Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

KÅRØD

Gårdsnr. 45

 

E i e r e

 

Ødegård i 1622.

 

B r u k e r e

 

Peder Kårød. Bruker 1593 og ennå i 1612,

 

*

 

Ole Kårød. Bruker ca. 1614-50+.[1] I 1620 måtte Amund Oserød, Svend Hengerød og Ole Kårød bøte 2 mark sølv hver fordi de ikke utførte sin pålagte skyssferd – til sammen 3 daler. I koppskatten 1645 betaler Ola Kårød for seg og sin kone – ½ ort. Skattematrikkelen 1648 (-49): ”Ole Kaarød till Nøtherøe præsteboel smør 1 bispd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Præstebohlet bøxsell. Skatt 1 dr.”

 

*

 

Henrik Kårød. Gift med Maren Hansdatter. De nevnes i en leiermålsliste, fordi de fikk barn for tidlig etter ekteskapet år 1655.

 

*

 

Ola Kristensen, født ca. 1612 (52 år i 1664). Gift med Kirsten Olsdatter. De nevnes i en leiermålsliste, fordi de fikk barn for tidlig etter ekteskapet år 1660. I 1666 får Ole Kårød henholdsvis 3 daler og 2 daler i lønn for to reiser til København.

 

*

 

Erik Kårød. I 1679 måtte Erik Kårød betale 2 ort 19 skilling til Peder Povelsen i Tønsberg.

 

*

 

Ole Kårød er bruker 1686-1687.

 

*

 

Paul Kårød. Nevnt 1689-1694. Dette er trolig Paul Pedersen fra Skauen. Gift 7. februar 1687 med Sissel Pedersdatter. Hun var trolig fra Skrafskjær. På Skrafskjær i 1687 og her fra 1689.

Barn:

1.   Berte Paulsdatter, døpt 3. desember 1687 fra Skrafskjær.

1.   Dordi Paulsdatter, døpt 21. juli 1689.

2.   Helena Paulsdatter, døpt 18. mars 1694.

 

*

 

Kasper Kårød. 1704 ble Kasper Kårød innstevnet fordi han skyldte ? daler 3ort 16 skilling til Mathias Iversens dødsbo i Tønsberg. Innstevnet av byfogden i Tønsberg, Monsieur Niels Thustrup. Han møtte og godtok en skyld på 2 daler 3 ort 14 skilling.

 

 

*

 

Erland Olsen, født ca. 1653 (53 år i 1706). Begravet 3. april 1716, 62 år gammel. Gift med Guri, født ca. 1652. Begravet fra Kårød 13. november 1718, 66 år gammel. Erland var bruker på Torød 1700-1705 og på Kårød 1705-1716, og enken til 1718.

Barn døpt fra Torød:

1.   Dordi Erlandsdatter, født ca. 1692. Begravet 4. desember 1716, 24 år gammel.

2.   Kirstine Erlandsdatter, døpt 28. april 1700.

3.   Jannichen Erlandsdatter, døpt 2. juli 1703.                                                           

 

1704 ble Erland Kårød innstevnet fordi han skyldte 2 daler 3ort 14 skilling til Mathias Iversens dødsbo i Tønsberg. Innstevnet av byfogden i Tønsberg, Monsieur Niels Thustrup.

 

Erland Torød og naboen Tomas lå i strid med Kjell Haukemyr om skogdelet. Erland Olsen tinglyste 29. november 1707 sin bygselseddel på gården Kårød, utstedt av Sogneprest Mancin på Nøtterøy. Skylden på gården var 1 bismerpund smør.

 

I et lite brev, som er innbundet mellom side 73 og 74, (for 1716), og angår Presterød i Slagen, nevnes også et lite skifte på ”Nøtterøe Land” etter Salig Erland Kårød og hans datter. Det synes i hvert fall ikke å være avsluttet 3. september 1717. Datteren er ikke navngitt, men må være ovennevnte Dordi.

*

 

Lars Kristensen, trolig døpt 7. november 1686 fra Haugberg i Andebu. Begravet 1. oktober 1727, 42 år gammel. (Trolig sønn til Kristen Knutsen, døpt 16. desember 1644 på Døvle. Begravet fra Kårød 16. mars 1721, 79 år gammel. Gift med Kari Larsdatter. Begravet 1700 fra Skarsholt i Andebu. På Haugberg/Skarsholt i Andebu.) Trolovet 1719 og gift 21. oktober 1720 med enken Else Pedersdatter, trolig fra Brattås, døpt 18. november 1687. Død 1748, 60 år gammel. Brukere her fra 1718-1727. Enken Else nevnes 1735-38. [2] Om hennes første ekteskap, se Mellom Kjøle.

Barn:

1.   Eli Larsdatter, døpt 24. juni 1721 fra Kårød. Død 1799. Trolovet fra Rom i Slagen 29. oktober og gift (1) 29. desember 1746 med enkemann og soldat Nils Kristoffersen Søndre Lefsåker i Undrumsdal anneks til Våle. Død 1748, 35 år gammel.

      Barn:

1.      Ingeborg Nilsdatter, født 1747. Død 1808, 60 ½ år gammel. Gift 1784 med Jonas Nilsen Abelgreen (Apelgren), født ca. 1747. Død 1801. (Mulig sønn til Nils Jostesen Abelgren[3].) Skomaker. På Lille Berg i Sem.

Barn:

1.   Stine Jonasdatter, født 1785. Gift 1810 med Jørgen Kristensen Skjelverød.

2.   Nils Jonasen, født 1787. Overtok Lille Berg. Skomaker.

3.   Elen Maria Jonasdatter, født 1789.

      Eli ble gift (2) 1749 med enkemann Peder GundersenFresti i Ramnes. Død 1779, 74 år gammel. Brukere på Søndre Lefsåker.

      Barn:

      2.   Nils Pedersen, født 1752. Overtok Søndre Lefsåker.

      3.   Lars Pedersen, født 1758. På Søndre Grette.

2.   Christen Larsen, døpt 2. september 1725. Død 1750. Gift 2. desember 1748 med sin stesøster Anne Arnesdatter Mellom Rom, født 1722. Død 1773. Et barn som døde lite.

 

Tinglyste bygselseddel på Kårød fra sogneprest Mancin, av skyld 1 bismerpund smør årlig til Nøtterøy prestebord, datert 23. August 1718. Betalte for bygselen 5 slette daler.

 

Else ble trolovet 25. september og gift 23. oktober 1738 med enkemann Arne Olsen Mellom Rom i Slagen. Død 1766. 95 år gammel. Ingen registrerte barn. Barna av første ekteskap ble med til Rom.

 

*

 

Gullik Olsen, døpt 24. januar 1707 i Brevik. Trolovet 25. oktober og gift (1) 25. desember 1738 med Mari Kristoffersdatter Øvre Tanstad, trolig hun som er døpt 21. februar 1714. Begravet 10. juli 1743 fra Kårød, 31 år gammel. Brukere her fra 1739-1744.

Barn født og død på Kårød:

1.   Peder Gulliksen, døpt 19. september 1739 fra Kårød. Død 22 år gammel.

2.   Anne Gulliksdatter, døpt 10. desember 1741 fra Kårød. Begravet 3. mars 1743, 1 ½ år gammel.

Flytter til Bergan, der han blir gift andre gang. Se videre der.

 

1743 (14. desember) var det skifte på Kårød etter Maren Kristoffersdatter. Enkemann Gullik Olsen. Barn: Peder Gulliksen, 4 år.

 

*

 

Jens Hansen, født ca. 1685. Begravet 19. januar 1759, 74 år gammel. Gift (1) med Anne Olsdatter, født ca. 1696.  Begravet 19. april 1752, 56 år gammel. På plassen Hagen under Jarlsberg Hovedgård fra ca 1723-ca. 1740 (1744?). Her fra 1744-1759.

Barn:

1.   Hans Jensen. Begravet 13. mai 1724, 3 ½ år gammel på Sem.

2.   Kristoffer Jensen, døpt 27. desember 1723 fra Hagen under Jarlsberg Hovedgård, Sem. Begravet 28. juni 1739, 16 år gammel.

3.   Elias Jensen, døpt 9. desember 1725 fra Hagen. Konfirmert 29. september 1745 fra Kårød. Seilte i 1759 på Amsterdam.

4.   Hans Jensen, døpt 25. februar 1728 fra Hagen. Konfirmert 25. februar 1748. Trolovet 28. februar og gift 25. juli 1754 med Anne Andersdatter Snipetorp. Kom til Snipetorp.

5.   Kornelius (Cornelius) Jensens, døpt 29. mai 1730 fra Hagen. Konfirmert 1754. Trolovet 30. oktober 1754 og gift 13. februar 1755 med Gunhild Tjøstolsdatter Lille Horperød. Enke etter Ole Hansen Småvik. Trolovet 19. februar og gift (2) 14. november med pigen Kristine Nilsdatter, trolig fra plassen Valberg under Melsom, Stokke, døpt 11. mai 1751. ???Kom til Lille Horperød.

 

Jens ble trolovet 24. august og gift (2) 4. desember 1752 med enken etter Jørgen Kristensen Mellom Sem, Ingeborg Olsdatter født 1709 (tvilling) på Stålerød i Andebu. Begravet fra Kårød 12. august 1758, 48 år gammel. Barna fra hennes første ekteskap ble med til Kårød. Datteren Olia (Olea) Jørgensdatter blir konfirmert herfra i 1754 og sønnen Syvert (Sivert) Jørgensen i 1759.

 

1759 (26. mars) er det skifte på Kårød etter Inger (Ingeborg) Olsdatter. Enkemann var Jens Hansen. Barn med første mann: 1. Kristen Jørgensen, 16 år. 2. Sivert Jørgensen, 14 år. 3. Margrete Jørgensdatter, 29 år og gift med Lars Pedersen Sem. 4. Olea Jørgensdatter, 21 år og på Øvre Tanstad. Stebarn: 1. Elias Jensen. Seilte på Amsterdam. 2. Hans Jensen på Snipetorp. Cornelius Jensen, 26 år og bosatt på lille Horperød.

 

Det er Olia Jørgensdatter og hennes mann som overtar Kårød.

 

*

 

Mattis Olsen, født 1734 på Buer. Død 12. august og begravet 16. august 1802, 68 år gammel. Trolovet fra Buerstad 10. januar og gift 8. februar 1759 med Olia Jørgensdatter Kårød, døpt 1737 fra Bugården. Død 12. juli og begravet 18. juli 1800, 64 år gammel.

Barn:

1.   Ole Mattisen, døpt 7. november 1759. Begravet 20. november 1759, 14 dager gammel.

2.   Ingebret Mattisen, døpt 12. oktober 1760. Begravet 6. november 1760, 1 måned gammel.

3.   Ole Mattisen, døpt 1. januar 1762. 7. februar 1762, 6 uker gammel.

4.   Jørgen Mattisen, døpt 15. mai 1763. Død 1781 på ”Hjemreys fra Beaurdeaux” Dødsårsak: ”Disse 6 herfra bleve med Skib og Gods borte”. Begravet 31. desember 1782.

5.   Sivert Mattisen, døpt 15. mai 1767. Begravet 26. juli 1767, 11 uker gammel.

6.   Peder Mattisen, døpt 25. september 1768. Overtok gården. Se nedenunder.

7.   Ingeborg Mattisdatter, døpt 30. juli 1772. Begravet 25. november 1781, 10 år gammel.

8.   Hans Mattisen, døpt 13. januar 1775. Begravet 25. november 1781, 7 år gammel.

9.   Ole Mattisen, døpt 1. mai 1778. Begravet 25. november 1781, 4 år gammel.

 

Mattis bror Hans Olsen. Gift med Elsebet Larsdatter er bosatt her i 1763. Flyttet videre til Gurerød under Østre Nøtterøy. Personalia, se Snarrønningen.

Barn født på Kårød:

1.   Hans Hansen, døpt 6. januar 1763. Begravet 12. februar 1763, 5uker gammel.

 

*

 

Peder Mattisen, døpt 25. september 1768. Død 12. mai og begravet 19. mai 1812, 45 år gammel. Trolovet 26. juni og gift 24. oktober 1792 med Sørine Torgersdatter Grindvad, døpt 18. november 1770. Død 15. november og begravet 22. november fra Kårød/Lofterød, 67 år gammel.

Barn:

1.   Hans Jørgen Pedersen, døpt 23. desember 1792. Død 6. november og begravet 11. november 1809, 17 år gammel.

2.   Ingeborg Pedersdatter, født 23. august og døpt 28. august 1795. Kom til Kjærgrav.

3.   Anne Maria Pedersdatter, født 17. oktober og døpt 24. oktober 1797. Gift 30. november 1826 med Torger Jonsen.

4.   Oline Pedersdatter, født 4. januar og døpt 12. januar 1800. Død 29. april og begravet 3. mai, 16 uker gammel.

5.   Olea Pedersdatter, født 14. oktober og døpt 18. oktober 1801. Vist gift med brennevinsbrenner Magnus Jonsen skriver Lorens Berg.

6.   Maren Pedersdatter, født 5. september og døpt 9. september 1804. Gift 17. august 1829 med Johan Henrik Jonsen Lofterødlia. Harald til Bergljot er oldebarn.

7.   Pernille Pedersdatter, eldste tvillingdatter. Død 7. september og begravet samme dag 1807.

8.   Sophia Pedersdatter, yngste tvillingdatter. Død 1. september og begravet 7. september 1807.

9.   En sønn. Død 21. juni og begravet 26. juni 1811.

 

Uplassert under Kårød

 

En gammel ”Pige” (ugift kvinne), født ca. 1640. Bosted Stokke. Begravet fra Kårød 2. februar 1701, 61 år gammel.

 

*

 

Inger Pedersdatter fra Kårød ble trolig trolovet 28. desember 1767og gift 27. januar 1768 med Ola Andersen Haukemyr, døpt 28. januar 1744 fra Baggerød i Borre. På Stranda – Tømmereikstranda i 1768. Bosatt på Haukemyr 1771-1781. Hun må være tjenestepike her.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Kårødstranden

 

Denne plassen lå i Nedre Buerstad, og kan være forløperen til en av de eiendommene som senere ble utskilt, uten at vi kan si hvilken. I 1801 bodde her:

 

Ragnhild Toresdatter Brevik, født 1751. Hun var 50 år, enke etter 2det ekteskap og kalles jordløs huskvinne som lever av almisse. I Sigurd Unnebergs bok står det at hun flyttet til Kårød, som altså ikke var selve gården. Hun hadde vært gift (1) 1770 med sjømann Ola Andersen Haukemyr, død ved Irland 1781. Gift (2) 1784 med Jan Johannessen fra Almerønningen i Strengsdal. Død 1790, 37 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Olsen, født 1771. 29 år, ugift og matros i utenlandsfart i 1801.

2.   Kristen Olsen, født 1774. 27 år, ugift og matros i utenlandsfart i 1801.

3.   Jens Olsen, født 1777. Død før 1801.

Barn i andre ekteskap:

4.   Johannes Jansen, født 1786. 15 år i 1801. Skipper. Kom til Strengsdal, bruksnr. 11.

5.   Berte Maria Jansdatter, døpt 28. september 1789. 12 år i 1801. Gift 14. juli 1820 med ungkar og matros Henrik Pedersen MegårdenTjøme. Om hennes barn før ekteskap, se Haukemyr. Tre døtre. Etterslekt.

     

 [1] I 1625 er brukerne på Ulvø og Kårød byttet om.

[2] Else Pedersdatter Kaarød er fadder 7. april 1735.

[3] Gift (2?) 1773 med Oline Knutsdatter fra Jarlsberg.