Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØSTRE OTERBEKK

Gårdsnr. 47

 

E i e r e

 

Ødegård i 1604-1622. Odelsmanntalet 1664 står det: Herr Larß Christophersen paa Nøtterøen eiger udj Otterbech Smør1 bpd .Trolig her på Østre.

 

 

B r u k e r e

 

Ivar Oterbekk. Nevnt 1593-1622. Jffuer Overbec:” er bruker i 1614. Det står: ”Thoe halffue gaarder”. Gården var altså da delt i to. ”Jiffuer Oderbech” selger i 1624/25 10 tylfter ti alen granbjelker til skipper Minche Pietens fra Wartz.

Barn:

1.  Tjøstell Iversen, født på Oterbekk på Nøtterøy, ble utskrevet til soldat i Arendal skibrede i Stokke 19. april 1624.

2.  Kidell (Karl) Iversen, født på Oterbekk på Nøtterøy, ble utskrevet til soldat på Nøtterøy 19. april 1624.

 

*

 

Hans Ivarsen Oterbekk. Nevnt 1625-1660. Ved båtmannskatten 1640 står Hans Oterbekk med 1 pund smør. I koppskatten 1645 betaler Hans Oterbekk for seg, sin kone og en datter – 18 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Hans Otterbech till proustiet smør 1 bispd., till Nøtterøe præsteboel smør ½ bispd. (Er) ½ skippd. Proustiet bøxsellen. Skatt 1 ½ dr.”

Barn:

1.  N. N. Hansdatter. Hjemmeboende i 1645.

 

*

 

Søren Hansen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Bruker ca. 1660-1675. Flytter til Vestre Oterbekk. Død på Nordre Føyn og begravet 23. januar 1704, 81 år gammel.

 

*

 

Even Gjestsen, født ca. 1641 (68 år i 1709). Begravet 18. desember 1716, 71 år gammel. Trolovet 9. mai og gift 14. oktober 1692 med Berte Tormodsdatter.[1] Begravet 14. november 1717, 84 år gammel. Ingen barn vites. Vitne i 1673 og kalles da Even Oterbekk. I 1679 måtte Eivind ”Aader bech” betale 1 daler 3 ort 20 ½ skilling til Hans Friis i Tønsberg.

Vitne i 1698 sammen med Hans Oterbekk. Han hadde tjent på prestegården.

 

Even hadde trolig to søstere:

A. Eli Gjestsdatter, født ca. 1634. Begravet fra Østre Oterbekk 27. januar 1715, 81 år gammel. Pige” (Ugift).

B.  Mari Gjestsdatter. Begravet 18. mai 1717. Om hennes ekteskap, se Lindholmen.

 

I 1717 blir Østre Oterbekk delt i to bruk.

Østre Oterbekk

Bruksnr. 1

½ gården fra 1717

 

Kristoffer Nilsen fra Østre Kjøle døpt 3. april 1696. 11 år i 1706. Begravet 26. juni 1739. D 26 Juny fik vi tidende, at Christen Anders. Gybøe, Søren Niels. Kiøle og Christopher Niels. Østre Otterbek var blevne med Salgaards Skib.” Gift 18. august 1717 med Trine Andersdatter Bjønnes, døpt 10. oktober 1690.

Barn:

1.   Anders Kristoffersen, døpt 16. november 1717. Konfirmert 18. mars 1736. Begravet 13. april 1739, 20 år gammel. Falt over bord af Hans Sandøes skib same dag i Vilde Havet”.

2.   Helvig Kristoffersdatter, døpt i mars 1721. Konfirmert 1. november 1739.

3.   Kirsti Kristoffersdatter, døpt i oktober 1724. Konfirmert 13. januar 1743. Trolovet 4. august 1749 og gift 22. januar 1750 med Ola Larsen Buberg, døpt 23. november 1721.

4.   Inger Kristoffersdatter, døpt 18. mai 1727. Konfirmert 17. april 1746.

5.   Nils Kristoffersen, døpt 8. oktober 1730. Konfirmert 25. februar 1748. Senere skjebne ukjent.

6.   Ane (Anne) Kristoffersdatter, døpt 23. april 1733. Konfirmert 4. oktober 1750. Senere skjebne ukjent.

 

I 1719 møter Trine Andersdatter, bosatt på halve Østre Oterbekk, på tinget og ber om at hennes mann Kristoffer Nilsen, som ble innrullert i Kongelig Majestets sjøtjeneste 1714, må bli dimitert og komme hjem og hjelpe til på gården.

Hr. Ober Inspektør Peter Clausen ga 26. oktober 1720 en bygselseddel på halvparten av Østre Oterbekk til Kristoffer Nilsen, av skyld på ½ bismerpund smør og fornødspenger 12 skilling, til Grevskapet Jarlsbergs Jordebok. Det fantes en tidligere bygselseddel fra Ober Inspektør Mandahl, datert 21. desember 1714 hvor det var betalt 4 daler i bygselpenger.

 

1740 (25. august) var det skifte på Østre Oterbekk etter Kristoffer Nilsen. Enken var Trine Andersdatter. Barna: 1. Nils Kristoffersen, 9 år gammel. 2. Helvig Kristoffersdatter, 19 år. 3. Kirsti Kristoffersdatter, 14 år. 4. Inger Kristoffersdatter, 11 år. 5. Anne Kristoffersdatter, 6 år. Alle hjemmeværende. Hans Bjørnebo møtte på skiftet.

 

*

 

Gullik Kolbjørnsen, født 1700 i Sandsvær. Begravet 20. april 1753, 50 år gammel. Trolovet 20. oktober og gift 3. desember 1739 med Kirsti Pedersdatter Buberg. Ingen barn i dette ekteskapet. Trolovet 4. mars og gift (2) 28. mars 1743 med Helvig Kristoffersdatter Østre Oterbekk, døpt i mars 1721. Død 3. desember og begravet 11. desember 1794, 74 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

1.   Kirsti Gulliksdatter, døpt 28. november 1743. Konfirmert 24. oktober 1762. Krøpling i 1801 og bosatt hos halvsøsteren Margrete i Oterbekk. Død 28. april og begravet 5. mai 1818, 75 år gammel. Ugift.

2.   Kristine Gulliksdatter, født ca. 1746 Begravet 22. juli 1754, 5 ½ år gammel.

3.   Anne Gulliksdatter, døpt 5. desember 1748. Død ugift 1780 skriver Lorens Berg, men denne opplysningen finnes ikke i kirkeboka.

4.   Maria Gulliksdatter, døpt 1. november 1751. Trolovet 22. mai og gift 12. desember 1781 med Jakob Syvertsen Nedre Skjerve.

 

Den Anne Kristine, født 1745 som Lorens Berg setter opp som datter her må være Gulliks brordatter, født dette året.

 

1753 (20. juni) ble det avhold skifte på Østre Oterbekk etter Gullik Kolbjørnsen. Enken var Helvig Kristoffersdatter. Barn: 1. Kirsten Gulliksdatter, 10 år. 2. Kristine Gulliksdatter, 7 år. 3. Anne Gulliksdatter, 4 år. 4. Maria Gulliksdatter, 1 ½ år. På jentenes vegne møtte deres mostermann, Ole Larsen Buberg.

 

Helvig ble trolovet 17. november 1757, og gift (2) med Halvor Andersen Skallestad, født ca. 1736 på Nordre Eiketvedt i Vivestad. 10. år i 1746. Ble borte på sjøen. Løste 1766 til seg grevens odelsrett. Bruker 1752-1772.

Barn:

1.   Margreta Halvorsdatter, døpt 11. juni 1759. Trolovet 23. januar og gift 1. februar 1782 med Isak Jakobsen Rønningen (Sems-Rønningen), døpt 28. oktober 1759. Ble boende her (se bruk 3).

2.   Anne Margreta Halvorsdatter, døpt 7. november 1762.[2] Bor i 1801 hos sin halvsøster Kristine Gulliksdatter (som er enke) på Føyn. 39 år og ugift. Død 22. april og begravet 28. april 1801, 39 år gammel. Kalles «Pige» (ugift).

 

Helvig ble trolovet 12. mars og gift (3) 22. oktober 1773 med enkemann Ola Andersen Bjørnebu, døpt 9. mai 1734 fra Gurerød. (Sønn av Anders Kristenssøn og Pernille Lagesdatter.) Død 30. april og begravet 6. mai 1789, 55 år gammel. Bruker 1773-89. Ingen barn.

 

Ola ble trolovet 8. november fra Meum og gift (1) 4. desember 1759 med Lisbet Sørensdatter Horperød, døpt 15. september 1737. Begravet 3. februar 1773 fra Bjørnebu, 37 år gammel. Bodde på Bjørnebu.

Barn:

1.   Pernille Olsdatter, døpt 29. september 1764 fra Bjørnebu. Begravet 12. oktober 1764, 3 uker gammel.

2.   Søren Olsen, døpt 21. november 1765. Overtar et bruk her, se bruksnr.

3.   Pernille Olsdatter, døpt 25. februar 1770. Begravet 19. mai 1770, 13 uker gammel.

4.   Anders Olsen, døpt 3. november 1771. Overtar et bruk her, se bruksnr.

 

Denne halvdelen av Oterbekk ble nå delt i tre bruk, mellom Helvigs datter av annet ekteskap, Margreta (g. m. Isak Jakobsen), og Helvigs to stesønner, Søren og Anders Olssønner.

 

Østre Oterbekk

Bruksnr. 4

½ gården fra 1717

 

Erik Andersen fra Bjønnes, døpt 8. november 1687 på Bjønnes. 19 år og ungkar i 1706. Gift (1) 4. januar 1718 med Anne Torgeirsdatter Vestre Ekenes, døpt 3. desember 1687. Begravet 2. oktober 1729. Trolovet 27. oktober og gift (2) 29. desember 1729 med Anne Kaspersdatter Bergsøen, døpt 29. desember 1706 i Vor Frues kirke i Tønsberg.

Barn i første ekteskap:

1.   Ole Eriksen, døpt 9. oktober 1718. Kom til Søndre Sand.

2.   Ingeborg Eriksdatter, døpt 13. januar 1723. Begravet 26. november 1738, 16 år gammel.

3.   Henrik Eriksen. Det må være han som døpes 13. oktober 1725, men navnet er ikke ført i kirkeboka.

Barn i andre ekteskap:

4.   Anders Eriksen, døpt 25. oktober 1731. Skipper og kjøpmann i Tønsberg. Gift 1764 med Elisabet Kirstine Matiasdatter Tokenes. Fra dem stammer slekten Otterbech i Tønsberg.

5.   Kasper Eriksen, døpt 11. august 1734. Begravet 19. januar 1743, 8 år gammel.

6.   Ingeborg Eriksdatter, døpt 15. desember 1739. Trolovet 25. mars og gift 2. juni 1766 i Vår Frues kirke i Tønsberg med Ole Jakobsen Holmen fra Holmen under Jarlsberg i Sem, døpt 1745. Bodde i Tønsberg.

      Barn:

1.      Jakob Olsen, døpt 23. september 1774 i Vår Frues kirke, Tønsberg.

      Faddere: Anna Johanna Grønvold, Sophia Skaar, Jens Lindahl, Hans Andersen Baare.

     

      Det gikk riktig ille for dette ekteparet viser følgende innførsel i kirkeboka for Nøtterøy: Begravet 6. april 1782. Den af Tønsberg for et Par Aar siden undvigte Ole Holmen og hans til Christiania Tugthuus dømte, og nu værende Hustrue Ingeborg Otterbæk deres her til Opfostring hos Casper Haagensen Østre Smidsrød hensatte Søn”.

 

7.   Kasper Eriksen, døpt 15. september 1743. Frakteskipper i Tønsberg. Død 1797. Gift 1772 med Anne Johanne Andersdatter Grønvold.

 

I 1719 møter Anne Torgersdatter, bosatt på halve Østre Oterbekk, på tinget og ber om at hennes mann Erik Andersen, som ble innrullert i Kongelig Majestets sjøtjeneste 1709, må bli dimittert og komme hjem og hjelpe til på gården.

Hr. Ober Inspektør Peter Clausen ga 26. oktober 1720 en bygselseddel på halvparten av Østre Oterbekk til Erik Andersen, av skyld på ½ bismerpund smør til Grevskapet Jarlsbergs Jordebok. Det fantes en tidligere bygselseddel fra Ober Inspektør Mandahl, datert 21. desember 1716 hvor det var betalt 3 ½ daler i bygselpenger.

 

*

 

Nils Pedersen fra Nordre Sundane på Tjøme. Trolovet 1. mars og gift (1) 20. mars 1746 med Ide Anundsdatter Søndre Gipø. Begravet 20. februar 1759, 36 år gammel. Trolovet 19. februar 1760 og gift (2) 12. februar 1761 med Kari Jakobsdatter Oserød.

Barn i første ekteskap:

1.   Anun Nilsen, døpt 6. juli 1747 fra Søndre Gipø.

2.   Barbara Nilsdatter, døpt 8. august 1749.

3.   Kari Nilsdatter, døpt 10. oktober 1751.

4.   Peder Nilsen, døpt 23. november 1752.

5.   Jakob Nilsen, døpt 19. september 1755 fra Østre Oterbekk.

6.   Hans Nilsen, døpt 16. desember 1758.

 

*

 

Lars Andersen. Bruker her 1763-1765. Om han, se Vestre Oterbekk.

 

*

 

 

Nils Kristoffersen, døpt 16. juli 1742 fra Ulvø. Trolovet 2. desember 1765 og gift 2. januar

1766 Kristine Evensdatter Tanstad, da fra Kjernås.

Barn:

1.   Kristoffer Nilsen, døpt 25. september 1766. Trolovet 15. februar og gift 8. mars 1790 med Else Olsdatter Rørth, Stranden. (Svensrødstranden), født 1765 Flyttet til Åsgårdstrand.

      Barn:

1.      Maren Elisabet Kristoffersdatter, døpt 7. desember 1790 i Borre. Gift 1817 med Sjømann Hans Kristian Hansen, født 1792 (mulig fosterbarn i Åsgårdstrand i 1801). I Åsgårdstrand

Barn:

1. Hans Hansen, født 1817. Gift 1840 med Elen Marie Andreasdatter Bollerød i

    Slagen, født 1816. Død før 1865. Hans m/fam. i Åsgårdstrand i 1865. 

2. Else Hansdatter, født 1824. Død 1919 på Unneberg i Slagen. Gift (1) med Andreas

    Nilsen Høiføtt i Slagen, 1818-1852. Gift (2) 1856 i Slagen med Anders Krog    

    Christiansen 1811 Åsgårdstrand. Død 1891. Til Brekke u/Hassum søndre i Slagen.

2.      Søren Kristoffersen, født 1792. Foreldre Anders Oderbek og Else Maria.

3.      Ola Kristoffersen, døpt 1. mars 1795. Trolig gift med Siri Kristoffersdatter. Husmann under Åsgården i 1830. Ole m/fam. til Svinsholt vestre i 1832.

Barn:

1.      Kristoffer Olsen, født 16. oktober og døpt 31. oktober 1830 i Åsgårdstrand. Død 1901 i Tønsberg. Gift 1854 med Maren Kirstine Iversdatter fra Bettum i Skjee (Stokke), født 1833. Død 1910 i Tønsberg. På Svinsholt vestre i Ramnes 1865.

2.      Karen Marthine Olsdatter, født 31. august og døpt 8. september 1833 i Ramnes.

3.      Olava Olsdatter, født 29. oktober og døpt 12. november 1837 i Ramnes.

4.      Nils Kristoffersen, døpt 22. januar 1798.

5.      Anne Kristoffersdatter, født  1798.

6.      Sissel Kristoffersdatter, døpt 21. mars 1802.

7.      Ole Kristoffersen, døpt 28. juli 1816.

8.      Kirstine Kristoffersdatter, døpt 26. desember 1817.

2.   Ola Nilsen, døpt 1. januar 1769. Død 30. juni og begravet 5. juli 1787, 19 år gammel. Døde av brystsyke.

3.   Anders Nilsen, døpt 29. september 1771. Død 1. april og begravet 9. april 1789, 18 år gammel. Han døde av uangivelig svakhet.

4.   Even Nilsen, døpt 13. januar 1776.  Kom til bruk 2.

5.   Maren Nilsdatter, døpt 22. august 1779. Død 24. juni og begravet 30. juni 1785, 6 år gammel. Døde av forkjølelse og hoste.

6.   Engelbert Nilsen, døpt 5. juni 1783. Død 11. august og begravet 14. august 1785, 2 år gammel. Døde av brystsyke.

7.   Engelbert Nilsen, døpt 7. januar 1787. Død 1851. Gift 1821 med Jøran Jørgensdatter. Festet en part av Østre Oterbekk. Ingen barn.

 

Bruk 4 (1/6 av gården).

Anders Olsen. Sønn av Ola Andersen, omtalt før, og født 1771 på Bjørnebu. Død 1844. Gift 1796 m. Ingeborg Jonsdatter. Død 1839, 81 år gammel. Trolig innflytta. Bruker her 1795-1835, fik tredjeparten av jordveien efter stedmoren Helvig.

Barn:

  1. Ole Andersen, født 12. september og døpt 17. september 1797. Død 22. desember og begravet 30. desember 1797, 11 uker gammel.
  2. Elisabet Maria Andersdatter, født 15. februar og døpt 20. februar 1799. Gift 1833 med skomaker Anders Kristiansen Rubberød.
  3. Søren Andersen, født 6. august og døpt 13. august 1802. Overtok gården og drev 1835-1860. Hadde også jord på Vestre Oterbekk og nevnes der.

 

Bruk 5 (1/6 av gården).

     

Søren Olsen. Bror av ovennevnte Anders Olsen. Han skulle få dette bruket, men kom aldri til å bo her, da han falt over bord fra en båt og ble borte 16. oktober 1793, 28 år gammel. Gift 12. juni 1790 med Elisabet Henriksdatter. (Datter til Henrik Ormelet, som har sin slekt fra Oterbekk.)

Barn:

1.      Oline Maria Sørensdatter, døpt 14. oktober 1791. Død 11. november 1826 på Hulebakk. Gift 5. oktober 1823 med Even Hansen, født 1775 på Kolabekk. Etterslekt.

 

Enken ble boende her noen år.

 

Elisabet ble trolovet 14. mars og gift 1. april 1799 med enkemann og tømmermann, Jens Gregersen, fra Danmark. Død på Røds eiet på Tjøme 1809.

«Enkemand med vedbørlig Attest fra Medolden i Ribes Stift, Jens Gregersen, Skibstømermand med Skibs-Capitain Hr. Jeppe Holm, paa Skibet St. Croix ??ret??, liggende i Vinterlege i Aarøesund paa Reyse fra Vestindien til Kjøbenhavn, og Enken Elizabeth Henrichsd. Øst. Otterbæk, og stillede til forlovere for at intet er til Hinder imod deres forehavende Egteskabs lovlige Fuldbyrdelse de 2de Dannemænd: Niels Christophersen Øst. Otterbæk og Isaak Jacobsen Øst. Otterbæk

De greide ikke å beholde gården, for året efter skjøter de den til Kristen Agerup for 300 rdl. Jordveien tilhørte lenge Agerup. De flyttet til Nedre Røds eie på Tjøme.

Barn:

1.      Søren Jensen, født 14. oktober og døpt 20. oktober 1799 fra Østre Oterbekk.

2.      Gregers Jensen, født 9. mai og døpt 10. mai 1802 fra Nedre Rød.

3.      Maren Sophia Jensdatter, født 2. oktober og døpt 16. oktober 1803. Død 9. april 1880 på Krukeholmen, Hvasser. Gift 14. januar 1827 med Thor Pedersen, født 20. februar 1800 på Megården på Hvasser. Død 12. desember 1845 på Krukeholmen. Åtte barn.

4.      Barbara Jensdatter, født 25. juli og døpt 26. juli 1807 fra Nedre Røds eie.

 

*

Første halvdel fra 1800 av.

Bruk 1 (1/4 av gården)

 

Kristoffer Nilsen. Sønn av Nils Kristoffersen. Se ovenfor.

 

*

 

Hans Nilsen, født ca. 1773. Død 6. august og begravet 12. august 1846, 79 år gammel. 1846. Trolovet 3. oktober 1795 i Botne og gift (1) med Agde Tormodsdatter, født 1773 på Østre Løvall i Botne. Død 1825 i Østre Oterbekk. På Bakke i Våle og Myre i Botne i Åsgårdstrand og på Kjøleholmen. Skomaker.

Barn:

1.   Anne Sophia Hansdatter, døpt 21. juli 1799 fra Myre i Botne. Død i januar 1801.

2.   Nils Hansen, døpt 29. mai 1803 fra Myre. Gift 18. desember 1830 med Anne Margrete Nilsdatter Søndre Nes. Matros. Kom til Torød.

3.   Tolle Hansen, døpt 3. august 1806 fra Botne.

4.   Anders Hansen, født 1811 i Åsgårdstrand. Gift 3. februar 1840 på Nøtterøy med Marte Kirstine Mathisdatter Nedre Buerstad.

5.   Ole Hansen, døpt 27. mars 1816 fra Nøtterøy. Død 30. mai 1836, 20 ½ år gammel.

 

Folketellingen 1801 - Myre i Botne

 

Hans Nielsen, husbonde, 28 år, begge i første ekteskap, bonde, nasjonal soldat og skomaker

Agde Thomesdatter, hans kone, 27 år, begge i første ekteskap

Oline Arnesdatter, konens mor, 62 år, enke etter første ekteskap

Hellene Ottersdatter, dennes datterdatter, 11 år, ugift

 

Hans ble gift (2) 23. desember 1825 på Nøtterøy med trolig sin niese Helene Ottersdatter, da fra Østre Otebkekk. Han var 53 og hun 35 år gamle. Hun må være døpt 17. oktober 1790 i Botne. (Datter til Otter Hansen og Anne Tormodsdatter.)

Barn:

6.   Anne Sophia Hansdatter, født 28. november og døpt 5. desember 1829.

 

Bruk 2 (1/4 av gården).

Even Nilsen. Sønn av Nils Kristoffersen. Se ovenfor.

 

 

Anden halvdel fra 1795.

Bruk 3 (1/6 av gården).

   

Isak Jakobsen, døpt 28. oktober 1759. Trolovet 23. januar og gift 11. februar 1782 med Margrete Halvorsdatter Østre Oterbekk.

Barn på Østre Oterbekk:

1.      Halvor Isaksen, døpt 22. september 1782. Død 8. juni 1809 i Engelsk fangenskap. Gift 1806 med Maren Kristine Svensdatter fra Tangen ved Drammen. De flyttet til Åsgårdstrand. Skifte etter Halvor 21. juni 1809-17. oktober 1810 på Tangen ved Drammen der enka bodde hos sin mor. Kristines bror Peder Svendsen nevnes. Ingen barn nevnes.

 

Flyttet til Sparrønningen under Østre Kjøle. Se videre der.

 

Sønnen Jakob Isaksen, døpt 26. desember 1791. Gift 1821 med Ingeborg Sørensdatter Middelborg, født 1796. Død 1848. Overtok gården. Syv barn.

 

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/t31.0-8/12496125_497309947107963_4539869298490463043_o.jpg1939[1] Hun heter altså ikke Grete Tommesdatter som det står i tidligere bygdebokslitteratur.

[2] Moren kalles her feilaktig for Gulliksdatter.