Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

FØYKÅS

Gårdsnr. 37

 

Skyld: Føykås var i 1649 på 3 pund smør. Underbruket Nattvall var også på 3 pund smør. Til sammen skattet de som fullgård. Fra 1668 ble Føykås satt ned til 2 pund smør og gården skatter da som halvgård. Nattvall ble skilt ut i 1666. I 1706 står det imidlertid ”Fickaas med underliggende Natvold”.

 

 

E i e r e

 

Tokenes provent (prebende) i Lavranskirken eide 1 øresbol i Føykås i 1396. I Lavranskirkens jordebok 1555 står denne parten som ½ pund smør. Dette ble krongods i 1627. Gikk inn i Grevskapet i 1671.

Mariakirkens prestebord[1] eide 4 ørtugsbol 1399.[2] De beholder gården etter reformasjonen 1537. Parten overtas før 1649 av borgermester i Tønsberg, Iver Nilsen.

 

B r u k e r e

 

 

Tarald Føykås. Lagrettemann 29. mai 1567.[3]

 

*

 

Reier Føykås, bruker 1593-1605. "Reer Fiugaas" solgte i 1618/19 3 tylfter 12 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 36 skilling.

 

*

 

Knut Føykås. 1614-1631. 1634 måtte Knut Føykås og Andor Sem bøte hver 3 ganger 1 mark sølv (til sammen 3 daler) fordi de hver 3 ganger hadde forsømt (noe) til Kong. Mayst. Gård Semb. 1636. Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Knut og Jakob Føykås for seg og sine koner – 1 ort 8 skilling.

 

*

 

Jakob Føykås. Bruker fra ca. 1645. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Jacob Fichaas till præstebolet i Thunsberg smør 3 bispd. till Jff(ue)r Nielssøn smør 3 bispd. (Er) 2 schippd. Præstebohlet bøxsellen.”

 

*

 

Lars Føykås.

 

*

 

Peder Toresen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Bruker ca. 1660-1675. Han sa ifra at han ikke ville ha Nattvall som underbruk lenger.

 

 

*

 

Lars Nilsen, født ca. 1636 (70 år i 1706). Begravet 31. desember 1718, 82 år gammel. Gift med Berte Larsdatter Mellom Sem, nevnt på skiftet etter søsteren Maren på Medø på Tjøme 1693. Begravet som Berte Føykås, 18. juli 1707, 78 år gammel. Trolovet 29. september og gift (2) 9. november 1707 med Mari Jakobsdatter. Bruker ca. 1675-1718. Kirkeverge 1688-1690 sammen med Lars Brevik. Uvisst hvor barna blir av.

Barn i andre ekteskap:

1.   Jakob Larsen, døpt 6. juni 1708. Trolovet 24. november og gift 5. mai 1729 med Mari Hansdatter.

      Barn:

1.      Helvig Jakobsdatter, døpt 17. februar 1730 fra Vår Frues kirke. Faddere: Henrik Berg, Willem Bech, Ole Tormodsen, Else Mattis Føyens, Marte Nils Husøs.

2.   Nils Larsen, døpt 22. desember 1709

3.   Kristen Larsen, døpt 10. september 1711.

4.   Berte Larsdatter, døpt 4. mai 1713.

5.   Christoffer Larsen, døpt 31. november 1714. Begravet 18. april 1715.

 

1705 (10. juli) ble Hans Larsen (Mellom) Sem, Guttorm (Sørensen Mellom) Sem, Lembek (Pedersen Østre) Sem og Jens Nes, samt Lars Føykås stevnet fordi de hadde latt husene på Nedre Sem som de har brukt, forfalle. På Guttorms vegne møter hans kone Ingeborg Hansdatter siden han er ute og seiler. På Jens Nes vegne, siden han er død, møter hans enke Eli Olsdatter. Vi får vite at gården har ligget øde i noen år. De tar på seg å reparere gården.

 

Simon Espensen fra Bugården ble utskrevet som matros fra Føykås 1706-1711, da 28 år gammel.

 

*

 

Frans Jensen, døpt 25. juli 1688 i Tjølling. (Sønn av Jens Brandsen og Mari Fransdatter Skalleberg S. På Tufte i Tjølling.) Begravet 20. juli 1740, 53 år gammel fra Vollen. Trolovet 31. januar og gift 4. desember 1713 med Guri Jørgensdatter Søndre Gipø, født ca. 1680. Død 1740, 60 år gammel på Vollen. På Bugården 1713. Bruker 1721-1729. Flyttet til Vollen.

Barn:

1.   Mari Fransdatter, døpt 14. desember 1713 fra Bugården. Tjente i 1738 hos Lars Østre Nøtterøy. Trolovet 28. oktober 1745 og gift 4. januar 1746 med Hans Hansen, døpt 11. juni 1715 fra Østre Nøtterøy.. Først her, se nedenunder. Siden på Vestre Kjøle.

2.   Ide Fransdatter, døpt 7. desember 1721 fra Føykås. Gift med Hans Håvaldsen Bjønnes.

3.   Else Fransdatter, døpt 30. mai 1725. Gift 1753 med Ole Larsen Øvre Tanstad.

 

*

 

Engebret Iversson Oserød, født ca. 1667 (39 år i 1706). Trolovet 7. mai og gift (1) 1. oktober 1696 med Marte Larsdatter Brevik. Begravet 26. januar 1719 fra Sanden. Gift fra Agerup (2) 26. juni 1721 med Berte Svendsdatter Bjerkøy, døpt 25. mars 1688. På Oserød i 1698. På Vestre Gunnestad 1701-1703. Brukere på Nordre Sand 1704-1719 da de flyttet til Agerup. I 1729 til Føykås.

Barn i første ekteskap:

1. Ole Engebretsen, døpt 27. desember 1698 fra Oserød. 7 år i 1706.

2.  Halvor Engebretsen, døpt 30. juli 1701. Begravet 1.november 1701.

3.  Dordi Engebretsdatter, døpt 29. juli 1703. Begravet 22. september 1703.

4.  Guri Engebretsdatter, døpt 21. september 1704.

5.  Peder Engebretsen Sanden. Begravet 17. juni 1708.

6.  Martha Ingebretsdatter, døpt 24.07.1709 fra Sanden, gift 29.12.1738, Tjøme kirke, begravet fra Helgerød, Tjøme 16.05.1746. Trolovet 24. november og gift 29. desember 1738 med Peder Thomesen Midtgården, Tjøme. To barn.

7.  Marta Engebretsdatter Sanden. Begravet 5. februar 1719.

Barn i andre ekteskap:

8.  Marta Engebretsdatter, døpt 23. januar 1722 fra Agerup. Trolovet 12. januar og gift 10. desember 1750 med Johannes Olsen Strengsdalstad. Johannes ble for det meste kalt Johannes Almerønningen eller Almebugta.

9.  Jøa Engebretsdatter. Trolig hun som blir begravet 9. mars 1727, fra Agerup, 2 år gammel.

 

*

 

Hans Madsen, fra Stokken i Vestre Oterbekk. Begravet 12. april 1746, 43 år gammel. Guri Ingebretsdatter Føykås. Begravet 21. april 1746, 36 år gammel.

Barn født på Føykås:

1.   Barbara Hansdatter, døpt 8. oktober 1730. Begravet 26. mai 1782 fra Budalstranda, Tjøme. Gift 2. november 1761 på Nøtterøy med Tolv Kjeldsen, født ca. 1713 på Holtan i Sandeherred. Begravet 4. juli 1769 fra Rønningen under Hudø. (Sønn til Kjeld Tolvsen og Sidsel Larsdatter. På Holtan.)  Skipsbyggmester. På Rønningen under Hudø. Etterslekt.

2.   Stillof Hansen, døpt 1. august 1734.[4] Trolovet 3. mars 1756 på Tjøme med enken Anne Marie Andersdatter Bukkeli, Tjøme, født ca. 1714. Død 1. juni og begravet 9. juni 1800 fra Bukkeli. Ingen barn. Han bodde i 1756 på Hudø.

3.   Lars Hansen, døpt 9. oktober 1737. Gift 16. desember 1760 med Anne Kristensdatter Bergan, døpt 16. mars 1740 på Nøtterøy. Bosatt på Søndre Nes. Personalia, se der.

4.   Ingeborg Hansdatter, døpt 22. mars 1741. 5 år i 1747. Senere skjebne ukjent.

5.   Arne Hansen, døpt 17. januar 1745. 1 ½ år i 1747. Konfirmert 20. mars 1763.

 

1747 (28. januar) er det skifte på Føykås etter Hans Madsen og Guri Engebretsdatter. Barn: 1. Stillou Hansen, 13 år. 2. Lars Hansen, 9 år. 3. Arne Hansen 1 ½ år. 4. Ingeborg Hansdatter, 5 år. For sønnen Stillou møtter farbroren Kristen Madsen Hudøy på Tjøme. For Lars Hansen, Knut Kristensen Kjøle? For Arne Hansen, Jakob Olsen Hogsrød i Borre sogn. For Barbro Hansdatter hennes farbror? ………. På …rød på Nøtterøy. På Ingeborg Hansdatters vegne, Jens Arvesen Skavli i Borre sogn. Hans søster Taran Madsdatter hadde vært tjenestepike der.

 

*

 

Hans Hansen, døpt 11. juni 1715 fra Østre Nøtterøy. Konfirmert 8. april 1742. Trolovet 28. oktober 1745 og gift 4. januar 1746 med Mari Fransdatter Volden, døpt 14. desember 1713 fra Bugården. Om henne se ovenfor. De flyttet til Vestre Kjøle ca. 1751. Personalia, se der.

Barn på Føykås:

1.   Frans Hansen, døpt 26. februar 1747. Begravet 6. mars 1748, 1 år gammel.

2.   Anne Hansdatter, døpt 14. januar 1751.

 

*

 

Ola Hansen Holmen kjøpte Føykås i 1757 for 360 riksdaler. Han måtte i tillegg betale 260 riksdaler til greven for løsen av dennes odel. Han bodde på Nordre Holmen, men hadde brukere her.

 

Hans Hansen. Trolovet 27. oktober 1757 og gift med Anne Johannesdatter. Hans var

matros og begge bosatt på Øvre Sem. Personalia, se Stenmalen under Tømmerholt.

Barn i Føykås:

1.   Johannes Hansen, døpt 18. mars 1760.

 

*

 

Kristian Auensen, døpt 13. mai 1710 i Borre. (Sønn til Ouen Hansen Nedre Kjæran(1709-1710)/Paule(1715-19) i Nykirke anneks til Borre.)  Begravet 18. mai 1782, 72 år gammel fra Torbjørnrød. Gift 1748 i Borre med Berte Kristensdatter, døpt 21. oktober 1711 i Borre. (Datter til Kristen Trondsen, død 1716 og Pernille Andersdatter Skåne nordre i Nykirke, død 1752. På Nordre Skåne) Begravet 3. september 1777, 68 år gammel fra Torbjørnrød. På Paule i Nykirke 1748-1752. På Føykås 1762-1770. På Bugården i 1771-1775. Flytter med datteren til Torbjørnrød og nevnes der fra 1775-1782.

Barn:

1.   Ingeborg Kristiansdatter, født ca. 1751 i Borre.[5] Konfirmert fra Føykås 1768. Begravet 26. desember 1783, 32 år gammel. Trolovet 12. oktober fra Bugården[6] og gift 7. november 1771 med David Kristensen, trolig født i Tønsberg. Konfirmert fra Bugården 27. november 1765 i Nøtterøy kirke. Ble borte med et skip 1783/84. Kom til Torbjørnrød.

 

Føykås

Bruksnr. 1

 

Kristoffer Olsen fra Nordre Holmen. Trolovet 7. oktober og gift 9. desember 1772 med Eli Olsdatter Tangen.

Barn:

1.   Maria Kristoffersdatter, døpt 10. november 1773

2.   Maren Kristoffersdatter, døpt 24. september 1779.

3.   Ole Kristoffersen, døpt 7. september 1780

4.   Hans Kristoffersen, døpt 5. November 1783.

 

Føykås

Bruksnr. 7.

 

Peder Olsen fra Søndre Holmen. Trolovet 8. desember 1774 og gift 14. februar 1775 med Maria Hansdatter Skjerpe.

Barn: Tolv barn

1.   Inger Hansdatter, døpt 22. februar 1776.

2.   Kristine Hansdatter, døpt 13. juni 1777. Hjemmedøpt.

3.   Kristine Hansdatter, døpt 25. oktober 1778.

4.   Hans Pedersen, døpt 23. september 1780.

5.   Hans Pedersen, døpt 16. september 1781.

6.   Margrete Pedersdatter, døpt 5. oktober 1783.

7.   Anne Pedersdatter, døpt 23. desember 1785

8.   Ole Pedersen, døpt 12. mars 1788.

9.   Ole Pedersen, døpt 29. april 1789.

 

Bakkerønningen – Rønningen - Bakken

 

Den første familien må ha bosatt seg her mellom 1746-1755.

 

Svend Nilsen, født ca. 1701. Begravet fra Bakkerønningen 27. mai 1771, 70 år gammel. Trolovet fra gården Lørje i Borre, 21. juli og gift 7. august 1731 i Borre med Johanne Kristensdatter, født ca. 1701. Begravet fra Torød 4. november 1775, 74 år gammel. Bosatt på Kirkebakken i Borre 1731-39. De er på Hvaløy i 1746. Her fra før 1755-1771.

Barn:

1.   Nils Svendsen, døpt 1. september 1731 fra Kirkebakken. Faddere: Marte Lørje, Marte Glenne, Halvor Lørje, Kristen Lørje, Hans Kirkebakken.

2.   Marte Svensdatter, døpt 3. mai 1733 fra Kirkebakken. Trolig død liten. Faddere: Berte Stenbryggen, Gjertrud Mikkelsdatter Bakken, Kirsten Halvorsdatter Gannestad, Halvor Gannestad, Kristoffer Vold, Rasmus Halvorsen Bakken.

3.   Albret Svendsen, døpt 7. juli 1737 i Borre. Faddere: Helene Lemwig, Kjersti øvre Glenne, Birte Stenbryggen, Halvor Gannestad, Rasmus Gannestad, Ole Axelsøn. Konfirmert fra Rønningen 1. søndag etter påske 1755. Død 1815 på Torød, 78 år gammel. Trolovet 2. november 1759 og gift 10. januar 1760 med Kari Olsdatter Torød, født 1736. Død 1821. Bosatt på Torød.

      Første barnet født på Rønningen:

      1.   Anne Albretsdatter, døpt 14. september 1760.

4.   Anders Svendsen, døpt 14. august 1739 fra Kirkebakken. Faddere: Berte Kristensdatter Stenbryggen, Berte …….., Mari Gannestad, Halvor Gannestad, Rasmus Bakken, Ole Kraft. Det må være han som blir konfirmert fra Rønningen 18. søndag etter Trinitatis 1755.

5.   Nils Svendsen, døpt 20. mai 1746 fra Hvaløy. Begravet 14. oktober 1755 fra Rønningen, 10 år gammel.

 

*

 

Børge Olsen, født ca. 1726. Begravet 4. mai 1780 fra Bakkerønningen, 54 år gammel. Gift med Else Jensdatter, født ca. 1732. Død 25. mars og begravet 1. april 1802, 70 år gammel. De var på Smidsrødlunden 1763-1772. Else er 70 år og enke etter første ekteskap i 1801 og bor hjemme hos sønnen Ola på Føykås.

Barn:

1.   Anne Børgesdatter, født ca. 1758. Begravet 23. mars 1780 fra Bakken, 22 år gammel. Far: Børge Olsen Bakken.

2.   Live Børgesdatter, født ca. 1760. Begravet 29. april 1766, 6 år gammel fra Smidsrødlunden.

3.   Ole Børgesen, døpt 17. april 1763 fra Smidsrødlunden. Begravet 6. mars 1766, 2 ¾ år gammel.

4.   Ola Børgesen, døpt 31. mars 1766. Overtok Bakkerønningen. Se nedenunder.

5.   Anne Maria Børgesdatter, døpt 21. februar 1768. Begravet 22. november 1769, 1 ½ år gammel.

6.   Anne Maria Børgesdatter, døpt 25. oktober 1772. Trolovet 12. januar og gift 11. februar 1796 med Anders Kristoffersen Movik. Anne Maria var fadder fra Østre Ekenes i 1794.

 

1780 (9. oktober) var det skifte etter Børre (Børge) Olsen på Plassen Bakken under Føykås. Enken var Else Jensdatter og barna var: 1. Ole Børresen, 14 år og 2. Anne Marie Børresdatter, 8 år. Enkens verge var Anders Hansen Movik.

*

 

Ola Børgesen, døpt 31. mars 1766. Død 1829. Trolovet 19. november 1790 og gift 6. januar 1791 med Nilia (Nielia) Pedersdatter Østre Nøtterøy. Død 12. september i barselseng og begravet 18. september 1794, 27 år gammel. Trolovet 18. januar og gift (2) 7. februar 1797 med Inger Henriksdatter fra Nordre Hella under Vestre Nøtterøy, født 1770. Død 10. mai i barselseng, og begravet 15. mai 1807, 37 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Børge Olsen, døpt 28. august 1791. Død 1826.  Gift med Barbro Kirstine Hansdatter. Bodde i Bakkerønningen.

2.   Anne Olsdatter, døpt 3. juli 1794. Død 21. juli av meslinger, og begravet 26. juli 1795, 1 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

3.   Nielia Olsdatter, født 27. april og døpt 5. mai 1797. Gift 1824 med Jakob Larsen   Grindrønningen.

4.   Anders Olsen, født 24. september og døpt 29. september 1801. Død 14. november av       "børnekopper", og begravet 21. november 1801, 7 uker og 2 dager gammel.

5.   Hans Olsen, født 8. februar og døpt 16. februar 1803. Død 1851. Gift med Helene   Klemmetsdatter Gipø. De ble bosatt i Bakkerønningen.

      Barn:

      1.   Ola Hansen. Gift 1863 med Inger Maria Ivarsdatter Strengsdal.

      2.   Bernt Kristian Hansen.

      3.   Inger Andrea Hansdatter.

      4.   Klemmet Hansen. Omkom 1863.

6.   Henrik Olsen, født 8. desember og døpt 16. desember 1804. Død 3. april og begravet 7. april 1806, 1 1/2 år gammel. "I en Brøn udfalden og dødoptagen".

7.   Henrik Olsen, født 6. mai 1807 og straks hjemmedøpt. Død 8. mai og begravet 15. mai 1807, 2 dager gammel.[1] Det godset som er gitt til prestens livsopphold = Mensalgods.

[2] Rødeboka side 200.

[3] D.N. XXII nr. 546

[4] Lorens Berg skriver at han sansynligvis er sønn av Hans Sjøbusand, som er feil.

[5] Det er en lakune i Borre kirkebøker 1750-1752.

[6] Forlovere: Kristen Bugården og Kristian Bugården.