Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

VESTRE OTERBEKK

Gårdsnr. 46

 

Vestre gården Oterbekk nevnes ikke før i 1611. En Tove Unneberg er bruker her fra dette år sier Lorens Berg. Det er mange skrivemåter på denne Tove som ”Thouffue vnndeberig” i 1611/12, ”Thou vnderberch” i 1612/13 og ”Touffue vnderberg” i 1614/15. Tove Oterbekk nevnes første gang med det navnet i 1622. Unneberg passer ikke med denne gården hverken i Sandeherred eller Slagen, så jeg heller til at denne gården her het faktisk Underberg fra gammelt av.

 

E i e r e

 

Ødegård i 1622-36.

Kristoffer Larsen tinglyste i 1697 et gammelt pantebrev som salig Kristen Tordsen Langø hadde utstedt til Salig Hr. Laurits Kristoffersen, sogneprest på Nøtterøy da. Datert 1. desember 1665.

Kristoffer Lauritzen Thue pantsetter vestre Oterbekk til sogneprest Nicolaus Mancin 3. august 1715.[1]

 

B r u k e r e

 

Tove Oterbekk. Nevnt 1622-1625. Toffue Oderbeck i 1617. Tove „Oderbeck“ i 1636.

 

*

 

Hans Pålsen Oterbekk. Bruker 1624-ca. 1645. Hans Oterbekk i 1637.

 

Odelsmanntalet 1624. ” Hanns Pouelsønn Aaderbech

 

V. Oterbekk    -           20 merker smør

 

Hans måtte i 1627 bøte 6 ½ daler 1 ort daler, fordi han ikke møtte, da Ola Kjøle hadde stevnet ham til tings med en rikens stevning. Neste bruker er nok hans sønn.

 

Følgende personer kan være hans barn, uten at vi kan bevise det. Kan være flere ekteskap.

1.   Pål (Paul) Hansen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Overtok gården. Se nedenunder.

?2. Søren Hansen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Død på Nordre Føyn og begravet 23. januar 1704, 81 år gammel. Gift med Birgitte Olsdatter. De nevnes i en leiermålsliste fra 1660 fordi de fikk barn for tidlig etter ekteskapet. Først på Østre Oterbekk, så på Vestre og til slutt til Nordre Føyen.

?3. Kristen Hansen, født ca. 1622 (44 år i 1665). Begravet 1. mai 1702, 84 år gammel. Trolig gift med Ingeborg Henriksdatter, født ca. 1628. Død på Søndre Føyn og begravet 27. mars 1705, 77 år gammel.

?4. N. N. Hansdatter. Gift med Nils N. N. Nevnes i er dokument fra Tønsberg, datert 20 gbr 1694 får vi vite en del om hans familie[2]:

      Barn:

1.      Ole Nilsen, død før 1694. Bodde på Oterbekk.

            Barn:

1.      Mari Olsdatter. Arvet sin farbror i 1694. Kristen Hansen på Føyn er hennes verge.

      2.   Hans Nilsen. Trolig den ”Begraffuen Hans Niellsøn ved Raadstuen” som ble begravet 2. mai 1690, 61 år 4 måneder og 3 dager gammel. Gift 7. januar 1690 i Vår Frues kirke med Lisbet Eliasdatter. Enke i 1694. Begravet 12. mars 1718, 74 år gammel. Fordums borger i Tønsberg. Ingen barn.

            Han kalles stefar til Hans Robbertsen og Maren Robertsdatter i Tønsberg.

      3.   Birgitte Nilsdatter. Nevnt 1695. Gift med Kjeld Muremester i Tønsberg. Begravet 9. oktober 1709. Det sies da at han er i sitt hundrede år, men det er vel litt raust. Kjeld kaller Hans Nilsen sin salig bror i 1695.

      4.   N. N. Nilsdatter. Gift med Jakob Olsen på Moss på sin sønn Ole Jakobsens vegne, angående arv etter hans salig bror Hans Nilsen i 1695.

 

*

 

Lauffe (Lauge) Oterbekk er bruker ved landskatten 1631. I koppskatten 1645 betaler Joenn Oterbekk for seg og to piker – 18 skilling.

 

*

 

Pål Hansen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Pouell Otterbech eier smør 1 pd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Sielff bøxsell. Skatt 1 ½ dr.”  Bruker 1686.

 

                        1655

I gården          1 pd smør

*

 

Søren Hansen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Død på Nordre Føyn og begravet 23. januar 1704, 81 år gammel. Gift med Birgitte Olsdatter. De nevnes i en leiermålsliste fra 1660 fordi de fikk barn for tidlig etter ekteskapet. Bruker ca. 1660-1675. Flyttet hit fra Østre Oterbekk.

Barn:

1.   Tore Sørensdatter, født ca. 1679. Død 1745, 76 år gammel. Trolovet 26. juni og gift 22. oktober 1691 med Torstein Hansen (Nordre) Føyn. Det står i 1691 at de bor på Husøy. De har nokk samtidig drevet halve Nordre Foyn, for i 1692-1703 kalles de Føyn. Flyttet til Husøy i 1705.

 

*

 

Hans Paulsen, født ca. 1658 (51 år i 1709) Gift (1) med N. N. Begravet 14. februar 1711, 62 år gammel. Trolovet 14. april og gift (2) 20. september 1712 med enka Tore Larsdatter Brevik, se Buerstad.

Barn i første ekteskap:

1.      Gunhild Hansdatter, døpt 2. september 1688.

2.      Live Hansdatter Vestre Oterbekk. Gift 29. januar 1709 med Anders Nilsen Agerup, født 1685. 20 år og ungkar i 1706. Brukere på Vestre Oterbekk. Ingen barn.

1713 (12. desember) møtte Live Hansdatter på tinget og fortalte at hennes mann Anders Nilsen Oterbekk hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

Barn i andre ekteskap:

3.      Anders Hansen, døpt 27. januar 1715.

 

Flyttet til Nesbryggen under Nordre Nes.

 

 

Tore Larsdatters sønn Ole Olsen, døpt 21. juni 1711. Faren var salig Ole Buerstad. Begravet 4. oktober 1716, 5 år gammel, som Hans Vestre Oterbekks stesønn.

*

 

Nils Larsen Thue. (Sønn til Sogneprest til Nøtterøy, Lars Kristoffersen Thue, død 1679 og Annikken Eriksdatter Grønvold, død 1695.) Gift (1) 14. januar 1697 i Vår Frues Kirke med Rise Tomasdatter Holst. Født i september 1671. Begravet 5. april 1712 i Tønsberg. Trolig søster til Rasmus Tomassen Holst på Holmen eng under Teie. Gift (2) 31. januar 1713 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Magnhild Jensdatter Holst. Død 20. juli 1763 i Sandefjord. Eide Bekkevar i Sem 1702-1707. Bodde trolig i Tønsberg fra 1697-etter 1714. Her i 1720-1722.

Barn i første ekteskap:

1.   Annicken Nilsdatter Thue, døpt 20. august 1700 i Vår Frues kirke. Død 5. mai 1743 i

Tønsberg. Trolovet 4. mars og gift 3. april 1727 i Vår frues kirke med Erich Andersen Fieldrup.

2.   Else Maria Nilsdatter Thue, døpt 1. oktober 1701 i Vår Frues kirke. Død 1739 i Sem, 36

      år gammel.

3.   Lars Nilsen Thue, døpt 11. mars 1703 i Vår Frues.

4.   Erik Nilsen Thue, døpt 1. oktober 1704 i Vår Frues. Begravet 31. mars 1706 i Tønsberg.

5.   Ambrosius Nilsen Thue, døpt 12. februar 1706 i Vår Frues. Vegravet 27. april 1706 i

      Tønsberg.

6.   Sidzel Nilsdatter Thue, døpt 5. juni 1707 i Vår Frues kirke.

7.   Erik Nilsen Thue, døpt 18. september 1709 på Markebo i Slagen.

8.   Benone Nilsen Thue, døpt 29. februar 1712 i Vår Frues. Begravet 20. mai 1712 i

    Tønsberg.

Barn i andre ekteskap:

9.   Rise Nilsdatter, døpt 23. september 1713 i Vår Frues kirke. Begravet 16. november samme år i Tønsberg.

10. Jens Nilsen Thue, døpt 7. desember 1714 i Vår Frues kirke. Begravet 28. januar 1768. Monsieur Jens Nielsen Thue” ble trolovet 13. oktober og gift 9. november 1741 med Madame Marte Olsdatter Stub.[3] Bodde i Sandefjord fra 1741-1750. Bosatt på plassen Søndre Teglhagen under Jarlsberg Hovedgård 1755-1768. Fem barn.

11. Ib(e) Nilsen Thue, døpt 6. februar 1720 fra Vestre Oterbekk. Død 29. mai 1787 i Larvik. Gift (1) med Elisabet Bertelsdatter Rabe. Gift (2) med Ingeborg Pedersdatter. Fadder i Sandeherred 1746 til sin bror Jens barn. Skreddermester på Fritsøbakken i Larvik.

      Barn:

1.      Bertel Ibsen, født ca. 1762. 9 år på skiftet etter søsteren i 1771.

2.      Magdalena Ibsdatter Thue, født ca. 1765. 6 år i 1771. Gift 15. juni 1796 i Larvik med Snekker Albret Jakobsen Sølfsberg i Fredriksvern. Bosatt i Barakbygning nr. 9 i 1801 og har to barn.

Barn:

1.      Isak Albretsen, født 26. november og døpt 7. desember 1796 i Larvik. Tvilling.

2.      Jakob Albretsen, født 26. november og døpt 7. desember 1796 i Larvik. Tvilling.

3.      Anne Maria Elisabeth Albretsdatter, født 26. november og døpt 5. desember 1798. Hjemme i 1801.

4.      Mathis Albretsen, født 3. april og døpt 15. april 1801 i Stavern.

5.      Allebrechtinde Elisabeth Albretsdatter, født 14. mai og døpt 24. mai 1803 i Stavern

3.      Helvig Ibsdatter Thue, født ca. 1768. 3 år på skiftet i 1771. 26 år i 1801. Trolovet 5. mars 1795 i Slagen med ungkar Hans Larsen Hogsnes, Sem. Bonde og gårdbruker på Hogsnes i 1801. Etterslekt.

Barn:

1.      Anders Hansen, døpt 14. juni 1795 fra Hogsnes. 5 år i 1801.

2.      Anne Malene Hansdatter, døpt 15. oktober 1797. 3 år i 1801.

3.      Lars Hansen, døpt 26. januar 1800 på Sem. 1 år i 1801.

4.      Anne Malene Hansdatter, døpt 12. september 1802.

5.      Kristoffer Hansen, døpt 25. desember 1806.

6.      Jens Hansen, døpt 31. desember 1809.

      4.   Marte Maria Ibsdatter, født 1771. ½ år på skiftet etter henne i Larvik 31. juli 1771. Det står at hun døde hos Anders Skåre i Tjølling, der hun var til oppamming.

      5.   Anne Elisabet Ibsdatter Thue, født 1779. Gift 1. desember 1796 i Larvik med matros Mons (Mogens) Lucassen fra Torstrand. Skifte 1. august 1801 på Torstrand. Bosatt i Strandgaten 5 i Larvik som enke i 1801.

            Barn:

1.      Lucas Monsen, født 2. juli og døpt 8. juli 1798 på Langestrand, Larvik. Død 5.

januar 1800 samme sted.

            2.   Bertel Monsen, født 15. august og døpt 18. august 1799 i Larvik. 2 år i 1801. Død

                  5. september 1809 samme sted.

12. Erik Nilsen Thue, døpt 19. Juli 1722 fra Lahelle, Sandefjord. Gift (1) med Helvig Elisabeth Cortsdatter Scarnholt. På Fritsøbakken i Larvik. Skifte 28. mars 1749-12. september 1749. Trolovet 13. februar og gift (2) 5. mars 1753 med Anne Nilsdatter Øvre Skjerve, døpt ca. 1727. Anne Nielsdatter døde d. 15 Nov. før Copulationen skeede1763 i barselseng. Hans datter i andre ekteskap, Helvig Sofie, se under Tanstadhagan. I Sandefjord og på Nøtterøy.

13. Kirsten Nilsdatter Thue, døpt 16. mai 1724 fra Lahelle, Sandefjord.

14. Nils Kolstrup Nilsen Thue, døpt 7. september 1725 fra Lahelle, Sandefjord. Død 8. juni 1773 i Sandefjord.

15. Kristoffer Nilsen Thue, døpt 6. september 1728 i Sandefjord. Begravet 7. november 1806 i Sandefjord.

 

Nils Thue fikk auksjonsskjøte på Vestre Oterbekk av byfogd i Tønsberg Nils Thustrup, av skyld 1 ½ bismerpund smør med bygsel. Brevet var datert 9. juli 1720. Det var et gammel pantedokument på samme skyldenhet fra Nils Thues farfar Salig Kristoffer Thue som lød på 68 riksdaler. Dette var slettet av Nils Thustrup.

Nils Larsen Thue utstedte skjøte på 1 ½ bismerpund smør i Vestre Oterbekk til Henrik Andersen, datert 12. januar 1721.

*

 

Henrik Andersen, født ca. 1654 på Alby på Veierland. (52 år i 1706). Trolovet 18. november og gift (1) 28. desember 1686 på Nøtterøy med Anne Rasmusdatter. Veierland” står det da. Skifte 19. oktober 1714 fra Alby på Veierland. Trolovet 24. juni og gift (2) 9. oktober 1717 på Nøtterøy med enka Tore Ellefsdatter på Søndre Holmen. Trolovet 9. oktober 1721 fra Oterbekk og gift (3) 5. januar 1722 på Nøtterøy med Ane Gundersdatter. Bruker av halve Alby på Veierland 1690-1721. Flytter til Oterbekk der han nevnes 1721-1722. Flytter så vekk igjen.

Barn i første ekteskap:[4]

1.   Anders Henriksen, født ca. 1688. 16 år i 1706. 26 år i 1714. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Karen (Kari) Henriksdatter, født ca. 1690 24 år i 1714. Trolovet 14. desember 1717 fra Alby og gift 22. mars 1718 med Lars Larsen Bergan.

3.   Lars Henriksen, født ca. 1694 12 år i 1706. 21 år i 1714

4.   Ragnhild Henriksdatter, født ca. 1696. 18 år i 1714. Trolig hun som begravet 11. mai 1766 fra Baasen i Stokke, 70 år gammel. Gift 5. desember 1726 i Sandeherred med Hans Gundersen Hjelmby Baasen. Begravet 11. mai 1766, 67 år gammel. Plassen Båsen lå under Vestgården på Veierland, Hvem er hvem her. Ta siden.

5.   Mari Henriksdatter, født ca. 1699 (15 år i 1714). Begravet 28. januar 1767, 71 år gammel. Trolig gift med Bent Kolbjørnsen, født 1703 i Sandsvær. Begravet 15. januar 1755, 52 år gammel. Kom til Petterød.

6.   Anne Henriksdatter, født ca. 1710. 4 år i 1714.

 

*

 

Anders Henriksen, født ca. 1688. 16 år i 1706. 26 år i 1714. Trolovet 6. mars og gift 16. juli 1721 med Sissel Ambjørnsdatter Glomstein.

Barn:

1.   Anders Andersen, døpt 29. september 1721. Ble skipper og bodde i Holmestrand.

2.   Lars Andersen, døpt 10. november 1723. Fortsetter på Vestre Oterbekk. Se nedenunder.

3.   Ambjørn Andersen. Begravet 28. november 1730.

 

1730 (27. april) ga Anders Henriksen et skjøte inn til tinglysing. Her selger han til svogeren Søren Ambjørnsen Tokenes halvparten i 1 ½ bismerpund skyld i Oterbekk med anpart skyld

 

*

 

Kristoffer Nilsen, født ca. 1714 Begravet 6. juli 1782, 68 år gammel. Han kalles ”Toldrøyert” og hadde vel sitt arbeid i Årøysund.. Trolovet 8. oktober og gift (1) 12. november 1739 i Sem med Anne Andersdatter Rastad i Sem. Begravet 11. juli fra Skallestad i sykeåret 1773, 54 år gammel. (Datter til tambur Anders Kristensen, død 1751, 72 år, og Ragnhild Torkildsdatter, død 1757,  77 år. På Rastad i Sem.). Kjøpte Vestre Oterbekk 1748 for 240 riksdaler, og skjøtte den for samme sum i 1763 til odelssønnen Anders Andersen.

Barn på Oterbekk:

1.      Kristen Kristoffersen, døpt 21. oktober 1748.

2.      Pernille Kristoffersdatter, døpt 4. oktober 1750.

3.      Anders Kristoffersen, døpt 11. november 1753.

4.      Nils Kristoffersen, døpt 30. mars 1757.

5.      Ole Kristoffersen, døpt 23. juli 1761.

6.      Rasmus Kristoffersen, døpt 15. desember 1764.

 

Flyttet til Skallestad. Personalia og andre ekteskap, se der.

 

*

 

Lars Andersen, døpt 10. november 1723. Begravet 1808. Gift (1) 25. juli 1749 med Else Larsdatter Buberg, døpt 1725. Begravet 7. april 1766, 40 år gammel. Gift (2) med Helene Kristoffersdatter Gjersø. Begravet 1791, 51 år gammel. 1765-96. De bodde først på Kjønnerød og Gurerød.

Det var ikke Anders Andersens mening og komme hjem, for han overlot gården til broren Lars for 400 riksdaler. Lars som nå et par år hadde vært på Østre Oterbæk, måtte selge fra Stokken og låne penger for å klare kjøpet. Han hadde også en tid en skutepart, og stod seg forholdsvis godt. I 1796 ga han fra seg gården,

Barn i første ekteskap (Ni barn):

1.      Anne Larsdatter, døpt 1. oktober 1752 fra Kjønnerød. Begravet 12. august 1775, 24 år gammel. Trolovet 20. februar og gift (2) 3. april 1775 med enkemann Henrik Arnesen Bergsøen, født 1719 i Slagen. Ingen barn.

2.      Eli Larsdatter, døpt 9. november 1755. Begravet 26. oktober 1773, 19 år gammel.

3.      Anders Larsen, døpt 2. november 1757. Begravet 30. oktober 1773, 16 år gammel.

4.      Sidsel Larsdatter, døpt 26. oktober 1760. Begravet 12. desember 1760, 5 uker gammel.

5.      Barbro Larsdatter, døpt 18. juli 1762. Begravet 1. august 1762, 18 uker gammel.

6.      Søren Larsen, døpt 4. desember 1763. Begravet 1. mars 1764, ¼ år gammel.

7.      Inger Maria Larsdatter, døpt 9. mai 1765. Tvilling.

8.      Susanna Larsdatter, døpt 9. juni 1765 fra Oterbekk. Tvilling. Gift (1) 27. desember 1787 fra Bergsøen ”Med Kongl. allernaadigst Bevilling af 6te Nov. d. A. Hjeme i Huuset ægteviede” med Ola Torsen, født på Nordre Sundane. Ble borte på sjøen. Ingen barn sies det, men det er feil.

Susanna ble trolovet 6. februar og gift (2) 24. februar 1794 med Andreas Nilsen Torød.[5] Død 1848. I begge disse ekteskapene bor de i Vestre Oterbekk. Da Susanna var det eneste gjenlevende barnet fikk hun gården. Andreas hadde hatt gården alene, men da han sluttet, var det mange som skulle hs, og jordveien blev delt opp. Sønnen Anders fik halve, og de tre svigersønnene delte resten. Bruker her 1796-1828.

Barn i første ekteskap:

1.      Johanne Elizabeth Olsdatter, døpt 31. august 1788. Død 21. april og begravet 28. april 1789, 8 måneder gammel.

Barn i andre ekteskap:

2.      Anders Andreassen, døpt 1799. Gift 1824 med Anne Matea Kristiansdatter. De overtar halve gården, men selger i 1813 og flytter.

3.      Anne Helene Andreasdatter, døpt 1799. Gift 1824 med los Nils Sørensen Middelborg.

4.      Else Maria Andreasdatter, døpt 1802. Gift 1826 med Søren Andersen. Bodde lenge på bruksnr. 4.

5.      Anne Sørine Andreasdatter, døpt 1806. Gift 1827 med Anders Evensen. På gården.

6.      Lars Andreasen, døpt 1810. Forsvinner.

9.      Ukjent.

 

Vasholmen – Vaskalven

(Skyld 3 øre)

Utskilt 1917 fra bruksnr. 12 og 13.

 

Ligger øst for sundet mellom Nordre og Søndre Årøy. Navnet kommer av at det er rikelig med ferskvann på Vassholmen. Husmannsplass under Vestre Oterbekk. Denne plassen nevnes ikke i folketellingen 1801. Den første brukeren nevnes her fra 1804.

 

Fisker Jul Guttormsen, trolig døpt 15. juli 1759 i Onsøy i Østfold. Død 17. desember på Søndre Nes og begravet 22. desember 1824, 70 ½ år gammel. (Sønn til Guttorm Julsen og Anne Olsdatter.) Trolovet 19. desember 1800 fra Skjellerøy og gift 19. februar 1801 med Susana Hansdatter da fra Mellom Bolæren, døpt 20. desember 1772 fra Søndre Sand. (Se plassen Ringshaug på Søndre Sand.) Død 12. oktober på Søndre Nes eiet og begravet 18. oktober 1839, 67 år gammel.

Barn:

1.      Hans Jørgen Julsen, født 26. august og døpt 29. august 1801 fra Gåsøy. Død 26.

      september på Vasholmen og begravet 2. oktober 1804, 3 år og 1 måned gammel.

2.   Anne Helene Julsdatter, født 27. april, hjemmedøpt 5. mai og døpt i kirken 16. mai 1804

      fra Vaskalven (Vasholmen under Vestre Oterbekk). Død 20. november på Vasholmen og

      begravet 27. november 1804, 7 måneder gammel.

3.   Hans Jørgen Julsen, født 29. september og døpt 7. oktober 1805 fra Vasholmen. Gift

      som ungkar og matros fra Knarberg 2. august 1837 med piken Kristiane Johansdatter

      Oterbekk. De er bosatt i Knarberg. Hans Jørgen kalles arbeidsmann og fisker.

4.   Johan Julsen, født 3. november og døpt 10. november 1811 fra Mellom Bolæren. Død 3.

august på Svensrød og begravet 9. august 1815, 3 år gammel.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Vestre Oterbekk eie

 

Hvor denne plassen lå, vites ikke. Den nevnes 1715, men brukeren bodde kanskje her til 1719.

 

Gunder Olsen Vestre Oterbekk. Dette er den senere Gunder Olsen Mita eller Middelborg som hadde blitt med stemora Tore Larsdatter til Oterbekk. Trolovet 3. juni og gift 1. juli 1715 med Jøran Jakobsdatter Petterød, døpt 17. desember 1690. Død 1756 og begravet 3. januar 1757, 72 år gammel.

Barn:

1.   Jakob Gundersen, døpt 11. juli 1715 fra Vestre Oterbekk eie. Begravet 27. oktober 1715 fra Vestre Oterbekk. Faren kalles da Gunder Olsen ”W. Oterbek Eyet”.

 

De er bosatt på Vestre Oterbekk (eie?) fra 1715- ca. 1719. Fra ca. 1720 kom de til Mitta - Middelborg. Personalia, se der.

 

Stokken – Oterbekk eie

 

Her var det folk fra før 1700 skriver Lorens Berg, men jeg kan ikke finne kilden(e) for det. Plassen nevnes første gang i 1708. I en sjølegd fra 1706 nevnes det ingen husmenn under gården.

 

Mads Kristensen født ca. 1656 (50 år i 1706). Begravet i april 1721. Gift med Ingeborg Larsdatter, kanskje fra Borre. Død før 1742. Han er på Oserød i 1700, på Stranden (Hella) i 1702, i Hella 1704, på Bugården i 1706 og på Stokken under Oterbekk fra 1708-1721.

Barn:

1.   Christen Madsen, døpt 26. august 1700 fra Oserød. Begravet 28. september 1759 fra Hudø, 60 år gammel. Bruker på Hudø 1723-1759. Trolovet 4. august og gift (1) 9. desember 1723 med enken Marte Gunnarsdatter Hudø. Død 1751. Gift (2) 1752 med Helvig Kjelsdatter Holtan i Sandeherred. På Hudø på Tjøme

      Barn i første ekteskap:

      1.   Malene Kristensdatter, død 1775. Gift med Kristen Vesselsen som ble bruker på Hudø, bruk 2, 1746 til sin død 1782, 79 år gammel.

      Barn i andre ekteskap:

      2.   Mads Kristensen Hudø, død 1808, 55 år på Hudø. Gift 1776 med Mari Sørensdatter fra Sandeherred, død 1809, 52 år gammel.

2.   Lars Madsen, døpt 16. juli 1702 fra Stranden (Hellastranden). Død 1736 på Stokken. Gift 1725 med Kari Svendsdatter, død på søndre Sand 1772, 82 år. Overtok Stokken.

3.   Hans Madsen, døpt 12. oktober 1704 fra Hella. Død 1746 på Føykås. Bosatt på Føykås 1729-1746. Gift 1729 med Guri Ingebretsdatter Føykås, død 1746 på Føykås. Kom til Føykås.

4.   Mats Madsen.  Begravet 22. august 1706 fra Bugården.

5.   Ole Madsen, døpt 21. november 1708.

6.   Mari Madsdatter, døpt 9. oktober 1709. Gift til Tokenes.

7.   Jøran Madsdatter, døpt 19. april 1711. Begravet 17. juni 1711 fra ”Oterbech-Eyet”..

8.   Jøran Madsdatter, døpt 8. juni 1712. Gift 31. mai 1738 på Tjøme med Ivar Åkesen. Var 1739 bosatt på Røds-eiet og 1750 i Tangen under øde-Kjære. Barn:

      1.   Lars Iversen øde-Kjære, født 21. mars 1739 på Røds-eiet. Gift 14. januar 1766 på Tjøme med Helvig Mogensdatter Færder.[6] 5 barn.

9.   Arne Madsen, døpt 7. april 1715. Gift med Margreta Nilsdatter Strand. Arne og familien kom fra Hudø på Tjøme til Strand i Sandeherred 1741, men han døde før 23. juli 1742, Kona døde også tidlig. De fikk 1 datter:

      1.   Anne Arnesdatter, født ca. 1741. Bosatt på Strand i 1742.

10. Taran Madsdatter, døpt 12. mars 1721.

11. Siri Madsdatter, født 1722, 20 år gammel på skiftet etter Inger Larsdatter i Borre 1742.

12. Taran Madsdatter, født 1725, 17 aar gammel på skiftet etter Inger Larsdatter i Borre 1742. Trolig tjenestepike på Hengerød, der hun blir konfirmert fra 1. november 1739.

 

 

*

 

Lars Madsen, født 1702, død 1736 på Stokken. Gift 1725 med Kari Svendsdatter, født ca. 1695. Død på søndre Sand 1777, 82 år. Overtok Stokken. Var matros, 20 år og på Føyen i 1723. Enken har nokk bodd her i åra 1736-1744.

Barn:

1.   Maths Larsen, døpt 15. desember 1725.

2.   Ole Larsen, døpt 12. september 1727. 15 år og bosatt på Skavli i Borre 1742. Trolig han som blir trolovet 13. juli og gift 6. desember 1751 med Kari Pedersdatter Bergan, trolig hun som er døpt 20. oktober 1727 fra Haukemyr. Bodde da på Bergan. Ole må ha dødd i 1751.

3.   Mads Larsen, født 1729, 13 år og på Blegen på Nøtterøy 1741, død 1794.[7] Gift 1748 på Nøtterøy med Inger Gundersdatter Middelborg. Kom til søndre Sand.

4.   Ole Larsen, døpt 1. november 1731. Begravet 14. april 1732.

5.   Knut Larsen, døpt 15. desember 1734. 11 år i 1742. Trolovet 16. september og gift (1) 30. november 1761 på Nøtterøy med Maren Kristoffersdatter. Skifte i Tønsberg 19. april – 15. mai 1783. Trolovet 10. september og gift (2) 25. november 1783 med enken Johanne Hansdatter Skjellerøy, nevnt 1772-1783. På Narverød og Husvik eie i Slagen.

6.   Jens Larsen, nevnes 1742.

 

Kari (Karen) Svendsdatter ble trolovet 14. januar og gift (2) 27. februar 1744 med enkemann ”Bøggde VægterAnders Pedersen Herstad under Prestegården.

 

*

 

Nils Henriksen. Konfirmert fra Bjønnes 25. mars 1737. Gift (1) 25. februar 1745 med enken Gunhild Evensdatter Horperød. Trolovet 4. februar og gift (2) 23. mars 1762 med pigen Berte Andersdatter, født ca. 1736. Død 13. januar og begravet 19. januar 1798, 62 år gammel. På Gurerød 1745-1764. Kjøpte Stokken i 1765 av Lars Andersen for 46 riksdaler.

Barn i andre ekteskap:

1.   Gullik Nilsen, døpt 13. mars 1763 fra Horperød.

2.   Anders Nilsen, døpt 21. april 1765 fra Stokken. Overtok her. Se nedenunder.

3.   Henrik Nilsen, døpt 13. januar 1768.

4.   Peder Nilsen, døpt 30. november 1770.

 

Berte Andersdatter gift (2) 1780 med skoleholder Hans Jensen Furulund. De flytter til Sparrønningen under Østre Kjøle.

Barn:

5.   Jens Hansen, døpt 20. mars 1782. Fikk ei tomt i utmarka som blei Søndre Stokken.

 

*

 

Anders Nilsen, døpt 21. april 1765 fra Stokken. Død 1808. Gift (1) 1791 med Kari Jonsdatter. Død 1799, 38 år gammel. Gift (2) med Helvig Hansdatter Styrsvik, født 1768. Død 1844. Sjøfart og husmann med jord i 1801.

Barn i første ekteskap:

1.   Gullik Andersen, født 1795. 6 år i 1801.

Barn i andre ekteskap:

2.   Nils Andersen, født 1801. Overtok her. Se nedenunder.

2.   Berte Maria Andersdatter. Gift med Hans Mathias Torsen, Vollen.

3.   Karen Andersdatter. Ugift.

Ved tellingen i 1801 nevnes kun en plass Stokken under Vestre Oterbekk, men et sted mellom 1801 og 1812 blir plassen delt opp og vi får Nordre og Søndre Stokken.

 

Nordre Stokken

 

Ovennevnte Helvig Hansdatter ble trolovet 3. Mars og gift (2) 16. april 1812 med Anders Vincentsen fra Borge Prestegjeld, Østfold, født ca. 1771. Død 29. Oktober og begravet 6. November 1849, 78 år gammel. De drev plassen til 1829. Ingen barn.

 

*

 

Nils Andersen 1829-37, født 1801, blev nok væk ute. Gift 1829 m. Nikoline Hansdatter, f. 1803 paa Nedre Sem. Død 1852. To døtre vokste op, Henrikka og Hanna.

 

Nikoline ble gift (2) med Mattis Ivarsen 1838-73. Mattis var fra Kjøløløkken, f. 1803 og søn av Ivar Kristoffersen og Elen Maria Svensdatter. Han kom hit som enkemand;

Barn:

1.   Nils Karenius Mattisen.

 

Mattis gift (1) 1827 med Karen Anne Hansdatter Skallestad som døde i Kjøløløkken 1837.

Barn:

1. Ivar Mattisen. Gift 1860 m. Karen Maria Larsdatter Styrsvik. Overtok Stokken.

2. Kristiane Mattisen

3. Hans Mattisen.

4. Hans Matias Mattisen.

 

Nordre Stokken

 

Anders Johannessen. Svenske med Attest fra Sverrig”. Gift 15. Juli 1812 med enken

Amborg Kristensdatter, da bosatt i Nordre Stokken. Født ca. 1776 (25 år i 1801) Det står

Lunde Søndre (Eidanger) på Amborg i 1795. Død 31. januar på Fjærholmen under Bjørnebu

og begravet 4. februar 1815. Anders er bosatt på Bjerkøy i 1812.

Barn:

1.  Caspar Barth Andersen, født 26. Juli 1812. Død i Kristiansand 21. August 1890. Gift med Severine Jensen Kleven, født 11. Oktober 1818. Død i Kristiansand 4. Januar 1902. De bor i 1865 i Øvrebø prestegjeld i Agder der Caspar er forvalter.

 

Amborg var gift (1) 12. Desember 1795 i Eidanger med enkemann Kaspar Ambrosiussen Barth, født ca. 1756 (45 år i 1801). Han druknet og gikk ned med sitt skip i 1808. Kaspar kjøpte i 1799 en part i Østre Hvål i Stokke for 1580 riksdaler. Han makeskiftet i 1801 med Jens Rasmussen fra Melsomvik og fikk igjen en liten gårdpart på Østre Kjøle på Nøtterøy og 650 riksdaler i mellom.

Barn:

1.   Anne Kaspersdatter, født 1. August 1796 fra Ødegården i Eidanger. 5 år i 1801.[8]

2.   Anders Kaspersen, født 10. Januar 1799 fra Ødegården i Eidanger. Kalles 4 år i 1801.

3.   Kristian Kaspersen Barth, født 24. April og døpt 29. April 1805 fra Østre Kjøle.

 

Kasper Barth ble gift (1) 31. Juli 1788 i Eidanger med Åste Kristiansdatter Viersdal. På Ødegården i Eidanger.

Barn:

1.   Åse Kristine Kaspersdatter, født 6. September 1789 fra Ødegården i Eidanger.

2.   En datter, født 9. Mai 1793 i Eidanger. Død samme dag. Begravet 14. Mai samme år.

 

S. Stokken

 

Jens Hansen, døpt 20. mars 1782. Søndre Stokken

2.       

Uplassert under Stokken

 

Marte Larsdatter Stokken, født ca. 1688. Begravet 22. desember 1744, 56 år gammel. Dette er Marte Larsdatter fra Bergan, gift med enkemann Mads Andersen Roppestad.

 

*

 

Mattis Madsen. Konfirmert 21. april 1748. Dette må være Mattis Madsen, født 1730 på Roppestad.

 

Uplassert under Oterbekk

Uvisst hvilken gård

 

Jørgen Kjellsen Oterbekk er soldat i 1664 for Paul Oterbekk, Søren Oterbekk, Ole Petterød, Halvor Omli, Knut Hengerød, Peder Svensrød og Søren Kjergrav.

 

*

 

Ole på Oterbekk-eiet. Begravet 8. mars 1721.

 

*

 

Nils Olsen Otterbek Eje. Konfirmert 18. mars 1736.[1] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 216a.

[2] Pantebok, side 36.

[3] Ole Olsen Bakke fra Bastøy i Borre står fadder til et av deres barn.

[4] Det nevnes to sønner til, som jeg ikke finner kilden til: Ola Henriksen og Nils Henriksen

 

[5] Efter kirkeboken er han født paa Østre Smidsrød 1767 og søn av Nils Anderssøn og Anne Kristoffersdatter som var kommet dit fra Gunnarsrød paa Tjømø. Bror Søren i Middelborg.

[6] Jfr. Torbjørn Steen-Karlsen, Færder fyr 1697-1997, Gjallarhorn nr. 19, s. 305-313. Om Helvig se s. 310.

[7] I Lorens Berg, Nøtterøy, side 432 står at han er født 1725.

[8] Kalles feilaktig Åse i folketellingen.