Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

RUBBERØD

Gårdsnr.36

 

Skyld: Var i 1575 1 ½ pund smør og ble stående uten endring til 1838. Ødegård.

 

E i e r e

 

Borre kirkes prestebord eier gården i 1575 og nevnes som eier helt fram til brukeren kjøper den i 1828.

 

B r u k e r e

 

 

Hans Rubberød. Nevnt 1593-1605.

 

*

 

Nils Rubberød. Bruker 1611-1646. Niels Ruberøedt” solgte i 1617 7 tylfter 10 alen store granbjelker til en hollandsk skipper i Grindholmsund (Vrengen) for 42 skilling. Halvor Skallestad måtte i 1631 bøte 6 daler for et knivrisp han påførte Nils Rubberøds sønn i skulderen. Ødegård i 1622. I koppskatten 1645 betaler Nils Rubberød for seg og sin kone – ½ ort (16 skilling?).

Barn:

1.  Hans Nilsen Rubberød. Utskrevet til båtsmann på Nøtterøy 31. mars 1640.

 

Medbruker: Ola Rubberød nevnes 1635. Hans enke nevnes siden. Om han var sønn eller svigersønn av Nils vites ikke.

Neste bruker kan ha vært en sønn av Nils.

 

*

 

Søren Nilsen, født ca. 1620 (45 år i 1665). Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Søfren Robberud til Baare præstebol smør 1 ½ bispd. (Er) ½  skippd. Præstebolet bøxsellen. Skatt 1 dr.” Kalles tømmermann i 1667. Søren Rubberød ble innkalt som vitne angående en sak på skipper Hans Torsteinsens skip ”Falcken”, sammen med to andre, 19. juli 1668.

Barn:

1.   Nils Sørensen født ca. 1645. 20 år, tjenestedreng og soldat på Vestre Nøtterøy i 1665. Begravet 10. august 1716. På Anilrød ca. 1675-1698, men kjøpte nabogården Skrafskjær allerede i 1694 og må ha flyttet dit 1698. Han brukte halve gården i 1706. Personalia, se Anilrød.

2.   Torger Sørensen, født ca. 1648 (58 år i 1706). Død 1730. Overtok Rubberød.

3.   Even Sørensen, født ca. 1650 (15 år i 1665.) Død 1706, 65 år gl. Kom til Mellom Kjøle. Sjømann.

 

Anne og Marte Rubberød er vitner i 1666 i en sak der Rangdi på Vestre Kjøle hadde beskylt lensmannens tjenestepike, Marte Nilsdatter for å ha stjålet serken hennes ved olla.

 

På et skifte på Bakken under Stangeby i 1755 etter Sibille Tormodsdatter, nevnes at ovennevnte Nils, Torger og Even er hennes søskenbarn på hennes morsside. Det vil si at Sibilles mor er søster, enten til brødrenes far eller mor.

 

*

 

Torger Sørensen, født ca. 1648 (58 år i 1706.) Begravet 5. februar 1730. Gift med Margrete Andersdatter, født ca. 1654. Begravet 18. april 1737, 83 år gammel. Skal ha overtatt gården i 1681.

Barn:

1.   Ingeborg Torgeirsdatter. Trolovet 14. mars og gift 4. april 1707 med enkemann Peder Hansen Søndre Nes.

2.   Hans Torgeirsen, døpt 16. oktober 1686. 19 år og ungkar i 1706. Kom til Nordre Føyn (bruksnr. 11).

3.   Anders Torgeirsen, døpt 23. september 1688. 15 år i 1706. Matros fra Rubberød i 1711. Senere skjebne ukjent.

4.   Jens Torgeirsen, døpt 29. oktober 1691. 11 år i 1706. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Frederik Torgeirsen, døpt 18. mars 1694. 8 år i 1706. Kom først til Hvaløy, siden Lindholmen.

 

Han var Tømmermann og i 1690 ble han innkalt som vitne i en sak om et forlis ved England. De andre var Nils Hågensen, Hans Kristensen Føyn og Erik Larsen Roppestad.

 

*

 

Jens Torgeirsen Rubberød, døpt 29. oktober 1691. Død 1739, visstnok på sjøen, skriver Lorens Berg. Trolovet 11. Desember 1725, og gift 7. Februar 1726 med Mari Guttormsdatter Østre Kjøle, døpt 9. februar 1702 fra Mellom Semb. Begravet 8. mai 1759, 56 år gammel. Hun satt med gården til 1750.

Barn:

1.   Hans Jensen, døpt 1. oktober 1726. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Ingeborg Jensdatter, født ca. 1728. Trolovet 13. juli og gift 24?. Oktober 1752 med Ole Hansen Hovlandsteigen (Vestre Hovland).

3.   Sidsel Jensdatter, døpt 1. november 1730. Konfirmert 9. april 1747. Ugift i 1755 og tjente i Tønsberg hos skipper Hans Koch. Senere skjebne ukjent.

4.   Torgeir Jensen, døpt 27. desember 1732. Begravet 11. mai 1777 fra Lunden under Østre Kjøle, eller Nordre Smidsrød, 45 år gammel. Faddere: Marthe Stranden, Kirsti Østre Kjøle, Peder Søndre Nes, Hans Nordre Føyn og Ingebret Kjøle. Kom til Østre Kjøle. Personalia, se der.

5.   Mari Jensdatter, døpt 10. juli 1735. Faddere: Ane Olsdatter Østre Kjøle, Live Nilsdatter Østre Kjøle, Søren Guttormsen Østre Kjøle, Birthe Nilsdatter Mellom Kjøle, Johannes Olsen Mellom Kjøle. Senere skjebne ukjent.

6.   Margrethe Maria Jensdatter, døpt 1. juni 1738. Begravet 14. juni 1741, 3 år ganmmel.     Faddere: Ingebor Mellom Kjøle, Knut Mellom Kjøle, Live Føyn, Inger Nes, Anders          Vestre Kjøle.

 

*

 

Hans Jensen, døpt 1. oktober 1726. Død 21. Februar av alderdom og begravet 1. mars 1799, 73 år gammel. Trolovet 8. Oktober og gift 28. Desember 1750 med Mari Gundersdatter, døpt 22. januar 1721 fra Mitta (Middelborg). Hun bodde da i Brevik. Begravet 20. desember 1782, 61 år gammel. De levde i trange kår.

Barn:

1.   Margrete Maria Hansdatter, døpt 25. juli 1751. Trolovet 23. November og gift 30. Desember 1779 med Anders Svendsen Strengsdal.

2.   Jens Hansen, døpt 18. Juli 1754. Begravet 3. Desember 1754, 20 uker gammel.

2.   Jens Hansen, døpt 18. januar 1756. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Anders Hansen, døpt 9. desember 1759. Bosatt i Tønsberg. Skipper.

4.   Mari Hansdatter, døpt 22. januar 1764. Begravet 20. Desember 1782, 19 år gammel.

 

*

 

Jens Hansen driver hele gården fram til 1808 da gården blir delt i to. Se videre bruksnr. 1 og 2.

 

Rubberød

Bruksnr. 1

½ gården fra 1808

 

Jens Mikkelsen Kjøle, født 1779 på Kjøle. Død 1830. Gift (1) med Berte Andrea Torsdatter Brevik, født 1777. Død 1821. Gift (2) med Anniken Maria Evensdatter, døpt 1797. (Datter til Even Movik på Buer. Skipper. Fattige. Bodde senere på Movik og Kjøle.

 

Rubberød

Bruksnr. 2

Hele gården 1783-1808 og ½ gården fra 1808-1829

 

Jens Hansen Rubberød, døpt 18. januar 1756. Død 17. Februar og begravet 23. Februar 1828, 74 år gammel. Trolovet 26. November 1783 og gift (1) 7. januar 1784 med Mari Svendsdatter Strengsdal, døpt 17. august 1760. Død 1. September og begravet 7. September 1791 i barselseng. Trolovet 7. Februar og gift (2) 7. mars 1793 med Berte Jørgensdatter Lofterød, døpt 10. oktober 1768 fra Landsrød. Død 16. August og begravet 21. August 1812, 44 år gammel. Matros.

13 barn:

Barn i første ekteskap:

1.   En sønn. Dødfødt 9. September og begravet 13. September 1784.

2.   Maren Jensdatter, døpt 14. Oktober 1785 fra Rubberød. Død 26. Desember og begravet 30. Desember 1785, 11 uker gammel.

3.   Maria Jensdatter, døpt 14. mars 1787. Gift 6. November 1816 med ungkar og matros Jan Kristensen, døpt 10. Juli 1794 fra Solli, under Østre Kjøle sier bygdebøkene, men denne plassen lå under Østre Sem. Død ca. 1830. De bodde på Rubberød og hjalp vel til med gården. De hadde ingen egen jordvei.

      Barn:

      1.   Ingeborg Maria Jansdatter. Gift 1847 med Anders Johannessen Bugta.

      2.   Berte Maria Jansdatter. Gift 1844 med Ola Nilsen Kjøle.

      3.   Kristine Jansdatter. Gift 1844 med Johan Eriksen.

      4.   Margreta Jansdatter. Gift 1856 med fraktemann Anders Hansen Nes.

4.   Søren Jensen, døpt 15. September 1790. Død 24. September og begravet 6. Oktober 1790, 14 dager gammel.

5.   Søren Jensen, Død 26. August og begravet 1. September 1791. Den 26. Født, hjemedøbt og strax hendød. Moderen d. 1ste d. M. døde paa Barselseng.”

Barn i andre ekteskap:

6.   Anders Jensen, døpt 4. Mai 1794. Død 18. Juli og begravet 22. Juli 1794, ¼ år gammel.

7.   Mattis Jensen, født 15. Juni og døpt 20. juni 1795. Overtok en part av farens bruk. Se bruksnr. 3.

8.   Anders Jensen, født 11. November og døpt 17. november 1797. Overtok en part av farens bruk. Se nedenunder.

9.   Hans Jensen, født 23. Oktober og døpt 27. Oktober 1800. Gift 24. November 1826 med Marte Maria Johannesdatter, født i Drøbak. Hun var da på Rubberød. Kom til Bugården. Se bruksnr. 6.

10. Hans Kristian Jensen, født 18. November og døpt 26. November 1803. Død 17. Januar og begravet 21. Januar 1804, 10 uker gammel.

11. Maren Kirstine Jensdatter, født 7. Juni og døpt 13. Juni 1805. Død 22. August og begravet 28. August 1805, 11 uker gammel.

12. Maren Kirstine Jensdatter, født 28. April og døpt 3. Mai 1807. Død 12. August og begravet 18. August 1807, 15 uker gammel.

13. Maren Jensdatter, født 21. Juli og døpt 24. Juli 1808. Død 24. September og begravet 29. September 1808, 9 ½ uke gammel.

 

Vi finner denne familien på Rubberød ved manntallet i 1801.

 

Jens Hansen, husbonde, 47 år, i 2 ekteskap, innrullert matros og gårdbruker

Berte Jørgensdatter, hans kone, 31 år, i 1 ekteskap.

Maria Jensdatter, hans datter, 14 år.

Mathias Jensen, deres barn, 6 år.

Anders Jensen, deres barn, 3 år.

Hans Jensen, deres barn, 1 år.