Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

PROSTESTYKKET

Tidligere kalt Øde Smidsrød

Gårdsnr. 4

 

Det var to parter ved navn Øde Smidsrød. Den ene parten, som lå rett nord for Nordre Smidsrød ble lagt til gården Holmen eng og senere kom begge under Teie Hovedgård og ble plasser. Den andre, som fra gammelt av var et selvstendig bruk ble brukt av prosten i Laurentiuskirken i Tønsberg. Derfra fikk det navnet Prostestykket.

Lorens Berg foreslo at det kunne være det gamle Knutzvallom (Knutsvollane) som tilhørte Laurentiuskirken allerede i 1398. dette kan ikke bevises. I en jordebok fra 1580 over Laurentiuskirkens jordegods står det: til prostens gård brukes ”Smidsrød øde og ækrene, små engstykker”. Navnet Provstestykket har vi i matrikkelen 1820.

 

 

B r u k e r e

 

Amund Olsen Nordre Smidsrød. Død her 1818. Han kjøpte Prostestykket i 1793 og flyttet hit.

 

*

 

I 1820 fikk Jens Holst i Tønsberg (Se Holmen eng under Teie), auksjonsskjøte på Prostestykket for 330 speciedaler. I 1822 fikk Otto Føyn (Se Teie) auksjonsskjøte for 360 speciedaler. Føyn solgte samme år for 500 speciedaler til Lars Christiansen Østre Smidsrød. Han bodde fra 1823 på Nedre Tanstad. Det var hans sønn som overtok.