Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SKALLESTAD

Gårdsnr. 40

 

E i e r e

 

Ragnhild. 1/2 markebol i Skallestad var skjenket til Laurentius-kirken for Ragnhilds sjel (Rødeboka)

 

B r u k e r e

 

Gullik Skallestad. Nevnt 1593-1604.

 

*

 

Ole Skallestad. Nevnt 1605-1610.

 

*

 

Rasmus Skallestad. 1610-Landskatten 1631. Selger granbjelker fra Grindholmsund i 1627/28

 

*

 

Halvor Olsen, født ca. 1609 (56 år i 1665). Bruker ca. 1631-1675. Gift. Halvor Skallestad måtte i 1631 bøte 6 daler for et knivrisp han påførte Nils Rubberøds sønn i skulderen. I koppskatten 1645 betaler Halvor Skallestad for seg og sin kone – 16 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Haluor Skallestad till præstebolet ibm. smør 3 pd., till prouistiet skind 3 (Er) 2 schippd. 1 ½ lispd. 1 rem. Præstebolet bøxsellen. Skatt 2 dr.”

Barn:

1    Endre Halvorsen, født ca. 1641. 24 år og tjente i Drammen i 1665. Hos gårdeier Peder Guttormsen i gård nr. 83 på Bragernes finner vi blant drenger og tjenere: ”Endre Hoffuersen (fra Nøtterøen), 20 år”.

2    Ola Halvorsen, født ca. 1645. 20 år i 1665. Stiller som soldat i 1665 for Skallestad og Roppestad.

 

*

 

Gunder Skallestad, født ca. 1618. Begravet 21. mai 1698, 80 år gammel. Graffæst(et). Bruker her ca. 1675-1691. I 1679 måtte Gunder Skallestad betale 3 daler 12 skilling i resterende skatter.

Barn:

1.   Anne Gundersdatter Skallestad. Begravet 16. september 1697. Gift med Erik Larsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Død 1737 på Skallestad.

2.   Thore Gundersdatter Skallestad, født ca. 1650. Død 1740, 90 år gammel. Trolovet 28. september og gift 30. oktober 1688 med Kristen Andersen, født ca. 1658 (68 år i 1709). Død 1731. På Kjøle og Bjønnes.

2.   Mari Gundersdatter. Død etter våren 1699. Trolovet 7. desember 1689 og gift 3. januar 1690 med Nils Olsen. Driver Skallestad fra 1690.

 

*

 

Nils Olsen. Trolovet 7. desember 1689 og gift 3. januar 1690 med Mari Gundersdatter Skallestad. Død etter våren 1699. De driver Skallestad fra ca. 1690. Nils faller snart vekk og enken sitter alene. Enken Mari ble våren 1699 stevnet for en gjeld på 22 rdl. til Mariakirken. Det var landskyld og skatter. Mari sa at hun hadde latt presten få 4 rdl., 1 ku og 11 lass høy. Det hun ellers eide var forseglet. Hun måtte nå flytte fra gården.

 

Imidlertid hadde hennes søster og svoger kommet hit allerede 1695, og hjelper vel til med driften av gården. De flytter tilbake til Roppestad, men kommer tilbake her og tar helt over i 1699. I 1698 ble Maren Skallestad stevnet fordi hun skyldte til Peder Wulf 1 daler 1 ort 18 skilling, men hun møtte ikke.

 

*

 

Erik Larsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Om hans slekt, se Roppestad. Begravet 12. desember 1737 fra Skallestad, 82 år gammel. Gift med (1) Anne Gundersdatter Skallestad. Begravet 16. september 1697. Trolovet 9. oktober 1698 og gift (2) 5. januar 1699 med Anne Eriksdatter, født ca. 1660. Lægds-Fattig Anne Erichsdatter Søndre Gybøe” begravet 25. mai 1747 fra Gipø, 87 år gammel. Erik tjente 15 år som soldat. Nevnes på Roppestad 1687-1692, på Skallestad 1695 og på Roppestad igjen 1697-1699. Da overtar de Skallestad. Han slapp festepenger mot løfte om å skaffe gården hus. I 1700 skylder Skallestad 1 ort 6 skilling i skatter og Rettigheter.

Barn

1.   Berte Eriksdatter, døpt 11. september 1687. (Faren på Roppestad.)

2.   Kirsti Eriksdatter, døpt 16. november 1688. (Faren på Roppestad.) Trolig hun som får en sønn med en Sivert Olufsen.

      Barn:

      1. Lars Sivertsen, døpt 27. oktober 1717. I 1723 kalles han Skallestad og er 6 år.

3.   Lars Eriksen, døpt 21. januar 1692. (Faren på Roppestad.) 12 år i 1706.

4.   Sørena Eriksdatter, døpt 18. august 1695. (Faren på Skallestad.) Trolovet 3. februar og gift 28. februar 1729 med Anders Reiersen, døpt 28. mars 1708 fra Natvald. (Se andre halvdel). Drev Skallestad noen år for svigerfaren. Var i 1752 utenlands.

      Barn:

      1.   Ingebret Andersen, døpt 23. mars 1732. Konfirmert 21. april 1748 fra Hengerød.

      2.   Ane Andersdatter, døpt 5. september 1734.

Barn i andre ekteskap, født på Skallestad:

5.   Et barn, døpt 20. juni 1700.

6.   Anne Eriksdatter, døpt 11. oktober 1701. Trolovet 2. mai og gift 13. juni 1726 med Erik Andersen Østre Movik.

7.   Et barn, begravet 22. april 1704. Nedsat”.

8.   Pernille Eriksdatter, døpt 3. juni 1706. Trolovet 10. desember 1733 og gift 11. januar 1734 med Kristen Andersen Søndre Gipø.

 

Eriks svigermor, Marta Skallestad, ble begravet 17. juli 1712. Om hun er mor til første eller andre kona vites ikke.

 

Anders Reiersen drev gården noen år for svigerfaren. Personalia, se nedenfor.

 

*

 

 

 

Halve gården

Fra 1736

 

Reier Olsen, født ca. 1680. Fra Meum. Begravet 8. desember 1753, 74 år gammel. Han var 22 år, ugift og bosatt hjemme på Meum i 1706. Trolovet 16. februar og gift 25. juni 1707 med Anne Andersdatter Øde Kjære, Tjøme. (Datter til Anders Olsen Øde Kjære på Tjøme, død 1696.) Først på Nattvall. På Skallestad fra 1736. Under krigen 1709-1720 tjente han åtte år på flåten.

Barn:

1.   Anders Reiersen, døpt 28. mars 1708 fra Natvall. Trolovet 3. februar og gift 28. februar 1729 med Sørena Eriksdatter Skallestad, døpt 18. august 1695. (Se første halvdel). Drev Skallestad noen år for svigerfaren. Var i 1752 utenlands.

2.   Ingebregt Reiersen, døpt 7. april 1718. Begravet 15. april 1718.

3.   Gunhild Reiersdatter, døpt 6. desember 1720. Trolovet 16. september 1752 og gift 4. januar 1753 med Ole Mortensen Skallestad. Se bruksnr. 1.

4.   Ole Reiersen, døpt 17. april 1724. Trolovet 24. november og gift 8. desember 1751 med Berte Rasmusdatter Østre Kjøle. Se bruksnr. 5.

 

1752 (19. september) var det skifte på Nordre Årøy etter Anne Andersdatter. Enkemann Reier Olsen. Barn: 1. Anders Reiersen, 40 år og utenlands. 2. Ole Reiersen, myndig og bosatt på Skallestad. 3. Gunhild Reiersdatter, 29 år og hjemme hos faren. For de umyndige barna møtte deres fasters mann, Fin Iversen Brattås og Jens Halvorsen Hovland.

 

Reier deler denne delen mellom to av sine barn i ca. 1750. Se bruksnr. 1 og 5.

 

Skallestad

Bruksnr. 1

¼ av første halvdel fra ca. 1750.

 

Trolig har Reier drevet denne delen fra ca. 1750 til datter og svigersønn må ha overtatt i 1752/53.

 

Ole Mortensen. Trolig han som konfirmeres fra Bjørnebo 4. oktober 1750. Trolovet 16. september 1752[1] fra Skallestad, og gift 4. januar 1753 med Gunhild Reiersdatter Skallestad, døpt 6. desember 1720. Død 18. april og begravet 25. april 1794, 74 år gammel. Dødsårsak: ”Brystsyge og Alderdom” Ole kalles også Skallestad når de gifter seg.

Barn:

1.   Maria Olsdatter, døpt 19. juni 1753. Begravet 30. mai 1755, 2 år gammel.

2.   Inger Olsdatter, døpt 2. mai 1756. Konfirmert fra Skallestad 1772. Trolovet 13. november og gift 30. desember 1777 med ungkar Hans Andersen Skallestad.

 

Ole Mortensen er forsvunnet før 1794, da Gunhild kalles enke når hun begraves.

 

*

 

Kristoffer Nilsen, født ca. 1714 Begravet 6. juli 1782, 68 år gammel. Han kalles ”Toldrøyert” og hadde vel sitt arbeid i Årøysund. Trolovet 8. oktober og gift (1) 12. november 1739 i Sem med Anne Andersdatter Rastad i Sem. Begravet 11. juli fra Skallestad i sykeåret 1773, 54 år gammel. (Datter til tambur Anders Kristensen, død 1751, 72 år, og Ragnhild Torkildsdatter, død 1757, 77 år. På Rastad i Sem.) Gift (2) 1775 med Helvig Olsdatter Nordre Sand, døpt 1. september 1744 fra Brevik. Død 11. april og begravet 16. april 1789, 40 år gammel. På slutten var de meget fattige. Kom hit fra Vestre Oterbekk, der de bodde 1747-1764. På Nordre Sunde i Sandeherred 1740-1746.

Barn i første ekteskap:

1.   Anne Kristoffersdatter, døpt 12. desember 1740 fra Nordre Sunde i Sandeherred. Trolovet 5. mars og gift 30. juni 1767 med Henrik Bentsen Petterød og kom til Buer, senere Kjærgrav.

2.   Nils Kristoffersen, døpt 26. november 1742. Død 14. desember på Nordre Sunde og begravet 17. desember 1743 i Sandeherred, 1 år og 3 uker gammel.

3.   Nils Kristoffersen, døpt 20. oktober 1744. Begravet 17. november 1750 fra Vestre Oterbekk, 6 år gammel.

4.   Anne Maria Kristoffersdatter, født 7. oktober og døpt 12. oktober 1746. Trolovet 19. januar og gift 16. februar 1775 med enkemann på Skallestad, Hans Nilsen fra Bergsøen, døpt 20. november 1737. Kom til Klåstad i Stokke.

      Hans Nilsen ble trolovet 26. mars 1759 og gift (1) 2. januar 1760 med datteren på bruksnr. 4, Else Andersdatter Skallestad. Om dette ekteskapet, se bruksnr. 4.

5.   Kristen Kristoffersen, døpt 21. oktober 1748 fra Vestre Oterbekk. Fadder fra Skallestad 1769. Begravet 21. juni 1773, 24 år gammel, fra Skallestad.

6.   Pernille Kristoffersdatter, døpt 4. oktober 1750. Senere skjebne ukjent.

7.   Anders Kristoffersen, døpt 11. november 1753. Konfirmert 18. februar 1770 fra Skallestad. Bodde i 1782 på Klåstad i Stokke. Matros. Trolovet 31. oktober og gift 4. desember 1783 med pigen Agnete Torkildsdatter Undrum, døpt 14. juli 1754 i Sem. (Datter til Torkild Jakobsen, Død 1788, 80 år gammel, og første kone, Anne Olsdatter Søndre Undrum, 1710-1773. På Søndre Undrum i Sem.) Sjømann.

8.   Nils Kristoffersen, døpt 30. mars 1757. Død 24. september 1779 på hospital i St. Martin.

9.   Ole Kristoffersen, døpt 23. juli 1761. Konfirmert 25. april 1779 fra Skallestad. Gift 1789 med Mari (Maren) Hansdatter Husvik, født 1752. (Datter til Hans Andersen og Helene Larsdatter. På en plass under Husvik, Slagen.) Bodde i Tønsberg.

      Barn:

1. Kristoffer Olsen, døpt 6. mai 1789 fra Laurenti kirke, Tønsberg. Faddere: Mette Rolfsdatter, Maren Katarina Nilsdatter, Ole Eilertsen, Iver Holck, Halvor Hansen. Hjemmedøpt først.

10. Rasmus Kristoffersen, døpt 15. desember 1764. Konfirmert 22. oktober 1780 fra Skallestad. Senere skjebne ukjent.

Barn i andre ekteskap:

11. Anne Kristoffersdatter, døpt 26. november 1775. Senere skjebne ukjent.

12. Karen Kristoffersdatter, døpt 28. juni 1777. Konfirmert 4. mai 1794 fra Torød. Trolovet 18. januar og gift 6. februar 1799 med enkemann Hans Jakobsen Torød. Karen er også da bosatt på Torød. Kommer til Skallestad. Se bruksnr. 4.

13. Kirsten Kristoffersdatter, døpt 28. februar 1779. Konfirmert 5. mai 1796 fra Skallestad. Senere skjebne ukjent.

14. Oline Kristoffersdatter, døpt 12. april 1781. Hun er fadder fra Bjønnes i 1803 og fra Næslunden i 1813. Det må være henne som blir trolovet 26. november 1806 fra Bjønnes, og gift 19. januar 1807 med Halvor Rasmussen Bugården. De flytter litt rundt.

      Barn:

      1.   Kristen Halvorsen, født 31. mai og døpt 6. juni 1808 fra Bugården.

      2.   Rasmus Halvorsen, født 26. november og døpt 2. desember 1809 fra Neslunden.

      3.   Ole Kristian Halvorsen, født 27. mars og døpt 3. april 1812 fra Kjølelunden.

 

*

 

Hans Andersen, døpt 29. september 1748. Fra Skjerverønningen. Trolovet 13. november og gift 30. desember 1777 med Inger Olsdatter Skallestad, døpt 2. mai 1756. Se ovenfor.

Barn:

1.   Anders Hansen, døpt 27. september 1778. For 1801 til sjøs. Senere skjebne ukjent.

2.   Oline Maria Hansdatter, døpt 11. november 1781. Begravet 1. oktober 1783, 2 år gammel.

3.   Olene Maria Hansdatter, døpt 30. juli 1784. Død 12. september og begravet 17. september 1785, 1 år gammel.

4.   Oline Maria Hansdatter, døpt 5. august 1786. Død 9. august og begravet 13. august 1786, 10 dager gammel.

5.   Ole Hansen, døpt 6. august 1788. Død 15. desember og begravet 23. desember 1819, 30 år gammel. Ugift. Matros.

6.   Gullik Hansen, døpt 17. mai 1792. Gift 19. mars 1833 med Anne Margrete Olsdatter Kolberg.

7.   Lars Hansen, født 4. mars og døpt 10. mars 1796. Død 18. juni og begravet 25. juni 1796, 15 uker gammel.

 

Skallestad

½ gården 1737-1795

¼ fra 1795

Bruksnr. 4

 

Anders Hansen. Var i 1715 soldat ved veledle Hr. Kaptein Schraders kompani. Død 1746, 50 år gammel.[2] (Sønn til Hans Larsen, født 1650 på Hunsrød i Høyjord og hustru Gunhild Halvorsdatter Engelstad i Lardal, skifte 18. og 19. oktober 1715. På Fuske i Arnadal.) Gift med Margrete Jakobsdatter, født 1692. Død 1762, 70 år gammel. (Datter til Jakob Eriksen, 1644-1699, og hustru Marte Klausdatter Årholt i Stokke, død 1695. På Østre Høyjord i Høyjord.) På Trevland i Kodal ca. 1723-1735. På Nordre Eiketvedt i Vivestad 1735-1737. På Skallestad 1737-1746.

Barn:

1.   Gunhild Andersdatter, døpt 8. juni 1723 fra Trevland i Kodal. 23 år i 1746. Trolovet 18. februar fra Nordre Årøy, og gift 14. november 1754 med Nils Bentsen Petterød.

2.   Marte Andersdatter, døpt 27. oktober 1725. Anders Trevlands barn begravet 1725.

3.   Hans Andersen, døpt 1. september 1728. Anders Trevlands barn begravet 1729.

4.   Berte Andersdatter, døpt 8. april 1730. Anders Trevlands barn begravet 1730.

5.   Jakob Andersen, født ca. 1729 på Trevland i Kodal. 17 år i 1746. Overtok Skallestad, se nedenunder.

6.   Anders Trevlands barn, begravet 1731.

7.   Else Andersdatter, døpt 31. august 1732 på Trevland. 13 år i 1746. Død 1772. Gift 1760 med Hans Nilsen Bergsøen. Brukere på Skallestad. Hans gift (2) 1775 med Anne Maria Kristoffersdatter fra bruksnr. 1 på Skallestad. Flyttet til Klåstad i Stokke.

8.   Halvor Andersen, født ca. 1736 på Nordre Eiketvedt i Vivestad. 10. år i 1746. På Østre Oterbekk.

 

Den Johanne Andersdatter, født ca. 1730, og gift 1763 med Hans Klemetsen Hovlandsteigen, hører ikke til på Skallestad. Hun nevnes ikke i skiftet.

 

1747 (26. januar) ble det holdt skifte på Skallestad etter Anders Hansen. Enken var Margrete Jakobsdatter. Barn: 1. Jakob Andersen, 17 år. 2. Halvor Andersen, 10 år. 3. Gunhild Andersdatter, 23 år. 4. Else Andersdatter, 13 år. På skiftet møtte morbroren Erik Jakobsen Østre Høyjord i Høyjord sogn.

 

*

 

Jakob Andersen, født ca. 1729 på Trevland i Kodal. 17 år i 1746. Begravet 10. april, i farsottåret 1773, 46 år gammel. Trolovet 20. november og gift 30. desember 1752 med enken Kari Pedersdatter Skallestad, trolig hun som er døpt 20. oktober 1727 fra Haukemyr.[3] Gift (2) med Anne Hansdatter, født ca. 1727. Død 1. oktober og begravet 5. oktober 1785, 60 år gammel. (Datter til Hans Andersen, død 1755, 59 år gammel og første kona, Sissel Jensdatter. På Nordre O i Vivestad.)

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Jakobsen, døpt 14. januar 1754. Konfirmert 1772. Bosatt på Døvle i Arnadal (Stokke) når han blir trolovet 9. november og gift (1) 4. desember 1777 med Mikken (Maria) Hansdatter, døpt 16. juni 1748. (Datter til Hans Kristoffersen Borgen, og Anthonette Hansdatter Wogn. På Fuske i Arnadal.) Trolovet 5. september og gift (2) 9. desember 1787 med Anne Dorthea Abrahamsdatter Mellom Kjøle. Trolovet 30. juni 1791 og gift (3) 9. januar 1792 med Else Marie Jensdatter Stangeby. Se bruksnr. 5.

Barn i andre ekteskap:

2.   Hans Jakobsen, døpt 13. oktober 1756. Trolig død liten.

3.   Karl Jakobsen, døpt 20. november 1758. Konfirmert 8. oktober 1775. Trolovet 25. november 1782 og gift 2. januar 1783 med nabojenta, Anne Maria Olsdatter Skallestad. Se bruksnr. 10.

4.   Hans Jakobsen, døpt 1. august 1762. Konfirmert 9. mai 1782. Trolovet 16. mai og gift 1. juli 1791 med Marte Albertsdatter Torød. Se nedenunder.

5.   Ole Jakobsen, døpt 26. november 1767.[4] Begravet 15. april 1770, 2 ½ år gammel.

6.   Halvor Jakobsen, døpt 21. april 1771. Begravet 16. desember 1772, 1 ½ år gammel.

 

1756 (11. mai) ble det holdt skifte på Skallestad etter Karen Pedersdatter. Enkemann var Jakob Andersen. Barn: 1. Anders Jakobsen, 2 år og bosatt hjemme. 2. Ragnhild Olsdatter, 5 år og bosatt hjemme.

 

Medbruker her var søster og svoger 1760-1775:

 

Hans Nilsen fra Bergsøen, døpt 20. november 1737. trolovet 26. mars 1759 og gift (1) 2. januar 1760 med ovennevnte Else Andersdatter Skallestad, døpt 31. august 1732 på Trevland, Kodal. 13 år i 1746. Begravet 10. august 1772, 36 år gammel.

Barn:

1.   Nils Hansen, døpt 1. november 1760.

2.   Mathis Hansen, døpt 5. juni 1763.

3.   Olea Hansdatter, født 1766. Begravet 14. april 1766 fra Skallestad, 1 dag gammel. Hjemmedøpt.

4.   Inger Hansdatter, døpt 16. april 1767.

5.   Ole Hansen, døpt 19. september 1770. Begravet 16. oktober 1770, 5 uker gammel.

 

Hans Nilsen ble trolovet 19. januar og gift 16. februar 1775 med datteren på bruksnr. 1, Anne Maria Kristoffersdatter Skallestad, født 7. oktober og døpt 12. oktober 1746. Kom til Klåstad i Stokke.

 

*

 

Nå flytter Hans Nilsens søster og svoger inn på gården. De kom hit fra Nedre Skjerve.

 

Lars Arnesen, fra Nordvestre Rom i Slagen, født 1737 på Nordre Berg i Sem. Død 1. desember og begravet 5. desember 1795. Trolovet 15. oktober og gift 28. desember 1768 med Birthe Nilsdatter Bergsøen, døpt 27. november 1735. Død 23. februar og begravet 2. mars 1805, 72 år gammel. Lars jobbet som Røyert i Årøysund. Brukere her 1774-1795.

Barn:

1.   Kristian Larsen, døpt 13. mai 1772 fra Nedre Skjerve. Overtok en utskilt part av gården fra 1795. Se nedenunder.

2.   Martin Larsen, døpt 26. desember 1775 fra Skallestad. Begravet 16. oktober 1777, 2 år gammel.

3.   Nils Larsen, døpt 2. juni 1779. Død 31. januar og begravet 8. februar 1799 av ”Udtærende svaghed”.

 

Enken må ha drevet denne ¼ av gården, sammen med sin yngste sønn, fra mannen døde i 1795 til sønnens død i 1799. Hun døde vel hos sin andre sønn Kristian.

 

*

 

Så overtar en tidligere brukers sønn denne parten fra 1799, når forrige brukers sønn Nils døde. Han fikk da bygselbrev. Se ovenfor.

 

Hans Jakobsen, døpt 1. august 1762. Konfirmert 9. mai 1782. Trolovet 16. mai og gift (1) 1. juli 1791 med Marte Albertsdatter Torød. Trolovet 18. januar og gift (2) 6. februar 1799 med Karen Kristoffersdatter Skallestad, døpt 28. juni 1777. Konfirmert 4. mai 1794 fra Torød. Se bruksnr. 1. Karen bodde da på Torød. På Torød 1791-1799, da de flyttet hit.

Barn:

1.   Jakob Hansen, døpt 6. november 1791 fra Torød.

2.   Ole Hansen, døpt 1. juni 1793.

3.   Karen Anne Hansdatter, døpt 22. juni 1794.

4.   Ole Hansen, født 29. september og døpt 4. oktober 1795. Overtok gården, se nedenunder.

5.   Karen Anne Hansdatter, født 7. august og døpt 11. august 1798. Gift med Mathis Iversen. Se Stokken under vestre Oterbekk.

Barn i andre ekteskap:

6.   Marte Hansdatter, født 22. november og døpt 1. desember 1799 fra Torød.

7.   Jakob Hansen, født 8. januar og døpt 13. januar 1802.

8.   Kristen Hansen, født 24. september og døpt 29. september 1803. Død 26 år gammel.

9.   Karl Hansen, født 25. august og døpt 28. august 1806. Død 20 år gammel.

10. Anne Helene Hansdatter, født 16. august og døpt 19. august 1910. Død 24 år gammel.

11. Hans Hansen, født 24. mars og døpt 28. mars 1813. Død 1845. Gift med Johanne Kristoffersdatter fra bruksnr. 5

12. Martin Hansen, født og døpt 1818. Død 15 år gammel.

 

Skallestad

¼ av bruksnr. 4 1795-1874

 

Kristian Larsen, døpt 13. mai 1772 fra Nedre Skjerve. Fra bruksnr. 4. Trolovet 18. november og gift 28. desember 1796 med Anne Maria Kristensdatter Nordre Nes.

Barn:

1.   Lars Kristiansen, født 23. september døpt 1. oktober 1797. Død 15. august og begravet 19. august 1798, 1 år gammel.

2.   En datter. Død 27. juni og begravet 30. juni 1799

2.   Berthe Helene Kristensdatter, født 9. juli og døpt 12. juli 1801. Død 11. oktober og begravet 16. oktober 1810, 10 år gammel.

 

 

Skallestad

Bruksnr. 5

¼ av første halvdel fra ca. 1750-1783

 

Ole Reiersen, døpt 17. april 1724. Trolovet 24. november og gift 8. desember 1751 med Berte Rasmusdatter Østre Kjøle.

Barn:

1.   Anne Maria Olsdatter, døpt 29. oktober 1752. Anne Maria fikk en sønn før ekteskap med ungkar Jakob Jensen Ollerød.

      Barn:

      1.   Jens Jakobsen, døpt 20. desember 1777 fra Skallestad. Konfirmert 20. oktober 1793 fra Skallestad. Ungkar, skipper og borger, Jens Jakobsen Skallestad ble trolovet 21. februar og gift 10. mars 1807 med piken Berte Mikkelsdatter Mellom Kjøle. Overtok bruksnr. 10.

      Anne Marie ble trolovet 25. november 1782 og gift 2. januar 1783 med nabogutten, Karl Jakobsen Skallestad. Se bruksnr. 10.

2.   Reier Olsen, døpt 20. oktober 1755. Konfirmert 1771. Skjebne ukjent.

3.   Barbara Olsdatter, døpt 12. april 1758. Trolovet 9. desember 1790 og gift 19. januar 1791 med Elias Jørgensen Sevik.

 

1760 (23. april) var det skifte på Skallestad etter Ole Reiersen. Enken var Berte Rasmusdatter. Barn: 1. Reier Olsen, 4 år. 2. Anna Maria Olsdatter, 7 år. 3. Barbra Olsdatter, 1 ½ år.

 

I 1783 ble bruksnr. 10 skilt fra.

 

*

 

Anders Jakobsen, døpt 14. januar 1754. Fra bruksnr. 4. Konfirmert 1772. Bosatt på Døvle i Arnadal (Stokke) når han blir trolovet 9. november og gift (1) 4. desember 1777 med Mikken (Maria) Hansdatter, døpt 16. juni 1748. (Datter til Hans Kristoffersen Borgen, og Anthonette Hansdatter Wogn. På Fuske i Arnadal.) Død 7. februar og begravet 14. februar 17 87 fra Skallestad. Trolovet 5. september og gift (2) 9. desember 1787 med Anne Dorthea Abrahamsdatter Mellom Kjøle. Trolovet 30. juni 1791 og gift (3) 9. januar 1792 med Else Marie Jensdatter Stangeby. I Stokke 1777-1784. På Skallestad fra 1785.

Barn i første ekteskap:

1.   Antonette Andersdatter, døpt 26. desember 1777 fra Døvle eie. Begravet 20. februar 1780 fra Solum, 2 år gammel.

2.   Karen Margrete Andersdatter, døpt 9. desember 1781 fra Solum. Gift med Kristoffer Andersen.

3.   Anne Jacobea Andersdatter, døpt 21. november 1784 fra Døvle. Gift 1804 med enkemann og los Elias Kristoffersen Petterød.

Barn i andre ekteskap:

4.   Marthe Maria Andersdatter, døpt 20. september 1788 fra Skallestad. Død 7. februar og begravet 12. februar 1790 1 ½ år gammel.

Barn i tredje ekteskap:

5.   Anders Andersen, døpt 21. mars 1794.

 

 

Bruksnr. 10

 

Karl Jakobsen, døpt 20. november 1758. Falt over bord og druknet ved Halden i 1785. Konfirmert 8. oktober 1775. Fra bruksnr. 4. Trolovet 25. november 1782 og gift 2. januar 1783 med nabojenta Anne Maria Olsdatter Skallestad, døpt 29. oktober 1752. Se bruksnr. 5.

Barn:

1.   Oline Maria Karlsdatter, døpt 4. september 1783.

 

Anne Maria ble trolovet 12. januar og gift (2) 28. februar 1787 med Ole Larsen Movik.

Barn:

2.   Karl Olsen, døpt 12. juli 1788. Død 22. september og begravet 29. september 1796, 8 ¼ år gammel.

 

Ole Larsens opphav: En av fadderne til sønnen Karl er Jakob Larsen Nautenes under Kråkerøy på Tjøme. I 1763 og 1771 er en Ole Larsen Kråkerøy fadder på Nautenes. Dette kan være samme som ovennevnte Ole Larsen.

 

Anne Maria fikk en sønn før ekteskap med ungkar Jakob Jensen Ollerød.

Barn:

3.   Jens Jakobsen, døpt 20. desember 1777 fra Skallestad. Konfirmert 20. oktober 1793 fra Skallestad. Ungkar, skipper og borger, Jens Jakobsen Skallestad ble trolovet 21. februar og gift 10. mars 1807 med piken Berte Mikkelsdatter Mellom Kjøle. Overtok bruksnr. 10.

 

 

Andre

 

Erik Skallestads sønn. Begravet i St. Laurenti kirkegård 1653.

 

*

 

Rasmus Schallestads søster Berthe Knudsdatter ble begravet fra St. Laurenti kirke Judica post Epiphan. (8. januar) 1703, 42 år gammel.[1] Forlovere: Halvor Eriksen Stangeby og Ole Olsen Buer.

[2] Bror Hans Hansen Øvre Sem på Nøtterøy.

[3] Enke etter Ole Larsen Bergan.

[4] Her kalles faren feilaktig for Jakob Olsen.