Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ULVØ

Gårdsnr. 41.

 

E i e r e

 

Presten Nøtterøy hadde ( 1300-tallet?) byttet til seg 2 øresbol i Ulvø mot 2 øresbol i Stangeby, i søndre gården og øvre stua. 1 markebol i Vlføy” var lagt til Tokenes prebende i Lavranskirken. ½ løps land lå til Prestebordet i Mariakirken i Tønsberg (1399).

De samme tre står som eiere etter reformationen. Laurentiuskirken hadde bygslen, da den fra gammel tid av hadde eid hovedparten, men merkelig nok ble denne skyldpart etterhvert redusert til 5 lispund tunge (lik 18 smørmerker eller 3/11 av skylden), mens Nøtterøy prestebord hadde 29 smørmerker og Mariakirkens prestebord 19 smørmerker. Vi har her et eksempel på at eieren av den minste skyldpart rådde for bygselen og ble gårdens egentlige eier. Laurentiuskirken mistet parten ca. 1675, da kronen tok den, og ca. 1680 gikk parten inn i grevskapet. I 1750 solgte greven gården til brukeren. Men de to nevnte prestebord fortsatte å kreve en årlig avgift.

Ødegård i 1604-1622.

 

B r u k e r e

 

Gunnar Ulvø. Bruker 1593-forbi 1605.

 

*

 

Helge Ulvø, nevnt ca. 1610-ca. 1645. I koppskatten 1645 betaler Helge Ulvø for seg og sin kone og en pike – 18 skilling. Neste bruker var muligens hans sønn.[1]

 

 

*

 

Jakob Helgesen, født ca. 1595 (70 år i 1665). Begravet 11. desember 1686. Bruker ca. 1645-1686. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Jacob Wlfføen till proustiet malt 5 lispd. 1 rem. till Nøtterøe præsteboel smør 1 pd. 3 mk., till Thunsberg præsteboel smør 18 mk. (Er) 18 ½ lispd. Proustiet bøxsellen. Skatt 1 ½ dr.”

 

½ gården

1691-1695

 

Lars Gulliksen fra Grimestad på Tjøme, født ca. 1637. (28 år i 1665). Begravet fra Ulvø 7. mars 1695. Graffæst(et). Bruker fra 1691. Nevnes som Ulvø på et skifte i 1671.

 

*

½ gården

1691

Hele gården fra 1695

 

Nils Larsen, født ca. 1647 (18 år i 1665). Fra Bjerkø. Begravet 12. september 1697. Graffæst(et). Dreng og soldat på Ulvø i 1665 hos Jakob og drev kanskje gården sammen med denne. Som regel ble bare en skattebonde nevnt. Nils kan ha vært gift (1) med N. N.

Barn:

1.   Peder Nilsen Ulvø. Druknede i Søen”, og ble begravet 15. desember 1686. Han ble innrullert som soldat i 1682 og står som reserve ennå i 1686-87.

 

Nils ble trolovet 7. november og gift (2?) 3. desember 1689 med Anne Andersdatter, født ca. 1662. Begravet 18. oktober 1745, 83 år gammel.

Barn:

2.   Anders Nilsen, døpt 7. september 1690. 15 år og stesønn på Ulvø i 1706. Trolig død i 1751. Trolovet 24. februar 1717 og gift 6. januar 1718 med Anne Jørgensdatter søndre Gipø, døpt 8. august 1688. Los og fisker. Bodde en stund på Ulvø før de kom til Kjøleholmen. I 1718 forteller han i en vitnesak at han er barnefødt på Ulvø, og at han har vært i sjøtjeneste fram til 1717 på Orlogsskipet Låland, for komandørkaptein Tordenskjold. Han var med i slaget på sommeren samme år, ved Strømstad, der han ble skadet.

      Barn født på Ulvø:

      1.   Hans Andersen, døpt 10. september 1718.

3.   Berte Nilsdatter, døpt 17. september 1693. Begravet 12. oktober 1727. Trolovet 1. juni og gift i juli 1716 med Anund Hansen Hvaløy.

4.   Live Nilsdatter, døpt 8. november 1696. Trolovet 12. januar og gift 9. februar 1729 med Søren Nilsen Østre Kjøle.

 

 

Anne Andersdatter ble trolovet 4. november og gift (2) 8. desember 1698 med Ola Sørensen, født ca. 1677 (29 år i 1706). Lagrettemann 1736. Begravet 15. mai 1743, 75 år gammel. Fra Østre Kjøle. Ola betaler landskyld av Ulvø, for 1725, den 18. desember 1726 – 1 daler.

Barn:

1.   Nils Olsen, døpt 12. November 1699. Begravet 10. desember 1699. Graffæst(et)”.

2.   Dordi Olsdatter, døpt 8. desember 1700. Begravet 15. april 1708.

3.   Nils Olsen, døpt 12. mars 1704. 3 år og bosatt hjemme i 1706. Død 1740. Overtok Ulvø. Se nedenunder.

4.   Dordi Olsdatter, døpt 7. oktober 1708. Trolovet 19. januar og gift 9. februar 1734 med Kristen Hansen Søndre Føyn. På halve Søndre Føyn.

 

Dordi Ulvø, født ca. 1636. Begravet 26. januar 1700, 64 år gammel. Kanskje mor til Anne Andersdatter, da Dordi oppkalles.

 

I 1699 tinglyste Ole Sørensen sitt bygselbrev på halve Ulvø. 25. november 1701 tinglyste Ole Sørensen sin bygselseddel på halve gården Ulvø, av skyld ½ siste skippund med fornødspenger 2 ort. Datert 24. Desember 1700. Ole Ulvø blir stevnet av Hans Morland i 1702 for landskyld. Gården skal da være på 1 pund smør. Ole legger imidlertid frem et gammelt brev fra 1646 der det står at dette 1 pund smør skulle reduseres til 18 merker smør. Brevet var utstedt av skriver Laurits Pedersen og 6 menn.

 

1743 (29. juni) var det skifte på Ulvøy etter Ole Sørensen. Enken var Anne Andersdatter. Barn: 1. Nils Olsen, død og etterlatt seg en sønn: a) Ole Nilsen, 9 år gammel. 2. Dordi Olsdatter, gift med Kristen Hansen Søndre Føyn.

*

 

Nils Olsen, døpt 12. mars 1704. 3 år og bosatt hjemme i 1706. Ble trolig borte på sjøen rundt 1740. Trolovet 30. oktober og gift 4. desember 1732 med Mari Kristoffersdatter Vestre Ekenes, født 1705. Begravet 17. oktober 1781.

Barn:

1.   Ole Nilsen, døpt 26. november 1733. Konfirmert 4. oktober 1750. Død 19 år gammel???.

2.   Christoffer Nilsen, døpt 30. desember 1736. Begravet 21. juli 1737, 6 måneder gammel.

3.   Christoffer Nilsen, døpt 5. juli 1738. Begravet 26. oktober 1738, 4 måneder gammel.

 

1740 (11. mai) var det skifte på Ulvøy etter Nils Olsen. Enken var Mari Kristoffersdatter. Barna: 1. Ole Nilsen, 6 år. Tilstede var farfaren Ole Sørensen.

 

1752 (20. september) ble det holdt skifte på Nordre Årøy etter drengen Ole Nilsen. Arvingene var moren Mari Kristoffersdatter og halvsøsknene: 1. Nils Kristoffersen, 10 år. 2. Kristine Kristensdatter 5 ½ år. Begge oppholder seg på Ulvø. I skiftet nevnes faren Nils Olsen Ulvø og bestefaren Ole Sørensen Ulvø. Tilstede var Kristen Jørgensen Ulvø, Kristines far.

 

Mari trolovet 24. oktober og gift (2) 28. november 1740 med Kristoffer Kristoffersen, født ca. 1707. Begravet 11. mai 1743, 36 år gammel.[2]

Barn:

4.   Nils Kristoffersen, døpt 16. juli 1742. Trolovet 2. desember 1765 og gift 2. januar 1766 Kristine Evensdatter Tanstad, da fra Kjernås. Kom til Østre Oterbekk.

 

1743 (29. juni) ble det holdt skifte på Ulvøy etter Kristoffer Kristoffersen. Enken var Maren Kristoffersdatter. Barn: 1. Nils Kristoffersen, 1 år. Henrik Kristoffersen vestre Ekenes møtte.

 

Mari trolovet 15. desember 1745 og gift (3) 26. januar 1746 med Kristen Jørgensen Søndre Roberg i Slagen, født 1715. Død 2. september av alderdom og begravet 7. september 1785, 72 år gammel. (Sønn til Jørgen Eriksen Søndre Roberg. Trolovet 17. mars 1707 på Nøtterøy og gift (2) 10. juli i Slagen kirke med Kristense Kristensdatter, kanskje fra Nøtterøy.) Han nevnes på Tanstadbakken fra han blir konfirmert 1734-1740. Broren Hans Jørgensen finner vi på Ødegården under Teie, senere Teglhagen ved Tønsberg.

Barn:

5.   Kristine Kristensdatter, født 23. mai 1747. Konfirmert 11. mars 1764. Trolov 16. oktober og gift 10. november 1770 med ungkar Mattis Olsen Torød. Skipper. Overtok Ulvø. Se nedenunder. Faddere: Live Nilsdatter Østre Kjøle, Live Christophersdatter Bjørnebo, Inger Andersdatter Bjerkøy, Hans Jørgensen Tegl-Haugen.

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Sigurd H. Unneberg nevner ingen husmannsplasser eller husmenn under Ulvø. Hos Lorens Berg står det: ”Før 1750 nevnes stuesitter på Ulvøeie (i Ulvø-rønningen)”. Første gang denne plassen nevnes er i 1730, og den kalles da Rødningen under Ulvø.

 

ULVØRØNNINGEN

Kalles også for Rønningen – Rønningen under Ulvø – Ulvø Eie

 

Peter (Petter) Davidsen Rønningen under Ulvø[3], Skomaker. Trolovet 30. mai og gift (1) 10. november 1729 med Mari Kolbjørnsdatter Torød, født ca. 1705. Begravet 20. desember 1739, 34 år gammel. Trolovet 4. februar og gift (2) 15. mars 1740 med Ane Andersdatter Furulund, født ca. 1714[4]. Trolig den ”Ane Furulund” som ble konfirmert Dom. Qvinqvagesima 1735. Nevnt fra 1735[5]. Enke og Legdslem Ane Andersdatter ”Kragelykken” døde 7. oktober og ble begravet 12. oktober 1785, 71 år gammel.[6] Brukere her i alle fall fra 1730-1754.

Barn i første ekteskap:

1.   David Petersen, døpt 1. juli 1730. Begravet 18. februar 1731.

2.   David Petersen, døpt 23. desember 1731. David Pettersen ble konfirmert 14. mars 1751 i Nøtterøy kirke. Det står da ”Rønningen under Kjøle”.

3.   Johannes Petersdatter, døpt 27. november 1735 fra Ulvø Eie. Trolig han som begraves fra Nes 11. januar 1748, 12 år gammel.

4.   Cornelius Petersen, født 25. september 1738. Faddere: Mari Ulvø, Kari Stokken, Bent Petterød, Mads Stokken og Kristen Bergan. Konfirmert i Nøtterøy kirke Michels dag 1756. Fra hvor står ikke.

Barn i andre ekteskap:

5.   Mattis Pettersen, døpt 27. november 1740 fra Ulveje. (62 år i 1801). Bosatt på ”Krage løgen” (Kråkeløkken under Vestre Kjøle) i 1801 og jordløs husmann, skoflikker og fattig legdslem. Faddere: Reier Skallestad, Jens Furulund, Nils Kjøleholmen, Berthe Larsdatter Skjerve Rønningen, Kari Hansdatter Bokkeli på Tjøme.

6.   Helvig Petersdatter, døpt 2. juli 1743 fra Ulvø Rønningen. Begravet 4. desember 1754, 12 år gammel fra Ulvø Eye. Faddere: Margrethe Skallestad, Anne Simonsdatter Furulund, Gunhild Reiersdatter Skallestad, Kristen Bergan, Frans Østre Kjøle.

7.   Hans Petersen, døpt 7. oktober 1746 fra Rønningen under Ulvø. Faddere: Mari Kristoffersdatter Ulvø, Inger Petersdatter Bergan, Gullik Olsen Bergan, Jens Andersen Furulund, Knud Andersen Roppestad. Han er trolig den Hans Pettersen som konfirmeres fra Skallestad 11. mars 1764.

8.   Johannes Petersen, døpt 17. juni 1751 fra Rønningen. Faddere: Inger Petersdatter Bergan, Mari Kristoffersdatter Ulvø, Knut Andersen Roppestad, Gullik Olsen Bergan og Hans Sørensen Spar. Johannes Pettersen ble trolig konfirmert fra Kjøle 6. mars 1768.

 [1] I 1625 er brukerne på Ulvø og Kårød byttet om.

[2] Trolig bror til Hans Kristoffersen Nedre Råel i Slagen og Randi Kristoffersdatter Hesthagen under Jarlsberg i Sem.

[3] Fadder 27. november 1734 til Bent Kolbjørnsen barn Marthe.

[4] Forlover: Reier Olsen Skallestad.

[5] Fadder 7. april 1735 på Furulund, 11. desember 1736 ukjent og 1. desember 1737 på Gunnarsrød på Tjøme.

[6] Finn A. Wang, ”De eldste Vestfoldslektene” 1974, side 69 og 81. Avstammingen fra Stokke er ikke bevist og må inntil videre strykes.