Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

OSERØD

Gårdsnr. 43.

 

E i e r e

 

I et gammelt brev om Oserød, skrevet på Teigar 1394 får vi høre om en tvist om 12 øresbol i gården. På den ene siden, Gunnar Kolbeinsson, gift med Elin Olavsdatter og på den andre Cecilia Tordsdatter og hennes fletførte far Tord. Tord hadde eid Oserød og solgt gården til Elins far Olav. Men Tords datter Cecilia, som hadde tatt faren i flet (til forsørgelse), regnet nok gården for sin. Partene ble enige om å la lagmannen og rådmennene i Tønsberg avgjøre tvisten. Noen av disse personene kan ha bodd på Oserød uten at vi kan bevise det.

 

           

           Tord                                                                  Olav

            Eide Oserød og                                                 Kjøpte Oserød før 1394

            solgte den før 1394                                           Kanskje død før 1394.

                        I                                                                         I

            Cecilia Tordsdatter                                         Elin Olavsdatter

            Nevnt 1394.                                                      ~ Gunnar Kolbeinsson

                                                                                      Overtok trolig Oserød

                                                                                      i 1394.

 

 

Brevet viser oss at hele gården var selveiergods i 1394 og 12 øresbol må være hele gården. Etter reformasjonen finner vi brukerne som leilendinger. I 1616 heter det at St Olavs kloster i Tønsberg eier 1 hud og at kronen eier 2 vårder makrell. Det vi si at kronen eide hele gården, for klostergodset var beslaglagt ved reformationen.

 

Ødegård i 1604-1622.

 

B r u k e r e

 

Amund Olsen Oserød, nevnt 1593-mot 1640. Gift med N. N. Enken Oserød nevnes i landskatten 1640. Amund Oserød betaler holdning 1611-12 av 2 vårder makrell. I 1613 betaler Amund Oserød holdning av 1 hud i gården. Samme i 1621. Ved landskatten 1614 står det at ”Aaserød” er to halve gårder. I 1616/17 var gårdens skyldverdi 2 vorder makrell. Amund driver tydeligvis den ene halvparten og trolig er det St. Olavs kloster som bruker den andre halvparten. I 1620 måtte Amund Oserød, Svend Hengerød og Ole Kårød bøte 2 mark sølv hver fordi de ikke utførte sin pålagte skyssferd – til sammen 3 daler. Odelsmanntalet 1624. Amund Aaserød

 

Kleppan i Onsøy        -           6 ½ m smør

 

Er 1 ½ lispund 1 remål 2 bismermerker.

 

Pantebreff af Amund Olss: paa Aaserudt, Oluf Lauritzen paa Grøtterudt och Olle Olss: paa Schaugen sambtlig boende paa Nøtterø blef udsted etc.   half fierding…..15. Juni 1622.

Schjødebreff på samme fierding udstedt av Halvord Klemetsen og Klemet Lauritsen. Se Skauen.

 

*

 

Ola Kristensen, født ca. 1609 (56 år i 1665). Bruker ca. 1640-1685. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ole Osserud bundegodtz smør 2 pd. (Er) 13 ½ lispd. ½ rem. Bunden bøxsellen. Skatt 1 ½ dr. ”. Samme år står ”Ole Aasserød” som eier av ½ pd smør (halve gården) i Gislerød i Ramnes med halv bygsel. Paul Bekkevar i Lardal eier den andre halvparten. Dette var gods som Halvor på Mellom Lærum i Våle eide i 1624. Ola på Store Oseberg i Slagen hadde også ½ dlr. i Gislerød i 1624. Betaler første bygsel i 1640. I koppskatten 1645 betaler Ola Oserød for seg og sin kone – 18 skilling. Samme år står Ola Oserød igjen for seg, sin kone og en sønn også 18 skilling. Betalte 10 daler i festepenger for gården

Barn:

1.   Kristen Olsen, født ca. 1653 (12 år i 1665).

 

I 1665 har de en tjenestedreng, Nils Pedersen, 42 år og vanfør.

 

*

 

Tord Oserød, 1686. Dette kan være Tor Anundsen som siden kommer til Nordre Øre, uten at dette kan bevises. Han har en datter Marta Torsdatter, død i 1706, 20 år gammel (født 1686).

Barn:

1.   Et barn. Begravet 13. mai 1686.

2.   Marte Tordsdatter, døpt 14. september 1686.

 

*

 

Ingeborg Oserød, 1697.

Barn

1. Ingeborg, døpt 19. september 1697.

 

*

 

 

Ivar Olsen, født ca. 1629 (36 år i 1665). Begravet 12. mai 1698. Graffæst(et). Gift med Dordi (Dorte) Pedersdatter, født ca. 1636. Dordi Oserød” ble begravet 21. november 1700, 64 år gammel. (Datter til en Peder (Jonsen) av slekten på Søndre Bø i Slagen.) Bruker på halve Svensrød i 1665. På 1680-tallet bodde han på Hengerød.

Barn:

1.   Peder Ivarsen. Bodde i 1702 i Kønigsberg i Prøysen, Tyskland.

2.   Engebret Ivarsen, født ca. 1667 på Svensrød (39 år i 1706). På Oserød i 1698. På Vestre Gunnestad 1701-1703. På Nordre Sand 1704-1719 da de flyttet til Agerup. I 1729 til Føykås. Innrullert i 1706 og ennå i 1711.

3.   Pål Ivarsen. Død 1694. Gift med Eli Engebretsdatter Hudø. Begravet 21. januar 1700, 32 år gammel.[1] Bruker på Svelvik på Tjøme 1689-1695, og enken til 1700. Skifte etter Pål 30. november 1695. Barnas verge på skiftet var Engebret Iversen på Oserød på Nøtterøy.

      Barn:

      1.   Engebret Pålsen, født ca. 1690. 5 år på skiftet i 1695. Stesønn, 10 år og hjemme på Svelvik ved manntallet i 1701. Nevnt på skiftet etter farmoren 28. februar 1702. Dette kan være den Engebret Pålsen som blir begravet 4. mai 1710, da som dreng hos Jon Treidane.

      2.   Kari Pålsdatter, født ca. 1693. 2 ½ år på skiftet i 1695. Nevnt på skiftet etter farmoren 28. februar 1702. Dette kan være den Kari Pålsdatter som blir begravet fra Øvre Haug 15. mars 1710, 16 år gammel, (født ca. 1694).

      Eli Engebretsdatter ble trolovet 13. november 1697 med Torgeir Anundsen Svelvig. Deres sønn Anund Torgeirsen ble døpt 29. september 1698.

4.   Anders Ivarsen, født ca. 1681-1686 på Hengerød. 18 år i 1702. Senere i Brevikbukta eller bare Bukta under Østre Kjøle.

5.   Anne Ivarsdatter. Trolovet 18. februar og gift 7. juli 1698 med Ole Pedersen. De overtok Oserød. Se nedenunder.

 

1702 (28. februar) ble det holdt skifte på Oserød etter Dorethe Pedersdatter. Arvingene var barna: 1. Peder Iversen, bodde i Kønigsberg i Prøysen. 2. Ingebret Iversen Gunnestad. 3. Pål Iversen, død og etterlatt barna: a) Ingebret Povelsen. b) Kari Povelsdatter. 4. Anders Iversen, 16 år. 5. Anne Iversdatter, Ole Oserøds. Tilstede på skiftet var barnas salige mors farbror, Kristen (Jonsen Søndre) Bø i Slagen. Arvesummen ble i alt 17 daler. 

 

Jon Borgersen Søndre Bø i Slagen

n. 1628-1670

~ N. N. Kristensdatter Øvre Nøklegård i Nykirke[2]

n. 1645

______________________________________I___________________________________________

Kristen Jonsen                        Marte              Tore                 Mari                Peder Jonsen[3]

Søndre Bø                              Jonsdatter       Jonsdatter       Jonsdatter       ~ N. N.

~ Marte Sveinsdatter              ~ Anders         ~ Svein            ~ Ola               ____I_________________

                                               Knutsen          Halvorsen        Auensen          Dorte Pedersdatter

                                               Vestre             Røren,             Søndre            ca. 1636-1700

                                               Roberg,           Slagen             Hassum,          ~ Ivar Olsen Oserød,

                                               Slagen                                     Slagen             Nøtterøy. Død 1698

 

*

 

Ole Pedersen, født ca. 1670 (36 år i 1706). Død mellom 1715 og 1726. Fra Sandsvær. Ble utskrevet som matros i 1711. Trolovet 18. februar og gift 7. juli 1698 med Anne Ivarsdatter Oserød. Brukere 1698-1715.

Barn:

1.   Ivar Olsen, døpt 10. august 1698. 9 år i 1706.

2.   Peder Olsen, døpt 5. November 1700. 5 år i 1706.

3.   Ole Olsen, døpt 11. desember 1702. Begravet 27. desember 1702.

4.   Ole Olsen, døpt 18. november 1703. 3 år i 1706. 20 år, matros og på Bergan eiet i 1723

5.   Johannes Olsen, døpt 25. august 1706.

5.   Peder Olsen. Begravet 22. september 1709. Kan være nr. 2.

6.   Peder Olsen, døpt 29. september 1710.

7.   Johanna Olsdatter, døpt 11. august 1715.

 

I 1698 ble de stevnet fordi de begikk leiermål, men det bevitnes at de allerede var gifte. De kunne bare betale småbøter.

 

I 1706 har de en tjenestedreng, Nils Pedersen, 21, ungkar, født i Sandsvær og oppsitterens bror. Han ble innstevnet i 1707, av Anders Bleika av Ramnes, for 1 daler 2 ort 8 skilling, som han for 4 år siden hadde blitt skyldig på en hest.[4] Han møtte ikke, fordi han var utseilt på Hr. Borgermester Peder Aadsens kreiert. Han måtte betale sin gjeld innen neste ting. Ble utskrevet som matros i 1711.

 

Anders Pedersen Oserød ble utskrevet som matros i 1711, da 24 år gammel. Det står at han er født i Sandsverd.

 

 

I 1726 betaler Ole Oserøds enke, Anne Iversdatter, restansen, landskylden på Oserød for 1725, 2 ort og 1 skilling. I 1708 får vi vite at Ole Oserød skylder Peder Wulf i Stokke 3 daler 2 ort 8 skilling.

1713 (12. desember) møtte Anne Iversdatter på tinget og fortalte at hennes mann Ole Pedersen Oserød hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

 

*

Medbrukere i 1698

 

Engebret Ivarsen, født ca. 1667 (39 år i 1706). Se ovenfor. Gift med Marte Larsdatter Brevik. På Oserød i 1698. Brukere på Nordre Sand under Bergan 1705-1719 da de flyttet til Agerup. I 1729 til Føykås.

Barn:

1.   Ole Engebretsen, døpt 27. desember 1698

 

*

Medbrukere i 1700.

 

Mads Kristensen[5], født ca. 1656 (50 år i 1665). Han er på Oserød i 1700, på Stranden (Hella) i 1702, i Hella 1704, på Bugården i 1706 og på Stokken under Oterbekk fra 1708-1721.

Barn:

1.   Kristen Madsen, døpt 26. august 1700 fra Oserød.

Se videre Stokken under Oterbekk.

 

Medbruker i 1703.

 

Kristoffer Pedersen. Kom hit fra Hengerød. Han ble stevnet for et halvt års resterende ubetalt landskyld for året 1703.

 

 

Medbrukere i 1707-1708.

 

Anders Pedersen. Trolovet 7. desember og gift 28. desember 1707 med. Kirsti Olsdatter Mellom Smidsrød. Til Oserød står det i kirkeboka.

Barn:

1.   Nils Andersen, døpt 29. november 1708 fra Oserød.

 

Flytter til Dårsti?????????

 

*

 

Jakob Olsen, født ca. 1678. Død 1732, 54 år. Fra Fon sogn står det i 1723. Jakob Olsen ”Kirsten, Sal: Anders Gregersens dreng” blir trolovet 19. September og gift 16. Oktober 1714 i St. Laurenti kirke, Tønsberg, med Birgitte (Berte) Andersdattertiener sammesteds”, født ca. 1680. Død 1754, 74 år. (Datter til Anders Amundsen Nedre Ås i Nykirke (1644-1744) og Berte Pålsdatter d.e. fra Øvre Semb i Borre. (Død 16. desember 1716 på Nedre Ås).) Slapp festepenger mot "at opbygge gaarden som den tid var forfalden"

Berte hadde en sønn før ekteskap med en mann ved navn Kristen.

1.   Lars Kristensen, født ca. 1708 (ikke i Borre).[6] Død 1773, 65 år gammel. Han vokste opp som fostersønn på Oserød. Gift 1732 med Pernille Larsdatter Bergan, født 1710. Død 1778. De første brukerne i Bergan-Rønningen u/Bergan.

Barn sammen:

2.   Ola Jakobsen, født ca. 1715 (ikke i Borre). Død 1759 på Bjerkø. Gift med enka Inger Svendsdatter Bjerkø, født 1720. Død 1805 på Søndre Nes. På Bjerkø på Nøtterøy.

3.   Anders Jakobsen, døpt 27. mars 1718 på Oserød. Død 1780 i Amsterdam. Trolovet 6. September og gift 11. Desember 1749 med Marte Andersdatter Roppestad, født 1725 på Tolvsrød i Slagen. Død 1801. De overtok Oserød. Se nedenunder.

4.   Kari Jakobsdatter Oserød. Begravet 10. mai 1722.

5.   Kari Jakobsdatter, født ca. 1723. Gift 1760 med enkemann Nils Persen på Oterbekk, født 1722. Død 1793. (Sønn til Peder Nilsen, død 1764 83 år gammel og Barbra Jakobsdatter Nordre Sundane, 1697-1741. På Nordre Sundane på Tjøme.) De kom til Østjordet på Tjøme. Ingen barn.[7]

6.   Ola Jakobsen d.y., født 1725. Falt over bord på en reise til London i 1757. Ugift.

 

1720 (11. Desember) solgte og skjøtet Pål Olsen på Sem i Borre, på egne og sin avdøde brors datter, Rønnaug Kristoffersdatter, samt som formynder for sine umyndige søsken, Søren og Helge Olssønner og Rønnaug og Marte Olsdøttre, deres vegne, Nils Olsen på ?auen i Borre på egne vegne, Tore Olsen Tveten i Borre på egne vegne, salig Ole Pålsen Sembs etterlatte barn og barnebarn også: Hans Pålsen Vold i Borre på egne vegne, Lars Torstensen Gauterød i Slagen på min hustru Maren Torsdatters vegne, Iver Torsen Grette i Nykirke på sine umyndige barns vegne, Hans og Anders Iverssønner, Berte og Ragnhild Iversdøttre, deres vegne, Jakob Olsen Oserød på Nøtterøy på sin hustru Berte Andersdatters vegne, Dyre Olsen Ås i Nykirke på sin hustru Ingeborg Andersdatters vegne, Ola Iversen på sin hustru Eli Andersdatters vegne, alle Salig Berte Pålsdatters Åses etterlatte barnebarn, 30 3/8 merker tunge i Øvre Råel i Slagen til Kristen Torsen for 12 riksdaler 1 ort 18 2/3 skilling.

 

1733 (7. mai) ble det holdt skifte på Oserød etter Jakob Olsen. Arvingene var enken Berte Andersdatter. Barn: 1. Ole Jakobsen, 28 år gammel. 2. Anders Jakobsen, 14 år. 3. Ole Jakobsen den yngre, 7 år gammel. 4. Kari Jakobsdatter, 10 år gammel. Etter Jakob ble arvesummen bare 15 daler.

 

1757 (19. mars) ble det holdt skifte på Nøtterøy etter matros Ole Jakobsen, som hadde falt over bord på en reise til London. Arvinger var søsknene: 1. Ole Jakobsen, bosatt på Bjerkøy. 2. Anders Jakobsen, bosatt på Oserød. 3. Karen Jakobsdatter, 33 år og bosatt hos broren Anders Oserød. Den saliges mor, Berte Andersdatters sønn utenfor ekteskap, Lars Kristoffersen (Feil: Kristensen) Rønningen (under Bergan).

 

*

 

Anders Jakobsen, døpt 27. mars 1718 på Oserød. Død 1780 i Amsterdam. Trolovet 6. September og gift 11. desember 1749 med Marte Andersdatter Roppestad, født 1725 på Tolvsrød i Slagen. Død 1801.[8] (Datter til Anders Knutsen, død 1738, 63 år og Mari Larsdatter Nordre Berg. På Tolvsrød i Slagen.[9]).

Barn:

1.    Kari Andersdatter, døpt 1. juli 1750. Trolovet 24. januar og gift 13. februar 1777 med Kristoffer Olsen Østre Ekenes.

2.    Jakob Andersen, døpt 8. februar 1752. Begravet 24. juli 1754, 2 ½ år gammel.

3.    Berte Andersdatter, døpt 17. november 1754. Begravet 29. november 1754, 11 dager gammel.

4.    Jakob Andersen, døpt 20. februar 1757. Overtok gården, se nedenunder.

5.    Anne Andersdatter, døpt 24. oktober 1759. Begravet 17. november 1759, 3 uker gammel.

6.    Olene Andersdatter, døpt 12. mai 1761. Begravet 22. november 1773, 12 år gammel.

7.    Berte Andersdatter, døpt 28. oktober 1764. Trolovet 2. november og gift 9. desember 1785 med Anun Hansen Østre Ekenes.

8.    Anders Andersen, døpt 8. september 1767. Ble borte på sjøen 1787 sammen med Hans Mathisen Hengerød og Nils Evensen Anilrød.

9.    Mari Andersdatter, døpt 7. oktober 1770. Trolovet 17. november 1795 og gift 14. januar 1796 med Engebret Hansen Østre Ekenes.

 

*

 

Jakob Andersen, døpt 20. Februar 1757 på Oserød. Død 29. desember 1841, og begravet 1842, 84 5/6 år gammel. Trolovet 6. Desember 1782 og gift 6. januar 1783 med Anne Hansdatter Store Horperød.[10] Hun er døpt 6. desember 1757 fra Østre Ekenes. Når hun gifter seg, er hun bosatt hos søster og svoger på Horperød. Konfirmert 1774. Anne Hansdatter Store Horperød er fadder til sin søsterdatter i 1780. Død 27. april og begravet 5. Mai 1837, 79 1/3 år gammel.

Barn:

1.    Oline Jakobsdatter, døpt 16. november 1783. Død 17. februar av hoste og begravet 22. februar 1786, 2 ¼ år gammel.

2.    Anders Jakobsen, døpt 22. juli 1785. Død 8. januar av hoste og begravet 14. januar 1786, ½ år gammel.

3.    Anders Jakobsen, døpt 25. november 1786. Død 10. april 1810 i Antwerpen, 24 år gammel.

4.    Andrea Jakobsdatter, døpt 25. februar 1789. Død 12. oktober av blodgang og begravet 15. oktobr 1791, 2 ½ år gammel.

5.    Ole Jakobsen, døpt 25. september 1791. Død 22. januar og begravet 29. januar 1793, 1 år og 5 uker gammel.

6.    Gullik Jakobsen, født 26. oktober og døpt 1. november 1796. Overtok gården, se nedenunder.

 

*

 

Gullik Jakobsen, født 26. Oktober og døpt 1. november 1796. Gift 1825 med Inger Andrea Olsdatter Mellom Kjøle, født 1801. Død 1858. Gullik og kona var enearvinger til sine hjem, og fikk derfor med tiden to gårder og flere skuteparter. Ved skiftet ble arvesummen ca. 15000 speciedaler. Oserød ble taksert til 5000, 5/8 i briggen Emanuel for 2500, 5/8 i skipet Bedalia for 3125 speciedaler.

Barn:

1.      Anne Gulliksdatter, født 1825. Gift 1849 med skipper Baltser Hansen Østre Kjølø. Bodde på Mellem-Kjølø. Annes morfars gård.

2.      Jakob Arnt G. Jakobsen, født 1828, skipper og reder. Overtok Oserød. Gift 1854 med Maria Mikkelsdatter Bjønnes, fra Østre Nøtterøy, født 1834.

3.      Berte Andrea Gulliksdatter, født 1830. Gift 1854 med skipper Anders O. Gundersen Roppestad.

4.      Bredine Andrea Gulliksdatter, født 1833. Gift 1858 med skipper Hans Andreas Skjerve i Tønsberg.

5.      Gjertine Andrine Gulliksdatter, født 1835. Gift 1858 med skipper Edvard Marsilius Gundersen Roppestad.

6.      Oline Karine Gulliksdatter, født 1837. Gift 1866 med skipsreder Georg Bernhard Skjerve i Tønsberg.

7.      Andrea Gulliksdatter, født 1841. Gift 1861 med skipper Henrik Peter Haraldsen Stranda.

8.      Anne Maria Gulliksdatter, født 1843. Gift 1864 med kjøpmann Karl Pay, født i Drammen. Bodde i Kristiania.[1] Skifter for året 1700 finnes ikke for Tjøme.

[2] Gjallarhorn nr. 33, desember 2003. Are S. Gustavsen, ”Kristen Nøklegård på Nykirke og hans nærmeste etterkommere, side 102-110.

[3] Peder Bø er nevnt som fadder i 1712.

[4] Side 101b.

[5] feilskrevet Pedersen i 1706.

[6] I ei ungdomsliste fra 1723, kalles han 14 år og født i Borre sogn.

[7] Tjøme bygdebok av Lorens Berg, side 327-328, 509.

[8] Hun var nok i huset hos broren Knut Andersen Roppestad. Nøtterøy bygdebok av Lorens Berg, side 428.

[9] Sem og Slagen, en bygdebok, andre del, Slagen sogn, side 1062

[10] Lorens Berg skriver i Nøtterøy bygdebok at hun må være den samme som Anne Hansdatter Spar, døpt 16/6 1758 på Nøtterøy, men dette er utvilsomt feil. Vår Anne Hansdatter her, er fra Østre Ekenes.