og døpt 16. november 1797.

6.   Peder Jonsen, født 4. november og døpt 9. november 1799. Gift 19. oktober 1838 med Anette Laurentiusdatter Falkenberg, da på Gåsøy. Styrmann.

7.   Christen Jonsen, født 13. desember og døpt 18. desember 1801. Død 1818 sier Lorens Berg.

8.   Johan Martin Jonsen, født 2. februar og døpt 7. februar 1805. Kom til Hvaløy.

 

I 1801 har de en losdreng boende her: Elling Torkildsen, 22 år og ugift. Han er fadder på Østre Bollæren i 1804. Han døde i 1805 ”Bleve borte p. Lotserie”.[3]

 

Gåsøy – Søndre bruket

Halve gården

Fra 1752

 

Tor Hansen Nordre Føyn, døpt 28. mai 1725. Begravet 28. desember 1759, 34 ½ år gammel. Trolovet 30. november og gift 27. desember 1751 med Else Jørgensdatter Strengsdal døpt 12. mai 1726. Begravet 5. januar 1763, 43 år gammel. Tor kjøpte hele Gåsøy i 1752.

Barn:

1.   Marie Torsdatter, døpt 7. august 1752.

2.   Anders Torsen, døpt 24. januar 1754. Lidet barn”, Anders. Begravet 17. august 1754, ½ år gammel.

3.   Friderich Torsen, døpt 15. juni 1755. Han blir trolig konfirmert fra Strengsdal i 1774.

4.   Live Torsdatter, døpt 13. desember 1757.

5.   Helvig Torsdatter, døpt 12. april 1759.

 

1760 (23. februar) var det skifte på Gåsøy under Mellom Kjøle, etter Tor Hansen. Enken Else Jørgensdatter. Barn: 1. Friderich Torsen, 4 år. 2. Anna Torsen, ½ år. 3. Maria Torsdatter, 7 år. 4. Live Torsdatter, 2 år. Farens bror Anders Hansen Føyen møter på skiftet.

 

Else ble trolovet 20. april og gift (2) 25. august 1761 med Peder Kjeldsen fra Hasle i Rygge. Begravet 13. mars 1768, 48 år gammel. Falt igennem Isen, da hand skulde gaae hiem, og kunde iche blive berget

Barn:

6.   Else Kjeldsdatter, døpt 9. januar 1763.

 

1764 (15. september) ble det holdt skifte på Gåsøy under Mellom Kjøle etter Else Jørgensdatter. Enkemann var Peder Kjeldsen. Barn med sin første mann, avdøde Tor Hansen: 1. Friderich Torsen, 7 år og opholder seg hos mostermannen, Søren Anundsen Kjønnerød. 2. Maria Torsdatter, 10 år og oppholder seg hos farbroren Mathias Føyen i Tønsberg. 3. Live Torsdatter, 5 år og oppholder seg hos farbroren Thomas Hansen Ekenes. 4. Anna Torsdatter, 3 ½ år og oppholder seg hos farbroren Anders Hansen Føyen. Barn med andre mann: 5. Else Kjeldsdatter, 1 år og hjemme hos faren.

 

Peder ble trolovet 15. desember 1763 og gift (2) 25. juni 1764 med enken Gunhild Matthisdatter fra Ollerød. Begravet 24. februar 1778, 47 år gammel. Se andre halvdel.

Barn:

7.   Kjeld Pedersen, døpt 19. september 1764.

8.   Anne Kirstine Pedersdatter, døpt 8. desember 1765.

 

Ei Mari Halvorsdatter, født ca. 1689, ble begravet fra Gåsøy 10. februar 1769, 80 år gammel.

 

*

 

Allerede 1771 var neste bruker her, men han kjøpte hele gården i 1778.

 

Truls Haraldsen, Må være han som er født 1. desember 1733 pa Ramsö, Tjärnö forsamling, Bohuslen. (Sønn til Harald Trulsson og Jöranna Olsdotter.)  Død 26. februar og begravet 6. mars 1801, 66 år gammel. Trolovet 6. november og gift 7. desember 1769 med Helvig Iversdatter Oppegård på Tjøme, døpt 12. desember 1745 fra ”huset bag ved kirken” eller øde-Kjære på Tjøme. (Datter til Ivar Ågesen Tangen under øde-Kjære. Gift 31. mai 1738 med Jøran Madsdatter Stokken under Vestre Oterbekk på Nøtterøy.). Død 10. februar og begravet 18. februar 1813, 66 år gammel.  Reservelos og husman med jord i 1801.

Barn:

1.   Jøran Trulsdatter, født 1771. Hjemmedøpt. Stadfestingsdato for dåp, 5. mai 1771. Tvilling. Konfirmert 15. oktober 1786. Trolovet 7. november og gift (1) 7. desember 1793 med Hans Bentsen Skjellerøy. Trolovet 16. juli og gift (2) 14. desember 1810 med Engebret Jakobsen Stenkløss.

2.   Helena Trulsdatter, døpt 16. mai 1771. Tvilling. Konfirmert 15. oktober 1786. Hun var 26 år og tjenestepike på Østre Movik i 1801.

3.   Hans Trulsen, døpt 6. november 1776. Konfirmert 21. oktober 1792. Bosatt hjemme i 1801, da 26 år, ugift og innrullert matros.. I 1810 er han forlover fra Gåsøy. Død 14. oktober 1838 etter langvarig svakhet på Hvaler. Gift 2. november 1810 på Hvaler, Østfold med Anne Sivertsdatter Nedgården, Hvaler, født 1791. Død23. august 1854 etter langvarig skrøpelighet på Hvaler. (Datter til Siver Olsen Nedregården og Katrine Pedersdatter.) De fikk skjøte 15. desember 1813 på Øvre Utgård på Hvaler, Østfold. Los.

      Barn, bl.a.:

      1.   Torger Hansen, født 22. april 1811 på Gåsøy og hjemmedøpt samme dag. Stadfestelsesdåp 5. mai samme år.

      2.   Jens Petter Hansen, født 12. februar 1814 på Utgård øvre, Hvaler. Døpt 17. februar. Død 16. januar 1824.

      3.   Kristoffer Hansen, født 22. november 1817.

      4.   Syver Hansen, født 11. juni 1820. Død 7. mars 1830.

      5.   Samuel Cornelius Hansen, født 5. oktober 1821. Død 8. februar 1822.

      6.   Karen Christine Hansdatter, født 20. desember 1822. Død 7. mars 1823.

      7.   Jens Petter Hansen, født 24. juni 1824.

      8.   Anne Helene Hansdatter, født 30. august 1827. Gift 1851 med Barthold Jacobsen (Bolt).

      9.   Karen Sophie Hansdatter, født 18. mars 1830. Trilling. Gift 1850 med Jens Chr. Larsen, født 1825. På plassen Skjelsbugården.

      10. Dødfødt trilling.

      11. Dødfødt trilling.

      12. Andreas Hansen, født 12. august 1834.

4.   Anne Maria Trulsdatter, døpt 19. desember 1782. Hun var 24 år og tjenestepike på Ulvøy i 1801. Fadder fra Østre Kjøle i 1811. Det må være henne som flyttet i juni 1818 fra Bjønnes for å bli tjenestepike i Tønsberg. Hun kalles da 30 år gammel.

 

Ved folketellinga 1801 finner vi på Søndre Gåsø:

 

Truls Haraldsen Gåsø Søndre, 67 år, mann, begge i 1ste ekteskap, Reservelos og husmann

med jord.

Helvig Mogensdatter, 55 år, jans kone, begge i 1ste ekteskap.

Hans Trulsen, 26 år, deres sønn, ugift, innrullert matros.

 

Diverse fra Gåsøy

 

Marte Mogensdatter, født på Færder og døpt 9. desember 1736. Konfirmert 1754. Trolovet fra Gåsø 30. november 1775 og gift 29. oktober 1776 på Nøtterøy med Hans Olsen Veien. Bosatt på Saltverket.[1] Pantebok, 1720, side 101a-101b.

[2] Han skal kanskje være fra Onsøy i Østfold skriver Sigurd H. Unneberg.

[3] Der finnes en Elling Torkildsen, døpt 10. januar 1779  i Vestby, Akershus.