Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

VESTRE KJØLE

Gårdsnr. 35

 

E i e r e

 

I et dokument fra 1400, nevnes det at Reidar Guttormsson hadde kjøpt 9 øresbol i vestre Kjøle av Sigurd Tolvsson og hustru Rønnaug Dyresdatter.[1] I et brev, datert Tønsberg 1404, får vi vite at samme Reidar hadde kjøpt 3 øresbol i vestre Kjøle av Rønnaug Ormsdatter.[2] I et brev, datert Tønsberg 1424. To rådmenn i Tønsberg kunngjør at han med samtykke av sin datter Gunborg Reidarsdatter og hennes mann Bjørn Andersson selger disse 12 aurabol i vestre Kjøle til Håkon Eskelsson og hustru Ingeborg Jonsdotter.[3] Utenom betalingen ga Håkon en gullring i gave til Gunborg Reidarsdotter for hennes samtykke til salget.

 

 

 

Ronnaug Håkonsdotter, gift med Olav Helgasson. Hun var datter til Håkon Eskelsson og hustru Ingeborg Jonsdotter. Nevnes på vestre kjøle 1449.[4]

Lagrettemennene på Vestre Kjøle i 1449 heter: A.   Bjørn Sigbjørnsson. Ikke samme som bonden på Østre Kjøle. B. Eivind Torgjulsson. Også nevnt i Sandeherred. C. Grimer Finsson. D. Gudbrand Toresson.

 

B r u k e r e

 

Mikkel Kjøle, nevnt 1593-ca. 1630. Han skatter ikke av gården på slutten, men selger i 1628 bjelker.

 

*

Bruker på denne tiden var også:

 

Kristoffer Kjøle, nevnt 1620-ca. 1655. Skysskaffer ved landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Kristoffer Kjøle for seg, sin kone, og en pike – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Christopher Kiøllen till Wor Frue kierche maldt 1 skippd. Aff Kaalsrød ødegaard derunder smør 1 ½ pd. (Er) 1 ½ skippd. Kierchen bøxsellen. Skatt 3 dr.”

 

*

 

Søren Knutsen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Bruker ca. 1655-1675. Gift med Randi, født ca. 1625. Begravet 25. mars 1702, 77 år gammel.

Barn:

1.   Randi Kjøles datters uekte barn, døpt 22. september 1686. Dette kan være en av de etternevnte døtrene.

2.   Kari Sørensdatter. Gift (1) med Engebret (Olsen). På Vestre Kjøle 1686- begravet 29. mai 1698. 2. Trolovet 5. januar og gift (2) 24. januar 1699 igjen med enkemann MonsMellom Bollæren.

3.   Ragnhild Sørensdatter. Gift med Søren Hågensen Nordre Gipø.

4.   Anne Sørensdatter. Det står at hun i 1695 ble besovet av Kasper Eliassen fra Hedrum sogn. Gift 3. januar 1698 med Kasper Eliasen fra Hedrum, skifte etter begge 24. februar 1712 på Østre Sem. Det står at de for en kort tid siden er død straks etter hverandre. Verge for datteren var hennes mors søstermann, Søren Gipø. De er medbrukere på Østre Sem fra slutten av 1690-åra til 1712. Han hadde jobbet som matros i Kongelig Majestets tjeneste står det i skiftet.

 

I 1666 kom RandiVestre Kjøle i skade for å beskylde tjenestejenta Marte Nilsdatter hos lensmann Ølrich for å ha stjålet serken hennes ved olla. Dette ville ikke Marte ha sittende på seg og fikk lensmannen til å stevne Randi til tings, og der måtte Søren, mannen hennes, gi Marte full oppreisning. I 1679 betaler Randi Vestre Kjøle en skatterestanse på 2 daler 1 ort 7 skilling.

 

Søren Vestre og Halvor Mellom Kjøle hadde en soldat som representerte gårdene ved navn Engebret Olsen Kjøle. Det kan være nedennevnte Engebret. Han ble innrullert i 1662.

 

*

Medbrukere her var:

 

Engebret Kjøle. Begravet 29. mai 1698. Graffæst(et). Gift med Kari Sørensdatter Vestre Kjøle.

Barn:

1.   Anders Engebretsen, døpt i mai 1686.

2.   Søren Engebretsen, døpt 9. mars 1688

3.   Gunhild Engebretsdatter, døpt 1. juni 1690. Dette kan være den Gunhild Engebretsdatter som blir begravet fra Nordre Gipø 24. juli 1732, 42 år gammel (født ca. 1690). I så tilfelle har hun vel enten tjent eller bare bodd hos sin tante og onkel.

4.   Sørena Engebretsdatter, døpt 18. oktober 1692.

5.   Hans Engebretsen, døpt 3.mars 1696

6.   Astri Engebretsdatter, døpt 13. desember 1697

 

I 1698 ble Engebret Kjøle stevnet fordi han skyldte til Peder Wulf 1 daler 2 ort 6 skilling. Det står at han er død og at utgiften vil bli tatt opp på skiftet. I 1708 får vi vite at Engebret Kjøle skylder Peder Wulf i Stokke 1 daler 2 ort 7 skilling.

 

Kari ble Trolovet 5. januar og gift (2) 24. januar 1699 med enkemann MonsMellom Bollæren og kom dit.

 

*

 

Jakob Olsen, født ca. 1660 (46 år i 1706). Gift med Gunhild Hansdatter. Begravet 3. februar 1729. Vestre Kjøle med underbruket Karlsrød i 1706.

Barn:

1.  Anders Jakobsen. Ut fra fadderne til barna, kan det tyde på at Anders er sønn av      ovennevnte Jakob Olsen. Gift med Gunhild Andersdatter. Overtok en del av gården, se     nedenunder.

2. Hans Jakobsen, født ca. 1699/1700 (6 år i 1706). Seilte i 1723 med hollandske skuter.

3. Anne Jakobsdatter, døpt 7. november 1701.

4. Mari Jakobsdatter, døpt 12. mai 1704. Gift 15. februar 1729 med enkemann Nils Jonsen Øvre Sem, født ca. 1691. Skifte 4. desember 1748.

5.  Live Jakobsdatter, døpt 29. juli 1706. Begravet 10. november 1706.

6.  Ola Jakobsen, døpt 9. november 1707 (navnet ikke ført i kirkeboka). Trolovet 1. mars og gift 17. august 1730 med Sørine Andorsdatter Anilrød. De skulle nok ha overtatt en part av gården skriver Lorens Berg, men Ole døde 28. mars 1731. ”3 Mænd borte i havet og ej fundne”. Skifte 12. desember 1731.

     Barn:

     1.  Anders Olsen, døpt 25. januar 1731 fra Vestre Kjøle. Levde på skiftet. Konfirmert fra      Østre Kjøle 21. april 1748. Gift tre ganger. Personalia, se Skarphaga.

     Sørine ble gift trolovet 16. oktober og gift (2) 27. november 1738 med Søren Guttormsen Østre Kjøle.

7.  Live Jakobsdatter, døpt 12. februar 1710. Trolovet 24. april og gift 15. november 1731 med Even Andorsen, døpt 16. oktober 1706 på Anilrød. På Skrafskjær.

8.  Nils Jakobsen, døpt 25. februar 1712. Han møter på skiftet etter sin svoger på Øvre Sem i 1748 og kalles da Vestre Kjøle.[5] Overtok en del av gården, se nedenunder. Kom til Haukemyr og Kjønnerød.

9.  Kari Jakobsdatter, døpt 30. mai 1714. Begravet 29. oktober 1732, 19 år gammel.

 

Jakob Olsen blir stevnet i 1715 angående ubetalt landskyld. Kirkeverge til Vår Frues kirke i Tønsberg, Lars Hansen Weil, fornyet 19. august 1720 bygselseddelen, som hans formann i embedet, Thomas Hansen, den 3. januar 1701 hadde utstedt til Jakob Olsen, på 1 lispund tunge 1 bismerpund smør i gården Vestre Kjøle med underliggende ødegård Halsterud.

 

1731 (12. desember) ble det holdt skifte på (Vestre) Kjøle etter Ole Jakobsen. Arvingene var enka Syrene Andorsdatter. Barn: 1. Anders Olsen. Tilstede som observatør var den avdøde manns søstermann, Nils Jonsen Øvre Sem.

 

 

Ola Jakobsen, født ca. 1657. Dør på Vestre Kjøle og blir begravet 23. januar 1704, 67 år gammel.

 

*

 

Vestre Kjøle

Halve gården fra 1734

Bruksnr. 1

 

Anders Jakobsen. Ut fra fadderne til barna, kan det tyde på at Anders er sønn av ovennevnte Jakob Olsen. Gift med Gunhild Andersdatter. De var brukere ca. 1734-ca. 1744. Anders er forlover i 1741 og 1743.

Barn:

1.   Maria Andersdatter, døpt 28. september 1732.

2.   Kari Andersdatter, døpt 8. mars 1735.

 

*

 

Jens Olsen, døpt 3. januar 1719 i Borre. Trolovet 24. august og gift 23. november 1745 med Live Nilsdatter Nordre Sande. Først på Nordre Sande. På Vestre Kjøle 1746-1751. På Torød 1752-1776. Personalia, se Torød.

Barn på Vestre Kjøle:

1.  Anne Jensdatter, døpt 28. November 1746.

2.  Ole Jensen, døpt 14. Desember 1749.

3.  Ragnhild Jensdatter, døpt 11. Juli 1751.

 

*

 

Gunnar Gunnarsen, født ca. 1728. Fra Mellom Sem. Død 18. januar og begravet 24. januar 1787, 59 år gammel. Trolovet 2. November og gift (1) 28. desember 1751 med Kari Mattisdatter Stangeby, trolig fra plassen Dammen under Stangeby, født ca. 1726. Død 1774, 47 år gammel. Trolovet 15. November 1774[6] og gift (2) 10. januar 1775 med Inger Larsdatter Nedre Sem. Død 1779, 39 år gammel. Trolovet 7. November og gift (3) 28. desember 1781 med Mari Pålsdatter, født på Nedre Sem 1751, da bosatt på Vestre Kjøle. Død 22. juli og begravet 27. juli 1810, 60 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Gunnarsen, døpt 19. november 1752. Gift 1. august 1780 "Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling af 22de Jun. h. a. Hjeme i Huuset paa Biønnæs ægteviede" med Anne Olsdatter Bjønnes. Først i Kjøleløkken, siden på Ollerød.

2.   Ole Gunnarsen, døpt 1. september 1754. Kom til Bugården.

3.   Henrik Gunnarsen, døpt 29. januar 1758. Død 22. juni 1778. Død ombord og udkast i Havet”.

4.   Rasmus Gunnarsen, døpt 12. oktober 1760. Trolovet 1. oktober og gift 6. november 1783 med Elen Ivarsdatter Vestre Gunnestad.

5.   Ingeborg Gunnarsdatter, døpt 12. mars 1766. Trolovet 1. desember 1791 fra Roppestad og gift 4. januar 1792 med Peder Hansen Vestre Gunnestad.

6.   Jens Gunnarsen, døpt 10. desember 1769. Død 15. august 1777, 8 år gammel.

7.   Maria Gunnarsdatter, døpt 15. oktober 1772. Begravet 4. februsr 1783, 11 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

8.   Lars Gundersen, døpt 21. september 1775. Gift med Olea Hermansdatter. Kom til Kjøveien.

9.   Jens Gundersen, døpt 20. september 1778.

Barn i tredje ekteskap:

10. Inger Gundersdatter, døpt 25. februar 1783. Gift 1806 med Anders Torsen Movik. Kom til Valders.

11. Karen Maria Gundersdatter, døpt 25. september 1785. Var i 1811 i Tønsberg by.

 

1774 (27. september) var det skifte etter Kari Mattisdatter.

 

1779 (12. oktober) var det skifte på Vestre Kjøle etter Inger Larsdatter. Enkemann var Gunder Gundersen. Barn: 1. Lars Gundersen, på 4de året. 2. Jens Gundersen, 2 år. I skiftet blir det utlagt morsarv for Henrik, Rasmus og Jens Gunderssønner og Ingeborg og Maria Gundersdøttre. Barnas faderbroder er Nils Evensen Sem på Nøtterøy. Sønnene Lars og Jens hadde fått morsarv. Mostermannen var Jørgen Gulliksen Kimestad i Borre (Gift med Marie Larsdatter). (Bror Ole Larsen Mellom Kjøle?)

 

Mari Pålsdatter fikk en datter med Lars Gulliksen Bergan.

A. Gunhild Larsdatter, døpt 27. januar 1774. Faddere: Margrete Evensdatter Kjøle, Anne

Pedersdatter Kjøle, Kristoffer Jonsen Bugården, Ole Larsen Kjøle, Mikkel Kjøle. Det må være henne som er tjenestefolk på Bjønnes i 1801. Trolovet 14. oktober 1802 og gift 3. februar 1803 med enkemann Frans Hansen Bjønnes. To barn.

 

Mari Pålsdatter ble trolovet 16. desember 1791, og gift (2) 18. januar 1792 med Kristen Hansen Bjønnes. På Vestre Kjøle. Han var bror til hennes svigersønn. Ingen barn.

 

Vestre Kjøle

½ gården fra 1734

Bruksnr. 2, skyld 54 øre i 1962.

Se videre bruksnr. 5 fra ca. 1760

 

Nils Jakobsen, døpt 25. februar 1712. Død 1779 på Kjønnerød. Trolovet 16. februar[7] og gift (1) 1. april 1734, i St. Laurenti kirke i Tønsberg, med Anne Olsdatter, født ca. 1707. Begravet 23. mars 1747 fra Vestre Kjøle. Trolovet 1. juni og gift (2) 19. oktober 1747 med Kirsti Olsdatter, født ca. 1709. Begravet 3. desember 1762 fra Haukemyr, 53 år gammel. (Datter til Ola Jensen Baggerød i Borre, nevnt 1712-død 1736.) På Vestre Kjøle (bruk 2) 1734-1750. På Haukemyr 1751-1769 og deretter på Kjønnerød. Personalia, se Haukemyr.

Barn i første ekteskap:

1.   Jakob Nilsen, døpt 22. mai 1735 fra Vestre Kjøle. Begravet 17. mai 1737, 2 år gammel.

2.   Ole Nilsen, døpt 3. april 1737. Var 10 år i 1747.

3.   Jakob Nilsen, døpt 29. september 1740.[8] Trolig død liten. Faddere: Lars Halvorsen Kjøle, Even Nilsen Kjøle, Hans Jansen Kjøle, Ingeborg Gundersdatter, Kari Bentsdatter.

4.   Jakob Nilsen, døpt 1. august 1742. Faddere: Live Jakobsdatter Skrafskjær, Kari Hansdatter Bergan, Nils Jonsen Øvre Sem, Even Nilsen Mellom Kjøle, Kristoffer Kristoffersen Mellom Kjøle. Det må være denne Jakob som blir begravet 18. mai 1772 fra Haukemyr, 28 år gammel, selv om alderen er to år feil.

Barn i andre ekteskap:

5.   Anne Nilsdatter, døpt 8. juni 1749.[9] Faddere: Anne Hansdatter Volden, Mari           Jakobsdatter Øvre Sem, Margrete Evensdatter Mellom Kjøle, Even Nilsen Mellom Kjøle,     Jens Olsen Vestre Kjøle.

 

1747 (14. desember) var det skifte på Vestre Kjøle etter Anne Olsdatter. Enkemannen var Nils Jakobsen. Barn: 1. Ole Nilsen, 10 år. 2. Jakob Nilsen, 5 år.

 

Se videre under Haukemyr.

 

*

 

Hans Hansen, døpt 11. juni 1715 fra Østre Nøtterøy. Konfirmert 8. april 1742. Begravet 20. juni 1782, 68 år gammel, fra Vestre Kjøle. Trolovet 28. oktober 1745 og gift 4. januar 1746 med Mari Fransdatter Volden, døpt 14. desember 1713 fra Bugården. Død 17. desember og begravet 21. desember 1787 fra Vestre Kjøle, 75 år gammel. Om henne se ovenfor. På Føykås fra 1746. De flyttet til Vestre Kjøle ca. 1751. Fortsatte fra ca. 1760 å bo på den parten som fikk bruksnr. 5.

Barn:

1.   Frans Hansen, døpt 26. februar 1747. Begravet 6. mars 1748, 1 år gammel.

2.   Anne Hansdatter, døpt 14. januar 1751.

3.   Hans Hansen, døpt 6. mai 1753 fra Vestre Kjøle. Begravet 17. februar 1754, ½ år gammel fra Vestre Kjøle.

 

Denne halvparten av gården blir delt ca. 1760. Den andre halvparten får bruksnr. 5.

 

Hans Hansen drev her fram til 1778, da neste bruker overtok. Både Hans og kona døde her.

 

*

 

Jon Larsen, døpt 1746 fra Elgestad. (Sønn til Lars Hansen Østre Nøtterøy. Død 1800. Skiftet viser armod. Gift 1774 med søskenbarnet Anne Sakariasdatter Buer, døpt 1754. Død 1835.

Barn:

1.   Helvig Sophia Jonsdatter, døpt 3. juli 1774 fra Buer.

2.   Else Jonsdatter, døpt 27. juli 1777 fra Buer. Trolovet 7. oktober 1802 fra Glomstein og gift 3. februar 1803 med matros Peder Jakobsen Posås, og kom dit.

3.   Berthe Andrea Jonsdatter, døpt 3. desember 1779 fra Vestre Kjøle.

4.   Zacharias Jonsen, døpt 2. september 1781.

5.   Lars Jonsen, døpt 12. desember 1784.

6.   Jens Jonsen, døpt 9. mai 1787.

7.   Andreas Jonsen, døpt 13. september 1789. Var på Storevar i Stokke 1835.

8.   Helvig Sophia Jonsdatter, døpt 9. juli 1793. Død 1869. Gift 12. oktober 1825 med Jørgen Torgersen Oserød. Bodde på Kjøle eie. Død 1853.

9.   Andrea Jonsdatter, født 16. oktober og døpt 19. oktober 1797.

 

*

 
Lars Jonsen Han var født 1784. Død 1825. Gift (1) 28. august 1814 med Helvig Hansdatter Bergan, døde 1818, 28 år. Gift (2) 29. januar 1822 med enken Anne Mattisdatter, født 1778 på Ulvø. Død 1823. Gift (1) 1800 med Lars Hansen Vestre Kjøle. Se bruksnr. 5. Brukte gården på morens bygsel 1814-25. Ble skipper, men levde i trange kår

Barn i første ekteskap:

1.   Inger Andrea Larsdatter, født 14. desember og døpt 23. desember 1814.

2.   Hans Larsen, født 7. august og døpt 15. august 1816, overtok senere bruket.

3.   Helvig Larsdatter, født 10. oktober og døpt 17. oktober 1818. Død 13. oktober og begravet 20. oktober 1846, 28 år gammel. Gift 2. juli 1845 med Kristian Kristensen Ulvø, født på Knarberg.

 

Vestre Kjøle

½ bruksnr.2 fra ca. 1760

Bruksnr. 5, skyld 1,18 mark i 1930

 

Hans Sørensen, døpt 12. desember 1734 fra Østre Kjøle. Begravet 2. oktober 1777, 43 år gammel. Gift med Åsle (Ursula) Larsdatter Østre Nøtterøy, døpt 16. august 1734. Død 11. januar og begravet 18. januar 1814, 82 år gammel. Kom hit fra Bjønnes.

Barn:

1.   Søren Hansen, døpt 13. desember 1760 fra Bjønnes. Død 1780 på sjøen trolig på Orlogskipet Holsten. Begravet på sjøen. Her døde også Mathis Hansen Østre Ekenes (utenfor kysten av Guinea) og Amund Bentsen Stangeby. Ugift.

2.   Maria Hansdatter, døpt 19. desember 1762 fra Vestre Kjøle. Trolovet 3. desember 1788 og gift 7. januar 1789 med Hans Nilsen Nedre Sem.

3.   Helvig Hansdatter, døpt 24. november 1765. Død 16. oktober og begravet 24. oktober 1818, 28 år gammel. Ugift.

4.   Dorte Hansdatter, døpt 1. mars 1769. Død 13. juli og begravet 20. juli 1827 fra Nedre Sem, 54 år gammel. Ugift.

5.   Anne Hansdatter, døpt 3. november 1771. Konfirmert 19. oktober 1788 fra Vestre Kjøle. Trolovet 27. november og gift 22. desember 1801 med ungkar og matros Jakob Andersen Volden. Bodde på Nedre Sem.

6.   Lars Hansen, døpt 11. november 1775. Overtok gården. Se nedenunder.

 

*

 

Lars Hansen, døpt 11. november 1775. Trolovet 24. august og gift 3. oktober 1800 med Anne Mattisdatter Ulvø, født 1778 på Ulvø. Død 1823. Gift (2) 29. januar 1822 med enkemann Lars Jonsen Vestre Kjøle. Se bruksnr. 2.

Barn:

1.   Ole Larsen, født 6. oktober og døpt 10. oktober 1800 fra Ulvø. Overtok gården, se nedenunder.

2.   Søren Larsen, født 28. januar og døpt 2. februar 1803 fra Vestre Kjøle. Gift 24. november 1825 med Anne Maria Kristoffersdatter Vestre Ekenes. Bodde på en del av gården som tilhørte broren Ole.

3.   Hans Matthias Larsen, født 24. juni og døpt 4. juli 1812. Død 1830 (på sjøen?).

4.   Kristine Larsdatter, født 21. september og døpt 28. september 1815.

 

*

 

Ole Larsen, født 6. oktober og døpt 10. oktober 1800 fra Ulvø. Gift 24. november 1825 med Randine Magreta Nilsdatter With, født i Kristiania, da bosatt på Vestre Kjøle. Ingen barn.

 

Ole ble eier av jordveien ved morens død i 1823. De kjøpte også til noe av den andre halvdel av bruket, så de i alt hadde 3/8 av gården. Jordveien solgte de 1870 til Rasmus Henriksen Hella.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Kråkehøgda – Kråkeløkka – Lykken – Løkka - Kjøleløkka

under Vestre Kjøle

 

Denne plassen ble regnet til Vestre Kjøle, men brukeren Mattis Pettersen kalles også bare Kjøle eller Mellom Kjøle, så grensene var fleksible. I 1801 ligger den under Vestre Kjøle

 

Mattis Pettersen, døpt 27. november 1740 fra Ulveje. (62 år i 1801). Fra Rønningen under Ulvø. Fattiglægdslem Matthis Petersen Kragelykken” døde 19. juli og ble begravet 24. juli 1806, 66 år gammel. Trolovet 11. november og gift 4. desember 1766 med Mari Eivindsdatter Mellom Kjøle, født 1737.[10] (64 år i 1801). De var bosatt på ”Krage løgen” i 1801 og Mattis kalles jordløs husmann, skoflikker og fattig legdslem. Skomaker her i 1782.

Barn:

1.   Helvig Mattisdatter, døpt 6. september 1767. Konfirmert 16. oktober 1785. Trolovet 3. mars og gift 15. april 1791 med Erik Bertelsen, da fra Vestre Movik. De er på Søndre Nes i 1791. På Østre Sanderønningen 1793. Kråkeløkka 1794. Søndre Vollen under Nedre Sem fra 1797. Personalia, se Søndre Vollen.

2.   Peder Mattisen, døpt 5. mars 1769. Konfirmert 17. mai 1789. Ungkar Peder Mathisen ”Kragelykken” død 17. juli og begravet 21. juli 1791, 23 år gammel.

3.   Tor Mattisen, døpt 19. september 1770. (31 år i 1801). Konfirmert 15. mai 1791. Trolovet 2. november 1796 og gift (1) 28. januar 1797 med enken Inger Henriksdatter  Dårsti under Tokenes, født 1769.[11] Død 11. juni og begravet 17. juni 1805 fra Dårsti, 34 år gammel. Han kalles i 1801, ”Inderst” og lever av sjøfart. Trolovet 26. juli 1806 og gift (2) 19. februar 1807 med Maria MikkelsdatterKragelykken” (Kråkeløkken). Han kjøpte part i Dårsti, men flyttet tilbake til Kråkeløkka der de bor i 1806. På Nordre Vollen under Mellom Kjøle 1811. Personalia, se Nordre Vollen.

4.   Even Mattisen, døpt 12. mai 1775.

      Faddere: Ursula Larsdatter Vestre Kjøle, Mette Helene Abrahamsdatter Mellom Kjøle, Hans Hansen Vestre Kjøle, Anders Jørgensen Mellom Kjøle, Henrik Gundersen Vestre Kjøle.  Han  var 27 år, ugift og ”enrouleret matros” i 1801. Bodde da på Kråkeløkka. Matros. Fikk en sønn med Ingeborg Henriksdatter Valders i 1798. Trolovet 30. oktober og gift (1) 14. desember 1802 med Live Pedersdatter Nedre Buerstad, født 1764. Død 17. november i Brevikbugta og begravet 24. november 1804, 41 år gammel i barselseng. Live bodde på Bergan i 1802. En datter. Trolovet som enkemann og styrmann, 7. desember og gift (2) 29. desember 1806 med enken Inger Henriksdatter Nordre Smidsrød. I Brevikbugta 1804 og på Nordre Smidsrød fra 1806-de flyttet fra gården i 1814.

      Barn:

      1.   Markus Evensen, født 18. november og døpt 23. november 1798 fra Valders.

      2.   En datter. Død 8. november og begravet 15. november 1804 fra Brevikbugta. Dødfødt.

      3.   Lars Evensen, født 18. oktober og døpt 25. oktober 1807 fra Nordre Smidsrød. Død 21. november og begravet 30. november 1808, 1 år 6 uker gammel.

      4.   Laurentius Evensen, født 26. april og døpt 2. mai 1810 fra Nordre Smidsrød.

5.   Anne Mattisdatter, døpt 18. april 1777. Begravet 30. mars 1780.

      Faddere: Kirsten Gundersdatter Bjønnes, Dorthe Evensdatter Kjøleløkka, Kirsten Nilsdatter Søndre Nes, Nils Evensen Bjønnes og Anders Jørgensen Mellom Kjøle.

6.   Søren Mattisen, døpt 25. mai 1779. Død 19. mars og begravet 22. mars 1792, 13 år gammel.

 

Medbrukere er hennes søster:

 

Mattis Madsen, født 1730 på Roppestad. Død 1790 på Kjøleløkka. Trolovet 24. august og gift 22. november 1763 med Dorte Eivindsdatter Mellom Kjøle, født 1732. Død 21. mars av ”brystsvaghed” på Kjøleløkka og begravet 28. mars 1799.

Barn født på Kråkeløkka:

1.   Marte Mattisdatter, døpt 30. januar 1765 på Kjøleløkka under Vestre Kjøle. Tvilling.

2.   Inger Mattisdatter, døpt 30. januar 1765.

 

Se videre Kjøleløkka under Østre Kjøle.

 

Uplassert under enten Kråkeløkka eller Kjøleløkka.

 

Anne Johannesdatter Løkka, fadder 13. desember 1761.

 

Helvig Hansdatter Lykken under Kjøle. Konfirmert 16. oktober 1774 i Tjøme kirke.

 

Disse to er mor og datter. Personalia om dem, se Snipetorp.

 

Enken, legdslem Anne Andersdatter Kragelykken. Død 7. oktober og begravet 12. oktober 1785, 71 år gammel. Dette er Anne, født 1714 på Hengerød. Se nedenfor under Furulund.

 

Furulund – Førelund

Trolig under Vestre Kjøle

 

Denne plassen nevnes første gang i 1732 og vi har da to brødre og en søster som bor her.

 

Anders Andersen, født ca. 1673 (33 år i 1706). På Hengerød 1704-1715. Ukjent om de var her fra 1715.

Barn:

1.   Hans Andersen, født 1703. 3 år i 1706. Trolig død før 1710, men ikke registrert.

2.   Jens Andersen, døpt 3. mars 1708. Overtok Furulund. Se nedenunder.

3.   Hans Andersen, døpt 3. september 1710. Død 1742 i Skjerve - Rønningen under Tangen. Trolovet fra Furulund 4. september og gift 11. november 1732 med Berte Larsdatter. På Skjerve - Rønningen

4.   Ane (Anne) Andersdatter, døpt 1. desember 1714. Trolig den ”Ane Furulund” som ble konfirmert ”Dom. Qvinqvagesima” 1735. Nevnt fra 1735[12]. Enke og Legdslem Ane Andersdatter ”Kragelykken” døde 7. oktober og ble begravet 12. oktober 1785, 71 år gammel. Trolovet 4. februar og gift 15. mars 1740 med skomaker og enkemann Peter (Petter) Davidsen Rønningen under Ulvø

 

*

 

Jens Andersen, døpt 3. mars 1708 fra Hengerød. Nevnt 1740-1746. Trolovet 29. januar og gift 3. mars 1733 med Anne Simonsdatter Buer, opprinnelig fra Bergsøen. Døpt 24. april 1709. Enken ”Lægdslem” Anne Simonsdatter Stokken (i Oterbekk) ble begravet 12. september 1781, 73 år gammel. Var 17 år i 1725 og bosatt på Rubberød.

Barn:

1.   Kristen Jensen, døpt 7. april 1735. Begravet 29. september 1735, 6 måneder gammel.

Faddere: Else Pedersdatter Kårød, Ane Andersdatter Furulund, Hans Nøtterø, Knut Hengerød, Nils Skjerve.

2.   Kristen Jensen, døpt 11. november 1736. Begravet 3. november 1739, 3 måneder gammel.

      Faddere: Helene Skjerve, Randi Vestre Kjøle, Hans Østre Nøtterø, Hans Føykås, Jens Furulund.

3.   Arne Jensen, døpt 10. september 1739. Konfirmert Michaels dag 1756 i Nøtterøy kirke.

      Faddere: Siri Trolltorød, Guri Føykås, Lars Meum, Ingebret Nattvall, Hans Andersen Skjerve Rønningen. Senere skjebne ukjent.

4.   Anne Jensdatter, døpt 28. april 1743. Konfirmert 16. november 1760 i Tjøme kirke.

      Faddere: Helena Pedersdatter Øvre Skjerve, Kristine Larsdatter Meum, Guri Ingebretsdatter Føykås, Peter Davidsen Ulvø Rønningen, Knut Tjøstelsen Mellom Kjøle[13]

      Trolovet 12. januar og gift 30. april 1773 med Anders Andersen fra Tønsberg. Forlovere: Olle Brun og Abraham Andersen.

5.   Kristine Jensdatter, døpt 31. desember 1746. Konfirmert 27. januar 1765 i Nøtterøy kirke. Faddere: Sophie Larsdatter Mellom Kjøle, Ingeborg Larsdatter Gurerød, Kristine Larsdatter Meum, Hans Jensen Rubberød. Det kan være henne som fra Vestre Nøtterøy ble trolovet 4. mai og gift 15. juni 1775 med ungkar Anders Nilsen Østre Nøtterøy. Han var trolig fra Amundrød under Prestegården.

6.   Hans Jensen, døpt 9. mars 1751. Konfirmert 30. november 1766 i Tjøme kirke. Død 1829, 78 år gammel. Overtok Furulund. Se nedenunder.

      Faddere: Maria Knutsdatter Hengerød, Kristine Larsdatter Meum, Nils Halvorsen Øvre Skjerve, Peder Simensen Gurerød, Ingebret Olsen Nattvall.

 

*

 

Denne plassen nevnes ikke i 1801

 

Hans Jensen Furulund. Død 1829, 78 år gammel. Trolovet 9. desember 1779 og gift (1) 13. mars 1780 med enken Berte Andersdatter i Stokken under Vestre Oterbekk. Trolovet 21. juni og gift (2) 14. august 1798 med Anne Sophia Evensdatter Øvre Sem. Ble ny klokker i 1781. Kom til Sparrønningen under Østre Kjøle i 1790-åra. Var både skolemester og senere fisker. Personalia, se Sparrønningen.

 

 

Vestre Kjøle eie

 

Hans Olsen. Gift med Maria Christine Jonasdatter, født ca. 1785. Død 21. april fra Vestre Kjøle eie og begravet 27. april 1832 på Nøtterøy, 47 år gammel.

Barn:

1. Johan Hansen, født 17. november på Sundenestranden, Tjøme. Døpt 3. desember 1815 i

    Tjøme kirke. Konfirmert 7. november 1830 med bopel Vestre Kjøle. Det må være han den

    23 år gamle matrosen, Johan Hansen fra Hengerød, som flytter til Tangen ved Drammen i

    1838. Han er registrert som død i Strømsø kirkebok 31. desember 1847. Han kalles matros    

    Johan Hansen. Han druknet ved Svelvik. Bosatt på Tangen.

 

Karlsrød (Kaalsrød) Ødegård

 

Nevnt 1575-1803. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Aff Kaalsrød ødegaard derunder smør 1 ½ pd.

 

Uplassert på Vestre Kjøle

 

Kristen Jakobsen ble begravet 18. April 1744 fra Vestre Kjøle, 50 år gammel (født ca.

1696). Dette må være Kristen Jakobsen, trolig døpt 18. mai 1697 i Vår Frues kirke,

Tønsberg. Faddere: Kristian Bøchs, Peder Pedersen, Kvinne faddere Malline Olsdatter, Marte

Madsdatter, Maren Lauridsdatter. 9 år i 1706. Stesønn på Skarphaga, se der.

 [1] D.N. XI 88

[2] D.N. XI 94

[3] D.N. XI 129

[4] D.N. XI 165

[5] I skifteregister står det Vestre Kile, men dette er feil.

[6] Forlovere: Kristen Kristensen Nedre Sem og Jørgen Gulliksen Kimestad av Borre Sogn.

[7] Forlovere: Lars Lørte og Kristen Sørensen.

[8] Moren kalles her: ”Anne Trunjems paa Kiøle”.

[9] Anne Margreta sier Lorens Berg.

[10] Forlovere Nils Evensen Bjønnes og Mathis Lykka.

[11] Forlovere: Mathis Petersen Kragelykken og Henrich Johanissen Daarstie

[12] Fadder 7. april 1735 på Furulund, 11. desember 1736 Østre Bolæren og 1. desember 1737 på Gundersrød på Tjøme.

[13] Etternavnet skrevet ”Kystolsen”.