Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NATTVALL
Gårdsnr. 38

 

E i e r e

 

Knat„Hnatfallum“ 2 øresbol Mariakirken og Peterskirken like mye

 

Natvall var husmannsplass under Føykås fram til 1666 da Peder Toresen Føykås sier fra seg Nattvall som underbruk. Ikke nevnt ved navn i skattematrikkelen 1647 (-49), men Jakob Føykås skatter bl.a. til ” præstebolet i Thunsberg smør 3 bispd.”, og dette er Nattvall.

 

B r u k e r e

 

Jokum Endresen, født ca. 1602 (63 år i 1665). Bruker av halve Nedre Sem ca. 1635-1655. I 1657 husmann under Nedre Sem og 1665 er han husmann på Nattvall under Føykås.

Barn:

1.   I en leiermålsliste fra 1666 finner vi: ”Lauritz Klinkenberg och hans qvinde Karen Jochomsdatter[?], som alle ere komben megit fortilig udi barsellseng.” Hun kan være datter her, men det er ikke bevist.

 

*

 

Kristen Nattvall. Bruker i 1692.

Barn:

1.   Ola Kristensen, døpt 25. september 1692. Det må være han som ble trolovet 9. juni og gift 24. september 1711 med Mari Pedersdatter Kjærgrav, født ca. 1689. Begravet 3. mars 1749, 60 år gammel. Kom til Kjærgrav.

 

 

*

 

Peder Nattvall, født ca. 1664. Begravet 5. desember 1700, 36 år gammel.

Trolig datter:

1. Gunhild Pedersdatter. Begravet 7. juli 1705. Gift 18. april 1701 med Lauge Larsen.

    Overtok Nattvall fra 1701.

 

*

 

Lauge Larsen. Bruker 1701. Skifte på Nordre Sande 9. mars 1712. Gift (1) 18. april 1701 med Gunhild Pedersdatter Nattvall. Begravet 7. juli 1705. Trolovet i Fon sogn (Ramnes), og gift (2) 30. desember 1705 med Mari Gundersdatter, født ca. 1669. Begravet 13. februar 1711, 42 år gammel. Ingen barn. Personalia, se Nordre Sande.

Barn i første ekteskap, bl.a.:

1.   Pernille Laugesdatter, døpt 11. desember 1701 fra Nattvall. Død på Nattvall 1744. Gift med 1731 med Anders Kristensen Meum, død 1742, 60 år gl. på Nordvestre Rom.[1] På Gurerød på Nøtterøy 1731-1741, Nordvestre Rom i Slagen 1741-1742 og Pernille på Nattvall på Nøtterøy 1742-1744.

 

I 1702 ble Lauge Nattvall, Hans Meum, Ole Meum, Kristen Nedre Skjerve, Jakob Nedre Skjerve, Torgeir Lofterød, Anders Brattås og Ola Hovland stevnet fordi de hadde hugget ulovlig i Trolltorøds skog.

 

Flyttet til Nordre Sande før 1706. Se videre denne gård. Det nevnes ingen bofast her i 1706, men da står det ”Fickaas med underliggende Natvold”.

 

*

 

Reier Olsen, født ca. 1684 på Meum.[2] 22 år i 1706 og ungkar og bosatt hjemme. Trolovet 16. februar og gift 25. juni 1707 med Anne Andersdatter Øde Kjære. Bruker 1708-1736. Flyttet til Skallestad.

Barn:

1.   Engebret Reiersen, døpt 7. april 1718. Begravet 15. april samme år fra Nattvall.

 

Sognepresten til Vår Frues kirke i Tønsber, Hr. Nils Kraft, fornyet 12. juli 1720 bygselseddelen, som var skrevet ut av samme kirkes forrige prest, Hr. Kristian Wesling, 9. april 1706 på 1 ½ bismerpund smør skyld til Reier Olsen.

 

1713 (12. desember) møtte Anne Andersdatter på tinget og fortalte at hennes mann Reier Olsen Natvald hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

 

Nattval

Bruksnr. 2, skyld mark 1,77

½ gården fra ca. 1759

 

Ingebret Olsen. Begravet 13. juni 1768, 75 år gammel. Det var kanskje hans kone, Anne Hansdatter. Begravet 10. juni 1769, 72 år gammel. Ellers ukjente.[3]

 

*

 

Hans Kristensen. Begravet 19. september 1773, 30 år gammel. Trolovet 5. mars og gift 26. mars 1771 med Kari Pedersdatter Tenvik. Begravet 9. oktober 1773, 28 år gammel. Brukere her 1769-1773. De døde alle tre i farsottåret 1773.

Barn:

1.   Grete Hansdatter, døpt 23. juni 1771 fra Nattvall.  Begravet 2. mars 1773, 1 ½ år gammel.

 

*

 

Svend Andersen Winter, født ca. 1721. Død 29. mai og begravet 3. juni 1785[4], 64 år gammel. Trolovet 11. oktober og gift 30. oktober 1759 med Anne Arnesdatter Meum, født 1742. Død 27. april og begravet 4. mai 1814, 72 år gammel. De hadde tidligere bodd på Nedre Sem og Voll-løkka. Skoleholder.

Barn:

1.   Anders Svendsen, døpt 17. mats 1762. Begravet 6. februar 1766, 4 år gammel.

2.   Kristian Svendsen, døpt 27. desember 1764 fra Nattvall. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Anne Margrete Svendsdatter, døpt 28. september 1766. Begravet 4. oktober 1766, 12 dager gammel.

4.   Kari Svendsdatter, døpt 30. juni 1770. Begravet 3. juli 1770, 11 dager gammel.

5.   Anders Svendsen. Døpt 16. november 1771. Begravet 12. mars 1775, 3 uker gammel.

6.   Anders Svendsen, døpt 12. februar 1775 fra Nattvall. Anders Svendsen Natvald døde i 1795 i Ostindia. I Jul. spurgtes Anders Svendsen Natvald at være død f. A. i Ostindien.” Sjømann.

7.   Anne Margrethe Svendsdatter, døpt 11. mars 1779. Begravet 22. april 1781, 2 ½ år gammel.

8.   Andreas Svendsen, døpt 28. juli 1782. Sjømann. 19 år, sjøfarende og tilhører husholdet i 1801.

 

*

 

Kristian Svendsen, født 27. desember og døpt 28. desember 1764 fra Nattvall. Død 11. august av vattersott og begravet 13. august 1813, 46 år gammel. Trolovet 13. november og gift 28. desember 1789 med Berte Larsdatter, da på Føykås, født 1759 på Anilrød. Død 17. mai av uangivelig svakhet, og begravet 23. mai 1809, 51 år gammel.

Barn:

1.   Svend Kristiansen, døpt 5. mai 1790. Død 27. august og begravet 1. september 1791, 1 ½ år gammel av ormefeber.

2.   Svend Kristiansen, døpt 29. februar 1792. Død 1861 i Sevik. Overtok gården, se nedenunder.

3.   Lars Kristiansen, døpt 26. desember 1793. Død 12. juli og begrav 16. juli 1795, 1 ½ år gammel av ormefeber.

4.   Dødfødt sønn. Død 5. juni og begravet 11. juni 1796.

5.   Anders Kristiansen, født 28. mai og døpt 2. juni 1798. Død 1. november og begravet 6. november 1801, 3 ½ år gammel av barnekopper.

6.   Ole Kristiansen, født 26. november og døpt 30. november 1800. Gift 28. desember 1828 i Våle kirke med Helene Olsdatter, født ca. 1798 på Skilnan under Nordre Sande, Borre. Stor etterslekt.

      Barn:

      1.   Ole Olsen, født 15. januar 1829 på Skilnan.

      2.   Berte Maria Olsdatter, født 3. oktober 1831 på Gusland.

      3.   Olava Olsdatter, født 2. september 1834 på Gusland.

7.   Ingeborg Kristine Kristiansdatter, født 21. august og døpt 28. august 1803. Gift 1829 med Ole Abrahamsen Vollen (etterkommer Inger Sofie Olberg, Moss)

 

Nattvall

Bruksnr.

½ gården fra ca. 1759

 

Kristen Olsen, fra Kjærgrav, døpt 8. mai 1718. Begravet 4. november 1773, 60 år gammel. Trolovet 14. november 1742 og gift 10. januar 1743 med Mari Hansdatter, født ca. 1716. Hun kalles da Sevik. Død 3. november og begravet 9. november 1784, 68 år gammel. Død på Lofterød skriver Lorens Berg, men det står faktisk Skauen i kirkeboka. (Datter til Hans Hansen Hovland (Hedrum?). Gift (1) 17. oktober 1714 i Sandeherred med Guri Torsdatter Årø i Sandeherred.[5])

Barn:

1.   Hans Kristensen, døpt 1. desember 1743 fra Kjærgrav. Kom til bruksnr. 2. Se der.

2.   Ole Kristensen, døpt 2. mars 1747 fra Rønningen under Stangeby. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Anders Kristensen, døpt 3. november 1750 fra Rønningen under Stangeby. Begravet 19. juni 1774, 23 ½ år gammel.

4.   Gullik Kristensen, døpt 16. februar 1757 fra Trolltorød. Død 1789 i Amsterdam. Falt over bord. Han kalles da Nattvall. Trolovet 15. desember 1781 og gift 16. januar 1782 med Dorte Olsdatter Skauen.

      Barn:

1.      Anders Gulliksen, døpt 23. oktober 1782 fra Skauen.

2.      Anne Maria Gulliksdatter, døpt 25. september 1785 fra Skauen.

3.      Anne Maria Gulliksdatter, døpt 21. desember 1788 fra Tokenes.

Dorte ble trolovet 7. desember 1790 og gift (2) 20. januar 1791 med Ole Hansen Vestre Gunnestad. Dorte bodde da på Gunnestad.

 

Her er det en datter til kan vi se ut fra fadderlister, men hun er ikke ført inn som døpt i kirkeboka.

5.   Maria Kristensdatter Nattvall. Konfirmert 18. februar 1770 fra Nattvall. Død 16. mai og begravet 21. mai 1824 fra Buer, 74 år gammel. Trolovet 21. november 1777 og gift (1) 2. januar 1778 med Anders Torgeirsen Lofterød, døpt 16. mai 1756. Død 1783 i Vestindia. Trolovet 4. desember 1783 og gift (2) 9. januar 1784 med enkemann Anders Olsen Buer.

 

 [1] Hans søsken var; Børge Kristensen Søndre Velle i Slagen; Per Kristensen Nordvestre Rom i Slagen og Kari Kristensdatter, gift med Lars Halvorsen Meum på Nøtterøy.

[2] Lorens Berg har feilskrevet Medø på Tjøme.

[3] Engebret Olsen Stranden. Trolovet 22. oktober og gift 3. desember 1757 i Sande med Anne Hansdatter. Ikke bevist at det er disse.

[4] Av kreft i ansiktet og Radesyke. Det bodde en fisker Kristoffer Andersen Winter i Melsomvik i 1801, da 64 år gammel og født i Kongell.

[5] Hun ble gift (2) 1725 med Anun Torgersen på Sevik.