Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BERGAN

Gårdsnr. 39

 

E i e r e

 

Peters kirken i Tønsberg eide i 1399 10 øresbol i ”Berghunum”. Denne kirken ble lagt ned og godset gikk senere over til Mariakirken.[1]

 

B r u k e r e

 

Finn Bergan. Nevnt 1593-1625. Han er lagrettemann 2 av 6 i et dokument, datert Tønsberg Smidsrød skog på Nøtterøy 4. juli (1595?)

 

*

 

Søren Bergan. Landskatten 1631. 1636. Landskatten 1640.

 

I 1635 betalte Engebret Stangeby 6 daler for en person navnlig Peder som belå Jakob Bergans datter i Sanden (pladsen?).

 

*

 

Nils Bergan, nevnt ca. 1640-1655. I koppskatten 1645 betaler Nils Bergan for seg, sin kone, og en pike – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Niels Bergen till præstebolet i Thunsb. smør 3 pd., meell ½ skippd. (Er) 1 ½ skippd. Præstebolet bøxsellen. Skatt 3 dr.”

Barn:

1.   Ola Nilsen, født ca. 1645 (20 år i 1665 og soldat.)

2.   Søren Nilsen, født ca. 1652 (13 år i 1665). Bruker trolig halve Bergan. Se nedenunder.

 

Enka ble gift igjen med Guttorm Olsen, født ca. 1603 (62 år i 1665). Bruker 1661 fram til 1686.

 

½ gården

fra 1685

 

Søren Nilsen, født ca. 1652 (13 år i 1665). Bruker på halve Bergan 1685-1692. Gift.

Barn:

1.   Berte Sørensdatter, døpt 28. april 1687.

2.   Else Sørensdatter, døpt 31. mars 1690

 

½ gården

fra 1685

 

Lars Bergan, død på Roppestad og begravet 13. juli 1705. Gift med N. N. Hun nevnes som ”Lauritz Bergens qvinde” 1691-1692. Trolig bruker her 1685-høsten 1691. Lars kalles Bergan etter det.

Barn:

1.   Marta Larsdatter, døpt 7. juli 1688. Dette er sikkert den Marte Larsdatter som ble begravet 22. desember 1744, 56 år gammel fra Stokken under Vestre Oterbekk. At hun ble gift til Roppestad slik Lorens Berg sier, finnes ikke noe bevis for. Mads Roppestads kone kalles uansett Marte Iversdatter.  

?2. Lars Larsen Bergan. Trolovet 14. desember 1717 og gift 22. mars 1718 med Kari Henriksdatter Alby på Veierland.

      Barn:

1.      Anne Larsdatter, døpt på Nøtterøy 6. desember 1718. Far: Lars Larsen Alby.

 

Nils Agerup blir på tinget 8. august 1692 beskyldt for å ha tatt ei ku fra Lars Bergan som opprinnelig var ei kirkeku som Lars Bergan hadde leid. Nils forteller at denne kua har han hatt på leie i 14 år og leid ut til Lars Bergan. Lars Bergans kvinne bevitner at dette er riktig. Lars Bergan får beskjed om å møte opp i egen person og komme med en forklaring. Saken kommer opp på neste ting 4. november 1692. Det fortelles her at den kirkekua som Lars Bergan hadde leid, var revet i hjel av ulven og han hadde fått seg ei ny fin ku som Nils Agerup hadde tatt for ubetalt gjeld. Jakob Paulsen Petterød og Engebret Kjøle bevitner at de var på Vestre Kjøle høsten 1691, sammen med Nils Agerup. Der møtte de Lars Bergans kvinne og spurte henne om det ikke var Nils ku hun hadde. Det svarte hun ja på og sa at de kunne komme og hente kua når de ville. Lars får beskjed om å skaffe en ny og like god kirkeku og å betale utestående leie for de siste tre år. Lars Bergan skyldte i 1698 Peder Wulf 5 daler, men han var forarmet.

 

*

 

Sogneprest ved Vor Frues kirke (Mariakirken) i Tønsberg Hr. Peder Randulf bruker denne parten 1691-92.

 

Hele gården

fra 1698-1707

 

Jørgen Olsen, født ca. 1668. Begravet 13. oktober 1705, 37 år gammel. (Sønn til Ola Engebretsen, død og skifte 1703 og Eli Håkonsdatter, enke 1703. På Vestre Var i Stokke.) Broren Engebret på Skauen. Gift med Mari Olsdatter, enke og bruker 1706. Hun var utvilsomt søster til Halvor Olsen Østre Gunnestad, da deres barn kalles søskenbarn. Om hennes slekt, se Nordre Holmen.  På Bergan fra 1698-1705.

Barn:

1.   Hans Jørgensen, født ca. 1693. 13 år i 1706. Overtok halve Bergan. Se nedenunder.

2.   Åse Jørgensdatter. Gift 6. februar 1721 med Ola Torsen Føyn, Nordre Føyn, døpt 1. september 1693. Død 1748. Bosatt i Tønsberg.

3.   Ole Jørgensen, døpt 23. mars 1698. Trolig død liten.

4.   Anne Jørgensdatter, døpt 23. mars 1701. Død 29. desember 1716 og begravet 3. januar 1717, 16 år gammel. Begraven”. Mor: ”Mari Bergen”.

5.   Ole Jørgensen, døpt 30. mars 1704. 2 år i 1706.

 

I 1707 blir Bergan delt i to bruk.

 

Første halvdel

Bruksnr. 1

 

Enken Mari Olsdatter fortsatte her 1707-1717, da sønnen Hans overtok. Det må være denne Mari Bergan som ble trolovet 6. juni 1718 på Nøtterøy og gift (2) samme år med en Ole Østre Borge i Stokke. Brøllupet holt i Stocke Sogn.” Dette må være den Ole Sagstuen som er husmann under Østre Borge 1716-1718. Ingen barn vites. Ole ”Sauestuen” ble begravet 1721, 68 år gammel.

 

*

 

Hans Jørgensen, født ca. 1693. Se ovenfor. Lagrettemann 1736. Begravet 29.juli 1742, 48 år gammel. Trolovet 1717 og gift (1) 10. januar 1718 med Helvig Guttormsdatter Østre Kjøle.[2] Begravet 23. oktober 1718, 24 år gammel.

Barn:

1.   Kari Hansdatter, døpt 9. oktober 1718. Trolovet 17. oktober og gift 21. november 1743 med Ole Gundersen Middelborg, født 1718. Død 1771, 53 år gammel. Flyttet til Nordre Sand.

 

Hans ble trolovet 15. november og gift 28. desember 1719 med Ane Larsdatter.

Barn:

2.   Helvig Hansdatter, døpt 21. september 1721. Trolovet 19. desember 1743 og gift 30. januar 1744 med enkemann Gullik Olsen Kårød. Overtok her. Se nedenunder.

 

Hans Jørgensen, som sier at han er født på Bergan på Nøtterøy, matros av Bragernes under No 1837 i Kongelig Majestets sjøtjeneste, ble fremstilt for retten i 1718. Det fortelles at han var i et slag mot fienden ved Strømstad på orlogskipet Fyen, ført av Hr. Kaptein Bustgaard. Her ble han kvestet i sin venstre arm. Han kan derfor ikke betale sine avgifter grunnet dette. Mange vitner. O:S:V:

Nils Krafts bygselseddel til Hans Jørgensen på gården Bergan, skylder 1 ½ bismerpund smør 1 fjerding tunge. Datert 3. august 1720.

 

1743 (19. august) var det skifte på Bergan etter Hans Jørgensen. Enken var Anne Larsdatter. Barn med første kone: 1. Karen Hansdatter, 25 år og bosatt på Bergan. Barn med Anne Larsdatter: 2. Helvig Hansdatter, 22 år og bosatt på Bergan. På Karens vegne møtte hennes mors søskenbarn Anders Jakobsen Lofterød. På Helvigs vegne møtte hennes fars søskenbarn Jens Halvorsen Hovland.

 

*

 

Gullik Olsen, døpt 24. januar 1707 i Brevik. Trolovet 25. oktober og gift (1) 25. desember 1738 med Mari Kristoffersdatter Øvre Tanstad, trolig hun som er døpt 21. februar 1714. Begravet 10. juli 1743 fra Kårød, 31 år gammel. Trolovet 19. desember 1743 og gift (2) 30. januar 1744 med Helvig Hansdatter Bergan, døpt 21. september 1721. Død 15. januar og begravet 22. januar 1784, 63 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Peder Gulliksen, døpt 19. september 1739 fra Kårød. Begravet 28. mars 1761, 21 ½ år gammel.

2.   Anne Gulliksdatter, døpt 10. desember 1741 fra Kårød. Begravet 3. mars 1743, 1 ½ år gammel.

Barn i andre ekteskap:

3.   Hans Gulliksen, døpt 3. august 1745. Se videre andre halvdel.

4.   Mari Gulliksdatter, døpt 10. oktober 1747. Begravet 20. mars 1748, ½ år gammel.

5.   Ole Gulliksen, 13. mars 1749. Død 27. oktober 1771. Borte med Skib og Gods”. Se nedenunder.

6.   Anders Gulliksen, døpt 15. november 1752. Begravet 28. august 1754, 2 år gammel.

7.   Lars Gulliksen, døpt 6. juni 1755. Udcomanderte Lars Gullichsen Bergene” ble begravet 1779. Dødssted: ”Qvæsthuuset i Kiøbenhavn”. Matros.

      Fikk en datter med Maren Pålsdatter Mellom Kjøle. Hun var fra Nedre Sem, og gift med sin svigersønns bror.

1.      Gunhild Larsdatter, døpt 27. januar 1774. Faddere: Margrete Evensdatter Kjøle, Anne Pedersdatter Kjøle, Kristoffer Jonsen Bugården, Ole Larsen Kjøle, Mikkel Kjøle. Det må være henne som er tjenestefolk på Bjønnes i 1801. Trolovet 14. oktober 1802 og gift 3. februar 1803 med enkemann Frans Hansen Bjønnes. To barn.

8.   Anders Gulliksen, døpt 18. juni 1758. Begravet 23. juni 1758, 8 dager gammel.

9.   Nils Gulliksen, døpt 27. februar 1760. Død 27. oktober og begravet 31. desember 1771. Borte med Skib og Gods”.

10. Peder Gulliksen, døpt 1. september 1763. Begravet 10. juni 1771, 7 ½ år gammel.

 

I huset her i 1752-1755 er bosatt hans nevø, Ole Pedersen. Om han, se Haukemyr.

 

*

 

Ole Gulliksen, døpt 13. mars 1749. Død 27. oktober og begravet 31. desember 1771. Borte med Skib og Gods”. Trolovet 30. november og gift 30. desember 1774 med enken Live Larsdatter Berganrønningen, døpt 16. august 1741. Død 4. juli og begravet 10. juli 1811, 70 år gammel. Enke etter Ole Gundersen Sand.

Barn:

1.   Anne Maria Olsdatter, døpt 18. november 1775. Begravet 13. juli 1783, 8 år gammel som stedatter av Svend Sørensen Bergan.

 

Live trolovet 22. desember 1778 og gift (3) 21. januar 1779 med enkemann Svend Sørensen Strengsdal. Død 25. august og begravet 29. august 1807, 76 år gammel. Bodde på Bergan og drev gården 1778-1807.

Barn:

1.   Marte Svendsdatter, døpt 11. januar 1780. Trolovet 29. november og gift 20. desember 1799 med ungkar og matros Kristen Albretsen Torød. Kom til Torød. Ingen barn.

2.   Anne Maria Svendsdatter, døpt 15. mai 1784. Trolovet 1. februar og gift 28. februar 1812 med ”ungt mandskabHalvor Halvorsen med bosted ”Løvesæter af Hedrum sogn”. Døpt 28. februar 1790 i Hedrum. (Sønn til husmann Halvor Svendsen Lauveseter under Lauve i Hedrum, ca. 1749-1789, og Ragnhild Larsdatter, ca. 1751-1825.) De ble bosatt på Torød, trolig hos Anne søster. Familien har trolig flyttet til Hedrum før 1814, da verken Anne Maria eller Halvor er registrert begravet på Nøtterøy.

      Barn:

1.      Lene Sophia Halvorsdatter, født 26. august og døpt 1. september 1812 fra Torød. Død 1880. Var vel i tjeneste på Nordre Bjørke i Hedrum når hun ble trolovet 3. august og gift 26. oktober 1833 med Lars Nilsen, da på Delesand under Breidal i Kvelde. Døpt 18. juli 1802 på plassen Kilen under Breidal i Kvelde. Død 1891. De ble husmannsfolk på plassen Birkelund under Brathagen i Hedrum. Syv barn.

 

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

SANDEN

Kalles også Nordre Sand i Årøysund

 

Dette er en gammel husmannsplass, for den første brukeren vi vet om kom hit mellom 22. september 1703 og 21. september 1704. Den ble utskilt i 1849. Se videre bruksnr. 2.

 

Engebret Iversen Oserød, født ca. 1667 (39 år i 1706). Gift med Marte Larsdatter. Begravet 26. januar 1719. På Oserød i 1698. På Vestre Gunnestad 1701-1703. Brukere her 1704-1719 da de flyttet til Agerup. I 1729 til Føykås. Ble utskrevet til matros i 1711, 44 år og gift.

Barn:

1.   Ole Engebretsen, døpt 27. desember 1698 fra Oserød. 7 år i 1706. Gift fra Sanden 3. oktober 1720 med Live Larsdatter Nesbryggen.

2.   Halvor Engebretsen, døpt 30. juli 1701. Begravet 1.november 1701.

3.   Dordi Engebretsdatter, døpt 29. juli 1703. Begravet 22. september 1703.

4.   Guri Engebretsdatter, døpt 21. september 1704.

5.   Peder Engebretsen Sanden. Begravet 17. juni 1708.

6.   Marta Engebretsdatter Sanden, døpt 18. september 1718. Begravet 5. februar 1719.

 

Se videre på Agerup.

 

Ingebret Iversen solgte Nordre Sand 24. februar 1719 til Jakob Guttormsen for 50 riksdaler og fikk betaling. Vitner var Jakob Andersen Skjerve og Jakob Gundersen Trolltorød.

 

*

Jakob Guttormsen tinglyser Ingebret Iversens skjøte på det hus og våning på Bergans eie i Sand i Nordre Årøysund, datert Sand 24. Februar 1719.

 

Jakob Guttormsen, fra Bustangen på Tjøme. Begravet 11. juli 1720, 39 år gammel. Gift 1715 med Anne Nilsdatter Agerup. Begravet 25. mars 1740, 63 år gammel. Kom flyttende fra Agerup. Han og ovennevnte Engebret byttet gårder.

Barn:

1.   En datter. Begravet 27. september 1716.

2.   Anders Jakobsen. Begravet 21. august 1718 fra Agerup.

3.   Guttorm Jakobsen, døpt 31. august 1719 fra Sanden. Død ung.

 

 

Anne blir gift (2) 1721 med Engebret Villumsen Tømmereik. Bosatt på Sand

 

1740 (26. august) var det skifte på plassen Sand under Bergan etter Anne Nilsdatter. Enkemannen var Engebret Willumsen. Det var ingen barn, så hennes arvinger var hennes søsken: 1. Else Nilsdatter, gift med Povel Willumsen og bosatt på Sand (Søndre). 2. Malene Nilsdatter, død og etterlatt seg 5 barn: a) Willum Eriksen, 27 år og oppholder seg på arvetomten. b) Nils Eriksen, 11 år. c) Inger Eriksdatter, gift med Henrik Jonsen Holtekjær på Tjøme. d) Johanne Eriksdatter, 21 år og opholder seg på arvetomten. e) Sibilla Eriksdatter, 10 år og hos Nils Kråkerøy (Tjøme).

 

1748 (4. desember) ble det holdt skifte på plassen (Nordre) Sand under Bergan etter Ingebret Willumsen. Hans avdøde kvinne var Anne Nilsdatter. Ingen barn, så hans søsken arvet: 1. Paul Willumsen, bosatt på plassen Sand på Nøtterøy (under Roppestad). 2. Erik Willumsen, forhen bosatt på Tømmereik, nå død og etterlatt seg fire barn: a) Nils Eriksen, 26 år og reist som matros med et skip fra Frederikshald. b) Inger Eriksdatter, gift med Henrik Jonsen Holtekjær på Tjøme. c) Sibille Eriksdatter, gift Anders Jonsen Kråkerøy på Tjøme. d) Johanne Eriksdatter, ugift og bosatt på plassen Sand. 3. Barbro Willumsdatter, salig Jakob Hansens bosatt på Tjøme. 4. Anne Willumsdatter, enke og bosatt på Tjøme. På Barbros vegne møtte hennes sønn, Ole Jakobsen Sundene på Tjøme. På Anne Willumsdatters vegne møtte hennes sønn Gullik Jakobsen Sandbekk på Tjøme.

 

Ole Eriksen fra Østre Oterbekk. Ble borte på en sjøreise 1756. Trolovet 4. februar og gift 27. februar 1749 med Johanna Eriksdatter Tømmereik, døpt 1. februar 1719. Da bosatt på Nordre Sand. Trolovet som enkemann fra Nordre Sand 8. november og gift (2) 29. desember 1753 med piken Grete Hansdatter Agerup, døpt 13. januar 1731. Begravet 4. januar 1756, 25 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.  Ingebret Olsen, døpt 30. desember 1749 fra Nordre Sand. 3 år på skiftet etter moren.

2.  Anne Olsdatter. Ikke registrert døpt. 14 dager på skiftet etter moren

Barn i andre ekteskap:

2.  Hans Olsen, døpt 20. desember 1754.

 

1753 (10. september) var det skifte på Nordre Sand etter Johanne Eriksdatter. Enkemannen var Ole Eriksen. Barn: 1. Ingebret Olsen 3 år, Anne Olsdatter, 14 dager. Tilstede barnas morbror Nils Eriksen Kråkerøy på Tjøme.

 

1756 (30. desember) – 1757 (11. oktober) ble det holdt skifte på Sand etter Grete Hansdatter. Enkemann var Ole Eriksen. Barn: 1. Hans Olsen, 1 år.

 

Andre halvdel

Bruksnr. 11

 

Lars Abrahamsen tinglyste i 1707 en bygselseddel på halve Bergan, fra sogneprest i Tønsberg, Kristian Wesseling, datert Tønsberg 28. Februar 1707.

 

Lars Abrahamsen[3], født ca. 1676 (35 år i 1711). Nevnt 1707- død trolig 1713. Han sies å være fra Sandeherred når han blir trolovet 16. februar og gift 7. mars 1707 med Anne Eivindsdatter Mellom Kjøle. Begravet 29. oktober 1738, 71 år gammel. ”Til Bergene” står det i kirkeboka.

Barn:

1.   Marte Larsdatter, døpt 8. mai 1707. Begravet 4. juni 1715 som stedatter av Kristen Bergan.

2.   Peder Larsen, døpt 17. februar 1709. Begravet 9. mai 1709.

3.   Pernille Larsdatter, døpt 30. mars 1710. Begravet 17. april 1778, 68 år gammel. Gift 3. juli 1732 med Lars Kristensen, født ca. 1708. Død 1773, 65 år gammel. På Berganrønningen.

 

Anne Eivindsdatter gift (2) 3. januar 1714 med Kristen Olsen, født ca. 1675. Begravet 4. desember 1761, 86 år gammel. Kirkeboka forteller at han var fra Sem sogn, skriver Lorens Berg, men det nevnes ikke noe om dette verken ved første eller andre ekteskap eller noen av de tre barnas dåp i kirkebøkene.

Barn:

4.   Lars Kristensen, døpt 4. oktober 1714. Begravet 30. mai 1717.

5.   Inger Kristensdatter, døpt 30. mai 1717. Trolovet 9. oktober og gift 28. desember 1740 med Hans Hansen Bugården.

 

1713 (12. desember) tinglyste Kristen Olsen sin bygselseddel på 1 ½ pund smør i Bergan, utstedt av Hr. Niels Kraft.

 

1739 (2. mars) var det skifte på Bergan etter Anne Eivindsdatter. Enkemannen Kristen Olsen. Barn med første avdøde mann: 1. Pernille Larsdatter, gift med Lars Kristensen og bosatt på Bergan. Barn med Kristen Olsen: 2. Inger Kristensdatter, 22 år og ugift. Faren var verge for Inger.

 

Kristen Olsen ble trolovet 10. oktober og gift (2) 12. november 1739[4] med Inger Pettersdatter Tangen, født 29. desember og døpt 30. desember 1703 som datter utenfor ekteskap til Kari Olsdatter Tangen. Død på Søndre Nes og begravet 4. august 1769, 65 år gammel.

Barn:

6.   Ane (Anne) Kristensdatter, døpt 16. mars1740. Faddere: Ane Brattås (Inger Pettersdatters kusine), Barbara Hovland (Ingers kusine), Kari Ulvø, Fin Brattås, Hans Hansen Bugården. Trolovet 20. november og gift 16. desember 1760 med Lars Hansen Søndre Nes.

 

*

 

Hans Gulliksen, døpt 3. august 1745 på første halvdel. Død 1801. Trolovet 24. november og døpt 29. desember 1773 med Anne Larsdatter Berganrønningen d.y., døpt 12. november 1746. Død 1826.

Barn:

1.   Gullik Hansen, døpt 22. juli 1774. Begravet 6. september 1774, 7 uker gammel.

2.   Gullik Hansen, døpt 20. august 1775. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Maria Hansdatter, døpt 31. oktober 1777. Begravet 11. april 1779, 1 ½ år gammel.

4.   Lars Hansen, døpt 1. april 1780.  Kom til første halvdel.

5.   Peder Hansen, døpt 17. november 1782. Begravet 13. september 1789, ¾ år gammel.

6.   Helvig Hansdatter, døpt 27. august 1784. Død 3. februar og begravet 8. februar 1786, 1 ½ år gammel.

7.   Pernille Hansdatter, døpt 15.november 1786. Gift 6. august 1816 med Mathias Nilsen fra Nesbryggen. Bodde for det meste på Bergan eie, skriver tidligere bygdeboksforfattere, men de flyttet til Bjerkøy og bodde lenger der.

      Barn:

      1.   Rebekke Mathiasdatter, født 15. desember og døpt 23. desember 1816 fra Bergan.

      2.   Hans Henrik Mathiassen, født 9. mars og døpt 16. mars 1819 fra Bergan.

      3.   Nils Mathiassen, født 4. april og døpt 2. mai 1822 fra Bjerkøy.

      4.   Nils Mathiassen, født 25. august og døpt 31. august 1825 fra Bjerkøy.

      5.   Anders Mathiassen, født 23. oktober og døpt 1. november 1827 fra Bjerkøy.

8.   Helvig Hansdatter, døpt 10. august 1790. Gift 28. august 1814 med Skipper Lars Jonsen Vestre Kjøle og kom dit.

9.   Jakob Hansen, døpt 30. januar 1793. Død 2. juni og begravet 8. juni 1793, 19 uker gammel.

 

 

 

BERGANRØNNINGEN – BERGAN EIE – BUGTA (1770) – SØNDRE RØNNINGEN – BUGTEN (1793) – SØNDRE BUGTEN (1801)

Ble fra ca. 1773 kalt Søndre Rønningen

 

Ole Olsen, døpt 18. november 1703 fra Oserød. 3 år i 1706. 20 år, matros og på Bergan eiet i 1723.

 

Denne husmannsplassen lå under bruksnr. 11 og plassen ble overdratt til datter og svigersønn her ca. 1735.

 

-o-

 

Lars Kristensen, født ca. 1708 (ikke i Borre). Begravet 3. mai 1773, 65 år gammel. Han kalles da ”Røjert hos Visiteur Flastrup”. (Sønn til Kristen N. N. og Berte Andersdatter Nedre Ås i Nykirke, født ca. 1680. Død 1654, 74 år. Se Oserød) Han vokste opp som fostersønn på Oserød. Gift 3. juli 1732 med Pernille Larsdatter Bergan, døpt 30. mars 1710. Begravet 17. april 1778, 68 år gammel.[5] 

Barn:

1.   Jakob Larsen, døpt 15. mars 1735 fra Berganrønningen. Overtok halve Berganrønningen. Se nedenunder.

2.   Mari Larsdatter, døpt 20. juli 1738. Død 18 år gammel.

3.   Anne Larsdatter d.e., døpt 16. august 1741 fra Bergan eie. Tvilling. Gift med Gunder Olsen Nordre Sand.

4.   Live Larsdatter, døpt 16. august 1741. Tvilling. Trolovet 29. desember 1770 og gift (1) 16. januar 1771 med enkemann Ole Gundersen Sand. Trolovet 30. november og gift (2) 30. desember 1774 med Ole Gulliksen Bergan. Se første halvdel.

5.   Anders Larsen, døpt 27. juni 1745.

5.   Anne Larsdatter d.y., døpt 12. november 1746. Trolovet 24. november og døpt 29. desember 1773 med Hans Gulliksen Bergan.

6.   Anders Larsen, døpt 19. oktober 1749. Overtok halve Berganrønningen (Nordre Rønningen).

7.   Nils Larsen, døpt 18. juli 1753. Bodde på Nordre Sand.

 

Her er det mye feilskriving på foreldrene. På barn 1 og 7 kalles de Kristensen og Larsdatter. På barn 2, 6 og 8, kalles de Jakobsen og Larsdatter. På barn 3 og 4 kalles de Kristensen og Eriksdatter. På barn 5 kalles de Kristensen og Kristensdatter. De er imidlertid de samme personene hele tiden.

 

*

 

Jakob Larsen Brevikbugta, døpt 15. mars 1735 fra Berganrønningen. Trolovet 21. mai og gift 28. juni 1768 med Ingeborg Olsdatter Nordre Sand. Overtok Berganrønningen 1773, men bodde her fra 1768.

Barn:

1.   Jakob Larsen, døpt 25. august 1768 fra Rønningen. Kom til Tømmereik.

2.   Anders Jakobsen, døpt 30. september 1770 fra Bugta. Død 4. juli og begravet 7. juli 1785, 15 år gammel. Dødsårsaken var ”gikt”.

3.   Lars Jakobsen, døpt 3. august 1774 fra Rønningen. Kom til Nordre Sand.

4.   Ole Jakobsen, døpt 1. november 1777 fra Rønningen. Ole Jakobsen ”Bugten” blir konfirmert 5. mai 1793 i Nøtterøy kirke. Kom til Bugården.

 

I 1776 ble plassen delt i to, og Jakobs bror Anders overtok den andre halvdelen.

 

Ingeborg ble gift (2) 15. desember 1783 ”Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 21de Nov. d. A. Hjemme i Huuset ægteviede”, med Anders Pedersen Buerstad.

Barn:

5.   Peder Andersen, døpt 7. oktober 1784. 17 år og sjøfarende i 1801. Overtok gården. Se nedenunder.

 

Folketellingen 1801 – Søndre Bugten under Bergan

 

Anders Pedersen Bugten Søndre, mann, 44 år, 1ste ekteskap , skipper og jordløs husmann

Ingeborg Olsdatter, hans kone, 56 år, i 2dre ekteskap

Ole Jakobsen, hennes sønn, 24 år, ugift, matros i utenriksfart.

Peder Andersen, deres sønn, 17 år, sjøfarende

Marte Kirstine Larsdatter, fosterbarn, 11 år.

 

Nordre Berganrønningen

 

Nedennevnte bruker overtok denne halvparten fra 1776.

 

Anders Larsen, døpt 19. oktober 1749. Gift 7. november 1775 hjemme i huset i Holmestrand med enken Oline (Olene) Hansdatter, født ca. 1739. Død 21. mai og begravet 30. mai 1834, 95 år gammel. Hun var da enke og ”føderaadskone” i Årøysund.

Barn:

1.   Lars Andersen, døpt 6. oktober 1776. Skipper og kom til Nedre Skjerve.

2.   Pernille Andersdatter, døpt 8. november 1778. 23 år i 1801. Gift (1) 6. januar 1802 ”Med Kongel. Tilladelse af 6te Dec. f. A. egteviede hjemme i Huuset” med Peder Andersen Søndre Føyn. Kommer til Søndre Føyn. Trolovet 7. desember 1810 og gift (2) 3. januar 1811 med soldat Jesper Hansen Søndre Kverne i Arnadal, født 1776. (Sønn til Hans Trulsen, 1744-1807, og Elisabet Jespersdatter, 1746-1824. På Søndre Kverne i Arnadal.)

3.   Johanne Maria Andersdatter, døpt 10. september 1780. Døpt i Tjøme kirke. Gift med Nils Kristoffersen Øvre Skjerve.

Oline gift (1) 8. september 1774 i Ramnes med Ole Tollefsen Lierenga under Ramnes prestegård i Ramnes, født 1752 i BriskeliaLerstang, Ramnes. Død 16. juli 1775 på Lierenga i Ramnes, 25 år gammel.

Barn:

1.   Anne Dorthea Olsdatter, født 11. september og døpt 19. oktober 1774 trolig fra Kjær i 

      Sem, men ført under Ramnes. Senere skjebne ukjent, men ikke registrert død før 1775.

 

Oline ble trolovet og gift (3) 12. november 1782 ”Efter Kongl. Allernaadigste Bevilgning af 20de Sept. h. a. Hjemme i Huuset ægteviedemed Gunder Matsen Sand. I 1801 er Gunder 44 år og kalles Skipper og husmann med jord.

Barn:

1.   Anders Gundersen, døpt 4. mars 1783. 18 år i 1801. Død 22. desember 1807 av ”Tarmevrid” (tarmslyng?), og begravet 29. desember samme år fra Rønningen ved Årøysund, 25 år gammel.

2.   Mats Gundersen, døpt 2. juli 1786. Han er 15 år i 1801 og satt bort som fosterbarn på Nedre Skjerve. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Hans Gundersen, døpt 28. november 1788. 13 år i 1801. Kom til Østre Nøtterøy.

4.   Inger Maria Gundersdatter, døpt 28. juli 1791. 10 år i 1801.

5.   Ole Gundersen, døpt 14. juni 1793. 8 år i 1801.

6.   Jakob Gundersen, døpt 5. desember 1794. 6 år i 1801.

 

Uplassert under Bergan

 

Ola Larsen Bergan, trolig han som er døpt 12. september 1727 fra Stokken under Vestre Oterbekk. Død 1751 men ikke ført i kirkeboka. Trolovet 13. juli og gift 6. desember 1751 med Kari Pedersdatter Bergan, trolig hun som er døpt 20. oktober 1727 fra Haukemyr.

Barn:

1.   Ragnhild Olsdatter, døpt 23. oktober 1751 fra Bergan. Faddere: Sophia Amalia Ouensdatter Kjøle, Margrete Andersdatter Roppestad, Berte Rasmusdatter Kjøle, Hans Hansen Bugården, Hans Sørensen Kjøle.

 

Kari ble trolovet 20. november og gift (2) 30. desember 1752 med Jakob Andersen Skallestad, født ca. 1729 på Trevland i Kodal. 17 år i 1746. Død i farsottåret 1773, 46 år gammel.

 

 

Lars Gundersen. Død 23. april og begravet 27. april 1793, 18 år gammel.[1] Rødeboka, side 195.

[2] Hun kalles da Sem.

[3] Sønn til Abraham Larsen Østre Tue i Sandeherrad, (født ca. 1650 på Kjærås i Andebu og sønnesønn til lensmann Jakob Olsen Kjærås. Død 1730) og Mari Andersdatter, (skifte 1728). Lorens Berg, Sandeherred en bygdebok, side347. I en sjøliste fra 1711 kalles han Due, ikke Tue.

[4] Reier Olsen Skallestad er forlover:

[5] Fadder 9. mai 1737 på Nordre Årøy